Ekmeklik buğday özellik belgesi (Triticum aestivum L.) I. ÇEŞİDİn adi : II. OriJİNİ
Yüklə 123.33 Kb.
tarix22.04.2016
ölçüsü123.33 Kb.
EKMEKLİK BUĞDAY ÖZELLİK BELGESİ

(Triticum aestivum L.)
I. ÇEŞİDİN ADI :
II. ORİJİNİ

  1. Islah edildiği yer ve yılı :

  2. Islah eden kişi veya kuruluş :

  3. Islah yöntemi :

  4. Ebeveyn adları :  1. Üretici kuruluş :


III. BOTANİKTEKİ YERİ

  1. Familyası :

  2. Cinsi :

  3. Türü :

  4. Varyetesi :


IV. MORFOLOJİK ÖZELLİKLER

Özellikler

Gözlem dönemi

Açıklamalar

Not

Örnek Çeşitler

1. Koleoptilde antosiyanin oluşumu

(+) Coleoptile:anthocyanin coloration9-11

VS


Yok veya çok zayıf

Zayıf


Orta

Kuvvetli


Çok kuvvetli

1

3

57

9


Herzog; Delos

Niklas; Baldus

Andros; Planet

Obelisk; Briscard

Albatros; -


(*) 2.Bitki büyüme şekli

(+) Plant : Growth habit25-29

VG


Dik

Yarı dik


Orta

Yarı yatık

Yatık


1

3

57

9


Castan; -

Frandoc; Remus, Obelisk; Troll

Boss; -

Beaver; -3. Bayrak yaprakta; kulakcıklarda

antosiyanin oluşumuFlag leaf: Anthocyanin coloration of

auricles


49-51

VG


Yok veya çok zayıf

Zayıf


Orta

Kuvvetli


Çok kuvvetli

1

3

57

9


Soissons; Prinqual

Niklas; Troll

Cargidoc; -

Cargo; Sunnan

Recital; Dollar


4.Bayrak yaprağın kıvrılma oranı

(+) Plant : Frequency of plants withrecurved flag leaves

47-51

VG


Yok veya çok az

Az

OrtaYüksek

Çok yüksek1

3

57

9


Apollo

Recital; Axona

Obelisk; Filou

Frandoc; Prinqual

Capitole; -


(*) 5. Başaklanma zamanı

(Başakların % 50’sinde ilk başakcığın

görüldüğü zaman)

Time of ear emergence first spikelet

visible on 50 % of ears.


50-52

VG


Çok erken
Erken

Orta


Geç

Çok geç


1
3

5

79

Britta; Florence Aurore

Recital; Remus,

Astron; Paros

Moulin; Vitus

Beaver; -


(*) 6.Bayrak yaprakta kının mumsuluğu

(+) Flag leaf : Glaucosity of sheath60-65

VG


Yok veya çok zayıf

Zayıf


Orta

Kuvvetli


Çok kuvvetli

1

3

57

9


Cargo; Adonis

Heiduck; Ventura

Agent; Hanno

Orestis; Prinqual

Haven; Wim


(*) 7. Başakta mumsuluk

Ear : Glaucosity

60-69


VG

Yok veya çok zayıf

Zayıf


Orta

Kuvvetli


Çok kuvvetli

1

3

57

9


Soissons; Adonis

Garant; Ventura

Contra; Paros

Niklas; Combi

Boxer; Wim


Özellikler

Gözlem dönemi

Açıklamalar

Not

Örnek Çeşitler

8. Sapın başağa bağlandığı kısmın

mumsuluğuCulm : Glaucosity of neck

60-69

VG


Yok veya çok zayıf

Zayıf


Orta

Kuvvetli


Çok kuvvetli

1

3

57

9


Goelent; Adonis

Soissons; Ventura

Haven; Attis

Herzog; Nandu

Quotador; Wim


(*) 9.Bitki boyu (sap, başak, kılçıklar ve

çıkıntılar dahil)Plant : Length (stem, ear, awns and

scurs)

75-92

M


Çok kısa

Kısa


Orta

Uzun


Çok uzun

1

3

57

9


Courtot; Briscard

Konsul; Remus

Sideral; Ventura

Boxer; Adonis

Aladin; Vitus


(*) 10. Sapın ortadan enine kesitinin

kalınlık durumuStraw : Pith in cross section (half way

between base of ear and stem node

below)

80-92

VS


İnce öz

Orta öz


Kalın öz

3

5

7Orestis; Remus

Herzog; Nandu

Forbi; Furio


(*) 11. Başağın profilden şekli

(+) Ear : Shape in profile92

VS


Gittikçe incelen

Paralel kenarlı

Yarı çomak

Çomak şeklinde


İğ şeklinde

1

2

34
5

Slejpner; Filou

- ; -


Pane 247; -

Beauchamp;

Prinqual

Declic; Nandu(*) 12.Başağın yoğunluğu

Ear : Density


80-92

VS or M


Çok gevşek

Gevşek


Orta

Yoğun


Çok yoğun

1

3

57

9


Demar 4; -

Castan; Ventura

Soissons; Hanno

Forby; Combi

- ; -


13. Başak uzunluğu

(kılçıklar ve çıkıntılar hariç)Ear : Length

(excluding awns and scurs)

80-92

M


Çok kısa

Kısa


Orta

Uzun


Çok uzun

1

3

57

9


- ; -

Carat; -


Ritmo; Arkas

Forby; Prinqual

Amifort; -


(*) 14. Kılçıklar veya çıkıntıların varlığı

(+) Awns or scurs presence80-92

VG


Her ikisi de yok

Çıkıntı var

Kılçık var


1

2

3Futur; Axono

Festival; Furio

Soissons; Ventura


(*) 15. Başağın uç kısmındaki kılçık veya

çıkıntının uzunluğuAwns or scurs at tip of ear: Length

80-92

VG


Çok kısa

Kısa


Orta

Uzun


Çok uzun

1

3

57

9


Herzog; -

Andros; Combi

Pagode; Hanno

Fidel; -


Gaucho; -

(*) 16. Başak rengi

Ear colored

90-92

VG


Beyaz

Renkli


1

2


Herzog; Furio

Gallo; Prinqual17. Başak ekseninin en üst boğumunun

(+) iç bükey tüylülüğüApical rachis segment : Hairness of

convex surface

80-92

VS


Yok veya çok zayıf

Zayıf


Orta

Kuvvetli


Çok kuvvetli

1

3

57

9


Soissons; -

Slejpner; Furio

Beaver; Rock

Apollo; Axona

Carat; -


18. Alt dış kavuz omuz genişliği

(+) Lower glume : Shoulder width(spikelet in mid third of ear)

80-92

VS


Yok veya çok dar

Dar


Orta

Geniş


Çok geniş

1

3

57

9


Courtot; -

Soissons; Wim

Sideral; Furio

Castan; Filou

Abo


19. Alt dış kavuz omuz şekli

(+) Lower glume : Shoulder shape80-92

VS


Meyilli

Yuvarlakça

Düz

Yüksek


Yüksek 2. Gagalı


1

3

57

9


Courtot; -

Forby; Ventura

Herzog; Prinqual

Beaver; Adonis

Farnese; -


Özellikler

Gözlem dönemi

Açıklamalar

Not

Örnek Çeşitler

20. Alt dış kavuz gaga uzunluğu

Lower glume : Beak length

80-92

VS


Çok kısa

Kısa


Orta

Uzun


Çok uzun

1

3

57

9


Aladin; Sunnan

Sideral; Axona

Recital; Furio

Soissons; Tejo

Courtot; Prinqual


21. Alt kavuz gaga şekli

(+) Lower glume : Beak shape80-92

VS


Düz

Az kıvrık

Kıvrık

Kuvvetli kıvrıkBükülmüş

1

3

57

9


Festival; Lobo

Slejpner; Furio

Courtot; Rock

Arum; -


-

22. Alt kavuz iç bükey tüylülük derecesi

(+) Lower glume : Extend of internal hairs80-92

VS


Zayıf

Orta


Kuvvetli

3

5

7Slejpner; Prinqual

Sideral; Furio

Declic; Tejo


23. İç kavuz gaga şekli

(+) Lowest lemma : Beak shape


80-92


VS

Düz

Az kıvrık

Orta kıvrık

Çok kıvrık

Bükülmüş


1

3

57

9


Soissons; Prinqual

Slejpner; Briscard

Sideral; Wim

Parade; Axona

Tara; -


(*) 24. Tane rengi

Grain color

92

VG


Beyaz
Kırmızı

1
2

Recital; Florence Aurore

Soissons; Ventura25. Tanenin fenole karşı gösterdiği

renklenmeGrain : Coloration with phenol

92

VSYok veya çok açık

Açık


Orta

Koyu


Çok koyu

1

3

57

9


- ; -

Soissons; -

Orestis; Prinqual

Slejpner; Rock

Sideral; Ventura


(*) 26. Bitkinin gelişme tabiatı

Seasonal type

-

VG


Kışlık

Alternatif

Yazlık


1

2

3Slejpner; -

Fidel; -


Nandu; -

27. Glutenin kompozisyonu: Locus

(+) Allellerin Glu -A1 de ortaya çıkmasıGlutenin composition: allele

expression at locus Glu-A1
Bant 1

Bant 2*


Bant yok

1

2

3Kadett; -

Courtot; -

Talent; -


28 . Glutenin kompozisyonu: Locus

Allellerin Glu -B1 de ortaya çıkmasıGlutenin composition: Allele

expression at locus Glu-B1

Bant 6+ 8

Bant 7+8


Bant 7+9

Bant 7 (29. veya özellikte bulunan 5 + 10 bantlarının varlığında 7+9)

Bant 13 + 16

Bant 14 + 15

Bant 17 + 18

Bant 20


Bant 6.1+22

1

2

34

5

67

8

9Norman

Courtot


Kadett

Okapi

Carala

Troll


Moulin

Figaro


Schwabenkorn

(*) 29. Glutenin kompozisyonu: Locus

Allellerin Glu -D1 de ortaya çıkmasıGlutenin composition: Allele

expression at locus Glu-D1
Bant 2 + 12

Bant 3 + 12

Bant 4 + 12

Bant 5 + 101

2

34

Courtot

Norman


Talent

Kadett


(*) Çeşit Özellik Belgesinde mutlaka olmalı ve her yetiştirme devresinde tespit edilmeli

(+) Özellik çizim ve diğer açıklamalarla gösterilmiştir.

M : Ölçülebilir değerler

VG: Bitki grubunda veya bitki parçalarında yapılan gözle görülebilir tespitler

VS: Bir başak sırasında, bitkide veya bitki parçasında yapılan gözle görülebilen tespitler

Ekmeklik Buğday


(Triticum aestivum L.)

ÖZELLİKLERE AİT AÇIKLAMALAR

2- Bitki Büyüme Şekli

Plant Growth Habit

1 dik-erect

2 yarı dik-semi erect3 orta-intermediate

4 yarı yatık-semi prostrate5 yatık-prostrate10- Sapın ortadan enine kesitin kalınlık durumu

Straw: Pith in cross section (half way between base of ear and stem node below)

3 5 7

ince öz orta öz kalın öz

thin pith medium pith thick pith
11- Başağın profilden şekli

Ear: Shape in profile1 2 3 4 5

gittikçe incelen parelel kenarlı yarı çomak şeklinde çomak iğ şeklinde

tapering parellel sided semi clavate clavate fusiform


14- Kılçıklar veya çıkıntılar varlığıAwns or scurs: Presence

1 2 3


her ikiside yok çıkıntılar var kılçıklar var

both absent scurs present awns present

17- Başak ekseninin en üst boğumunun iç bükey tüylülüğü

Apical rachis segment: hairness of convex surface


1 3 5 7 9

yok-çok zayıf zayıf orta kuvvetli çok kuvvetli

absent or very weak weak medium strong very strong

18- Alt dış kavuz omuz genişliği

Lower glume: Shoulder width

1 3 5 7 9

yok veya çok dar dar orta geniş çok geniş

absent or very weak weak medium strong very strong


19- Alt dış kavuz omuz şekli

Lower glume: Shoulder shape

1 3 5 7 9

meyilli yuvarlakça düz yüksek yüksek 2. gagalı

slopping slightlt sloping straight elevated strongly elevated

with 2nd point present

21- Alt kavuz gaga şekli

Lower glume: Beak shape


1 2 3 4 5

düz az kıvrık kıvrık kuvvetli kıvrık bükülmüş

straight slightly curved moderately curved strongly curved geniculate


22- Alt kavuz iç bükey tüylülüğü

Lower glume: Extent of internal hairs

3 5 7


zayıf orta kuvvetli

weak medium strong

23- En alt gaganın şekli

Lowest lemma: Beak shape

1 2 3 4 5

düz az kıvrık kıvrık kuvvetli kıvrık bükülmüşstraight slightly curved moderately curved strongly curved geniculate


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə