Enighet I meklingen mellom ntl og Abelia
Yüklə 15.34 Kb.
tarix21.04.2016
ölçüsü15.34 Kb.

Enighet i meklingen mellom NTL og Abelia


Etter 14,5 timers mekling la meklingsmannen fram en skisse som begge parter kunne akseptere. Dette medfører at konflikt ikke trer i kraft og møteboka går ut til uravstemning med svarfrist til meklingsmannen 6. oktober klokka 12.00. Svarfristen for avdelingene blir 5. oktober. NTLs forhandlingsutvalg anbefaler medlemmene å stemme ja til meklingsresultatet.

Noen av de sentrale resultatene fra meklingen er:

Lønn


  • Sentrale, generelle tillegg tilsvarende 0,7 prosent fra 1. juli 2006

  • Det gjennomføres lokale forhandlinger. Dersom partene ikke blir enige lokalt, er det avtalt følgende føringer:

    • Først avsettes midler til ansiennitets- og kompetanseopprykk

    • Dernest skal resten fordeles med 55 prosent til generelle tillegg og 45 prosent til individuelle tillegg

Partssammensatt utvalg


  • Det blir nedsatt et utvalg bestående av tre personer fra hver av partene. Dette utvalget skal i tariffperioden utarbeide et forslag til varig løsning i forhold til den lokale lønnsdannelsen. Utvalget skal både legge vekt på bedriftenes behov for lønnsdannelse for funksjonærer i privat sektor og NTLs behov for en rettferdig lønnspolitikk.

I tillegg


  • Det innføres en ny paragraf i overenskomsten som omhandler lærlingelønn

  • En tilføyelse i overenskomsten som omhandler partenes plikter i forhold til ”sosial dumping”

Riksmeklingsmannens møtebok er vedlagt


Unni Karlsen

20. september klokka 02.00MEKLINGSMANNENS FORSLAG
i sak 2006-080 mellom
NORSK TJENESTEMANNSLAG

den ene side


og
ABELIA

den annen side

vedrørende Tariffrevisjonen 2006

Partene er enige om følgende:
Alle henvisninger til paragrafer i Arbeidsmiljøloven må oppdateres i forhold til ny lov.
§ 2: Varighet

Avtalen gjøres gjeldende for 2 nye år.


§ 3: Krav vedr. denne bestemmelsen bortfaller
Ny § Lærlingelønn

Hovedmodellen for lærlingelønn tar utgangspunkt i 2 års videregående opplæring i skole og deretter 2 års læretid i virksomhet. Læretiden i virksomheten skal som hovedregel bestå av 50 % opplæringstid og 50 % verdiskapingstid.


Grunnlag for beregningen er nyutdannet fagarbeiders lønn i bedriften.

Lønnen utgjør: 3. året 40 %

4. året 60 %
Innenfor denne rammen kan det i den enkelte virksomhet avtales en annen skala.
Ved annen fordeling enn 50/50 mellom opplærings- og verdiskapingstid i.h.t. godkjente fagplaner, fastsettes satsene ut fra den aktuelle fordeling.

§ 25: Reguleringsbestemmelse for 2. avtaleår

Årstall endres til 2007.De resterende spørsmål løses slik:
Generelt tillegg:
Det gis et generelt tillegg tilsvarende 0,7 % fra 1. juli 2006.
§ 5 Innleie av arbeidstakere og utsetting av arbeid m.m.
Følgende tekst legges inn etter første avsnitt
Partene er enige om at det er viktig å arbeide for at bedriftene skal være attraktive og seriøse, og at innleide arbeidstakere og arbeidstakere ansatt hos underleverandører har ordnede lønns- og arbeidsvilkår. Partene er opptatt av å hindre urimelige arbeidsvilkår/”sosial dumping” og at de utfordringene et internasjonalt marked og fri bevegelighet på arbeidsmarkedet og tjenestemarkedet medfører, behandles på en god måte, og i tråd med norsk lov- og avtaleverk og internasjonalt regelverk.
Dersom det foreligger mistanke om ”sosial dumping” kan de tillitsvalgte anmode bedriftene om å undersøke om underleverandører og innleide arbeidstakere har ordnede lønns- og arbeidsvilkår. I slike tilfeller skal bedriften så langt det er mulig, dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene.
Eventuelle lokale tillegg:
Partene er enige om at gjennomføringen av de bedriftsvise forhandlinger er de lokale parters ansvar.

Dersom de lokale parter ikke blir enige, skal det av potten først avsettes midler til alders- og kvalifikasjonstillegg (AK). De øvrige midlene skal fordeles med 55% til generelle tillegg og 45% til individuelle tillegg.


Partene er enige om å sette ned et utvalg. Abelia tar initiativ til å opprette utvalget. Utvalget skal bestå av 3 representanter fra hver av partene. Utvalget skal påbegynne arbeidet i desember 2006 og være ferdige innen utløpet av 2007.
Utvalget skal ha følgende mandat:
Utvalget skal i tariffperioden utarbeide et forslag til varig løsning mht. gjennomføringen av den lokale lønnsdannelsen. Utvalget skal legge vekt på bedriftens behov for lønnsdannelse for funksjonærer i privat sektor og NTLs behov for en rettferdig lønnspoltikk for sine medlemmer. Finner ikke partene en slik løsning har utvalget mandat til å foreslå endring/avvikling av partenes avtaleforhold.

Øvrige krav tas ikke til følge.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə