Grondstof : bruto, afval, netto opgave 1
Yüklə 37 Kb.
tarix28.02.2016
ölçüsü37 Kb.

GRONDSTOF : BRUTO, AFVAL, NETTOOpgave 1


Onderstaand worden 3 begrippen omschreven. Vul in welk begrip omschreven wordt.

A …………………….: hoeveelheid grondstof die nodig is om een product te maken.

B …………………….: hoeveelheid grondstof die bij het productieproces verloren gaat.

C …………………….: hoeveelheid grondstof die in het product terecht komt.Opgave 2


Vul in onderstaande vergelijkingen het juiste teken in (+ , - ,x, :)

A Bruto grondstof verbruik = afval … netto grondstofverbruik.

B Netto grondstofverbruik = bruto grondstof verbruik … afval.


Opgave 3


Om product X te maken is 4 kg. grondstof nodig. Bij de productie gaat 0,2 kg grondstof verloren.

Vul onderstaand schema in:

Bruto grondstofverbruik : ……..kg

Afval: ……..kg

Netto grondstof verbruik ……..kgOpgave 4


Een fabrikant produceert flessen frisdrank met een inhoud van1,5 liter vloeistof. Bij het vullen van de flessen gaat 0,01 liter vloeistof verloren.

Vul onderstaand schema in:

Bruto grondstof verbruik: …….liter

Afval: …….liter

Netto grondstof verbruik …….literOpgave 5


Vul in onderstaande zin het juiste woord (“bruto” of “netto”) in:

Als bij berekening van de grondstofkosten een afvalpercentage gegeven is, moet je het ……..…grondstofgebruik altijd op 100% stellen.Opgave 6


0m product X te maken is 4 kg grondstof nodig. Bij de productie ontstaat 5% afval.

Vul onderstaand schema in:

Bruto grondstof verbruik: ……% …….kg

Afval: ……% …….kg

Netto grondstof verbruik ……% …….kgOpgave 7


Het bruto grondstofverbruik van 1 stuks van product Z bedraagt 20 gram. Bij de productie gaat 12% van de grondstof verloren.

Vul onderstaand schema in:

Bruto grondstof verbruik: ……% …….gram

Afval: ……% …….gram

Netto grondstof verbruik ……% …….gramOpgave 8


Een producent maakt flessen frisdrank met een inhoud van 1,5 liter vloeistof. Bij het produceren gaat 20% van de vloeistof verloren.

Vul onderstaand schema in:

Bruto grondstof verbruik: ……% …….liter

Afval: ……% …….liter

Netto grondstof verbruik ……% …….literOpgave 9


Het netto grondstof verbruik van 1 stuks van product M bedraagt 14 kg. Bij de productie ontstaat 12,5 % afval.

Vul onderstaand schema in:

Bruto grondstof verbruik: ……% …….kg

Afval: ……% …….kg

Netto grondstof verbruik ……% …….kgOpgave 10


Van product A is het volgende gegeven:

Bruto grondstof verbruik : 15 kg

Afval 1 kg

Netto grondstofverbruik ….kg

De grondstof wordt ingekocht voor f. 12,50 per kg.

Bereken de grondstofkosten als :

A De afval waardeloos is’;

B De afval verkocht kan worden voor f. 5,00 per kg.

C Het opruimen van de afval f. 7,50 kost.


Gebruik voor de berekeningen het volgende schema:

Kosten bruto verbruik: …. kg x f. ….. = f. …..

Opbrengst/kosten afval: …..kg x f. = f. .

Grondstofkosten: f.Opgave 11


Een fabrikant produceert zakken kunstmest met een inhoud van 25 kg. Bij het vullen van de zakken gaat 0,2 kg vloeistof verloren. De kunstmest wordt ingekocht voor f. 1,75 per kg.

Bereken de grondstofkosten als:

A De afval waardeloos is;

B De afval verkocht kan worden voor f. 0,50 per kg.

C Het opruimen van de afval f. 0,75 per kg kost.


Gebruik voor de berekeningen het volgende schema:

Kosten bruto verbruik:

Opbrengst/kosten afval:

Grondstofkosten:Opgave 12


Een fabrikant maakt product C. Het netto grondstofverbruik bedraagt 133 kg. Afval is 5%. De grondstof wordt ingekocht voor f. 2,00 per kg.

A Bereken met behulp van onderstaand schema het bruto grondstof verbruik en het afval.

Bruto grondstof verbruik: ……% …….kg

Afval: ……% …….kg

Netto grondstof verbruik ……% …….kg

B Bereken de grondstofkosten als :

1 Het afval waardeloos is;

2 Het afval verkocht kan worden voor f. 1,50 per kg.

3 Het opruimen van het afval f. 1,00 per kg kost.

Gebruik voor de berekeningen onderstaand schema:

Kosten bruto verbruik: …. kg x f. ….. = f. …..

Opbrengst/kosten afval: …..kg x f. = f. .

Grondstofkosten: f.


Opgave 13


Voor het schilderen van een pand is netto 399 liter verf nodig. De verf wordt ingekocht voor f. 17,50 per liter. Bij het schilderen gaat 0,25% verf verloren. Het opruimen hiervan kost f. 5,-- per liter.

Gevraagd: (Gebruik voor het oplossen van de vragen de eerder gegeven schema’s ):

A Hoeveel liter verf is er bruto nodig voor het schilderen van het huis?

B Bereken de grondstofkosten voor het schilderen van het huis.


UITVAL
Opgave 14


Vul in onderstaande zin het juiste woord (“geproduceerde”, afgekeurde”of “goedgekeurde”)in:

Als bij berekening van de kostprijs een uitvalpercentage gegeven wordt, wordt het …………… aantal producten op 100% gesteld.Opgave 15


Voor de productie van 1 stuks van goed X is voor f. 25,00 aan productiemiddelen nodig. Van iedere 100 stuks die er geproduceerd worden, worden er 4 afgekeurd.

Bereken de kostprijs als:

A De afgekeurde producten waardeloos zijn.

B De afgekeurde producten verkocht kunnen worden voor f. 5,00 per stuk

C Het opruimen van de afgekeurde producten f. 10,00 per stuk bedraagt.


Gebruik voor de berekeningen onderstaand schema:
Kosten van …. geproduceerde producten: ….. x f. ….. = f.

Kosten/opbrengsten van …afgekeurde producten: …. x f. = f. .

Kosten van …goedgekeurde producten: f. ……..
Kostprijs = totale kosten goedgekeurde producten = f. . = f. ……

aantal goedgekeurde producten ……Opgave 16


Voor de productie van 1 stuks van goed W is 15 minuten arbeid nodig en 2 kg grondstof. De grondstof kost f. 3,00 per kg en de arbeid f. 96,00 per uur. Van iedere 100 stuks die er geproduceerd worden, worden er 5 afgekeurd. De afgekeurde exemplaren kunnen verkocht worden voor f. 20,00 per stuk.

Gevraagd:

A Berekend de kosten van 1 geproduceerd product.

B Bereken de kostprijs (= kosten van 1 goedgekeurd product). Gebruik het schema uit opgave 15.)
0pgave 17

Voor de productie van een houten tafel is nodig: 4 uur arbeid á f. 50 per uur , 25 kg grondstof á f. 10,00 per kg en .f. 150,00 aan overige kosten. Uitval: 6%. Afgekeurde tafels kunnen verkocht worden voor f. 250,00.Gevraagd:

A Bereken de kosten van 1 geproduceerde tafel.

B Bereken de kostprijs ofwel de kosten van 1 goedgekeurde tafel. (Gebruik het schema uit opgave 15 en ga uit van 100 geproduceerde tafels)

Opgave 18


Voor de productie van een houten kast is nodig: 2 uur arbeid á f. 50 per uur, 10 kg grondstof á f. 10,00 per kg en f. 50,-- aan overige kosten. Uitval: 4%. Een kast die afgekeurd worden wordt in stukjes gezaagd en verkocht als brandhout voor f. 3,00; het in stukjes zagen van een kast kost f. 0,50.

Gevraagd:

A Bereken de kosten van 1 geproduceerde kast.

B Bereken de kostprijs van een kast. (Gebruik het schema uit opgave 15 en ga uit van 100 geproduceerde tafels.)


Uitwerkingen

Opgave 1

A bruto grondstof verbruik:.

B afval

C netto grondstof verbruik:.Opgave 2


Vul in onderstaande vergelijkingen het juiste teken in (+ , - ,x, :)

A Bruto grondstof verbruik = afval + netto grondstofverbruik.

B Netto grondstofverbruik = bruto grondstof verbruik - afval.


Opgave 3


Bruto grondstofverbruik : …4,0kg

Afval: …0,2kg

Netto grondstof verbruik …3,8kg

Opgave 4


Bruto grondstof verbruik: 1,51liter

Afval: 0,01liter

Netto grondstof verbruik 1,50liter

Opgave 5


Vul in onderstaande zin het juiste woord (“bruto” of “netto”) in:

Als bij berekening van de grondstofkosten een afvalpercentage gegeven is, moet je het bruto grondstofgebruik altijd op 100% stellen.Opgave 6


Bruto grondstof verbruik: 100% 4,0 kg

Afval: 5% 0,2 kg

Netto grondstof verbruik 95% 3,8 kg

Opgave 7

Bruto grondstof verbruik: 100% 20,0 gram

Afval: 12% 2,4 gram

Netto grondstof verbruik 88% 17,6. gramOpgave 8


Bruto grondstof verbruik: 100% 1,875 liter

Afval: 20% 0,375 liter

Netto grondstof verbruik 80 % 1,5 liter

Opgave 9

Bruto grondstof verbruik: 100 % 16kg

Afval: 12,5% 2kg

Netto grondstof verbruik 87,5% 14kgOpgave 10


A

Kosten bruto verbruik: 14kg x f12,50 = f.175

Opbrengst/kosten afval: …..kg x f. = f. .

Grondstofkosten: f.175

B

Kosten bruto verbruik: 14 kg x f12,50 = f.175Opbrengst/kosten afval: 14kg x f.5 = f. 70 .

Grondstofkosten: f. 105

C

Kosten bruto verbruik: 14 kg x f12,50 = f.175Opbrengst/kosten afval: = f. 7,50 .

Grondstofkosten: f. 182,50
Opgave 11


A

Kosten bruto verbruik: 25 kg x f.1,75 = f.43,75

Opbrengst/kosten afval: f.

Grondstofkosten: f.43,75

B

Kosten bruto verbruik: 25 kg x f.1,75 = f.43,75Opbrengst/kosten afval: 0,2 kgxf.0,50 = f. 0,10

Grondstofkosten: f.43,65


C

Kosten bruto verbruik: 25 kg x f.1,75 = f.43,75

Opbrengst/kosten afval: f. 0,75

Grondstofkosten: f.44,50Opgave 12


A

Kosten bruto verbruik: 133 kg x f.2 ... = f.266

Opbrengst/kosten afval: …..kg x f. = f. .

Grondstofkosten: f.266

B

Gebruik voor de berekeningen onderstaand schema:Kosten bruto verbruik: 133 kg x f. 2.. = f.266

Opbrengst/kosten afval: 7kg x f.1,50= f. 10,50 .

Grondstofkosten: f. 255,50

C

Gebruik voor de berekeningen onderstaand schema:Kosten bruto verbruik: 133 kg x f. 2.. = f.266

Opbrengst/kosten afval: = f. 7 .

Grondstofkosten: f. 273

Opgave 13

A bruto grondstof verbruik 100% = 400 liter

Afval 0,25% = 1 liter


Netto grondstof verbruik 99,75% = 399 liter


B Kosten bruto verbruik: 400 kg x f.17,50 = f.7000

Opbrengst/kosten afval: 1 kgx f. 5 = f. 5


Grondstofkosten = f. 7005

Opgave 14


Vul in onderstaande zin het juiste woord (“geproduceerde”, afgekeurde”of “goedgekeurde”)in:

Als bij berekening van de kostprijs een uitvalpercentage gegeven wordt, wordt het geproduceerde aantal producten op 100% gesteld.Opgave 15


A

Kosten van 100 geproduceerde producten: 100 x f.25 = f. 2500

Kosten/opbrengsten van 4 afgekeurde producten: ... x f. = f. .

Kosten van 96 goedgekeurde producten: f. 2500


Kostprijs = totale kosten goedgekeurde producten = f. 2500 . = f. 26,04

aantal goedgekeurde producten 96

B

Kosten van 100 geproduceerde producten: 100 x f.25 = f. 2500Kosten/opbrengsten van 4 afgekeurde producten: 4 . x f. 5 = f. 20 .

Kosten van 96 goedgekeurde producten: f. 2480


Kostprijs = totale kosten goedgekeurde producten = f. 2480 . = f. 25,83

aantal goedgekeurde producten 96

C

Kosten van 100 geproduceerde producten: 100 x f.25 = f. 2500Kosten/opbrengsten van 4 afgekeurde producten: 4 x f. 10= f. 40 .

Kosten van 96 goedgekeurde producten: f. 2540


Kostprijs = totale kosten goedgekeurde producten = f. 2540 . = f. 26,46

aantal goedgekeurde producten …96


Opgave 16


A

Grondstof 2 kg x f.3 = f. 6

Loon ¼ x f 96 = f.24

Totaal f.30


Kosten van 100 geproduceerde producten: 100 x f.3 = f. 3000

Kosten/opbrengsten van 5 afgekeurde producten: . 5 x f.20= f. 100 .

Kosten van 95 goedgekeurde producten: f. 2900

B

Kostprijs = totale kosten goedgekeurde producten = f. 2900 . = f. 30,53aantal goedgekeurde producten 96

0pgave 17

A

Grondstof 25kgx f.10 f 250Loon 4 uurx f 50 f.200

Overige kosten f.150

Per tafel f.600

B

Kosten van 100 geproduceerde producten: 100 x f.600= f. 60000Kosten/opbrengsten van 6 afgekeurde producten: . 6 x f.20= f. 120 .

Kosten van 94 goedgekeurde producten: f. 59880


Kostprijs = totale kosten goedgekeurde producten = f. 59880 . = f. 637,02

aantal goedgekeurde producten 94Opgave 18

A

Grondstof 10kgx f.10 f 100Loon 2 uurx f 50 f.100

Overige kosten f. 50

Per tafel f.250

B

Kosten van 100 geproduceerde producten: 100 x f.250= f. 25000Kosten/opbrengsten van 4 afgekeurde producten: . 4 x f. 2,50= f. 10 .

Kosten van 96 goedgekeurde producten: f. 25010


Kostprijs = totale kosten goedgekeurde producten = f. 25010 . = f. 260,52

aantal goedgekeurde producten 96


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə