Dersin Kodu Adı d u k
Yüklə 55.93 Kb.
tarix22.04.2016
ölçüsü55.93 Kb.

Dersin Kodu

Adı

D U K

065 6101

Nükleer Reaktörlerde Isı Transferi

3 0 3

065 6103

Gaz Dinamiği

3 0 3

065 6105

Tepkili Tahrik Sistemleri

3 0 3

065 6106

Nükleer Reaktörler

3 0 3

065 6107

Endüstri Tesislerinde Enerji Ekonomisi

3 0 3

065 6110

Triboloji

3 0 3

065 6111

Termik Turbo Makinalarında Özel Konular–1

3 0 3

065 6112

Termik Turbo Makinalarında Özel Konular–2

3 0 3

065 6113

Motorlarda Özel Konular–1

3 0 3

065 6114

Motorlarda Özel Konular–2

3 0 3

065 6115

Hidrolik Makinalarında Özel Konular

3 0 3

065 6117

Enerji Üretim Santralleri ve Üretim Gruplarının Yüklenmesi

3 0 3

065 6118

Enerji Tesislerinde Otomatik Kontrol ve Reglaj

3 0 3

065 6119

Motorlarda Yanma ve Çok Bölgeli Yanma Modelleri

3 0 3

065 6121

Model Pompa Türbin Performansları

3 0 3

065 6123

İçten Yanmalı Motorlarda Isı Transferi Elemanlarının Isı Yükü ve Isıl Gerilmeleri

3 0 3

065 6124

Enerji Maliyeti

3 0 3

065 6125

Taşıt ve Çevre

3 0 3

065 6126

İçten Yanmalı Motorlarda Aşınma, Yağlama ve Yağ Analiz Teknikleri

3 0 3

065 6127

Hidro-Aerodinamik

3 0 3

065 6128

Taşıtlarda Yakıt Ekonomisi

3 0 3

065 6129

Jeotermal Enerji Sistemleri

3 0 3

065 6130

Taşıt Sürüş Dinamiği

3 0 3

065 6131

Yakıt Hücreli Enerji Üretim Sistemleri

3 0 3

065 6188

Seminer (Yüksek Lisans)

0 2 0

065 6189

Seminer (Doktora)

0 2 0

065 6198

Yüksek Lisans Tezi

0 0 0

065 6199

Doktora Tezi

0 0 0


ENERJİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

065 6101 Nükleer Reaktörlerde Isı Transferi (3 0) 3

Nükleer reaktörlerde ısı üretimi / Yakıt elemanlarında ısı üretimi/ boru ve kanallarda basınç kayıpları/ reaktör kanallarında sıcaklık dağılımı065 6103 Gaz Dinamiği (3 0) 3

Mükemmel ve Gerçek gazlar/ izentropik akış/ enerji ve momentum denklemleri/ ses hızı/ mach sayısı/ şok dalgaları/ boyutsuz sayılar ve kullanım yerleri, çıkartılışları.065 6105 Tepkili Tahrik Sistemleri (3 0) 3

Jet propulsiyon sistemine göre çalışan makineler, Ram-jet, puls-jet/ turbo-jet sistemlerinin çalışma prensipleri, çeşitleri / Jet propulsiyon sistemi performans denklemleri / Turbo-jet ve turbo-ramjet sistemi performans hesabı / Roket makineleri, katı propellantlı, sıvı propellantlı roketler, diğer roket tipleri.065 6106 Nükleer Reaktörler (3 0) 3

Nötron reaksiyonları / Fizyon enerjisi /Nükleer Reaktörler hesaplarına giriş / kararsız reaktörle kontrolü/ reaktörün işletme karakteristikleri/ reaktör elemanları/ reaktör yakıt çevrimi.065 6107 Endüstri Tesislerinde Enerji Ekonomisi (3 0) 3

Enerji ekonomisine giriş/ Termik tesislerin performans ve işletme karakteristikleri / Katı, Sıvı ve Gaz Yakıtlarda Yanma/ enerji Ekonomisinde Optimum Bulma Yöntemleri/ Enerji Üretim sistemlerinde Enerji Üretim Maliyeti065 6110 Triboloji (3 0) 3

Tribolojinin tanımı, uygulama alanları, Triboloji Tarihi ve Gelişimi (Geçmişten günümüze Triboloji), / Temel Triboloji Parametreleri (Tribolojik sistemdeki fiziksel temel kavramlar): Yüzey Tabiatı; Yüzey Özellikleri ve Ölçüm Metodları, Yüzey Pürüzlülüğü (Topografyası), Yüzey Parametreleri, Katı yüzeyler arasında temas (Yük, Hertz, Pürüzlü Yüzey Teması), / Sürtünme, tanımı, Sürtünme Kanunları, Sürtünme Mekanizmaları ve Sürtünme Teorileri, Kayan yüzeylerde sıcaklık,/ Yağlama, Yağlama Rejimleri (Stribeck diyagramı), Yağlama teorisi, Viskozite (tanımı, çeşitleri), Yağlama yağları (çeşitleri, görevleri), Yağlama yağı Katkı Maddeleri (çeşitleri, görevleri ve sürtünen yüzeylerde yaptığı reaksiyonlar), Aşınma, tanımı ve Aşınma Mekanizmaları, Sürtünme-Aşınma Tribo-test Deney Düzenekleri, Tribolojide Sürtünme ve Aşınma Örnekleri (Motor Tribolojisi, Yatak Tribolojisi, Kesme Aletleri Tribolojisi, Tıpta Triboloji, Metal Matriks Kompozit Malzeme Tribolojisi, Seramik Tribolojisi, Kaplama Tribolojisi, Biotriboloji ve NanoTriboloji), / Triboloji ile ilgili dünyada yapılan çalışmalar ve örnekleri.065 6111 Termik Turbo Makinalarında Özel Konular–1 (3 0) 3

Genel bilgiler / Buhar ve gaz türbinlerinin montaj özellikleri / Türbin rotorunun, yıkama, döndürme, kaldırma, elektrik kaçakları ve düzenleri / Türbinlerin özgül ısı harcamı için ölçü cihazları ve yerlerinin tertibi ile özgül ısı harcamanın hesaplanması / Reglaj ve özellikleri / Türbinlerin devreye alınması ve devreden çıkarılması ve türbin arızaları.065 6112 Termik Turbo Makinalarında Özel Konular–2 (3 0) 3

Termik turbo makineler ile pistonlu makinelerin ve su türbinlerin mukayesesi, termik santraların ana elemanları, yardımcıları ve kondensasyon./endüstriyel ısı-kuvvet santralarının tipleri ve tekno-ekonumik analizleri/termik santralların termodinamik analizi/ genel bilgiler/ termik turbo makinelerin temel parçaları; buhar kazanları, yanma odaları, buhar ve gaz türbinleri, kompresörler, kondensasyon tesisleri, kondensasyon, kondenser ve yardımcıları/ termik turbo makinelerde kullanılan yakıtlar; yakıtların özellikleri, yakıtların yanması sonucu oluşan çevre etkileri/Enerji Üretim Santraların mukayesesi; termik turbo makineler ile pistonlu makinelerin karşılaştırılması, termik turbo makineler ile su türbinlerini karşılaştırılması/ termik santralarda ısı-akış(sankey)diyagramları/ endüstriyel ısı-kuvvet santraları; buhar türbinli endüstriyel ısı-kuvvet santraları, kondensasyonlu buhar türbinli endüstriyel ısı-kuvvet santraları, karşı basınçlı buhar türbinli endüstriyel ısı kuvvet santraları, gaz türbinli endüstriyel ısı-kuvvet santraları, gaz türbinli atık ısı kazanlı endüstriyel ısı-kuvvet santraları, gaz türbinli atık ısı kazanlı karşı basınçlı buhar türbinli endüstriyel ısı-kuvvet santraları, gaz türbinli atık ısı kazanlı kondensasyonlu buhar türbinli endüstriyel ısı-kuvvet santraları, dizel türbinli endüstriyel ısı-kuvvet santraları/ termik santraların teknik ve ekonomik analizi065 6113 Motorlarda Özel Konular–1 (3 0) 3

Motorlarda Aşırı Doldurmanın Kısa Tarihi/ Aşırı Doldurmanın Temel Prensipleri; Dolgu ve Silindir arasındaki bağıntılar, Motorlarda gücün arttırılması, Dolguyu soğutmanın etkisi, Aşırı doldurma sistemleri, Aşırı Doldurma Metotları/ Aşırı Doldurma Termodinamiği; Kompresör ve Türbin performans hesapları, Aşırı Doldurmalı Motorların enerji Dengesi, Aşırı Doldurma ile Verim Artışı, Dolgu değişimi, Aşırı doldurmada yanma olayı/ Mekanik ve Egzoz gazı ile aşırı doldurma; Mekanik aşırı doldurmada kullanılan kompresörler tipleri ve sistemlerin dizaynı, Dolgu değişiminin kontrolü, Egzoz gazı ile aşırı doldurma sistemlerinde türbin ve kompresörler, Aşırı doldurma elemanlarının kontrol, CFD simülasyonları ve dizaynı/ Aşırı doldurmanın egzoz emisyonları üzerine etkisi; Otto ve Diesel motorları ve yanma sonrası emisyon iyileştirme metotları/ Aşırı Doldurmalı motorlarda termal ve mekanik gerilmeler; Termal Gerilmeler, Mekanik Gerilmeler/Aşırı doldurmada kullanılan özel sistemler/ Aşırı doldurmalı motorların performans karakteristikleri/ Aşırı Doldurmalı motorların modellenmesi ve simülasyonu065 6114 Motorlarda Özel Konular–2 (3 0) 3

Wankel motorlarının tarihsel gelişimi/Trokoideal eğrilerin çizim esasları/ Çalışabilir piston-gövde profili kombinasyonları/ Ana boyutların konstüriktif özellikleri/Sıkıştırma oranının teorik ve gerçek ifadesi / Daire yayı kuşaklı rotor profilinin minimum yarıçapı hesabı /Tek ve çok rotorlu motor gaz kuvvetlerinin değişimi/ Dolgu değişimi/ Döndürme momenti hesabı/Wankel motor dinamiği.065 6115 Hidrolik Makinalarında Özel Konular (3 0) 3

Hidrolik Santralara giriş, hidrolik türbin tiplerinin birbiri ile karşılaştırılması/Boru ve strapla türbinlerinin kaplan türbinleriyle kıyaslanması, özellikleri ve kavitasyon sınırları, verimleri / Boru türbinlerinin hidrolik kuvvet santrallarına yerleştirilmesi / Çok kademeli türbin pompa tesisleri ve türbinlerin pompa olarak kullanılmasındaki özellikleri / Kuvvet santrallarında sistem titreşimleri / Karşı basınçlı Pelton türbinleri / Francis türbinlerindeki titreşimlerin giderilmesi için öneriler / Kaplan boru türbinlerinin elektrikle tahrik edilen ayar pompaları ve özellikleri.065 6117 Enerji Üretim Santralleri ve Üretim Gruplarının Yüklenmesi (3 0) 3

Türkiye ve dünyada enerji üretim ve tüketim dengesi/ enerji- çevre ilişkileri/ santralarla ilgili tanımlar ve terimler/ santraların sınıflandırılması-termik santralar; tanım ve sınıflandırma- buhar türbinli santralar; gaz türbinli santralı, kombine çevrim santraları, dizel motorlu santralar, nükleer santralar, santral kazanları/ kazanlarda sıcaklık ve basınç kontrolleri/ soğutma kuleleri/ hidrolik sanstrallar, hidrolik santralarda reglaj/ grupların ekonomik yüklenmesi065 6118 Enerji Tesislerinde Otomatik Kontrol ve Reglaj (3 0) 3

Genel bilgiler / Kontrol elemanları / Otomatik kontrol sistemlerinin analizi / Blok diyagramlarının anlatımı / Otomatik kontrolün stabilite ve performansı / Reglaj elemanları / Ani yük değişimindeki olaylar / Ara kızdırmalı bir grupta reglaj / Paralel çalışan gruplarda reglaj / İşletmede gözetim ve gözetim cihazları / Tesis gruplarının reglaj ve kontrolü / Yardımcı tesislerde reglaj / Ölçme ve kontroller.065 6119 Motorlarda Yanma ve Çok Bölgeli Yanma Modelleri (3 0) 3

Yanmada genel ilkeler / Motorlarda dolgu değişimi hesaplama modelleri / Dissosiasyon / Püskürtme karakteristikleri / Diesel motorlarında tek bölgeli yanma modelleri / Diesel motorlarında hava hareketleri ve etki eden faktörler / Diesel motorlarında hava hareketlerinin yanmaya etkisi / Diesel motorlarında çok bölgeli yanma modellerinin oluşturulmasındaki esaslar.065 6121 Model Pompa Türbin Performansları (3 0) 3

Temel kavramlar/ tanım ve ön bilgiler/ Sistem değişkenleri / Güç ve enerji / Depolanan enerji ve durumu / Enerji kaynaklarının bağımlı özellikleri / Enerji yutucuların bağımlı özellikleri / Mekanik / Elektrik ve akışkan sistemlerdeki bağımlı özellikler / Akışkan transformeri/ pompa ve hidrolik santral verimleri/ model yapma / Hidrolik verimler / Döner çark modifikasyonu ile ayarlama (güç ayarı).065 6123 İçten Yanmalı Motorlarda Isı Transferi Elemanlarının Isı Yükü ve Isıl Gerilmeleri (3 0) 3

Giriş; Konndüksiyon, Radyasyon/ Yanma Odası Cidarlarına Doğru Yapılan Isı Transferi; Silindir içindeki türbilansın karakteri Gaz radyasyonu Alev radyasyonu/ Pistonun Isıl Koşulları ve Pistona Doğru ve Pistondan Yapılan Isı Transferi; Pistondaki kondliksiyon ısı transferinin diferansiyel denklemleri/ Yanma Odası ve Silindir Cidarının İsıl Koşulları; Yanma odası sıcaklığı Silindir cidar sıcaklıkları/ Silindir İçi Gazlar İle Soğutucu Akışkan Arasındaki Isıl Direnç; Piston başı ısıl direnci Piston eteği ısıl direnci Silindir cidarı ısıl direnci/ Radyatörlerdeki Isı Transferi; Temel denklemler Pompalı soğutma sistemleri Termosifonlu soğutma/ İçten Yanmalı Motorlarda imi Yüklemeler; Motor ısı balansı Pistonda termal yüklemeler Silindirde termal yüklemeler Silindir kafasındaki termal yüklemeler Supaplardaki termal yüklemeler/ Motor Elemanlanndaki İsıl Gerilmeler; Termal gerilmeleri hesaplama metotları Deneysel metotlar Pistondaki ısıl gerilmeler Silindir kafasındaki termal gerilmeler065 6124 Enerji Maliyeti (3 0) 3

1.Taşıtların çevre üzerine etkilerinin sınıflandırılması 1.1 Taşıtların kirletici etkileri 1.1.1 Taşıtların hava kirliliğine etkisi 1.1.2 Taşıtların toprak ve su kirliliğine etkisi 1.2 Taşıtların gürültü etkisi 2. Taşıt kaynaklı kirleticiler 2.1 Yanma ve buharlaşma kaynaklı kirleticiler 2.1.1 Karbon bileşikleri 2.1.2 Hidrokarbonlar 2.1.3 Azot oksitler 2.1.4 Diğer kimyasal bileşikler 2.2 Aşınma kaynaklı kirleticiler 2.3 Boya, kaplama ve akışkan kaynaklı kirleticiler 3. Taşıt kaynaklı kirleticilerin insan sağlığına etkisi 4. Kirleticilerin oluşum mekanizmasına etki eden faktörler 4.1 Yakıt özellikleri 4.2 İşletme şartları 5. Kirleticilerin ölçülmesinde kullanılan yöntemler, çevrimler, ölçüm cihazlarının çalışma prensipleri. 6. Regülasyon ve yönetmelikler. 6.1 Avrupa birliği standartları 6.2 US ve California standartları 6.3 Diğer ulusal standartlar 7. Egzoz emisyonlarının azaltılması 7.1 Yanma mekanizmasına etki eden yöntemler 7.1.1 EGR, su enjeksiyonu, emülsiyon, nemlendirme 7.1.2 Püskürtmenin fazlara ayrılması, püskürtme oranının değiştirilmesi 7.2 Yanma sonrası emisyonların azaltılması 7.2.1 Katalitik konvertörler 7.2.2 Termal reaktörler, art yakma 7.2.3 SCR 7.2.4 Partikül filtreleri ve kapanlar065 6125 Taşıt ve Çevre (3 0) 3

Motorlu taşıtlar tarafından üretilen kirleticiler / Kirletici bileşenlerin insan ve çevre üzerinde etkileri / Yanma sonucu oluşan bileşenlerin kinetik açıdan incelenmesi / Motor çalışma koşullarının, motor konstrüksiyonunun ve yakıt özelliklerinin egzos emisyonlarına etkisi / Egzos emisyonlarının kontrolu / Kirletici bileşenlerin ölçüm yöntemleri ve standartları / Ses, gürültü ve gürültünün fiziksel yapısı, gürültü ölçüm ortamları, gürültünün yayılımı / Taşıtlarda gürültü kaynakları: Motor, egzos, lastik / Motor gürültüsü parametreleri / Gürültü kontrol teknikleri ve standartları / Taşıt gürültüsü standartları.065 6126 İçten Yanmalı Motorlarda Aşınma, Yağlama ve Yağ Analiz Teknikleri (3 0) 3

Yağlayıcıların gelişimi (tarih öncesi kullanılan yağlar), Motor yağlama yağları, çeşitleri, görevleri, standartları, Ham petrolün damıtılması ve yağ eldesi, /Motor yağı katkı maddeleri, çeşitleri, görevleri, katkı maddelerinin yüzeyde oluşturduğu koruma etkinliği,/ Yağlama yağlarında eskimeye bağlı değişimler, Motor yağı eksilmesi, Yağ analizi cihazları, yeni ve kullanılmış motor yağı analizleri, /İçten Yanmalı Motorlarda yağlama sistemleri, çeşitleri, elemanları, görevleri,/Yağlama rejimleri (sınır, ince film ve hidrodinamik-elastohidrodinamik yağlama şartları), Motorlarda yağ filmi oluşumu ve kalınlığı (Yağ kaması teorisi),/Sürtünme, tanımı, çeşitleri, sürtünmeye etki eden faktörler, İçten Yanmalı Motorlarda sürtünme, /Aşınma, tanımı, mekanizmaları, İçten yanmalı motorlarda aşınma, Motor çalışma şartlarının aşınmaya etkileri, /Sürtünme ve aşınmaya ait test düzenekleri, Motor aşınması simülasyonu, /Motorlarda optimum yağ değişimi süreçlerinin belirlenmesi, Yağ değişim sürecinin ekonomik etüdü, /Motorlarda aşınma ve yağlama ile ilgili dünyada yapılan çalışmalar.065 6127 Hidro-Aerodinamik (3 0) 3

Hidro-Aerodinamikte Temel kavramlar / Tanım ve ön bilgiler / Hareket denklemleri ve sıkıştırılabilir akışkanların hareketinde termodinamik esaslar / Navier -Stokes denkleminin kesin çözümlenebildiği hareketler /Sıkıştırılmaz akışkanın potansiyel hareketi/Cidara paralel akışlar/komleks potansiyel ve konform dönüşümler/ Sıkıştırılmayan akışkanların iki boyııtlu akım-kompleks potansiyel, konform dönüşüm ve sonsuz kanat teorisi / Sıkıştırılabilir akışkanların bir ve iki boyutlu akımından ses altı, ses üstü akışlar ve kanat teorisi./İnce kanat teorisi/ kalınlık ve eğrilik problemleri/sonlu kanat teorisi.065 6128 Taşıtlarda Yakıt Ekonomisi (3 0) 3

1.Yakıt ihtiyacı 1.1 Ham petrol ve yakıt üretiminin yıllara göre değişimi 1.2 Motorlu araç sayısının yıllara göre değişim 2. Yakıt tüketimini belirlenmesi 2.1 Hareket dirençleri 2.2 Yakıt tüketimine etki eden faktörler 2.2.1 Taşıta bağlı faktörler 2.2.1.1 Motor özellikleri 2.2.1.2 Aktarma organlarının etkisi 2.2.2.3 Karoserinin etkisi 2.2.2 Kullanım karakteristiğinin etkisi 2.3 Motor haritasının modellenmesi 2.4 Yakıt tüketiminin modellenmesi 3. Yakıt tüketimini azaltıcı önlemler 3.1 Enerji kaynağı yönünden 3.2 Aktarma organları yönünden 3.2 Sürüş karakteristi yönünden 3.3 Taşıt tasarımı yönünden 4. Yakıt ekonomisi ve egzoz emisyonları 5. Yakıt ekonomisinin ölçülmesi, yönetmelikler ve standart çevrimler065 6129 Jeotermal Enerji Sistemleri (3 0) 3

Jeotermal Enerjiye Giriş; Dünyadaki Mevcut Durum, Türkiye’deki mevcut jeotermal enerji uygulamaları ve potansiyeli/Jeotermal Elektrik Üretim Sistemlerinin İncelenmesi; Tek ve Çift Flaşlı Sistemlerin Analizi, Binary Sistemlerin Analizi, Kalina Çevrimli Sistemlerin Analizi/ Kombine, Çift Fazlı, Trilateral Sistemlerin Analizi/Jeotermal Isıtma Sistemleri Jeotermal Bölgesel Isıtma Sistemlerinin Analizi ve Ekipmanları, Jeotermal Sera Isıtma Uygulamaları/ Jeotermal Soğutma Sistemleri; Jeotermal Soğutma Sistemleri ve Analizi Jeotermal Isı Pompaları/Jeotermal Enerjiden Endüstriyel Uygulamalarda Yararlanmak; Yakıt Tasarrufu Amaçlı Kullanımların İncelenmesi, Kurutma Amaçlı Kullanımların İncelenmesi /Optimizasyon Yöntemleri ve Uygulamaları; Jeotermal Enerjili Sistemlerde Optimizasyon ve Ekserji Analizleri, Jeotermal Enerji Sistemli Dizayn Projesi


065 6130 Taşıt Sürüş Dinamiği (3 0) 3

Taşıt dinamiğinin temelleri; taşıt ve tekerlek eksen sistemleri, taşıt ve taşıt-yol arası etkiyen kuvvet ve momentler /lastik dinamiği; tekerleğin yapısı ve karakteristikleri, başlıca lastik modelleri ve teorileri/doğrusal dinamik; frenleme ve ivmelenme, taşıt kafa vurma hareketi,/ düşey dinamik; süspansiyon sistemi karakteristikleri, süspansiyon yük transferi, taşıt yük transferi, yalpa hareketi/ yanal dinamik; ackerman geometrisi, kararlı hal yol tutuş dinamiği, dönemeç kuvvetleri, taşıt dönemeç sertliği, lineer ve non-lineer tekerlek modelleri ile kararlı hal dönemeç manevrası, yönlendirme karakteristikleri: aşırı, nötral ve zayıf yönlendirme, kararsız hal yol tutuş dinamiği, römork stabilitesi /seyir dinamiğinde kontrol yöntemleri; aktif ve yarı aktif süspansiyon kontrolu, ön - arka ve dört tekerden doğrultu kontrolu, direk ve aktif yanal sapma kontrolu / akıllı kontrol teorilerinin geleceğin araçları ve karayollarındaki yeri; bulanık mantık ve taşıt dinamiğindeki uygulamaları, yapay sinir ağları ve taşıt dinamiğindeki uygulamaları, akıllı otobanlar. 065 6131 Yakıt Hücreli Enerji Üretim Sistemleri (3 0) 3
Giriş; Yakıt Hücresinin Tanımı, Yakıt Hücrelerinin Önemi, Avantajları/ Dezavantajları, Uygulama Alanları ve Örnekleri/Yakıt Hücre Çeşitleri, Çalışma Prensipleri ve Teknolojik Özellikleri; Proton Değişimli Yakıt Hücresi, Fosforik Asit Yakıt Hücresi, Karbon Eriyikli Yakıt Hücresi, Katı Oksit Yakıt Hücresi/;Yakıt Hücreleri için TermodinamikKimyasal Reaksiyonlar, Gibbs Enerjisi, Isı Makinaları ve Yakıt Hücreleri/Hidrojen Yakıtlı Bir Yakıt Hücresinin Elektrokimyasal Modeli; Açık Çevrim Potansiyeli, Polarizasyon Kayıpları Hücre Voltajı, Güç ve Verim İfadeleri, Model Oluşturma/Metan Yakıtlı Bir Yakıt Hücre Modülünün Termodinamik Modeli; Modül Kavramı ve Komponentleri, Yakıt Hazırlama Prosesleri, Modül Modeli /Çok Amaçlı Yakıt Hücreli Enerji Üretim Sistemleri; Kojenerasyon Sistemleri Trijenerasyon Sistemleri, Hibrit Sistemler/Yakıt Hücreli Sistemlerinin Enerji Analizi; Termodinamiğin I. Kanunu, Örnek: Modelleme/Simülasyon/Analiz/Yakıt Hücreli Sistemlerinin Ekserji Analizi; Termodinamiğin II. Kanunu Örnek: Modelleme/Simülasyon/Analiz/Yakıt Hücreli Sistemlerinin Maliyet Analizi; Maliyet Analiz Yöntemleri, Örnek Analiz/ Yakıt Hücreli Sistemlerin Termoekonomik Analizi, Termoekonomi Yöntemleri, Örnek Analiz


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə