GÜÇlendirme kaynakçasi bülent ağAOĞlu istanbul, 18. 11. 2011- 5 Ocak 2012 İÇİndekiler
Yüklə 0.6 Mb.
səhifə4/13
tarix21.04.2016
ölçüsü0.6 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

MAKALELER
 1. Afyon depreminde hasar görmüş betonarme bir yapının güçlendirme çalışması = Earthquake damages in structures and retrofitting work for a reinforced-concrete structure damaged in Afyon earthquake / Erdal Uncuoğlu ...[v.b.]. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 6 (1), Ekim 2006, 81-96.ss. [DAGMDM-MKTP]

 2. Akansel, Vesile H. - Polat Gülkan, İlker Kazaz : Deprem Dayanıklığı İçin Bir Örnek: Diyarbakır Şeyh Mutahhar Camiisinin Dört Ayaklı Minaresi. Uluslararası Katılımlı 2. Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu, 15-17 Ekim 2009

 3. Akçaözoğlu, Semiha - S. Seren (Akavcı) Güven - H. Murat Arslan. 1998 Adana-Ceyhan Depreminde Prefabrik Endüstri Yapılarında Oluşan Hasarların Analizi ve Çözüm Önerileri. Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi 18(2) 12.2003, 205-217. ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya. [tmb/mk]

 4. Akın, Kamil - Nail KARA - M.Yaşar KALTAKCI : BETONARME ÇERÇEVELERDE KISMİ KUŞAKLAMANIN ETKİNLİĞİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA. Selçuk Üniversitesi ISSN 1302/6178 Journal of Technical-Online. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Volume 7, Number:2-2008. Teknik-Online Dergi. Cilt 7, Sayı:2-2008. http://alaeddin.cc.selcuk.edu.tr/~tekbil/mayisagustos2008/kamil2/kamil2.pdf

 5. Aksoy, H. Suha - Muhammet Karaton - Diyarbakır Ulu Camii’nin Lineer Olmayan Dinamik Analizi. Uluslararası Katılımlı 2. Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu, 15-17 Ekim 2009

 6. Alku, Ömer Zafer : DEPREMLERDE HASAR GÖREN YIGMA VE BETONARME BİNALARIN ONARıMı VE GÜÇLENDİRİLMESİ. Yayın yılı: 1993. http://www.e-kutuphane.imo.org.tr/pdf/15120.pdf

 7. Altay, Gülay: Güçlendirme projelerinde maliyet-kazanç incelemesi. http://www.e-kutuphane.imo.org.tr/pdf/10709.pdf

 8. Altın, Sinan - Özgür Anıl - M. Emin Kara. Betonarme Kirişlerinin Kesmeye Karşı Güçlendirilmesi İçin Bir Yöntem. Yapı Dünyası 10(109) 4.2005, 41-47. ss. Bibliyografya. [tmb/mk]

 9. Altın, Sinan – Özgür Anıl – M. Emin Kara: BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ. http://www.e-kutuphane.imo.org.tr/pdf/10111.pdf

 10. Altın, Sinan - Özgür Anıl - Yeliz Gökten. Betonarme Kirişlerin Kesmeye Karşı Güçlendirilmesinde Bir Kelepçe Uygulaması. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi 19(4) 12.2004, 415-422. ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya. [tmb/mk]

 11. Altın, Sinan - Yusuf Demirel: Betonarme kirişlerin kesmeye karşı güçlendirilmesi/onarılması için bir yöntem. Yapı Dünyası, 4 (40), Temmuz 1999, 13-20.ss. [dagmdm/dagmdm]

 12. ALTIN, Sinan; DEMİREL, Yusuf : Kesmeye karşı güçlendirilen betonarme kirişlerin davranışı-a/d=3. Teknik Dergi, 1997,8(3):1471-1489. [ulakbim vt/

 13. Altınok, Enver - Güliz Bayramoğlu, Alpay Özgen - Betonarme Ayaklı, Kompozit Tabliyeli, Eğri Eksenli Çelik Karayolu Köprüsünün Deprem Etkisine Göre Analizi ve Güçlendirilmesi. 3. Ulusal Çelik Yapılar Sempozyumu, 8 Ekim 2009 – Perşembe.

 14. Altun, Fatih - H. Bekir KARA, Tefaruk HAKTANIR - D. Mehmet ÖZCAN, Okan KARAHAN, Zülküf KAYA : DÜŞEY YÜKLER ALTINDA HASAR GÖRMÜŞ BETONARME BİR YAPIDA GÜÇLENDİRME PROJESİ ÖRNEĞİ. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 18 (1-2), 63-76, 2002. http://fbe.erciyes.edu.tr/mka-2005/dergi/2002-vol18-no-1-2/8-in1-fatih.pdf

 15. ALTUN, Fatih; KARA, H. Bekir; UNCUOĞLU, Erdal; KARAHAN, Okan : Betonarme yapılarda deprem hasarları ve 6 katlı bir yapının güçlendirme çalışmaları. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2003,16(2):309-318. [ulakbim vt/tam metin] http://www.fbe.gazi.edu.tr/dergi/ojs/index.php/GUJS/article/download/384/182

 16. Altuncı, Yusuf Tahir – Celalettin Başyiğit – Uğur Erol: BATI AKDENİZ BÖLGESİNDEKİ BAZI YIĞMA OKUL BİNALARININ DEPREM GÜÇLENDİRMESİNİN ARAŞTIRILMASI. MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKİM 2010-DÜZCE. http://www.duzce.edu.tr/kmyo/kmyo/myos/pdf/MYO_OS_2004.pdf

 17. Alyamaç, Kürşat Esat - Zülfü Çınar ULUCAN: 2003 BİNGÖL DEPREMİNDEN SONRA GÜÇLENDİRME İŞLEMLERİNDE GÖRÜLEN YANLIŞLIKLAR VE ÖNERİLER. (Deprem Sempozyumu, Kocaeli 2005). http://kocaeli2007.kocaeli.edu.tr/kocaeli2005/deprem_sempozyumu_kocaeli_2005/4_yapi_ve_yerlesimler/d_28_onarim_ve_guclendirilme/2003_bingol_depreminden_sonra_guclendirme_islemlerinde_gorulen.pdf

 18. Anadol, Köksal - Ülkü Arıoğlu - Ersin Arıoğlu. 1967 Akyazı Depreminden Ağır Hasar Gören Sakarya Valilik Binası Onarım ve Takviye Projesi . Türkiye`de Deprem Sorunu ve Deprem Mühendisliği Sempozyumu, (02-05.02.1972), Ankara, 00.00.1973, 1*-84*. [cdmb/mktp]

 19. Ansal, Atilla M. : Hasar azaltılması ve yıkılabilirlik analizlerinde mikro bölgelemenin önemi / Atilla M. Ansal. - Türkiye İnşaat Mühendisliği Teknik Kongresi [10.: 1989: Ankara]. - Ankara: TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, [t.y.]. - 345-358. ss. [dagmdm/dagmdm]

 20. Arıoğlu, Ersin - Köksal Anadol - A. Ülkü Arıoğlu: Uluslararası Deprem Mühendisliği Açısından Önemli Bir Olgu ve Kayıp: “Güçlendirilmiş Adapazarı Vilayet Binası”. http://www.e-kutuphane.imo.org.tr/pdf/9099.pdf

 21. Arıoğlu, Ersin - Köksal Anadol: Mostar Köprüsü 1. aşama restorasyonu temel güçlendirilmesi ve zemin sağlamlaştırılması. Yapı Aylık Mimarlık, Kültür ve Sanat Dergisi, (274), Eylül 2004, 60-64.ss. [dagmdm/dagmdm]

 22. Arısoy, Yalçın - Ünal Öziş, Ahmet Alkan, Yalçın Özdemir : Fırat-Dicle Havzasında Tarihi Köprüler ve Su Yapıları. Uluslararası Katılımlı 2. Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu, 15-17 Ekim 2009

 23. ARSLAN, Abdussamet; ULUCAN, Zülfü Çınar : Çelik liflerin erken yaştaki betonarme kirişlerin göçmesine etkisi. Teknik Dergi, 1997,8(4):1507-1515. [ulakbim vt/

 24. ARSLAN, H. Murat; AKSOĞAN, Orhan; AKAVCI, S. Seren : Esnek temele oturan, kesit değişiklikleri olan, elastik bağlı, güçlendirilmiş boşluklu perdelerin statik analizi. Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, 2001,25(5):517-526. [ulakbimvt/

 25. Arslan, Musa Hakan - Mehmet Alpaslan KÖROĞLU, Ali KÖKE : Binaların Yapısal Performansının Statik İtme Analizi İle Belirlenmesi. Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi 2008 (2) 71-84 . http://www.teknolojikarastirmalar.com/pdf/tr/03_040208_7_arslan_tr.pdf

 26. Aşık, M. Z. - A. R. Zarekondrod - Ç. Yılmaz - E. Çıtıpıtıoğlu. Sismik Yalıtım ve Köprülerin Tepkisine Etkisi Dördüncü Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, (17-19 Eylül 1997, Ankara), Ankara, 527-535. [cdmb/mktp]

 27. Aşıkoğlu, Korkut – Bilgi Çetin: EĞİTİM KURUMLARINDA AFET RİSKİNİ AZALTMA ÇALIŞMALARI. (İZMİR AFET RİSKİNİ AZALTMA SEMPOZYUMU İzmir'de Afet Riskini Azaltma Eylem Planı Çalışmaları 7-8 Aralık 2009 Tepekule Kongre ve Sergi Sarayı İZMİR) http://isay.icisleri.gov.tr/ortak_icerik/izmir/KYM_PDF/8-sekizinci%20b%C3%B6l%C3%BCm.pdf

 28. Ay, Zeki - M. Gökhan Çakıroğlu - Gülhan Durmuş. Sıvı Gaz Tanklarının Hasarlı Betonarme Ayaklarının Güçlendirilmesi ile İlgili Bir Uygulama Örneği. Yapı Dünyası (82) 1.2003, 17-20. ss. Türkçe özet. Bibliyografya. [tmb/mk]

 29. Aydınoğlu, Nuray: Değerlendirme ve Güçlendirme Yönetmeliğinde Doğrusal Olmayan Yöntemler. http://www.e-kutuphane.imo.org.tr/pdf/3960.pdf

 30. Aykaç, Sabahattin – Eray Özbek: T-Kesitli Betonarme Kirişlerin Çelik Levhalar ile Güçlendirilmesi. : İMO Teknik Dergi, 2011 5319-5334, Yazı 344. http://www.e-kutuphane.imo.org.tr/pdf/16490.pdf

 31. Aykaç, Sabahattin - Tuğrul Tankut, Hüsnü Can: GÜÇLENDİRİLMİŞ BETONARME KİRİŞLERİN DEPREM DAVRANIŞI. International Journal of Engineering Research and Development, Vol.3, No.2, June 2011 http://ijerad.kku.edu.tr/sayi_6/9.pdf

 32. BAL, İhsan Engin - Semih S. TEZCAN - ve F. Gülten GÜLAY: BETONARME BİNALARIN GÖÇME RİSKİNİN BELİRLENMESİ İÇİN P25 HIZLI DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ P25 RAPID SCREENING METHOD TO DETERMINE THE COLLAPSE VULNERABILITY OF R/C BUILDINGS (Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 16-20 Ekim 2007, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, 16-20 October 2007, Istanbul, Turkey ). http://www.e-kutuphane.imo.org.tr/pdf/2613.pdf

 33. Baran, Mehmet - Mehmet Baran), Dilek Okuyucu ve Tugrul Tankut : BETONARME ÇERÇEVELİ YAPILARIN ÖNÜRETİMLİ BETON PANELLERLE SİSMİK GÜÇLENDİRİLMESİ (Deneysel Çalısmalar). http://ijerad.kku.edu.tr/sayi_1/IJERAD_0912.pdf

 34. Baran, Mehmet: Depremler ülkesi Türkiye ve güçlendirme yöntemleri. Yapı Dünyası, 10 (115), Ekim 2005, 44-46.ss. [DAGMDM-MKTP]

 35. BARAN, Mehmet; CANBAY, Erdem; TANKUT, Tuğrul : Beton panellerle güçlendirme - kuramsal yaklaşım. Teknik Dergi, 2010,21(1):4959-4978. [ulakbim vt/ http://yeni.imo.org.tr/resimler/dosya_ekler/901556b951f773a_ek.pdf?dergi=35

 36. Baran, Türkay - Muharrem Tütüncü: Metropolis Antik Kenti Şehir İçi Su Sistemleri. Uluslararası Katılımlı 2. Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu, 15-17 Ekim 2009

 37. Basitlendirilmiş güçlendirme yöntemi. http://www.dogateknik.com.tr/Teknik-Belgeler/Basitlestirilmis-Guclendirme-Yontemi.pdf

 38. BAŞAĞA, Hasan Basri - Alemdar BAYRAKTAR, Murat Emre KARTAL, Kemal HACIEFENDİOĞLU: DEPREM ETKİSİNDEKİ BİNALARIN GÜVENİLİRLİK ANALİZİ. THE RELIABILITY ANALYSIS OF BUILDINGS UNDER EARTHQUAKE. Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 16-20 Ekim 2007, İstanbul . Sixth National Conference on Earthquake Engineering, 16-20 October 2007, Istanbul, Turkey . http://www.e-kutuphane.imo.org.tr/pdf/2589.pdf

 39. Başyiğit, Celalettin – Yusuf Tahir Altuncı – Uğur Erol : BETONARME BİR OKULUN DEPREM GÜÇLENDİRMESİNİN ıDE-CAD PROGRAMI İLE ARAŞTIRILMASI: ISPARTA-KESME İLKÖĞRETİM OKULU ÖRNEĞİ. MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu. 21-22 EKİM 2010-DÜZCE. http://www.duzce.edu.tr/kmyo/kmyo/myos/pdf/MYO_OS_2002.pdf

 40. Bayraktar, A., Altunışık, A.C., Sevim, B., İskenderpaşa Camii Minaresi ve Restorasyon Çalışmaları, Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu 2, 15-17 Ekim 2009, Diyarbakır, Bildiriler Kitabı, s.669-678.

 41. Bayraktar, A., Altunışık, A.C., Sevim, B., Birinci, F., Özcan, M., Türker, T., Tarihi Mikron Köprüsünün Restorasyon Sonrası Dinamik Karakteristiklerinin Belirlenmesi, Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu 2, 15-17 Ekim 2009, Diyarbakır, Bildiriler Kitabı, s.367-378.

 42. Bayraktar, A., Altunışık, A.C., Türker, T., Sevim, B., Tarihi Yığma Köprülerin Sonlu Eleman Modellerinin Operasyonal Modal Analiz Yöntemiyle İyileştirilmesi, Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu 1, 27-29 Eylül 2007, Bidiriler Kitabı, s. 429-440, Ankara.

 43. Bayraktar, A., Başağa, H.B., Ateş, Ş., Özcan, D.M., Bektaş, S., İshak, M., Karbon Lifli Kompozit Malzemeler Kullanılarak 6 Katlı Hasarlı Betonarme Bir Binanın Güçlendirilmesi, Yapısal Onarım ve Güçlendirme Sempozyumu, 7-8 Aralık 2006, s. 384-389, Denizli.

 44. Bayraktar, Alemdar – , Ahmet Can ALTUNIŞIK - Temel TÜRKER - Barış SEVİM: TARİHİ KÖPRÜLERİN DEPREM DAVRANIŞINA SONLU ELEMAN MODEL İYİLEŞTİRİLMESİNİN ETKİSİ. THE EFFECT OF FINITE ELEMENT MODEL UPDATING ON EARTHQUAKE BEHAVIOUR OF HISTORICAL BRIDGES . Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 16-20 Ekim 2007, İstanbul . Sixth National Conference on Earthquake Engineering, 16-20 October 2007, Istanbul, Turkey . http://www.e-kutuphane.imo.org.tr/pdf/2622.pdf

 45. Bayraktar, Alemdar - Ahmet Can Altunışık, Barış Sevim, Fatma Birinci, Temel Türker, D. Mehmet Özcan: Tarihi Osmanlı Çift Kemer Köprüsünün Deneysel Titreşim Verilerinin Elde Edilmesi. Uluslararası Katılımlı 2. Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu, 15-17 Ekim 2009

 46. Bayraktar, Alemdar - Ahmet Can Altunışık, Barış Sevim, Fatma Birinci, Temel Türker, D. Mehmet Özcan : Tarihi Mikron Köprüsünün Restorasyon Sonrası Dinamik Karakteristiklerinin Belirlenmesi. Uluslararası Katılımlı 2. Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu, 15-17 Ekim 2009

 47. Bayraktar, Ali: Tarihi yapıların depreme karşı güçlendirilmesi. http://home.anadolu.edu.tr/~yguney/cemil_historical/Historical_Buildings/March_2007/14.%2520SGM%2520Ali%2520Bayraktar%5B1%5D.pdf

 48. Bayülke, Nejat. Depremde Hasar Gören Yapıların Onarımı Türkiye Mühendislik Haberleri, Ankara, (276), 00. 03. 1978, 15-42. [cdmb/mktp]

 49. Bayülke, Nejat. Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesi. Egemimarlık 10(33) 2000, 8-10. ss. Bibliyografya. [tmb/mk]. http://www.egemimarlik.org/33/3.pdf

 50. Bayülke, Nejat: Betonarme yapılarda güçlendirme sorunları. Türkiye Mühendislik Haberleri, 51 (444-445), 2006, 37-54.ss. [DAGMDM] http://yeni.imo.org.tr/resimler/dosya_ekler/d317c5d7b3dd0c1_ek.pdf?dergi=153 http://www.e-kutuphane.imo.org.tr/pdf/5.pdf http://www.e-kutuphane.imo.org.tr/pdf/5.pdf

 51. Bayülke, Nejat: Orta hasarlı yapıların güçlendirilmesi. Afet ve Afet İşleri Genel Müdürlüğü Eğitim-Haber-Bilim Dergisi, 2 (3), Eylül 2002, 35-44.ss. [dagmdm/dagmdm]

 52. Bayülke, Nejat: Türkiye için yapılarda deprem hasarı belirleme ve onarım ve güçlendirme stratejileri. Bülten/TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, (6), Haziran 2000, 21-23.ss. [dagmdm/dagmdm]

 53. Bedirhanoğlu, İdris - Alper İlki. Düşük Dayanımlı Betona Sahip Betonarme Elemanlarının Güçlendirilmesi için HPFRCC. itüdergisi/d: Mühendislik 8(6) 12.2009, 146-156. ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya. [tmb/mk]

 54. Bedirhanoğlu, İdris - Ayhan İrfanoğlu : Diyarbakır Şeyh Mutahhar Camii Dört Ayaklı Minaresinin Deprem Yer Hareketine Karşı Davranışı. Uluslararası Katılımlı 2. Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu, 15-17 Ekim 2009

 55. Berk, Aysu - Hilal Tuğba Örmecioğlu, Aslı Er Akan: Cumhuriyet Dönemi Tarihi Karayolu Köprülerinin Korumasında Bir Seçim Yöntemi Denemesi . Uluslararası Katılımlı 2. Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu, 15-17 Ekim 2009

 56. BİKÇE, Murat; EMSEN, Engin; AKSOĞAN, Orhan : Boşluklu deprem perdelerinde güçlendirici kiriş konumunun önemi. Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 2006,21(1-2):63-70. . [ Ulakbimvt - [Tam Metin (PDF)] Ulakbim

 57. Bilge Küçükdoğan - Gizem Sevgili - Erhan Karaesmen: Yapısal Güçlendirme Yoluyla Korumacılık Uygulamasının Aşamaları. http://www.e-kutuphane.imo.org.tr/pdf/9100.pdf

 58. Boduroğlu, Hasan: Güçlendirme modeli araştırması. (Depremde Güvenli Binalar Semineri, 2003). http://www.e-kutuphane.imo.org.tr/pdf/10706.pdf

 59. Büyükkaragöz, Alper : Zayıf Kolon - Güçlü Kiris Birlesiminde Kesme Çivili Levhanın Etkisi. Int.J.Eng.Research & Development,Vol.1,No.1,January 2009. http://ijerad.kku.edu.tr/sayi_1/IJERAD_0902.pdf

 60. Büyükkaragöz, Alper: Zayıf Kolon-Güçlü Kiris Birlesimlerinin Deneysel ve Nümerik Olarak İncelenmesi. Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 19 (4), 553-560, 2007 19 (4), 553-560, 2007. http://web.firat.edu.tr/ffmu/19-4/15_%20B%C3%BCy%C3%BCkkarag%C3%B6z.pdf

 61. Büyüköztürk, Oral - B. Herarinç - O. Güneş. Yapıların Elyaf Takviyeli Plastik Kompozitler ile Onarımı ve Güçlendirilmesi Türkiye İnşaat Mühendisliği XV. Teknik Kongresi Bildirileri Kitabı, (24-25-26 Kasım 1999), Ankara, 00.00.1999, 897-908. [cdmb/mktp]

 62. Can, Hüsnü - M. Haluk Göğüş - Yusuf Demirel: Betonarme Kirişlerin Açıklık Ortasına Kolon Ekleme Yöntemiyle Güçlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi 17(3) 9.2002, 121-135. ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya. [tmb/mk]

 63. Can, Hüsnü – Sabahattin Aykaç: Bir Yüzünden Onarılmış Güçlendirilmiş Betonarme Kolonların Eksenel Yük Altındaki Davranışı. İMO Teknik Dergi, 1997 1517-1524, Yazı 111, Kısa Bildiri. http://www.e-kutuphane.imo.org.tr/pdf/15696.pdf

 64. Can, Hüsnü - Tuğrul Tankut. Betonarme Kirişlerin Eğilme İçin Güçlendirilmesi Türkiye İnşaat Mühendisliği Teknik Kongresi, 2, (X., Ankara, 09.10.1989-12.10.1989), Ankara, 09.10.1989, 559-573. [cdmb/mktp]

 65. CAN, Hüsnü : Betonarme kolonların komşu iki yüzünden manto ile onarımı ve güçlendirilmesi. Teknik Dergi, 1995,6(1):903-918. [ulakbim vt/

 66. Can, Hüsnü : Eksenel yüklü betonarme kolonların çelik korniyerler ile onarımı ve güçlendirilmesi / Hüsnü Can. - Deprem Sempozyumu [2.: 1997: Ankara]. - Ankara: TÜBİTAK İnşaat Teknolojileri Araştırma Grubu, 1997. - 71-76.ss. [dagmdm/dagmdm]

 67. CAN, Hüsnü : Komşu iki yüzünden mantolanmış betonarme kolonların deprem davranışı. Teknik Dergi, 1996,7(1):1091-1110. [ulakbim vt/

 68. Castellano, Maria Gabriella - Samuele Infanti - Paolo Baldo - Mircan Kaya: KÖPRÜLERİN SİSMİK İZOLASYONUNDA İTALYAN TECRÜBESİ. (1. Köprü ve Viyadükler Sempozyumu, 2007). http://www.e-kutuphane.imo.org.tr/pdf/1439.pdf

 69. Celep, Zekai – Metin Aydoğan: Onarım Güçlendirme Komisyonu Raporu. http://www.imoistanbul.org.tr/ist-bulten/bulten60/Magazine%20(color)_dir/Magazine%20(color)_13.htm

 70. Cheung, M., & S. Foo,, J. Granadino (Canada / Kanada): Seismic Retrofit of Existing Buildings: Innovative Alternatives, Mevcut Binaların Güçlendirilmesi ile İlgili Yaratıcı Çözümler. http://www.icomos.org/iiwc/seismic/seis-papers.pdf

 71. Çakıcı, Sermin - Ceren Katipoğlu, O. Mete Işıkoğlu : Aslanhane Camisi Yapısal Davranışının İncelenmesi. Uluslararası Katılımlı 2. Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu, 15-17 Ekim 2009

 72. Çakır, Ferit - Temel Yetimoğlu : Tarihi Yapı Temellerinin Onarımı Ve Güçlendirilmesi. Uluslararası Katılımlı 2. Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu, 15-17 Ekim 2009

 73. Çamlıbel, Nafiz - Gülden Kut - Emel Düzgün Birer. Mahmut Paşa Cami'sinde Hasar Türlerinin Tespiti ve Güçlendirilmesi. Mimarlık Dekorasyon (117) 12.2002, 44-46. ss. [tmb/mk]

 74. Çatal, Hikmet Hüseyin: Depremden hasar gören yapıların onarım ve güçlendirilmesi. Deprem Araştırma Bülteni, 17 (68), 1990, 22-31.ss. [dagmdm/dagmdm]

 75. Çavuş, Murat : Tarihi Yapıların Çelik Kullanılarak Restorasyonunun Strüktürel Açıdan Sonlu Elemanlar Yöntemi Kullanılarak İncelenmesi Donatısız Beton Perde Duvarlı Tarihi Okul. Uluslararası Katılımlı 2. Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu, 15-17 Ekim 2009

 76. Çelebi, Mehmet: Güçlendirme uygulamaları. (Depremde Güvenli Binalar Semineri, 2003). http://www.e-kutuphane.imo.org.tr/pdf/10712.pdf

 77. Çelik, O. C. - F. Çılı - K. Özgen. Yatay Riğitliği Yetersiz Betonarme Binaların Çelik Kafes Kirişlerle Güçlendirilmesi Dördüncü Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, (17-19 Eylül 1997, Ankara), Ankara, 310-320. [cdmb/mktp]

 78. Çeltikçi, Necati. B.A. Prefabrik Bir Binanın Çelikle Güçlendirilmesi. Yapı Dünyası 8(96-97) 3-4.2004, 13-15. ss. [tmb/mk]

 79. Çetinkaya, Nihat - Hasan Kaplan - Ş. Murat Şenel. Betonarme Kirişlerin Lifli Polimer (FRP) Malzemeler Kullanılarak Onarım ve Güçlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 10(3) 2004, 291-298. ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya. [tmb/mk] http://www.yonteminsaat.com.tr/bilgiler/2_cfrp_malzeme_testleri_ve_universite_raporu.pdf

 80. Çılı, Feridun - Haluk Sesigür - Oğuz Cem Çelik: Mevcut yapılarda olası hasar nedenleri ve güçlendirme gereksinimi. Yapı, (247), Haziran 2002, 96-102.ss. [DAGMDM-MKTP]

 81. Çiçeklieyurt, Engin – Bekir Yılmaz Pekmezci: Köprü ve Tünel Güçlendirme İnşaatlarında KYB Kullanımı. (7. Ulusal Beton Kongresi, 2007). http://www.e-kutuphane.imo.org.tr/pdf/3168.pdf

 82. Çokcan, Barış: Bina güçlendirmesi (3): Yöntemler. Dünya İnşaat, 22 (5), Mayıs 2005, 34-36.ss. [DAGMDM]

 83. Çokcan, Barış: Bina güçlendirmesi, (2). Dünya İnşaat, 22 (4), Nisan 2005, 60-62.ss. [DAGMDM]

 84. Çokcan, Barış: Bina güçlendirmesi. Dünya İnşaat, 22 (3), Mart 2005, 54-55.ss. [DAGMDM]

 85. Çolak, Adnan - Bahar Sayıl. Beton Yapılarda Oluşan Çatlakların Onarımında Kullanılan Yöntemler Yapı, İstanbul, (192), 00.11.1997, 133-138. [cdmb/mktp]

 86. Çoşgun, Turgay: İSTANBULDA DEPREM SONRASI YAPILAN İNCELEMELERDE KARŞILAŞILAN KOROZYON HASARI ÜZERİNE BİR İNCELEME. http://www.imoistanbul.org.tr/ist-bulten/sayi78/turgaycoskun.doc

 87. Çöğürcü, Mustafa - Tolga ÇÖĞÜRCÜ, Mehmet KAMANLI : YIĞMA YAPILARIN DİNAMİK VE MÜHENDİSLİK DAVRANIŞININ DÜZLEM DIŞI KUVVETLER ALTINDA DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ. Selçuk Üniversitesi ISSN 1302/6178 Journal of Technical-Online Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Volume 6, Number:2-2007 Teknik-Online Dergi Cilt 6, Sayı:2-2007 . 26y. http://alaeddin.cc.selcuk.edu.tr/~tekbil/mayisagustos2007/tolga/tolga.pdf

 88. Dayıcıoğlu, Cüneyt. Lifli Polimer Güçlendirme Sistemleri [Söyleşi] Yapı (342/Ek: Uluslararası Yapı Fuarı Turkeybuild İstanbul 2010) 5.2010, 70-71. ss. [MKTP]

 89. Demir, Enver: Güçlendirme mi, güçleştirme mi?. Ufuk Ötesi, 7 (79), Ekim-Kasım 2008, 12.s. [DAGMDM]

 90. Demir, Fuat – Armağan Korkmaz: Isparta’daki eğitim yapılarının depremselliğinin incelenmesi. http://88.255.40.25/dergi/icerik/der44-45m6.pdf

 91. Demir, Halit : Depremlerden hasar görmüş betonarme yapıların hasarı ile ilgili çalışmalar ve ilkeler = = Investigations and principles concerning building damages due to earthquakes / Halit Demir. - Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı (2.: 1993: İstanbul). - İstanbul: TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, 1993. - X-XX.ss. [dagmdm/dagmdm]

 92. Demir, İlhami – Osman Şimşek – Hasbi Yaprak: ANKRAJ DONATISI TÜRÜNÜN ANKRAJ PERFORMANSINA ETKİSİ THE EFFECT OF THE ANCHORAGE REINFORCEMENT TO THE ANCHORAGE PERFORMANCE. 5. Uluslar arası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS’09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye © IATS’09, Karabük Üniversitesi, Karabük, Türkiye. http://iats09.karabuk.edu.tr/press/bildiriler_pdf/IATS09_08-06_199.pdf

 93. Demir, İlhami – Osman Şimşek – Hasbi Yaprak: EPOKSİ TÜRÜNÜN ANKRAJ PERFORMANSINA ETKİSİ. THE EFFECT OF THE EPOXY TYPE TO THE ANCHORAGE PERFORMANCE. http://iats09.karabuk.edu.tr/press/bildiriler_pdf/IATS09_08-06_198.pdf

 94. Deneme, İbrahim Ö. - Hüseyin R. Yerli. Betonarme Yapılarda Deprem Hasarlarının Belirlenmesi ve Güçlendirme Projesi Uygulama Örneği. Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi 17(1-2) 6-12.2002, 21-30. ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya. [dagmdm/dagmdm]

 95. Deneme, İbrahim Ö. - Hüseyin R. Yerli. Betonarme Yapılarda Deprem Hasarlarının Belirlenmesi ve Güçlendirme Projesi Uygulama Örneği. Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi 17(1-2) 6-12.2002, 21-30. ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya. [MKTP]

 96. Deneme, İbrahim Ö. - Hüseyin R. Yerli. Temel Sistemi Güçlendirme Yöntemlerinin Karşılaştırılması. Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi 17(1-2) 6-12.2002, 31-42. ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya. [MKTP]

 97. DENEME, İbrahim Ö.; YERLİ, Hüseyin R. : Temel sistemi güçlendirme yöntemlerinin karşılaştırılması.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə