Ek-1: yapi malzemeleri YÖnetmeliĞİ kapsaminda uygulanacak uyumlaştirilmiş standartlar1
Yüklə 0.9 Mb.
səhifə1/8
tarix10.04.2016
ölçüsü0.9 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8Ek-1:YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA UYGULANACAK UYUMLAŞTIRILMIŞ STANDARTLAR1
YÜRÜRLÜKTE OLAN

TS

REFERANS NUMARASI

TS ADI

TS

Yürürlük

TARİHİ

hEN

STANDART NUMARASI

hEN

STANDART ADI

EŞ VARLIK DÖNEMİ BAŞ.

TARİHİ2

EŞ VARLIK DÖNEMİ BİTİŞ TARİHİ3TS EN 40-4

Lighting columns - Part 4: Requirements for reinforced and prestressed concrete lighting columns

20.07.2006

EN 40-4: 2005


Lighting columns — Part 4: Requirements for reinforced and

prestressed concrete lighting columns1.10.2006


1.10.2007
TS EN 40-5

Aydınlatma direkleri - Bölüm 5: Çelik aydınlatma direkleri için gerekli şartlar 

5.4.2005

EN 40-5:2002

Lighting columns — Part 5: Requirements for steel lighting columns

1.2.2003

1.2.2005TS EN 40-6

Aydınlatma direkleri – Bölüm 6: Alüminyum aydınlatma direkleri için gerekli şartlar

5.4.2005

EN 40-6:2002

Lighting columns — Part 6: Requirements for aluminium lighting columns

1.2.2003

1.2.2005TS EN 40-7

Aydınlatma direkleri – Bölüm 7: Elyaf takviyeli polimer kompozit aydınlatma direkleri için gerekli şartlar 

8.11.2005

EN 40-7:2002

Lighting columns — Part 7: Requirements for fibre reinforced polymer composite lighting columns

1.10.2003

1.10.2004TS EN 54-3

Yangın algılama ve yangın alârm sistemleri – Bölüm 3 : Yangın alârm cihazları – Ses cihazları 

22.4.2004

EN 54-3:2001

Fire detection and fire alarm systems — Part 3: Fire alarm devices — Sounders


1.4.2003


30.6.2005

EN 54-3:2001

/A1:2002
TS EN 54-4

Otomatik Yangın Algılayıcıların (Detektörlerin) Bileşenleri Kısım 4: Güç kaynakları

16.4.1998

EN 54-4:1997

Fire detection and fire alarm systems — Part 4: Power supply equipment

TS EN 54-4 / A1

27.12.2005

EN 54-4:1997

/A1:2002


1.10.2003

31.12.2007

TS EN 54-4 / AC

27.12.2005

EN 54-4:1997

/AC:1999


1.6.2005

1.6.2005TS EN 54-5

Yangın algılama ve yangın alârm sistemleri – Bölüm 5: Isı dedektörleri – Nokta dedektörler 

2.12.2004

EN 54-5:2000

Fire detection and fire alarm systems — Part 5: Heat detectors — Point detectors

EN 54-5:2000

/A1:2002


1.4.2003

30.6.2005TS EN 54-7

Yangın algılama ve alarm sistemleri - Bölüm 7: Duman algılayıcılar - Saçılan ışık, geçen ışık veya iyonlaşma ile çalışan nokta dedektörler 

19.4.2004

EN 54-7:2000

Fire detection and fire alarm systems — Part 7: Smoke detectors —Point detectors using scattered light, transmitted light or ionization


1.4.2003


30.6.2005

EN 54-7:2000

/A1:2002
TS EN 54-10

Yangın algılama ve yangın alârm sistemleri – Bölüm 10: Alev dedektörleri – Nokta dedektörler 

22.4.2004

EN 54-10:2002

Fire detection and fire alarm systems - Part 10: Flame detectors - Point detectors

01.09.2006

01.09.2008

TS EN 54-10/A1

25.4.2006

EN 54-10:2002 /A1:2005

01.09.2006

01.09.2008
TS EN 54-11

Yangın algılama ve yangın alârm sistemleri - Bölüm 11: Elle çalıştırılan alârm cihazları

22.4.2004


EN 54-11:2001

Fire detection and fire alarm systems - Part 11: Manual call points

01.09.2006

01.09.2008

TS EN 54-11/A1

25.4.2006

EN 54-11:2001 /A1:2005

01.09.2006

01.09.2008TS EN 54-12

Yangın algılama ve yangın alârm sistemleri – Bölüm 12: Duman dedektörleri – Optik ışın demetiyle çalışan hat dedektörleri 

17.1.2005

EN 54-12:2002

Fire detection and fire alarm systems — Part 12: Smoke detectors —Line detectors using an optical light beam

1.10.2003

31.12.2005TS EN 54-17

Fire detection and fire alarm systems - Part 17: Short- circuit isolators

20.07.2006

EN 54-17:2005


Fire detection and fire alarm systems - Part 17: Short-circuit isolators

01.10.2006

01.12.2008TS EN 54-18

Fire detection and fire alarm systems - Part 18: Input/output devices

20.07.2006

EN 54-18:2005


Fire detection and fire alarm systems - Part 18: Input/output devices

01.10.2006

01.12.2008TS EN 179

Bina donanımları – Açma kolu veya itme plâkasıyla çalışan acil çıkış tertibatları – Kurallar ve deney metotları 

20.04.2006

EN 179:1997

Building hardware — Emergency exit devices operated by a lever handle or push pad — Requirements and test methods


EN 179:1997

/A1:2001


1.4.2002

1.4.2003


EN 179:1997/

A1:2001/AC:20021.6.2005

1.6.2005TS EN 197-1

Çimento- Bölüm 1: Genel Çimentolar- Bileşim, Özellikler ve Uygunluk Kriterleri 

11.3.2002

EN 197-1:2000

Cement — Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for common cements

1.4.2001

1.4.2002

TS EN 197-1 /A1

24.3.2005

EN 197-1:2000

/A1:2004


1.2.2005

1.2.2006TS EN 197-4

Çimento - Yüksek fırın cürufu katkılı - Düşük erken dayanımlı - Bölüm 4: Bileşim, özellikler ve uygunluk kriterleri 

2.12.2004

EN 197-4:2004

Cement — Part 4: Composition, specifications and conformity criteria for low early strength blastfurnace cements

1.2.2005

1.2.2006TS EN 295-10

Vitrifiye borular, bağlantı parçaları ve birleştirme elemanları- Kilden- Drenaj ve kanalizasyon için- Bölüm 10: Performans gerekleri

17.1.2006

EN 295-10:2005

Vitrified clay pipes and fittings and pipe joints for drains and sewers — Part 10: Performance requirements

1.1.2006

1.1.2007TS EN 413-1

Masonry cement - Part 1: Composition, specification and conformity criteria

27.12.2005

EN 413-1:2004

Masonry cement — Part 1: Composition, specifications and conformity criteria

1.12.2004

1.12.2005TS EN 438-7

High-pressure decorative laminates (HPL) - Sheets based on thermosetting resins (Usually called Laminates) - Part 7: Compact laminate and HPL composite panels for internal and external wall and ceiling finishes

27.9.2005

EN 438-7:2005

High-pressure decorative laminates (HPL) — Sheets based on thermosetting resins (Usually called Laminates) — Part 7: Compact laminate and HPL composite panels for internal and external wall and ceiling finishes

1.11.2005

1.11.2006TS EN 442-1

Radyatörler ve Konvektörler-Bölüm 1:Teknik Özellikler ve Kurallar 

23.3.1998


EN 442-1:1995

Radiators and convectors — Part 1: Technical specifications and requirementsTS EN 442-1/T1

13.4.2004

TS EN 442-1 /A1

25.4.2006

EN 442-1:1995 /A1:2003

1.12.2004

1.12.2005TS EN 450-1

Uçucu kül – Betonda kullanım için – Bölüm 1: Tarifler, özellikler ve uygunluk kriteri  

17.1.2006

EN 450-1:2005

Fly ash for concrete — Part 1: Definition, specifications and conformity criteria

1.1.2006

1.1.2007TS EN 459-1

Yapı kireci - Bölüm 1: Tarifler, özellikler ve uygunluk kriterleri 

19.4.2005

EN 459-1:2001

Building lime — Part 1: Definitions, specifications and conformity criteria

1.8.2002

1.8.2003TS EN 490

Beton Çatı Kiremitleri ve Özel Parçaları-Özellikler 

27.12.2005

EN 490:2004

Concrete roofing tiles and fittings for roof covering and wall cladding — Product specifications

1.9.2005

1.9.2006TS EN 492

Elyaflı Çimento Düz Levhalar ve Özel Parçalar-Çatı Kaplaması İçin-Mamul Özellikleri ve Deney Metotları  

17.1.2006

EN 492:2004

Fibre-cement slates and fittings — Product specification and test methods


1.1.2006

1.1.2007

TS EN 492/A1

17.1.2006

EN 492:2004

/A1:2005


1.1.2006

1.1.2007TS EN 494

Elyaflı Çimento Oluklu Levhalar ve Özel Parçalar-Çatı Kaplaması İçin-Mamul Özellikleri ve Deney Metotları

17.1.2006


EN 494:2004

Fibre-cement profiled sheets and fittings — Product specification and test methods

1.1.2006

1.1.2007


TS EN 494/A1

17.1.2006

EN 494:2004

/A1:2005


1.1.2006

1.1.2007TS EN 516

Çatılar İçin Hazır Aksesuarlar-Çatı Ulaşım Tesisleri-Yürüme Yolu, Geniş ve Dar Basamaklar

20.07.2006

EN 516:2006


Prefabricated accessories for roofing - Installations for roof access - Walkways, treads and steps

01.11.2006

01.11.2007TS EN 517

Çatılar İçin Hazır Aksesuarlar-Çatı Emniyet Kancaları

20.07.2006

EN 517:2006


Prefabricated accessories for roofing - Roof safety hooks

01.12.2006

01.12.2007-

-

-

EN 520:2004

Gypsum plasterboards — Definitions, requirements and test methods

1.9.2005

1.3.2007TS EN 523

Çelik şerit kılıflar - Öngerilmeli donatılar için - Terimler, özellikler, kalite kontrol

2.3.2006

EN 523:2003

Steel strip sheaths for prestressing tendons — Terminology, requirements, quality control

1.6.2004

1.6.2005TS EN 544

Fire detection and fire alarm systems - Part 4: Power supply equipmen

20.07.2006

EN 544:2005


Bitumen shingles with mineral and/or synthetic reinforcements - Product specification and test methods

01.10.2006

01.10.2007TS EN 572-9

Cam - Yapılarda kullanılan - Temel soda kireç silikat cam mamuller - Bölüm 9 : Uygunluk değerlendirmesi / Mamul standardı

20.07.2006

EN 572-9:2004

Glass in building — Basic soda lime silicate glass products — Part 9: Evaluation of conformity/Product standard

1.9.2005

1.9.2006TS EN 588-2

Borular - Elyaflı çimentodan imal edilmiş - Drenaj ve kanalizasyon için - Bölüm 2: Muayene bacaları ve muayene odaları 

3.3.2005

EN 588-2:2001

Fibre cement pipes for drains and sewers — Part 2: Manholes and inspection chambers

1.10.2002

1.10.2003TS EN 671-1


Sabit yangın söndürme sistemleri – Hortum sistemleri – Bölüm 1: Yarı sert hortumlu hortum makaraları  

19.4.2004

EN 671-1:2001

Fixed firefighting systems — Hose systems — Part 1: Hose reels with semi-rigid hose

1.2.2002

1.4.2004TS EN 671-2

Sabit yangın söndürme sistemleri – Hortum sistemleri – Bölüm 2: Yassı hortumlu hortum sistemleri 

19.4.2004

EN 671-2:2001

Fixed firefighting systems — Hose systems — Part 2: Hose systems with lay-flat hose

1.2.2002

1.4.2004TS EN 681-1

Elâstomerik Contalar-Su ve Drenaj Uygulamalarında Kullanılan- Malzeme Özellikleri- Bölüm 1: Lastik 

14.4.1999


EN 681-1:1996

Elastomeric seals — Materials requirements for pipe joint seals used in water and drainage applications — Part 1: Vulcanized rubber

  1   2   3   4   5   6   7   8


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə