Elmali halk eğİTİMİ merkezi MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 Yıllık Çalışma Planı Yıllık İş Planı
Yüklə 90.83 Kb.
tarix30.04.2016
ölçüsü90.83 Kb.
ELMALI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
2012-2013

 • Yıllık Çalışma Planı

 • Yıllık İş Planı

Hilmi OLCA

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü
TC

ELMALI KAYMAKAMLIĞI

ELMALI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

2012-2013ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI
Merkez Müdürü : Hilmi OLCA

Müdür Yardımcıları : Emin İÇÖZ , Turgut BOZTAŞ

Memur : Serkan DEBRELİ


İLETİŞİM
Tel : 0242 6182414

Faks : 0242 6182414

Santral : 0242 6182444

Web site: www.elmalihem.meb.k12.tr


e-posta : 124294@meb.k12.tr

VİZYON
Halk eğitiminde aranır bir kurum,İlçede etkin bir Eğitim, bilim ve kültür merkezi olmak.

MİSYON

Elmalı ve çevresindeki bütün bireylere ulaşarak yeterli ve kaliteli eğitim hizmeti vererek istihdama katkıda bulunmak, İnsanımızın sosyal , kişisel ve mesleki gelişimini destekleyerek refah ve mutluluğunda paydaş bir merkez oluşturmak.

Amaç ve görevler
MADDE 4 – (1) Yaygın eğitim faaliyetleri, Anayasa, Türk millî eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri ile Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda evrensel hukuka, demokrasi ve insan haklarına uygun ve bir bütünlük içinde yerine getirilmesi için planlı kalkınma hedefleri kapsamında toplumun özellikleri ve ihtiyaçlarına göre;

a) Bireylerin millî bütünleşme ve bireysel gelişimini güçlendirici, yurttaşlık hak ve ödevlerini bilinçli olarak yapmalarını sağlayıcı, demokrasi kültürünü, düşünce, kişilik ve yeteneklerini geliştirici biçimde eğitim çalışmaları yapmak,

b) Bilmeyenlere okuma-yazma öğretmek, bilenlere eksik eğitimlerini tamamlamaları için sürekli eğitim imkânları hazırlamak,

c) Türkçenin doğru, güzel, etkili ve kurallarına uygun olarak öğretilmesi, kullanılması ve yaygınlaştırılması yönünde yurt içi ve ikili anlaşmalar çerçevesinde yurt dışı için öğretim programları hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,

ç) Millî kültür değerlerinin korunmasına, dünya kültürüne açık olarak geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına yardımcı olmak,

d) Yöresel özellik ve ihtiyaçlara göre eğitim, öğretim, üretim, istihdam ve pazarlamaya yönelik çalışmalar ile nitelikli iş gücünün yetiştirilmesinde meslekî ve teknik içerikli eğitim çalışmaları yaptırmak,

e) Göç edenlerin yeni ortamlarına uyum sağlamalarına yönelik eğitim çalışmaları yaptırmak,

f) Sağlık kuruluşları ve alan uzmanları ile iş birliği yapılarak halk sağlığının korunması, aile planlaması, sağlıklı beslenme ve barınma, iyi bir üretici ve bilinçli bir tüketici olma niteliğini kazandırıcı çalışmalar yaptırmak,

g) Hayat boyu öğrenme anlayışıyla bireylerin; bilimsel, girişimci, teknolojik, iktisadi, sosyal, kültürel gelişmelerini ve serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirme ve kullanma alışkanlıkları kazandırmak, yeteneklerini geliştirme imkânını sağlamak,

ğ) Özel eğitim gerektiren bireylere, gelişim özelliklerine göre, bireysel yeterlilikleri doğrultusunda okuma-yazma öğretmek, bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamak,


h) Aile eğitimi programları ile Türk aile yapısını güçlendirerek toplumsal yapının korunmasını sağlamak ve bu amaçla sürekli eğitim imkânları hazırlamak,

ı) Toplumda sevgi, hoşgörü, diyalog, iş birliği, farklılıklara saygı, yardımlaşma ve birikimleri paylaşma kültürünün gelişmesini sağlamak,

i) Yaşlı bireylerin sosyal ve ekonomik hayata etkin olarak katılımları için eğitim çalışmaları yapmak

amacıyla düzenlenir.


İlkeler
MADDE 5 – (1) Yaygın eğitimin ilkeleri şunlardır:

a) Herkese açıklık

b) İhtiyaca uygunluk

c) Süreklilik

ç) Geçerlilik

d) Planlılık

e) Yenilik ve gelişmeye açıklık

f) Gönüllülük

g) Her yerde eğitim

ğ) Hayat boyu öğrenme

h) Bilimsellik ve bütünlük

ı) İş birliği ve eş güdüm2012-2013 ÖĞRETİM YILI YAYGIN EĞİTİM BÖLÜMÜ ÇALIŞMA PLANI

(AYLARA GÖRE YAPILACAKLAR)
EYLÜL 2012

 1. Merkez Halk Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme Planlama Komisyonu toplantısının yapılması

 2. İL HAYAT BOYU ÖĞRENME HALK EĞİTİMİ PLANLAMA VE İŞBİRLİĞİ KOMİSYONU TOPLANTISINA KATILMA

 3. Kursiyer devam ve devamsızlık işlerinin takip edilmesi.

 4. Önceki ayın çalışma planının gözden geçirilmesi.

 5. Aylık istatistiki bilgilerin hazırlanarak, MEM lüğüne bildirilmesi.

 6. Kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlardan gelen yazılara gereğinin yapılması,

 7. Merkez ve Mahallelerdeki açılan kurslarla ilgili çalışmaların ( denetim, alan çalışması, kurs yeri imkanları gibi) devam ettirilmesi.

 8. Ödenek durumunun gözden geçirilerek genelge doğrultusunda harcamanın yapılması.

 9. Büro ve idari işler çalışmalarının takibi

 10. Dünya okuma yazma gününün kutlanması- 8 EYLÜL 2011-

 11. Yerel kuruluşlarla ile yapılan protokol gereği işlemlerin yürütülmesi

 12. Web sayfamızın güncellenmesi yeni bilgilerin siteye eklenmesi

 13. Süresi biten kurslarla ilgili sertifikaların basımı, kurs evraklarının teslim alınması

 14. Kendi özel mevzuatı bulunan kursların (Kalorifer Ateşçiliği, II Kademe Okuma Yazma, Avcılık kursları için 2011-2012 Öğretim yılı için sınav komisyonuna ilişkin onaylarının alınması

 15. Bütçe işlemlerinin takibi. Görevlendirmelerin bütçe imkanları dışına çıkmadan yapılması.

 16. Açık Lise iş ve işlemlerinin bakanlığımızın hazırladığı takvime göre yürütülmesi.

 17. Müdür yardımcılarının görev bölümlerinin yapılması ve tebliği

 18. Müdür yardımcılarının yıllık çalışma planlarının alınması.

 19. İlk öğretmenler kurulunun yapılması, komisyon, kurul ve kulüplerin oluşturulması

 20. Alan çalışmalarının başlatılması.

 21. Okuma-Yazma kurslarının Merkezimiz ve kırsal kesimde açılması için gerekli alan çalışmanın yapılması

 22. Yeni eğitim ve öğretim yılı için, merkezimizde açılması planlanan kurslardan programı olmayan kursların programlarının hazırlatılması için komisyon oluşturulması.

 23. Öğretmen ve usta öğreticilerin kurslar başlayıncaya kadar yapacakları alan çalışması, plan hazırlıkları gibi işlerin planlanması.

 24. Zümre öğretmenler kurulunun toplanmasını sağlayarak, ilgili kararların alınması

 25. Öğretmenlerin yıllık planlarının yapılması sağlayarak, dosyalanıp denetime hazır hale getirilmesi.

 26. Kursların duyuruların yapılması (Afiş, Broşür ve El ilanları basılıp dağıtılması, pankart asılması, Belediye ve medya kuruluşlarından yararlanılması.)

 27. Merkez ve köylerde açılacak kursların kayıtlarının yapılması.

 28. Taşınır kontrolünün yapılması.

 29. Kurslarda kullanılacak makine, ütü,masa,sandalye vb. malzemelerin bakım,onarım ve tamirlerinin yapılıp işler durumuna getirtilmesi.

 30. İhtiyaç duyulacak malzemeleri tespiti yapılıp ilgililere bildirilmesi.

 31. Bina ve dershanelerin genel temizliğinin yaptırılarak hizmete hazır duruma getirilmesi.

 32. Yeni kurs mekanları bulunması için çalışmalar yapılması

 33. Sivil toplum kuruluşları ile toplantı yapılması

 34. Halk eğitimi merkezi müdürlüklerimizce açılan kurslara katılmak isteyen yabancı uyruklular için valilik onayının alınması

 35. Merkez halk eğitimi merkezinde görevlendirilen öğretmen ve öğreticilerin görevlendirmelerine ait onayların alınması,

 36. Okul Aile birliği genel kurulunun yapılması

 37. Merkez binadaki atölye, laboratuar ve sınıflarının derse hazır hale getirilmesi.

 38. Bilgisayar, internet kullanımı konunda eksiği olan öğretmen ve usta öğreticilerin açılan kurslarımıza derslerinin dışındaki saatlerde katılmalarını teşvik edilmesi

 39. Kulüplerin genel kurul toplantılarını yapmaları ve yönetim kurulları ile denetim kurullarını çalıştırarak yıllık çalışma programlarını yapmaları.

 40. Personel kademe terfilerinin gönderilmesi


EKİM 2012


 1. Kursiyer devam ve devamsızlık işlerinin takip edilmesi.

 2. Önceki ayın çalışma planının gözden geçirilmesi.

 3. Aylık istatistiki bilgilerin hazırlanarak, MEM lüğüne bildirilmesi.

 4. Kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlardan gelen yazılara gereğinin yapılması,

 5. Kendi özel mevzuatı bulunan kursların (Kalorifer Ateşçiliği, II Kademe Okuma Yazma, İş makineleri kullanımı vb), kurs bitiminde sınav komisyonuna ilişkin kaymakamlık onaylarının alınması

 6. Merkez ve köylerde açılan kurslarla ilgili çalışmaların ( denetim, alan çalışması, kurs yeri olanakları gibi) devam ettirilmesi.

 7. Ödenek durumunun gözden geçirilerek genelge doğrultusunda harcamanın yapılması.

 8. Büro ve idari işler çalışmalarının takibi

 9. Web sayfamızın güncellenmesi yeni bilgilerin siteye eklenmesi

 10. Bütçe işlemlerinin takibi. Görevlendirmelerin bütçe olanakları dışına çıkmadan yapılması.

 11. Açık İlköğretim ve Açık Lise iş ve işlemlerinin bakanlığımızın hazırladığı takvime göre yürütülmesi.

 12. Kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlardan gelen yazılara gereğinin yapılması,

 13. Kulüp çalışmalarının takibi.

 14. Görevlendirilen öğreticilerin görevlendirmelerine ait onayların alınması,

 15. Bütçe durumlarının gözden geçirilmesi sigorta, eczane, hastane, PTT, elektrik, su telefon ve benzeri ödemelerin ödenek çerçevesinde yapılması.

 16. Personelin yiyecek yardımlarının hazırlanarak ilgililere ödenmesi

 17. Merkezin nöbet programlarının yapılarak ilgililere duyurulması.

 18. Yıllık seminer ve konferans programlarının yapılması

 19. MEBBİS’E İSTATİSTİK BİLGİLERİN İŞLENMESİ

 20. Kurslara ihtiyaç duyulan malzemelerin (ütü, nakış makinesi , sandalye, dolap vs.) tespit edilerek ilgililere bildirilmesi.

 21. Bilgisayar, fotokopi ve faks makinelerinin yıllık bakımının yapılması.

 22. Merkezimiz hizmetlilerinin ana binada ki görev dağıtımının sağlıklı bir şekilde yapılması açısından tekrar gözden geçirilmesi.

 23. Kursiyer isim listelerinin hazırlanarak sınıf düzenlerinin tanzimi.

 24. Kursiyer ön kayıt defterlerinin işlenmesi.

 25. Cumhuriyet bayramı hazırlıklarının yapılması.

 26. Ücretli usta öğreticiler için SSK işlemlerinin yapılması

 27. Personel kademe terfilerinin gönderilmesi


KASIM 2012


 1. Kursiyer devam ve devamsızlık işlerinin takip edilmesi.

 2. Önceki ayın çalışma planının gözden geçirilmesi.

 3. Aylık istatistiki bilgilerin hazırlanarak, MEM lüğüne bildirilmesi.

 4. Kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlardan gelen yazılara gereğinin yapılması,

 5. Merkez ve Mahallelerdeki açılan kurslarla ilgili çalışmaların ( denetim, alan çalışması, kurs yeri olanakları gibi) devam ettirilmesi.

 6. Ödenek durumunun gözden geçirilerek genelge doğrultusunda harcamanın yapılması.

 7. Büro ve idari işler çalışmalarının takibi

 8. Web sayfamızın güncellenmesi yeni bilgilerin siteye eklenmesi

 9. Süresi biten kurslarla ilgili sertifikaların basımı, kurs evraklarının teslim alınması

 10. Bütçe işlemlerinin takibi. Görevlendirmelerin bütçe olanakları dışına çıkmadan yapılması.

 11. Açık Lise iş ve işlemlerinin bakanlığımızın hazırladığı takvime göre yürütülmesi.

 12. Kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlardan gelen yazılara gereğinin yapılması,

 13. Bulunması durumunda;Rehber öğretmenlerin yıllık ve aylık çalışma programlarının değerlendirilmesi.

 14. Yeni başlayan kursların kurs başı formlar ve Mevcut Durum Anketleri ile süresi sonuna yaklaşan kursların Kursiyer Memnuniyet Anketlerinin ve biten kursların kurs sonu formlarının hazırlanması.

 15. Atatürk haftasının öneminin tanıtılması.

 16. Personelin giyecek yardımlarının hazırlanarak ilgililere ödenmesi

 17. Öğretmenin eğitim öğretim dünyamızdaki yerinin kursiyerlerimize anlatılması.

 1. Kursbaşı kursiyer memnuniyet anketlerinin yapılması

 1. Okul panolarının tanzimi.

 2. 10 Kasım Atatürk ‘ü anma programının yapılması ve uygulanması.

 3. 24 Kasım öğretmenler gününün kutlanması.

 4. Taşınır numarası olmayan malzemelerin tespiti yapılıp numaralandırması.

 5. Odalara asılan taşınır listelerinin gözden geçirilmesi.

 6. Ambar ve depoların gözden geçirilerek temizlettirilmesi.

 7. Önceki ayın çalışma planının gözden geçirilmesi.

 8. MEBBİS’E İSTATİSTİK BİLGİLERİN İŞLENMESİ

 9. Sicil raporlarının gönderilmesi.

 10. Ücretli usta öğreticiler için SSK işlemlerinin yapılması

 11. Personel kademe terfilerinin gönderilmesi


ARALIK 2012


 1. Kursiyer devam ve devamsızlık işlerinin takip edilmesi.

 2. Önceki ayın çalışma planının gözden geçirilmesi.

 3. Aylık istatistiki bilgilerin hazırlanarak, MEM lüğüne bildirilmesi.

 4. Kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlardan gelen yazılara gereğinin yapılması,

 5. Merkez ve Mahallelerdeki açılan kurslarla ilgili çalışmaların ( denetim, alan çalışması, kurs yeri olanakları gibi) devam ettirilmesi.

 6. Ödenek durumunun gözden geçirilerek genelge doğrultusunda harcamanın yapılması.

 7. Büro ve idari işler çalışmalarının takibi

 8. Web sayfamızın güncellenmesi yeni bilgilerin siteye eklenmesi

 9. Süresi biten kurslarla ilgili sertifikaların basımı, kurs evraklarının teslim alınması

 10. Bütçe işlemlerinin takibi. Görevlendirmelerin bütçe olanakları dışına çıkmadan yapılması.

 11. Açık Lise iş ve işlemlerinin bakanlığımızın hazırladığı takvime göre yürütülmesi.

 12. Kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlardan gelen yazılara gereğinin yapılması,

 13. Kulüp çalışmalarının takibi.

 14. Rehber öğretmenlerin yıllık ve aylık çalışma programlarının değerlendirilmesi.

 15. Bilgisayar, internet kullanımı konunda eksiği olan öğretmen ve usta öğreticilerin açılan kurslarımıza derslerinin dışındaki saatlerde katılmalarını teşvik edilmesi

 16. Yeni başlayan kursların kurs başı formlar ve Mevcut Durum Anketleri ile süresi sonuna yaklaşan kursların Kursiyer Memnuniyet Anketlerinin ve biten kursların kurs sonu formlarının hazırlanması.

 17. 2. Dönem kurslarının planlanması kayıtlarının başlatılması.

 18. Ücretli usta öğreticiler için SSK işlemlerinin yapılması

 19. MEBBİS’E İSTATİSTİK BİLGİLERİN İŞLENMESİ

 20. Personel kademe terfilerinin gönderilmesi

 21. Merkezin Elektrik, PTT, Su giderlerinin ödenmesi.OCAK 2013


 1. İLÇE HAYAT BOYU ÖĞRENME HALK EĞİTİMİ PLANLAMA VE İŞBİRLİĞİ KOMİSYONU TOPLANTISINA KATILMA

 2. Merkez Halk Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme Planlama Komisyonu toplantısının yapılması

 3. Kursiyer devam ve devamsızlık işlerinin takip edilmesi.

 4. Önceki ayın çalışma planının gözden geçirilmesi. Plânlanıp ta yapılamayan işlerin takibi.

 5. Ödenek talep formunun ve Merkez bilgilerininMilli Eğitim Müdürlüğü kanalıyla genel müdürlüğe gönderilmesi

 6. Aylık istatistiki bilgilerin hazırlanarak, MEM lüğüne bildirilmesi.

 7. Kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlardan gelen yazılara gereğinin yapılması,

 8. Merkez ve Mahallelerdeki açılan kurslarla ilgili çalışmaların ( denetim, alan çalışması, kurs yeri olanakları gibi) devam ettirilmesi.

 9. Ödenek durumunun gözden geçirilerek genelge doğrultusunda harcamanın yapılması.

 10. Büro ve idari işler çalışmalarının takibi

 11. Web sayfamızın güncellenmesi yeni bilgilerin siteye eklenmesi

 12. Süresi biten kurslarla ilgili sertifikaların basımı, kurs evraklarının teslim alınması

 13. Bütçe işlemlerinin takibi. Görevlendirmelerin bütçe olanakları dışına çıkmadan yapılması.

 14. Açık Lise iş ve işlemlerinin bakanlığımızın hazırladığı takvime göre yürütülmesi.

 15. Kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlardan gelen yazılara gereğinin yapılması,

 16. Rehber öğretmenlerin yıllık ve aylık çalışma programlarının değerlendirilmesi.

 17. Yeni başlayan kursların kurs başı formlar ve Mevcut Durum Anketleri ile süresi sonuna yaklaşan kursların Kursiyer Memnuniyet Anketlerinin ve biten kursların kurs sonu formlarının hazırlanması.

 18. Bütçe teklif çizelgelerinin Bakanlığa gönderilmesi

 19. Ücretli usta öğreticiler için SSK işlemlerinin yapılması

 20. Personel kademe terfilerinin gönderilmesi

 21. Demirbaş sayım tutanaklarının raporları ile birlikte hazırlanması.

 22. MEBBİS’E İSTATİSTİK BİLGİLERİN İŞLENMESİ

 23. Eskiyen, kullanılmayan taşınırların düşülmesi.

 24. Taşınır malzemelerinin sayımı. ( Tutanakla tesbit edilecek.)ŞUBAT 2013


 1. İL HAYAT BOYU ÖĞRENME HALK EĞİTİMİ PLANLAMA VE İŞBİRLİĞİ KOMİSYONU TOPLANTISINA KATILMA

 2. Kursiyer devam ve devamsızlık işlerinin takip edilmesi.

 3. Önceki ayın çalışma planının gözden geçirilmesi. Plânlanıp ta yapılamayan işlerin takibi.

 4. MEBBİS’E İSTATİSTİK BİLGİLERİN İŞLENMESİ

 5. Aylık istatistiki bilgilerin hazırlanarak, MEM lüğüne bildirilmesi.

 6. Kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlardan gelen yazılara gereğinin yapılması,

 7. Merkez ve Mahallelerdeki açılan kurslarla ilgili çalışmaların ( denetim, alan çalışması, kurs yeri olanakları gibi) devam ettirilmesi.

 8. Ödenek durumunun gözden geçirilerek genelge doğrultusunda harcamanın yapılması.

 9. Büro ve idari işler çalışmalarının takibi

 10. Web sayfamızın güncellenmesi yeni bilgilerin siteye eklenmesi

 11. Bütçe işlemlerinin takibi. Görevlendirmelerin bütçe olanakları dışına çıkmadan yapılması.

 12. Açık Lise iş ve işlemlerinin bakanlığımızın hazırladığı takvime göre yürütülmesi.

 13. Kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlardan gelen yazılara gereğinin yapılması,

 14. Kulüp çalışmalarının takibi.

 15. Rehber öğretmenlerin yıllık ve aylık çalışma programlarının değerlendirilmesi.

 16. Yeni başlayan kursların kurs başı formlar ve Mevcut Durum Anketleri ile süresi sonuna yaklaşan kursların Kursiyer Memnuniyet Anketlerinin ve biten kursların kurs sonu formlarının hazırlanması.

 17. 2. Dönem kurs kayıtlarının onaylarının alınması be kursların başlatılması

 18. Ücretli usta öğreticiler için SSK işlemlerinin yapılması

 19. Personel kademe terfilerinin gönderilmesi


MART 2013


 1. Kursiyer devam ve devamsızlık işlerinin takip edilmesi.

 2. Önceki ayın çalışma planının gözden geçirilmesi. Plânlanıp ta yapılamayan işlerin takibi.

 3. MEBBİS’E İSTATİSTİK BİLGİLERİN İŞLENMESİ

 4. Aylık istatistiki bilgilerin hazırlanarak, MEM lüğüne bildirilmesi.

 5. Kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlardan gelen yazılara gereğinin yapılması,

 6. Merkez ve Mahallelerdeki açılan kurslarla ilgili çalışmaların ( denetim, alan çalışması, kurs yeri olanakları gibi) devam ettirilmesi.

 7. Ödenek durumunun gözden geçirilerek genelge doğrultusunda harcamanın yapılması.

 8. Büro ve idari işler çalışmalarının takibi

 9. Web sayfamızın güncellenmesi yeni bilgilerin siteye eklenmesi

 10. Bütçe işlemlerinin takibi. Görevlendirmelerin bütçe olanakları dışına çıkmadan yapılması.

 11. Açık Lise iş ve işlemlerinin bakanlığımızın hazırladığı takvime göre yürütülmesi.

 12. Kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlardan gelen yazılara gereğinin yapılması,

 13. Yeni başlayan kursların kurs başı formlar ve Mevcut Durum Anketleri ile süresi sonuna yaklaşan kursların Kursiyer Memnuniyet Anketlerinin ve biten kursların kurs sonu formlarının hazırlanması.

 14. Ücretli usta öğreticiler için SSK işlemlerinin yapılması

 15. Personel kademe terfilerinin gönderilmesiNİSAN 2013


 1. Kursiyer devam ve devamsızlık işlerinin takip edilmesi.

 2. Önceki ayın çalışma planının gözden geçirilmesi. Plânlanıp ta yapılamayan işlerin takibi.

 3. MEBBİS’E İSTATİSTİK BİLGİLERİN İŞLENMESİ

 4. Aylık istatistiki bilgilerin hazırlanarak, MEM lüğüne bildirilmesi.

 5. Kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlardan gelen yazılara gereğinin yapılması,

 6. Merkez ve Mahallelerdeki açılan kurslarla ilgili çalışmaların ( denetim, alan çalışması, kurs yeri olanakları gibi) devam ettirilmesi.

 7. Ödenek durumunun gözden geçirilerek genelge doğrultusunda harcamanın yapılması.

 8. Büro ve idari işler çalışmalarının takibi

 9. Web sayfamızın güncellenmesi yeni bilgilerin siteye eklenmesi

 10. Süresi biten kurslarla ilgili sertifikaların basımı, kurs evraklarının teslim alınması

 11. Kendi özel mevzuatı bulunan kursların (Kalorifer Ateşçiliği, II Kademe Okuma Yazma, İş makineleri kullanımı vb), kurs bitiminde sınav komisyonuna ilişkin valilik onaylarının alınması

 12. Bütçe işlemlerinin takibi. Görevlendirmelerin bütçe olanakları dışına çıkmadan yapılması.

 13. Açık Lise iş ve işlemlerinin bakanlığımızın hazırladığı takvime göre yürütülmesi.

 14. Kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlardan gelen yazılara gereğinin yapılması,

 15. Kulüp çalışmalarının takibi.

 16. Rehber öğretmenlerin yıllık ve aylık çalışma programlarının değerlendirilmesi.

 17. Yeni başlayan kursların kurs başı formlar ve Mevcut Durum Anketleri ile süresi sonuna yaklaşan kursların Kursiyer Memnuniyet Anketlerinin ve biten kursların kurs sonu formlarının hazırlanması.

 18. Kursların sergi planlarının yapılması

 19. Ücretli usta öğreticiler için SSK işlemlerinin yapılması

 20. Personel kademe terfilerinin gönderilmesiMAYIS 2013


 1. Kursiyer devam ve devamsızlık işlerinin takip edilmesi.

 2. Önceki ayın çalışma planının gözden geçirilmesi. Plânlanıp ta yapılamayan işlerin takibi.

 3. MEBBİS’E İSTATİSTİK BİLGİLERİN İŞLENMESİ

 4. Aylık istatistiki bilgilerin hazırlanarak, MEM lüğüne bildirilmesi.

 5. Kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlardan gelen yazılara gereğinin yapılması,

 6. Merkez ve Mahallelerdeki açılan kurslarla ilgili çalışmaların ( denetim, alan çalışması, kurs yeri olanakları gibi) devam ettirilmesi.

 7. Ödenek durumunun gözden geçirilerek genelge doğrultusunda harcamanın yapılması.

 8. Büro ve idari işler çalışmalarının takibi

 9. Web sayfamızın güncellenmesi yeni bilgilerin siteye eklenmesi

 10. Bütçe işlemlerinin takibi. Görevlendirmelerin bütçe olanakları dışına çıkmadan yapılması.

 11. Açık Lise iş ve işlemlerinin bakanlığımızın hazırladığı takvime göre yürütülmesi.

 12. Kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlardan gelen yazılara gereğinin yapılması,

 13. Yeni başlayan kursların kurs başı formlar ve Mevcut Durum Anketleri ile süresi sonuna yaklaşan kursların Kursiyer Memnuniyet Anketlerinin ve biten kursların kurs sonu formlarının hazırlanması.

 14. yıl sonu sergi programının belirlenmesi

 15. Yaz dönemi kurslarının planlanması ve kayıtların başlatılması

 16. Öğretmenlerin Haziran ayı seminer planlarının hazırlanması

 17. Planlanan sergilerin açılması

 18. Ücretli usta öğreticiler için SSK işlemlerinin yapılması

 19. Personel kademe terfilerinin gönderilmesiHAZİRAN 2013


 1. Merkez Halk Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme Planlama Komisyonu toplantısının yapılması

 2. Kursiyer devam ve devamsızlık işlerinin takip edilmesi.

 3. Önceki ayın çalışma planının gözden geçirilmesi..

 4. MEBBİS’E İSTATİSTİK BİLGİLERİN İŞLENMESİ

 5. Aylık istatistiki bilgilerin hazırlanarak, MEM lüğüne bildirilmesi.

 6. Kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlardan gelen yazılara gereğinin yapılması,

 7. Merkez ve Mahallelerdeki açılan kurslarla ilgili çalışmaların ( denetim, alan çalışması, kurs yeri olanakları gibi) devam ettirilmesi.

 8. Ödenek durumunun gözden geçirilerek genelge doğrultusunda harcamanın yapılması.

 9. Büro ve idari işler çalışmalarının takibi

 10. Web sayfamızın güncellenmesi yeni bilgilerin siteye eklenmesi

 11. Süresi biten kurslarla ilgili sertifikaların basımı, kurs evraklarının teslim alınması

 12. Bütçe işlemlerinin takibi. Görevlendirmelerin bütçe olanakları dışına çıkmadan yapılması.

 13. Açık Lise iş ve işlemlerinin bakanlığımızın hazırladığı takvime göre yürütülmesi.

 14. Kulüp çalışmalarının takibi. teslim alınması

 15. Yeni başlayan kursların kurs başı formlar ve Mevcut Durum Anketleri ile süresi sonuna yaklaşan kursların Kursiyer Memnuniyet Anketlerinin ve biten kursların kurs sonu formlarının hazırlanması.

 16. Yaz dönemi kurslarının onaylarının alınarak kursların başlatılması

 17. Personelin yıllık izinlerinin planlanması

 18. Kulüplerin yıl sonu evraklarının ve çalışma raporlarının alınması

 19. Öğretmenlerin yıl sonu seminerlerinin yapılması

 20. Ücretli usta öğreticiler için SSK işlemlerinin yapılması

 21. Personel kademe terfilerinin gönderilmesiTEMMUZ 2013


 1. Kursiyer devam ve devamsızlık işlerinin takip edilmesi.

 2. Önceki ayın çalışma planının gözden geçirilmesi. Plânlanıp ta yapılamayan işlerin takibi.

 3. MEBBİS’E İSTATİSTİK BİLGİLERİN İŞLENMESİ

 4. Aylık istatistiki bilgilerin hazırlanarak, MEM lüğüne bildirilmesi.

 5. Kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlardan gelen yazılara gereğinin yapılması,

 6. Merkez ve Mahallelerdeki açılan kurslarla ilgili çalışmaların ( denetim, alan çalışması, kurs yeri olanakları gibi) devam ettirilmesi.

 7. Ödenek durumunun gözden geçirilerek genelge doğrultusunda harcamanın yapılması.

 8. Büro ve idari işler çalışmalarının takibi

 9. Web sayfamızın güncellenmesi yeni bilgilerin siteye eklenmesi

 10. Bütçe işlemlerinin takibi. Görevlendirmelerin bütçe olanakları dışına çıkmadan yapılması.

 11. Açık Lise iş ve işlemlerinin bakanlığımızın hazırladığı takvime göre yürütülmesi.

 12. Yeni başlayan kursların kurs başı formlar ve Mevcut Durum Anketleri ile süresi sonuna yaklaşan kursların Kursiyer Memnuniyet Anketlerinin ve biten kursların kurs sonu formlarının hazırlanması.

 13. Tamgün Tam yıl eğitim için teklif yazısının MEM.lüğüne gönderilmesi

 14. Personel kademe terfilerinin gönderilmesiAĞUSTOS 2013


 1. Kursiyer devam ve devamsızlık işlerinin takip edilmesi.

 2. Önceki ayın çalışma planının gözden geçirilmesi.

 3. MEBBİS’E İSTATİSTİK BİLGİLERİN İŞLENMESİ

 4. Aylık istatistiki bilgilerin hazırlanarak, MEM lüğüne bildirilmesi.

 5. Kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlardan gelen yazılara gereğinin yapılması,

 6. Merkez ve Mahallelerdeki açılan kurslarla ilgili çalışmaların ( denetim, alan çalışması, kurs yeri olanakları gibi) devam ettirilmesi. Ödenek durumunun gözden geçirilerek genelge doğrultusunda harcamanın yapılması.

 7. İLÇE HAYAT BOYU ÖĞRENME HALK EĞİTİMİ PLANLAMA VE İŞBİRLİĞİ KOMİSYONU TOPLANTISINA KATILMA

 8. Büro ve idari işler çalışmalarının takibi

 9. Okuma yazma 1 ve 2. kademe kursları ile masörlük, kalorifer Ateşçiliği emlak danışmanlığı gibi kısa süreli kursların kayıtlarının yapılması kurs onaylarının alınması, kursların başlatılması.

 10. Web sayfamızın güncellenmesi yeni bilgilerin siteye eklenmesi

 11. Süresi biten kurslarla ilgili sertifikaların basımı, kurs evraklarının teslim alınması

 12. Bütçe işlemlerinin takibi. Görevlendirmelerin bütçe olanakları dışına çıkmadan yapılması.

 13. Açık Lise iş ve işlemlerinin bakanlığımızın hazırladığı takvime göre yürütülmesi.

 14. Yeni başlayan kursların kurs başı formlar ve Mevcut Durum Anketleri ile süresi sonuna yaklaşan kursların Kursiyer Memnuniyet Anketlerinin ve biten kursların kurs sonu formlarının hazırlanması.

 15. 2012/2013 öğretim yılı çalışma planlarının hazırlanmaya başlanması

 16. Personel kademe terfilerinin gönderilmesi

Hilmi OLCAHalk Eğitimi Merkezi Müdürü


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə