Faiz Farkı Fonu Yasası
Yüklə 19.39 Kb.
tarix18.04.2016
ölçüsü19.39 Kb.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 21 Mart 2003 tarihli birleşiminde kabul olunan “Faiz Farkı Fonu Yasası” Anayasanın 94’üncü maddesinin (1)’inci fıkrası gereğince, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete’de yayınlanmak suretiyle ilan olunur
28/2003

FAİZ FARKI FONU YASASI
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:


Kısa İsim

1. Bu Yasa, “Faiz Farkı Fonu Yasası” olarak isimlendirilir.


Tefsir

2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:
“ Bakanlar Kurulu”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunu anlatır.
“Bakanlık”, ekonomi işleriyle görevli Bakanlığı anlatır.
“Fon”, Faiz Farkı Fonunu anlatır.
“Merkez Bankası”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankasını anlatır.


Amaç

3. Bu Yasanın amacı, teşviki öngörülen alanlarda indirimli faiz oranları ve müsait geri ödeme koşulları ve vadeler ile kredi ve desteklenmesi uygun görülen alanlarda faiz iadesi verilmesine yönelik Faiz Farkı Fonunun oluşturulmasını sağlamaktır.


Fonun

4.(1)

Fonun Kaynakları şunlardır:

Kaynakları ve
(A)

Devlet bütçesine bu amaçla konacak ödenek,

Elde Edilecek

Gelirlerin Bütçede


(B)

Merkez Bankası nezdindeki hazine fonları faizlerine karşılık olarak Merkez Bankası bütçesinden ayrılacak belirli bir ödenek,

Oluşturulacak

Olan Fona İrat Olarak Kaydı


(C)

Bankalar ile kooperatif bankaları ve kredi vermek amacı ile kurulmuş diğer kuruluşların verecekleri her türlü nakdi krediler üzerinden uygulanacak azami yasal faiz oranı içinde Bakanlar Kurulunca saptanacak ve beş puanı geçmeyecek olan miktarlar, ve(D)

Kullandırılan Fon kaynaklarından elde edilecek faiz gelirleri ile Fondan kredi alıp da faiz ve taksitlerini zamanında ödemeyenlere uygulanacak gecikme cezaları.
(2)

Fonun kaynaklarından elde edilecek her türlü gelir, Bütçede bu Yasa ile oluşturulan Fona irat olarak kaydedilir.


Uygulama

Alanları ve

Uygulama

Şekilleri5.(1)

Fondan verilecek krediler; küçük esnaf, imalatçı ve sanatkarlara, tarımsal ve hayvansal sektörler ile iştigal eden özellikle küçük proje sahiplerine, iş kuracak üniversite mezunlarına, yeni evlenenlere, sosyal konut niteliğinde yeni ev yapacaklara veya satın alacaklara, eşi veya kendisine ait ½ hisse oranından fazla hissedar olduğu herhangi bir konutu olmayan ailelerden bu kapsama giren konutu yapacak veya satın alacaklara veya tevsi edeceklere azami on yıl vadeyle ve Merkez Bankasının sanayicilere uyguladığı reeskont kredi faiz oranını aşmayan faizlerle verilir.
(2)

Fondan verilecek faiz iadesi tarım ve hayvancılık ile uğraşanlara verilir.
(3)

Faiz oranları ve faiz iadeleri Devlet Planlama Örgütünce yayınlanan Tüketici Fiyatları Endeksindeki değişiklikler ışığında her altı ayda bir gözden geçirilir.


Uygulama Alanları,

6. Bakanlık tarafından hazırlanıp Bakanlar Kurulu tarafından onaylanacak bir Karar ile aşağıdaki konular düzenlenir:

Faizler,

Başvuranlarda(1)

Kredilerin spesifik alan ve konuları ile bunlara ilişkin faiz oranları, geri ödeme süreleri ve geri ödeme taksitleri,

Aranan Şartlar

(2)

Tarım ve hayvancılık ile uğraşanlara verilecek faiz iadesinin oranı,

İle Belgeler Ve

(3)

Kredi veya faiz iadesi almak için başvuranlarda aranacak şartlar,

Yetkili Bankalar

(4)

Fondan kredi ve faiz iadesi almak için başvuranlardan istenecek bilgi ve belgeler, ve
(5)

Fondan kaynak kullandırmaya yetkili bankalar.


Tüzük Yapma Yetkisi

7. Fonun, çalışma usul ve esasları Bakanlık tarafından hazırlanıp, Bakanlar Kurulunca onaylanacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak bir Tüzükle belirlenir.Bankaların Fondan Kaynak Kullandırması

8. Fondan kaynak kullandıran bankalar, kullandırdıkları kredileri takip ederler ve vadeleri sonunda tahsil edip Fon hesabına yatırırlar. Kredilerin vadeleri sonunda tahsil edilmemesi halinde, herhalükarda, ilgili banka, kredi miktarını faizi ile birlikte Fon hesabına yatırmak zorundadır.Geçici Madde

Birikmiş Fon Kaynakları41/2001

1. Merkez Bankası Yasasının Geçici 6’ncı maddesinde yer alan Faiz Farkı Fonu düzenlemesine göre Merkez Bankası nezdinde birikmiş olan Faiz Farkı Fonu hesap bakiyesi 01.01.2003 tarihinden itibaren Hazine hesaplarına aktarılır. Bu tarihe kadar Merkez Bankası tarafından, Fon ile ilgili olarak yapılmış olan bütün işlemler Bakanlığa devredilir.


Geçici Madde Bu Yasanın Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önceki Uygulamalar

2. Çiftçilere girdi desteği sağlamak amacıyla Bakanlar Kurulunun 12.9.2002 tarih ve E-1605-2002 ile 29.1.2003 tarih ve E-233-2003 sayılı kararları ile verilen krediler de bu Yasa kapsamında sayılır ve bu Yasa kuralları altında işlem görür.

Yürütme Yetkisi

9. Bu Yasayı ekonomi işleriyle görevli Bakanlık yürütür.


Yürürlüğe Giriş

10. Bu Yasa, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə