Curriculum vitae
Yüklə 84.26 Kb.
tarix14.04.2016
ölçüsü84.26 Kb.


CURRICULUM VITAE


1. ŞƏXSİ MƏLUMAT / PERSONAL INFORMATION

Soyadı, adı, atasının adı:

Full name:Jafiyev Tahir Rashid oglu


Doğum yeri və tarixi:

Date and place of birth:Azer. Repub. Beylagan district, Shahsevan village

1968


Yaşayış ünvanı:

Home address:Baku 1100, A. M. Sharifzadeh str. 12

Vətəndaşlığı:

Citizenship:azerbaijani

İddia olunan vəzifə:

Position applied for:Teacher

Ailə vəziyyəti:

Marital status:Evli / Married
Hərbi mükəlləfiyyəti:

Military status:Being in the reserve soldier


2. ƏLAQƏ / CONTACTS

Telefonlar (ən azı birini göstərin)
Phone numbers (please indicate at least one)

Elektron poçt ünvanı
E-mail

ev / home

iş / work

mobil / cell


(070) 320 20 98

cafievtahir@gmail.com

3. TƏHSİL / EDUCATION

Orta təhsil məktəbi / gimnaziya / lisey №
Secondary school / gymnasium / lyceum #

İmisli r-nu, 34 № orta məktəb
Region Imishli, school # 34Ali təhsil müəssisəsinin adı və yeri
Name and location of institute

Fakültə/İxtisas
Faculty/Specialty

Qəbul olduğu il

Year entered


Bitirdiyi il

Year graduatedDərəcə (bakalavr, magistr və s.)
Degree (bachelor, master etc.)

Diplomun №

Diploma #Daxil olarkən topladığı bal
Entrance score

Baku State University


History faculty,

historian1990-1995
AB-I 022013
4. KOMPÜTER BİLİYİ / IT SKILLS

Avadanlıq və proqram təminatı

Hardware and softwareBilik səviyyəsi
Knowledge level

Microsoft Office

Yaxşı /good

5. DİL BİLİYİ / LANGUAGE SKILLS

Dillər
Languages

Danışmaq
Speaking

Oxumaq/Yazmaq
Reading/Writing

Başa düşmək
Understanding

Bilik səviyyəsi

Level of knowledgeƏla
Excel.t

Yaxşı
Good

Zəif
Poor

Əla
Excel.t

Yaxşı
Good

Zəif
Poor

Əla
Excel.t

Yaxşı
Good

Zəif
Poor

Azerbaijani

###Russian

###English

###
Turkish

#
##Persian
#
#


#

6. İŞ TƏCRÜBƏSİ / WORK EXPERIENCE

İş yerinin adı
Name of the workplace

Vəzifə/Gündəlik vəzifə öhdəlikləri
Position/Main Responsibilities

Birbaşa rəhbərin adı və əlaqə vasitələri
Name & contacts of supervisor

İşə qəbul və çıxma tarixi
Start & finish date of the employment

İşdən çıxmanın səbəbi
Reason for leaving

National Academy of Sciences of Azerbaijan, history institute named after A.A.Bakıxanov,

Department of the History of the Middle Ages of Azerbaijan
Scientist, Doctor of philosophy on history

Diploma # FD № 08440Y. Mahmudoff

1996


Cəfiyev Tahir Rəşid oğlunun Elmi əsərlərinin siyahısıAdı

Əsərin xarakteri

Əsər haqqında məlumat

Həcmi

1

Xoca Sədəddin Əfəndinin həyat və fəaliyyətinə dair bəzi qeydlər

Məqalə

AEA xəbərləri (tarix, fəlsəfə, hüquq seriyası),ELM nəşriyyatı,Bakı,1998, №1

s.114 – 118

2

Xoca Sədəddin Əfəndinin «Tacüt-təvarix»əsəri Qara- qoyunlu hökmdarı Qara İskəndərin Osmanlı sultanı IIMurada yazdığı übudiy- yətnamə haqqında

Tezis

AEA aspirantlarının elmi konfransinın materialları, ELM nəşriyyatı, Bakı, may 1999


s.104 – 105

3

XV – XVII əsrlər Osmanlı tarixşünaslığında «Tacüt-təvarix»in yeri

Məqalə

«Elm» qəzeti, 25 may,31 may 2000, (№17-18 (538-539), 19-20 (540-541))

s. 9, 11


4

Xoca Sədəddin Əfəndinin «Tacüt-təvarix» əsəri Taclı xanım haqqında

Tezis

Şərqin aktual problemləri: tarix və müasirlik (Ak. Z.M Bünyadovun anadan olmasının 75 illiyinə həsr olunmuş elmi-nəzəri kon-fransının materialları), Əbilov, Zeynalov və oğulları, Bakı, 2000

s.52 – 54


5

«Tacüt-təvarix» əsəri Osmanlı – Səfəvi müharibə-sinin başlanması və Çaldıran vuruşmasının taktiki sxemi barədə

Məqalə

«Elm» qəzeti, 28 avqust, 15 sentyabr, 2001, (№25-26 (590-591), 27-28 (592-593))

s. 7, 13

6

Sultan Səlimin «Tacüt-təvarix»də əks olunmuş mülahizələri Səfəvilərin ictimai proseslərdə rolunun etirafı kimi


Tezis

Şərqin aktual problemləri: tarix və müasirlik (Ak. Z.M Bünyadovun anadan olmasının xatirəsinə həsr olunmuş elmi-nəzəri kon-fransının materialları), Nurlan nəşriyyatı, Bakı, 2001

s.79 – 81

7


XIV əsrin sonu – XV əsrin əvvəllərində Azərbaycan dövlətçiliyində hüquqi varislik problemi və onun beynəlxalq münasibətlərdə əksinə dair (Xoca Sədəddin Əfəndinin «Tacüt-təvarix» əsərinin materialları əsasında)

Məqalə

Azərbaycan Respublikası MEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu və AMEA Rəyasət heyətinin təsis etdiyi “Şah İsmayıl Xətai irsini araşdırma qrupu” (QHT)-nin Şah İsmayıl Xətainin anım günü münasibəti ilə birgə keçirdiyi elmi-praktiki konfransın materialları, Bakı, 2006

s.32 – 37

8

Azərbaycanın feodal dövlətləri XV – XVI əsrin birinci rübündə (Xoca Sədəddin Əfəndinin «Tacüt-təvarix» əsəri əsasında)

Avto-

referat


Tarix elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim olunan dissertasiyanın avtoreferatı,

Bakı ,2007s.1 - 28

9

Международное положение и политическая обстановка Азербайджана в первой трети XV века

Məqalə

Журнал «Азербайджан и азербайджанцы», Баку, 2008

№ 1 – 4


c.200 – 207

10

1473-cü il Osmanlı – Ağqoyunlu müharibəsi ərəfəsində Yaxın Şərq Türk dövlətləri arasında olan hərbi – diplomatik qarşıdurma(Xoca Sədəddin Əfəndinin «Tacüt-təvarix» əsərinin materialları əsasında)

Məqalə

AMEA Tarix İnstitutu Elmi Əsərlər 2010, cild 34

s.163-169

11

XVI əsrin əvvəllərindəOsmanlı – Səfəvi münasibətlərinin kəskinləşməsi və Çaldıran döyüşündə I Şah İsmayılın sərkərdəlik məharəti (Xoca Sədəddin Əfəndinin «Tacüt-təvarix» əsərinin materialları əsasında)

Məqalə

AMEA xəbərlər (tarix, fəlsəfə, hüquq seriyası), ELM nəşriyyatı, Bakı, 2012, №1


s. 14-26

12

“XV əsrin 20-30-cu illərində teymuri-qaraqoyunlu-məmlük-osmanlı münasibətləri və azərbaycan hərb tarixinə bir baxış”

Məqalə

Qaraqoyunlular-600 (Respublika konfransının materialları), Bakı-2013

s.29-44


13

Tacli xanim hekayəti və ya Xoca Sədəddin Əfəndinin Osmanlı tarixlərində saldığı qarışıqlıq ( istehsalatdadır)

Məqalə

”Şah İsmayıl və Sultan Səlim” (Beynəlxalq konfransın materialları)
14

Çaldiran meydan savaşindan sonraki hərbi-siyasi, diplomatik vəziyyət Xoca Sədəddin Əfəndinin

«Tacüt-Təvarix» əsərindəMəqalə

”Tarix və onun problemləri” jurnalı, 2013 №3Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə