Çaldağ İlkokulu ortaokulu 2015 /2019 haymana
Yüklə 0.72 Mb.
səhifə4/6
tarix30.04.2016
ölçüsü0.72 Mb.
1   2   3   4   5   6
Tablo 6: İlkokul Öğrencilerin Sınıflara Göre Dağılımı

Sınıflar

Şube Sayıları

Öğrenci Sayıları

Toplam

Destek Eğitim Alan Öğrenci Sayısı

Kız

Erkek

Anasınıfı
 1. Sınıf

1

10

2

12
 1. Sınıf

2

21

18

39
 1. Sınıf

2

14

29

43
 1. sınıf

2

22

16

38
Toplam

2

35

26

619

102

91

193

Çaldağ İlkokulunda 102 kız , 91 erkek olmak üzere toplam da 193 öğrenci bulunmaktadır.Tablo 7: Ortaokul Öğrencilerin Sınıflara Göre Dağılımı

Sınıflar

Şube Sayıları

Öğrenci Sayıları

Toplam

Destek Eğitim Alan Öğrenci Sayısı

Kız

Erkek

 1. Sınıf

2

12

15

27
 1. Sınıf

2

14

19

33
 1. Sınıf

2

15

20

35
 1. sınıf

2

23

12

35
Toplam

8

64

66

130


Çaldağ Ortaokulunda 64 kız , 66 erkek olmak üzere toplam da 130 öğrenci bulunmaktadır.
autoshape 64

Çaldağ İlkokulu - Ortaokulu 4 Kasım 2014 tarihinde yeni inşa edilen binasına geçmiştir. Okul çok güzel yapılmasına karşılık birçok bölümü eksik bırakılmıştır. Şuan okulda BT Sınıfı için ayrılan sınıf olmasına karşılık BT sınıfı henüz yapılmamıştır. Konferans salonu için çok güzel bir mekân ayrılmış fakat burasının da henüz inşaatı bitmemiştir. Sınıflarımızda akıllı tahta, bilgisayar, projeksiyon vs bulunmamaktadır ancak internet erişimi bütün bölümlere sağlanmıştır. İdare odalarımız ve öğretmenler odası bilgisayar ile donatılmıştır. Okulumuzda güvenlik amacıyla kameralar bulunmaktadır, yangın önlemine karşı tüm idare bölümlerinde alarm sistemi vardır. Ayrıca hırsızlığa karşı alarm sistemi de kurulmuştur.

Tablo 8: Okul Fiziki Donanım Durumu
İDARE ODALARINDA BİLGİSAYAR

9

BT SINIFINDA MEVCUT BİLGİSAYAR

16

PROJEKSİYON

3

KİTAP(KÜTÜPHANE)

262

HOPARLÖR

7

SES SİSTEMİ

2

PROJEKSİYON PERDESİ

2

AKILLI TAHTA

-

GÜVENLİK KAMERALARI

16

FOTOĞRAF MAKİNASI

1

WEP KAMERA

1

FOTOKOPİ MAKİNESİ

2

HIRSIZ ALARMI

1

ZİL SİSTEMİ

1

FAKS CİHAZLARI

1

YAZICILAR

4


Çaldağ İlkokul ve Ortaokulunda BT Sınıfı dahil toplam 25 adet bilgisayar, 3 Projeksiyon, 262 kitap, 7 hoparlör, 2 ses sitemi, 16 güvenlik kamerası, 1 wep cam, 4 yazıcı ve 1 adet hırsız alarm sistemi, zil sistemi ve faks cihazı bulunmaktadır.

autoshape 65

Çaldağ ilkokulu – Ortaokulu Müdürlüğünün finansman kaynakları aşağıda belirtildiği şekildedir.

Tablo:9 Finansman Kaynakları

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Okul Aile Birliği

Kantin

Bağışlar

Anasınıfı Ücretleri

Organizasyon Gelirleri


Okulumuz Okul-Aile Birliği Milli Eğitim Bakanlığı’nın 09/02/2012 tarih ve 28199 sayılı RG yayımlanan Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine göre ilkokul için ayrı ortaokul için ayrı olarak kurulmuştur. Ancak iş ve işlemler ilkokula ait okul aile birliği üzerinden yapılmaktadır. Yönetim kuruluna genel kurul toplantısında açık oyla seçilen beş asil, beş yedek üye arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir muhasip üye, bir sekreter ve üyeden oluşmaktadır. Denetleme kurulumuz ise yine genel kurulda seçilen bir asil bir yedek veli ve öğretmenler kurulunda seçilen iki asil, iki yedek öğretmenden oluşturulmuştur. Okul-Aile Birliğimiz görevlerini ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yerine getirmektedir.Kaynaklarımızın etkin, tutumlu ve verimli kullanılması en önemli ilkelerdendir. Çaldağ İlkokulu – Ortaokulu’nun mali kaynakları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, kantin kirası ve Okul-Aile Birliği’dir. Okulumuz harcama ve mali kaynakların kullanılmasında M.E.B. TEFBİS Sistemini düzenli olarak kullanarak ve okul aile birliği yönetmeliğine uygun olarak hesap verilebilirlikve mali saydamlığın sağlanması amacı yerine getirilmektedir. Okul-Aile Birliği ve anasınıfı yıllık gelirleri stratejik plana uygun olarak hazırlanarak muhasebe süreçlerinin ihtiyaçlarını karşılar şekilde ele alınmaktadır.

autoshape 66
Tablo: 10 Okul / Kurum Bina Durumu
Derslik

14

Derslik Olmadığı Halde Derslik Olarak Kullanılan Derslik

2

Anasınıfı

1

Müdür Odası

1

Müdür Yardımcısı

1

Yardımcı Personel Odası

1

Öğretmenler Odası

1

Kütüphane

1

Fen veTteknoloji Labaratuvarı

1

BT Sınıfı

1

Konferans Salonu

1

Spor Salonu ( Açık Basketbol Sahası )

-

Kantin

1

Yemekhane ( Sığınak )

1

Depo ( Kaloriferci odası+duşa kabin)

1

Kalorifer Dairesi

1

Sistem Odası

1

Rehberlik Odası

1

Arşiv

1

Elektirik Sayaç Odası

1

Su Sayaç Odası

1

Spor Odası

1

Lavabo Sayısı

46

Engelli WC

2

WC ( Alaturka – Klozet )

26+8

Ağaç

320


Çaldağ İlkokulunda toplam 16 derslik, 2 adet derslik olmadığı halde derslik olarak kullanılan derslik ve 1 adet anasınıfı bulunmaktadır. Ayrıca 1 adet müdür odası, müdür yardımcısı odası, rehberlik odası, spor odası, hizmetli odası, kalofifer dairesi, depo, arşiv, konferans salonu, elektirik sayaç odası, su sayaç odası, sistem odası, kantin ve yemekhane olarak kullanılan 1 adet sığınak bulunmaktadır. Okul bahçesinde açık basketbol sahası ve 320 ağaç bulunmaktadır.
autoshape 68

Çaldağ İlkokulu – Ortaokulu Haymana İlçesinin kurulan ilk resmi okuludur. Açıldığı günden bugüne birçok mezun vermiş mezunlarımızı şuan birçok meslekte ve makamda görmek mümkündür. Akademik ve sosyal açıdan eğitimde gelişmeyi ve periyodik bir yükselmeyi amaç edinen okulumuz başarılı öğrencileri ve yetiştirmiş olduğu büyük şahsiyetleri ile eğitimde örnek bir kurum olma misyonunu üstlenmiştir.

Tablo 11: Çaldağ Ortaokulu Yıllara Göre OKS-SBS-TEOG Başarı Oranları

Eğitim-Öğretim Yılı

Sınava Giren Öğrenci Sayısı

Sınav Sonucu Ortaöğretim Kurumlarına Yerleşen Öğrenci Sayısı

Yerleşme yüzdesi(%)

Erkek

Kız

Toplam

Erkek

Kız

Toplam

2010-2011

12

16

28

1

3

4

14,7

2011-2012

12

12

24

5

9

14

58,3

2012-2013

17

8

25

17

8

25

100

2013-2014

16

16

32

16

16

32

100

2014-2015

20

23

43

23

23

43

100autoshape 69

autoshape 70

Stratejik Plan Ekibi, Çaldağ ilkokulu - Ortaokulu’nun bulunduğu Haymana ilçesini politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik faktörler yönüyle inceleyerek analiz etmiş, önemli ve hemen harekete geçirilmesi gerekenleri belirlemiş, olumlu veya olumsuz etkilerini ortaya çıkarmıştır.

Tablo: 12 PEST ( Politik-Yasal, Ekonomik, Sosyal-Kültürel, Teknolojik ) Analizi

Politik-Yasal Faktörler


Temel Eğilimler

İlişki

 • Eğitim ile ilgili kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, yönetmelikler, genelgeler vb.

 • Milli Eğitim Sistemi

 • Eğitim Programları

 • Milli Eğitim Bakanlığının Eğitim Politikası

 • İlköğretim Okullarının Uygulaması gereken kurallar

 • Milli Eğitim Bakanlığı’nın durumu

 • Milli Eğitim Bakanlığı ve dolayısıyla devletin müdahalesi

 • Okullar ve Eğitim kurumları arası ilişkiler

 • Harcamalar

 • Kanun, yönetmelikvb. hakkında vatandaşların ve velilerin bilgilendirilmesi

 • Eğitim Sisteminin Özümsenmesi

 • Daha nitelikli eğitime yönelme
 • Motivasyonu artırır

 • Eğitimde Fırsat Eşitliği

 • Hizmet Kalitesini Yükseltir

 • Eğitim Kalitesini Artırır

 • Yeni Düzenlemeler Bütçeyi olumlu etkiler

Ekonomik Faktörler

Temel Eğilimler

İlişki

 • Türkiye’deki genel ekonomik durum

 • Milli Eğitim Bakanlığı’nın ekonomik durumu, yatırımlar ve donatım

 • Okulumuzun ekonomik durumu

 • Okul-Aile Birliğimiz

 • Anasınıfı Gelirleri

 • Bağışlar

 • Kantin Kira Geliri

 • İş gücü mevcudiyeti

 • Faiz oranları ve geliri

 • Eğitime %100 destek

 • Enerji ve Maliyeti

 • Ekonomik İmkânların Değişmesi

 • Ekonomide Temel İstikrarsızlık

 • Ekonomide Önceliklerin Değişmesi

 • Okulun Ekonomide Yardım ve Bağışlara Bağımlı Kalması

 • Milli Eğitime Bütçeden Ayrılan Payın Yetersiz Kalması.
 • Bilimsel Çalışmalara Verilen Desteğin Artması

 • Eğitime Desteğin Artması

 • Maliyetlerin Artması

 • Uyum Süreci Boyunca Dalgalanma Yaratır.
Sosyal/Kültürel Faktörler

Temel Eğilimler

İlişki

 • Çevreye Olan Hassasiyet

 • Eğitimden Hizmet Alanların Eğilimleri

 • Yeni İhtiyaç ve İstekler

 • Çalışma, Eğitim Alma ve Boş Zaman Eğilimleri

 • Veli Profilinin Farklılığı ve Gelir Dağılımı

 • Toplumun Yaş ve Eğitim Dağılımı

 • Doğum Artış Oranı ve Ortalama Ömür, EğitimeYansıması

 • Toplumdaki ve Çevremizdeki Etik Değerler

 • Bilgi ve Eğitim Açıklarının En İyi Şekilde Kullanılmasına Yönelik Eğilimlerin Sürekliliğinin Sağlanması

 • Sosyal ve Kültürel Değerleri Önemseme ve Koruma

 • Sportif Faaliyetlere Önem Verme

 • Bilim-Teknoloji ve Mali Kaynak Avantajı Sağlaması

 • Verimliliği Artırır

 • Okulun ve Öğrencilerin Boş Zamanlarını En Güzel Şekilde Değerlendirmelerine Neden Olur.

Teknolojik Faktörler

Temel Eğilimler

İlişki

 • BT(IT) Kullanımının Yaygınlığı

 • Yeni Ürünler ve Teknolojik Araçlar

 • Enerji Kaynakları ve Kullanabilirlik

 • Alternatif ve Yeni Teknolojiler

 • Girdi Kaynakları, Maliyetleri ve Mevcudiyetleri

 • Okul Harcamaları

 • Değişim Faktörleri

 • Teknoloji Transferi

 • Altyapı Teknolojisi

 • Özel Destekler

 • E-Devlet Projesinin Uygulanması

 • E-Okul Projesinin Uygulanması

 • Teknolojinin ve Altyapısının Değişmesi

 • Teknolojik Gelişmeleri Kabullenmede Zorluklar
 • İnsan Gücüne İhtiyacın Azalması (İşsizlik)

 • Alternatif Kullanım Kolaylığı

 • Elektronik İletişimin Durması Sonucu Eğitime Yansımalar
1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə