Fullmaktssak /10 Tilskudd til internasjonal kunst- og kulturutveksling 2010
Yüklə 185.26 Kb.
səhifə1/4
tarix25.04.2016
ölçüsü185.26 Kb.
  1   2   3   4Dato: 3. mai7. mai 2010Fullmaktssak /10


Tilskudd til internasjonal kunst- og kulturutveksling 2010TIRU

SARK-007-201000097-105


Hva saken gjelder:

I bybudsjettet for 2010 er det innen 'Internasjonalt kunst- og kulturutveksling ' avsatt kr. 2 950 000,- til åpne prosjektmidler.

Hovedformålet med denne ordningen er å styrke Bergen som tyngdepunkt for internasjonal kontakt og utveksling og er et viktig bidrag for å oppnå målet om at Bergen skal være Nordens mest spennende og nyskapende kulturby i 2017. Mange av byens kunst- og kulturaktører har et internasjonalt aspekt i sitt arbeid og anser dette som essensielt for fortsatt kunstnerisk utvikling og kvalitet. Ordningen gjelder alle fagfelt innen kunst- og kulturfeltet.
Totalt 90 søknader er innkommet og behandlet i forhold til hovedsøknadsfristen 1. februar. I fjor var det til midten av mai innkommet 83 søknader. I tillegg har det i år blitt overflyttet og behandlet flere søknader innen ordninger på de respektive fagfeltene.
Innkomne søknader holder et generelt høyt nivå, og det er søknader som gjenspeiler bredden av aktivitet innen de enkelte fagfeltene i Bergen. Det er en økning i antall søknader og det er spesielt enkeltaktører som står for denne økningen, da flere institusjoner som har mottatt støtte over denne ordningen de seneste årene nå har fått denne støtten inkludert i annet tilskudd.
Det skal som hovedregel være mulig å søke åpne prosjektmidler hele året. Det er derfor en

generell anbefaling at 70 % av årets midler disponeres til søknader innen hovedsøknadsfristen

1. februar, og de resterende 30 % holdes av til senere søknader. Tidligere år har imidlertidig tilnærmet alle midler blitt fordelt ved årets første tildeling på grunn av svært stor søknadsmengde. Søknadsbunken i år er tilsvarende stor, men det er i år prioritert å holde igjen midler til fordeling senere på året. Det enkelte tilskuddsbeløp er også opprettholdt. I denne sak anbefales det å gi tilskudd på til sammen 94 % av midlene. Det gjenstår da kr. 173 000,- til åpne prosjektmidler for internasjonal kunst- og kulturutveksling til fordeling i løpet av 2010.
I denne saken er det bevilget tilskudd til 66 søknader mens 24 gis avslag.
Vedtakskompetanse:

Byrådets fullmakter er fastsatt i byrådssak 102/06 av 24. april 2006. Den videre delegering av

byrådets fullmakter til den enkelte fagbyråd ble gjort i byrådssak 1035/07 i møte den 24.

januar 2007. Fagfullmakter blant annet innen fagområdene kultur, kirke og idrett ble sist

endret iden 27. april 2010 i sak 1178/10.
Vedtak:

1. Byråd for kultur, kirke og idrett bevilger tilskudd til følgende aktører og prosjekter innen internasjonal kunst- og kulturutveksling:

Dette belastes Artskonto 147012 Prosjekttilskudd / Tjeneste 37770 Ymse kulturformidling / Ansvarssted 095006 Internasjonalt arbeid.


BEK - prosjektet Dipole Kr. 30 000,-

Piksel - internasjonale prosjekter under Piksel Pulse Kr. 80 000,-

Borealis nettverksreise til 2 festivaler i Frankrike Kr. 3 500,-

BEK - utstillingsprosjekt Sør-Afrika 2010 Kr. 50 000,-

BIFF - 6 ulike internasjonalt rettede prosjekter Kr. 50 000,-

Kristin Hammerås og Hildegunn Dale - internasjonal

forfatterfestival i Granada – Nicaragua Kr. 20 000,-Eikanger-Bjørvik Musikklag - deltakelse på europa-

mesterskapet for brassband 2010 i Linz Kr. 45 000,-Bergen Operakor - reise India ifm. operaoppsetning Kr. 100 000,-

Real Ones - konserter og komposisjon i India. Kr. 30 000,-

Gorgoroth - europaturné Kr. 30 000,-

Kjell Engelsen Moberg - kinaturné Kr. 35 000,-

Anette Bjørnenak - konserter i London Kr. 12 000,-

Enslaved - USA-turné Kr. 40 000,-

Audrey Horne - europaturné Kr. 40 000,-

Byfrost - europaturné Kr. 15 000,-

Einar Selvik - showcasekonsert på Eurosonic. Kr. 10 000,-

The Megaphonic Thrift - showcasekonserter Kr. 20 000,-

Taake - europaturné. Kr. 20 000,-

Mari Persen turné i Japan og Thailand Kr. 30 000,-

Vulture Industries - europaturné Kr. 25 000,-

Einar Stokke - USA-turné. Kr. 25 000,-

Kakkmaddafakka - europaturné Kr. 30 000,-

Luana Gundersen - reisestøtte 3 konserter i Tyskland Kr. 2 500,-

The Alexandria Quartet - europaturné Kr. 40 000,-

Datarock - europaturné Kr. 40 000,-

Phonophani - japanturné Kr. 40 000,-

Annie - verdensturné Kr. 30 000,-

Torfinn N. Andersen - musikkmessen MuseExpo i LA Kr. 12 000,-

Casiokids - turné til England, USA og Island Kr. 40 000,-

Blood Command - europaturné Kr. 30 000,-

Ung symfoni - konserttur til Japan Kr. 100 000,-

Fred Ove Reksten - zither-prosjekt Kr. 40 000,-

Made - nettverksreiser Kr. 40 000,-

BIT20 - internasjonale aktivitet 2010 Kr. 80 000,-

Pedro Gomez Egana - prosjektet Sylvan remain Kr. 60 000,-

Kompani Krapp - gjestespill på Prague Fringe Kr. 20 000,-

Leo Preston - prosjektet Four cities i 4 verdensdeler Kr. 70 000,-

Alan L. Øyen - work-in-progress Thailand og Vietnam Kr. 40 000,-

Studentteatret Immaturus - teaterfestival i Vilnius Kr. 10 000,-

BIT Teatergarasjen - ekspertbesøk under Oktoberdans Kr. 40 000,-

Performing Artists in Residence Vilnius Kr. 100 000,-

Scenekunst Exit Norge Kr. 200 000,-

Arne Skaug Olsen / Visningsrommet USF - utstillingen

We came to wreck everything Kr. 25 000,-Birger Mowinckel og Espen Selvik, Rekstensamlingene -

vestlandskbasert kunst ved Ciurlionismuseet i Kaunas Kr. 10 000,-Torill Johannessen - utstillingen Dark Matter/

Smooth Structures ved Smart Project Space i Amsterdam Kr. 7 000,-Stefan Törner - fraktstøtte Kr. 5 000,-.

Karen Skog - reisestøtte URRA i Buenos Aires Kr. 10 000,-

Akt B - performancefestivalen Mellom Himmel og Hav Kr. 50 000,-

Akt B - performancefestivalen INTERAKCJE i Polen Kr. 15 000,-.

Carl Martin Hansen utstillingsprosjektet Von der Linie

in der Skulptur ved Neues Kunsthaus i Ahrenshoop Kr. 5 000,-Trykkeriet - Senter for samtidsgrafikk - reisestøtte

MidAmerica Print Conference, University of Minnesota Kr. 12 000,-Foreningen av 2007 - oversettelse Kr. 45 000,-

Agnes Nedregård - Looking through the Blind Spot Kr. 20 000,-

Agnes Nedregård - performancekunstfestivalen NON Kr. 30 000,-

Flaggfabrikken Presenterer - div. internasjonal aktivitet Kr. 100 000,-

S12 - utstilling Young and Loving Kr. 35 000,-

Jenny Moore Koslowsky - reiseutgifter Art Publication

Launch & Performance Event Kr. 6 000,-.Amanda Steggell - The Emotion Organ i Toronto Kr. 50 000,-

Torild Stray - utstilling ved Galleri Langegaarden. Kr. 4 000,-

Volt - A bicycle made for You Kr. 30 000,-

Volt - prosjektet Container med Phil Coy Kr. 30 000,-

USF Verftet - Artist in Residence Bergen – Brooklyn Kr. 123 000,-

Flora Metamorphicae - utstillinger Kulturby Åbo/Turku Kr. 50 000,-

History Disposal Unit/Kunsthuset Wrap - Kunst som

Nabo Kr. 100 000,-Galleri S.E - kunstmessen Art Copenhagen Kr. 40 000,-.

Støtte til søknadsskriving for EU-finansiering Kr. 200 000,-
2. Det gis avslag til følgende søkere og prosjekter:
Jacub Jarebica - utstilling av internasjonal kunst og poesi.

Ribozyme europalansering av nytt album og turné.

Beate Blindheim Kvalsvik - videreutdannelse i København.

Alexander von Mehren - innspilling og mastring med John McEntire i Chicago.

Obscure - europaturné.

Anette Bjørnenak - konsert i Tokyo.

Enslaved - europaturné.

Simon Says No - konsertserie i England.

Audrey Horne - USA-turné.

Byfrost - europaturné.

Comino Azur Brass - konsertreise til Malta.

Gravdal - europaturné.

Dominanz - østeuropaturné.

Bloody Beach - englandsturné.

Karisma Records / Dark Essence - lansering og promotering av 7 bergensartister.

Vilde Salhus Røed - workshop MSTLAB i Candada.

Heidi Nikolaisen - materialer og til forlengelse av opphold i Berlin.

Simon Torssel Lerin og Bettina Hvidevold Hystad - tredelt prosjektsamarbeid.

Inger-Johanne Brautaset - ajourføringsreise til Jordan og Syria.

Trine Lise Nedreaas - utstilling Berlinbiennalen

Agnes Nedregård - WASPS Work/Live Residency i London.

Annett Fay og Simona Soare - prosjektet Spor i Bergen.

Trykkeriet - Senter for samtidsgrafikk - gjestekunstnerordning.

S12 - gjestekunstnerprogram.
3. Saken sendes til Komité for kultur, idrett og næring som orienteringssak.

Harald Victor Hove

byråd kultur, kirke og idrett

Saksutredning:

I bybudsjettet for 2010 er det innen 'Internasjonal kunst- og kulturutveksling' avsatt

kr. 2 950 000,- til åpne prosjektmidler. Ordningen gjelder alle fagfelt innen kunst- og kulturfeltet.
Hovedformålet med denne ordningen er å styrke Bergen som tyngdepunkt for internasjonal kunstnerisk kontakt og utveksling og er et viktig bidrag for å oppnå målet om at Bergen skal være Nordens mest spennende og nyskapende kulturby i 2017. Mange av byens kunst- og kulturaktører har et internasjonalt aspekt i sitt arbeid og anser dette som essensielt for fortsatt kunstnerisk utvikling og kvalitet.
Utvikling i søknadsmassen:

Det er behandlet totalt 90 søknader med en samlet søknadssum på kr. 5 479 882,-. Dette gjelder søknader som er innkommet til hovedsøknadsfristen 1. februar. I fjor var det frem til saksbehandling i midten av mai innkommet 83 søknader med en samlet søknadssum påkr. 5,8 mill. Det er dermed en vesentlig økning i antall søknader, og det bemerkes også at det spesielt er enkeltaktører som står for denne økningen, da flere institusjoner som har mottatt støtte over denne ordningen de seneste årene nå har fått denne støtten inkludert i annet tilskudd. Dette forklarer også en svak nedgang i samlet søknadssum, da søknadene fra institusjoner vanligvis utgjør en høyere søknadssum enn enkeltaktører.
Den totale kostnadsrammen for de omsøkte prosjektene er 25 936 266,- og samlet søknadssum til Bergen kommune utgjør 22 % eller kr. 5 479 882,-.
Gjennomsnittlig tilskuddsbeløp er i år kr. 42 075,- mot kr. 40 729,- i 2009 og kr. 37 845,- i 2008.
Det er kommet søknader innen de fleste fagfelt, men musikk og visuelt og tverrestetisk utmerker seg som den absolutte største andelen med henholdsvis 42 og 33 søknader. I år er det ikke kommet søknader til designprosjekter, mens det i fjor ble behandlet 6 søknader til området.
Det er forsøkt å samle en statistikk som angir utviklingen innen de enkelte fagfeltene siden 2007. Det foreligger ikke eksakt statistikk fra tidligere år, slik at denne oversikten er satt sammen av tall og saksfremstillingene i de foregående årene.Oversikt over søknader innkommet til hovedfristen siden 2007:2007

2008

2009

2010

Antall søknader

35

70

83

90

Samlet søknadssum i kr.

3 383 096

4 600 000

5 800 000

5 479 882

Budsjett i kr.

1 800 000

2 350 000

2 950 000

2 950 000

Sprik søknadssum og budsjett i kr.

1 583 096

2 250 000

2 850 000

2 529 882

Budsjett ift søknadssum i %

53

51

51

54
Fordeling fagfelt

2007*

2008*

2009*

2010

Design søknader

0

4

6

0

Design søknadssum


0

Design tildeling

0

100 000

128 000

0

Elektronisk kunst søknader

1

2

2

4

Elektronisk kunst søknadssum


388 555

Elektronisk kunst tildeling

30 000

50 000

120 000

163 500

Film søknader

0

1

2

1

Film søknadssum


270 000

Film tildeling

0

25 000

365 000

50 000

Litteratur søknader

1

1

4

2

Litteratur søknadssum


28 410

Litteratur tildeling

4 000

5 500

85 000

20 000

Musikk søknader

15

35

41

42

Musikk søknadssum


2 388 750

Musikk tildeling

497 000

831 000

864 000

1 001 500

Scenekunst søknader

5
6

8

Scenekunst søknadssum


672 617

Scenekunst tildeling

225 000

155000

308 000

540 000

Visuelt og tverres. søknader

13

27

22

33

Visuelt og tverres. søknadssum


1 731 550

Visuelt og tverres. tildeling

289 000

953 500

924 800

802 000

Total søknader

35

70

83

90

Total søknadssum

3 383 096

4 600 000

5 800 000

5 479 882

Total tildeling**

1 045 000

2 120 000

2 794 800

2 777 000

* Det foreligger ingen sammenlignbar statistikk fra de første årene, slik at disse tall er hentet fra en gjennomgang av fullmaktssaker og søknader, og dette gjelder søknader frem til saksbehandlingstidspunkt.

** Total tildeling i 2010 inneholder et samlet tilskudd til alle fagfelt på kr. 200 000,- til EU-søknader
  1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə