BÖLÜm orman yanginlari ile mücadelede gerekli BİLGİler
Yüklə 0.5 Mb.
səhifə1/9
tarix10.04.2016
ölçüsü0.5 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
ORMAN YANGINLARININ ÖNLENMESİ VE

SÖNDÜRÜLMESİNDE UYGULAMA

ESASLARI


 1. BÖLÜM


ORMAN YANGINLARI İLE MÜCADELEDE GEREKLİ

BİLGİLER


 1. ORMAN YANGINI TARİFİ VE ÖZELLİKLERİ :Orman Yangını: Serbest yayılma eğiliminde olan ve ormanda yaşama birliği içinde bulunan canlı ve cansız bütün varlıkları yakarak yok eden ateştir.

Yanma olayı ısı, oksijen ve yanıcı maddelerden oluşan üç faktörün bir arada olmasıyla meydana gelir. Yangının sönmesi içinde bu üç faktörden birinin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Yanma olayı için; ısının 260-400 C’den, oksijenin % 15’den fazla olması ve yeterli miktarda yanıcı maddenin bulunması şarttır.
 1. YANGININ TÜRLERİ :

Ülkemizde iki çeşit orman yangını vardır. Bunlar örtü ve tepe yangınlarıdır. Üçüncü bir orman yangını türü olan toprak yangını ise Ülkemiz için önemli değildir.


2.1- Örtü Yangını : Orman toprağını örten ölü ve diri örtüyü yakan yangındır. (Ot, çayır, funda, fide, fidan, yaprak, yosun, humus, kuru dal, kütük, devrik kesim artıkları v.s.)
Meşcere asli ağaçlarına çoğunlukla zarar vermez. Ancak; torağı örten yanıcı maddelerin yoğun olması halinde zarar verebilir. Bunun için de yanan sahanın yangın sonrası takip ve kontrol edilmesinde fayda vardır.
2.2- Tepe Yangını : Ağaç ve ağaçcıkların tepelerini de yakarak ilerleyen yangındır. Bu yangın türünde istisnalar hariç ormanın örtüsü, ağaçların gövdeleri ve tepeleri çeşitli şiddette yandığından ağaçlar genellikle kuruyarak, meşcere canlılığını kaybeder. En tehlikeli yangın türüdür.
YANGININ ÇIKIŞ NEDENLERİ :
Eldeki istatistik bilgilerine göre: yangının çıkmasına neden olan ateşin, ana faktörlerinin yıldırım ve insanların çeşitli faaliyetleri olduğunu göstermektedir.İnsanın çeşitli faaliyetleri arasında: tarla çalışmaları (anız yakma, bağ-bahçe temizliği), çöplerin ateşe verilmesi, enerji nakil hattı arızaları, piknik ve çoban ateşi v.s.sayılabilir.

Nedeni Bilinen Yangınlar : Yıldırım, kasıt, ihmal ve dikkatsizlik olarak üç guruba ayrılır. Ayrıca nedeni tespit edilemeyen yangınlar vardır ki bunlar oldukça fazladır. Böylece yangın çıkış nedenlerini,

1-Yıldırım,

2- Kasıt

3- İhmal ve dikkatsizlik,

4- Nedeni bilinmeyen

olmak üzere 4 gurupta toplamak mümkündür.


4-YANGINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER :
1-Yanıcı madde

2- Hava Halleri ( İklim – Klima)

3- Topografik Yapı ( Arazi Yapısı) dır

4.1 Yanıcı Madde :Ölü örtü, alt tabakada bulunan ot, çayır bitkileri, çeşitli çalılar, enkaz, kesim artıkları, ağaç ve ağaçcık v.s. dir. Yanıcı maddelerin inceliği- kalınlığı, miktarı, cinsi, devamlılığı ve rutubeti gibi özellikler yanma olayını etkiler.

4.2- Hava Halleri : Yağış, nispi nem, sıcaklık ve rüzgar hızı yangını etkiler.Nispi nemin saat 10.00’da % 40 ve daha düşük olması, nemin 1-2 saat gibi kısa zaman diliminde % 20’ den fazla düşüş göstermesi hallerinde mutlaka yangın çıkmaktadır. Ayrıca rüzgar hızının 20 Km/saat ve üzerinde oluşu, kurak geçen yaz günleri yangını körükler. Bunun için yangın organizasyonu içindeki ilgililer Meteoroloji’ den sıcaklık, nispi hava nemi ve rüzgar hızını ihtiva eden hava raporunu her gün saat başı almalıdırlar.
4.3- Topografik Yapı : Bakı, yükseklik, arazi meyilli, arazi şekli (röliyel), dar dere, kutu derelerdir. Doğrudan deniz rüzgarlarına açık alanlar, ada, yarımada durumunda olan sahalarda yangın sürat kazanır, bakı durumda; yangın tehlikesi yönünden güney, batı, doğu ve kuzey yamaçlar olmak üzere öncelik sıralaması yapılır.

11. BÖLÜM

ORMAN YANGINLARI İLE MÜCADELEDE KORUYUCU

TEDBİRLER

Yangının çıkmasına engel olmak veya çıkacak yangınların sayılarının azaltılması için önceden alınan ve devamlılık gerektiren tedbirlerdir.
 1. HALKIN EĞİTİMİ :

1.1 Okul, cami, köy ve kışlalarda orman yangınları ile ilgili Orman İşletme Şefleri, Orman İşletme Müdürleri ve uzmanlarca eğitim verilecektir.  1. Broşürler dağıtılacak, gazete ve dergilerde yazılar yayınlanacaktır.

1.3 Radyo ve TV programları düzenlenecek, bu konuda mümkün olduğu takdirde orman radyo ve televizyon istasyonu kurulacaktır.

1.4 Orman ve orman yangını konusunda yarışmalar düzenlenecektir.( Şiir, resim,fotoğraf, kompozisyon, senaryo v.s.)

1.5 Orman içinden veya kenarından geçen karayolu,köy yolu ve orman yolu kenarlarına, piknik alanlarına yangın ikaz levhaları, veciz sözler ihtiva eden tabelalar konacaktır.

1.6 İlçe ve beldelerde özellikle ilçenin pazarı olan günlerde anız yakılmaması için hoparlörlerle yangın uyarı anonsları yapılacaktır.

1.7 Kritik günlerde orman içi ve kenarı köylere caydırıcı, ikaz edici el afişleri dağıtılacaktır.

1.8 Karayolları ve trafik ekiplerince; Orman içi ve kenarı yollarda, yanan sigara atılmaması için uyarı anonsu yapılacaktır.

1.9 Çıkan yangını haber vermek üzere teşkilatın telefon numaraları Kaymakamlık, karakol ve Muhtarlıklara bildirilecektir.

1.10 Toplumda mevki ve söz sahibi sevilen kişilerle orman yangını konusunda radyo ve televizyonda programlar düzenlenecek, basına orman yangınları konusunda yazı yazmaları sağlanacaktır.
 1. HALK ORMAN İLİŞKİLERİNİ DÜZENLEMEK :

2.1) Orman içi ve kenarında bulunan vatandaşlar mevcut işlerden öncelikle istifade ettirilecektir.

2.2) Orman içi ve kenarında bulunan vatandaşların ihtiyaçları (yapacak, yakacak) zamanında karşılanacaktır.

2.3) Vatandaşlara; her konuda adil davranılacaktır.

2.4) Vatandaşa projeye dayalı kredi imkanı sağlanacaktır.

2.5) Vatandaşa karşı talebi olumsuzda olsa, nezaket kuralları içinde davranılacaktır.Sabırlı olunacak, hiçbir şekilde kızılmayacaktır.

2.6) Vatandaşın orman ile olan mülkiyet konusundaki anlaşmazlıklarını kısa zamanda halledilmesi için tedbirler alınacaktır.

2.7) Orman kadastro çalışmaları mümkün olan en kısa zamanda bitirilecektir.
 1. MİLLİ ORMAN YANGINI KORUMA PROGRAMI ve UYGULAMASI :

Orman Koruma ve Yangınla Mücadele konusunda ulusal bir politika oluşturmak ve bu politikanın uzun vadede değiştirilmemesi konusunda toplumla uzlaşmak suretiyle yangın ile ilgili tedbirlerde devamlılık sağlanacaktır.
 1. KAMU KURULUŞLARI İLE YAPILACAK YARDIMLAŞMA ve İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN HUSUSLAR :

Her yıl mart ayı sonuna kadar “Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Görevlilerin Görecekleri İşler Hakkındaki Yönetmelik” gereğince İllerde Vali, İlçelerde Kaymakamların başkanlığınca kurulan Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu toplanır. Bu toplantıda alınan kararlar ilgili Kuruluşlara tebliğ edilecektir. Bu kuruluşlar; Milli Eğitim, Bayındırlık, Ulaştırma, Maliye, İçişleri, Adalet, Milli Savunma Bakanlıkları ve Mahalli Birimleri ile TEK, PTT, TRT, THY, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ile Diyanet İşleri Başkanlığıdır.
 1. BAKANLIĞA BAĞLI KURULUŞLAR İLE YAPILACAK İŞBİRLİĞİ :

Bakanlık Bölge Müdürlüğü, Toprak Tahlil Laboratuar Müdürlüğü, Araştırma Müdürlüğü temsilcileri Orman Bölge Müdürlüğü Başkanlığında toplanarak yangın için yapılabilecek azami yardımları ( araç, gereç, personel ) tespit ederler. Bu tespitler bir protokole bağlanır. Bu protokolden birer nüsha ilgili kuruluşlar ile OGM’ye gönderilecek ve protokol aynen uygulanacaktır.
 1. YASAL TEDBİRLER :

Mevcut yasalar titizlikle uygulanacaktır.

6.1 Orman Kanununun 74. maddesine göre Orman Yangını çıkma ihtimalinin fazla olduğu kurak aylarda Valilikten alınacak onayla ormana giriş çıkışlar kısıtlanacak, gerektiğinde tamamen yasaklanacaktır.

6.2 Valiliklerce; İller Kanununun 66. maddesine göre yangın çıkması muhtemel orman alanlarının kontrolü için alınan kararlar ilan edilecektir. Bu ilanlarda kararlara uymayanlar hakkında T.C.K.526 maddesine göre işlem yapılacağı duyurulacaktır.

6.3 Orman Kanununun 74. maddesine göre Teşkilatımızla Emniyet ve Jandarma Teşkilatı arasında müştereken yapılacak kontrol ve devriye görevi için Vali Başkanlığında Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunca karar alınması sağlanacaktır.

III BÖLÜM
ORMAN YANGINLARI İLE MÜCADELEDE ÖNLEYİCİ TEDBİRLER

Bu tedbirler,yangın çıkmadan önce alınan ve yangın söndürme çalışmalarında faydalı olacak önlemlerdir. Bu önlemlerin alınabilmesi için, ormanın yangın çıkma ihtimalini belirleyen yangın tehlike sınıfı ile tehlikeli ve kıymetli alanların bilinmesi gerekmektedir. Tehlikeli ve kıymetli alanlarda İşletmenin yangına hassaslık durumuna bakılmaksızın ( sadece bu alanlarda ) önleyici tedbirler 1. derece yangına hassas işletmelerde olduğu gibi planlanacak ve uygulanacaktır. Bu nedenle Orman İşletme Müdürlüklerinin Yangın Tehlike Sınıfları ile tehlikeli ve kıymetli alanların çok iyi belirlenmesi uygulamada alınacak tedbirler bakımından önemlidir.
 1. YANGIN ALANLARININ SINIFLANDIRILMASI :

1.1 Sınıflandırma İşletme Müdürlüğü bazında yapılacaktır. İşletme Müdürlüklerinin yangına hassaslık derecelerinin tespiti için önce İşletme Müdürlüğü ormanlarında son 20 yılda çıkan orman yangınlarının yıllık yangın adedi ve yanan alan ortalaması dikkate alınarak hesaplanacaktır. Hesaplanan miktar aşağıda açıklanan 5 tehlike sınıfından hangisine giriyor ise, söz konusu İşletme Müdürlüğü yangına hassaslık bakımından o guruba dahil edilecektir. Tespitte ayrıca ağaç türü, yükseklik, nispi nem, rüzgar hızı, yağış durumu da dikkate alınacaktır.Orman İşletme Müdürlüklerinin orman yangınları tehlike sınıfları ile ilgili bir cetvel düzenlenecektir. Yangın adedine göre ayrı, yanan alan için ayrı olarak iki ayrı cetvel düzenlenmeyecektir. Bu cetvel düzenlenirken öncelikle o işletmede çıkan yangın adedi ortalaması dikkate alınacaktır. Ancak sıralamada yanan alan ortalaması da dikkate alınacak ve etkili olacaktır.

1. Derece : Yangına en çok tehlikeli grup için :10.1 ve daha fazla ( Ankara İşletmesi)

2. Derece : Yangına çok tehlikeli grup için : 6.1-10.0

3. Derece : Yangına orta tehlikeli grup için : 3.1- 6.0 (Beypazarı,Çamlıdere, Ilgaz, Eskipazar, Kızılcahamam)

4. Derece : Yangına az tehlikeli grup için : 1.1- 3.0 ( Çankırı, Çerkeş, Nallıhan )

5. Derece : Yangına çok az tehlikeli grup için : 1.0 ve daha az yangını çıkan İşletme Müdürlükleridir.

Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içindeki ormanların bazı İşletme Müdürlüklerinde bir İşletme Şefliği, bazen bir İşletme Şefliğinin bir veya birkaç mevkii yangın yönünden çok hassas olabilir. Bu gibi hallerde Orman Yangınları ile ilgili önlemler İşletme Müdürlüğünün veya İşletme Şefliğinin tamamı için değil, yangına hassas olan İşletme Şefliği veya İşletme Şefliğinin yangına hassas olan mevkii için alınacaktır.1.2) Tehlikeli Alanlar :

Yangının çabuk büyüyebileceği ve müdahalenin zor olduğu alanlardır.

Bu alanlar aşağıda belirtildiği üzere İşletme Şefliği bazında ele alınacaktır.

1.2.1) Bütünlük gösteren ve 0.7 ve daha fazla kapalılıkta, ölü örtü, ot ve çayır, sık boylu çeşitli çalı, gençlik, ağaçların dipten itibaren dallı olması gibi yanıcı madde etkenlerinin çoğunluğunun yoğun olarak beraber ve devamlı bulunduğu tabakalı, verimli, iğne yapraklı orman havzaları ile bu havzaların içerisinde bulunan ve yangın riski taşıyan bozuk ormanlardır. 1. Güney, Güneybatı ve Batıya bakan alanlar,

 2. Arazi yapısı itibariyle % 60 dan fazla eğimli kırık alanlar,

 3. Yangın sezonundaki hakim rüzgarlara doğrudan açık alanlar,

  1. d) Ada yarımada durumunda ve sahile doğrudan açık alanlar, üzerindeki ormanlar tehlikeli orman alanlardır.

1.2.2) Dar dere ve kutu dere durumundaki arazi yapısına sahip verimli ibreli orman havzaları, tehlikeli alanlardır.

1.2.3) Bütün ibreli ağaçlandırma sahaları ile ibreli tabii ve sun’i gençleştirme sahaları yangın yönünden tehlikeli orman alanlarıdır.

Tehlikeli alanların bütünlüğü asgari 200 hektar olacaktır.

Bütünlükten kasıt; tespit olunan tehlikeli alanın açıklık, karayolu, kayalık, nehir ve yatağı asgari 10 metre genişliğinde olan dere gibi yangın için ayrıca unsurlardan biriyle bölünmemiş olmasıdır.1.3) Kıymetli Alanlar :

Varlıklarıyla muhafaza edilmesi öngörülen ve reaksiyon, turistik, savunma gibi hizmetleri yerine getiren iğne yapraklı orman alanlarıdır. Bu alanların tanımı aşağıda yapılmıştır.

1.3.1) İl, İlçe ve beldelerin bitişiğinde ve yakınında bulunan, aynı zamanda içlerinden Devlet kara ve demiryolu geçen şehrin umumi görümüne varlıklarıyla olumlu katkısı olan yeşil kuşak ve benzer orman alanları,

1.3.2) Orman içinde veya kenarında bulunan göl ile baraj ve gölet gibi tesislerin bitişiğindeki ormanlar,

1.3.3) Toprak muhafaza amaçlı erozyon ve ağaçlandırma sahalarıyla, yerleşim alanlarını su baskınları ve torak kaymalarına karşı koruma durumunda olan ormanlar,

1.3.4) Resmi onaylı orman içi dinlenme yerleri, turistik alanlar, askeri alanlar, milli parklar, tabiat parkları, tabiatı koruma sahaları ve muhafaza ormanları kıymetli alanlardır.


Kıymetli alanlarda da alan büyüklükleri, resmi onaylı plan ve projelere uyulmak kaydıyla asgari 200 ha. Büyüklüğünde olacaktır.
1.4) Tehlikeli ve Kıymetli Alanların Tespiti :
Orman İşletme şefliği dahilindeki tehlikeli ve kıymetli alanların tespiti, Koruma Şube Müdürü başkanlığında, İşletme Müdür Yardımcısı, İşletme Şefinden müteşekkil bir komisyonca yapılacaktır. Ağaçlandırma sahalarında Ağaçlandırma Mühendisi, Milli Park sahalarında da Milli Park Mühendisi bu komisyona dahil edilecektir. Tespit edilen tehlikeli ve kıymetli alanlarda; İşletmenin yangına hassaslık derecesine bakılmaksızın ( sadece bu alanlarda ) önleyici tedbirler 1. derecede yangına hassas İşletmelerde olduğu gibiplanlanacak ve uygulanacaktır.


 1. YANGIN TEHLİKESİNİN AZALTILMASI :

2.1 Çöplükler, demiryolu kenarları ve piknik alanları gibi özel yangın tehlikesi oluşturan alanların etrafında yangın emniyet yolu ile şerit açılacaktır.

2.2 Turistik alanlar, meskun mahaller, her türlü tesisler, ziraat arazileri gibi yerlerden gelecek yangın tehlikesine karşı; bu sahalarla orman arasına yangın emniyet yolları açılacaktır.

2.3 Orman içinden geçen yolların kenarları temiz tutulacak ve usulüne uygun budama yapılacaktır.

2.4 Ormanda bulunan ve yanmayı körükleyecek enkaz, dikili kuru gibi yanıcı maddeler mümkün olduğunca üretim ve diğer faaliyetlerle temizlenmesi sağlanacaktır.

2.5 Yangına hassas Orman Bölge Müdürlüklerinde üretim, sürütme faaliyetleri ile bakım faaliyetlerinin Temmuz- Ağustos- Eylül ayları dışında yapılmasına önem verilecektir.

 1. AĞAÇLANDIRMA VE SİLVİKÜLTÜR TEDBİRLERİ :


3.1 Projelendirme

Yangına hassas sahalarda ağaçlandırma ve suni tensil çalışmaları için düzenlenecek projede yangın tehlikesinin öncelikle dikkate alınması gerekmektedir. Yangın tehlikesi düşünülmeden tanzim edilen ve uygulanan projelerden çoğunda, sahanın çok kısa aralıklarla 3-5 defa yandığı ve yapılan masrafların tamamının ziyan olduğu görülmüştür. Bu nedenle;

Yangın yönünden tehlikeli alanlarda yapılacak ağaçlandırma ve suni tensil çalışmalarında yangın tehlikesine karşı gerekli önlemler alınacak, tesisin gayesi açıkça belirlenecek, projelerinde gösterilerek uygulanacaktır.

a) Proje alanları içinde bulunan tehlikeli ve kıymetli alanlar tespit edilerek proje hartası üzerine işaretlenecektir. Bu sahalarda projeye yangını önleyici tedbirler işlenecektir.

b) Bu alanlara dikilmek üzere toprak tahlilleri neticelerine ve mevcut bitki örtüsüne göre yetiştirme muhitine uygun türler belirlenecektir. Uygulamada öncelik doğal türlere verilecektir.


 1. Tasarlanan gayeye göre proje tanzim edilecektir.

Gayeler;


c.1) Erozyon tesisi projesi

c.2) Turistik amaçlı yeşil örtü tesisi projesi

c.3) Şehirler çevresinde yeşil kuşak tesisi projesi

c.4) Üretim ormanı tesisi projesi olabilecektir.


Gaye, üretim ormanı tesisi ise proje;

c.4.1) Kağıtlık odun, lif- yonga odunu üretimi tesisi projesi

c.4.2) Direk üretimi tesisi projesi

c.4.3) Kerestelik emval üretimi tesisi projesi şeklinde düzenlenecektir.

Gaye yangın mıntıkasında idare müddetini mümkün olduğunca kısa tutmaktır.

Ağaçlandırma ve silvikültür uygulama projelerinde tabii türlere önem ve öncelik verilecek, yapraklılar korunacaktır.3.2 Karışık Meşçereler Yetiştirmek

Orman yangınlarının yayılma ihtimali, saf iğne yapraklı ışık ağacı meşcerelerinde özellikle fazladır. İğne yapraklı meşcereler yapraklı ağaçlarla ne kadar fazla oranda karışmış olursa, yangının çıkma ve yayılma ihtimali o kadar azalır. Bu nedenle yetiştirme muhitinin elverişli olduğu yerlerde ışık ağaçlarına gölge ağaçları, iğne yapraklı ağaçlara, yapraklı ağaçlar karıştırılacaktır. Silvikültürel uygulamalarda yapraklı ağaçlar korunacaktır.


3.3 Bakım Çalışmaları
Meşcerelere yaşlarının gerektirdiği silvikültürel müdahalelerin zamanında yapılması yangın yönünden faydalıdır. Bakım çalışmalarında budama, kapalılığı bozmamak kaydıyla seyreltme yapmak maksada uygundur.Çok şiddetli müdahaleler alt tabakayı canlandıracağından mümkün olduğunca kaçınılacaktır.

Bakım neticesi çıkacak,değerlendirilmesi mümkün olmayan materyal, yol kenarına yakın durumlarda sahadan mutlaka çıkarılacaktır.

Gerek bakım çalışmaları ile ağaçlandırmalarda ve gerekse tensil çalışmalarında, çalışma alanında dere içlerinde mevcut çınar,kızılağaç, zakkum gibi dere içi vejetasyon aynen muhafaza edilecek ve bu vejetasyon içinde bulunan ibreli türler temizlenerek dere içlerinde yapraklarından meydana gelen yeşil bir bant oluşturulacaktır.
3.4 Temiz Bir İşletmecilik Uygulanması
Yangına hassas ormanlarda yangını körükleyici etki yapacak olan kesim artıkları ve enkazlar temizlenecek, üretilen emvalin yangın mevsimi gelmeden depolara nakli sağlanacak ve bu şekilde zamanlaması iyi yapılmış temiz bir işletmecilik uygulanacaktır.
3.5 Tampon Bölgelere Gelir Getirici Meyvalı Ağaç Dikilmesi
Meskun mahaller civarında yapılacak ağaçlandırma ve suni tensil çalışmalarında, mıntıkanın özelliğine göre meskun mahalle yakın tampon bölgelere halka gelir getirecek ( Fıstık çam v.s.) türlerin dikilmesine öncelik verilecektir.
3.6 Rüzgar Perdesi Yapılması
Rüzgarlı sahalarda yapılacak ağaçlandırma ve tensil çalışmalarında yangın emniyet yolu kenarlarına 3.sıra kara servi dikilerek rüzgar perdesi oluşturulacaktır.Ayrıca tesis 20-30 Ha.lık parsellere bölünecek ve bu parsel araları 6. sıra servi dikilmek suretiyle tesis içi rüzgar perdeleri oluşturulacaktır.


 1. ORMAN YANGINLARININ GÖZETLENMESİ :

Orman yangınlarının söndürülmesi için alınan bütün önlemlerin mücadeleye başlayabilmesi, öncelikle orman yangının görülmesi ve yerinin tesbit edilmesiyle olur. Yangının görülebilmesi için yangın sezonu boyunca bütün ormanların devamlı olarak gözetlenmesi mutlaka sağlanacaktır.


Gözetleme :

4.a ) Sabit gözetleme kuleleri

4.b ) Havadan gözetleme

4.c ) Gezici postalar

4.d ) Yerel halkın ve diğer kaynakların yardımıyla yapılacaktır.,
4.a Sabit Gözetleme Kuleleri :
4.a.1) Kule planlaması :
Kuleler günün 24 saatinde gözetleme yapılacak şekilde ormanların görülebilirliği olan hakim noktalarına inşa edilmiş binalardır. Kulelerin yerleri 1/25000 ölçekli tesviye, eğrili haritalar üzerinde ışınsal metotla tespit edilecektir. Görüş alanı içinde buluna ormanın; düz alanda % 100, engebeli alanlarda asgari % 70’ini görebilecek şekilde inşa edilecektir.Görülebilirlikle 100 metre yükselmesi ile görülen dumanın çıktığı alanlar, görülen alan olarak kabul edilecektir.

Kule planlaması bu esasa göre yapılacaktır. Uygulamada özellikle dere içlerindeki dumanın yatması ve uzak mesafelerde dumanın görülememesi gibi durumlar meydana gelmektedir. Bu bakımdan mevcut kule planlaması Bölge Müdürlüğü bazında ele alınacak tehlikeli ve kıymetli alanları da içine alacak şekilde planlama gözden geçirilecektir.Bu alanlarda;

1-Bütün alan doğrudan görülecek şekilde,

2-İki kuleden doğrudan görülecek şekilde,

3-İki kule arası mesafe en çok 25 km. olacak şekilde ilaveler yapılacaktır.
4.a.2 ) Kule İnşaatları :
Kuleler tespit olunan noktalara rasat odası (gözetleme) 360 lik alanı görebilecek şekilde inşaa edilecektir. Projelerde barınma yerinden gözetleme odasına içten çıkılacak şekilde değişiklik yapılacaktır. Ayrıca sarnıç olarak yapılan beton su depoları sızdırma yaptığından bunların yerine fiberglass su deposu kullanılacaktır.Gözetleme odasındaki pencereler çift camlı olacaktır. Mutlaka radyoaktif paratoner tesis edilecektir.Paratoner tesisi sık sık kontrol edilecek, sağlıklı görev yapması sağlanacaktır. Şehir ceryanı imkanı olan kulelere öncelikle Şehir ceryanı bağlanacaktır. Yangın mevsimi boyunca gözetleme kepenkleri gece gündüz devamlı açık tutulacaktır.

Bu imkanların bulunmadığı kulelerde Güneş Enerji Sistemleri ile ( Fotovoltatik sistem) elektrik temin edilecektir.

Engebeli orman alanlarında kuleler görüş alanı iyi olan hakim tepeler üzerine inşa edilecektir.Bu kuleler; altta iki oda, üstte rasat odası olacak şekilde yapılacaktır.Ancak; ormanların düz veya düze yakın alanlarda bulunması, hakim noktaların bulunmaması hallerinde, görülebilirliği artırmak için geliştirilecek özel projelere göre yüksek kuleler yapılacaktır. İyi görüş sağlıyorsa alçak yerlerde kule inşa edilebilecektir.( karşıdan gözetleme)

Kulelere tekniğine göre uygun bir şekilde limbus monte edilecektir.


4.a.3) Gözetleyiciler :
Kulelerde 24 saat gözetleme yapılacaktır. Gözetlemenin devamlı olabilmesi için kulelerde her an asgari iki kişinin bulunması sağlanacaktır. Kulelere öncelikle varsa aile olarak gözetleyici ( karı koca ), ailenin mümkün olmadığı yerlerde asgari iki gözetleyici yerleştirilecektir. Kulelerde gözetleyici olarak çalıştırılacak işçilerin, mıntıkayı iyi bilen, iyi ahlaklı, çevresinde sevilen ve sayılan, sorunları bulunmayan, görevini yapacak bedensel engeli olmayan ( görme, işitme, konuşma) okur-yazar varsa denenmiş kişilerden seçilmesine özen gösterilecektir.

Personelin görevinde başarılı olması da iş güvenliğinin ve devamlılığının faydası inkar edilemez.Bu bakımdan gözetleyicilerin aile reisi durumunda olanına sezon dışında da iş verilmesine gayret edilecektir.

Gözetleyiciler meskun mahal dışında çalışmak zorundadırlar. 24 saat gözetleme yapma mecburiyetleri olduğundan da kuleden ayrılmazlar. Bu bakımdan gerekli olan zaruri ihtiyaçlarının nakli, İşletme Şefliğince yapılacaktır. Acil ihtiyaçlarının temini ve hastalanmaları halinde kendilerine vasıta temin edilecektir. Ayrıca yangın sezonu başladığında kuleye çıkışlarında ve sezon sonunda da kuleden inişlerinde, İşletme Şefliğince araç temin edilerek eşyaları taşınacaktır.
4.a.4 ) Kulelerdeki Gözetleyicilerin Haberleşmesi
Kulelerde haberleşme prensip olarak telsizle yapılacaktır. Ancak, bu güne kadar idaremize ait telefon hattı bulunan kulelerde bu imkanlardan faydalanılmaya devam edilecektir. Ayrıca PTT telefonu verilmesi mümkün olan kulelere telefon bağlatılacaktır. Gerek eski, gerekse yeniden yapılacak kulelere idaremizce yeni telefon hattı yapılmayacaktır. Bu kulelerde telsizden faydalanılacaktır.

İşletmenin haberleşmesine hakim olan kulelerde muhaberenin aksamamasına mutlak özen gösterilecektir. Bu itibarla bu kulelerde; ikinci bir haberleşme aracı ( telefon veya ikinci bir telsiz veya el telsizi ) bulundurulacaktır.

Telefon hattının bulunduğu kulelerde, hattın tamiri gözetleyiciler dışındaki elemanlara yaptırılacaktır.

Röle cihazının bulunduğu kulelerin yolları yaz kış ulaşıma imkan sağlayacak şekilde inşa edilecektir. Bu kulelerde kışında barınılacağından her türlü ihtimale karşı inşaatlar eksiksiz yapılacaktır. Eski kuleler en iyi şekilde onarılacaktır.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə