Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü'nde Tamamlanan Yüksek Lisans Tezleri
Yüklə 278.83 Kb.
tarix10.04.2016
ölçüsü278.83 Kb.
 

Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü'nde Tamamlanan Yüksek Lisans Tezleri

-Aka, Pınar. “Hilmi Yavuz Şiirine Metin Merkezli Bir Bakış”. 2002.

-Akgül, Alphan. “Oktay Rifat Şiirinde Güneş'in Üç Hali”. 2005.

-Akgün, Ali. “İlhan Berk Şiirinde Nesne Sorunu”. 2002.

-Akkıyal, Berna. “Adalet Ağaoğlu’nun Dar Zamanlar Üçlemesinde "Kimlik" Sorunsalı”. 2005.

-Aksoy, Elif Süreyya. Aşk-ı Memnu’da Cennet İmgeleri”. 2004.

-Aksu, Nuri. “Adnan Benk ve Türkiye’de Modern Edebiyat Eleştirisi”. 2003.

-Akyıldız, Kaya. “Nurullah Ataç’ın Eleştiri Pratiğinde Uygarlık Sorunu”. 2002.

-Altıkulaç, Refika. “Oktay Arayıcı’nın Oyunlarında İroni Çeşitlemesi”. 2003.

-Arlı, Melike Sıla. “Kemalettin Tuğcu Romanları: Özgün Bir Popüler Edebiyat Türü”. 2005.

-Armağan, Yalçın. “Melih Cevdet Anday Şiirinde Zaman”. 2003.

-Arslanoğlu, Arsev Ayşen. “Halit Ziya Uşaklıgil’in Romanlarında Aşk ve Nesne İlişkileri”. 2002.

-Atay, Hakan. Heves-nâme’de Aşk Oyunu: Taci-zâde Cafer Çelebi’nin Özgünlük İdeali”. 2003.

-Ayaydın, Günil Özlem. “Yaşar Kemal’in İstanbul’una Çevreci Bir Yolculuk”. 2003.

-Aydın, Bilgen. “Fahri Celalettin Göktulga’nın Öykülerinde Anomi ve Geçmişe Kaçış”. 2003.

-Aytemiz, Beyhan Uygun. “Halide Edib-Adıvar ve Feminist Yazın”. 2001.

-Balcı, Ayşe Altıntaş. “Türklerin Sherlock Holmes'ü Amanvermez Avni”. 2005.

-Bulut, Hülya. “Yeniliklerle Dolu Yüzyıldan İki ‘Yeni’ İsim: Nedim-Levnî ve Eserlerindeki Sevgili Figürleri”. 2001. 

-Canbaz, Firdevs. “Fatma Aliye Hanım’ın Romanlarında Kadın Sorunu”. 2005.

-Caner, Fırat. “Bir İdeoloji Olarak Murathan Mungan Şiiri”. 2002. 

-Cankara, Murat. “Ahmet Mithat ve Beşir Fuat’a Göre Gerçekçilik”. 2004. 

-Canpolat, Müge. “Türkiye’de Deneme ve Eleştirinin Gelişiminde Orhan Burian’ın Yeri”. 2003. 

-Çetaku, Drita. “Nazlı Eray'ın Yapıtlarında (Oto)biyografik Ögeler”. 2005.

-Çulhaoğlu, Gülşen. “Şeyhî’nin Hüsrev ü Şirin Mesnevisindeki Aşk İlişkileri”. 2002. 

-Demir, Hiclâl. “Çağlarını Eleştiren Divan Şairleri: Hayretî-Usûlî-Hayâlî”. 2001. 

-Demir, Hivren. “Cemil Kavukçu Öykücülüğünde Kent, Taşra ve Modernlik”. 2001. 

-Demircan, Aynur. “Tanzimat'tan Cumhuriyet’e Aydınlık Bir Yüz: Abdülhak Hâmit Tarhan”. 2003.

-Dirlikyapan, Murat Devrim. “ ‘İkinci Yeni’ Dışında Bir Şair: Edip Cansever”. 2003.

-Dündar, Hülya. “Leylâ Erbil’in Romanlarında Cinsellik Sorunsalı”. 2004. 

-Dündar, Leyla Burcu. “Murathan Mungan’ın Çağdaş Masallarında Cinsiyetçi Geleneğin Eleştirisi”. 2001. 

-Ergül, Mehmet Selim. “Cemal Süreya Şiirinde Bedenin Yazınsallaşması”. 2003.

-Erlevent, Damla. "Halide Edib Adıvar'ın Son Dönem Romanlarında İstanbul'da Gündelik Hayat ve Müzik". 2005.

-Gökçe, Yeşim. "Melih Cevdet Anday Tiyatrosunda Şiirsel Adalet". 2004.

-Gözcü, Sevim. Ayaşlı ile Kiracıları'nda Anlatıcı Sorunsalı”. 2004. 

-Gün, Kerem. “Peyami Safa’nın Yalnızız Romanında Ruh-Beden Sorunsalı”. 2002. 

-Günay, Çimen. “Toplumcu Gerçekçi Türk Edebiyatında Suat Derviş’in Yeri”. 2001. 

-Güneş, Aslı. "Kemalist Modernleşmenin Adab-ı Muaşeret Romanları: Popüler Aşk Anlatıları". 2005.

-İsen, Tûbâ Işınsu. “Divan Şiirinde Fahriye”. 2002. 

-Kalender, Arzu. “ ‘Taze Can Buldu Cihan’: Osmanlı Şiirinde Bahar”. 2002.

-Karahan, Burcu. “Peride Celâl’in Romanlarında Kadın Kimlikleri”. 2002. 

-Kayhan, Türkan Yeşilyurt. “Kadın Şairde Kadın: Şükufe Nihal'in Şiirleri”. 2005.

-Kırşallıoba, Münevver. Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı'nda Olay Örgüsü”. 2004. 

-Korkmaz, Gülsüm Ezgi. “Sûrnâmelerde 1582 Şenliği”. 2004. 

-Nazik, Ayşegül. “Tomris Uyar Öykücülüğünde Toplumsal Güncellik ve Biçimsel Arayışlar”. 2001. 

-Orhan, Ahmet. “Ece Ayhan ve Tarih Yaklaşımı”. 2002. 

-Ölçer, Evrim. “Türkiye Masallarında Toplumsal Cinsiyet ve Mekân İlişkisi”. 2003. 

-Özata, Jale. “Bilge Karasu’nun Gece’sine Metin ve Okur Odaklı Bir Yaklaşım”. 2003. 

-Özer, Nilay. “Turgut Uyar'ın Divan'ında Bir Araç Olarak Biçim”. 2005.

-Ramiç, Alena. “Abdülhak Şinasi Hisar’ın Söyleminde Gelenek”. 2002. 

-Sayers, David Selim. “Tıflî Hikâyelerinin Türsel Gelişimi”. 2005.

-Serdar, Ali. “Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Romanlarında Cinsellik”. 2002. 

-Sodzawiczny, Magdalena. “Türkiye Masallarında Şamanizm Öğeleri”. 2003. 

-Somuncuoğlu, Gamze. “Sevgi Soysal’ın Yapıtlarında Kadın Kimliği”. 2002. 

-Soylu, Özge. “Nahid Sırrı Örik, Kıskanmak ve Psikanaliz”. 2001. 

-Şişmanoğlu, Şehnaz. “Behçet Necatigil ve Şiirin Ev Hali”. 2003. 

-Tezcan, Esma. “Pargalı İbrahim Paşa Çevresindeki Edebî Yaşam”. 2004. 

-Tomur, Sevil. “Klişelerden Uzak Bir Köy Romancısı: Abbas Sayar”. 2002. 

-Turgut, Canan Öktemgil. “Latife Tekin’in Yapıtlarında Büyülü Gerçekçilik”. 2003. 

-Tutumlu, Reyhan. “Anlatı Bilimi Açısından Roman-Sinema Etkileşimi ve Bir Uygulama: Anayurt Oteli. 2002. 

-Uluğtekin, Melahat Gül. “Ahmet Vefik Paşa’nın Çevirilerinde Osmanlılaşan Moliere”. 2004.

Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Yayınları


 

2005

 

          Akgül, Alphan.Aylak Adam'da Görsellik ve Anımsama". Pasaj 1 (Mayıs-Ağustos 2005): 133-44.          —, ve Hilmi Yavuz.hurufî şiirler Üzerine Bir Tartışma”. Sanat Dünyamız 95 (Yaz 2005): 56-61.

          Alp Sevli, Ruken. "Seyit Alp'in Dino İle Ceren Romanında 'Kadın'". Gündem Kadın 27 (Ağustos 2005): 2.

          —. "Tante Rosa; Bütün Kadınca Bilmeyişlerin Adı". Felsefe Yazın (Mart-Nisan 2005): 42-45.

          —. "Atasözlerinde 'Kadin Güzelligi' Anlayışının Dönüşümü”. Millî Folklor 67 (Güz 2005): 82-85.

          Armağan, Yalçın, haz. O Ben ki: Edip Cansever. İstanbul: Alkım Yayınları, Aralık 2005.

          —. “Son Yarım Asırda Türkçe Yazınsal Eleştiri”. Edebiyat Buluşması Sempozyumu Bildirileri. Haz. Tacida Zubçeviç-Hafız. Prizren/Priştine: Bal-Tam Yayınları, 2005. 149-58.

          —. “‘Avare Gençlik’ten ‘Giriş Töreni’ne Türkiye’de Bohem”. Pasaj 1 (Mayıs-Ağustos 2005): 67-84.

          —. “‘Türk Edebiyatında Genç Eleştirmenler Geleneği’nde Altıncı Durak”. Millî Folklor 66 (Yaz 2005): 146-47.

          Ayaydın Cebe, Günil Özlem. “Berci Kız’dan Kristin’e Yoksulluğun Sosyolojisi”. Pasaj 1 (Mayıs-Ağustos 2005): 101-15.

          —. “Siz Orada mısınız?” Kanat 17-18 (Bahar 2005): 9-10.

          —. “Tanzimat Hareketinin Motoru ve Ürünü: ‘Bilinçli İnsan’ ”. Edebiyat Buluşması Sempozyumu Bildirileri. Haz: Tacida Zubçeviç-Hafız. Prizren: Balkan Türkoloji Araştırmaları Merkezi Yayınları, 2005. 50-61.

          Aygün, Arzu ve Aslı Uçar. "Anket: Üniversite Öğrencileri ve Atasözleri". Millî Folklor 67 (Güz 2005): 63-69.

          Bingöl, Başak. “Türk Atasözlerinde ‘Ötekileştirme’ Eğilimi”. Millî Folklor 67 (Güz 2005): 70-73.

          Buğra, Gökşen. “Çağdaş Kentte Sözel Anlatı Kalıplarının Parodiye Dönüşümü”. Millî Folklor 67 (Güz 2005): 74-77.

          Demirel, Serhat. “Sanatın Yorulmayan Sesi: Milliyet Sanat”. Kanat 17-18 (Bahar 2005): 17.

          —. “Eski Bir Yazardan Eskimeyen Aşk Hikâyeleri”. Varlık 1173 (Haziran 2005): 69-71.

          Demirkol, Neslihan. “‘Yeni Köy’e ‘Eski Adet’: Masal Anlatan Dizi Ekmek Teknesi”. Millî Folklor 67 (Güz 2005): 5-9.

          —. “Karşıt-Kahramanlı Karşıt-Epik Bir Anlatı: Puslu Kıtalar Atlası”. Millî Folklor 67 (Güz 2005): 120-25.

          Dirlikyapan, Devrim. "'Nesnel Bağlılaşık' Kavramı ve Cansever'de Dekor". O Ben ki: Edip Cansever. Haz. Yalçın Armağan. İstanbul: Alkım Yayınları, 2005. 23-47.

          Dündar, Leyla Burcu. "Cemaatten Cemiyete: Bir ‘Kasaba Romanı’ Olarak Anayurt Oteli". Pasaj 1 (Mayıs-Ağustos 2005): 117-32.

          Erekli, Arzu. “Kesik Başlar, Başsız Gövdeler: Kara Kitap”. Millî Folklor 67 (Güz 2005): 131-36.

          Erginci, Erkan. “Sine-Masal Bir Yolculuk: Tunç Okan’ın Otobüs’ü ve Anlatılarda ‘Evden Uzaklaşma’ Motifi”. Millî Folklor 67 (Güz 2005): 10-14.

          —. “Halk Hikâyesi Anlatıcısı ve Romancı İlişkisi Bağlamında Murat Sertoğlu’nun Battal Gazi Romanı”. Millî Folklor 67 (Güz 2005): 126-30.

          Güneş, Aslı. "İslamî Pop-Şiirin Tanımladığı Yeni Mekân İçerisinde Geleneğin Yeniden Üretimi". Pasaj 1 (Mayıs-Ağustos 2005). 13-34.

          Kebeli, Sevim. “Doktor Fıkraları”. Millî Folklor 67 (Güz 2005): 98-101.

          Özata-Dirlikyapan, Jale. "Metafor ve Metonimi: Ahmet Muhip Dıranas Şiirinde Katılaşmış Kavramlar, Silinmiş Kişiler". Pasaj 1 (Mayıs-Ağustos 2005): 171-80.

          Pelvanoğlu, Emrah. "Traditum ve Hilmi Yavuz". Şiiri Özlüyorum 10 (Şubat-Mart 2005): 31.

          —. "Tinde Sitem, Dilde Bulut". Radikal Kitap 207 (4 Mart 2005): 4.

          —. "Gelenekselin Dışında, Geleneğin İçinden". Yasakmeyve 14 (Mayıs-Haziran 2005): 88-91.

          Riley, Arif Nat, çev. Halil İnalcık. "The Poet and the Patron: A Sociological Treatise Upon the Patrimonial State and the Arts". Journal of Turkish Literature 2 (2005): 9-70.

          —. “İngilizce Sait Faik”. Kanat 17-18 (Bahar 2005): 10.

          Serdar, Ali. "Cinselliğin Aşırı Uçlarında 'Aşk'". Pasaj 1 (Mayıs-Ağustos 2005). 145-57.

          Sürelli, Bahadır. "Estetik Beğeni ve 'İdealleştirmenin' Öyküsü: Ayışığında Çalışkur". Kül Öykü 8 (Mart-Nisan 2006): 73-76.

          —. "Edebiyat Üzerine Makaleler / Röportajlar". Varlık Kitap Eki (Nisan 2005): 6-7.

          Şafak, Burcu. "Eşkiya Öyküleri ve Soylu Eşkiya Tipinin Modern Bir Filmde Yansımaları". Millî Folklor 67 (Güz 2005): 15-20.

          —.  “Yılanı Öldürseler'de Bir Gerilim Öğesi Olarak Suskunluk”. Varlık 1180 (Mart 2006): 52-55.

          Timuroğlu, Senem. "Türk Edebiyatı ve Birinci Dünya Savaşı'na Disiplinlerarası Bir Yaklaşım". Kanat 16 (Güz 2004): 5.

          —. "Kurmaca İle Otobiyografi Arasında Bir Kavram: Özkurmaca". Varlık 112479 (Ağustos 2005): 70-74.

          —. “Battal Gazi Destanı Adlı Filme Alaycı Dönüştürüm Bağlamında Bir Yaklaşım”. Millî Folklor 67 (Güz 2005): 20-22.

          Tuğcu, Emine. “Kısaltılmış Sözel Anlatı Kalıpları: Atasözleri ve Deyimler”. Millî Folklor 67 (Güz 2005): 86-88.

          Tunç, Gökhan. “‘Kalp Gözü’, Efsane ve İkincil Sözlü Kültür”. Millî Folklor 67 (Güz 2005): 23-28.

          —. “Yerel ve Özgün Bir Roman: Tıflî Efendi”. Millî Folklor 67 (Güz 2005): 137-44.

          —. "‘Sûfî ve Şiir’ ile Osmanlı Şiirini Yeniden Düşünmek". Yasakmeyve 12 (Ocak-Şubat   2005): 69-74.

          Tutumlu, Reyhan. "Popüler Aşk Romanlarnın Yarattığı Dünya: Kerime Nadir Romanları". Pasaj 1 (Temmuz- Ağustos 2005): 85-100.

          Uçar, Aslı. "'İngiliz, Fransız, Alman' Sözel Anlatı Kalıbındaki Fıkralar ve 'Etnik' Mizah". Millî Folklor 67 (Güz 2005): 102-108.

          Uslu, Mehmet Fatih. “Kadın Muhalefetinin Erken Günlerini Anmak: Sabiha Sertel”. Felsefe Yazın 5 (Nisan-Mayıs 2005): 39-41.

          —. “Fıkralarda Dinsel İktidar Örüntüsünün Kırılması”. Millî Folklor 67 (Güz 2005): 109-14.

          —. “Yeraltı Edebiyatında Sözel Anlatı Kalıplarının Dönüşümü”. Millî Folklor 67 (Güz 2005): 145-48.

          —. “Modernizmin, Ulus Devletin, Romanın Ötesinde: Modern Epik”. Hürriyet Gösteri 275 (Kasım 2005): 64-65.

          Uyanık, Seda. "Korkunun Irmağında- Suzan Samancı". Varlık Kitap Eki. Haziran 2005: 26-27.

          —. "Konumlandırıl[ama]mış Cinsiyet Kadın". Felsefe Yazın. Mayıs 2005: 37-38.

          Yekdeş, Ömer Faruk, çev. Zal ile Rudabe. Der. Feridun Hüseyni. Firdevsi’nin Şehname’sinden Zal Oğlu Rüstem’in Destanları I. İstanbul: Avesta Yayınevi, 2005.

          —, çev. Rüstem ile Efrasiyab. Der. Feridun Hüseyni. Firdevsi’nin Şehname’sinden Zal Oğlu Rüstem’in Destanları II. İstanbul: Avesta Yayınevi, 2005.

          Yeşil, Nilüfer. “Elektronik Ortamla Halk Bilgisine Yeni Bir Açılım: Bir Sözel Anlatı Kalıbı Olarak ‘Magma’”. Millî Folklor 67. (Güz 2005): 89-93.

          —.  "Sözlü Kompozisyondan Listeye, Listeden Stand-up’a Fıkranın Dönüşümü: Türkleri Anlama Kılavuzu’na Eleştirel Bir Bakış”. Millî Folklor 67. (Güz 2005): 115-19.

          Yıldırım, Tuğba. “Fettan Kadının Kaleydoskobu: Tatlı Betüş”. Varlık 1174 (Temmuz 2005): 42-48.

          —. “Ortaçağdan Yirminci Yüzyıla Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam”. Yasakmeyve 12 (Ocak-Şubat 2005): 74-76.

          —. “Masal Masal İçinde, Masal Fantastik İçinde”. Millî Folklor 67 (Güz 2005): 29-33.

          —. “Efrâsiyâb’ın Hikâyeleri’ndeki Hikâye Anlatıcılığı”. Millî Folklor 67 (Güz 2005): 149-52.

          Yıldırım, Çiğdem ve Laurent Mignon, ed. Microbe: Détourneuses de derviches 32 (Kasım 2005). (Microbe dergisinin Türk kadın şairler ve mizah şiiri özel sayısı)

 

 

 2004

 

          Armağan, Yalçın. "Anday Şiirinde Zaman’ı ‘Yok’lamak". Melih Cevdet Anday: ‘Bütün Yüzyılları Yaşadım’. İstanbul: Alkım Yayınları, 2004. 49-66.          ―. "Bir Edebiyat Gezgini: Laurent Mignon". Kanat 14 (Kış 2004): 8-9.

          ―. "Kayıp Aranıyor ‘Başarılı’ Bir Roman mı?”. Bir İnsanı Sevmek: Sait Faik. Haz. Süha Oğuzertem. İstanbul: Alkım Yayınları, 2004. 212-223.

          ―. "Laurent Mignon'la Söyleşi". YOM Sanat 16 (Ocak-Şubat 2004). 4-8.

          Ayaydın Cebe, Günil Özlem. "A Weird Woman in a Weird City: Leyla Erbil’s ‘İstanbul'". Women and Environments 62/63 (Bahar-Yaz 2004): 18-19. (Aynı yazı Fatma Sağır tarafından Almancaya çevrilmiş ve "Eine seltsame Frau in einer seltsamen Stadt" başlığıyla Unionverslag websitesinde yer almıştır. http://www.unionsverlag.com/info/link.asp?title_id=2345&link_id=6105)

          ―, çev. Orhan Burian. “Modern Türk Şiiri”. Denemeler, Eleştiriler. Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları, 2004. 350-70.

          ―. "Usta Şair Yine Gündemdeydi: Edip Cansever 75 Yaşında". Kanat 14 (Kış 2004): 2-3.

          ―. “Yaşamöyküsü Olarak Seyahatnâme”. Kebikeç 18 (2004): 31-38.

          Bingöl, Başak, çev. Barbara Wood. Düş Zamanı. Ankara: Yurt Yayınları, 2004.

          Canbaz, Firdevs. "Türk Öykü Tarihinde Büyük Adım: Küçük Şeyler". Hece Öykü 3 (Haziran-Temmuz 2004): 65-74.

          ―. "Edebiyat Dünyasına Bir Eleştiri: 'Seyyie-i Tesamüh'". Hece Öykü 5 (Ekim-Kasım 2004): 135-142.

          Caner, Fırat. "Genç Eleştirmenler Sempozyumu Beş Yaşında”. E 62 (Mayıs 2004): 37-38.

          ―. "Şiir Yeniden Okunmalı". Virgül 72 (Nisan 2004): 22.

          Çetaku, Drita. "Jehona E Nje Kenge Ballkanese: Saranda" (Bir Balkan Şarkısının Yankısı: Saranda). Shekulli (3 Haziran 2004): 12.

          ―. "Sami Frasheri per te Drejtat e Gruas". ("Şemsettin Sami ve Kadın Hakları"). Te Drejtat e Njeriut 38 (Haziran 2004): 115-21.

          Çulhaoğlu, Gülşen. "Şeyhi’nin Hüsrev u Şirin Mesnevisindeki Aşk İlişkileri”. Doğu-Batı 26 (Şubat-Mart-Nisan 2004): 151-76.

          Demirkol, Neslihan. "Romantik ve Ulusçu Halkbilimi Anlayışının Tipik Bir Temsilcisi: Ordu İli Halkevi Dergisi". Milli Folklor 63 (Güz 2004): 17-22

          Dündar, Hülya. "Ahmet Mithat’ın Kaleminden Galata Meyhaneleri”. Kül Eleştiri 55 (Aralık 2004): 7-11.

          ―. "Aşk-ı Memnû’nun ‘Kırık Kadınları'". Kül 44 (Ocak 2004): 2-6.

          ―. "Bir Arı Kovanı: Topkapı Sarayı". Kül 46 (Mart 2004): 33-36.

          ―. "Divan Şiirinde ‘Hamam’ ve ‘Hamamiyeler'". Kül 49 (Haziran 2004): 5-9.

          ―. "Leyla Erbil, Edebiyat ve Cinsel Sömürü”. Edebiyat ve Eleştiri 76 (Temmuz-Ağustos 2004): 74-80.

          ―. "Türk Edebiyatı Eleştiri Tarihi ve Oryantalizm Sorunsalı”. Kül Eleştiri 50 (Temmuz 2004): 47-50.

          İsen Durmuş, Tuba Işınsu. "Hüseyin Cöntürk ve Eski Edebiyata Yeni Eleştiri". Edebiyat ve Eleştiri 74 (Mart-Nisan 2004): 113-16.

          Karakoç, İrfan ve Ş. Kâmil Akar. "Siyasî Tarih Kaynağı Olarak Hatırat ve Gezi Notları". Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi 2.1 (2004): 383-421.

          Korkmaz, G. Ezgi. "Osmanlı'da Şenlikler ve Methler". Yasakmeyve 11 (Kasım-Aralık 2004): 75-78.

          Özata Dirlikyapan, Jale. "Ahmet Muhip Dıranas Şiirinde Dökülen-Boşalan-Taşan Sular ve Arındıran Günahlar". Yasakmeyve 10 (Eylül-Ekim 2004): 98-102.

          Özer, Nilay. "Büyük İdeallerin Kayıp Çocukları: Haluk, Asım ve Fetret”. Yasakmeyve 10 (Eylül 2004): 48-56.

          ―. "Çatışmalı Toplumda Tuhaf Bir Kadın ve Bayan Nermin’in Empati Sorunları”. Varlık 1165 (Eylül 2004): 53-55.

          ―. "Dosya: ‘Şiirde Tehlikeli İlişkiler’”. Yasakmeyve 8 (Mayıs-Haziran 2004): 96-117.

          ―. "Karşıtlıklardan Birliğe Doğru Doğa ve Kültür: ‘Yaprak Ne Canlı Yeşil’”. Adam Öykü 54 (Eylül-Ekim 2004): 96-102.

          ―. "Kubilay Aktulum’la Söyleşi". Yasakmeyve 8 (Mayıs-Haziran 2004): 108-111.

          ―. "Lale Müldür’le Söyleşi". Yasakmeyve 8 (Mayıs-Haziran 2004): 96-117.

          ―. "Serkan Ozan Özağaç’la Söyleşi". Yasakmeyve 8 (Mayıs-Haziran 2004): 99-100.

          ―. "Zincirleme Masallarda Yapı ve İşlev". Millî Folklor 63 (Güz 2004): 5-10.

          Pelvanoğlu, Emrah. "Asaf Halet Çelebi İçin Yeni Bir Tekrar”. Yom Sanat 17 (Mart-Nisan 2004): 23-25.

          ―. "Geleneğin Evrimi ve Patronaj”. Millî Folklor 63 (Güz 2004): 15-16.

          ―. "Güneşte Bir Yapı Denemesi". Kül 46 (Mart 2004): 6-7.

          ―. "Mirî Malı Çalmak". Yasakmeyve 8 (Mayıs-Haziran 2004): 105-106.

          ―, çev. "Walter G. Andrews ile Söyleşi". Yasakmeyve 11 (Kasım-Aralık 2004): 44-52.

          ―. "Yeni Türk Edebiyatı İçin Yeni Bir Rehber". Kanat 15 (Bahar 2004): 15.

          Riley, Arif Nat. "Konya Halkevi Dergisinin Doğum Sancıları Bağlamında ‘Halk Edebiyatı’”. Millî Folklor 63 (Güz 2004): 23-29.

          Temo, Selim. "Cemal Süreya Şiirinde Beden İlgisi". Yasakmeyve 6 (Ocak-Şubat 2004): 69-82.

          Tunç, Gökhan. "Yusuf Atılgan’a Doğru". Adam Öykü 51 (Mart-Nisan 2004): 101-106.

          ―. "Tek Parti Dönemi, Milliyetçi Halkbilimi Anlayışı ve Çorumlu Halkevi Dergisi". Millî Folklor 63 (Güz 2004): 30-37.

          Uluğtekin, Melahat Gül, haz. Margaret MacMillan. Paris 1919: Paris Barış Konferansı ve Dünyayı Değiştiren Altı Ayın Hikâyesi. Çev. Belkıs Dişbudak. Ankara: ODTU Yayıncılık, 2004.

          Yıldırım, Tuğba. “Anıların İzini Süren Bir Roman: Sis Kelebekleri”. E 62 (Mayıs 2004): 108-109.

          ―. "Elli Yıl Sonra Sait Faik’le Burgazadası’nda…”. Kanat 15 (Bahar 2004): 2-4.

 

2003

          Aka, Pınar. "Hüseyin Sermet: Önemli Olan İnandırıcılık". Cumhuriyet (25 Temmuz 2003).

          ―. "Hilmi Yavuz Şiirinin Gelenekle İlişkisi". Littera 12 (Nisan 2000): 239-46.

          Akgül, Alphan. "İsmet Doğan'ın Resimleri Batı Resim Tarihine Nasıl Eklemleniyor?". Hürriyet Gösteri 249 (Haziran 2003): 52-54.

          ―. "Sanatçıların Kendiliğinden Felsefesi, Görsel İdeoloji ve Ressamların Yurt Gezileri". Dipnot 1 (Yaz 2003): 115-122.

          Aksoy, Elif. "Eski Hastalık'ta Bir Genç Kızın Eğitimi". E 52 (Temmuz 2003): 74-79.

          ―. "Kent Efsanelerine Konu Bir At: Veliefendi'nin Kralı Mirhat". Millî Folklor 59 (Sonbahar 2003): 5-9.

          Altıkulaç, Refika. "Sanatçı Açgözlülüğü: Tutunamayanlar". E 48 (Mart 2003): 89-90.

          Arlı, Sıla. "'Karacaoğlan'ın Bir Şiiri Üzerine Çeşitlemeler'in Halk Şiiri Geleneği ile İlişkisi Üzerine Notlar". Millî Folklor 59 (Sonbahar 2003): 38-42.

          ―. "Tol: İsyankâr Bir Umudun Anlatısı". E 48 (Mart 2003): 56-58.

          Armağan, Yalçın. "Türk Edebiyatı Bölümü'nde Kuram Şiirleri". Kanat 13 (Güz 2003). 9-10.

          Ayaydın Cebe, Günil Özlem. “Yaşar Kemal’in İstanbul Coğrafyası: Deniz Küstü”. Geçmişten Geleceğe Yaşar Kemal. Ed. Süha Oğuzertem. İstanbul: Adam Yayınları, 2003. 192-210.

          Canbaz, Firdevs. "Bilge'nin Mektupları: Haluk'a Mektuplar". Hece 75 (Mart 2003): 140-46.

          ―. "Öykünün Kuramsal Temelleri". Hece 76 (Nisan 2003): 129-42.

          ―. "Türkü ve Türkü-Barlar". Millî Folklor 59 (Sonbahar 2003): 49-52.

          Cankara, Murat. "Turfanda mı Yoksa Turfa mı? Üzerine 'Tezli' Bir İnceleme". E 52 (Temmuz 2003): 61-67.

          Canpolat, Müge. "Üzüm Üzüme Baka Baka Kararır". E 48 (Mart 2003): 87-88.

          Çetaku, Dirita. "Mario Levi'nin Masalında Yitik Anların Anıları". Littera 12 (Nisan 2003): 231-38.

          Dirlikyapan, Devrim. "Tarık Akan Nasıl Vatan Haini Oldu?". Akşam-lık 45 (14 Mart 2003): 8.

          ―, ve Jale Özata. "'Büyü Bitti'de Tasavvuf ve Yeryüzü Buluşması". Kitap-lık 59 (Mart 2003). 116-19.

          Dündar, Hülya. "Aganta Burina Burinata'da Deniz İnsanı ya da Toprak İnsanı Olmak". Kül 41 (Ekim 2003): 13-14.

          ―. "Dürdane Hanım Romanında Anlatıcı Teknikleri ve Anlatıcı Söylemi". E 48 (Mart 2003): 81-84.

          ―. "Efsuncu Baba'da Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun Etkisi". Millî Folklor 59 (Sonbahar 2003): 31-37.

          ―. "'Köpük'ün Metafor ve Metonimi Bağlamında Analizi". Yasakmeyve 1 (Şubat-Mart 2003): 88-93.

          Erlevent, Damla. "Faruk Nafiz Çamlıbel'in Şiiri ve Gelenekten Yararlanma Sorunu". Millî Folklor 59 (Sonbahar 2003): 43-48.

          Gökçe, Yeşim. "İnanabilecek Neyimiz Kaldı?". Milli Folklor 59 (Sonbahar 2003): 10-13.

          Güllü, Gül. "Mitoloji'den Teolojiye Eshabü'l Kehef". Millî Folklor 59 (Sonbahar 2003): 14-22.

          Güneş, Aslı. "Geleneği 'Yeniden' Düşünmek." Bilgi ve Düşünce 8 (Mayıs 2003): 102-106.

          ―. "Rusya ve Türkiye'de Batılılaşma I". Bilgi ve Düşünce 5 (Şubat 2003): 108-112.

          ―. "Rusya ve Türkiye'de Batılılaşma II". Bilgi ve Düşünce 6 (Mart 2003): 110-116.

          ―. "Rusya ve Türkiye'de Batılılaşma III". Bilgi ve Düşünce 7 (Nisan 2003): 100-109.

          ―. "Üç İstanbul: Edebî Patriarkla Toplumsal Patriarkın Paslaşmaları". Parşömen (Bahar 2003): 1-16.

          Karakoç, İrfan.“İstanbullu Muharrire Hanımlar...”. Tarih ve Toplum 231 (Mart 2003): 18-21.

          ―. "Patrimonyal Devlette Sanat-İktidar İlişkisi: Şâir ve Patron". Kanat 13 (Güz 2003): 4-5.

          Korkmaz, G. Ezgi. "Öykülerden Bir Roman: Medarı Maişet Motoru". E 52 (Temmuz 2003): 68-73.

          ―. "Kent Efsanelerinin Mimarı: Koca Sinan". Millî Folklor 59 (Sonbahar 2003): 23-26.

          Özer, Nilay. "Acem Ali Ulviye Ya Da Fatma Aliye Hanım". Tarih ve Toplum (Eylül 2003).

          ―. "Bakhtin'e Göre Şiir Söylemi". Kül 32 (Ocak 2003): 22-23.

          ―. "Hayalete Övgü'nün Hayaletleri". Kül 41 (Ekim 2003): 2-7.

          ―. "Kozmopolit Bir Şair: Ergin Yıldızoğlu". Edebiyat ve Eleştiri 69 (Eylül 2003): 68-75.

          ―. "Mavi-Mavi Bir Şair: Haydar Ergülen". E 53 (Ağustos 2003): 34-37.

          ―. "Metropolleşme Sürecinde Alevî Efsaneleri". E 54 (Eylül 2003).

          ―. "Suya Yol Sormanın Doğası: Dede Korkut Hikâyelerinde ‘Doğa’". Kül 34 (Mart 2003): 21-24.

          ―. "Şiirin Malzemesi ve Şiirde Bellek". Kül 33 (Şubat 2003): 18-20.

          Temo, Selim. "Bedenin Şiiri, Dilin Erotizmi". Akşam-lık 37 (17 Ocak 2003).

          ―. "Cemal Süreya Şiirinde Çapkınlık ve Bedenin Ekonomi-Politiği". Yasakmeyve 5 (Kasım-Aralık 2003): 40-55.

          ―. "Edebiyat, Çokkültürlülük, Barış". Seyyah 3 (2003): 23-24.

          ―. "Geri Dönenlerin Eşiği: Gölgesizler". Yaratım 3 (Kasım-Aralık 2003): 8-12.

          ―. "Göl'e Nâzır Bir Makber". İmgelem Çocukları 4 (Kasım 2003): 18-21.

          ―. "Her Eşikte Bir Acı Vardı". Akşam-lık 39 (31 Ocak 2003).

          ―. "Sonsuzluğa Bir Nokta". Kül 32 (Ocak 2003): 14-16.

          Tezcan, Esma. "Eliade'yi Yeniden Kurgulamak". Millî Folklor 59 (Sonbahar 2003): 57-59.

          Tunç, Gökhan. "Bir Öyküden: Çehov’un ‘Acı’sı”. Adam Öykü 44 (Ocak-Şubat 2003): 89-92.

          ―. "Yusuf Atılgan’ın Bedenleri”. Hece 76 (Nisan 2003): 144-150.

          Uluğtekin, M. Gül. "Kent Folklorunun İçinden: Bir ODTÜ Efsanesi". Millî Folklor 59 (Sonbahar 2003): 27-30.

          Uygun-Aytemiz, Beyhan. "Bir İmparatorluk Çökerken: Tarihe Tanıklığın Değişik Açıları'". E 54 (Eylül 2003): 74-78.

          ―. "12 Mart Romanı ve 'Bir Düğün Gecesi'". Varlık 1146 (Mart 2003): 41-48.

          ―. "Leman: Fena Halde Yasak Aşk". Edebiyat ve Eleştiri 65 (Ocak-Şubat 2003): 67-74.

          Varol, Kemal. "Arkadaşımın Arzususun!". E 49 (Nisan 2003): 76-77.

          ―. "Dede Korkut Oğuznamelerinde Erotizm". Kül 35 (Nisan 2003): 13-14.

          ―. "Feminist Eleştirinin Başarısı". Kül 34 (Mart 2003): 14-15.

          ―. "Omzundaki Enstrümanı Değiştiren 'Ozan': Haluk Levent". Millî Folklor 59 (Sonbahar 2003): 53-56.

          ―. "Sinek Kadar Kocam Olsun Başımda Bulunsun". Varlık 1146 (Mart 2003): 2-4.

          ― . "Şiir ve Yaratım". Yaratım 1 (Mayıs-Haziran 2003): 35-36.

          ―. "Yaşar Kemal’in 'bütün eserleri'". Akşam-lık 47 (28 Mart 2003): 7.

          Yeşilyurt, Türkan. "Ahmet Haşim'in Yaşamının Romanı: Fahim Bey ve Biz". Varlık 1148 (Mayıs 2003): 45-49.

          ―. "Ahmet Mithat Efendi'nin Jön Türk Romanında 'femme fatale' ve 'femme fragile'". Hürriyet Gösteri 250: 82-83.

          ―. "Müşahedat'ı 'Homo Islamicus' ve 'Homo Economicus' Bağlamında Okuma Denemesi". Varlık 1152 (Eylül 2003): 60-62.

 

 2002

 •          Aksoy, Elif. "Anadolu Efsaneleri Belleklerde Yaşamaya Devam Ediyor". Millî Folklor 55 (Sonbahar 2002): 61-69.

 •          ―. "Bektaşî Tipinin İzinde Bektaşî Fıkraları Hakkında Bir Gruplandırma Çalışması". Millî Folklor 55 (Sonbahar 2002): 103-106.

 •          ―, ve Murat Cankara. "Çağdaş Türk Edebiyatçısının Toplumsal Profili". Kanat 10 (Güz 2002): 2-6.

 •          Altıkulaç, Refika. "Tevfik Fikret Geçmişten Geleceğe Bakarken 'Mâzi Âti'". Damar 136 (Temmuz 2002): 17-19.

 •          ―. "Arzu Ayçiçek'e Bir Göçün Haritası İçin Sorular". Akköy 14 (Eylül-Ekim 2002): 17-8.

 •          ―. "Fuzûli'nin Diyalog Örgüsünde Sosyal Eleştiri: Leyâ". Kum 10 (Ekim 2002): 28-32.

 •          ―. "Karacaoğlan Şiirinin Birleştiriciliği". Millî Folklor 55 (Sonbahar 2002): 42-44.

 •          ―. "Karacaoğlan ile Karakız Hikâyesine Küresel Bakış". E 44 (Kasım 2002): 67-70.

 •          Atay, Hakan. "Ölüm Uzakta, Ölüm Yakında, Ölüm Ortada". Millî Folklor 55 (Sonbahar 2002): 45-48.

 •          ―. "Teker Teker Tekerlemeler: Gülünçlük, Alaysama ve Sıradanlık Üzerine Gözlemler". Millî Folklor 55 (Sonbahar 2002): 8-14.

 •          Ayaydın, Günil Özlem. "Jacques Derrida ile Edebiyat Oyunu". Varlık 1141 (Ekim 2002): 35-41.

 •          ―. "Masalla Ölüme Meydan Okuyan İnsan: Alkestis, Dumrul, İnanna ve Savitri Anlatılarının Karşılaştırmalı İncelemesi". Millî Folklor 55 (Sonbahar 2002): 15-24.

 •          ―, çev. Rahibe Nivedita (Margaret E. Noble). Hindu Söylenceleri. Ankara: İmge Yayıncılık, 2002.

 •          Aydın, Bilgen. "Karacaoğlan'ın Güçlü Sesinde Kırılan Gelenek". Millî Folklor 55 (Sonbahar 2002): 49-52.

 •          ―. "Mizah Yaratma Eyleminde Nasreddin Hoca". Millî Folklor 55 (Sonbahar 2002): 25-30.

 •          ―. "Türk Edebiyatına Kalıcı Katkıların Dergisi: Hece". Kanat 10 (Güz 2002): 9.

 •          Canbaz, Firdevs. "İsimlerimiz". Hece 69 (Eylül 2002): 106-107.

 •          ―. "Sanat Uzun, Hayat? Hayat Kısa". Hece 64 (Nisan 2002): 93-94.

 •          Caner, Fırat."Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümünün Çalışmaları". Millî Folklor 55 (Sonbahar 2002): 126-129.

 •          ―. "50. Şiir Yılında Hilmi Yavuz ve 'Yolculuk Şiirleri'". Varlık 1142 (Kasım 2002): 36-42.

 •          ―. "İnsanlı Öyküler, insana Öyküler". Akşam-lık 24 (18 Ekim 2002): 3.

 •          ―. "Nazım Hikmet Şiirinin Kurulum Öğeleri". Hürriyet Gösteri 235 (2002): 58-59.

 •          ―. "Notlar". Kül 30 (Kasım 2002): 13-16.

 •          ―. "Ötekinde Tanrılaşmanın Cinselliği: Güngör Dilmen". E 36 (Mart 2002): 100-104. (Füsun Ataman'la ortak yayın.)

 •          ―. "Şiire Biraz Uzak, Şiire Biraz Yakın". Akşam-lık 13 (2 Ağustos 2002): 3.

 •          Cankara, Murat."Dede Korkut'ta Renkler Üzerine". Millî Folklor 55 (Sonbahar 2002): 110-14.

 •          ―. "Metafor Yaratma Eylemi Olarak Bilmece". Millî Folklor 55 (Sonbahar 2002): 70-75.

 •          ―. "Rus Biçimcileri ve Yazınsallık". Evrensel Kültür 125 (Mayıs 2002): 49-50.

 •          Canpolat, Müge. "Ahmet Midhat Efendi'den Metinlerarası ve Yaşamlararası Bir Roman: Henüz 17 Yaşında". E 42 (Eylül 2002): 22-25.

 •          ―. "Âşık Veysel'in Bir Şiirinin 'Metrum Eşlikleri' Açısından Çözümlenmesi". Millî Folklor 55 (Sonbahar 2002): 53-56.

 •          ―. "Fıkra, Gülmece Kuramları ve Anlatım Ortamı". Millî Folklor 55 (Sonbahar 2002): 31-35.

 •          ―, ve Şehnaz Şişmanoğlu. "'Denizi Özleyenler İçin'de Söylen'ler ve Söylenmeyenler". E 37 (Nisan 2002): 85-86.

 •          Çetaku, Dirita. "Arnavutluk'taki Nasrettin Oğlu Nasrettin". Millî Folklor 55 (Sonbahar 2002): 76-80.

 •          Demir-Atay, Hivren. "Cumhuriyetin ve Ulusal Söylemin Kuruluş Sürecinde Öyküleriyle Esendal". Adam Öykü 42 (Eylül-Ekim 2002): 85-99.

 •          Dirlikyapan, Devrim. "Şükrü Erbaş'ın Şiir İle Düzyazı Arasındaki Hareketi: Sarkaç Üslubu". Virgül 53 (Temmuz-Ağustos 2002): 63-66.

 •          Dündar, Hülya. "Âşık Ali Cemali Repertuvarından Parçaların Performans Teorisi Kapsamında Değerlendirilmesi". Millî Folklor 55 (Sonbahar 2002): 81-94.

 •          ―. "Bir Kurgu Cambazı: Buket Uzuner". Varlık 1139 (Ağustos 2002): 58-60.

 •          ―. "'Lacancı' Bir Yaklaşımla Dıranas Şiirinin Analizi: 'Köpük'". Kül 30 (Kasım 2002): 4-7.

 •          ―. "Vladimir Propp ve Masalın Biçimbilimi". Millî Folklor 55 (Sonbahar 2002): 115-118.

 •          Dündar, Leyla Burcu. “ ‘Ben’dim, ‘Öteki’ydin, ‘Bir’ Olduk”. Akşam-lık 26 (1 Kasım 2002): 3.

 •          Gökçe, Yeşim. "İlkel Toplumları Kapsamayan Bir Teori: Psikanaliz". Millî Folklor 55 (Sonbahar 2002): 119-122.

 •          Gözcü, Sevim. "İnsanın Gücüne İnanan Bir Oyun Yazarı: Memet Baydur". Memet Baydur'un Ardından: Elveda Dünya Merhaba Kâinat. Haz. Sevda Şener ve diğerleri. İstanbul: Mitos-Boyut Yayınları. 44-54.

 •          ―. "Onuncu Yılında Edebiyat ve Eleştiri". Kanat 9 (Bahar 2002): 13.

 •          Günay, Çimen. "Olumsuz Kahramanlar." Akşam-lık 19 (13 Eylül 2002): 6.

 •          ―. "Saman Sarısı'nın Başdöndüren Zamanı: Nâzım Hikmet'in Poetikası ve Bektaşîliğin Zaman Algısı Üzerine." Çağdaş Türk Dili 172 (Haziran 2002): 270-276.

 •          ―. "'Postmodern' Darbeye Direnen Roman: Bin Hüzünlü Haz'da Belirsizliğin Bilgeliği". Defter 45 (Kış 2001): 121-130.

 •          İsen, Tûba Işınsu ve Mustafa İsen. Balkanlarda Türk Çocuk Hikayeleri Antolojisi. Ankara: Grafiker Yayıncılık, 2002.

 •          İsen, Tûba Işınsu. "Divan Şiirine Yapısalcı Bir Yaklaşım: Fuzulî Divanı Üzerine Notlar". Kanat 10 (Güz 2002): 10.

 •          Korkmaz, G. Ezgi. "Anlatımı Denetleyen Metin". Millî Folklor 55 (Sonbahar 2002): 95-102.

 •          ―. "Kadın Yazını". Kül 30 (Kasım 2002): 9-10.

 •          ―. "Masal ve Tekerleme Üzerine Bir İnceleme: 'Zaman Zaman İçinde'". Millî Folklor 55 (Sonbahar 2002): 123-125.

 •          ―. "Yazboz Tahtasında Bir Elma." E 39 (Haziran 2002): 94-97.

 •          Oğan, Münevver. "Bu Yaz Ayrılığın İlk Yazı Olacak". Varlık Kitap Eki 1141 (Ekim 2002): 6-7.

 •          Öktemgil Turgut, Canan"'Arzu ile Kamber'den ‘Yılan Hikâyesi’ne. Millî Folklor 55 (Sonbahar 2002): 36-41.

 •          ―. "Âşık Hasan Dede'nin 'Dağlar' Şiirinde İktidarla İlişki". Millî Folklor 55 (Sonbahar 2002): 57-60.

 •          ―. "Ormanda Ölüm Yokmuş: Birlikte İkilik Rüyası". Varlık 1143 (Aralık 2002): 68-77.

 •          ―. "Shakespeare'i Bilmemek Ayıp, Ya Termodinamiğin Yasalarını". Akşam-lık 20 (20 Eylül 2002): 3.

 •          Özata, Jale. "Roman Sanatı: Belirsizliğin Bilgeliği". Akşam-lık (6 Eylül 2002): 3.

 •          ―. "Sözü Eyleme Dönüştüren Yazar: Sabahattin Kudret Aksal". Kül 22 (Mart 2002): 23-29.

 •          ―. "Uzayan Çocukluk ve Taklit Kötülük". E 39 (Haziran 2002): 98-103.

 •          Özer, Nilay. "Murathan Mungan'la Söyleşi". Varlık 1140 (Eylül 2002): 21-26.

 •          ―. "Şiirin Malzemesi ve Şiirde Bellek". Kül 33 (Şubat 2003):18-20.

 •          Özzayim, Arzu."Trajik Bireyin Romanı: Ferdi ve Şürekası". Edebiyat ve Eleştiri 59 (Ocak-Şubat 2002): 92-100.

 •          Serdar, Ali. "Bütün İnsanlıkla Soluk Alabilen Bir Şair". Hürriyet Gösteri 235 (Şubat-Mart 2002): 63.

 •          Sevim, Seçkin. "Edebiyatın Yıkılmayan Kalesi: Varlık". Kanat 8 (Kış 2002): 5.

 •          Sodzawiczny, Magdalena. "Mitolojiden Edebiyata: Divan Şiirinde Mitolojik Unsurlar". Kanat 8 (Kış 2002): 4.

 •          Şişmanoğlu, Şehnaz. "Mahur Beste'de Ayna'lanan 'Eksiklik' Sorunu". E 41 (Ağustos 2002): 77-78.

 •          ―. "Şafak'ta 'Suçlan'mak". E 42 (Eylül 2002): 97-98.

 •          ―. "Tanpınar İçin Yüz Yazı: 'Bir Gül Bu Karanlıklarda'". Kanat 9 (Bahar 2002): 12.

 •          Temo, Selim. "Bir Ölüme Kederli Notlar: 'Aynı Kan'ın Sesiyle". Damar 138 (Eylül 2002): 45.

 •          ―. "Orda Bir O Var Uzakta". Kül 28 (Eylül 2002): 10-11.

 •          ―. "Kalıcı Bir Biyografi: Romantik Komünist". Kanat 8 (Kış 2002): 3.

 •          Uygun-Aytemiz, Beyhan. "Adalet Ağaoğlu'nun Roman Dünyasına Psikanalitik Bir Bakış". Kanat 10 (Güz 2002): 11.

 •          ―. "Pembe ve Siyah". Akşam-lık 31 (6 Aralık 2002): 3.

 •          Varol, Kemal. "Faruk Duman'la Söyleşi". E 41 (Ağustos 2002): 82-83.

 •          ―. "Göçebe Atalarımız Gibi: Talât Sait Halman'la Söyleşi". E 44 (Kasım 2002): 59-62.

 •          ―. "Kemal Varol'la Söyleşi". Varlık 1140 (Eylül 2002): 60-63.

 •          ―. "Kemal Varol'la Söyleşi". Tigris 8 (Mayıs-Haziran 2002): 11-13.

 •          Yeşilyurt, Türkan. "Nâzım Hikmet'in 'Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin Destanı'nı Anlattığı." Dil Dergisi 115 (Temmuz-Ağustos 2002): 73-84.

 •          ―. "Nâzım Hikmet Şiirinde Sözlü Kültürün İzleri". Hürriyet Gösteri 235 (Şubat-Mart 2002): 81.

 •          ―. "Şiir Yorumunda Marksist-Feminist Açı". Varlık 1134 (Mart 2002): 9-10.

 

2001

 •          Aka, Pınar. "Hilmi Yavuz'un Geçmiş Yaz(ı)ları". Hürriyet Gösteri 226 (Mart 2001): 30-32.

 •          ―. "Yirminci Yılında Hürriyet Gösteri". Kanat 7 (Güz 2001): 4.

 •          Akgün, Ali. "Bir Edebiyatçının Günlüğü: Martıya Mektuplar". Kanat 6 (Bahar 2001): 9.

 •          Akyıldız, Kaya. "Unut, Sevme Beni". Birikim 141 (Ocak 2001): 94-100.

 •          Altıkulaç, Refika. "Ahmet Özer'in Aşkının Taçyaprağı". Damar 126 (Eylül 2001): 33.

 •          ―. "Dostoyevski Suçlu mu?". Damar 125 (Ağustos 2001): 19-20.

 •          ―. "Metin And'ın Kaleminden Osmanlı Tiyatrosu ve Güllü Agop". Kanat 6 (Bahar 2001): 4.

 •          Armağan, Yalçın. "Post-lirik Uğultular". Kanat 6 (Bahar 2001): 8.

 •          Atay, Hakan. "Nesirli Şiir Atlası: Osmanlı Divan Şiiri Üzerine Metinler". Kanat 5 (Kış 2001): 10.

 •          Ayaydın, Günil Özlem. "Nedim Gürsel'in Yaşar Kemal Yolculuğu". Virgül 42 (Haziran-Ağustos 2001): 48-49.

 •          Aydın, Bilgen. "Cemal Süreya'da Gelenek ve Folklor". Edebiyat ve Eleştiri 55-56 (Temmuz-Ekim 2001): 108-115.

 •          ―. "Divan Şiiri Osmanlı Şiiri midir?". Virgül 41 (Mayıs 2001): 8-9. (Aynı yazı, Bilkent 4 Mevsim dergisinin Mayıs 2001 sayısında da yayımlanmıştır.)

 •          Bulut, Hülya. "Feminist Açıdan Kurtlar". Varlık 1127 (Ağustos 2001): 7-13.

 •          Caner, Fırat. "Dostlara Kapanmayan Kapılar". Kanat 5 (Kış 2001): 11.

 •          ―. "Ezelden Beri Her 'Yenilik' Bir 'Zorunluluk'tur". E 24 (Mart 2001): 55-57.

 •          ―. "Görünmeyen 'Manşet'ler Coğrafyasında Bir Kent Eşkıyası: Murathan Mungan". E 22 (Ocak 2001): 102-03.

 •          ―. "Mevlânâ ve Şiir". E 25 (Nisan 2001): 37-39.

 •          ―. "Poe-Tika". Evrensel Kültür 120 (Aralık 2001): 24.

 •          ―. "Şiir ve Dil". Evrensel Kültür 111 (Mart 2001): 44-45.

 •          ―. "Şiir ve Gelenek". Evrensel Kültür 116 (Ağustos 2001): 23-24.

 •          ―. "Şiir, İmge ve Anlam". Evrensel Kültür 112 (Nisan 2001): 41-43.

 •          ―. "Şiir ve İmleç". Evrensel Kültür 119 (Kasım 2001): 24.

 •          ―. "Şiir ve İşlev". Evrensel Kültür 113 (Mayıs 2001): 52-53.

 •          ―. "Şiir ve Yapı". Evrensel Kültür 114 (Haziran 2001): 54-55.

 •          ―. "Tanpınar'da Arı Şiir ve Nazımın Sonu". Evrensel Kültür 109 (Ocak 2001): 22-23.

 •          Canpolat, Müge. "Ahmed Midhat Efendinin Felsefe-i Zenân'ı". Virgül 43 (Eylül 2001): 74-75.

 •          ―. "Çiçektepe Efsanesi". E 32 (Kasım 2001): 60-62.

 •          ―. "Dede Korkut Oğuznameleri'ni Yeniden Okumak". Kanat 7 (Güz 2001): 6.

 •          ―. "Nesnel Eleştirinin Ufuklarında Orhan Burian". Varlık 1128 (Eylül 2001): 24-28.

 •          ―. "Toplumsal Cinsiyet Dilde Belirleyici". Kadınlar Dünyası 24 (Eylül 2001): 28-31.

 •          ―. "Türk Halk Şiirine Dilbilimsel ve Anlambilimsel Bakış". Virgül 45 (Kasım 2001): 72-73.

 •          Çetaku, Drita. "Ayışığı Sofrası". Varlık 1124 (Mayıs 2001): 6-7.

 •          ―. "Gerçeklik Peşinde Bir Eleştirmen: Tahir Alangu". Edebiyat ve Eleştiri 55-56 (Temmuz-Ekim 2001): 100-107.

 •          Dündar, Leyla Burcu. "Dede Korkut'tan Murathan'a Deli Dumrul". Adam Öykü 34 (Mayıs-Haziran 2001): 75-83.

 •          ―. "Kimse'de Kimlik ve Kimliksizlik". Adam Sanat 184 (Mayıs 2001): 33-43.

 •          ―. "Sevim Burak'ın Yazın Geleneğine Müdahalesi". Adam Öykü 32 (Ocak-Şubat 2001): 61-73.

 •          Gün, Kerem. "Eskiyle Hesaplaşmak". Papirüs 52 (Haziran 2001): 9-16.

 •          Günay, Çimen. "Suat Derviş'ten Kalan Fosfor". Kadınlar Dünyası 22 (Temmuz 2001): 28-31.

 •          ―. "Şafak'ta Kadın Olmak". Varlık 1131 (Aralık 2001): 14-17.

 •          Güvenç, Sanem ve Ali Serdar. "Uzak ve Yakın: NLR Üzerine Kısa Değerlendirmeler". Edebiyat ve Eleştiri 53 (Ocak-Şubat 2001): 91-92.

 •          İsen, Tûbâ Işınsu. "Deli Filozof'un Roman Ahlâkı". Edebiyat ve Eleştiri 58 (Kasım-Aralık 2001): 98-105.

 •          Karahan, Burcu. "Yıllar Sonra Yeniden Edebiyattan Yana". Kanat 6 (Bahar 2001): 5.

 •          Öktemgil Turgut, Canan. "Aylak Bir Kameranın Ardında Taşraya Yolculuk". Varlık 1128 (Eylül 2001): 66-68. (Aynı yazı, E dergisinin Eylül 2001 sayısında da yayımlanmıştır.)

 •          ―. "Dilbilim-Göstergebilim Hattında Bir Yol Haritası: XX. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları". Kanat 7 (Güz 2001): 7.

 •          Ölçer, Evrim. "Cevdet Kudret'le 'Eleştiri, Veriştiri' ve 'Sövüştürü' Üzerine". Edebiyat ve Eleştiri 55-56 (Temmuz-Ekim 2001): 93-99.

 •          Özata, Jale."Cehâlet Özlemi İçinde İki Yetişkin: Kinyas ve Kayra". Virgül 42 (Haziran-Ağustos 2001): 13.

 •          ―. "Gülen Doğu". Virgül 45 (Kasım 2001): 22-24.

 •          ―. "Gürbilek'le Gölgeli Metinlere Dönüş". Edebiyat ve Eleştiri 55-56 (Temmuz-Ekim 2001): 55-56.

 •          ―. "Kitapçıdan Aldım Bir Tane". Kanat 7 (Güz 2001): 5.

 •          Özzayim, Arzu. "Karşılaştırmalı Edebiyatın Genç Dergisi: Parşömen". Kanat 6 (Bahar 2001): 10.

 •          Ramiç, Alena. "Osmanlı Çoksesliliğinin Portresi: Hayat, Olduğu Gibi". Kanat 6 (Bahar 2001): 8.

 •          ―. "Matmazel Noraliya'nın Koltuğu'nda Soyunan Ruh". Dergah 12.139 (Eylül 2001):8-11.

 •          Serdar, Ali. "Marksist Kültür Çalışmaları ve Edebiyat Eleştirisi Çerçevesinde Bakhtin ve Çevresi". Praksis 4 (Güz 2001): 218-241.

 •          ―. "Milliyetçiliğe Epistemolojik Bir Yaklaşım". Virgül 39 (Mart 2001): 9-11.

 •          ―. "Yoklukla Varlık Arasında: Kurtuluş Kayalı ve Türk Düşünce Dünyasının Bunalımı". Edebiyat ve Eleştiri 54 (Mayıs-Haziran 2001): 53-56.

 •          Sevim, Seçkin. "Jale Parla ve Tanzimat Romancıları". Est & Non 8 (Temmuz-Eylül 2001): 82-84.

 •          ―. "Romantik Türk Milliyetçiliğinin Enstrümanı Olarak Ziya Gökalp'in Halk Masalları". Vardar 5 (Nisan 2001): 9-10.

 •          ―. "Yapı-Söküm ve Metinmerkezci Derrida". Bilkent 4 Mevsim 14 (Mayıs 2001): 18-19.

 •          Sılacı, Gül. "Şiirsel Bir Yolculuktan Yansımalar: Yüzün Yeryüzüdür". Kanat 6 (Bahar 2001): 9.

 •          Sodzawinczny, Magdalena. "Eleştiriyi Beş Geçe Bedrettin Cömert". Edebiyat ve Eleştiri 55-56 (Temmuz-Ekim 2001): 116-21.

 •          Soylu, Özge. "Seniha ve Kıskançlığın Kötü Dünyası". Papirüs 52 (Haziran 2001): 17-23.

 •          Şişmanoğlu, Şehnaz. "Halide Edip: Cumhuriyetin Asi Kızı". Virgül 40 (Nisan 2001): 49-51.

 •          Temo, Selim. "Edebiyat, Eve Dönerken Bir Kez De Yan Sokaktan Yürümek Kadar Anlamlı". Söyleşiyi yapan: Kemal Varol. Öküz 2001/01 (Ocak 2001): 32-33.

 •          ―. "Feminist Eleştiri Üzerine". Damar 120 (Mart 2001): 23-24.

 •          ―. "İlhan Berk ile İsim-Şiir Oyunu". Öküz 87 (Ağustos 2001): 32.

 •          Tomur, Sevil, çev. "Amerikalı Şairler Tartışıyor". Edebiyat ve Eleştiri 54 (Mayıs-Haziran 2001): 44-53.

 •          ―, ve Ayşe Yazıcıoğlu, çev. "Godot'yu Beklerken'de ve Oyun Sonu'nda Hiçliğin Temsili". Edebiyat ve Eleştiri 53 (Ocak-Şubat 2001): 49-54.

 •          Tutumlu, Reyhan. "Tanrı Bakışlı Çocuk". Varlık 1127 (Ağustos 2001): 9-10.

 •          Yazıcı, Göksun. "Dört Mevsim'le Yenilenen Bilkent". Kanat 5 (Kış 2001): 7.

 

2000

 •          Aka, Pınar. "Füsun Akatlı'nın Roman Eleştirisi". Edebiyat ve Eleştiri 50 (Temmuz-Ağustos 2000): 128-136.

 •          ―. "Güher-Süher Pekinel ile Söyleşi: 'Artık Kulaklarımızla Görüyoruz'". Milliyet Sanat 483 (1 Temmuz 2000): 36-37.

 •          ―. "Hilmi Yavuz Şiirinin Gelenekle İlişkisi". Littera 12 (Nisan 2000): 239-246.

 •          ―. "İlhan Berk ile Söyleşi". Kanat 2 (Kış 2000): 9-10.

 •          ―. "İstanbul Müzik Festivali'nin Yıldızları: Klasiğe Çağrı". Milliyet Sanat 483 (1 Temmuz 2000): 13-14.

 •          ―. "İstanbul Müzik Festivali'nin Yıldızları: Klasik Müzikte Yeni Arayışlar". Milliyet Sanat 484 (15 Temmuz 2000): 34-35.

 •          ―. "Orhan Pamuk ile Söyleşi". Kanat 2 (Kış 2000): 4-5.

 •          ―. "Şirin Pancaroğlu ile Söyleşi: Gecenin Ucuna Yolculuk". Milliyet Sanat 484 (15 Temmuz 2000): 25-26.

 •          ―. "Yeni Bir Başlangıca Doğru Yol Alıyoruz". Milliyet (14 Haziran 2000). Yazıda Güher-Süher Pekinel ile yapılan bir söyleşiye yer verilmektedir.

 •          Akgün, Ali. "Orhan Koçak ve Türk Şiirinde Modernizm". Edebiyat ve Eleştiri 50 (Temmuz-Ağustos 2000): 32-40.

 •          Arslanoğlu, Arsev Ayşen. "Biz Gitmeyelim Yaşama, Yaşam Katılsın Öykülerimize". Bilkent 4 Mevsim 10 (Ocak 2000): 18-19.

 •          Caner, Fırat. "Cemal Süreya, Folklor ve Şiir". Evrensel Kültür 105 (Eylül 2000): 23-24.

 •          ―. "Şiirin İnce'ldiği Yer: Özdemir İnce". Edebiyat ve Eleştiri 50 (Temmuz-Ağustos 2000): 75-83.

 •          Çulhaoğlu, Gülşen. "Şiddetli Bir 'Tarihsel Roman': Boğazkesen". E 17 (Ağustos 2000): 68-73.

 •          Demir, Hiclâl. "Yaşamın ve Yazının Ucuna Yolculuk". Gösteri 224 (Aralık 2000): 46-49.

 •          Demir, Hivren. "Cennetin Arka Bahçesi'nde 'Dile Geliş' ve Azınlık Edebiyatı". Edebiyat ve Eleştiri 52 (Kasım-Aralık 2000): 61-67.

 •          ―. "Divan Şiirinde Tabiat, Ahlâk ve Hayâli Bey”. Edebiyat ve Eleştiri 49 (Mayıs-Haziran 2000): 32-38.

 •          Demircan, Aynur. "Dört Duvar Beş Pencere'den Görünen Cemil Kavukçu". Bilkent 4 Mevsim 10 (Ocak 2000): 45-48.

 •          ―. "Semih Gümüş Eleştirisine Genel Bir Bakış". Edebiyat ve Eleştiri 50 (Temmuz-Ağustos 2000): 24-31.

 •          Dündar, Leyla Burcu. "Richard Brautigan, Yani Rüzgâr Her Şeyi Alıp Götürmeyecek". Edebiyat ve Eleştiri 51 (Eylül-Ekim 2000): 109-112.

 •          ―. "Yel Değirmenlerine Karşı: Don Kişot'tan Bugüne Roman". Kanat 4 (Güz 2000): 9.

 •          ―. "Yeni Eleştiri'nin Eleştirisi". Edebiyat ve Eleştiri 48 (Mart-Nisan 2000): 86-96.

 •          Gün, Kerem. "20.yy. Başlarında, İran'ın Bu Gününü Hazırlayan Nedenler". Edebiyat ve Eleştiri 51 (Eylül-Ekim 2000): 84-87.

 •          ―. "Memet Fuat ve Şiir-Siyaset İlişkisi". Edebiyat ve Eleştiri 50 (Temmuz-Ağustos 2000): 137-145.

 •          Günay, Çimen."Erendiz Atasü ve 'Dağın Öteki Yüzü' (I)". Papirüs 39 (Mayıs 2000): 38-42.

 •          ―. "Erendiz Atasü ve 'Dağın Öteki Yüzü' (II)". Papirüs 40 (Haziran 2000): 34-37.

 •          ―. "Şiir Haritasında Önemli Bir Durak: Rus Biçimcileri". Edebiyat ve Eleştiri 49 (Mayıs-Haziran 2000): 41-48.

 •          Güvenç, Sanem ve Ali Serdar. çev. "Edebiyat ve Pazar Gerçekçiliği". Yazan: Tarık Ali. Edebiyat ve Eleştiri 51 (Eylül-Ekim 2000): 3-8.

 •          ―, çev. "Yenilenmeler (renewals)". Yazan: Perry Anderson. Edebiyat ve Eleştiri 52 (Kasım-Aralık 2000): 68-80.

 •          İsen, Tûbâ Işınsu. "Divan Şiirine Yeni Bir Bakış: Şiirin Sesi, Toplumun Şarkısı". Kanat 4 (Güz 2000): 8.

 •          ―. "Hüseyin Cöntürk ve Eleştiride 'Yeni'lik". Edebiyat ve Eleştiri 50 (Temmuz-Ağustos 2000): 55-63.

 •          ―. "Kahve Hatırı". Türk Edebiyatı 319 (Mayıs 2000): 30-33.

 •          ―. "Sultan II. Osman Üzerine". Bilge 24 (Bahar 2000): 94.

 •          Karahan, Burcu. "Yaşar Kemal ve Kemal Tahir'in Köylerinde Doğa". Edebiyat ve Eleştiri 50 (Temmuz-Ağustos 2000): 103-111.

 •          Olguner, Göknur. "Fethi Naci ve Edebiyat Eleştirisi". Edebiyat ve Eleştiri 50 (Temmuz-Ağustos 2000): 112-119.

 •          Özzayim, Arzu. "Mehmet Kaplan'ın Hikâye Tahlilleri". Edebiyat ve Eleştiri 50 (Temmuz-Ağustos 2000): 94-102.

 •          Ramiç, Alena. "Tomris Uyar'ın Günlüklerinde Yaşayan Edebiyat". Bilkent 4 Mevsim 12 (Kasım 2000): 12-17.

 •          Serdar, Ali. "Dergâh: Geleneğe Doğru". Kanat 4 (Güz 2000): 5.

 •          ―. "En Güzel Biz Güleriz Ağlanacak Halimize". Edebiyat ve Eleştiri 49 (Mayıs-Haziran 2000): 91-94.

 •          ―. "Etik Hiç Yalnız Değildir". Şiir Odası 4 (Nisan 2000): 12.

 •          ―. "Veysel Çolak'ın Şiir Politikası". Edebiyat ve Eleştiri 50 (Temmuz-Ağustos 2000): 146-157.

 •          Sevim, Seçkin. "Murat Belge'ye Göre Roman Estetiği". Edebiyat ve Eleştiri 50 (Temmuz-Ağustos 2000): 41-49.

 •          Sılacı, Gül. "Hilmi Yavuz'un Şiir Estetiği". Edebiyat ve Eleştiri 50 (Temmuz-Ağustos 2000): 50-54.

 •          Somuncuoğlu, Gamze. "Mehmet H. Doğan ve Şiir Eleştirisi". Edebiyat ve Eleştiri 50 (Temmuz-Ağustos 2000): 64-74.

 •          Şişmanoglu, Şehnaz. "Bursa ve Zaman". Varlık 1111 (Nisan 2000): 66-68.

 •          Temo, Selim. "Bir Düşülke Olarak Şirinler". Bahçe 16 (Aralık 1999-Ocak 2000): 41-46.

 •          Tomur, Sevil. "Ahmet Oktay ve Roman Eleştirisi". Edebiyat ve Eleştiri 50 (Temmuz-Ağustos 2000): 84-93.

 •          ―. "İlhan Başgöz'le Söyleşi". Edebiyat ve Eleştiri 51 (Eylül-Ekim 2000): 59-64.

 •          ―. "Kuram ve Uygulama Açısından Amerikan Edebiyatında Etnik Yazın". Edebiyat ve Eleştiri 51 (Eylül-Ekim 2000): 50-57.

 •          ―. "Talât Sait Halman'la Söyleşi". Bilkentliyiz 13 (Ocak 2000): 22-23.

 •          Tutumlu Angı, Reyhan. "Bilimsel Şiir Eleştirisinin Temelleri: Eser Gürson". Edebiyat ve Eleştiri 50 (Temmuz-Ağustos 2000): 120-127.

 •          ―. "Walter Benjamin'in Gözüyle Charles Baudelaire'in Dünyası". Edebiyat ve Eleştiri 49 (Mayıs-Haziran 2000): 7-13.

 •          Yazıcı, Göksun. "Okurluk Durumu". Virgül 29 (Nisan 2000): 70-71.

 


Kaynak: Hacettepe Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Veb Sayfaları


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə