ÂBİde doğan prof. Dr
Yüklə 60.37 Kb.
tarix18.04.2016
ölçüsü60.37 Kb.

ÂBİDE DOĞAN

Prof.Dr.
Telefon: (0312) 297 8109

E-posta: abide@hacettepe.edu.tr

Adres: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Beytepe/ANKARA 06800Eğitim Durumu

Lisans: 1977 – 1982 Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Yüksek Lisans: 1982 – 1985 Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Yüksek Lisans Tezi: “Aka Gündüz’ün Romanlarında Sosyal Meseleler”

Doktora: 1985 – 1991 Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Doktora Tezi: “1923-1938 Arasında Yayınlanan Dergiler –Anadolu, Kadro, Ülkü, Fikir Hareketleri, Aydabir- Üzerine Çalışma”

İş Deneyimi

1982 – 1992 Hacettepe Üniversitesi Türkçe Derslerini Düzenleme Başkanlığı, Yabacı Diller Yüksekokulu Türk Dili Okutmanı

2002 – 2006 Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi

1993 – 1997 Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı Yard. Doç.Dr.

1998 – 2005 Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı Doç.Dr.

2005 – (…) Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı Prof.Dr.

İdari Görevler

2003 – 2010 Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkan Yardımcısı

2010 – (…) Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı

Yabancı Dil

İngilizce

Yayınlar

Kitaplar

DOĞAN, Âbide (1989), Aka Gündüz, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

DOĞAN, Âbide (1993), Güzide Sabri Aygün, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

DOĞAN, Âbide (2000), Cahit Uçuk, Hayatı- Sanatı- Eserleri, Ankara: MEB Yayınları.

DOĞAN, Âbide (2005), Tarihî Roman ve Tarihî Romanlarda Kadın Sultanlar, Ankara: Yargı Yayınları.
Makaleler

DOĞAN, Âbide, “Edebiyata Dair’de Beş Kavram”, Millî Eğitim Yahya Kemal Özel Sayısı, S. 65, Temmuz-1985, s. 19-29.

DOĞAN, Âbide, “Aka Gündüz’ün Romanlarında Sosyal Meseleler”, Türk Kültürü, S.298, Şubat-1989, s. 106-111.

DOĞAN, Âbide, “Yabancıların Türkçe’yi Öğrenirken Karşılaştıkları Güçlükler ve Yaptıkları Bazı Hatalar”. H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, C: 6, S:1-2, Aralık-1989, s. 259-261.

DOĞAN, Âbide, “Atsız Mecmua Üzerine Bir Değerlendirme”, Türk Kültürü, S: 364, Ağustos-1993, s. 472-484.

DOĞAN, Âbide, “Anadolu Mecmuası”, S: 388, Ağustos-1995, Türk Kültürü, s. 500-508.

DOĞAN, Âbide, “Fikir Hareketleri”, Türk Kültürü, s. 378, Temmuz-1995, s. 407-413.

DOĞAN, Âbide, “Yoldaşlar” Üzerine Bir Tahlil Denemesi”, Prof. Dr. Umay Günay Armağanı, Ank.1996. S:107-116.

DOĞAN, Âbide, “Tahsin Nâhid’in Adapte Piyesleri”, Evrenselliğe Yolculuk, H.Ü.’nin Emel Doğramacı’ya Armağanı, Ank.1998,s:159-168.

DOĞAN, Âbide, “Somut Şiir Üzerine Bir Deneme” I (E. Demirkan ile), Türk Dili, s. 557, Mayıs-1998, s. 452-462.

DOĞAN, Âbide, “Somut Şiir Üzerine Bir Deneme- II”, Türk Dili, S. 558, Haziran-1998, s. 534-545.

DOĞAN, Âbide, “Tahsin Nâhid ve Tiyatrosu”, Prof.Dr. Dursun Yıldırım Armağanı, Ank., 1998, s.181-194.

DOĞAN, Âbide, “Bir Türkmen Romanı ve Halı Sanatı”, Bilge, 1998/Yaz, 17, s. 56-59.

DOĞAN, Âbide, “An Assay on Concrete Poetry” (E. Demirkan ile), TÖMER Dil Dergisi, S: 79, Mayıs 1999, s. 18-35.

DOĞAN, Âbide, “Türk Tiyatrosunda Hurrem Sultan”, H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. Yılı Özel Sayısı, Ekim 1999, s. 57-64.

DOĞAN, Âbide, “Romen, Sırp ve Türk Romanında Hurrem Sultan”, Türkbilig 2000/1, Nisan, 2000, s. 60-72.

DOĞAN, Âbide, “Yahya Kemal’in Şiirlerinde Bahçe İmajı” , Türk Dili, Kasım-2000,S:587, s: 503-514.

DOĞAN, Âbide, “Aka Gündüz’ün Çocuklara Yönelik Eserleri ve Çocuk Edebiyatındaki Yeri”, Türkbilig, Ankara, 2001/2, Temmuz, s:32-39.

DOĞAN, Âbide, “İsyan Günlerinde Aşk Üzerine”, Milli Foklor, 2002, Kış, 56, Yıl:14, S:100-108.

DOĞAN, Âbide, “Türk Romanında Balkan Türkleri”, Köprü,2002, Yıl:2, S:6, Nisan-Eylül, s:24-30. (Yurtdışı)

DOĞAN, Âbide, “İki Kadın Yazarımızdan Almanya İzlenimleri”, Arayışlar, 2002, S:7-8, s:17-27.

DOĞAN,Âbide, “Ümit Yaşar Oğuzcan’ın Şiir Dünyası”, H.Ü.Edebiyat Fakültesi Dergisi,2003, C:20, S:1, s:71-84.

DOĞAN Âbide “M. Akif Süleymaniye Kürsüsünde” Hacettepe Üniversitesi Ankara (2003)

DOĞAN,Âbide, “Evliya-yı Cedid’de Halk Bilimsel Öğeler” Milli Foklor, 2003,Yaz, 58, Yıl:15, s:47-57.

DOĞAN, Âbide, “Modern Evliya Çelebi Ercüment Ekrem ve Eserleri: Evliya-yı Cedid ve Zeyl-i Evliya-yı Cedid”, Türkbilig, 2003/5, s:13-24.

DOĞAN, Âbide, “Almanya’daki Türk İşçilerini Konu Alan Romanlar (Türkler Almanya’da, Sancı...Sancı..., A’nın Gizli Yaşamı) Üzerine Bir Değerlendirme”, Türkbilig, 2003/6 s:56-68.

DOĞAN, Âbide, “Huzur’un Huzursuz Kadını: Nuran, Türk Dili, Nisan 2004, S:628 s: 339-347.

DOĞAN, Âbide,GÖKÇELİK, S., “Türk Tiyatrosunda İki Kişilik Oyunlar Üzerine Bir Değerlendirme, (1980-2000)”, Bilig, Güz 2004, S:31, s:127-160.

DOĞAN,Âbide,GÖKÇELİK, S., “Türk Tiyatrosunda İki Kişilik Oyunlar Üzerine Bir Değerlendirme (1960-1980)”, Türkbilig, 2004/7, s:45-73.

DOĞAN, Âbide, “Cahit Uçuk’un Macera Romanları”, Türkiyat Araştırmaları, yıl 2, s: 3, güz 2005, s: 21-49

DOĞAN, Âbide, “Mehmet Akif Fatih Kürsüsünde”, Eğitim, M. Akif Ersoy- Özel Sayı, yıl: 7, s:73, Mart 2006, s: 136-145

DOĞAN, Âbide, “Bir Sanat Tarihçisi Akademisyenin Romanı Gölgemi Bıraktım Lâle Bahçelerinde”, Türkbilig, 2006/12, s.93-103.

DOĞAN, Âbide, “Halide Edip ve Nasrettin Hoca”, Türk Yurdu, Kasım 2008, c:28, s:255, sayfa: 51-56

DOĞAN. Âbide, “Yahya Kemal’in İstanbul’u” , H. Ü. Türkiyat Araştırmaları, s:9, Güz 2008, s:165-182

DOĞAN, Âbide, “Ömer Seyfettin’in Nev-yunanîlik Yorumu: Boykotaj Düşmanı”, Türk Yurdu, Mart 2009, C: 29, S: 259, s. 29-32.

DOĞAN, Âbide, “1940-1960 Arası Türk Romanı”, Bal-Tam Türklük Bilgisi, Mart 2011, Prizren, S. 14, s. 84-107.

DOĞAN, Âbide, Edebiyat Dergileri (1923-1938), Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü, Atatürk Dönemi (1920-1938), Atatürk Kültür Merkezi, C.2, 2009, Grafiker Yayınları, Ankara, s.987-994.
Ulusal ve Uluslararası Sempozyumlarda Sunulan Bildiriler

DOĞAN, Âbide, “Romen, Sırp ve Türk Romanında Hurrem Sultan”, IV. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu. Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale (28-30 Mayıs 1998).

DOĞAN, Âbide, “Emine Işınsu’nun Balkan Türklerini Anlatan Romanları Üzerine Bir Değerlendirme”, Emine Işınsu ile 65 Yıl Roman ve Fikir, Türkiye Yazarlar Birliği, 25. Yıl Faaliyetleri, Ankara, 2004.

DOĞAN. Âbide, “İstiklâl Marşı’nın Kabulü”, Hacettepe Üniversitesi, Ankara (2005)

DOĞAN, Âbide, “Türkiye’de Cengiz Aytmatov”, II. Uluslar arası Büyük Türk Dili Kurultayı (İhsan Doğramacı’ya Armağan), 25-30 Eylül 2007 Bişkek, s.170-176.

DOĞAN, Âbide, “Yahya Kemal Beyatlı”, 21.12.2008, Kültür Bakanlığı Salonu, Mithat Paşa Kültür Merkezi, ARED.

DOĞAN, Âbide, “Ölümünün 50. Yılında Aka Gündüz”, Atatürk Kültür Merkezi TTK Salonu, 19.12.2008.

DOĞAN, Âbide, “Nasrettin Hoca ve Mizah Kültürü”, Panel, H. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 25.12.2008, Beytepe

DOĞAN, Âbide, “Bekir Kara’nın Romanları ve Romancılığı”, III. Uluslar arası Büyük Türk Dili Kurultayı (25-28 Eylül 2008) Bildiri Kitabı, KKTC/ Lefke Avrupa Üniversitesi :261-277.

DOĞAN, Âbide, “Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın Çocuk Şiirleri”, Fazıl Hüsnü Dağlarca Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 22-24 Ekim 2009, Mehmet Âkif Ersoy Üniversitesi, s. 20-36.

DOĞAN, Âbide, “Mehmet Âkif ve İstiklâl Marşı”, ODTÜ Geliştirme Vakfı Koleji, 10.03.2010.

DOĞAN, Âbide, “İstiklâl Marşı’nın Kabulünün Öyküsü”, Hacettepe Üniversitesi, 12.03.2010.

DOĞAN, Âbide, “Bir Generalin Romanı: Deliorman”, V. Uluslar arası Büyük Türk Dili Kurultayı (25-28 Eylül 2010) Bildiri Kitabı, Kırcaali/Bulgaristan, s. 357-364.

DOĞAN, Âbide - CENGİZ, S. “Alman Kaynaklarında Mehmet Akif Ersoy’a Dair Değerlendirmeler”, Mehmet Akif Ersoy Uluslar arası Sempozyumu, 1-6 Kasım 2010, Kahire Üniversitesi/ Mısır.

DOĞAN, Âbide, “İbrahim Zeki Burdurlu’nun Şiirleri Üzerine Bir İnceleme”, I. Unutulmayan Burdurlular Sempozyumu, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, 17.12.2010.

DOĞAN, Âbide, “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türk Romanı (1860-1923)”, Dünya Türkolojileri İçin Türk Edebiyatı Tarihi Sempozyumu, Varşova Üniversitesi, Potocki Sarayı Balo Salonu, Polonya, 22.06.2010.

DOĞAN, Âbide, “Türk Edebiyatında Orhan Gazi”, Uluslar Arası Orhan Gazi ve Dönemi Sempozyumu, Orhangazi Belediyesi, Bursa, 08.04.2010.

DOĞAN, Âbide, “Romanların Dünyasına Yansıyan Erzurum”, VI. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı Bildirileri, Ankara 2011, s. 26-38.
Kitap Bölümleri

DOĞAN, Âbide (2001) “Anlatımcılık”, Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, C:I, Ankara: AKM. Yay., s. 174-175.

DOĞAN, Âbide (2003) “Çocuk Edebiyatı”, “Çocuk Şiirleri”, Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, C:II, Ankara: AKM. Yay., s. 50-63.

DOĞAN, Âbide (2003) “Dram”, “Dram Tiyatrosu”, “Dram Türleri”, “Darmatik”, “Dramatik Monolag”, “Dramatik Tiyatro”, “Dramatize”, “Dramatize Etmek”, “Dramaturg”, “Dramaturji”, “Durum Komedyası”, Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, C:II, Ankara: AKM. Yay., s. 234-242-246.

DOĞAN, Âbide (2000) “Abasıyanık, Sait Faik”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, C:I, Ankara-2000, AKM. Yay., S: 8-10. (İ. Baştuğ ile)

DOĞAN, Âbide (2000) “Aka Gündüz”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, C:I, Ankara: AKM. Yay., s: 242-243.

DOĞAN, Âbide (2000) “Aksoy, Mustafa”, “Aksoy, Nadir Latif”, “Aksoy, Nazan Güntürkün”, “Aksoy, Yaşar”, “Aksoy, M. Fethi”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, C:I, Ankara: AKM. Yay., s: 314,315-316.

DOĞAN, Âbide (2001) “Aygün, Güzide Sabri”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, C:II, Ankara: AKM. Yay., s: 66.

DOĞAN, Âbide (2001) “Berkand, Muazzez Tahsin”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, C:II, Ankara: AKM. Yay., s: 240-241.

DOĞAN, Âbide (2001) “Berktin, Cezmi Tahir”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, C:II, Ankara: AKM. Yay., s: 245-246.

DOĞAN, Âbide (2001) “Beşe, Hakkı Kâmil”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, C:II, Ankara: AKM. Yay., s: 248.

DOĞAN, Âbide (2001) “Beş’er, A. Aziz”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, C:II, Ankara: AKM. Yay., s: 248.

DOĞAN, Âbide (2001) “Beş’er, Rıza”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, C:II, Ankara: AKM. Yay., s: 248.

DOĞAN, Âbide (2001) “Beşter, Dilâver”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, C:II, Ankara: AKM. Yay., s: 251.

DOĞAN, Âbide (2001) “Azrak, Kerime Nadir”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, C:II, Ankara: AKM. Yay., s: 112-113.

DOĞAN. Âbide (2007) “Fecr-i Âti Topluluğu”, İkinci Meşrutiyet Dönemi Türk Edebiyatı, Ankara: Akçağ Yayınları, s. 487-515.

DOĞAN. Âbide (2007) “Fatih Üçlemesinde (Ebem Kuşağı, Gece Vaktinde Gün Dönümü, Sabır) Kadınlar”, Mustafa Necati Sepetçioğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, s. 171-181.

DOĞAN, Âbide, “Dergilerde Değişik Arayışlar”, Türk Dünyası Edebiyat Tarihi, C. 8, AKM. Yay.

DOĞAN, Âbide, “Mizahî Hikâyenin Yeni Bir Yorumu”, Türk Dünyası Edebiyat Tarihi, C. 8, AKM. Yay.

DOĞAN, Âbide, “Popüler Duyarlılık”, Türk Dünyası Edebiyat Tarihi, C. 8, AKM. Yay.

DOĞAN, Âbide (2009) “Edebiyat Dergileri” (1923-1938), Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü, Atatürk Dönemi (1920-1938), Ankara: Atatürk Kültür Merkezi, C. 2, s. 987-994.
Akademik Çalışmaları

Yönetilen Tezler


Yüksek Lisans

Demirkan, Eser, Ercüment Behzat Lav, Hayatı-Sanatı-Eserleri, 1994.
Korucu, Kübra, Cengiz Aytmatov’un Eserlerinde Tabiat, 1996.
Rüzgâr, Meltem,  Resimli Kitap Üzerine Bir İnceleme(1908–1910), 1996.
Yelaldı, İsmail, Resimli Kitap Üzerine Bir İnceleme(1911–1913), 1996.
Baran, Olcay,  Cemil Süleyman Alyanakoğlu, Hayatı-Sanatı-Eserleri–1998.
Yazıcı, Nermin, Halikarnas Balıkçısı’nın Eserlerinde Tabiat, 1998.
Karakaya, Ali Osman, İkdam Üzerinde Bir Çalışma (İnceleme ve Seçilmiş Metinler), (1923–1925), 1998.
Ekinci, Pınar, Özdemir Asaf, Hayatı-Sanatı-Eserleri, 1998.
Sucu, Müge,  Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın Şiirlerinde Çocuk Teması, 2000.


Uzun, M. Sema,  Romancı Yönüyle Suat Derviş, 2001
Karakullukçu, Ebru, 1923-1938 Yılları Arasında Yayınlanmış Tarih Bilincini Yansıtan


Tiyatro Eserlerinin İncelenmesi, 2002.

Demir, Gülşah, Cumhuriyetin İlk Yıllarının Romanımıza Yansıması, 2002.

Bilir, Defne, 12 Mart Romanları Tematik İnceleme, 2002.

Bayserieva, Baktıgül, Tölögön Kasımbek’in Sıngan Kılıç, Kelkel ve Baskın Adlı Tarihi

Romanlarında Kırgız Türklerinin Hayatı, 2003.

Arınan, Sevinç, Oktay Akbal’ın Romanları ve Romancılığı, 2004.

Yamantürk, Esen, Hikâyeci Yönüyle Suat Derviş, 2005.

Altıkulaçoğlu, Sevilay, Buket Uzuner’in Romanlarının Psikanaliz Yöntemle İncelenmesi, 2005. Yüksel, Safiye,   İkinci Meşrutiyet Dönemi Romanlarında Yabancı Tipler, 2006.

Ciğeroğlu, Buket Şafak , Hilmi Yavuz’un Şiirlerinde Lirizm, 2006.

Akkaymak, Özlem, Edebiyat- Sinema Bağlamında Fikrimin İnce Gülü ve Sarı Mersedes, 2006. Gürses, Onur, İpek Ongun’un Gençlik Romanları Üzerine Tematik Bir Çalışma, 2008. Bay, Fatma Özlem, Safiye Erol Üzerine Bir İnceleme, 2008.

Algül, Ali, Mükerrem Kamil Su’nun Romanları,2010.
Doktora

Bozdoğan, Ahmet, Manastırlı Mehmet Rıfat ve Eserleri Üzerine Bir İnceleme, 2001.Ayata, Yunus, Ayanzade Namık Ekrem- Hayatı, Sanatı, Eserleri, 2002.

Şahin, Dursun, Ferâizcizâde Mehmet Şakir – Hayatı, Sanatı, Eserleri, 2007.

Odacı, Serdar, Bilinçakışı Tekniği Bakımından James Joyce, Oğuz Atay, Adalet Ağaoğlu ve Emine Işınsu’nun Romanları, 2007.

Kaplan, Muharrem, Kadircan Kaflı ve Eserleri Üzerine Bir İnceleme, 2008.

Cengiz, Semran Almanya’daki Türk Yazarların Romanlarında Kimlik ve Yabancılaşma, 2009.
Devam Eden Tezler

Erlevent, Damla, Türkiye’de Gençlik Edebiyatı ve Gençlik Romanları (1923-2000), Doktora Tezi.Erer, Nahide Güher, Yabancılara Türkçe Öğretimi, Yüksek Lisans Tezi.

Hatipoğlu, Sibel, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türk Tiyatrosunda Adaptasyon (1860-1940), Doktora Tezi.

Aydın, Onur, 1980 Sonrası Türk Romanında Milli Mücadele, Yüksek Lisans Tezi.

İnan, Ruhi, Cumhuriyet Dönemi Çocuk Dergi ve Gazeteleri (1923-1950), Doktora Tezi.
Verilen Dersler

Lisans

TDE 113 Türkçe Kompozisyon I

TDE 114 Türkçe Kompozisyon II

TDE 119 Yeni Türk Edebiyatına Giriş I

TDE 120 Yeni Türk Edebiyatına Giriş II

TDE 219 Yeni Türk Edebiyatı I (Servet-i Fünûn Dönemi Şiiri)

TDE 220 Yeni Türk Edebiyatı II (Servet-i Fünûn Dönemi Roman ve Hikâyesi)

TDE 319 Yeni Türk Edebiyatı III (Fecr-i Âti Şiiri ve Ahmet Haşim)

TDE 320 Yeni Türk Edebiyatı IV (Millî Edebiyat Şiiri ve Yahya Kemal)

TDE 331 Çocuk ve Gençlik Edebiyatı I

TDE 332 Çocuk ve Gençlik Edebiyatı II

TDE 419 Yeni Türk Edebiyatı V (Tanzimat ve İstibdat Tiyatrosu)

TDE 420 Yeni Türk Edebiyatı VI (Meşrutiyet ve Cumhuriyet Tiyatrosu)
Yüksek Lisans

TDE 669 XX. Yüzyıl Tiyatrosu I

TDE 670 XX. Yüzyıl Tiyatrosu II

TDE 667 Türk Edebiyatında Hikaye ve Roman I

TDE 668 Türk Edebiyatında Hikaye ve Roman II

TDE 671 Yeni Türk Edebiyatının Kaynakları I

TDE 672 Yeni Türk Edebiyatının Kaynakları II

TDE 697 Türk Dili ve Edebiyatı Semineri
Doktora

TDE 769 1950 Sonrası Edebi Metinlerin İncelenmesi I

TDE 760 1950 Sonrası Edebi Metinlerin İncelenmesi II

TDE 767 Karşılaştırmalı Türk Tiyatrosu I

TDE 768 Karşılaştırmalı Türk Tiyatrosu II

Projeler

1995-1996 Fecr-i Âti Dönemi (Antoloji Çalışması), Türk Dünyası Edebiyatçıları  Antolojisi, Atatürk Kültür Merkezi,  Ankara.

1. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi Projesi, Atatürk Kültür Merkezi/ANKARA

1995 – 1996 Aka Gündüz (Biyografi) , Güzide Sabri Aygün (Biyografi) , Yaşar Aksoy (Biyografi), Mustafa Aksoy (Biyografi) , Nazan Güntürkün Aksoy (Biyografi), M. Fethi Aksu (Biyografi), Kerime Nadir (Biyografi), Aziz Berktin (Biyografi), Fatmagül Berktay (Biyografi), Cezmi Tahir Berktin (Biyografi), Aziz Berktin (Biyografi), Rıza Beşer (Biyografi), A. Aziz Beşer (Biyografi), M. Enver Beşe (Biyografi), Dilâver Beşter (Biyografi), Muazzez Tahsin Berkant (Biyografi), Güzide Sabri Aygün (Biyografi), Nadir Latif Aksoy (Biyografi), Aka Gündüz (Biyografi), Sait Faik Abasıyanık (Biyografi), Mustafa Seyit Sutüven (Biyografi).
2. Türk Dünyası Edebiyatı Tarihi Projesi, Atatürk Kültür Merkezi/ANKARA.

1998 Mizahî Hikâyenin Yeni Bir Yorumu, Ercüment Ekrem’in Hikâyeciliği, Osman Cemal Kaygılı’nın Hikâyeciliği, İbrahim Alaaddin Gövsa’nın Hikâyeciliği, Aka Gündüz’ün Hikâyeciliği, Popüler Duyarlılık, Ümit Yaşar Oğuzcan, Özdemir Asaf, R. P. Akkoyunlu, Bekir Sıtkı Erdoğan, Ayhan Hünalp, M. Çakırtaş, Dergilerde Değişik Anlayışlar, Kadro, Yedigün, Kültür Haftası,Yeni Adam, Şadırvan, İstanbul Mecmuası, İstanbul Dergisi, Yücel, Varlık.
3. Türk Dünyası Edebiyat Terim ve Kavramları Sözlüğü Projesi, Atatürk Kültür Merkezi/ANKARA.

Terim-Kavram, Adaptasyon, Bölge Romanı, Çocuk Edebiyatı, Dram, Dramatik, Dramaturg, Dramaturji, Dram Tiyatrosu, Dram Türleri, Bunalım Edebiyatı (Varoluşçuluk)
Dışavurumculuk (Ekspressionizm), Anlatımcılık, Dramatik Monolog, Dramatize, Dramatize Etmek, Dublör, Dublaj, Durum (Trajik, Komik), Duyguculuk (Sentimantalizm).

4.Edebiyat Terimleri Projesi, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Merkezi.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə