Edebiyat Eleştirisi ve Kuramları Kaynakçası: 1960-1995 Hazırlayan: Şebnem Susam
Yüklə 400.32 Kb.
səhifə1/6
tarix29.04.2016
ölçüsü400.32 Kb.
  1   2   3   4   5   6

Edebiyat Eleştirisi ve Kuramları Kaynakçası: 1960-1995

Hazırlayan: Şebnem SusamTÜRKÇE YAPITLAR

Abacı, Tahir, "Edebiyata Komşu Alanlardan Bakma", Adam Sanat 16, Mart 1987, s. 78-79

----- "Öncülük ve Ustalık Üzerine", Defter 18, Sonbahar 1992, s. 107

Acar, Mehmet, "İkna Etme Estetiği ve Brecht", Mimesis: Tiyatro/Çeviri Araştırma Dergisi 1, Ocak 1989, s. 121-124

Acar, Semih, "Roman Kavramlarını Tartışmak", Yeni Düşün 17, Mart 1988, s. 77-79

Acarlar, Erdoğan, "Edebiyat ve Bilimde 'İnsan Açısı'", Türk Dili, 18(201), Haziran 1968, s. 353-354

Adanır, Oğuz, "Anlatı Yerlemleri'ne Bir Yaklaşım" [Tahsin Yücel'in aynı adlı eseri üzerine], Türk Dili, 44(361), Ocak 1982, s. 57-60

----- "Türk Sinemasında ya da Türk Toplumsal Yaşamında 'İçerik' Sorunu", Defter 8, Şubat/Mart 1989, s. 22

----- "Türk Sinemasında ya da Türk Toplumsal Yaşamında 'İçerik' Sorunu II", Defter 9, Nisan/Mayıs 1989, s. 111

----- "Osmanlı'dan Günümüz Türkiyesi'ne 'Sanat'ta İçerik Simülasyonu", Defter 10, Haziran/Temmuz/Ağustos/Eylül/Ekim 1989, s. 130

Ağıl, Nazmi, "William Blake'in 'Kaplan' Şiiri: Bir Yapıbozuculuk Uygulaması", Kuram 4, Ocak 1994, s. 42

Ahıska, Meltem, "Homo-Sexualis Üzerine Bir Söyleşi", Defter 1, Ekim/Kasım 1987, s. 125

----- "S Henüz P Değil", Defter 3, Şubat/Mart 1988, s. 69

----- "Teyzeniz Olur", Defter 5, Haziran/Temmuz/Ağustos/Eylül 1988, s. 58

----- "Kültürün Değeri", Defter 8, Şubat/Mart 1989, s. 7

Ak, Filiz, "Tıp Öğretiminin Göstergebilim Açısından İrdelenmesi", Çağdaş Türk Dili, 4(41), Temmuz 1991, s. 200-202

Akarsu, Bedia, Dil-Kültür Bağlantısı, İstanbul: Remzi, [?]

Akatlı, Füsun, "Eleştiri Denince", Hürriyet Gösteri 54, Mayıs 1985, s. 73-74

----- "Felsefe Işığında Sanat Yapıtının Değerlendirilmesi", [Füsun Altıok adıyla] Türk Dili, 34(300), Eylül 1976, s. 388-396

----- Niçin Diyalektik [Füsun Altıok adıyla], İstanbul: Çağdaş, 1977

----- "Bitmeyen Aşk ve Anlatıcı Sorununa Yeni Bir Yaklaşım", Hürriyet Gösteri 69, Ağustos 1986, s. 27-29

----- Zamansız Yazılar, İstanbul: Yapı Kredi, 1993

----- Edebiyat Defteri, İstanbul: AFA, [?]

Akay, Ali, "Metinleri Doğru Okumaya Bir Çağrı", Defter 9, Nisan-Mayıs 1989, s. 142

----- "Postmodern Konumdaki Filozoflar", Defter 18, Sonbahar 1992, s. 22

----- İhsan Bilgin, Orhan Koçak, İskender Savaşır, "Çelişki ve Fark: Modernizm ve Postmodernizm Üzerine Söyleşi", Defter 18, Sonbahar 1992, s. 82

Akay, İhsan, "Edebiyat Nedir?", Varlık, 25(468), Aralık 1957, s. 7

Akcan, Esra, "Geçmişte Kaldığı Çağda Sanat Yapıtı", Defter 25, Sonbahar 1995

Akerson, Fatma Erkman, Göstergebilime Giriş, İstanbul: Alan, 1987

Akın, Gülten, "Şiir Dilinde Yapı Araştırması: Ahmet Haşim", Türk Dili, 28(263), Ağustos 1973, s. 296-301

----- "Kadın Yaratıcılığında Kadınca Duyarlığa Hayır, İnsanca Duyarlığa Evet", Türk Dili, 36(315), Aralık 1977, s. 582-586

Akman, A. Haşim, "Dadacılıktan Sosyalist Gerçekçiliğe Aragon", Yeni Düşün 42, Ekim 1987, s. 44-48

Aksal, Sabahattin Kudret, "Eleştiri Üstüne", Türk Dili, 20(213), Haziran 1969, s. 222-230

Aksoy, Bülent, "Müzik Neyi Anlatır?", Defter 2, Aralık 1987-Ocak 1988, s. 140

----- ve Nazan Aksoy, "Rus Biçimciliği Üstüne Bir Ön Çalışmanın Notları", Toplum ve Bilim 31/39, Güz 1985-Güz 1987, s. 59-77

----- ----- "Şklovski'nin Makalesi ile Biçimci Yöntem Üzerine", Defter 5, Haziran-Eylül 1988, s. 170-176

Aksoy, Hüsnü, "Edebiyat Bilimi Üstüne" [G. N. Pospelov'un aynı adlı eseri üzerine], Varlık, 52(928), Ocak 1985, s. 36-37

Aksoy, Nazan, "20. Yüzyıl Edebiyat Eleştirisine Kısa Bir Bakış", Kuram 3, Eylül 1993, s. 88

----- ve Bülent Aksoy, "'Cinsel Devrim' Döneminde Cinsel Karşı-Devrimci Bir Yazar: Iris Murdoch", Defter 4, Nisan/Mayıs 1988, s. 121

Aksoy, Ekrem, "Yazın ile Felsefenin Eylemde Buluşması: Varoluşçuluk", Türk Dili 349, Ocak 1981, s. 314-334

Aktaş, Şerif, Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş, Ankara: Akçağ, [?]

----- "Edebi Eserde Yapı Meselesi 1-2", Fikir ve Sanatta Hareket, 7(18/19), Ağustos-Eylül 1980, s. 31-37; 7(20/22), Ekim-Aralık 1980, s. 39-45

Aktulum, Kubilay, "Roland Barthes ve Fotoğraf", Edebiyat ve Eleştiri 23/24, Ocak-Şubat-Mart-Nisan 1996, s. 3-8

Aktunç, Hulki, "Dilin Yarılışı", Defter 11, Kasım/Ocak 1990, s. 7

Aktürel, Teoman, "Sanat ve Politika İlişkileri", Milliyet Sanat 151, Eylül 1986, s. 8-9

----- "Göstergebilim Nedir, Ne Değildir?", Milliyet Sanat 154, Ekim 1986, s. 35-36

----- "Bir Başucu Yapıtı: Bertolt Brecht'in Sanat Üzerine Yazılar'ının Eleştirisi", Milliyet Sanat 200, Eylül 1988, s. 47-48

Alkan, Erdoğan, "Toplumsal Değişmeler ve Edebiyat Akımları: Eleştirel Gerçekçilik", Düşün (Bizim Belde Toplum Sanat) 10, Ocak 1985, s. 76-77

Alptekin, Turan, "Edebiyat Kuramları ve Eleştiri Dolayısıyla" [Berna Moran'ın aynı adlı eseri üzerine], Hürriyet Gösteri 127, Haziran 1991, s. 40-41

Altınok, İsmail, "Yazın ve Sanatta Başlıca Yozlaşma Çizgileri" [Boris Suşkov'un Gerçekçiliğin Tarihi adlı eseri üzerine], Bilim ve Sanat 5, Mayıs 1981, s. 40-42

Altıok, Füsun, bkz. Akatlı, Füsun

Altıok, Metin, "Duyarlılık Düşmanlığı ya da Yoz Gerçekçilik Üzerine", Köken 1, Mart 1974, s. 10-13

----- "Yapısalcılık Üstüne", Yeni A, No. 24, Mart 1974, s. 16

And, Metin, "Bizde Edebî Tenkitçinin İşi", Forum, 5(56), Temmuz 1956, s. 21-22

Andaç, Feridun, "Eleştirmek", Varlık, 56(988), Ocak 1989, s. 30-31

----- "Yaşam Gerçeğinden Roman Gerçeğine", Yeni Düşün 29, Mart 1989, s. 55-58

----- Yazınsal Gerçekliğin Boyutları, Ankara: Ümit, 1996

Anday, Melih Cevdet, "Bilimleri Sarsan Yeni Bir Görüş: Yapısalcılık", Yeni Edebiyat 7, Mayıs 1970, s. 6

----- "Sanatın Vazgeçilmezliği Üzerine Bir Söyleşi", Tan Edebiyat Yıllığı, 1982

----- ve Orhan Koçak, "Melih Cevdet'le Söyleşi", Defter 10, Haziran/Temmuz/Ağustos/Eylül/Ekim 1989, s. 81

Arda, Zeki Cemil, "Edebiyatta Motif Araştırmaları", Fikir ve Sanatta Hareket 55, Temmuz 1970, s. 20-23

Arısoy, Süleyman, "Folklor ve Sanatta Freudism ve Neo-Freudism", Türk Folkloru Araştırmaları, 14(285), Nisan 1973, s. 6605-6607

Armağan, Mustafa, "Toşihiko İzutsu'nun Semantik Çözümleme Yöntemi", Yönelişler, 4(39), Mart 1985, s. 36-46

Arman, Ahmet, "Toplumcu Gözle Şiir", Yelken 97, Mart 1965, s. 18-19

Aruoba, Oruç, "Söylemin Berisi", Tan 3/4, Temmuz-Ağustos 1982, s. 23-41

----- (der. ve çev.), "Foucault'nun Kavramlarından 'İktidar' ve 'Bilgi'", Tan, 3/4, Temmuz-Ağustos 1982, s. 84-92

----- "Berlin Üzerinde Gökyüzü: Cennetten İnen Melek", Defter 10, Haziran/Temmuz/Ağustos/Eylül/Ekim 1989, s. 122

Ataç, Nurullah, "Gene Eleştirme", Varlık, 27(522), Mart 1960, s. 5

Ataseven, Haluk Şevket, "Tiyatronun Temel Göstergeleri: Dans, Müzik, Şiir", Adam Sanat 17, Nisan 1987, s. 70-73

Atay, N., A. Göktürk, N. Gündeş (Güz), M. Rifat, B Vardar, T. Yücel, ve diğ., "Göstergebilim Sorunları", Dilbilim 3, 1978, s. 249-260

Atayman, Veysel, "Okuma Uğraşı Üzerine" [Akşit Göktürk'ün aynı adlı eseri üzerine], Varlık, 48(887), Ağustos 1981, s. 9-10; 48(889), Ekim 1981, s. 24

----- "Brecht ve Doğa Bilimleri", Varlık, 50(911), Ağustos 1983, s. 23-24

----- "Yapısalcılıktan Çıkış 1-2", Varlık, 50(913), Ekim 1983, s. 25-28; 50(914), Kasım 1983, s. 18-19

----- "Brecht ve Toplumcu Gerçekçilik Tartışması", Varlık, 51(917), Şubat 1984, s. 15-18

----- (der. ve çev.), "Ruhçözümleme Kuramı ve Uzantıları", Varlık, 53(938), Kasım 1985, s. 6-7

----- "Bir Şiir Kuramcısının Hezeyanları", Varlık, 55(947), Ağustos 1986, s. 16

----- "Roman Eleştirisinin İlkeleri 1-2-3", Varlık, 55(948), Eylül 1986, s. 10-11; 55(949), Ekim 1986, s. 8-9; 55(950), Kasım 1986, s. 20-21

----- "Estetik İşlev mi, Kullanım Değeri mi?", Varlık, 55(964), Ocak 1988, s. 3-4

----- "Edebiyat Dersleri'nden Alınmaması Gereken Dersler" [Vladimir Nabokov'un aynı adlı eseri üzerine], Varlık, 55(969), Haziran 1988, s. 6-7

----- "Kafka mı, Lukács mı? 1-2" Kavram, 1(1), Mayıs 1989, s. 22-25; 1(2), Haziran 1989, s. 27-29

----- "Marksist Toplum Analizinden Estetiğin Sorunlarına", Kavram, 1(5), Eylül 1989, s. 38-41

Atbaşoğlu, Cem, "Aşkın Celladı: Yalom'un Psikoterapi Hikâyeleri", Defter 24, Yaz 1995

Ateş, Ömer, "Siyasal Şiirden Toplumcu Şiire", Varlık, 54(946), Temmuz 1986, s. 14-15

----- "Eleştiride Yöntem ve İki Eleştirmen", Varlık, 55(948), Eylül 1986, s. 4-7

----- "Romanı Roman Gibi Okumak [Ahmet Altan'ın Sudaki İz adlı romanı üzerine]", Varlık, 55(949), Ekim 1986, s. 9-10

----- "Türk Romanında Biçim ve İdeoloji: Siyasallaşma", Varlık, 57(999), Aralık 1990, s. 12-13

Atilla, Ömer, "Eleştirmecinin Asıl Sıkıntısı", Hisar, 5(8), Ağustos 1964, s. 18-19

Avcı, Nabi ve Akın Atauz, Ruşen Çakır, Sina Eren, Deniz Gürsel ve İskender Savaşır, "Bir Sorun Olarak Yerellik ve Muhalefet", Söyleşi, Defter 3, Şubat/Mart 1988, s. 124

Ayaz, Yaşar, "Dilin Estetik İşlevi: Edebiyat, Dil ve Düşünce Kavşağı", Varlık, 56(991), Nisan 1990, s. 11-13

Ayda, Adile, "Sanat ve Psikanaliz", Hisar, 16(155), Kasım 1976, s. 3-4

----- "Edebiyatın Biyolojik Tarifi", Türk Edebiyatı 206, Aralık 1990, s. 23-24

Aydın, Mehmet, Ne Yazıyor Bu Kadınlar: Osmanlıdan Günümüze Kadın..., [?]: İlke, 1995

Aydoğanoğlu, Musa, "Bertolt Brecht ve Sanata Diyalektik Yaklaşım", Yarın 60, Ağustos 1986, s. 21

Aytaç, Gürsel, "Türkiye'de Roman Eleştirisine Eleştirici Bir Bakış", Yazko Edebiyat, 6(37), Kasım 1983, s. 24-25

----- "Günümüz Türk Romanında 'Gerçeklik' ve 'Gerçekçilik'", Çağdaş Eleştiri, 4(5), Mayıs 1985, s. 16-21

----- "20. Yüzyıl Eleştiri Akımları", 4 Eylül Ortak Kitap 2, Mayıs 1986, s. 1-16

----- "Gerçek ve Kurmaca: Thomas Mann'ın Venedik'te Ölüm'ü", Argos, 2(17), Ocak 1990, s. 146-147

----- Çağdaş Türk Romanı Üzerine İncelemeler, Ankara: Gündoğan, 1990

----- Edebiyat Yazıları I-II-III, Ankara: Gündoğan, 1990-1991-1995

----- "Eleştiri Üzerine", Milli Kültür 85, Haziran 1991, s. 50-51

----- "Eleştirmenin Konumu", Çağdaş Türk Dili, 4(45/46), Kasım-Aralık 1991, s. 414-416

Ayvazoğlu, Beşir, "Divan Şiirinin Estetiğine Giriş 1-3", Divan Özel Sayi, 1(1), Kasım 1978, s. 15-16; 1(2), Aralık 1978, s. 11-12; 1(2), Ocak 1979, s. 13-14

----- "Gerçekçilik Üzerine Bazı Düşünceler 1-2", Milli Eğitim ve Kültür, 3(9), Nisan 1981, s. 70-73; 3(12), Ekim 1981, s. 65-70

----- "İslam Sanatlarında Gerçekliğin Kavranışı", Fikir ve Sanatta Hareket 24, Eylül 1981, s. 3-22

----- ve Cem Behar, İskender Savaşır, Semih Sökmen, "Müzik ve Cumhuriyet", Söyleşi, Defter 22, Sonbahar 1994

Balaban, Memduh, "Yazar ile Okur", Varlık, 29(560), Ekim 1961, s. 6

Baltacıoğlu, Şahmeran, "Edebî Tenkid", Pinar, 8(10/11), Kasım-Aralık 1968, s. 4-6

Barın, Nasuh, "Adorno ve 'Gelenek Üstüne'", Tan 2, Haziran 1982, s. 87-89

Başaran, Melih, "'Uluslararası Durumcu' Eylemi Anımsamak", Defter 4, Nisan/Mayıs 1988, s. 73

----- "Kıymet'i Tarih / Kıyamet'i Tarih", Defter 5, Haziran-Eylül 1988, s. 20

----- Ve Niçin (Yine) Felsefe - Yapıçözümler, İstanbul: Yapı Kredi, 1993

Başcıllar, Seyfettin, "Eleştiri ve Eleştirimiz", Türk Dili, 37(316), Ocak 1978, s. 76-78

Batur, Enis, "Eleştirel Bir Yöntem İçin Araştırmalar", Soyut 92, Haziran 1976

----- "Serüven Anlatısı ve Anlatının Serüvenleri", Türk Dili, 37(316), Ocak 1978, s. 49-52

----- "Eleştiri, Kuram, Öte Dil, Yapıntı", Yazı 1, 1978, s. 108

----- "Dilsel Üretim Olarak Okuma", Oluşum, Mayıs 1978

----- "Anlatı Çözümlemesine Kuramsal Bir Yaklaşım", Dilbilim 4, 1979, s. 132-146

----- "Eğretileme: Felsefe ile Şiir Arasında Anlatım Köprüsü", Papirüs 1, 1980, s. 47-51

----- Tahta Troya, İstanbul: Yazko, 1981

----- "Düş Teknisyenleri, Teknik Düşçüler", Çağdaş Eleştiri, 1(3), Mayıs 1982, s. 22-24

----- "Yeniden-üretimde Metinlerarası İlişkilerin Yeri", Tan 1, Mayıs 1982, s. 22-30

----- "Foucault'nun Getirdiği Alternatif", Milliyet Sanat 100, Temmuz 1984, s. 16-17

----- "Foucault ve Sanat", Hürriyet Gösteri 45, Ağustos 1984, s. 42,98

----- "Usulsüz Bir Tarih Kuramı: Velimir Hlebnikov'un Felsefesi Üzerine", Tarih ve Toplum 18, Haziran 1985, s. 42-43

----- "Michel Foucault: Bir Çerçeveleme Denemesi", Alternatif Aydın, İstanbul: Hil, 1985

----- Babil Yazıları, İstanbul: AFA, 1986

----- Estetik Ütopya, İstanbul: BFS, 1987

----- "Tahsin Yücel ve 'Vasat'ın Saldırısı", Hürriyet Gösteri 121, Aralık 1990, s. 21-23

----- "Yazboz, Graphomanie'ye Dair", Defter 17, Ağustos-Aralık 1991, s. 40-51

----- Yazının Ucu, İstanbul: Yapı Kredi, 1993

----- Şiir ve İdeoloji: Çağdaş Batı Yazını Üzerine Denemeler, İstanbul: Mitos, 1993

----- "Duvar", Kuram 7, Ocak 1995, s. 71

----- E/Babil Yazıları, İstanbul: Yapı Kredi, 1995

----- (der.) Modernizmin Serüveni 1-2-3, İstanbul: Yapı Kredi, 1996 [baskıda]

Batur, Selâhattin, "Freud'un Ötesi", Türk Dili, 20(215), Ağustos 1969, s. 651-655

Baypınar, Yüksel, "'Yığın Edebiyatı' Kavramı Üzerine", Milli Kültür 47, Aralık 1984, s. 64-67

Bayrav, Süheyla, "Dilbilimsel Edebiyat Eleştirisi", Dilbilim 1, 1976, s. 45-69

----- Filolojinin Oluşumu, Çağdaş Dilbilim-Eleştiri Sorunları, İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1976

----- "Gülün Adı: Göstergelerden İçeriğe", Dilbilim 8, 1989, s. 23-36

----- "Eleştiride Yöntem Arayışları", Dilbilim 9, 1990, s. 25-42

Bayrav, Süheyla, Nükhet Gündeş, Gül Işık, Sema Rifat Güzelşen, "Göstergebilimsel Uygulamalar", Dilbilim 1, 1976, s. 72-115

Behramoğlu, Ataol, "Organik Şiir", Adam Sanat 30, Mayıs 1988, s. 21-22

Belge, Murat, "Metin İncelemesi Üstüne", Türk Edebiyatı, 1967, s. 240-246

----- "Divan Edebiyatı ve Metin Eleştirisinde Yöntem", Yeni Dergi, 3(36), Eylül 1967, s. 215-224

----- "Marksizm ve Yapısalcılık", Birikim, 5(28-29), Haziran-Temmuz 1977, s. 16-29

----- "Michel Foucault ve Las Meninas", Tan Özel Sayi 3/4, Temmuz-Ağustos 1982, s. 52-55

----- Tarihten Güncelliğe, İstanbul: Alan, 1983

----- "Tarihi Roman Üzerine Bir Söyleşi", Argos 3, Kasım 1988, s. 176-178

----- Marksist Estetik, İstanbul: BFS, 1989

----- Edebiyat Üstüne Yazılar, İstanbul: Yapı Kredi, 1994

Bener, Erhan, "Eleştiri Devrimi", Çağdaş Türk Dili, 4(45/46), Kasım-Aralık 1991, s. 385-389

Berfe, Süreyya, "Melih Cevdet Anday'ı Okumayın", Defter 10, Haziran/Temmuz/Ağustos/Eylül/Ekim 1989, s. 89

Berk, İlhan, "Eleştiride Ölçü", Yeni Ufuklar, 13(153), Ocak 1965, s. 18-22

----- ve Orhan Koçak, İskender Savaşır, "İlhan Berk'le Söyleşi", Defter 19, Kış 1992, s. 135

Berk, Nurullah, "Tenkit Ahlakımız", Varlık, 27(508), Ağustos 1959, s. 10-11

----- "Eleştirimiz Üstüne Notlar", Varlık, 38(766), Temmuz 1971, s. 6-7

----- "Eleştiri Üzerine Acı Düşünceler", Varlık, 42(819), Aralık 1975, s. 10-11

Berkman, Bülent, (der.), "50. Ölüm Yılında Freud ve Psikanaliz", Milliyet Sanat 226, Ekim 1989, s. 2-3

Beykal, Canan, "Artık Kuramsız Sanat Yok", Hürriyet Gösteri 94, Eylül 1988, s. 90-92

Bezirci, Asım, Çok Kapılı Oda, İstanbul: Ataç, 1961

----- "Bilimden Yana", Türk Dili, 11(126), Mart 1962, s. 375-377

----- "Eleştiride Zaman", Ataç, 1(3), Temmuz 1962, s. 8-9

----- "Eleştiride Konu", Ataç, 1(5), Eylül 1962, s. 10-11

----- Bilimden Yana, İstanbul: Oluş, 1963

----- "Yara Deşildikten Sonra: Şiirin Okurdan Kopmuşluğu", Yeni Dergi, 3(36), Eylül 1967, s. 208-215

----- "Eleştiride Yapısalcılık", Yazko Edebiyat, 2(12), Ekim 1981, s. 99-104; 2(13), Kasım 1981, s. 85-89; Tan Edebiyat Yıllığı, 1982, s. 305-312

----- "Baykuşun Gözü", Varlık, 50 (907), Nisan 1983, s. 11

----- "Eleştiride Yargı ve Çözümleme", Hürriyet Gösteri 54, Mayıs 1985, s. 69-70

----- Sosyalizme Doğru, İstanbul: Yön, 1989

----- "Sekterlik ve Sosyalist Gerçekçilik", Çağdaş Türk Dili, 4(45/46), Kasım-Aralık 1991, s. 417-419

----- Edebiyat Bahçesinde, İstanbul: Damar, 1992

Bilen, Mehmet Yaşar, "Nasıl Eleştiri?", Hürriyet Gösteri 54, Mayıs 1985, s. 78

Bilgegil, M. Kaya, "Edebiyat Kelimesi ve Türkçe'de Aldığı Anlamlara Genel Bir Bakış", Gazi Eğitim Enstitüsü Araştırma ve İncelemeleri 2, Mart 1962, s. 72-87

----- "Edebiyat Bilgi ve Teorileri", 1. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi, 1(12), 1980, s. 1-64

Bilgin, Françoise ve Nuri Bilgin, "Bir Elbise Söylemi Üstüne Semiolojik ve Sosyal Psikolojik Düşünceler", Seminer 2/3, Aralık 1983-Ocak 1984, s. 176-195

Bilgin, Vedat, "Toplumların Edebiyatları ve Bunalım Dönemlerinde Edebiyatın Fonksiyonları", Divan, 1(2), Aralık 1978, s. 13-15

Bilkan, Ali Fuat, "Divan Edebiyatında Tenkit", Türk Edebiyatı 181, Kasım 1988, s. 61-63; Milli Kültür 54, Ekim 1986, s. 10-13

----- "Marksist Sanat ve Edebiyat Üzerine", Türk Yurdu, 10(32), Nisan 1990, s. 52-53

----- "Şiir Tenkidine Dair", Türk Edebiyatı 214, Ağustos 1991, s. 31-32

Bill, Aydın Z., "Sanat ve Psikanaliz", Tıbbiyeli, 2(1), Ocak-Şubat 1955, s. 44-49

Binyazar, Adnan, "Sartre'a Göre Edebiyatçının Sorumluluğu", Cep Dergisi, 1(7), Mayıs 1967, s. 78-84

----- Toplum ve Edebiyat, İstanbul: Sinan, 1972

----- "Cumhuriyet Döneminde Eleştiri ve Deneme", Türk Dili, 29(266), Aralık 1973, s. 132-148

Binzet, A. Celâl, "Politika Sarmalındaki Sanat", Adam Sanat 44, Temmuz 1989, s. 30-35

----- "Eleştiride Boyut", Adam Sanat 68, Temmuz 1991, s. 48-51

Birkan, Tuncay, "Politik Bir Tercih: Psikolojiye Karşı, Edebiyattan Yana", Gergedan 8, Ekim 1987

Birkiye, Atilla, "Yıllar Önce Yazılanlar ve Roman 'Kuramı'", Yazko Edebiyat, 6(37), Kasım 1983, s. 122-127

----- "Politikasız Edebiyat ya da Noktalanmış Gerçekçilik", Varlık, 55(947), Ağustos 1986, s. 9-10

----- Yapısalcılığın Eleştirisine Doğru, İstanbul: Varlık, [?]

Boran, Behice, "Sanatın Sosyal Şartları ve Roman", Yeni Düşün 43, Kasım 1987, s. 3-6

Bozarslan, Hamit, "İsmet Özel Üzerine", Defter 15, Aralık/Ocak/Şubat/Mart 1990, s. 91

Bozkurt, Nejat, "Hegel'in Estetiği ve Şiir Kuramı", Felsefe Arkivi 24, 1984, s. 169-211

----- "Michel Foucault Felsefesinin Bazı Temel Kavramları", Defter 4, Nisan-Mayıs 1988, s. 39-50

----- "Michel Foucault ve Thomas Kuhn'un 'Episteme' ile 'Paradigma' Kavramlarına Eleştirel Bir Yaklaşım", Seminer Felsefe Özel Sayısı 6, 1989, s. 337-348

Budak, Selçuk, "Ruh Sağlığı ve Edebiyat", Edebiyat ve Eleştiri 6/7, Ocak/Şubat/Mart/Nisan 1993, s. 28

Bumin, Tülin, "Hegel'de Köle-Efendi Diyalektiği Üzerine Notlar", Defter 6, Ekim/Kasım 1988, s. 30

Burdurlu, İbrahim Zeki, "Edebiyatta Gerçek", Hisar, 2(42), Ekim 1953, s. 4,15

Büker, Seçil, "Lotman Üzerine", Adam Sanat 14, Ocak 1987, s. 76-79

Büker, Nalân, "Eleştirinin Amacı, Yöntemleri ve Eleştiri Sistemleri", Kurgu (Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Yüksekokulu Dergisi) 9, Aralık 1991, s. 267-280

Canberk, Eray, "Sartre ve Edebiyat Anlayışı", Yelken 79, Eylül 1963, s. 10-12

Cansever, Gökçe, İçimdeki Ben - Freud Görüşünün Açıklanması, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi, 1976

Celkan, Gül, "Amerika'da Edebî Tenkid", Töre, 11(123), Ağustos 1981, s. 31-34

Cemal, Ahmet, "Çağdaş Bir Serüven: Walter Benjamin", Gösteri, 1(4), Mart 1981, s. 54-55

----- "Canetti'nin Eserleri Üzerine", Hürriyet Gösteri 43, Haziran 1984, s. 24-25

----- "George Lukács ve Beş Evresi", Hürriyet Gösteri 57, Ağustos 1985, s. 4-5

----- "Eleştirel Yaklaşım ve Bilgi Temeli", Hürriyet Gösteri 90, Mayıs 1988, s. 32-33

Cengizhan, Gökhan, "Bunalım Edebiyatı", Edebiyat ve Eleştiri 6/7, Ocak/Şubat/Mart/Nisan 1993, s. 6

----- "Terry Eagleton'ın M. Fuat Üzerine Yazdıkları", Edebiyat ve Eleştiri 8, Mayıs-Haziran 1993

----- "Popüler Edebiyat Tarihi I-II", Edebiyat ve Eleştiri 10, Eylül/Ekim 1993; 11, Kasım/Aralık 1993

Cılızoğlu, Seçkin Selvi, "Psikanaliz ve Tiyatro", Milliyet Sanat 226, Ekim 1989, s. 10-12

Cömert, Bedrettin, "Sanatta Biçim ve İçerik İlişkisi", Fransız Dili ve Edebiyatı Dergisi (FDE), 1(2), 1978, s. 7-11

----- "Genel Dilbilim ve Şiir Değerlendirmesi", Fransız Dili ve Edebiyatı Dergisi (FDE), 1(2), 1978

----- Croce'nin Estetiği, Ankara: Kültür Bakanlığı, 1979

----- Eleştiriye Beş Kala, [?]: Ayko, 1981

----- Sanat-Edebiyat Üzerine, İstanbul: Damar, [?]

Cöntürk, Hüseyin, "Edebiyat Eleştirmesi ve Matematik İstatistik", Varlık 415, Şubat 1955, s. 26

----- "Eleştirmede Terim, Tanım ve Sonuç", Türk Dili, 5(59), Ağustos 1956, s. 680-682

----- "Eleştirmede Yapıtın Kendisi", Yeni Ufuklar, 5(37), Ekim 1956, s. 667-670

----- "Edebiyat Gücü, Eleştirme Gücü", Forum, 9(98), Nisan 1958, s. 22-23

----- "İkinci Yeni ve Eleştirmeciler", Yeditepe, 10(21), Mart 1960, s. 8-9

----- "Biyografya, Psikoloji ve Edebiyat", Yeni Ufuklar, 1(2), Nisan 1960, s. 75-77

Çakır, Serpil ve Necla Akgökçe, (yay. haz.) Farklı Feminizmler Açısından Kadın Araştırmalarında Yöntem, İstanbul: Sel, 1996

Çalışlar, Aziz, "Gerçekçilikle İlgili Karşı Düşünceler Üstüne", Bilim ve Sanat 4, Nisan 1981, s. 27-30

----- "Sanata Bilimsel Yaklaşım", Bilim ve Sanat 8, Ağustos 1981, s. 6-8

----- "Estetikte Gelişmeler ve Estetik Yazıları", Yazko Çeviri, 2(11), Mart-Nisan 1983, s. 57-63

----- "Mikhail Mikhailovich Bakhtin", Yazko Çeviri, 2(12), Mayıs-Haziran 1983, s. 62-63

----- "Yapısalcılık: Status Quo İdeolojisi", Varlık, 50(914), Kasım 1983, s. 21-25

----- "Gerçekçilik Estetiği", Varlık, 51(917), Şubat 1984, s. 9-14

----- "Galilei'nin Verdiği Dersler 1-2", Varlık, 51(919), Nisan 1984, s. 4-7; 51(920), Mayıs 1984, s. 3-7

----- (der.), Estetik Yazıları, İstanbul: Varlık, 1985

----- "Edebiyat Estetiği Üstüne", Varlık, 52(928), Ocak 1985, s. 13-16

----- "Maddeci Estetik ve Sanat Kuramı ile Toplumcu Gerçekçiliğe Doğru Bir Bakış 1-4", Varlık, 52(929), Şubat 1985, s. 3-9; 52(930), Mart 1985, s. 3-12; 52(931), Nisan 1985, s. 3-11; 52(932), Mayıs 1985, s. 3-9

----- "Maddeci-Gerçekçi Eleştiri", Hürriyet Gösteri 54, Mayıs 1985, s. 74-75

----- Gerçekçilik Estetiği, İstanbul: De, [?]

Çalkıvık, A. Süha, "Diyalektik İmgelem, Frankfurt Okulu ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Tarihi 1923-1950" [Martin Jay'in aynı adlı eseri üzerine], Argos, 2(19), Mart 1990, s. 161-162

Çebi, A. Kerem, "Brecht Estetiğine Yönelik Sorular", Edebiyat ve Eleştiri 6/7, Ocak/Şubat/Mart/Nisan 1993, s. 16

----- "Barthes'ın Yeni Eleştiri İçindeki Yeri", Edebiyat ve Eleştiri 12/13, Ocak/Şubat/Mart/Nisan 1994, s. 22

----- "İki Yazma Okuma Pratiği", Edebiyat ve Eleştiri 14, Mayıs/Haziran 1994, s. 30

Çetinkaya, Hüsamettin, "Yazınsal Eleştiri Üzerine", Yarın 26, Ekim 1983, s. 15

----- "Yöntem Üzerine", Edebiyat Dostları 1, Mayıs 1987

----- "Olumsuz Şiir", Edebiyat Dostları 2, Haziran 1987

----- "Eleştiride Münekkidlik ya da Muhakkiklik", Edebiyat Dostları 5, Eylül 1987

----- "Kavramlarımız ve Nüanslar", Edebiyat Dostları 8, Aralık 1987

----- "Yansıtma Kuramı Felsefidir", Edebiyat Dostları 12, Nisan 1988

----- "Yaratmak ve Üretmek", Edebiyat Dostları 15, Temmuz 1988

----- "Gramsci Haksız Çıksın", Edebiyat ve Eleştiri 14, Mart/Nisan 1992, s. 42

Çınarlı, Mehmet, "'Toplumcu' Edebiyatın Topluma Faydası", Hisar, 6(25), Ocak 1966, s. 5-6

Çolak, Veysel, "Şiir ile Öykünün Arakesidi", Edebiyat ve Eleştiri 18, Ocak/Şubat/Mart/Nisan 1995, s. 12

----- "Konum, Duruş, Şiir", Edebiyat ve Eleştiri 19/20, Mayıs/Haziran/Temmuz/Ağustos 1995, s. 2

Dal, Güney, "Postmodern Roman ya da Roman Oynamak", Hürriyet Gösteri 86, Ocak 1988, s. 31-35

Değirmencioğlu, M. Coşkun, "Eleştiri ve Entellektüel", Milli Kültür 85, Haziran 1991, s. 57-59

Demir, Yavuz, Anlatıcılar Tipolojisi, Ankara: Akçağ, 1995

  1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə