F3 แบบฟอร์มข้อมูลแหล่งเพาะเลี้ยงนกเขาชวา Zebra Dove Survey Data Form
Yüklə 207.9 Kb.
tarix23.04.2016
ölçüsü207.9 Kb.


F -

ข้อมูลเกี่ยวกับด้านนิเวศทางบก


ภาคผนวก F3


แบบฟอร์มข้อมูลแหล่งเพาะเลี้ยงนกเขาชวา


Zebra Dove Survey Data Form
Ref. No. ________________


 1. Name : ______________________________

 2. Address : _____________________________________________________

 3. Role : Breeder / Hobbyist

 4. Experience : _______________ yrs

 5. a. If breeder, Nos. of breeding pairs : _____________

class A ___________ B ___________C ___________

b. If hobbyist, Nos. of birds maintained : _______________

class A ___________ B ___________ C ___________


 1. Selling price of birds (bahts) Adults Juveniles

class A

class B


class C

Average Nos. sold per month _______________ 1. a. How many young birds can a breeding pair produce per year ? : ____________

b. Do one breeding pair produce youngs of the same quality ? Yes / No

If not, why not ? ___________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________


 1. What problems are faced in breeding the birds ?

a. Behavior _________________________________________________________

________________________________________________________________

b. Food ____________________________________________________________

________________________________________________________________

c. Space ___________________________________________________________

________________________________________________________________

d. Egg quality _______________________________________________________

________________________________________________________________ 1. Design of breeding cage

a. Physical dimensions

b. Site of cage : front facing N / S / E / W

c. Environment : Temp _________ C Sunshine __________ h

Location of trees :

d. What other factors are important for successful breeding ?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

10 What treatments are useful for healing sick birds ?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________


11 Song quality :

a. Preferred song types 3 / 4 / 5 notes class a / b / c

b. What factors influence song quality ?

i. Genetics : male / female most important

ii Environment water tap / well

food padi

white millet

black seed

c. For loud voice, is food type at an early age very important ? Yes / No

If Yes, what food is critical for proper development of vocal cords ?_____________

d. For songs with good melody, what type of care is needed to maintain good quality

song ?


Bathing : 1 / 2 / 3 / 4 times per week

Food supplements______________________ times per week

vitamins ________________________

jamu ___________________________

tiram / honey ___________________

cili padi _________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 1. Training methods : how to train a bird for competition

Hang up ________________________weekly

Transport _______________________weekly

Play ___________________________weekly


 1. For good competitions, what age is best ?______yrs

 2. Others

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Date : Signature of interviewer


Name :

**********ว่าง********

ภาคผนวก F4
บัญชีสถานภาพชนิดพันธุ์สัตว์มีกระดูกสันหลัง

ในประเทศไทย (ยกเว้นปลา) ที่มีความสำคัญเชิงอนุรักษ์

บัญชีสถานภาพชนิดพันธุ์สัตว์มีกระดูกสันหลัง


ในประเทศไทย (ยกเว้นปลา) ที่มีความสำคัญเชิงอนุรักษ์

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically endangered)
ค้างคาวคุณกิตติ Craseonycteris thonglongyai

ชะนีมือดำ Hylobates agilis

นากใหญ่หัวปลาดุก Lutra sumatrana

อีเห็นน้ำ Cynogale bennetti

เสือกระต่าย Felis chaus

แมวป่าหัวแบน Prionailurus planiceps

วาฬฟันเขี้ยว Mesoplodon ginkgodens


โลมาอิรวดี Orcaella brevirostris

พะยูน Dugon dugon

กระซู่ Dicerorhinus sumatrensis

วัวแดง Bos javanicus

กวางผา Nemorhaedus caudatus

กระรอกสามสี Callosciurus prevostii


สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (Endangered)
ค้างคาวมงกุฎหูโตมาร์แชล Rhinolophus marshalli

ค้างคาวหน้ายักษ์จมูกปุ่ม Hipposideroshalophyllus

ค้างคาวท้องสีน้ำตาลสุราษฎร์ Eptesicus demissus

แมวลายหินอ่อน Pardofelis marmorata

ลิงอ้ายเงี้ยะ Macaca assamensis

ชะนีมงกุฎ Hylobates pileatus

ลิ่นจีน Manis pentadactyla

กระรอกหางม้าใหญ่ Sundasciurus hippurus

เพียงพอนเส้นหลังขาว Mustela strigidorsa

นากใหญ่ภูเขา Lutra lutra

ช้าง Elaphas maximus

สมเสร็จ Tapirus indicus

กระจงควาย Tragulus napu

เนื้อทราย Axis porcinus

วาฬหัวแตงโม Peponocephala electra

โลมาหัวบาตรหลังเรียบ Neophocaena phocaenoides

โลมาลายจุด Stenella attenuataวาฬเพชฌฆาตเล็ก Feresa attenuata

โลมาฟันห่าง Steno bredanensis

โลมาปากยาว Delphinus capensis

โลมาแถบ Stenella coeruleoalba

วาฬฟิน Balaenoptera physalus

วาฬซิทตัง Balaenoptera edeni

วาฬหัวทุย Physeter macrocephalus

วาฬหัวทุยเล็ก Kogia breviceps

วาฬหัวทุยแคระ Kogia simus

วาฬเพชฌฆาต Orcinus orca

วาฬนำร่องครีบสั้น Globicephalus macrorhynchus

ควายป่า Bubalus bubalis

เก้งหม้อ Muntiacus feae

หนูขนเสี้ยนเขาหินปูน Niviventer hinpoon

ชะมดแปลงลายแถบ Prionodon linsang

ชะมดแปลงลายจุด Prionodon pardicolor

อีเห็นลายพาด Hemigalus derbyanus

เสือไฟ Catopuma temminckii


สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มสูญพันธุ์ (Vulnerable)
หนูเหม็น สาทู Echinosorex gymnurus

หนูผีป่าหางจู๋ Anourosorex squamipes

กระแตหางหนู Dendrogale murina

กระแตหางขนนก Ptilocercus lowii

ค้างคาวดายัก Dyacopterus spadiceus

ค้างคาวดอย Sphaerias blanfordi

ค้างคาวหางหนู Rhinopoma microphyllum

ค้างคาวปีกถุงปลอม Taphozous saccolaimus

ค้างคาวนำร่อง Nycteris tragata

ค้างคาวมงกุฎหูโตใหญ่ Rhinolophus paradoxolophus

ค้างคาวมงกุฎเลียนมลายูเล็ก Rhinolophus robinsoni

ค้างคาวหน้ายักษ์กุมภกรรณ Hipposideros turpis

ค้างคาวอ้ายแหว่ง Coelops frithi

ค้างคาวหูหนูยักษ์ Myotis chinensis

ค้างคาวดอยหลังลายขาว Scotomanes ornatus

ค้างคาวท้องสีน้ำตาลใหญ่ Eptesicus serotinus

ค้างคาวท้องสีน้ำตาลหูหนา Eptesicus pachyotis

ค้างคาวอีอาอีโอ Ia io

ค้างคาวกินแมลงนิ้วสั้น Nyctalus noctula

ค้างคาวฟันหน้าซ้อนใหญ่ Hesperoptenus tickelli

ค้างคาวฟันหน้าซ้อนเล็ก Hesperoptenus blandfordi

ค้างคาวจมูกหลอดท้องขาว Murina leucogaster

ค้างคาวปีกขนใต้ Harpiocephalus harpia

ค้างคาวยอดกล้วยป่า Kerivoula whiteheadi

ค้างคาวยอดกล้วยปีกปุ่ม Kerivoula papillosa

ค้างคาวยอดกล้วยปีกใส Kerivoula hardwickei

กระรอกดินหลังลาย Lariscus insignis

กระรอกหน้ากระแต Rhinosciurus laticaudatus

ค้างคาวยอดกล้วยเล็ก Kerivoula minuta

ค้างคาวฟันร่อง Phoniscus atrox

ค้างคาวปากย่นหูหนา Tadarida teniotis


ค้างคาวขุนช้าง Cheiromeles torquatus

ลิงเสน Macaca arctoides

ค่างดำ Presbytis femoralis

ค่างแว่นถิ่นใต้ Semnopithecus obscurus

ค่างแว่นถิ่นเหนือ Semnopithecus phayrei

ชะนีมือขาว Hylobates lar

หมาไน Cuon alpinus

หมีหมา Ursus malayanus

หมีควาย Ursus thibetanus

เพียงพอนเหลือง Mustela sibirica

เพียงพอนเล็กสีน้ำตาล Mustela nudipes

นากใหญ่ขนเรียบ Lutrogale perspicillata

ชะมดแผงสันหางดำ Viverra megaspila

เสือลายเมฆ Neofelis nebulosa

เสือดาว Panthera pardus

เสือโคร่ง Panthera tigris

โลมาเผือก Sousa chinensis

โลมากระโดด Stenella longirostris

โลมาปากขวด Tursiops aduncus

วาฬเพชฌฆาตดำ Pseudorca crassidens

กระทิง Bos gaurus

พญากระรอกเหลือง Ratufa affinis

กระรอกดินแก้มแดง Dremomys rufigenis

กระรอกบินตีนขน Belomys pearsoni

พญากระรอกบินสีดำ Aeromys tephromelas

หนูไผ่เล็บแม่มือแบน Hapalomys longicaudatus

หนูขนเสี้ยนหางยาว Niviventer confucianus

หนูไม้เล็บแม่มือแบน Chiromyscus chiropus

หนูเขาสูง Leopoldamys edwardsi

หนูฟานเล็ก Maxomys whiteheadi

หนูน้ำดอยอ่างกา Eothenomys miletu

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่ในสถานภาพชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น (Endemic)
ค้างคาวคุณกิตติ Craseonycteris thonglongyai

ค้างคาวหน้ายักษ์จมูกปุ่ม Hipposideros halophyllus

ค้างคาวท้องสีน้ำตาลสุราษฏร์ Eptesicus demissus


สมัน Cervus schomburgki

หนูขนเสี้ยนเขาหินปูน Niviventer hinpoon

หนูถ้ำ Leopoldamys neilli

นกที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically endangered)
นกกระทุง Pelecanus philippensis

นกบุ๊บบี้สีน้ำตาล Sula leucogaster

นกอ้ายงั่ว Anhinga melanogaster

นกกระสาใหญ่ Ardea sumatrana

นกแว่นสีน้ำตาล Polyplectron malacense

นกฟินฟุท Heliopais personata

นกกระแตผีใหญ่ Esacus recurvirostris

นกกระแตผีชายหาด Esacus magnirostris

นกยางจีน Egretta eulophotes

นกกระสาคอขาว Ciconia episcopus

นกกระสาคอขาวปากแดง Ciconia stormi

นกกระสาคอดำ Ephippiorhynchus asiaticus

นกตะกราม Leptoptilos dubius

นกตะกรุม Leptoptilos javanicus

นกปากช้อนหน้าดำ Platalea minor

เป็ดก่า Cairina scutulata

เหยี่ยวปลาใหญ่หัวเทา Ichthyophaga ichthyaetus

แร้งเทาหลังขาว Gyps bengalensis

แร้งสีน้ำตาล Gyps indicus


พญาแร้ง Sarcogyps calvus

ไก่นวล Rhizothera longirostris

นกกระทาดงปักษ์ใต้ Arborophila charltonii

ไก่ฟ้าหน้าเขียว Lophura ignita

นกนางนวลแกลบแม่น้ำ Sterna aurantia

นกนางนวลแกลบท้องดำ Sterna acuticuada

นกนางนวลแกลบจีน Sterna bernsteini

นกน็อดดี้ Anous stolidus

นกเปล้าแดง Treron fulvicollis

นกเปล้าใหญ่ Treron capellei

นกเค้าใหญ่สีคล้ำ Bubo coromandus

นกปากกบยักษ์ Batrachostomus auritus

นกกระเต็นเฮอคิวลิส Alcedo hercules

นกเงือกปากย่น Rhyticeros corrugatus

นกแต้วแล้วท้องดำ Pitta gurneyi

นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร Pseudochelidon sirintarae

นกปรอดแม่ทะ Pycnonotus zeylanicus

นกไต่ไม้สีสวย Sitta formosa

นกมุดน้ำ Cinclus pallasii

นกที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (Endangered)
นกกาน้ำใหญ่ Phalacrocorax carbo

นกโจรสลัดเกาะคริสต์มาส Fregata andrewsi

นกกระสานวล Ardea cinerea

นกหกใหญ่ Psittinus cyanurus

นกเค้าหน้าผากขาว Otus sagittatus

นกเค้าแดง Otus rufescens

นกปากกบปักษ์ใต้ Batrachostomus stellatus

นกขุนแผนท้ายทอยแดง Harpectes kasumba

นกขุนแผนตะโพกสีน้ำตาล Harpecte orrhophaeus

นกเงือกคอแดง Aceros nipalensis

นกเงือกกรามช้างปากเรียบ Rhyticeros

subruficollis

นกเงือกดำ Anthracoceros malayanus

นกเงือกหัวแรด Buceros rhinoceros

นกชนหิน Rhinoplax vigil

นกโพระดกหลากสี Megalaima rafflesii

นกหัวขวานสามนิ้วหลังสีไพล Dinopium rafflesii

นกหัวขวานหัวเหลือง Gecinulus grantia

นกหัวขวานอกแดง Picoides cathpharius

นกหัวขวานด่างหน้าผากเหลือง Picoides mahrattensis

นกแต้วแล้วใหญ่หัวสีน้ำเงิน Pitta soror

นกแต้วแล้วยักษ์, นกซุ้มหมู Pitta caerulea

นกแต้วแล้วแดงมลายู Pitta granatina

นกแต้วแล้วเขียวเขมร Pitta elliotti

นกเขนน้อยปีกดำ Hemipus hirundinaceus

นกขี้เถ้าลายขวาง Coracina striata

นกปรอดดำปีกขาว Pycnonotus melanoleucos

นกกระสาแดง Ardea purpurea

นกกาบบัว Mycteria leucocephala

นกกระสาดำ Ciconia nigra

นกช้อนหอยขาว Threskiornis melanocephalus

เป็ดหงส์ Sarkidiornis melanotos

เหยี่ยวค้างคาว Macheiramphus alcinus

เหยี่ยวปลาเล็กหัวเทา Lchthyophaga humilis

นกอัญชัญหางดำ Porzana bicolorเหยี่ยวหงอนสีน้ำตาลท้องขาว Spizaetus nanus

เหยี่ยวดำ Milvus migrans

นกอินทรีปีกลาย Aquila clanga

นกอินทรีหัวไหล่ขาว Aquila heliaca

นกกระทาดงจันทบูรณ์ Arborophila cambodiana

ไก่จุก Rollulus rouloul

ไก่ฟ้าลายขวาง Syrmaticus humiae

นกหว้า Argusianus argus

นกยูง Pavo muticus

นกทะเลขาเขียวลายจุด Tringa guttifer

นกนางนวลแกลบสีกุหลาบ Sterna dougallii

นกนางนวลแกลบหงอนใหญ่ Sterna bergii

นกเปล้าเล็กหัวเทา Treron olax

นกเปล้าหน้าแดง Ptilinopus jambu

นกชาปีไหน Caloenas nicobarica

นกแก้วโม่ง Psittacula eupatria

นกสาลิกาเขียวหางสั้น Cissa hypoleuca

นกไต่ไม้ใหญ่ Sitta magna

นกกินแมลงปากหนา Trichastoma sepiarium

นกกินแมลงหัวสีคล้ำ Malacopteron affine

นกกินแมลงหัวแดงใหญ่ Malacopteron magnum

นกจู๋เต้นลาย Kenopia striata

นกจู๋เต้นตีนใหญ่ Napothera macrodactyla

นกกินแมลงหูขาว Stachyris leucotis

นกขัติยา Cutia nipalensis

นกกระจ้อยคอดำ Abroscopus albogularis

นกพงนาพันธุ์แมนจูเรีย Acrocephalus tangorum

นกจุนจู๋ท้องเทา Tesia cyaniventer

นกกางเขนดงหางแดง Copsychus pyrropygus

นกเขนน้ำเงิน Cinclidium frontale

นกปีกแพรสีม่วง Cochoa purpurea

นกจับแมลงอกสีน้ำตาล Muscicapa muttui

นกจับแมลงอกสีส้ม Ficedula dumetoria

นกจับแมลงคอสีฟ้าสด Cyornis turcosa

นกอีแพรดอกลาย Rhipidura perlata

นกที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มสูญพันธุ์ (Vulnerable)
นกกาน้ำปากยาว Phalacrocorax fuscicollis

เป็ดไบข่าน Anas formosa

เป็ดดำหัวสีน้ำตาล Aythya nyroca

เป็ดดำหัวดำ Aythya baeri

เป็ดปากยาว Mergus squamatus

นกอินทรีหัวนวล Haliaeetus leucoryphus

เหยี่ยวเล็กตะโพกขาว Polihierax insignis

นกกระทาสองเดือย Caloperdix oculea

ไก่ฟ้าพญาลอ Lophura diardi

นกกระแตหาด Vanellus duvaucelii

นกหัวโตมลายู Charadrius peronii

นกซ่อมทะเลอกแดง Limnodromus semipalmatus

นกปากซ่อมพง Gallinago nemoricola

นกชายเลนปากช้อน Eurynorhynchus pygmaeus

นกกรีดน้ำ Rynchops albicollis

นกเปล้าหางเข็มหัวปีกแดง Treron seimundi

นกเปล้าท้องขาว Treron sieboldii

นกเปล้าขาเหลือง Treron phoenicoptera

นกพิราบเขาสูง Columba pulchricollis

นกลุมพูแดง Columba punicea

นกโกโรโกโส Carpococcyx renauldi

นกเค้าใหญ่พันธุ์สุมาตรา Bubo sumatranus

นกปากกบพันธุ์ชวา Batrachostomus javensis

นกแอ่นท้องลาย Apus acuticauda

นกขุนแผนหัวดำ Harpectes diardii

นกกะเต็นขาวดำใหญ่ Megaceryle lugubris

นกกะเต็นใหญ่ปีกสีน้ำตาล Halcyon amauroptera

นกกะเต็นสร้อยคอสีน้ำตาล Actenoides concretus

นกเงือกหัวหงอก Berenicornis comatus

นกพรานผึ้ง Indicator archipelagicus

นกหัวขวานเขียวท้องลาย Picus xanthopygaeus

นกหัวขวานใหญ่สีดำ Dryocopus javensis

นกพญาปากกว้างท้องแดง Cymbirhynchus macrorhynchos

นกแต้วแล้วป่าโกงกาง Pitta megarhyncha

นกนางแอ่นทรายสีน้ำตาล Riparia paludicola

นกนางแอ่นหางลวด Hirundo smithii

นกเขนน้อยคิ้วขาว Lalage nigra

นกพญาไฟเล็กคอดำ Pericrocotus igneus

นกปรอดสีคล้ำใต้คอเหลือง Criniger finschii

นกขมิ้นขาว Oriolus mellianus

นกกะรางแก้มแดง Liocichla phoenicea


นกกะลิงเขียดหางหนาม Temnurus temnurus

นกกาน้อยแถบปีกขาว Platysmurus leucopterus

นกติ๊ดหัวแดง Aegithalos concinnus

นกเปลือกไม้ Certhia discolor

นกกินแมลงป่าโกงกาง Trichastoma rostratum

นกกินแมลงป่าสีน้ำตาลแดง Trichastoma bicolor

นกกินแมลงตะโพกแดง Stachyris maculata

นกกินแมลงคอดำ Stachyris nigricollis

นกกินแมลงหลังฟู Macronous ptilosus

นกกะรางอกลาย Garrulax merulinus

นกกะรางหางแดง Garrulax milnei

นกศิวะหางสีตาล Minla strigula

นกมุ่นรกคอแดง Alcippe rufogularis

นกภูหงอนวงตาขาว Yuhina flavicollis

นกภูหงอนพม่า Yuhina humilis

นกคอสามสี Eupetes macrocerus

นกปากนกแก้วหางสั้น Paradoxornis davidianus

นกปากนกแก้วคิ้วดำ Paradoxornis atrosuperciliaris

นกกระจิ๊ดคอสีเทา Phylloscopus maculipennis

นกกระจิ๊ดคิ้วดำท้องขาว Phylloscopus cantator

นกปีกสั้นสีน้ำเงิน Brachypteryx montana

นกเขนน้อยหัวดำ Luscinia obscura

นกปีกแพรสีเขียว Cochoa viridis

นกยอดหญ้าหลังดำ Saxicola jerdoni

นกเดินดงหัวน้ำตาลแดง Zoothera interpres

นกเดินดงหลังสีไพล Zoothera dixoni

นกเดินดงอกดำ Turdus dissimilis

นกเดินดงอกเทา Turdus feae

นกนิลตวาท้องสีส้มพันธุ์จีน Niltava davidi

นกจับแมลงป่าโกงกาง Cyornis rufigastra

นกอีแพรดท้องเหลือง Rhipidura hypoxantha

นกแซวสวรรค์หางดำ Terpsiphone atrocaudata

นกกิ้งโครงปีกลายจุด Saroglossa spiloptera

นกกินปลีหางยาวเขียว Aethopyga nipalensis

นกกินปลีแดง Aethopyga temminckii

นกปลีกล้วยหูเหลืองใหญ่ Arachnothera flavigaster

นกกาฝากอกแดง Prionochilus thoracicus

นกกาฝากท้องเหลือง Dicaeum melanoxanhum

นกกระจาบอกลาย Ploceus manyar

นกกระจาบทอง Ploceus hypoxanthus

นกกระติ๊ดใหญ่ปีกลาย Mycerobas melanozanthos

นกที่อยู่ในสถานภาพข้อมูลไม่เพียงพอ (Data deficient)
นกกินแมลงเด็กแน็น Stachyris rodolphei

นกจับแมลงอกเทา Rhinomyias umbratilis

นกที่อยู่ในสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม (Near threatened)


นกยางลายเสือ Gorsachius melanolophos

นกยางไฟหัวเทา Ixobrychus eurhythmus

นกยางแดงใหญ่ Botaurus stellaris

นกช้อนหอยดำเหลือบ Plegadis falcinellus

ห่านป่าขาเทา Anser anser

ห่านหัวลาย Anser indicus

เป็ดเปียหน้าเขียว Anas falcata

เป็ดแมนดาริน Aix galericulata

เป็ดคับแค Nettapus coromandelianus

เหยี่ยวกิ้งก่าสีน้ำตาล Aviceda jerdoni

เหยี่ยวแดง Haliaster indus

นกออก Haliaeetus leucogaster

นกลุมพู Ducula aenea

นกลุมพูขาว Ducula bicolor

นกเค้าใหญ่พันธุ์เนปาล Bubo nipalensis

นกเค้าป่าหลังจุด Strix seloputo

นกแอ่นกินรัง Aerodramus fuciphagus

นกแอ่นหางสี่เหลี่ยม Aerodramus maximus

นกกะเต็นน้อยแถบอกดำ Alcedo euryzona

นกเงือกสีน้ำตาล Ptilolaemus tickelli

นกเงือกปากดำ Anorrhinus galeritus

นกเงือกกรามช้าง Rhyticeros undulatus

นกกก, นกกาฮัง Buceros bicornis

นกอินทรีหางขาว Haliaeetus albicilla

เหยี่ยวปีกแดง Butastur liventer

นกอินทรีดำ Ictinaetus malayensis

นกอินทรีสีน้ำตาล Aquila rapax

นกอินทรีสีน้ำตาลใหญ่ Aquila nipalensis

นกหัวขวานด่าวท้องน้ำตาลแดง Picoides hyperythrus

นกหัวขวานหลังสีส้ม Reinwardtipicus validusนกพญาไฟตะโพกสีน้ำตาล Pericrocotus cantonensis

นกปรอดหงอนหลังลาย Pygnonotus eutilotus

นกปรอดโอ่งแก้มเทา Criniger bres

นกขมิ้นหัวดำเล็ก Oriolus xanthonotus

นกมุ่นรกภูเขา Alcippe peracensis

นกปากซ่อมสวินโฮ Gallinago megala

นกกระแตผีเล็ก Burhinus oedicnemus

นกนางนวลแกลบเล็ก Sterna albifrons

นกเปล้าหน้าเหลือง Treron pompadora

นกเปล้าอกม่วงน้ำตาล Treron bicincta

นกหัวขวานใหญ่สีเทา Mulleripicus pulverulentus

เหยี่ยวภูเขา Spizaetus nipalensis

แร้งดำหิมาลัย Aegypius monachus

เหยี่ยวฮอบบี้ Falco severus

นกคุ่มสี Coturnix chinensis

นกกระทาดงคอสีแสด Arborophila rufogularis

นกอัญชันจีน Porzana paykullii

นกอีลุ้ม Gallicrex cinerea

นกกระแตหัวเทา Vanellus cinereus

นกหัวโตปากยาว Charadrius placidus

นกอีก๋อยตะโพกสีน้ำตาล Numenius

madagascariensis

นกเสือแมลงคอสีตาล Pteruthius melanotis

นกจับแมลงคิ้วเหลือง Ficedula narcissina

นกจับแมลงสีคล้ำหางแถบขาว Cyornis concreta

นกจับแมลงสีฟ้าจิ๋ว Muscicapella hodgsoni

นกกระจาบธรรมดา Ploceus philippinus

นกกระติ๊ดแดง Amandava amandava

นกกระติ๊ดเขียว นกไผ่ Erythrura prasina

นกกระจาบปีกอ่อนอกเหลือง Emberiza aureola

สัตว์เลื้อยคลานที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically endangered)
เต่ามะเฟือง Dermochelys coriacea

เต่าหัวค้อน Caretta caretta

เต่าหญ้า Lepidochelys olivacea

ตะพาบม่านลาย Chitra chitraเต่ากระอาน Batagur baska

เต่าลายตีนเป็ด Callagur borneoensis

จระเข้น้ำจืด Crocodylus siamensis


สัตว์เลื้อยคลานที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (Endangered)


เต่าตนุ Chelonia mydas

เต่ากระ Eretmochelys imbricata

เต่าเดือย Manouria impressa


ตะพาบหัวกบ Pelochelys cantorii

จระเข้น้ำเค็ม Crocodylus porosus


สัตว์เลื้อยคลานที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มสูญพันธุ์ (Vulnerable)
เต่าหก Manouria emys

เต่าปูลู Platysternon megacephalum

เต่าจักร Heosemys spinosa

เต่าทับทิม Notochelys platynota

ตุ๊กแกหัวโต Aeluroscalabotes felinus

จิ้งจกนิ้วยาวมลายู Cnemaspis affinis

จิ้งจกดินข้างดำ Phyllodactylus melanostictus

ตุ๊กแกเขาหินทราย Gekko petricolus

กิ้งก่าบินปีกห้าแถบ Draco quinquefasciatus

กิ้งก่าดงคิ้วสั้น Gonocephalus abbotti

กิ้งก่าดงบอร์เนียว Gonocephalus bellii

กิ้งก่าดงมลายู Gonocephalus grandis

กิ้งก่าเขาสอยดาว Pseudocalotes floweri

กิ้งก่าเขาสูง Pseudocalotes microlepisจิ้งเหลนเรียวลาย Riopa haroldyoungจิ้งเหลนด้วงหางลาย Isopachys gyldenstolpei

กิ้งก่างู Ophisaurus gracilis

งูหลามปากเป็ด Python curtus

งูท้องขาว Xenodermus javanicus

งูลายสาบท่าสาร Amphiesma groundwateri

งูลายสอหมอบุญส่ง Opisthotropis boonsongi

งูลายสอลาวเหนือ Opisthotropis praemaxillaris

งูลายสอสองสี Opisthotropis spenceri

งูดอกหมากแดง Chrysopelea pelias

งูสายทองลายแถบ Liopeltis baliodeirus

งูสามเหลี่ยมหัวหางแดง Bungarus flaviceps

งูปาล์ม Trimeresurus puniceus

งูเขียวตุ๊กแก Trimeresurus wagleri

สัตว์เลื้อยคลานที่เป็นชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น (Endemic)
ตุ๊กแกป่าดงพญาเย็น Cyrtodactylus angularis

ตุ๊กแกป่าโคนนิ้วติด Cyrtodactylus brevipalmatus

จิ้งจกนิ้วยาวกำพล Cnemaspis kumpoli

จิ้งจกดินข้างดำ Phyllodactylus melanostictus

จิ้งจกหางเรียว Gehyra angusticaudata

จิ้งจกหินลายประ Gehyra fehlmanni

จิ้งจกหินเมืองกาญจน์ Gehyra lacerata

ตุ๊กแกไทย Gekko siamensis

จิ้งเหลนเรียวลาย Riopa haroldyoungi

จิ้งเหลนเรียวปักษ์ใต้ Riopa herberti

จิ้งเหลนเรียวโคราช Riopa koratense

จิ้งเหลนภูเขาเล็ก Sphenomorphus helenae

จิ้งเหลนภูเขาสามนิ้ว Larutia oscelli

จิ้งเหลนภูเขาสีจาง Sphenomorphus tersus

จิ้งเหลนห้วยไทย Tropidophorus thai


จิ้งเหลนด้วงประจวบ Isopachys anguinoides

จิ้งเหลนด้วงหางลาย Isopachys gyldenstolpei

จิ้งเหลนด้วงชลบุรี Isopachys roulei

จิ้งเหลนด้วงปักธงชัย Davewakeum miriamae

งูดินโคราช Typhlops khoratensis

งูดินตรัง Typhlops ttrangensis

งูสายรุ้งดำ Enhydris smithi

งูลายสาบท่าสาร Amphiesma groundwateri

งูลายสอหมอบุญส่ง Opisthotropis boonsongi

งูเขียวดงลาย Boiga saengsomi

งูคอขวั้นหัวลายสามเหลี่ยม Sibynophis triangularis

งูปี่แก้วใหญ่ Oligodon joynsoni

งูหางแฮ่มกาญจน์ Trimeresurus kanburiensis

งูหางแฮ่มใต้ Trimeresurus venustusสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มสูญพันธุ์ (Vulnerable)


กะท่าง Tylototriton verrocosus

อึ่งกรายตาขาว Leptobrachium chapaense

อึ่งกรายข้างแถบ Megophrys carinensis

อึ่งกรายหัวแหลม Megophrys nasuta

อึ่งกรายขายาว Megophrys longipes

อึ่งกรายปากแคบ Ophryophryne microstoma

คางคกขายาว Leptophryne borbonica

คางคกต้นไม้ Pedostibes hosii

กบสังขละ Rana leptoglossa

กบเขาสอยดาว Rana montivaga

กบเขาท้องลาย Rana luctuosa

กบดอยช้าง Rana aenea

กบอกหนาม Rana fasciculispina


กบเกาะช้าง Rana kohchangae

กบป่าพรุ Rana paramacrodon

กบท่าสาร Ingerana tasanae

กบตะนาวศรี Ingerana tenasserimensis

ปาดยักษ์ Rhacophorus maximus

ปาดเขียวตีนดำ Rhacophorus nigropalmatus

ปาดดอยอินทนนท์ Rhacophorus feae

ปาดขาลาย Rhacophorusrobinsoni

ปาดป่าจุดขาว Nyctixalus pictus

ปาดตะปุ่มมลายู Theloderma horridum

ปาดตะปุ่มใหญ่ Theloderma gordoni

ปาดตะปุ่มจันทบุรี Theloderma stellatum

อึ่งอันนัม Microhyla annamensis

สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่อยู่ในสถานภาพชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น (Endemic)
คางคกห้วยไทย Ansonia siamensis

กบดอยช้าง Rana aenea

กบท่าสาร Ingerana tasanae

อึ่งอ่างก้นขีด Kaloula mediolineataเขียดงูหัวแหลม Ichthyophis acuminatus

เขียดงูศุภชัย Ichthyophis supachaii

เขียดงูดอยสุเทพ Ichthyophisyoungorum

ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม [2540]


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə