Convenţia din 28 septembrie 1954 privind statutul apatrizilor
Yüklə 60.64 Kb.
tarix30.04.2016
ölçüsü60.64 Kb.
Convenţia din 28 septembrie 1954

privind statutul apatrizilor

 
Traducere.

   PREAMBUL

   Înaltele părţi contractante,

   considerînd ca Declaraţia Universala a Drepturilor Omului si Carta Natiunilor Unite, aprobate la 10 decembrie 1948 de catre Adunarea Generala a Natiunilor Unite, au afirmat principiul conform caruia oamenii se bucura de drepturi si libertati fundamentale fara discriminare,

   considerand ca Natiunile Unite si-au manifestat, in diferite ocazii, profundul interes pentru apatrizi si au depus toate eforturile pentru a asigura apatrizilor exercitiul cel mai larg posibil al acestor drepturi si libertati fundamentale,

   considerand ca numai acei apatrizi care sunt in acelasi timp si refugiati intra sub incidenta Conventiei privind statutul refugiatilor din 28 iulie 1951 si ca sunt multi apatrizi care nu sunt prevazuti in conventie,

   considerand ca este de dorit ca statutul apatrizilor sa fie reglementat si imbunatatit printr-un acord international,

   au convenit dupa cum urmeaza:
   CAPITOLUL I
 Dispozitii generale
   ARTICOLUL 1
Definitia termenului apatrid
   1. In sensul prezentei conventii, termenul apatrid inseamna o persoana care nu este considerata cetatean al nici unui stat, conform legii nationale a acestuia.

   2. Prezenta conventie nu se aplica:

   (i) persoanelor care in prezent primesc protectie sau asistenta de la organele ori agentiile Natiunilor Unite - altele decat Inaltul Comisariat ONU pentru Refugiati -, pe durata cat primesc aceasta protectie sau asistenta;

   (ii) persoanelor care sunt recunoscute de autoritatile competente ale tarii unde isi au resedinta ca avand drepturi si obligatii legate de faptul ca poseda cetatenia tarii respective;

   (iii) persoanelor in legatura cu care exista motive serioase sa se considere urmatoarele:

   a) au savarsit o infractiune impotriva pacii, o crima de razboi sau o crima impotriva umanitatii, asa cum sunt definite in instrumentele internationale privind aceste categorii de infractiuni;

   b) au savarsit o infractiune nonpolitica grava in afara tarii de resedinta, inainte de a fi admise in aceasta tara;

   c) au fost acuzate privind savarsirea unor fapte contrare scopurilor si principiilor Natiunilor Unite.


   ARTICOLUL 2
Obligatii generale
   Orice apatrid are obligatii fata de tara unde se afla, ceea ce presupune, in special, ca acesta sa se conformeze legilor si regulilor sale, precum si masurilor luate pentru mentinerea ordinii publice.
   ARTICOLUL 3
Nediscriminare
   Statele contractante vor aplica prevederile prezentei conventii apatrizilor, fara discriminare pe motiv de rasa, religie sau tara de origine.
   ARTICOLUL 4
Religia
   Statele contractante vor acorda apatrizilor pe teritoriile lor cel putin acelasi tratament favorabil pe care il acorda si propriilor cetateni, in ceea ce priveste libertatea de a-si practica propria religie si libertatea privind educatia religioasa a copiilor acestora.
   ARTICOLUL 5
Drepturi acordate separat de prezenta conventie
   Nici o dispozitie din prezenta conventie nu va fi prezumata ca afectand vreun drept sau beneficiu acordat de statele contractante apatrizilor, separat de prezenta conventie.
   ARTICOLUL 6
Termenul in aceleasi conditii
   In sensul prezentei conventii, prin termenul in aceleasi conditii se intelege ca orice conditii (inclusiv conditiile privind durata si conditiile privind sejurul sau domiciliul) pe care ar trebui sa le indeplineasca o anume persoana pentru a beneficia de dreptul in cauza, daca nu ar fi apatrida, trebuie indeplinite de catre aceasta, cu exceptia conditiilor pe care apatridul nu le poate indeplini datorita naturii acestora.

   ARTICOLUL 7


Scutirea de conditia reciprocitatii
   1. Cu exceptia cazului cand prezenta conventie contine dispozitii mai favorabile, un stat contractant va acorda apatrizilor acelasi tratament ca si cel acordat strainilor in general.

   2. Dupa o perioada de 3 ani in care au avut resedinta pe teritoriul statelor contractante, toti apatrizii vor fi scutiti de conditia reciprocitatii in aceste state.

   3. Fiecare stat contractant va continua sa acorde apatrizilor drepturile si beneficiile la care acestia aveau dreptul, in absenta reciprocitatii, la data intrarii in vigoare a prezentei conventii pentru acel stat.

   4. Statele contractante vor considera in mod favorabil posibilitatea de a acorda apatrizilor, in absenta reciprocitatii, alte drepturi si beneficii decat cele prevazute in alin. 2 si 3 si de a extinde scutirea de conditia reciprocitatii asupra acelor apatrizi care nu indeplinesc conditiile prevazute in alin. 2 si 3.

   5. Dispozitiile alin. 2 si 3 se aplica atat drepturilor si beneficiilor prevazute in art. 13, 18, 19, 21 si 22, cat si drepturilor si beneficiilor prevazute de prezenta conventie.
   ARTICOLUL 8
Scutirea de masurile exceptionale
   In ceea ce priveste masurile exceptionale care pot fi luate impotriva unei persoane, unui bun sau unor interese ale cetatenilor sau ale fostilor cetateni ai unui stat strain, statele contractante nu vor aplica aceste masuri unui apatrid doar pe motiv ca acesta a detinut anterior cetatenia statului strain in cauza. Statele contractante care, conform propriei legislatii, sunt impiedicate sa aplice principiul general prevazut in prezentul articol vor acorda scutiri acestor apatrizi in anumite cazuri.

   ARTICOLUL 9


Masuri provizorii
   Nici o dispozitie a prezentei conventii nu va impiedica un stat contractant, in timp de razboi sau in alte situatii grave si exceptionale, sa ia masurile provizorii pe care le considera necesare pentru apararea securitatii nationale in cazul unei anumite persoane, daca statul contractant stabileste ca persoana este de fapt apatrida, iar continuarea acestor masuri este necesara in cazul acesteia, in interesul securitatii nationale.

   ARTICOLUL 10


Continuitatea resedintei
   1. In cazul in care un apatrid a fost dislocat si mutat fortat in timpul celui de-al II-lea Razboi Mondial pe teritoriul unui stat contractant si isi are resedinta acolo, perioada acestui sejur fortat va fi considerata ca fiind resedinta legala pe acel teritoriu.

   2. In cazul in care un apatrid a fost dislocat fortat in timpul celui de-al II-lea Razboi Mondial de pe teritoriul unui stat contractant si s-a intors acolo, inainte de data intrarii in vigoare a prezentei conventii, in scopul ocuparii resedintei, perioada de sedere inainte si dupa aceasta mutare fortata va fi considerata ca neintrerupta pentru toate scopurile pentru care a fost solicitata resedinta neintrerupta.

   ARTICOLUL 11
Marinarii apatrizi
   In cazul apatrizilor angajati cu regularitate ca marinari pe o nava sub pavilionul unui stat contractant, acesta va examina posibilitatea stabilirii respectivilor pe teritoriul sau si a emiterii documentelor de calatorie necesare sau a admiterii temporare a acestora pe teritoriul sau, in vederea facilitarii stabilirii acestora intr-o alta tara.

   CAPITOLUL II


 Statutul juridic
   ARTICOLUL 12
Statutul personal

   1. Statutul personal al unui apatrid va fi guvernat de legea tarii de domiciliu sau, daca nu are domiciliu, de legea tarii de resedinta.

   2. Drepturile obtinute anterior de catre apatrid, care depind de statutul sau personal, in special drepturile referitoare la casatorie, vor fi respectate de statul contractant si, daca este necesar, se vor supune formalitatilor prevazute de legea acelui stat, cu conditia ca dreptul in cauza sa fi fost recunoscut de legea statului respectiv daca persoana nu ar fi devenit apatrida.
   ARTICOLUL 13
Bunuri mobile si imobile
   Statele contractante vor acorda unui apatrid, pe cat posibil, un tratament favorabil si, in orice caz, nu mai putin favorabil decat cel acordat in general strainilor, in aceleasi circumstante, in ceea ce priveste achizitionarea de bunuri mobile si imobile si alte drepturi conexe, precum si imprumuturi si alte contracte legate de bunuri mobile si imobile.
   ARTICOLUL 14
Drepturi de autor si proprietate industriala
   In ceea ce priveste protectia proprietatii industriale, cum ar fi inventiile, desenele sau modelele industriale, marcile, numele de comert si drepturile de autor pentru opere literare, de arta si stiintifice, apatridul va beneficia in tara unde isi are resedinta obisnuita de aceeasi protectie ca si cea acordata propriilor cetateni.
   ARTICOLUL 15
Dreptul de asociere

   In ceea ce priveste asociatiile nonprofit, nonpolitice si sindicatele, statele contractante vor acorda apatrizilor care locuiesc legal pe teritoriul lor un tratament favorabil pe cat posibil, in orice situatie, dar nu mai putin favorabil decat cel acordat strainilor in general, in aceleasi circumstante.

   ARTICOLUL 16
Accesul la justitie
   1. Orice persoana apatrida va avea acces liber la instantele situate pe teritoriul tuturor statelor contractante.

   2. Orice persoana apatrida va beneficia in statul contractant unde isi are resedinta obisnuita de acelasi tratament ca si cetatenii acestui stat, in probleme legate de accesul la justitie, inclusiv asistenta juridica si scutirea de cautio judicatum solvi.

   3. Orice persoana apatrida va beneficia, in chestiunile prevazute in alin. 2, in alte tari decat in aceea unde isi are resedinta obisnuita, de acelasi tratament ca si cetatenii tarii resedintei sale obisnuite.

   CAPITOLUL III


 Castigurile din munca
   ARTICOLUL 17
Angajarea cu carte de munca
   1. Statele contractante vor acorda apatrizilor care stau legal pe teritoriul lor un tratament favorabil pe cat posibil si, in orice situatie, nu mai putin favorabil decat cel acordat strainilor in general, in aceleasi circumstante, in ceea ce priveste dreptul de a fi angajati cu carte de munca.

   2. Statele contractante vor lua in considerare asimilarea drepturilor tuturor apatrizilor in ceea ce priveste angajarea cu carte de munca cu cele ale propriilor cetateni si, in special, drepturile acelor apatrizi care au intrat pe teritoriul acestora pe baza unor programe de recrutare de personal sau de imigrare.


   ARTICOLUL 18
Dreptul la libera practica
   Statele contractante vor acorda apatrizilor care stau legal pe teritoriul lor un tratament favorabil pe cat posibil si, in orice situatie, nu mai putin favorabil decat cel acordat strainilor in general, in aceleasi circumstante, in ceea ce priveste dreptul la libera practica in domeniul agriculturii, industriei, mestesugurilor si comertului, precum si dreptul de a infiinta societati comerciale si industriale.

   ARTICOLUL 19


Profesiile liberale
   Fiecare stat contractant va acorda apatrizilor care stau legal pe teritoriul sau, care au obtinut diplome recunoscute de autoritatile competente ale acelui stat si care doresc sa practice o profesie liberala, un tratament favorabil pe cat posibil si, in orice situatie, nu mai putin favorabil decat cel acordat strainilor in general, in aceleasi circumstante.
   CAPITOLUL IV
 Bunastarea
   ARTICOLUL 20
Rationalizarea
   In cazul in care exista un sistem de rationalizare care se aplica intregii populatii si care reglementeaza distributia generala a produselor in stocuri reduse, apatrizii vor beneficia de acelasi tratament ca si propriii cetateni.
   ARTICOLUL 21
Locuintele
   In ceea ce priveste locuintele, statele contractante, in masura in care aceasta problema este reglementata de legi sau regulamente ori se supune controlului autoritatilor publice, vor acorda apatrizilor care stau legal pe teritoriul lor un tratament favorabil pe cat posibil si, in orice situatie, nu mai putin favorabil decat cel acordat strainilor in general, in aceleasi circumstante.
   ARTICOLUL 22
Educatia publica
   1. Statele contractante vor acorda apatrizilor acelasi tratament ca si cel acordat propriilor cetateni, in ceea ce priveste educatia elementara.

   2. Statele contractante vor acorda apatrizilor un tratament favorabil pe cat posibil si, in orice situatie, nu mai putin favorabil decat cel acordat strainilor in general, in aceleasi circumstante, in ceea ce priveste alta educatie decat cea elementara si, in special, referitor la accesul la studii, recunoasterea certificatelor de absolvire a unei scoli straine, diplome si grade, renuntarea la taxe scolare si costuri si acordarea de burse.

   ARTICOLUL 23
Ajutorul public
   Statele contractante vor acorda apatrizilor care stau legal pe teritoriul lor acelasi tratament in ceea ce priveste ajutorul si asistenta publica ca si cel acordat propriilor cetateni.
   ARTICOLUL 24
Legislatia privind munca si securitatea sociala
   1. Statele contractante vor acorda apatrizilor care stau legal pe teritoriul lor acelasi tratament ca si cel acordat propriilor cetateni, in urmatoarele probleme:

   a) in masura in care aceste aspecte sunt guvernate de legi sau regulamente ori se supun controlului autoritatilor administrative: remuneratii, inclusiv alocatiile familiale cand acestea fac parte din remuneratii, orele de lucru, orele de lucru peste program, vacante cu plata, restrictii asupra activitatii la domiciliu, varsta minima de angajare, ucenicia si pregatirea profesionala, munca femeilor si a persoanelor tinere, precum si beneficiile oferite pe baza contractului colectiv de munca;

   b) securitatea sociala (legislatie privind accidentele de munca, bolile profesionale, maternitatea, bolile in general, incapacitatile, varsta inaintata, decesul, somajul, responsabilitatile familiale si orice alte imprejurari neprevazute care, conform legii si reglementarilor interne, sunt acoperite de asigurarile sociale), in urmatoarele limite:

   (i) se pot incheia anumite acorduri pentru pastrarea drepturilor obtinute si a drepturilor in curs de dobandire;

   (ii) legile interne sau reglementarile tarii de domiciliu pot prevedea acorduri speciale privind beneficii sau parti din acestea, care sa fie platite in intregime din fonduri publice, si privind indemnizatii platite persoanelor care nu indeplinesc conditiile prevazute pentru obtinerea unei pensii obisnuite.
   2. Dreptul la compensatie in cazul decesului unui apatrid ca urmare a unui accident de munca sau unei boli profesionale nu va fi afectat de faptul ca domiciliul beneficiarului se afla in afara teritoriului statului contractant.

   3. Statele contractante vor extinde si asupra apatrizilor beneficiile acordurilor incheiate intre ele sau care pot fi incheiate intre ele in viitor, referitoare la pastrarea drepturilor obtinute si a drepturilor care urmeaza sa fie dobandite, privind asigurarile sociale, care se vor supune doar conditiilor aplicabile cetatenilor statelor semnatare ale acordurilor in cauza.

   4. Statele contractante vor lua in considerare extinderea si in cazul apatrizilor, pe cat posibil, a beneficiilor acordurilor similare care pot fi in vigoare la orice data intre aceste state contractante si statele noncontractante.

   CAPITOLUL V


 Masuri administrative
   ARTICOLUL 25
Asistenta administrativa
   1. In cazul in care exercitarea unui drept de catre un apatrid ar necesita in mod normal asistenta autoritatilor unei tari straine la care acesta nu poate apela, statul contractant pe teritoriul caruia isi are resedinta va lua masuri pentru ca propriile autoritati sa ii acorde aceasta asistenta.

   2. Autoritatea sau autoritatile mentionate in alin. 1 vor transmite sau vor supraveghea transmiterea catre apatrizi a acelor documente sau certificate care in mod normal sunt eliberate strainilor de catre sau prin intermediul autoritatilor nationale.

   3. Documentele sau certificatele transmise in acest mod vor fi considerate ca inlocuitor al instrumentelor oficiale transmise strainilor de catre sau prin intermediul autoritatilor lor nationale si vor fi considerate probe in cazul in care nu se dovedeste contrariul.
   4. In functie de tratamentul exceptional care poate fi acordat persoanelor sarace, se pot incasa taxe pentru aceste servicii, dar acestea vor fi moderate si stabilite in functie de cele aplicate propriilor cetateni pentru servicii similare.

   5. Dispozitiile prezentului articol nu vor prejudicia aplicarea art. 27 si 28.


   ARTICOLUL 26
Libertatea de miscare

   Fiecare stat contractant va acorda apatrizilor aflati legal pe teritoriul sau dreptul de a-si alege locul de resedinta si de a se deplasa liber pe teritoriul sau, in functie de reglementarile aplicabile strainilor in general, in aceleasi circumstante.


   ARTICOLUL 27
Actele de identitate
   Statele contractante vor elibera acte de identitate oricarui apatrid de pe teritoriul lor, care nu detine acte de calatorie valabile.

ARTICOLUL 28


Actele de calatorie
   Statele contractante vor emite apatrizilor aflati legal pe teritoriul lor acte de calatorie in scopul deplasarii in afara teritoriului lor, cu exceptia cazului cand motive acute de securitate nationala sau ordine publica reclama altfel, iar dispozitiile prezentei conventii se vor aplica acestor documente. Statele contractante pot elibera astfel de acte de calatorie oricarui alt apatrid aflat pe teritoriul lor; acestea vor lua in considerare emiterea acestor documente apatrizilor de pe teritoriul lor, care nu le pot obtine din tara unde se afla resedinta lor legala.
   ARTICOLUL 29
Taxe fiscale

   1. Statele contractante nu vor impune asupra apatrizilor taxe sau impozite, de orice natura, altele sau mai mari decat cele care se incaseaza ori care pot fi incasate de la propriii cetateni in situatii similare.

   2. Nici o dispozitie a prezentului alineat nu va impiedica aplicarea pentru apatrizi a legilor si regulilor privind taxele pentru eliberarea catre straini a documentelor administrative, inclusiv a actelor de identitate.

   ARTICOLUL 30


Transferul de bunuri
   1. Orice stat contractant va permite apatrizilor, conform propriilor legi si regulamente, sa-si transfere bunurile aduse pe teritoriul sau intr-un alt stat in care au fost admisi in vederea restabilirii.

   2. Orice stat contractant va lua in considerare cererea apatrizilor privind permisiunea transferarii bunurilor, indiferent de locatie, care sunt necesare restabilirii acestora intr-o alta tara in care au fost admisi.

   ARTICOLUL 31
Expulzarea
   1. Statele contractante nu vor expulza un apatrid aflat legal pe teritoriul lor, cu exceptia cazului cand exista motive de securitate nationala sau ordine publica.

   2. Expulzarea unui astfel de apatrid se va face pe baza unei hotarari luate in instanta. Cu exceptia cazului cand motive acute de securitate nationala reclama altfel, apatridul va avea posibilitatea de a prezenta dovezi in apararea sa, de a face apel si de a fi reprezentat in acest scop in fata autoritatilor competente sau a persoanei ori persoanelor special desemnate de autoritatea competenta.

   3. Statele contractante vor permite unui astfel de apatrid sa beneficieze de o perioada de timp rezonabila in care sa solicite admiterea legala intr-o alta tara. Statele contractante isi rezerva dreptul de a aplica in aceasta perioada masurile interne pe care le considera necesare.
   ARTICOLUL 32
Naturalizarea
   Statele contractante vor facilita, pe cat posibil, asimilarea si naturalizarea apatrizilor si, in special, vor depune toate eforturile pentru a grabi procedura de naturalizare si de a reduce pe cat posibil costurile si taxele acestor proceduri.
   CAPITOLUL VI
 Clauze finale
   ARTICOLUL 33
Informatii privind legislatia nationala
   Statele contractante vor comunica secretarului general al ONU legile si regulamentele pe care le pot adopta pentru a asigura aplicarea prezentei conventii.

   ARTICOLUL 34


Solutionarea diferendelor
   Orice diferend intre partile prezentei conventii, legat de interpretarea sau aplicarea sa, care nu poate fi solutionat prin alte mijloace, va fi inaintat Curtii Internationale de Justitie, la cererea oricareia dintre partile in litigiu.
   ARTICOLUL 35
Semnarea, ratificarea si aderarea
   1. Prezenta conventie va fi deschisa pentru semnare la sediul ONU pana la data de 31 decembrie 1955.

   2. Prezenta conventie va fi deschisa pentru semnare in numele:

   a) oricarui stat membru al ONU;

   b) oricarui alt stat membru invitat sa participe la Conferinta ONU privind statutul apatrizilor; sau

   c) oricarui stat caruia Adunarea Generala a ONU ii poate adresa invitatia de semnare sau de aderare.

   3. Prezenta conventie va fi ratificata, iar instrumentele de ratificare vor fi depuse la secretarul general al ONU.

   4. Prezenta conventie va fi deschisa pentru aderare de catre statele mentionate in alin. 2. Aderarea va avea loc prin depunerea instrumentului de aderare la secretarul general al ONU.
   ARTICOLUL 36
Clauza de aplicare teritoriala
   1. Orice stat poate, in momentul semnarii, ratificarii sau aderarii, sa declare ca prezenta conventie se va extinde asupra tuturor sau asupra unora dintre teritoriile pentru ale caror relatii internationale este responsabil. Aceasta declaratie isi va produce efectele cand prezenta conventie va intra in vigoare pentru statul in cauza.

   2. La orice data ulterioara, orice astfel de extindere susmentionata poate avea loc printr-o notificare adresata secretarului general al ONU si isi va produce efectele din cea de-a 90-a zi de la primirea notificarii de catre secretarul general al ONU sau de la data intrarii in vigoare a prezentei conventii pentru statul in cauza, oricare dintre evenimente are loc mai tarziu.


   3. Cu privire la acele teritorii asupra carora prezenta conventie nu se extinde la data semnarii, ratificarii sau aderarii, fiecare stat interesat va considera posibilitatea luarii masurilor necesare extinderii aplicarii prezentei conventii acestor teritorii, cu conditia ca, atunci cand constitutia o cere, guvernele teritoriilor respective sa isi dea acordul in acest sens.
   ARTICOLUL 37
Clauza federala
   In cazul unui stat federal sau al unui stat neunitar, se vor aplica urmatoarele dispozitii:

   a) cu privire la acele articole din prezenta conventie care intra in competenta legislativa a autoritatii federale, obligatiile guvernului federal vor fi similare, in aceasta privinta, cu cele ale partilor care nu sunt state federale;

   b) cu privire la acele articole din prezenta conventie care intra in competenta legislativa a statelor constituente, a provinciilor sau cantoanelor care, conform sistemului constitutional al federatiei, nu sunt obligate sa actioneze in domeniul legislativ, guvernul federal va aduce la cunostinta aceste articole, cu o recomandare favorabila, autoritatilor competente ale statelor, provinciilor sau cantoanelor, cat mai curand posibil;

   c) un stat federal parte la prezenta conventie va transmite, la cererea oricaruia dintre celelalte state contractante, prin intermediul secretarului general al ONU, un document privind legislatia si practica federatiei, precum si componenta acesteia, in legatura cu oricare dintre dispozitiile prezentei conventii, si va mentiona modul in care acestea au fost aplicate printr-o actiune legislativa sau de alta natura.


   ARTICOLUL 38
Rezerve
   1. La data semnarii, ratificarii sau aderarii, orice stat poate avea rezerve la articolele prezentei conventii, altele decat art. 1, 3, 4, 16 alin. 1 si art. 33 pana la art. 42 inclusiv.
   2. Orice stat care are o rezerva conform alin. 1 o poate retrage oricand printr-o comunicare in acest sens, adresata secretarului general al ONU.
   ARTICOLUL 39
Intrarea in vigoare
   1. Prezenta conventie va intra in vigoare in cea de-a 90-a zi care urmeaza datei de depunere a celui de-al 6-lea instrument de ratificare sau de aderare.

   2. Pentru fiecare dintre statele care ratifica sau adera la prezenta conventie dupa depunerea celui de-al 6-lea instrument de ratificare sau de aderare, prezenta conventie va intra in vigoare in cea de-a 90-a zi care urmeaza datei de depunere de catre acest stat a instrumentului de ratificare sau de aderare.


   ARTICOLUL 40
Denuntarea
   1. Oricare dintre statele contractante poate denunta prezenta conventie in orice moment, printr-o notificare adresata secretarului general al ONU.

   2. Denuntarea va produce efecte pentru statul contractant in cauza la un an de la data primirii acesteia de catre secretarul general al ONU.

   3. Orice stat care a facut o declaratie sau o notificare conform art. 36 poate, la orice data ulterioara, printr-o notificare adresata secretarului general al ONU, sa declare ca prezenta conventie va inceta sa se extinda asupra teritoriului sau la un an de la data primirii notificarii de catre secretarul general al ONU.
   ARTICOLUL 41
Revizuirea
   1. Oricare dintre statele contractante poate solicita revizuirea prezentei conventii in orice moment, printr-o notificare adresata secretarului general al ONU.

   2. Adunarea Generala a Natiunilor Unite va recomanda masurile, dupa caz, care trebuie luate in legatura cu aceasta cerere.


   ARTICOLUL 42
Notificari transmise de secretarul general al ONU
   Secretarul general al ONU va informa toti membrii Natiunilor Unite si statele nemembre prevazute in art. 35 cu privire la urmatoarele:

   a) semnarile, ratificarile si aderarile in conformitate cu art. 35;


   b) declaratiile si notificarile in conformitate cu art. 36;

   c) rezervele si retragerile in conformitate cu art. 38;

   d) data la care prezenta conventie va intra in vigoare in conformitate cu art. 39;

   e) denuntarile si notificarile in conformitate cu art. 40;

   f) cererea de revizuire in conformitate cu art. 41.

   Subsemnatii, pe deplin autorizati, am semnat prezenta conventie in numele guvernelor noastre.   Incheiata la New York la 28 septembrie 1954, intr-un exemplar ale carui texte in limbile engleza, franceza si spaniola sunt egal autentice si vor fi depuse in arhivele Natiunilor Unite, iar copii certificate ale acestora vor fi transmise tuturor membrilor Natiunilor Unite si statelor nemembre prevazute in art. 35.

   Intrarea in vigoare: 6 iunie 1960, in conformitate cu art. 39.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə