Erasmus – Študijska izmenjava – 2011/12 Osnovna navodila Prijava, izbor želja
Yüklə 18.46 Kb.
tarix27.04.2016
ölçüsü18.46 Kb.
ERASMUS – ŠTUDIJSKA IZMENJAVA – 2011/12
Osnovna navodila
1. Prijava, izbor želja...
V prvi fazi se morate študenti, ki želite v prihodnjem štud. letu na izmenjavo, prijaviti v bazo UM.
(prijavite se na https://help.uni-mb.si/Socrates/Enter.asp -> Študenti univerze v Mariboru, nadalje sledite navodilom.)
Kot ste slišali na sestanku 18.01., je rok za prijavo v bazo UM 07.03.2011. Pogoj s strani UM je le, da ste »v bazi«.
Vendar moramo zelo hitro (10.03.) podati tudi »najavo« števila študentov. Najaviti moramo čim bolj realno število.
Zato je interni rok FG en teden prej, oz. 01. 03. 2010. Do 7.3. pa moramo »razčistit« vse težave in dokončno določit, kdo gre kam...
Zato v prijavi navedite predvsem:

 • e-mail naslov, ki ga dejansko uporabljate (tako s strani koordinatorice UM ga. Lidije Sosič, kot tudi z moje strani boste vse informacije prejemali preko tega e-maila)

 • vaše želje o destinacijah


V kolikor imate alternativne želje, navedite poleg 1. želje tudi 2. in 3. željo.
Kot rečeno bo izbor (v primeru prevelikega števila prijav – glej točko 2.) potekal »v treh krogih«, sistem kot pri vpisu na fakulteto.
Konkretno, če primerjamo 2 študenta (A in B)


 • študent A navede: 1. želja: MADEIRA, 2. želja: -

 • študent B navede: 1. želja: MADEIRA, 2. želja: GRAZ

Recimo da ne A ne B nista uvrščena na Madeiro. Študent A pri »točkovanju« doseže npr. 90 točk, študent B pa 87 (torej študent A je »boljši«). Vendar bo imel v izboru za Graz prednost študent B, saj je navedel to destinacijo kot drugo željo.


Če nimate alternativ (torej če ste odločeni npr.: grem na Madeiro ali pa nikamor), pa seveda ni potrebno navajat alternativ, da ne »mešate« sistema.

Torej v začetku marca bo jasno, kdo je upravičen do katere destinacije.


To je tudi v vašem interesu, saj se lahko pozneje »osredotočite« na nadaljnji izbor izpitov, ki jih želite opravljat itd.
Še opozorilo za vnaprej:

Če se študent, ki je »izbran« za določeno destinacijo, iz kakršnegakoli razloga premisli (torej da na izmenjavo ne bo šel) naj to čimprej javi, da lahko prosto mesto ponudimo naslednjemu »upravičencu«!
2. Izbor kandidatov
Žal so števila mest za izmenjave po fakultetah omejena v skladu z bilateralnimi pogodbami. Če se na določeno fakulteto prijavi preveč kandidatov, se izvede t.i. izbirni postopek – kandidati so »ocenjeni« po enačbi, ki je objavljena na spletni strani.
Podatke za posameznika pripobimo (v skladu s sklepom senata FG) od referata za študijske zadeve in sicer iz baze AIPS.
OPOZORILO: upoštevani bodo le podatki, ki bodo dne 01.03. pridobljeni iz baze AIPS. Zato poskrbite, da boste vse opravljene obveznosti (izpite) pravočasno imeli vpisane v AIPS !
Če je vzrok, da kak izpit ni vpisan, »višja sila«, npr. odsotnost profesorja, to javite vnaprej (da se lahko zadeva preveri). Pravočasno opozorite, če kak profesor »pozabi« prijavnice vrnit v referat itd.

Pri upoštevanju števila semestrov od prvega vpisa se štejejo tudi ponavljanja, pavziranja... Določen semester se lahko »odšteje« le v primeru dejanske odsotnosti študenta, npr. bolezni. V ta namen pridobite zdravniško potrdilo, kar prav tako zagotovite pred rokom!


Po preteku roka (torej po 01. 03. 2011, 12:00) kakršnokoli opravičilo ne bo več veljavno!
ŠE OPOZORILO S STRANI REFERATA ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE:

Za tiste, ki morebiti računate na izmenjavo v času »podaljšanega absolventa«: dejstvo, da ste namenjeni na izmenjavo , NE BO VELJALO KOT VZROK ZA PODALJŠANJE ABSOLVENTA!

Torej, absolventski staž lahko podaljšate le, če ste upravičeni iz drugih razlogov (v tem primeru lahko posledično tudi greste na izmenjavo).
3. Izbor izpitov
Pri izboru izpitov so trije poglavitni faktorji:


 1. V vašem interesu seveda je, da opravljate izpite, ki vam koristijo pri »matičnem« študiju na FG

 2. Da se vam izpiti ustrezno priznajo po vrnitvi

 3. Da lahko izpite v času gostovanja sploh opravljate


Prva točka je seveda vaš izbor.
Druga točka je odgovornost vsebinskega koordinatorja. Osnova za priznavanje izpitov je interni sporazum (»Learning agreement« - LA), ki ga najdete na:

http://www.fg.uni-mb.si/students/Erasmus/LearningAgreement.pdf
V obrazec vpišete (levo) izpite, ki jih nameravate opravljat na fakulteti-gostiteljici (»Host institution«) in (desno) ustrezne »naše« izpite (»Home institution«).
Glede priznavanja se držimo tega sporazuma (do sedaj še ni bilo izjeme) – torej, ko je LA podpisan, imate zagotovljeno priznanje izpita po vrnitvi (seveda je pogoj, da ste izpit na izmenjavi opravili – v ta namen boste na koncu gostovanja od faklultete-gostiteljice prejeli potrdilo o opravljenih izpitih – t.i. »Transcript of records«)
V ta namen pa zahtevamo, da v primeru nejasnosti pridobite tudi opis vsebin predmeta.
Podatke o predmetih dobite:

 • iz spletnih strani fakultet

 • v primeru nejasnosti s kontaktiranjem koordinatorjev fakultet (kontakte prav tako najdete na spletnih straneh fakultet)

 • najboljše informacije pa boste verjetno dobili »iz prve roke« od študentov, ki so že bili na izmenjavi na konkretni fakulteti

Načeloma se tudi držimo pravila, da če je v preteklosti nek študent na določeni fakulteti opravljal določen izpit (ki se mu je ustrezno priznal pri nas), velja enak izpit tudi za prihodnje študente.

Vendar pa se študijski programi spreminajajo (veliko fakultet je v prehodu na nove programe) in lahko prihaja do težav: recimo, da je v novem programu nek izpit prestavljen iz zimskega v letni semester. Nekdo, ki gre na gostovanje samo za en (npr. zimski) semester, ne bo mogel opravljat določenega izpita...
Torej: v vašem interesu je, da pridobite tovrstne podatke čim prej.

4. Nadaljnji postopek
Ko ste torej (v prvi fazi) »uvrščeni« na določeno fakulteto in imate (v drugi fazi) dorečen LA, se dokončno izpolni vloga (splet UM) – VLOGE NE ZAKLJUČUJTE SAMI, TO STORI KOORDINATOR.
Rok za dokončno oddajo vlog še ni določen, predvidoma pa bo konec maja/začetek junija 2011.
Celotna dokumentacija, ki jo (takrat) potrebujete, je:


 1. Izpolnjena in podpisana vloga

 2. Izpolnjen in podpisan LA

 3. Kopijo osebnega dokumenta

 4. Potrdilo o opravljenih izpitih na FG – dobite v referatu za štud. zadeve, kjer povejte, da gre za potrdilo za potrebe študija v tujini

Izpolnjene vloge se nato pošljejo na ustrezne univerze/fakultete gostiteljice.


Če je z vlogo vse vredu, dobite od faklultete gostiteljice t.i. sprejemno pismo (»Letter of acceptance«).
Ta dokument pa je osnova za pridobitev Erasmus dotacije (štipendije).
Na koncu izpolnite še vlogo za štipendijo (dejansko se vloga izpiše »avtomatsko« - iz spleta UM – vlogo samo podpišete) in skupaj s sprejemnim pismom dostavite v Mednarodno pisarno Univerze v Mariboru (ga. Lidiji Sosič).

Še OPOZORILO:


Opisan postopek predstavlja le zahteve, ki so predpisane s strani UM/FG.

Nekatere fakultete zahtevajo izpolnitev dodatnih obrazcev. Roki za prijavo so lahko različni (tudi pred rokom UM, ki je, kot rečeno, konec maja 2011!). Itd.


Naloga študenta je, da pridobi vse potrebne podatke, izpolni obrazce, itd., ki jih zahteva fakulteta-gostiteljica!


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə