Curriculum Vitae Iftode Cristian Vasile
Yüklə 161.9 Kb.
tarix30.04.2016
ölçüsü161.9 Kb.


Europass

Curriculum VitaeInformaţii personale
Nume / Prenume

IFTODE Cristian-Vasile

E-mail

cristianiftode@yahoo.com, iftode@ub-filosofie.ro


Experienţa profesională
Perioada

2011 şi până în prezent

Funcţia sau postul ocupat

Lector universitar

Activităţi şi responsabilităţi principale

Predare cursuri şi seminarii:

 • Filosofie contemporană (licenţă),

 • Introducere în etică (licenţă),

 • Introducere în estetică (licenţă),

 • Modernism, antimodernism, postmodernism (master: Istoria şi circulaţia ideilor filosofice),

 • Ethics and Intercultural Negotiation (master UNESCO: Intercultural Management)

 • Relaţia dintre ştiinţele umaniste, filosofie şi viaţa practică (curs pentru doctoranzi şi postdoctoranzi, sub egida Şcolii postdoctorale în ştiinţe social-umane şi politice a Universităţii din Bucureşti)

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea din Bucureşti

Facultatea de Filosofie

Departamentul de Filosofie practică şi Istoria filosofiei

Splaiul Independentei nr. 204, Sector 6, Bucuresti


Cod postal 060024
http://filosofie.unibuc.ro/

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Activitate didactică – Învăţământ superior: predare de cursuri şi seminarii, tutorat, coordonare de lucrări de licenţă, master şi gradul I

Perioada

2011 şi până în prezent

Funcţia sau postul ocupat

Cadru didactic asociat

Activităţi şi responsabilităţi principale

Predare cursuri pentru masterul Tehnici diplomatice

Titular al cursului Retorică și argumentareNumele şi adresa angajatorului

Universitatea din Bucureşti

Facultatea de Istorie

Bulevardul Regina Elisabeta nr. 4-12, Sector 5, București
Cod poștal 030018
http://istorie.unibuc.ro/


Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Activitate didactică – Învăţământ superiorPerioada

2007 - 2011

Funcţia sau postul ocupat

Asistent universitar

Activităţi şi responsabilităţi principale

Predare cursuri/seminarii, nivel licență:

 • Filosofie contemporană,

 • Introducere în etică,

 • Introducere în estetică

 • Filosofie greacă,

 • Etica autenticităţii (curs opțional),

 • Filosofia ca mod de viaţă (curs opțional).

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea din Bucureşti

Facultatea de Filosofie

Catedra de Istoria filosofiei şi Filosofia culturii

Splaiul Independentei nr. 204, Sector 6, Bucuresti


Cod postal 060024
http://filosofie.unibuc.ro/

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Activitate didactică – Învăţământ superior

Perioada

2007 - 2008

Funcţia sau postul ocupat

Cadru didactic asociat

Activităţi şi responsabilităţi principale

Predare cursuri:

 • Istoria filosofiei.

 • Estetică generală.

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică "I.L. Caragiale" din Bucureşti

Facultatea de Film

Strada Matei Voievod nr. 75-77, București 021452

http://unatc.ro/prezentare/index.php


Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Activitate didactică – Învăţământ superior

Perioada

2007 - 2014

Funcţia sau postul ocupat

Coordonator Erasmus în Facultatea de Filosofie

Activităţi şi responsabilităţi principale

 • Organizeză mobilităti individuale şi dezvoltă parteneriate strategice

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea din Bucureşti

Facultatea de Filosofie

Departamentul de Filosofie practică şi Istoria filosofiei

Splaiul Independentei nr. 204, Sector 6, Bucuresti,

Cod postal 060024
http://filosofie.unibuc.ro/


Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Activitate în domeniul educaţiei

Perioada

2007 - prezent

Funcţia sau postul ocupat

Cercetător ştiinţific

Activităţi şi responsabilităţi principale

 • Activităţi de cercetare ca parte a unor proiecte derulate prin intermediul centrului

 • Activităţi de cercetare şi perfecţionare desfăşurate în afara centrului:

- membru în echipa proiectului  D Platform – Instrument cultural şi portal interdisciplinar dedicat arealului dunărean (PN-II-RU-TE-2014-4-2601), ce reunește membri din  Universitatea București, Universitățile de Artă din Iași şi București, Universitatea de Agronomie, SNSPA, proiect demarat în decembrie 2015.

- Managing Editor (din anul 2013) al revistei Annals of the University of Bucharest - Philosophy Series.


- participare la cursurile de formare IISOC (2012-2013) Universitatea din București, Facultatea de Psihologie.
- membru în echipa proiectului „Artă. Consum. Finitudine”, proiect derulat sub egida Universității Naționale de Arte din București în parteneriat cu Universitatea de Arte George Enescu Iași, Muzeul Național de Artă Contemporană, Asociația Doctoranzilor și Cercetătorilor în Filosofie, finanţare AFCN - Administraţia Fondului Cultural Naţional, perioada: mai - noiembrie 2013. Pentru rezultate (workshop-uri, dezbateri publice, expoziţii), a se vedea: http://acofin.wordpress.com/

- membru în echipa proiectului: "Implementarea Procesului Bologna la Universitatea din Bucureşti" (2005), cu proiectul: DECUFIL – Dezvoltarea curriculară în cadrul Catedrei de Istoria filosofiei şi Filosofia culturii în conformitate cu prevederile Programului Bologna (director grant: acad. Gheorghe Vlăduţescu), SP-C2005-P01Numele şi adresa angajatorului

Centrul de cercetare a istoriei ideilor filosofice (CCIIF)

Universitatea din Bucureşti

Facultatea de Filosofie

Splaiul Independentei nr. 204, Sector 6, Bucuresti


Cod postal 060024
http://cciif.ub-filosofie.ro/

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Activitate în domeniul cercetării

Educaţie şi formare
Perioada

Calificarea / diploma obţinută

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

/ furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională


August 2014

Diplomă de formator

Core Fusion S.R.L. / Ministerul Muncii / Ministerul Educaţiei Naţionale
Formator


Calificarea / diploma obţinută

2007 – 2012

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Stagii de cercetare şi predare la Université Paris-Est Créteil

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Specia­li­ta­tea - Filosofie


Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Université Paris-Est CréteilPerioada

2007

Calificarea / diploma obţinută

Titlul de Doctor / Diploma de doctor în filosofie

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Specia­li­ta­tea - Filosofie

/ Titlul tezei de doctorat: Rolul analogiei în elaborarea metafizicii aristoteliceNumele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti / conducător științific acad. Gh. Vlăduțescu

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Ph.D în Filosofie


Perioada

2002 - 2006

Calificarea / diploma obţinută

Doctorand cu frecvenţă (bursier)

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti / conducător științific acad. Gh. Vlăduțescu

Perioada

2001 - 2002

Calificarea / diploma obţinută

Absolvent de studii aprofundate în Filosofie / Diplomă de studii aprofundate

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Specia­li­ta­tea – Filosofie

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Facultatea de Filosofie, Universitatea din București

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Advanced Studies Program

Perioada

1996 - 2001

Calificarea / diploma obţinută

Licenţiat în Filosofie / Diplomă de Licență

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Specia­li­ta­tea – Filosofie

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Facultatea de Filosofie, Universitatea din București

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Media generală 10 – şef de promoţie

Perioada

1993 - 1997

Calificarea / diploma obţinută

Studii liceale şi Bacalaureat / Diplomă de Bacalaureat

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Colegiul Național Spiru Haret din București

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională


Șef de promoţie

Aptitudini şi competenţe personale


Limba maternă

Română

Limbi străine cunoscute
Autoevaluare
Înţelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european
Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

Franceză
C2

Utilizator experimentat

C2

Utilizator experimentat

C2

Utilizator experimentat

C2

Utilizator experimentat

C2

Utilizator experimentat

Engleză
C2

Utilizator experimentat

C2

Utilizator experimentat

C2

Utilizator experimentat

C2

Utilizator experimentat

C2

Utilizator experimentat

Germană
A2

Utilizator elementar


A2

Utilizator elementar


A2

Utilizator elementar


A2

Utilizator elementar


A2

Utilizator elementar


Latină
B2

Utilizator independent


B2

Utilizator independent


B2

Utilizator independent


B2

Utilizator independent


B2

Utilizator independent


Greaca veche
B2

Utilizator independent


B2

Utilizator independent


B2

Utilizator independent


B2

Utilizator independent


B2

Utilizator independent


Competenţe şi abilităţi sociale

 • Spirit de echipă deprins prin instruire şi experienţă profesională;

 • Capacitate de adaptare la medii solicitante, deprinsă prin experienţa de muncă în mediul universitar;

 • Bună capacitate de comunicare, deprinsă ca urmare a experienţei de profesor.
Competenţe şi aptitudini organizatorice

 • Coordonare – graţie funcţiei de Responsabil ERASMUS, desfăşurând muncă de tutorat cu studenţi români şi străini selectaţi în program;

 • Am făcut parte din echipa mai multor proiecte de cercetare;

 • Am coordonat echipa Facultăţii de Filosofie la Târgul educaţional al Universităţii din Bucureşti;

 • Am fost membru în comitetul de organizare a mai multor conferinţe.


Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

Abilităţi în utilizarea Internetului; O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office.

Alte competenţe şi aptitudini

Discursuri publice şi organizare de dezbateri pe teme de interes social şi cultural, aptitudini probate prin participarea la o serie de emisiuni radio şi TV sau conferinţe publice.

Informaţii suplimentare
Afilieri


Membru în Biroul de conducere al Departamentului de Filosofie Practică şi Istoria Filosofiei;

Membru în Consiliului de conducere al Facultăţii de Filosofie;

Responsabil ERASMUS în cadrul Facultăţii de Filosofie între anii 2007-2014;

Membru fondator în Societatea Română de Filosofie şi membru în Comitetul Director al acestei organizaţii;

Membru fondator în Asociaţia Doctoranzilor şi Cercetătorilor în Filosofie

Membru fondator în Centrul de Cercetare a Istoriei Ideilor Filosofice, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti.


Prelegeri susţinute în străinătate


 • invitat al Departamentului de Filosofie al Universităţii Paris-Est Créteil, susţinând o prelegere pe tema: Les pieges de l'authenticité (17 februarie 2012)

 • invitat al Departamentului de Filosofie al Universităţii Paris XII - Val de Marne, susţinând o prelegere pe tema: Y a-t-il une éthique postmoderne? (9 mai 2007) în cadrul programului masteral

Participări la conferinţe naţionale şi internaţionale

- organizator al Conferinţei naţionale: Critică, marginalitate, cinism, 25-26 noiembrie 2015, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, susţinând comunicarea: „Cinismul şi practica adevărului”.

- Keynote speaker la International Interdisciplinary Doctoral Conference (IIDC), Romanian Association of Young Scholars (RAYS), 25-26 septembrie 2015, Bucureşti, susţinând comunicarea: „From Biopolitics to Aesthetics of the Self: A Foucauldian Approach”.

- participant la Conferința națională : Estetică și Teorii ale Artelor (ETA), 11‐12 Septembrie 2015, Departamentul de Filosofie & Centrul de Filosofie Aplicată, Universitatea „Babeș‐Bolyai” Cluj‐Napoca, susţinând comunicarea : „Kant despre artele frumoase: o reconstrucţie”.

- participant la colocviul: (În)semnele autorității. Între retorica crizei și imperativul consolidării, 19 iunie 2015, Universitatea Națională de Arte din București, susţinând comunicarea : „Tentaţiile autorităţii”.

- participant la Bucharest Colloquium on Moral and Political Philosophy „Global Justice”, 26-27 mai 2015, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, susţinând comunicarea: „The Multiple Self as a Condition for Democratic Pluralism”.

- participant la Conferinţa internaţională „Humanities and Social Sciences Today. Classical and Contemporary Issues”, Iaşi, 7-10 mai 2015, susţinând comunicarea: „The Ethical Meaning of Foucault’s Aesthetics of Existence”.

- conferinţă pe tema: Etică vs. (?) morală, 19 martie 2015, organizată de Centrul de cercetare în etică aplicată, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti.

- participant la Conferinţa internaţională Engaging Foucault, Institute for Philosophy and Social Theory, Belgrade, 5-7 decembrie 2014, susţinând comunicarea: „The Aesthetics of Existence”: Is It Really Ethics?”

- participant la „Seriozitatea jocului”, colocviu anual al Centrului de Hermeneutică, Fenomenologie şi Filosofie Practică, Universitatea Al. Ioan Cuza din Iaşi, 13-14 noiembrie 2014, susţinând comunicarea: „Autocreaţia ca joc serios”, fiind și moderator al unei secţiuni.

- participant la Colocviul internaţional The Tradition of Rupture, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie, 29-30 octombrie 2014, susţinând comunicarea: „The Genealogy of the Ethical Subject: A Case Study of Discontinuities and Epistemic Ruptures”.

- participant la ECAP 8 – Eighth European Conference of Analytic Philosophy, Bucharest, 28 august - 2 septembrie 2014, Chair al Workshop-ului „Analytic Ethics, Life and Science”.

- participant la conferinţa: „Philosophy in Afterpostmodern Situation – Applications and Perspectives”, 19-20 May 2014, Faculty of Philosophy, Veliko Turnovo University, Bugaria, susţinând comunicarea: „The Concept of 'Biopolitics' in Foucault’s Work”.

- participant la Conferința internațională Le Sujet Digital. In-scription, Ex-scription, Télé-scription, LABEX-ARTS-H2H.FR, 18-21 nov. 2013, Université Paris 8, susţinând comunicarea: „Facebook: Self-Writing in a Digital Social Network”, în colaborare cu Constantin Vică.

- participant la conferinţa „Sens şi nonsens în viaţa şi cultura contemporană”, UNARTE, Bucureşti, 12 oct 2013, susţinând comunicarea: „Arta ca transgresiune şi estetica avangardei”.

- participant la simpozionul Gustul pentru Filosofie ediţia a 3-a, 2 iunie 2013, susținând conferința: „Elitismul geniului şi democraţia gustului”.


Participări la conferinţe naţionale şi internaţionale


- Grant Erasmus, Veliko Turnovo University, 27 mai - 2 iunie 2013, susţinând prelegeri de Filosofie morală şi Metafilosofie.

- participant la conferinţa susţinută în cadrul cursului de vară „Etica în ştiinţă, religie şi politică”, 2-6 sept. 2013, susținând comunicarea „Capcanele autenticităţii şi rădăcinile creştine ale ideii de «sine autentic»”.

- participant la conferinţa: „Artă. Consum. Finitudine”, UNARTE, Bucureşti, 25 mai 2013, susţinând comunicarea: „Moartea omului şi naşterea biopoliticii”.

- participant la workshop-ulEnthousiasmos: Teatrul şi comunitatea”, din cadrul celei de-a treia ediţii a conferinţei „Diaspora în Cercetarea Ştiinţifică şi Învăţământul Superior din România” (26-27 septembrie 2012, Universitatea Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică, Bucureşti), susţinând comunicarea: „Parrhêsia şi funcţia socială a teatrului”.

participant la workshop-ul internaţional Historiograpy of Philosophy: Representations and Cultural Constructions (22-23 septembrie 2012, Universitatea de Vest, Timişoara), susţinând comunicarea: „Foucault's Idea of Philosophy as ‘Care of the Self’: Critical Assessment and Conflicting Metaphilosophical Views”.

participant la workshop-ul Romanian Development Cooperation: 2015 and Beyond: The Roadmap to Effectiveness (11-13 iulie 2012, Predeal).

- participant la Conferinţa internaţională Global Justice and Norms (10-12 mai 2012, Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti), susţinând comunicarea: Philosophy, Terror, and Biopolitics”.

- participant la Conferinţa internaţională Values of the Human Person: Contemporary Challenges (3-4 iunie 2011, Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti în colaborare cu Council for Research in Values and Philosophy, Washington, U.S.A.), susţinând comunicarea: „Monadological Individualism or Relational Personalism? Ways of Subjectivation in the World of Today”.

- participant la Simpozionul „Exerciţii de lămurire a sarcinilor filosofiei” (27 februarie 2010, Facultatea de Filosofie, Bucureşti), susţinând conferinţa: „Te(a)ma vremii noastre: condiţii de spiritualitate şi modele de subiectivare în «postmodernism»”.

- participant la Simpozionul naţional Dialogul dintre teologie şi filosofie (ediţia a III-a): „Semnificaţia Universului şi valoarea vieţii umane - abordare teologică, filosofică şi ştiinţifică actuală”, Palatul Patriarhal din Bucureşti, 14-15 mai 2009, susţinând comunicarea „Virtutea umilinţei şi rolul ei în modelarea caracterului”.


- participant la Simpozionul internaţional „Reason in Contemporary Public Space”, 14-15 noiembrie., 2008, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, susţinând comunicarea: „Secularisation and Post-Secularisation”.

- participant la Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice „Argumentare. Comunicare, educaţie. Noi controverse în filosofia contemporană” (31 octombrie 2008, Universitatea „Politehnica” din Bucureşti în colaborare cu Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti şi Centrul de Cercetare a Istoriei Ideilor Filosofice), susţinând comunicarea: „Două tipuri de filosofie socială şi similitudinea lor structurală”.

- participant la Simpozionul international „Jewish Culture: Between Local and Universal”, 26-27 iunie 2008, The Second Goldstein-Goren Conference, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti, susţinând comunicarea: „Giorgio Agamben despre Holocaust şi aporia mărturiei”.

- participant la Simpozionul naţional Dialogul dintre teologie şi filosofie (ediţia a II-a): „Religia în operele unor filosofi români şi filosofia în operele unor teologi români”, Palatul Patriarhal din Bucureşti, 19-20 iunie 2008, susţinând comunicarea „Sensul credinţei la Mircea Florian şi în filosofiile modernităţii târzii”.

- participant la Conferinţa internaţională Viaţa evreiască în diaspora înaintea celui de-al doilea razboi mondial - Europa și spaţiul mediteranean (28-29 mai 2007, Centrul de Studii Ebraice „Goldstein Goren” al Universităţii din Bucureşti), susţinând comunicarea: „Teoria sociologică a moralităţii şi Holocaustul şi coordonând secţiunea consacrată studenţilor şi doctoranzilor”.

- participant la Simpozionul internaţional The Philosophical Relevance of Contemporary Challenges (19 octombrie 2007, Universitatea „Politehnica” din Bucureşti în colaborare cu Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” şi Centrul de Cercetare a Istoriei Ideilor Filosofice), susţinând o comunicare pe tema: „Y a-t-il une éthique postmoderne?”

- participant la Simpozionul naţional Dialogul dintre teologie şi filosofie, Centrul Cultural-Pastoral „Sf. Daniil Sihastru” din Durău (jud. Neamţ), 15-16 mai 2007, susţinând comunicarea: „«Metoda» dogmatică în concepţia lui L. Blaga”.


Participări la conferinţe naţionale şi internaţionale- participant la simpozionul naţional C. Rădulescu-Motru în „posteritatea critică” (16 martie 2007, Centrul de Cercetare a Ideilor Filosofice în colaborare cu Facultatea de Filosofie), susţinând comunicarea: „Conceptul de vocaţie la C. Rădulescu-Motru. Surse, conexiuni, dezvoltări”.

- participant la Colocviul internaţional Systèmes, Images, Langages (14-15 iunie 2006, Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti în colaborare cu Universitatea Jean Moulin - Lyon 3), susţinând comunicarea: „Philosophie des «images» et aporétique de la phantasia chez Aristote”.

- participant la Seminarul Internaţional Evrei, Creştini şi Musulmani: Coabitare şi Confruntare de-a lungul Secolelor (18-19 mai 2006, Centrul de Studii Ebraice „Goldstein Goren” al Universităţii din Bucureşti), susţinând comunicarea: „Calea Sfinţeniei” şi „Amurgul Datoriei”. Pentru o reconsiderare a premiselor eticii postmoderne.

- unul dintre organizatorii Sesiunii ştiinţifice „Filosofia integrării europene - Procesul Bologna” (Şcoala Centrală, 16-17 martie 2006).

- participant la simpozionul Morală şi violenţă (5 mai 2003, Facultatea de Filosofie), susţinând comunicarea: „Despre ospitalitate şi violenţă”.

- participant la simpozionul Acte ale filosofiei europene (17 aprilie 2003, Facultatea de Filosofie), susţinând comunicarea: Despre „diafan”. De anima, II, 7. • participant la Simpozionul de Filosofie Greacă, organizat sub egida Facultăţii de Filosofie, în anul 1999, susţinând comunicarea: „Focul şi Logos-ul. Heraclit”.

 • participant la Simpozionul de Filosofie Greacă, organizat sub egida Facultăţii de Filosofie a Universităţii din Bucureşti, în anul 1998, susţinând comunicarea: „Fiinţă, adevăr şi limbaj”.Prezenţe publice

 • invitat al emisiunii Izvoare de filosofie, Radio România Cultural, 18 decembrie 2015, la o discuţie pe tema: „Faţete ale unei gândiri protestatare: Filosofia cinică de ieri şi de azi”

 • moderator al unei ediţii de Philo-cafe cu tema: „Afinităţi, contrarii şi încredere: Cum ne facem prieteni?”, Asociaţia Română de Filosofie Practică în colaborare cu Manasia Hub, 3 octombrie 2015

 • conferinţă publică pe tema: Cum să trăim: episodic sau narativ?, Asociaţia Română de Filosofie Practică în colaborare cu Seneca Anticafe, 21 mai 2015

 • participant la dezbaterea: Cotidianul românesc: alaltăieri şi astăzi, pe marginea filmului Aferim!, alături de R. Jude, C. Vintilă-Ghiţulescu, V. Mihăilescu, L.Ornea, V. Vizureanu, S. Costreie, 4 mai 2015, Facultatea de Filosofie, U.B.

 • participant la masa rotundă organizată la Facultatea de Filosofie, U.B., 27 iunie 2014, în jurul volumului „Autoportret în scrisori III: Scrisori către Roman Ingarden” semnat Edith Stein, apărut la Editura Carmelitană (alături de W. Dancă, V. Cernica şi B. Palade)

 • participant la dezbaterea Răspunde filosofia dilemelor lumii contemporane? din cadrul Festivalului „Școala de nume mari” – Universitatea din București, 150 de ani, 5-7 iunie 2014 (alături de I. Pârvu, V. Morar, S. Grama şi C. Vică)

 • invitat al emisiunii Izvoare de filosofie, Radio România Cultural, 24 mai 2014, la o discuţie pe tema: „Între arta de a trăi şi cercetarea impersonală a adevărului. Practici filosofice actuale în dispută”

 • participant la dezbaterea „Filosofia Publică: dezbatere prilejuită de apariția cărții Mii de platouri de Gilles Deleuze şi Félix Guattari”, 10 dec 2013, Fac. de Filosofie (alături de B. Ghiu şi S. Grama)

 • invitat la radio Guerrilla, în emisiunea „Războiul sfârşitului săptămânii” din 14 septembrie 2013

 • invitat al emisiunii Izvoare de filosofie, Radio România Cultural, 25 mai 2013, la o discuţie pe tema: „Între permanenţă şi schimbare. Filosofia artei în noi contexte situaţionale”

 • organizare şi moderare a 2 dezbateri publice sub egida Philo-cafe, Facultatea de Filosofie în colaborare cu Librăriile Adevărul (15 mai 2013: „Vor toţi oamenii să fie fericiţi?” şi 19 iunie 2013: „Fii cool!”)

 • invitat Trinitas TV, 14 feb 2013: „Viaţa spirituală într-o lume de vânzare”

 • invitatul emisiunii Izvoare de filosofie din 15 decembrie 2012, Radio Romania Cultural, la o discuţie pe tema: „Ziua mondială a Filosofiei: Priviri retrospective

 • participant la dezbaterea „Filosofia publică: Trebuie toţi oamenii să trăiască bine?”, Facultatea de Filosofie, 29 oct 2012 (împreună cu A.-P- Iliescu şi D. Nica)
 • „Fiecare om este o filosofie vie...”: invitatul emisiunii Născut în România, 19 iunie 2012, Radio România Cultural

 • invitatul emisiunii Biserica azi din 3 martie 2012, Trinitas TV, la o dezbatere pe tema: Morală şi etică în societatea actuală

 • Etică si democraţie în Europa secolului XXI. Victoria Camps în dialog cu Cristian Iftode, dezbatere publică organizată de Instituto Cervantes Bucureşti şi Institutul Cultural Român (27 februarie 2012)

 • invitatul emisiunii Izvoare de filosofie din 22 ianuarie 2011, Radio Romania Cultural, la o discuţie pe tema: „«Fii tu însuţi!». Despre (re)sursele autenticităţii”;

 • invitatul emisiunii Izvoare de filosofie din 18 decembrie 2010, Radio Romania Cultural, la o discuţie pe tema cărţii Filosofia ca mod de viaţă. Sursele autenticităţii;

 • dezbatere publică pe tema cărţii Filosofia ca mod de viaţă. Sursele autenticităţii, organizată de Centrul de Cercetare în Etică Aplicată la Facultatea de Filosofie, pe 3 decembrie 2010;

 • invitatul emisiunii Biserica azi din 18 noiembrie 2011, Trinitas TV, la o dezbatere pe tema „Filosoful în spaţiul public";

 • lansare de carte şi dezbatere publică pe tema cărţii „Filosofia ca mod de viaţă. Sursele autenticităţii”, în cadrul evenimentului Zilele filosofiei, organizat de Facultatea de Filosofie a UB la librăria Cărtureşti (Verona), 13-14 noiembrie 2010;

 • invitatul emisiunii ArtCutura din 9 aprilie 2010, RFI România, la o discuţie pe tema: „Filosofia ca mod de viaţă”

 • conferinţă publică pe tema: Filosofia ca mod de viaţă. Practica „exerciţiilor spirituale” în Antichitate, susţinută pe 11 martie 2009 la Clubul de filosofie, în Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti

 • invitat în două ediţii ale emisiunii ArtCultura, RFI România, la o dezbatere despre „Etica minimală” (27 iunie şi 4 iulie 2008);

 • conferinţă publică pe tema: Mircea Eliade şi „reîntoarcerea religiei” în actualitatea dezbaterilor filosofice, susţinută la Colegiul Naţional Spiru Haret din Bucureşti, pe 12 decembrie 2007, cu ocazia manifestărilor prilejuite de Ziua Absolventului.
Listă de lucrări
Teza de doctorat


Rolul analogiei în elaborarea metafizicii aristotelice (Universitatea din Bucureşti, 2007,
Domeniul: Filosofie, coordonator: Acad. Gh. Vlăduţescu)

Cărţi şi capitole în cărți publicate la edituri naționale și internaționale


  1. Aristotel: Problema analogiei şi filosofia donaţiei, Bucureşti, Ed. Universităţii din Bucureşti, 2015, 329 p., ISBN 978-606-16-0668-9 (varianta revăzută şi extinsă a tezei de doctorat).

  2. Prefaţă la Daniel Nica, Pastila roşie. Eseu despre moralitate şi fericire, Ed. Trei, Bucureşti, 2015, pp. 11-18, ISBN 978-606-719-208-7.

  3. „Capcanele autenticităţii şi rădăcinile creştine ale ideii de «sine autentic»”, în V. Mureşan şi M. Bălan (ed.), Etica în ştiinţă, religie şi politică, Bucureşti, Ed. Universităţii din Bucureşti, 2015, pp. 241-270, ISBN 978-606-16-0571-2.

  4. „What is Wrong with Being Authentic?", în V. Mureşan și S. Majima (ed.), Applied Ethics: Perspectives from Romania, Center for Applied Ethics and Philosophy, Hokkaido University, Sapporo, 2013, ISBN 978-4-9904046-9-7, pp. 94-112.

  5. Filosofia ca mod de viaţă: Sursele autenticităţii, Piteşti, Editura Paralela 45, 2010, 272 p., ISBN 978-973-47-0934-2.

  6. Aristotel. Program filosofic şi prelungiri doctrinare (în colaborare cu S. Grama, M. Pop, V. Vizureanu şi A. Găitănaru), Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2006, secţiunea: Problema analogiei şi unitatea semnificaţiilor fiinţei în filosofia aristotelică, pp. 9-91, ISBN 973-737-129-1.

  7. „Pentru ce istoria filosofiei?”, capitol în Gh. Vlăduţescu (coord.), Pentru ce istoria filosofiei?, Bucureşti, Editura Paideia, 2003, pp. 69-104, ISBN 973-596-156-3

  8. Metafora şi discursul metafizic, cu o prefaţă de Acad. Gh. Vlăduţescu, Bucureşti, Editura Antet, 2002, 103 p., ISBN 973-8203-93-7.

Articole şi studii publicate în reviste ştiinţifice


   1. „Postmodern Ethics, Multiple Selves, and the Future of Democracy”, în Journal for the Study of Religions and Ideologies, vol. 14, issue 42 (Winter 2015), pp. 3-26, ISSN: 1583-0039 (indexată ISI).

   2. „The Ethical Meaning of Foucault’s Aesthetics of Existence”, în Cultura. International Journal of Philosophy of Culture and Axiology, Peter Lang Edition, vol. 12, issue 2, 2015, pp. 145-162, ISSN: 1584-1057 (indexată ISI).

   3. „Sartre şi problema libertăţii”, în Revista de filosofie, Editura Academiei Române, Vol. LXI, Nr. 6, pp. 681–696, Bucureşti, 2014, ISSN 0034-8260.

   4. „Parrhêsia și funcția socială a teatrului”, în Viaţa românească, 11-12/2013, pp. 95-103, ISSN 1220-6377.

   5. „Philosophy, Terror, and Biopolitics”, în Public Reason, Vol. 4, No. 1-2, June-December 2012, pp. 229-239, ISSN 2065-7285, disponibil la: http://publicreason.ro (indexată EBSCO).

   6. „The Double Meaning of Analogy in Plato’s Work” (Rom.), în Annals of University of Bucharest, Philosophy, 2/2011 (nr. apărut în 2012), pp. 13-27, ISSN 0068-3175.

   7. „Alex Voorhoeve’s Conversations on Ethics”, în Public Reason, Vol. 2, No. 1, 2010, pp. 96-­100, ISSN 2065-7285 (indexată EBSCO).

   8. „Conceptul de vocaţie la C. Rădulescu-Motru. Surse, conexiuni, dezvoltări”, în Analele Universităţii Bucureşti. Filosofie, 2009, pp. 119-131, ISSN 0068-3175.

   9. „Confluenţe şi disensiuni între abordările feministe şi teoriile contemporane ale virtuţii”, în Analele Universităţii Bucureşti. Filosofie, 2007 (număr tipărit în 2009), pp. 135-164, ISSN 0068-3175.

   10. „Proiectul unei etici minimale. Dificultăţi şi ambiguităţi”, în Analele Universităţii Bucureşti. Filosofie, 2006 (număr tipărit în 2008), pp. 21-43, ISSN 0068-3175.
   1. „Observaciones sobre la dicotomía «analítico»/«continental»”, în Kath'auton. Revista de la Facultad de Filosofia, Universidad de Salamanca, nr. 1/2007, pp. 5-9, , ISSN 1888-0592; varianta extinsă a acestui articol, cu titlul „Observaţii pe marginea dihotomiei «analitic»/«continental»”, a apărut în Revista cu filosofie, nr. 2/2006, relansat în aprilie 2008.

   2. „Platonismul ca «operă deschisă»”, în Revista de filosofie, Editura Academiei Române,
    nr. 3-4/2006 (număr tipărit în 2007), pp. 773-783, ISSN 0034-8260.

   3. „Natură, cultură, structură. Lévi-Strauss şi «spectrul» deconstrucţiei”, în Analele Universităţii Bucureşti. Filosofie, 2004 (număr tipărit în 2007), pp. 105-114, ISSN 0068-3175

   4. „Ethics after Auschwitz (Etica după «Auschwitz»)”, în Studia Hebraica, 6, Editura Universităţii din Bucureşti, 2006, pp. 249-259, ISSN 1582-8158.

   5. „Filosofia românească între «începuturi» şi aşteptări”, în Revista de filosofie, Editura Academiei Române, nr. 5-6/2003, pp. 823-830, ISSN 0034-8260.

   6. Mimesis. Articulaţii şi conexiuni pornind de la Kritik der Urteilskraft”, în Origini. Caiete silvane, nr.2/2002, pp. 99-106, ISSN 1454-3028.

   7. „Focul şi Logosul. Heraclit”, în Caiete de istoria filosofiei şi filosofia culturii, Bucureşti, Editura Paideia, 2001, pp. 39-55, ISBN 973-8064-86-4.
Publicaţii apărute în volume ale conferinţelor naţionale şi internaţionale

    1. „The Concept of 'Biopolitics' in Foucault’s Work”, în Philosophy in Afterpostmodern Situation – Applications and Perspectives (Proceedings of the International Conference 20-21 May 2014, Veliko Turnovo), Veliko Turnovo, St. Cyril and St. Methodius University Press, 2014, pp. 49-55, ISBN 978-954-524-990-7.

    2. „The Ends of Philosophy in the Context of Contemporary Biopolitics”, în M. Pop (ed.), Values of the Human Person, The University of Bucharest and The Council for Research in Values and Philosophy, Washington, 2013, pp. 137-157, ISBN 978-1-56518-284-4.

    3. „Foucault's Idea of Philosophy as ’Care of the Self‘: Critical Assessment and Conflicting Metaphilosophical Views”, în Procedia: Social and Behavioral Sciences, Elsevier, 71 (2013) 76 - 85 (10 p.), ISSN 1877-0428 (indexată ScienceDirect).

    4. „Sensul credinţei la Mircea Florian şi în filosofiile modernităţii «târzii»”, în Dialogul dintre teologie şi filosofie 2, Bucureşti, Editura „Basilica” a Patriarhiei Române, 2009, pp. 201-221, ISBN 978-973-88968-7-1.

    5. „Două tipuri de filosofie socială şi similitudinea lor structurală”, în volumul simpozionului Argumentare, comunicare, educaţie (coord. M. Oancea), Bucureşti, Editura Printech, 2008, pp. 75-79, ISBN 978-606-521-172-8.

Publicaţii apărute în volume ale conferinţelor naţionale şi internaţionale

    1. „Y a-t-il une éthique postmoderne?”, în volumul simpozionului The Philosophical Relevance of Contemporary Challenges, Editura Printech, Bucureşti, 2008, pp. 88-106, ISBN 978-973-718-890-8.

    2. „«Metoda» dogmatică în concepţia lui L. Blaga”, în volumul colectiv Dialogul dintre teologie şi filosofie, Editura Trinitas, Iaşi, 2008, pp. 322-335, ISBN 978-973-155-049-7.

    3. „Philosophie des «images» et aporétique de la phantasia chez Aristote”, în M. Pop, S. Totu, V. Vizureanu (ed.), Les Actes du Colloque International «Systèmes, Images, Langages»: Bucarest, 2006, Editura Universităţii din Bucureşti, 2008, pp. 221-242, ISBN 978-973-737-459-2.
Publicistică

 • „O poveste despre originea limbajului, autenticitate şi comunitatea «absentă»”, în Cultura, nr. 41-42 (539-540), 5 noiembrie 2015

 • „Nevoia de cinici «răi»”, în Timpul. Revistă de cultură contemporană, nr. 194, mai 2015

 • „Autocreaţia ca joc serios”, în Timpul. Revistă de cultură contemporană, nr. 191, februarie 2015

 • „Tribulaţiile autenticităţii” şi „Eveniment”, eseuri, Viaţa românească, 1-2/2014, pp. 103-107

 • „«Dilema prizonierului» şi dilema libertăţii”, studiu publicat în Argumente şi fapte, 4 noiembrie 2013, disponibil la: http://www.argumentesifapte.ro/2013/11/04/dilema-prizonierului-si-dilema-libertatii/

 • „Ce ar trebui să avem în vedere atunci când ţinem cursuri de etică”, articol publicat în: Argumente şi fapte, 27 oct 2013, disponibil la:

http://www.argumentesifapte.ro/2013/10/27/ce-ar-trebui-sa-avem-in-vedere-atunci-cand-tinem-cursuri-de-etica/

 • „Filosofia – o boală contagioasă, fără leac”, interviu în Dilema veche, 27 iunie – 3 iulie 2013, reprodus pe adevarul.ro

(http://adevarul.ro/cultura/arte/filosofia-e-boala-contagioasa-leac-functioneazadeseori-medicament-1_5190cb03053c7dd83f94119b/index.html)

 • „Asasinarea limbii române”, eseu publicat online

(http://adevarul.ro/news/societate/asasinarea-limbii-romane-1_501547ca7045b4ba089b90c8/index.html)

 • „De ce filosofie?”, interviu din 8 aprilie 2012 disponibil la: 

http://www.academiclink.ro/Interviuri/De-ce-Filosofie-Cristian-Iftode.html


Anexe

Lista de lucrăriData Semnătura,

31.12.2015 Lect. univ. dr. Cristian IFTODE


Pagina /

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə