Doğum Tarihi: 27/11/1979 Öğrenim Durumu: Doktora
Yüklə 42.46 Kb.
tarix29.04.2016
ölçüsü42.46 Kb.
ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: İlginç KIZILPINAR TEMİZER

Doğum Tarihi: 27/11/1979

Öğrenim Durumu: Doktora

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Biyoloji Öğretmenliği

Hacettepe Üniversitesi  

2002

Y. Lisans

Biyoloji

Hacettepe Üniversitesi  

2005

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Biyoloji

Hacettepe Üniversitesi  

2012

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı :

Çamkoru (Çamlıdere-Ankara) Aeropalinoljisi üzerine bir araştırma

Yrd. Doç. Dr. Cahit DOĞANDoktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı :

Konya İli Atmosferik Spor ve Polenlerinin Araştırılması

Yrd. Doç. Dr. Cahit DOĞANGörevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri


Yıl

Ar.Gör.

Hacettepe Üniversitesi Fen-Ede. Fakültesi

2007-2012

Yrd. Doç. Dr.

Giresun Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO

2012-

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :

………………………………………………………………………………………………..Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

…………………………………………………………………………………………………Projelerde Yaptığı Görevler :

Kızılpınar İ., Konya İli Atmosferik Spor ve Polenlerinin Araştırılması, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, Proje No: 0701601004) Yardımcı Araştırmacı.

Kızılpınar İ., Çamkoru’nun (Çamlıdere-ANKARA) Aeropalinolojisi Üzerine Bir Araştırma,

Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005. Yardımcı Araştırmacı.  “ TUBİTAK Biyoloji Olimpiyatları Türkiye Seçmelerine Katılan Öğrencilerin Hazırlanmasına Yönelik, Biyoloji Bilim Danışmanlığı 2. Kademe Uygulama Ağırlıklı Eğitimi” adlı TUBİTAK projesi, Proje yürütücüsü: Dr. Yusuf Durmuş, 21 Haziran -3 Temmuz 2011 (Projede yardımcı personel).

  “TUBİTAK Biyoloji Olimpiyatları Türkiye Seçmelerine Katılan Öğrencilerin Hazırlanmasına Yönelik, Öğretmenlere verilen Biyoloji Bilim Danışmanlığı Eğitimi” adlı TUBİTAK projesi, Proje yürütücüsü: Dr. Yusuf Durmuş, 02-14 2011 (Projede yardımcı personel).

  L.3. “TUBİTAK Lise Öğrencilerine Yönelik Biyolojideki Yeni Gelişmeler ve Biyoloji Eğitimi” adlı TUBİTAK projesi, Proje yürütücüsü: Dr. Yusuf Durmuş, 21-31 Ocak 2011 (Projede yardımcı personel ve eğitmen olarak).

  “TUBİTAK Lise Öğrencilerine Yönelik Biyolojideki Yeni Gelişmeler ve Biyoloji Eğitimi ” adlı TUBİTAK projesi, Proje yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çalışkan, 09-20 Ağustos 2010 (Projede yardımcı personel).

  “TUBİTAK Biyoloji Olimpiyatları Türkiye Seçmelerine Katılan Öğrencilerin Hazırlanmasına Yönelik, Biyoloji Bilim Danışmanlığı 2. Kademe Uygulama Ağırlıklı Eğitimi” adlı TUBİTAK projesi, Proje yürütücüsü: Dr. Yusuf Durmuş, 28 Haziran -10 Temmuz 2010 (Projede yardımcı personel).

  “TUBİTAK Biyoloji Olimpiyatları Türkiye Seçmelerine Katılan Öğrencilerin Hazırlanmasına Yönelik, Öğretmenlere verilen Biyoloji Bilim Danışmanlığı Eğitimi” adlı TUBİTAK projesi, Proje yürütücüsü: Dr. Yusuf Durmuş, 25 Ocak-05 Şubat 2010 (Projede yardımcı personel).

  “TUBİTAK Biyoloji Olimpiyatları Türkiye Seçmelerine Katılan Öğrencilerin Hazırlanmasına Yönelik, Öğretmenlere verilen Biyoloji Bilim Danışmanlığı Eğitimi” adlı TUBİTAK projesi, Proje yürütücüsü: Dr. Yusuf Durmuş, 24 Ocak-05 Şubat 2009 (Projede yardımcı personel).


Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

Ödüller :

XVIII. Ulusal Allerji ve İmmünoloji Kongresi "AEROPALİNOLOJİ" Dalında Sunulan Posterler Arasından Birincilik Ödülü, Türkiye Ulusal Allerji ve İmmünoloji Derneği.ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Kizilpinar İ, Dogan C, Artac H, Reisli İ, Pekcan S, Pollen Grains in the Atmosphere of Konya (Turkey) and Their Relationship with Meteorological Factors, in 2008, Turkish Journal of Botany 36 (4): 344-357 (Doktora tez makalesi).

A2. Kizilpinar İ, Civelek E, Tuncer A, Dogan C, Karabulut E, Sahiner UM, Yavuz ST, Sackesen C, 2011, Pollen Counts and Their Relationship to Meteorological Factors in Ankara, Turkey during 2005–2008, Int J Biometeorol 55(4): 623-31, DOI 10.1007/s00484-010-0363-8.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Kizilpinar I, Dogan C, Yavuz ST, Artac H, Sahiner U, Buyuktiryaki B, Gokturk B, Reisli I, Sackesen C, Tuncer A, 2011, The Analysis of Daily Pollen Counts in Middle Anatolia: Is there Any Relationship between Allergic Diseases and Meteorological Factors?, European Academy of Allergy and Clinical Immunology, p. 382, 11-15 June 2011, Istanbul, Turkey.

B2. Kizilpinar I, Göktürk B, Dogan C, Karabulut E, Artac H, Reisli I, The effects of meteorological data on the pollen amounts of tree taxa existing in Konya atmosphere in 2008-2009, European Academy of Allergy and Clinical Immunology, p. 381, 11-15 June 2011, Istanbul, Turkey.

B3. Töre D, Kızılpınar İ, Doğan C, Erik S, 2010, Palynological, Morphological, Ecological and Taxonomic Properties of Aubrieta canescens (Boiss.) Bornm. and A. anamasica Peşmen & Güner in Turkey, XIII Optima Meeting, page 87, 22-26 March 2010, Antalya, Turkey.

B4. Kızılpınar İ, Töre D, Doğan C, Erik S, 2010, Palynological, Morphological, Ecological and Taxonomic Properties of Ptilostemon afer (Jacq.) Greuter subsp. eburneus Greuter, XIII Optima Meeting, 22-26 March 2010, Antalya, Turkey.p 119

B5. Kizilpinar I, Dogan C, Artac H, Civelek E, Sahiner U, Yavuz S, Reisli I, Sackesen C, Tuncer A, 2009, The Comparison of Alternaria and Cladosporium Spore Counts in Two City, Ankara and Konya Atmosphere at 2009, Allergy 65 (Suppl. 92): 428


B6. Kizilpinar I, Dogan C, Artac H, Gokturk B, Keles S, Reisli I, 2009, The Effects of Meteorological Parameters on the Pollen Amounts of Poaceae, Asteraceae, Chenopodiaceae/Amaranthaceae, Rumex and Plantago Taxons Determined in Konya City Atmosphere in 2009, Allergy 65 (Suppl. 92): 429-430

B7. Özmen E, Kızılpınar İ, Hürkul MM, Doğan C, Güvenç A, Ersoy O, 2009, Pollen Morphology of Turkish Michauxia L. Herit (Fam. Campanulaceae), 5th Balkan Botanical Congress, 7-11 Semptember 2009, Belgrade, Serbia. P115

B8. Artaç H, Kızılpınar İ, Pekcan S, Doğan C, Reisli İ, 2009, Alternaria and Cladosporium Spores in the Atmosphere of Konya, Turkey, Allergy 64 (Suppl. 90): 248.

B9. Kızılpınar İ, Artaç H, Pekcan S, Doğan C, Reisli İ, 2009, Pollen Grains in the Atmosphere of Konya, Turkey, Allergy 64 (Suppl. 90): 375.


B10. Civelek, E., Kızılpınar İ., Soyer, Ö., Doğan C., Saçkesen, C., Tuncer, A., Pollen counts and their relationship with meteorological parameters in Ankara, Turkey between 2005-2008, Allergy 64 (Suppl. 90): 422-423.

B11. Kızılpınar İ, Civelek E, Özmen E, Soyer Ö, Saçkesen C, Tuncer A, 2009, Counts of Airborne Cladosporium and Alternaria Spores in Ankara in 2005-2008 and Their Relationship to Meteorological Parameters, Allergy 64 (Suppl. 90): 423.C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

C1.……………………………………………………………………………………………..

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Kızılpınar İ, Altınözlü H, Doğan C, 2012, Pollen Morphology of Some Species of the Genus Malcolmia (Brassicaceae), Mellifera 12 (23): 24-29.
D2. Doğan C, Özmen E, Kızılpınar İ, 2011, Palinolojik Veri Tabanları ve Aeropalinolojik Çalışmalar Açısından Önemi, Turkiye Klinikleri J Allergy-Special Topics 4(1): 38-42.
D3. Kızılpınar İ, Doğan C, 2011, Allergen Alternaria sp. and Cladosporium sp. spores concentration in Çamkoru, Hacettepe Journal of Biology and Chemistry 39 (4): 427-434 (Yüksek lisans tez makalesi).
D4. Kızılpınar İ, Doğan C, 2010, Çamkoru (Ankara) Atmosferindeki Polenlerin Araştırılması, Asthma Allergy Immunol 8: 180-188 (Yüksek lisans tez makalesi).

D5. Kızılpınar İ, Özüdoğru B, Özmen E, Erik S, Doğan C, 2010, Morphological, Palynological and Ecological Features of Dianthus engleri Hausskn. & Bornm., Hacettepe Journal of Biology and Chemistry 38 (2): 139-147.


D6. Özmen E, Kızılpınar İ, Özüdoğru B, Doğan C, Erik S, 2009, Pollen Morphology of Some Taxa of Aromatic Genus Tanacetum L. (Asteraceae), FABAD J. Pharm. Sci. 34: 1-11.

D7. Kızılpınar İ, Özüdoğru B, Tarıkahya B, Doğan C, Erik S, 2009, Pollen Morphology of Some Thymus L. (Lamiaceae) Species used as Spice in Anatolia, Mellifera 9(18): 13-22.

D8. Kızılpınar İ, Özmen E, Bursalı B, Doğan C, 2004, Kriminal Olaylarda Palinomorfların Kullanımı, Adli Bilimler Dergisi 3(3): 68-74.

D9. Doğan C, Bursalı B, Özmen E, Kızılpınar İ, 2004, Biyokriminal Palinoloji, İpucu 2: 13-18.E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Doğan C, Kızılpınar İ, 2009, Adli Palinoloji Nedir?, Adli Bilimler Çalıştayı, s. 61-90, Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Basımevi.

E2. Temizer Kızılpınar İ, Doğan C, Göktürk B, Artaç H, Reisli İ, 2010 Yılında Konya ili Atmosferinde Bulunan Polenler ve bunların meteorolojik faktörler ile arasındaki ilişki, Allerjik Hastalıklar ve Klinik İmmünolojide Tedavi Sempozyumu, 01-04 Kasım 2011, Lara-Antalya, s.34.
E3. Temizer Kızılpınar İ., Doğan C., Saçkesen C, Tuncer A, 2011 Yılında Ankara İli Atmosferinde Bulunan Bazı Mantar Sporları, Allerjik Hastalıklar ve Klinik İmmünolojide Tedavi Sempozyumu, 01-04 Kasım 2011, Lara-Antalya, s.35.

E4. Cavkaytar Ö, Büyüktiryaki B, Kızılpınar İ, Doğan C, Arık Yılmaz E, Şahiner ÜM, Yavuz ST, Tuncer A, Saçkesen C, Kuruyemiş Alerjili Hastalarda Polen Duyarlılığı ve Alerjik Rinokonjunktivit Semptomlarının ve Şiddetinin Değerlendirilmesi. Allerjik Hastalıklar ve Klinik İmmünolojide Tedavi Sempozyumu, 01-04 Kasım 2011, Lara-Antalya, s. 46.


E5. Kızılpınar İ, Göktürk B, Doğan C, Karabulut E, Artaç H, Reisli İ., 2008-2009 Yıllarında Konya İli Atmosferinde Bulunan Ağaç/Ağaçsı Taksonlara Ait Polen Miktarına Meteorolojik Verilerin Etkisi, XVIII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünolojisi Kongresi, 03-07 Kasım 2010 Belek-Antalya, s. 50.
E6. Kızılpınar İ, Doğan C, Yavuz ST, Artaç H, Şahiner Ü, Büyüktiryaki B, Göktürk B, Reisli İ, Saçkesen C, Tuncer A, Konya ve Ankara İli Atmosferindeki Ağaç, Çayır ve Otsu Taksonlara Ait Polen Sayısının Allerjik Hastalıklar İçin Risk Olarak Tanımlandığı Günlerin Meteorolojik Faktörler Açısından Analizi (2009), XVIII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünolojisi Kongresi, 03-07 Kasım 2010,Belek-Antalya, s. 50.

E7. Kızılpınar İ, Doğan C, Artaç H, Karabulut E, Reisli İ, 2008 Yılında Konya ili Atmosferinde Bulunan Polenler, 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-25 Haziran 2010, Denizli. 418

E8. Kızılpınar İ, Altınözlü H, Doğan C, Malcolmia (Brassicaceae) cinsine Ait Bazı Türlerin Polen Morfolojisi, 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21- 25 Haziran 2010, Denizli. 419

E9. Töre D, Kızılpınar İ, Doğan C, Erik S, Endemik Bupleurum sulphureum BOISS. & BAL. ve Bupleurum turcıcum Snogerup (Apiaceae) Türlerinin Palinolojik Özellikleri, 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21 - 25 Haziran 2010, Denizli.1074


E10. Kızılpınar İ, Doğan C, Artaç H, Göktürk B, Reisli İ, 2008-2009 Yıllarında Konya ili Atmosferinde Bulunan Alternaria ve Cladosporıum’a Ait Spor Miktarına Meteorolojik Faktörlerin Etkisi, Aksaray Ekoloji Sempozyumu, 3-5 Mayıs 2010, Aksaray. 141

E11. Kızılpınar İ, Doğan C, Artaç H, Civelek E, Şahiner Ü, Yavuz T, Reisli İ, Tuncer A, Saçkesen C, 2009 Yılı Ankara ve Konya İli Atmosferlerindeki Alternaria ve Cladosporium Spor Miktarının Karşılaştırılması, XVII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 86, 3-7 Kasım 2009.

E12. Kızılpınar İ, Doğan C, Civelek E, Yavuz T, Şahiner Ü, Saçkesen C, Tuncer A, 2008-2009 yılları arasında Ankara ili atmosferinde bulunan Ağaç/Ağaçsı, Çayır, Ot/Otsu Taksonlara ait Polen Miktarı, XVII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 86, 3-7 Kasım 2009.

E13. Kızılpınar İ, Doğan C, Artaç H, Göktürk B, Reisli İ, 2009 Yılında Meteorolojik Verilerin Konya İli Atmosferinde Tespit Edilen Poaceae, Asteraceae, Chenopodiaceae/Amaranthaceae, Rumex ve Plantago Taksonlarının Polen Miktarına Etkisi, XVII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 86, 3-7 Kasım 2009.

E14. Artaç H, Kızılpınar İ, Pekcan S, Reisli İ, Doğan C, Alternaria ve Cladosporium Sporlarının Konya İlinin Atmosferinde Dağılımı, XVI. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Kıbrıs, 19-23 Kasım 2008.50

E15. Kızılpınar İ, Artaç H, Pekcan S, Doğan C, Reisli İ, 2008 Yılında Konya İli Atmosferinde Görülen Polenler, XVI. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Kıbrıs, 19-23 Kasım 2008.50

E16. Civelek E, Kızılpınar İ, Soyer Ö, Doğan C, Saçkesen C, Tuncer A, Ankara İlinde 2005-2008 Yılları Arasında Polen Sayımları Ve Meteorolojik Verilerle İlişkisi, XVI. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Kıbrıs, 19-23 Kasım 2008. 52

E17. Kızılpınar İ, Civelek E, Özmen E, Soyer Ö, Saçkesen C, Doğan C, Tuncer A, Ankara İlinde 2005-2008 Yıllarında Spor Sayımları, XVI. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Kıbrıs, 19-23 Kasım 2008. 52

E18. Tarıkahya B, Özmen E, Kızılpınar İ, Erik S, Doğan C, Kirmir Çayı Vadisinde “VU” Statüsündeki Buglossoides glandulosa ve Velezia pseudorigida’nın Morfolojik ve Palinolojik Özellikleri, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23 - 27 Haziran 2008, Trabzon. S453

E19. Özüdoğru B, Özmen E, Kızılpınar İ, Erik S, Doğan C, Lokal Endemik Campanula pulvinaris Hausskn. & Bornm.’in Morfolojik, Palinolojik ve Ekolojik Özellikleri, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23 - 27 Haziran 2008, Trabzon. 447

E20. Özmen E, Kızılpınar İ, Özüdoğru B, Doğan C, Erik S, Karababa dağı (Sivas)'nda Yetişen Tanacetum L. Taksonlarının Polen Morfolojisi, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23 - 27 Haziran 2008, Trabzon.

E21. Kızılpınar İ, Özüdoğru B, Özmen E, Erik S, Doğan C, Lokal Endemik Dianthus engleri Hausskn. & Bornm.’nin Morfolojik, Palinolojik ve Ekolojik Özellikleri, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23 - 27 Haziran 2008, Trabzon.

E22. Özmen E., Doğan C, Kızılpınar İ, Saçkesen C, Tuncer A, Ankara İli Güncel Aeropalinoloji Verileri, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23 - 27 Haziran 2008, Trabzon. 403

E23. Kızılpınar İ, Özmen E, Doğan C, Tuncer A, Ankara Aeropalinolojisi Üzerine Bir Araştırma, 2007, XV. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 17 - 21 Ekim 2007, Antalya. 64E24. Doğan C, Makbul S, Türkmen Z, Kızılpınar İ, Bazı Scorzenara L. (Asteraceae) Türlerinin Morfolojik ve Palinolojik Yönden İncelenmesi, 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26-30 Haziran 2006, Kuşadası/AYDIN. 116


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə