Definovanie kritérií stavu biotopu
Yüklə 1.24 Mb.
səhifə1/14
tarix28.04.2016
ölçüsü1.24 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Definovanie kritérií stavu biotopu

1. Horizontálna štruktúra


Je tvorená dvomi subkritériami, ktoré vychádzajú z definovania zoznamov charakteristických a indikacných taxónov pre každý typ biotopu. Podkladom boli upravené druhové zoznamy z Katalógu biotopov Slovenska (Stanová, Valachovic eds. 2002).

1.1 Počet charakteristických taxónov


Kritérium sa hodnotí podľa počtu charakteristických taxónov vyskytujúcich sa na lokalite biotopu. Rozsah pre hodnotenie je limitným (najnižším možným) počtom charakteristických taxónov daného biotopu a maximálnym nájdeným poctom charakteristických taxónov daného biotopu. Rozsah sa delí na štyri kategórie A až D stavu biotopu. Intervaly medzi jednotlivými kategóriami sú definované metódou Equal Interval.

1.2 Počet indikačných taxónov


Kritérium sa hodnotí podla počtu indikačných taxónov vyskytujúcich sa na lokalite biotopu. Rozsah pre hodnotenie je daný limitným (najnižším možným) počtom indikacných taxónov daného biotopu a maximálnym nájdeným poctom indikacných taxónov daného biotopu. Rozsah sa delí na štyri kategórie A až D stavu biotopu. Intervaly medzi jednotlivými kategóriami sú definované metódou Equal Interval.
Intervaly sa stanovujú v nultej fáze hodnotenia stavu biotopu. Je nevyhnutné dodržať zásadu, že rozsah a následne intervaly sa môžu menit len v prípade, že v tejto fáze nemáme dostatocné informácie o rozšírení biotopu a tým stavoch, ktoré môže nadobúdat.

2. Vertikálna štruktúra


Je tvorená štyrmi subkritériami pre jednotlivé vertikálne vrstvy E0-E3. Každá vrstva je vyjadrená percentom pokryvnosti. Každý typ biotopu má stanovené limitné hodnoty percenta pokryvností pre všetky relevantné etáže, ktoré daný biotop lokality zaradujú do dvoch kategorií: stav priaznivý (A,B) alebo nepriaznivý (C,D).

3. Veľkosť lokality


Pre každý typ biotopu sú stanovené limitné hodnoty veľkosti biotopu, ktoré daný biotop lokality zaradujú do dvoch kategorií: stav priaznivý (A,B) alebo nepriaznivý (C,D).

4. Ohrozenie lokality


Ohrozenie lokality pozostáva z dvoch subkritérií:

4.1 Výskyt expanzívnych autochtónnych taxónov


Subkritérium zahrna výskyt expanzívnych taxónov (ET) na lokalite. Tento údaj je získavaný z druhového záznamu danej lokality, ktorý je porovnávaný s expanzívnymi taxónmi definovanými pre daný biotop.
Pre hodnotenie biotopu je rozhodujúca abundancia expanzívnych taxónov na lokalite.
Každý biotop, v ktorom výskyt expanzívnych autochtónnych taxónov môže spôsobit jeho ohrozenie, má stanovené limity abudancie pre všetky štyri kategórie A až D.

A: žiadny expanzívny taxón,

B: aspoň jeden expanzívny taxón s abundanciou 1,

C: aspoň jeden expanzívny taxón s abundanciou 2,

D: aspoň jeden expanzívny taxón s abundanciou 3.

4.2 Výskyt inváznych neofytných taxónov


Subkritérium zahrna výskyt neofytných taxónov na lokalite. Tento údaj je získavaný z druhového záznamu danej lokality, ktorý je porovnávaný so zoznamom inváznych neofytných taxónov. Pre hodnotenie biotopu je rozhodujúci pocet a pokryvnost inváznych neofytných taxónov na lokalite.

Každý biotop, v ktorom výskyt neofytov môže spôsobit jeho ohrozenie, má stanovené limity poctu a abudancie neofytných taxónov pre všetky štyri kategórie A až D.

A: žiadny neofytný taxón,

B: jeden neofytný taxón s abundanciou 1,

C: jeden neofytný taxón s abundanciou 2 alebo aspoň dva neofytné taxóny s abundaciou 1,

D: aspoň jeden neofytný taxón s abundanciou 3 alebo aspoň dva neofytné taxóny s abundaciou 2.

Zoznam neofytných taxónov: Ailanthus altissima, Ambrosia artemisiifolia, Asclepias syriaca, Aster lanceolatus, Aster novi-belgii, Bidens frondosa, Bunias orientalis, Conyza canadensis, Echinocystis lobata, Elodea canadensis, Fallopia japonica, Galinsoga parviflora, Galinsoga urticifolia, Helianthus tuberosus, Heracleum mantegazzianum, Impatiens glandulifera, Impatiens parviflora, Iva xanthiifolia, Lycium barbarum, Negundo aceroides, Phytolacca americana, Robinia pseudoacacia, Rudbeckia laciniata, Solidago canadensis, Solidago gigantea, Stenactis annua subsp. annua, Stenactis annua subsp. septentrionalis, Veronica filiformis, Xanthium albinum subsp. riparium.


Biotop Al1

Názov biotopu: Alpínske travinno-bylinné porasty na silikátovom podklade
NATURA kód: 6150

Identifikácia biotopu


Charakteristické taxóny:
Agrostis alpina, Agrostis pyrenaica, Armeria alpina, Campanula alpina, Carex bigelowii, Carex sempervirens subsp. silicicola, Cerastium eriophorum, Cetraria cucullata, Cetraria islandica, Cladonia arbuscula, Cladonia gracilis, Cladonia rangiferina, Festuca supina, Festuca versicolor, Gentiana frigida, Hieracium alpinum, Juncus trifidus, Ligusticum mutellinoides, Lloydia serotina, Luzula spicata, Minuartia sedoides, Oreochloa disticha, Pedicularis oederi, Pedicularis verticillata, Poa laxa, Polytrichum alpinum, Polytrichum piliferum, Primula minima, Pulsatilla scherfelii, Pulsatilla vernalis, Sanionia uncinata, Saxifraga carpatica, Saxifraga moschata, Saxifraga oppositifolia, Saxifraga paniculata, Saxifraga retusa, Senecio abrotanifolius subsp. carpathicus, Senecio incanus subsp. carniolicus, Silene acaulis, Thamnolia vermicularis
Počet všetkých taxónov:
40
Limitná hodnota: 7

Indikačné taxóny:
Carex bigelowii, Festuca supina, Festuca versicolor, Juncus trifidus
Počet všetkých taxónov: 4
Limitná hodnota: 1

Edifikátory:
---

Negatívne diferenciačné taxóny:
---

SEN taxóny:
---

Hodnotenie biotopu


Expanzívne taxóny ohrozujúce biotop:
Calamagrostis villosa

Hodnotiaca tabuľka limitných hodnôt - HTLHAl1 _ 6150

vahy

priaznivý stav

nepriaznivý stav

A

B

C

D

Počet charakteristických taxónov

0.4

>= 24

>= 18

>= 12

>= 7

Počet indikačných taxónov

0.2

>= 2

>= 2

>= 1

>= 1

Vert. štrukt. E0

0.1

>= 30%

< 30%

Vert. štrukt. E1

0.15

>= 70%

< 70%

Vert. štrukt. E2

0

---

---

Vert. štrukt. E3

0

---

---

Veľkosť lokality

0

---

---

Ohrozenie inváznymi neofytmi

0

---

---

---

---

Ohrozenie expanzívnymi taxónmi

0.15

4.1 A

4.1 B

4.1 C

4.1 DBiotop Al2

Názov biotopu: Alpínske snehové výležiská na silikátovom podklade
NATURA kód: 6150

Identifikácia biotopu


Charakteristické taxóny:
Antennaria carpatica, Anthelia julacea, Anthelia juratzkana, Avenella flexuosa, Carex atrata, Carex lachenalii, Cladonia bellidiflora, Cladonia ecmocyna, Cladonia macrophyllodes, Dichodon cerastoides, Kiaeria falcata, Kiaeria starkei, Leucanthemopsis alpina subsp. tatrae, Ligusticum mutellina, Luzula alpinopilosa, Moerckia blyttii, Nardia scalaris, Omalotheca supina, Pedicularis oederi, Poa granitica, Pohlia drummondii, Polytrichum sexangulare, Ranunculus pygmaeus, Salix herbacea, Sedum alpestre, Solorina crocea
Počet všetkých taxónov: 26
Limitná hodnota: 6

Indikačné taxóny:
Carex atrata, Salix herbacea
Počet všetkých taxónov: 2
Limitná hodnota: 1

Edifikátory:
---

Negatívne diferenciačné taxóny:
---

SEN taxóny:
---

Hodnotenie biotopu


Expanzívne taxóny ohrozujúce biotop:
---

Hodnotiaca tabuľka limitných hodnôt - HTLHAl2 _ 6150

vahy

priaznivý stav

nepriaznivý stav

A

B

C

D

Počet charakteristických taxónov

0.4

>= 10

>= 9

>= 7

>= 6

Počet indikačných taxónov

0.2

>= 1

>= 1

>= 1

>= 1

Vert. štrukt. E0

0.2

>= 50%

< 50%

Vert. štrukt. E1

0.1

>= 30%

< 30%

Vert. štrukt. E2

0.1

<= 5%

> 5%

Vert. štrukt. E3

0

---

---

Veľkosť lokality

0

---

---

Ohrozenie inváznymi neofytmi

0

---

---

---

---

Ohrozenie expanzívnymi taxónmi

0

---

---

---

---Biotop Al3a

Názov biotopu: Alpínske a subalpínske vápnomilné travinno-bylinné porasty
NATURA kód: 6170

Identifikácia biotopu


Charakteristické taxóny:
Androsace villosa, Arenaria tenella, Bartsia alpina, Carex firma, Chamorchis alpina, Dryas octopetala, Festuca versicolor, Minuartia sedoides, Pedicularis oederi, Pedicularis verticillata, Salix retusa, Saxifraga caesia, Saxifraga mutata, Silene acaulis
Počet všetkých taxónov: 14
Limitná hodnota: 3

Indikačné taxóny:
Androsace villosa, Carex firma, Salix retusa, Saxifraga mutata
Počet všetkých taxónov: 4
Limitná hodnota: 1

Edifikátory:
---

Negatívne diferenciačné taxóny:
---

SEN taxóny:
---

Hodnotenie biotopu


Expanzívne taxóny ohrozujúce biotop:
---

Hodnotiaca tabuľka limitných hodnôt - HTLHAl3a _ 6170

vahy

priaznivý stav

nepriaznivý stav

A

B

C

D

Počet charakteristických taxónov

0.4

>= 6

>= 5

>= 4

>= 3

Počet indikačných taxónov

0.2

>= 1

>= 1

>= 1

>= 1

Vert. štrukt. E0

0.1

>= 30%

< 30%

Vert. štrukt. E1

0.2

>= 50%

< 50%

Vert. štrukt. E2

0.1

<= 10%

> 10%

Vert. štrukt. E3

0

---

---

Veľkosť lokality

0

---

---

Ohrozenie inváznymi neofytmi

0

---

---

---

---

Ohrozenie expanzívnymi taxónmi

0

---

---

---

---


Biotop Al3b

Názov biotopu: Alpínske a subalpínske vápnomilné travinno-bylinné porasty
NATURA kód: 6170

Identifikácia biotopu


Charakteristické taxóny:
Anthyllis vulneraria subsp. alpestris, Arctostaphylos uva-ursi, Asperula neilreichii, Aster alpinus, Astragalus penduliflorus, Campanula carpatica, Campanula tatrae, Carex brachystachys, Carex rupestris, Carex sempervirens, Coronilla vaginalis, Daphne arbuscula, Dendranthema zawadskii, Dianthus praecox subsp. praecox, Erysimum hungaricum, Erysimum wittmannii, Euphrasia exaristata, Gentiana clusii, Gentianella fatrae, Gentianella lutescens subsp. carpatica, Gypsophila repens, Hedysarum hedysaroides, Hippocrepis comosa, Kernera saxatilis, Leontodon pseudotaraxaci, Leontopodium alpinum, Minuartia langii, Onobrychis montana, Plantago atrata subsp. carpatica, Poa margilicola, Poa seiuncta, Primula auricula subsp. hungarica, Pulsatilla slavica, Pyrola carpatica, Rhodax alpestris, Salix kitaibeliana, Saxifraga paniculata, Saxifraga wahlenbergii, Scabiosa lucida, Soldanella carpatica, Thymus pulcherrimus, Tofieldia pusilla, Trisetum alpestre, Viola alpina, Sesleria albicans
Počet všetkých taxónov: 45
Limitná hodnota: 6

Indikačné taxóny:
Aster alpinus, Carex sempervirens, Dianthus praecox subsp. praecox, Scabiosa lucida, Trisetum alpestre, Sesleria albicans
Počet všetkých taxónov: 6
Limitná hodnota: 1

Edifikátory:
---

Negatívne diferenciačné taxóny:
---

SEN taxóny:
---
Hodnotenie biotopu
Expanzívne taxóny ohrozujúce biotop:
---
Hodnotiaca tabuľka limitných hodnôt - HTLH

Al3b _ 6170

vahy

priaznivý stav

nepriaznivý stav

A

B

C

D

Počet charakteristických taxónov

0.4

>= 14

>= 11

>= 8

>= 6

Počet indikačných taxónov

0.2

>= 3

>= 2

>= 1

>= 1

Vert. štrukt. E0

0.05

>= 10%

< 10%

Vert. štrukt. E1

0.2

>= 50%

< 50%

Vert. štrukt. E2

0.1

<= 20%

> 20%

Vert. štrukt. E3

0.05

<= 10%

> 10%

Veľkosť lokality

0

---

---

Ohrozenie inváznymi neofytmi

0

---

---

---

---

Ohrozenie expanzívnymi taxónmi

0

---

---

---

---  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə