Milli enerji strategiyasiMilli enerji strategiyasi
Açar sözlər: Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyi, milli enerji straregiyası, Yanacaq-Enerji Kompleksi, enerji effektivliyi
Xülasə 105.82 Kb. 1
oxumaq
SEÇKİ ŞİkayəTLƏRİNİn hazirlanmasi üZRƏ İKİNCİ araliq hesabatSEÇKİ ŞİkayəTLƏRİNİn hazirlanmasi üZRƏ İKİNCİ araliq hesabat
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə keçirilən seçkilər zamanı baş verən seçki hüquq pozuntuları ilə bağlı deputatlığa qeydə alınmış namizədlərdən “Hüquq və İnkişaf” İB-nə (HİİB) daxil olan müraciətlər üzrə 60 şikayət tərtib edilib
Xülasə 158.89 Kb. 1
oxumaq
Təhsildə keyfiyyət konsepsiyası və Amerika təcrübəsi Hamlet İsaxanlı (Xəzər universiteti, Bakı, Azərbaycan) XülasəTəhsildə keyfiyyət konsepsiyası və Amerika təcrübəsi Hamlet İsaxanlı (Xəzər universiteti, Bakı, Azərbaycan) Xülasə
Təhsildə islahat, keyfiyyət ölçüləri və keyfiyyətə cavabdeh olan təşkilatlar haqqında ən mühüm məqamlara nəzər salınır. Təhsildə keyfiyyatın təmin edilməsi və artırılması sahəsində dünya təcrübəsi, xüsusilə Amerika təcrübəsi təhlil olunur
Xülasə 85.48 Kb. 1
oxumaq
Xülasə Tədqiqatın məqsədiXülasə Tədqiqatın məqsədi
Regional nəQLİyyat infrastrukturunun təKMİLLƏŞDİRİLMƏSİNDƏ baki-tbiLİSİ-qars dəMİr yolu xəTTİ layiHƏSİNİn rolu
Xülasə 349.41 Kb. 5
oxumaq
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Sumqayıt Dövlət UniversitetiAzərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Sumqayıt Dövlət Universiteti
Azərbaycanda xarici ticarətin dövlət tənzimlənməsinin normativ hüquqi bazasının tədqiqi
Xülasə 231.3 Kb. 2
oxumaq
Xülasə Tədqiqatın məqsədiXülasə Tədqiqatın məqsədi
Avropa-asiya arasi daşinmalarinin müHÜm arteriyasi, BÖYÜK İPƏk yolu bərpasinin yekun bəNDİ
Xülasə 366.23 Kb. 5
oxumaq
Neft Gəlirlərindən İstifadə: Səmərəlilik və Şəffaflıq PrinsipləriNeft Gəlirlərindən İstifadə: Səmərəlilik və Şəffaflıq Prinsipləri
I. problemin aktualiğI
Xülasə 307.48 Kb. 4
oxumaq
Xülasə (bir səhifədən artıq olmamaqla, çap etməyiniz xahiş olunur) Təklifin tarixi: Təşkilatın adıXülasə (bir səhifədən artıq olmamaqla, çap etməyiniz xahiş olunur) Təklifin tarixi: Təşkilatın adı
Azərbaycan və ingilis dillərində qəbul olunur. Ərizə 5 səhifədən artıq ola bilməz (büdcə cədvəli istisna olmaqla). Ərizəni doldurmazdan əvvəl Vətəndaş Cəmiyyəti Təşkilatları üzrə Qaydalarla tanış olmağınız xahiş olunur
Xülasə 38.92 Kb. 1
oxumaq
Xülasə Tədqiqatın məqsədiniXülasə Tədqiqatın məqsədini
Tədqiqatın məqsədini milli neft strategiyasının imperativlərinin konseptual aspektə ümumiləşdirilməsi, müasir mərhələdə enerji sektorunun inkişaf potensialının qiymətləndirilməsi və habelə yaxın və orta müddət üçün milli neft strategiyasının perspektiv
Xülasə 178.4 Kb. 1
oxumaq
Neft-qaz sektorunun iNKİŞafinin iqtisadi artima təsirinin qiyməTLƏndirilməSINeft-qaz sektorunun iNKİŞafinin iqtisadi artima təsirinin qiyməTLƏndirilməSI
Tədqiqatın məqsədini milli neft-qaz sektorunun potensialının, infrastruktur kompleksinin müasir vəziyyətinin və onun ölkə iqtisadiyyatının inkişafındakı rolu və əhəmiyyətinin təhlilini
Xülasə 0.6 Mb. 5
oxumaq
Statistik Təhlil üzrə Bakıda keçirilmiş təlimin tamamlanması barədə hesabatStatistik Təhlil üzrə Bakıda keçirilmiş təlimin tamamlanması barədə hesabat
Surəti: Cənab Elvin Rüstəmov, Təhsil Nazirliyi, Dövlət İnvestisiyası üzrə Kadr Potensialının Gücləndirilməsi Layihəsi (Dİkpgl), Layihə Əlaqələndirmə Qrupu
Xülasə 124.48 Kb. 1
oxumaq
Xülasə Respublikamızın digər neftçıxarma əraziləri kimi Abşeron yarmadasının neftçıxarma əraziləri neftlə birlikdə çıxan lay suyunun tərkibində olan radioaktiv elementlərlə (uran, torium, radium və s.) çirklənmişdirXülasə Respublikamızın digər neftçıxarma əraziləri kimi Abşeron yarmadasının neftçıxarma əraziləri neftlə birlikdə çıxan lay suyunun tərkibində olan radioaktiv elementlərlə (uran, torium, radium və s.) çirklənmişdir
Uranil ionlarının sorbsiya dərəcəsinə sorbentin sorbsiya yutumuna mühitin xarakteri, uranil ionlarının qatılığı, eləcədə sorbentin miqdarının təsiri öyrənilmiş və bu amillərin yüksək sorbsiya göstəricilərini təmin edən qiymətləri müəyyən
Xülasə 62.79 Kb. 1
oxumaq
Xülasə Tədqiqatın məqsədiniXülasə Tədqiqatın məqsədini
Tədqiqatın məqsədini müasir qloballaşma şəraitində nüvə energetikasının özəlliklərinin texniki-texnoloji, ekoloji-iqtisadi göstəricilərinin dəyərləndirilməsi və milli energetikanın inkişafinda bu enerji seqmentindən istifadə perspektivliyinin mühüm cəhətlərinin
Xülasə 265.14 Kb. 3
oxumaq
MİLLİ neft-qaz sektorunda inkiŞafin iQTİsadi artim templəRİ İLƏ korrelyasiya əlaqəLİYİNİn təHLİLİMİLLİ neft-qaz sektorunda inkiŞafin iQTİsadi artim templəRİ İLƏ korrelyasiya əlaqəLİYİNİn təHLİLİ
Tədqiqat prosesində metodoloji alət olaraq trendli və situasiyalı yanaşmada sistemli təhlilin struktur metodlarından, korrelyasiya və digər ekonometrik üsullardan istifadə olunmuşdur
Xülasə 274.46 Kb. 3
oxumaq
MƏMMƏdov ismayil rəŞxan oğlu abşeron yarimadasi yeralti sularinin geoekoloji TƏHLÜKƏSİZLİYİNİn qiYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ VƏ qorunmasiMƏMMƏdov ismayil rəŞxan oğlu abşeron yarimadasi yeralti sularinin geoekoloji TƏHLÜKƏSİZLİYİNİn qiYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ VƏ qorunmasi
ABŞeron yarimadasi yeralti sularinin geoekoloji TƏHLÜKƏSİZLİYİNİn qiYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ VƏ qorunmasi
Xülasə 16 Kb. 1
oxumaq

  1   2


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə