D qadimgi Xorazmning
Yüklə 1.27 Mb.
səhifə1/20
tarix20.04.2016
ölçüsü1.27 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

ТАРИХ


22. Markaziy Osiyoda mil. aw. VII- VI asrlarda mavjud bo'lgan Ko'zaliqir shahri qaysi davlatning markazlaridan biri bo'lgan?

A) Qadimgi Baqtriyaning

B) Qadimgi Parkananing

C) Marg'iyonaningD) Qadimgi Xorazmning

23. Quyidagilardan milodiy II asrda yashagan qadimgi yunon tarixchisini aniqlang.

A) Ktesiy

B) Arrian

C) Strabon

D) Kvint Kursiy Ruf

24. Odamning ilk ajdodlari topilgan Olduvoy darasi qayerda joylashgan?

A) Shimoliy Afrikada

B) Janubiy AfrikadaC) Sharqiy Afrikada

D)G'arbiy Afrikada

25. Ilk paleolitning so'ngi davrida qanday jarayon odamlarni yangicha turmush sharoitiga moslashishga undagan edi?

A) Buyuk muzlashning boshlanishi

B) misning kashf etilishi

C) Buyuk muzlikning chekinishi

D) ishlab chiqaruvchi xo'jalikka o'tilishi

26. Quyidagilardan qaysi biri so'ngi paleolitda sodir bo'lgan?

A) odamlar tabiiy olovdan foydalana boshladi

B) mikrolitlar yasay boshladi

C) odarnlarning urug' jamoalarga ajralib chiqishi

D) to'quvchilikning kashf etilishi

27. Quyidagi qaysi davrda O'rta Osiyoda o'zlashtiruvchi xo'jalikdan ishlab chiqaruvchi xo'jalikka o'tilgan?

A) paleolit davrida

B) mezolit davrida

C) neolit davrida

D) eneolit davrida

28. Qaysi davrdan boshlab odamlar kulolchilik xumdonlaridan foydalanishga kirishganlar?

A) mezolit davridan

B) neoJit davridan

C) eneolit davridan

D) bronza davridan

29. Doro I saklar ustiga qachon yurish qilgan?

A) hukmronligining birinchi yili

B) hukmronligining ikkinchi yili

C) hukmronligining uchinchi yili

D) hukmronligining to’rtinchi yili

30. Makedoniyalik Aleksandr yurishlari davrida mahalliy zodagonlar - Xoriyen va Oksiartning qalalari qayerda joylashgan edi?

A) Hindiqush tog’larida

B) Amudaryo bo'ylarida

C) Zarafshon bo'ylaridaD) Hisor tog'larida

31. Aleksandrga qarshi kurash olib borgan Spitamen qayerda makedoniyaliklarga qarshi pistirma qo'ygan edi?A) Zarafshon daryosi bo'yida

B) Zariaspa shahri yaqinida

C) Basileya shahri yaqinida

D) Samarqand cho’llarida

32. Xorazmda shaharsozlikning boshlanishi ...

A) mil. av. VII asrga borib taqaladi

B) mil. av. VIII asrga borib taqaladi

C) Ahamoniylar davri bilan bog'liqdir

D) ellinizm davriga borib taqaladi

33. Mil. aw. VI-V asrlarda Xorazm quyidagi qaysi davlat tarkibiga kirgan?

A) Parfiya

B) Yunon-Baqtriya

C) So'g'diyonaD) Ahamoniylar

34. Quyidagi qaysi shahardan Kushon davlatida suyakdan yasalgan haykalchalar topilgan?A) Pompeydan

B) Rimdan

C) Troyadan

D) Afinadan

35. Eng qadimgi yo'llardan bo'lgan "La'l yo'li" qayerdan boshlangan edi?

A) Hisor tog’laridan

B) Hindiston hududlaridan

C) Xitoy hududlaridanD) Pomir togllaridan

36. Paziriq qo'rg'oni xarobalari qayerda joylashgan?A) Togli Oltoyda

B) Qadimgi Xorazmda

C) Pomir tog’larida

D) janubiy Turkmanistonda

37. Quyidagi qaysi shaharni Xitoy tarixchilari Bityan deb ataganlar?

A) Chochni

B) Ershini

C) Qangdezni

D) Baqtrani

38. Buyuk ipak yo'lining qaysi tarmog'i Qang' hududlaridan o'tgan?

A) shimoliy

B) janubiy

C) sharqiy

D) g'arbiy

39. Sho'rabashat ko'hna shahri xarobalari qayerda joylashganligini aniqlang.

A) SogdiyonadaB) Fargonada

C) Baqtriyada

D) Xorazmda

40. Dovon davlati barham topgan asrni aniqlang.

A) milodiy I asrda

B) mil av. II asrda

C) milodiy III asrda

D) milodiy II asrda

41. Quyidagi yodgorliklarning qaysi biridan xom g'ishtdan qurilgan zinapoyali ibodatxona qoldiqlari topilgan?

A) Zamonbobodan

B) Oltintepadan

C) Talashgantepadan

D) Ayritomdan

42. Hind sivilizatsiyasi vakillari asos solgan Sho'rto'qay savdo manzilgohi qayerda joylashgan?

A) Zarafshon daryosining yuqori oqimida

B) Sirdaryoning quyi oqimidaC) Amudaryomng chap qirgogida

D) Janubiy Tojikistonda

43. Quyidagilardan qoyatosh rasmlar yodgorliklarining eng qadimgilari ketma-ketligi to'g'ri berilgan javobni toping.

A) Altamir, Lasko, Kapovaya

B) Kapovaya, Zarautsoy, Teshiktosh

C) Lasko, Yava, Olduvoy

D) Olduvoy, Kapovaya, Lasko

44. Odamni o'rab turgan muhitda jonlar va ruhlarning mavjudligiga e'tiqod fanda ...

A) fetishizm deb ataladi.B) animizm nomini olgan.

C) totemizm deb ataladi.

D) sehrgarlik deb ataladi.

45. Quyidagi qaysi yodgorlik Buxoro viloyatida joylashgan?

A) Sarazm

B) NamozgohC) Zamonbobo

D) Oltintepa

46. Bronza davriga oid quyidagi qaysi yodgorlikdan yirik-yirik xumlarda saqlangan bug'doy va arpa doni topilgan?

A) Sarazmdan

B) Zamonbobodan

C) NamozgohdanD) Sopollitepadan

47. Jarqo'ton manzilgohi rejasida ...A) shaharning ilk alomatlari ko'zga tashlanadi.

B) uch qismli rejaviy tuzilish kuzatiladi.

C) yirilc davlatning poytaxti ekanligi alomatlari seziladi.

D) ibodatxona qasrdan tashqarida qurilganligi ko’zga tashlanadi.

48. Kavkazdagi Maykop qo'rg'oni yodgorligi qanday topilmalari bilan mashhur bo'lgan?

A) misdan yasalgan zeb-ziynat buyumlari bilanB) temirdan yasalgan zeb-ziynat buyumlari bilan

C) g'ordagi devoriy suratlari bilan

D) tilladan yasalgan zeb-ziynat buyumlari bilan

49. Oromiy yozuvi (alifbo)ni yaratgan oromiy qabilalari qaysi hududda yashagan?

A) Tajan daryosining yuqori oqimida

B) Frot daryosi ortida

C) Dajla daryosi yuqori oqimida

D) Arabiston yarim orolida

50. Quyidagi yodgorliklardan qaysi birida aylana shaklda qurilgan mustahkam ibodatxona qoldiqlari topilgan?

A) Tuproqqal'a

B) Ko'zaliqirC) Uzunqir

D) Qo'yqirilganqal'a

51. O'rta Osiyodagi eng qadimgi yozuvlardan

biri so'g'd yozuvi shakllangan davrni aniqlang.

A) mil. avv. III-II asrlar

B) mil. avv. VI-V asrlar

C) milodiy I-II asrlar

D) milodiy II-III asrlar

52. "Bir kuni erta tongda .. .suv olish uchun daryo bo'yiga boribdi. Zilol suvda u ... elchilaridan birining siymosini ko'rib qolibdi." Bu yerda kimlar haqida so'z yuritilayapti?

A) Iso payg'ambar va Bibi MaryamB) Zardusht va Axuramazda

C) Axriman va Mitra

D) Zervan va Axriman

53. Mitra qanday ma'bud sanalgan?

A) hosildorlik va suv ilohasi

B) quyosh va yorug'lik xudosi

C) narigi dunyo bilan odamlar ortasidagi vositachi iloh

D) yovuzlik va o'lim xudosi

54. Shiroq afsonasi haqida ma'lumot bergan tarixchini ko'rsating?

A) Gerodot B) Arrian C) Poliyen D) Strabon

55. Kushon davriga oid Qoratepa yodgorligi joylashgan hududni aniqlang.

A) Qashqadaryo viloyatida

B) Samarqand viloyatidaC) Surxondaryo viloyatida

D) Andijon viloyatida

56. O'rta Osiyodagi ilk ibodatxona qoldiqlari qaysi manzilgohdan topilgan?

A) SopollitepaB) Jarqoton

C) Zamonbobo

D) Oltintepa

57. Qaysi davrga kelib O'rta Osiyoning janubida sug'orma dehqonchilik vujudga keldi.

A) mil. aw. I ming yillikda

B) mil. aw. II ming yillikda

C) mil. aw. Ill ming yillikda

D) mil. avv. IV ming yillikda

58. O'rta paleolit davri sanasi to'g'ri ko'rsatilgan javob variantini aniqlang.

A) 1 million —100 ming yilliklar

B) 100-40 ming yilliklar

C) 40-12 ming yilliklar

D) 17-7 ming yilliklar

59. Marhumlar ko'milgan eng qadimgi qabrlar va diniy e'tiqod kurtaklari qaysi davrda vujudga kelgan?A) o'rta paleolit

B) so’nggi paleolit

C) mezolit

D) neolit

60. Quyidagi qaysi manzilgohdan 1938-yilda 3 mingdan ziyod tosh qurollari va turli hayvonlarning suyak qoldiqlari topilgan?

A) Kolbuloq

B) Selungur

C) Teshiktosh

D) Zamonbobo

61. Turarjoylar qurilishi dastlab qaysi davr odamlarining muhim ixtirosi bo'lgan?

A) ilk paleolit

B) o'rta paleolit

C) songgi paleolit

D) mezolit

62. Quyidagi manzilgohlardan qaysi birining uch qator mudofaa devori bo'lib, devorning qalinligi ikki metrga boradi?

A) Ko’zaliqir

B) Jarqo’ton

C) QiziltepaD) Sopollitepa

63.Pompey Trogning ma'lumotiga ko'ra qadimiylikda misrliklar bilan bahslasha oladigan xalqni aniqlang.A) baqtriyaliklar

B) so'g'dliklar

C) xorazmliklar

D) marvliklar

64.Buyuk muzlik davri qachon boshlangan?

A) ilk paleolitning so'nggi davrida

B) o'rta paleolitda

C) o'rta paleolitning so'nggi davrida

D) so’nggi paleolitda

65. Dastlabki diniy e'tiqod bilan bog'liq bo'lgan manzilgohni aniqlang.

A) Selungur

B) Ko'lbuloq

C) Teshiktosh

D) Zarautsoy

66. Eng qadimgi tasviriy san'atning rivojlanishi uchun asos bo'lib xizmat qilgan omilni aniqlang.

A) buyuk muzlik davrining boshlanishiB) odamning dunyoni tushunishga intilishi

C) urug’ jamoalarining pay do bo(lishi

D) turarjoylar qurilishi

67. Buyuk muzlik davri qachon o'z poyoniga yetdi?A) mezolit davri boshlanishi bilan

B) so’nggi paleolitda

C) mezolitning oxiri, neolitning boshlarida

D) neolit davrida

68. Qaysi davrdan O'rta Osiyoda sopol idishlar sirti turli naqshlar bilan bezatila boshlangan?

A) neolitB) eneolit

C) bronza

D) temir

69. O'lkamiz hududidagi qadimiy manzilgohlarning qaysi biri nisbatan keyinroq paydo bo'lgan?

A) Sopollitepa

B) Zamonbobo

C) Jarqo’ton

D) Qiziltepa

70. Diniy e'tiqodlar kurtaklari va marhumlar ko'milgan eng qadimgi qabrlar insoniyat tarixining qaysi davrida vujudga kelgan?

A) ilk paleolitda

B) o'rta paleolitda

C) yuqori paleolitda

D) so'nggi paleolitda

71. Toshkent viloyatining Ohangaron daryosi vodiysidan topilgan qadimgi aholi manzilgohini aniqlang.

A) Obishir

B) Qo'shilishC) Ko'lbuloq

D) Shoshtepa

72. Insonlar tomonidan munchoqlar, tumorlar va uzuklar qaysi tarixiy davrdan boshlab yasala boshlangan?

A) ilk paleolit

B) o'rta paleolit

C) so'nggi paleolit

D) mezolit

73. Doro I ning Suzadagi saroy qurilishi haqidagi bitigini eslang, unda sakkizinchi guruh deb qaysi xalqlar tilga olingan?

A) so'g'diylar

B) saklar

C) baqtriyaliklar

D) xorazmliklar

74. Quyidagilardan qaysi biri ilk paleolit davri odamiga mansub emas?

A) pitekantropB) neandertal

C) avstrolopitek

D) sinantrop

75. Sopollitepa manzilgohiga ... darvozadan kirilgan.

A) to'rtta

B) ikkitaC) bitta

D) uchta

76. O'rta Osiyoda qo'l tegirmoni (yorg'uchoq), charxpalak qaysi davrda ixtiro qilingan?

A) mezolit

B) eneolit

C) neolitD) bronza

77. Zardushtiylik dinida yer yuzidagi eng qo'rqinchli yovuzlik nima bo'lgan?

A) muqaddas narsalarni toptash

B) o'g'rilik

C) Axriman bilan til biriktirish

D) o'lim

78. Quyidagi qaysi manzilgohdan 20 dan ko'proq sopol haykallar topilgan?A) Tuproqqal'adan B) Qal'aliqirdan C) Ko'zaliqirdan D) Ayritomdan

92. Yunon-makedoniyaliklar armiyasi qaysi davrdan boshlab baqtriyalik va so'g^lik yoshlar hisobiga to'ldirila boshladi?

A) mil. aw. IV asr o'rtalaridan

B) mil. aw, IV asr so'ngi choragidan

C) mil aw, III asr bosblaridan

D) mil aw, III asr oxirlaridan

93.Salavkiylar davlatidagi yirik shaharlar va madaniy markazlarni belgilang.A) Baqtra, Maroqand, Termiz

B) Xorazm, Zarmas, Marv

C) Damashq, Suza, Persopol

D) Sarda, Xorazm, Ekbatan

94. Mezolit davrining oxirida Old Osiyoda ...

A) metall qurollar kashf etilib, dehqonchilikka oltish boshlandiB) ibtidoiy omochli-ziroatchilik va ibtidoiy chorvachilik vujudga keldi

C) xo'jalikning mubim tarmog'i hisoblangan kulolchilik pay do bo'ldi

D) o'troqlashuv jarayonlari yanada kucbaya boshladi

95.Neolit davrida hunarmandchilik rivojiga zamin yaratgan omilni aniqlang.

A) metall qurollarning kashf etilishi

B) kulolchihk charxining paydo bo'hshi

C) yog'och va toshga isblov berishning paydo bo’lishi

D) o'troq turmush tarziga o'tilishi

96. Mil.avv. 545-540-yillar oralig'ida Kir II bosib olgan hududlarni aniqlang.

A) Parfiya, Midiya va Lidiya

B) Parfiya, Marg'iyona va Baqtriya

C) massagetlar yurti, So'gWiyona va Parfiya

D) Ariya, massagetlar yurti va Araxosiya

97.Kushon davri me'morchiligida asosiy e'tibor nimaga qaratilgan edi?

A) Jco'priiJar va hukmdorlar qarorgohlari qurilishiga

B) qal'alar va qo'rg'onJar qurilishigaC) saroylar va ibodatxonalar qurilishiga

D) turar-joy binolari va hunarmandchilik. mahaJlalari bunyod etishga

98. Qang'uy davlatiga qachon va kimlar asos solgan?

A) mil aw. Ill asrda, qanglliklarB) mil aw. Ill asrda, saklar

C) mil aw. II asrda, xorazmiylar

D) mil. aw. II asrda, cbochliklar

99. Xitoy tarixchilarining guvohlik berishicha: "Xan sulolasi zamonida Shi mulklari..."

A) dovon davlatining janubiy mulklarini tashkil etardi

B) choch vohasining janubiy qismida joylashgan ediC) dovon davlatining shimoliy tumanlarini tashkil etardi

D) dovon davlatining asosiy poytaxt mulki edi

100. Eng qadimgi odamlar rivoji xronologik jihatdan to'g'ri ko'rsatilgan javobni toping.

A) zinjantrop, pitekantrop, avstralopitek, sinantrop, neandertal, kromanyon

B) avstralopitek, pitekantrop, zinjantrop, neandertal, sinantrop, kromanyon

C) avstralopitek, pitekantrop, zinjantrop, neandertal, kromanyon, sinantropD) avstralopitek, zinjantrop, pitekantrop, sinantrop, neandertal, kromanyon

101. Mil. aw. VI asrda shimoli-g'arbiy Hindistonning bir qismi Ahamoniylar davlati tarkibiga kirgan vaqtda O'rta Osiyoda ...A) ko'chmanchi saklar harbiy qabila ittifoqi tashkil topdi

B) Afrosiyob, Uzunqir, Qiziltepa, Yerqo'rg'on kabi ko'hna shaharlar paydo bo'ldi

C) Amirobod madaniyati paydo bo'ldi

D) "Avesto"ning eng eski qismlari paydo bo'ldi

102. Salavka ... davlat hukmdori bo'ldi.

A) Aleksandrning xohishi bilan

B) Bobilda bo'lib o'tgan xalq yig'inining qarori bilan

C) uzoq davom etgan o'zaro urushlardan keyin

D) mahalliy aholini o'z tomoniga og'dirish bilan

103. Qang' (Qang'uy) davlati dastlab tashkil topgan paytida uning chegaralari hozirgi qaysi hududlarni egallagan?

A) Toshkent vohasi va Xorazm hududlarini

B) Toshkent vohasi, Dovon va So'g'd yerlarini

C) Dovon, Chimkent va Xorazm yerlariniD) Toshkent vohasi, Chimkent viloyati va Sirdaryo bo'yi hududlarini

104.O'zbekiston hududidagi qadimgi shaharlar joylashgan o'rni noto'g'ri berilgan javobni aniqlang.

A) Uzunqir Qashqadaryo viloyatida

B) Qiziltepa Surxondaryo viloyatida

C) Ko'zaliqir Xorazm viloyatida

D) Yerqo'rg'on Farg'ona viloyatida

105.Qadimgi odamlar ancha takomillashgan kesuvchi, arralovchi va parmalovchi mehnat qurollarini qachon yasaydigan bo'lishgan?

A) taxminan 40-50 ming yil muqaddam

B) bundan 10-15 ming yil ilgariC) taxminan 25-30 ming yil muqaddam

D) o'rta paleolit davrida

106. Insoniyatning ijtimoiy taraqqiyoti bosqichlari to'g'ri ko'rsatilgan javob variantini aniqlang.

1) urug' jamoasi; 2) urug'; 3) qabilalar ittifoqi; 4) hududiy qo'shnichilik jamoasi; 5) qabila; 6) davlat.

A) 2, 1, 5, 4, 3, 6 B) 2, 1, 4, 5, 3, 6 C) 2, 1, 3, 5, 4, 6 D) 2, 1, 3, 4, 5, 6

107. Zardushtiylik ta'limotiga ko'ra borliq va bizni qurshab olgan hamma narsa qanday ikki ibtidodan yaralgan?

A) suv va havo B) olov va tuproq C) ezgulik va yovuzlik D) o'lim va hayot

108. Zardushtiylik dinidagi xudolardan qaysi birining homiyligiga farovonlik va mol-davlat bag'ishlovchilik ham kiradi?

A) Axuramazda B) Farna C) Anaxita D) Mitra

109. Mitra qanday ma'bud sanalgan?

A) hosildorlik va suv ilohasi

B) dehqonlar va chorvadorlarning hosil, farovonlik va mol-davlat bag'ishlovchi homiysi

C) narigi dunyo bilan odamlar o'rtasidagi vositachilikni amalga oshiruvchi iloh

D) yovuzlik va o'lim xudosi

110.Yunonistonda Zardusht ismining "Zorastr" shaklida talaffuz qilinishiga asosiy sabab nima?A) bu yerda uni birinchi galda donishmand yulduzshunos sifatida bilishar edi

B) bu yerda uni birinchi galda faylasuf va ilohiyotshunos olim sifatida bilishar edi

C) jamiyatdagi voqea-hodisalarni oldindan ko'ra biluvchi folbin sifatida bilishar edi

D) uni Yunonistonda olim, shoir va ostadonlar yasovchi deb bilishar edi

111. Zardushtiylik tarqala boshlagan kezlarda diniy marosimlar qayerlarda o'tkazilgan?

A) asosan maxsus ibodatxonalar va g'orlarda

B) g'orlarda va daryo bo'ylarida

C) dashtda, sahroda va katta daraxtlarning kovagidaD) ochiq osmon ostida, gulxan qarshisida yoki uydagi o'choq olovi yonida

112. Zardushtiylikda umrning tub ma'nosi nimadan iborat?

A) ertadan peshinga qadar toat-ibodat, kechasi bilan olovni ulug'lash

B) kunduzi quyoshni ulug'lash, kechasi olovni ulug'lash

C) urug'dosh kishilarga yaxshilik qilish, jamiyatni bid'atdan saqlash

D) ezgu amal, ezgu so'z va ezgu fikr

113.


Zardushtiylikda yovuzlik bilan kurashda ezgulikka yordam berishda asosan qanday amallarni bajarish lozimligi ko'rsatilgan?

A) xayr-sadaqa berish, zakot berish va jon solig'i to'lash

B) diniy marosimlarni to'kis bajarish, qurbonliklar qilish, bolalarni tarbiyalash

C) yolg'on so'zlamaslik, aldamaslik, va'daga vafo qilish, faqat ezgu ishlarni amalga oshirish

D) sayr qilish, qo'shnilar bilan do'st bo'lish, qarz berganda sudxo'rlikka yo'l qo'ymaslik

114. Surxko'tal yodgorligidan topilgan yozuv___

A) lotin alifbosidagi baqtriya yozuvi edi

B) oromiy alifbosidagi so'g'd yozuvi edi

C) yunon alifbosidagi kushon bitigi edi

D) so'g'd alifbosidagi tohar bitigi edi

115. O'rta Osiyodagi mil. av. V-IV asrlarga oid bo'lgan manzilgohni aniqlang.

A) Qo'yqirilganqal'a B) Oybo'yirqal'a C) Zartepa D) Varaxsha

116. O'rta Osiyo bo'yicha eng qadimgi yozuvlar topilgan manzilgohlarni aniqlang.

A) Oltintepa, Namozgoh

B) Sopollitepa, Dalvarzin

C) Afrosiyob, Yerqo'rg'onD) Oybo'yirqal'a, Qo'yqirilganqal’a

117. Miloddan avvalgi I asr va milodning dastlabki asrlarida Xorazmda___A) kumush va mis tangalar zarb qilingan edi

B) O'rta Osiyo bo'yicha eng qadimgi yozuv vujudga keldi

C) mahalliy taqvim amalda bekor bo'ldi

D) hukmdorlarning qarorgohi - Qal'aliqir shahri bunyod etildi

118. Makedoniyalik Aleksandr yurishlarida qatnashgan tarixchini aniqlang.

A) Aristotel B) Aristobul C) Diodor D) Kvint Kursiy Ruf

119. Bundan 4-5 ming yil ilgari O'rta Osiyo aholisi ...

A) Hindiston, Eron va Old Osiyo o'lkalari bilan madaniy munosabatda bo'lgan.

B) Hindiston, Eron va Old Osiyo o'lkalariga harbiy harakatlar qilgan.

C) Zardushtiylik diniga e'tiqod qilishni boshlagan.

D) to'rt guruhga ajratilgan: kohinlar, jangchilar, dehqonlar, hunarmandlar.

120. Quyidagi manzilgohlarning hududiy jihatdan joylashuvi to'g'ri ko'rsatilgan javobni aniqlang.

a) Zamonbobo b) Uzunqir c) Qiziltepa d) Ko'zaliqir

1) Qashqadaryoda 2) Surxondaryoda 3) Xorazmda 4) Buxoroda

A) 1-a; 2-b; 3-е; 4-d B) 2-е; 3-d; 4-a; 1-b C) 2-е; 3-a; 4-d; 1-b D) 4-d; 3-a; 2-b; 1-е

121. O'zbekiston hududidagi qadimgi shaharlar nomi to'g'ri keltirilgan javob variantini aniqlang.

A) Qiziltepa, Yerqo'rg'on, Uzunqir

B) Oltintepa, Uzunqir, Ko'zaliqir

C) Sarazm, Ko'ktepa, Jarqo'ton

D) Bolaliktepa, Oltintepa, Qiziltepa

122. Quyidagi tarixiy voqealarning qaysi biri milodiy III asrga oid?

A) Qang' davlati tashkil topdi

B) Yuechji qabilalari O'rta Osiyoga bostirib kirdi

C) To'xtovsiz urushlar natijasida Kushon davlati parchalanib ketdi

D) Qadimgi oromiy yozuvi kirib kela boshladi.

123. Buyuk ipak yo'lining "kumush yo'l" tarmog'i qaysi hududlar orqali o'tgan edi?

A) Marv, Damashq, Termiz, Balx

B) Xitoy, O'rta Osiyo, Hindiston, Old Osiyo

C) Hindiston, Xitoy, O'rta Osiyo, KavkazD) O'rta Osiyo, Xazar hoqonligi, Bulg'or davlati, Kiyev Rusi

124. Xammurapi qonunlarida jinoyatchiga nisbatan qo'llanilgan jazo turi to'g'ri ko'rsatilgan variantni aniqlang.

1) shifokorning o'ng qo'li kesib tashlangan;

2) arxitektor qatl etilgan;

3) qarzdor 5 yil muddatda qullik majburiyatini o'tagan;

4) ayblanuvchi jabrlanuvchiga jarima to'lagan;

5) qulfbuzarga o'lim jazosi qo'llanilgan.

A) 1,2,3 B) 2,5 C) 3,4 D) 1,4,5

125. So'nggi paleolit davri odamlarining muhim ixtirosini aniqlang.

1) turarjoy qurilishi, sun'iy olov;

2) ancha takomillashgan kesuvchi, mehnat qurollari;

3) o'q-yoy, hayvonlarni qo'lga o'rgatish;

4) kulolchilik, parmalovchi mehnat qurollari;

5) munchoq, tumorlar va uzuklar yasash.

A) 1, 3, 5 B) 1, 2, 5 C) 2, 3, 4 D) 1,4,5

126. Eneolit davridan boshlab O'rta Osiyoda ...

1) sug'orma dehqonchilik vujudga keldi;

2) xom g'ishtdan keng foydalana boshlandi;

3) kulolchilik charxi va g'ildirak kashf etildi;

4) Jarqo'ton manzilgohi yuksak taraqqiyotga erishdi;

5) kulolchilik xumdonlaridan keng foydalana boshlandi;

6) sopol idishlar sirti naqshlar bilan bezatiladigan bo'ldi.

A) 1,2,4,5 B) 3,4,5,6 C) 1,2,5,6 D) 2,3,4,5

127. Quyidagi manzilgoh va ular joylashgan hudud to'g'ri ko'rsatilgan variantni aniqlang.

1) Iyerixon; 2) Sarazm; 3) Namozgoh; 4) Zamonbobo; 5) Jarqo'ton. a) Surxondaryo; b) Buxoro; c) Turkmaniston; d) Tojikiston; e) Falastin.

A) 1-е; 2-d; 3-е; 4-b; 5-a

B) 1-d; 2-е; 3-b; 4-a; 5-e

C) 1-е; 2-d 3-е; 4-a; 5-b

D) 1-е; 2-d; 3-b; 4-c; 5-a


128. O'zbekiston tarixi bo'yicha eng qadimgi yozma manbalar ketma-ketligi to'g'ri keltirilgan javobni aniqlang.

A) "Avesto", shumer yozuvlari, Gerodotning "Tarix" asari, Behustun yozuvlari

B) Ramayana, "Avesto", Yunon-rim manbalari, Persopol yozuvlari

C) "Avesto", Behustun yozuvlari, Gerodotning "Tarix" asari, Yunon-rim manbalari

D) "Avesto", Yunon-rim manbalari, Xitoy solnomalari

129. Mil.aw. III-II ming yilliklarda ...

A) O'zbekistonning qadimgi aholisi bilan Qadimgi Sharq elatlari o'rtasida keng madaniy aloqalar boshlangan.

B) Hisor va Sarazm kabi qadimgi madaniyatlarning gullab-yashnagan davri bo'ldi.

C) Andronov madaniyati qabilalarining Kichik Osiyoning keng hududlariga migratsiyasi boshlangan.

D) Orol bo'yi qabilalari Sirdaryoning yuqori oqimi bo(ylab harakatlanib, bu hududlarda yirik qaValarga asos solganlar.

130. Milodiy I-IV asrlardan boshlab Zarafshon va Qashqadaryo vohalarida yaratilgan madaniyat qanday jarayon bilan bog'liq edi?

A) baqtriyaliklarning yangi yerlarni o'zlashtirish faoliyati va solg'd savdogarlarining harakatlariB) so'g'diylaming yangi yerlarni o'zlashtirish faoliyati va so'g'd savdogarlarining harakatlari

C) Baqtriya va Marg'iyona aholisining shimoliy hududlarga migratsiyasi

D) so'gldiylarning tinimsiz urushlari va yuksak yaratuvchanlik faoliyati

131. Qanday jarayon insonning fikrlash qobiliyati va tafakkurini asta-sekin o'zgartirib bordi?

A) tabiiy iqlimning o'zgarib borishi va uning insonga ta'siri

B) tabiat qoidalari va tabiat haqidagi tafakkurning kengayib borishi

C) mehnat qurollarining takomillashuvi va ishlab chiqaruvchi xo'jalikka o(tilishi

D) mehnat faoliyati, tevarak-olam haqidagi to'plangan bilimlar

132. Ma'lumki, Farg'ona vodiysidan mil.aw. II ming yillik boshlariga oid metall buyumlari xazinasi topilgan bo'lib, undagi bronza to'g'nog'ichlarga o'xshash to'g'nog'ichlar Sharqdagi qaysi hududdan topilgan?

A) Xitoyning qadimgi shahar xarobalaridan

B) Hindistondagi Xarappa madaniyati buyumlari orasidan

C) Mo'g'ulistondagi ko'chmanchilar mozor-qo 'rg'onlaridan

D) Eronning qadimgi manzilgohlaridan

133. Quyida keltirilgan Xorazm shaharlari va ularning qaysi davrga oid ekanligi to'g'ri berilgan qatorni toping.

1) Tuproqqal'a; 2) Qal'aliqir; 3) Ko'zaliqir; 4) Jonbosqal'a va Qo'yqirilganqal'a.

a) mil.aw. VII asr; b) mil.aw. V-IV asrlar; c) mil.aw. III-II asrlar; d) milodiy II-III asrlar.

A) 1- b; 2 - d; 3 - c; 4 - a

B) 1- c; 2 - d; 3 - a; 4 - b

C) 1- d; 2 - c; 3 - b; 4 - a

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə