Bedömningskriterier för examensarbete i arbetsterapi, vt 2010
Yüklə 16.75 Kb.
tarix22.04.2016
ölçüsü16.75 Kb.
Bedömningskriterier för examensarbete i arbetsterapi, vt 2010.


Godkänt (G)

Väl godkänt (G)


1. Ämnesval och bakgrundsbeskrivning

Valt ämne är relevant för huvudområdet arbetsterapi.

Bakgrund och litteraturgenomgång är baserad på och relaterad till tidigare forskning och litteratur och leder fram till en problemformulering med tydlig förankring i huvudområdet arbetsterapi.

Syftet är tydligt, realistiskt och sammanfattar det övergripande målet med studien. Centrala begrepp är definierade, och teori /modell är beskrivna med utgångspunkt i litteraturen.


Valt ämne är relevant för huvudområdet arbetsterapi.

Bakgrund och litteraturgenomgång är baserad på och relaterad till samt kritiskt värderad i förhållande till tidigare forskning och litteratur och leder fram till en problemformulering med tydlig förankring i huvudområdet arbetsterapi.

Syftet är tydligt, väl avgränsat och realistiskt och sammanfattar väl det övergripande målet med studien. Centrala begrepp är definierade, och teori /modell är beskrivna och motiverade med utgångspunkt i litteraturen.


2. Design, urval och metod.

Arbetets design är redovisad och motiverad med utgångspunkt från adekvat litteratur. Metodval och tillvägagångssätt vid urval är redovisade och grundade i relevant metodlitteratur. Dataanalysen är tydligt beskriven och förankrad i adekvat metodlitteratur.


Etiska överväganden är beaktade och beskrivna.

Arbetets design är redovisad och motiverad med utgångspunkt från adekvat litteratur. Metodval och tillvägagångssätt vid urval är utförligt och logiskt redovisade och grundade i relevant metodlitteratur. Metodval och tillvägagångssätt för dataanalys är tydligt beskriven, motiverad och grundad i adekvat metodlitteratur.

Etiska överväganden är beaktade och beskrivna.3. Resultat

Resultatredovisningen är tydlig och begriplig samt bygger på en väl beskriven analys.


Resultatet motsvarar i stort syftet med arbetet.

Resultatredovisningen är tydlig och begriplig samt bygger på en väl beskriven och fördjupad analys. En syntes är gjord utifrån resultatet.


Resultatet motsvarar helt syftet med arbetet.


Godkänt (G)

Väl godkänt (G)


4. Diskussion

Resultaten bedöms och diskuteras i förhållande till problemställning, syfte och litteratur. Arbetets styrkor och svagheter diskuteras.

Vald metod diskuteras i förhållande till resultat. Slutsatser utifrån studiens resultat beskrivs.

Förslag till fortsatta studier baserade på resultatet.


Resultaten bedöms och diskuteras i förhållande till problemställning, syfte och litteratur och valda teorier/begrepp inom huvudområdet arbetsterapi. Arbetets styrkor och svagheter diskuteras och reflekteras över. Vald metod diskuteras i förhållande till resultat. Slutsatser utifrån studiens resultat beskrivs och diskuteras med tydlig teoretisk förankring och i relation till ämnesområdet arbetsterapi. Förslag till fortsatta studier baserade på resultatet.

5. Allmän utformning och språklig tillgänglighet

Språket ska vara tydligt med korrekt stavning och grammatik samt följa gängse etiska principer. Referenser i text och litteraturlista enligt angivet referenssystem. Angivna formaliaregler följda. Sammanfattning/abstract som korrekt speglar arbetet. Titelsida enligt KI-mall. Genomgående en logisk tankegång och konsekvens i arbetet.6. Respondentskap

Visar förmåga att försvara och diskutera det egna arbetet.

  1. Ämnesval och bakgrundsbeskrivning U/G/VG

  2. Design, urval och metod U/G/VG

  3. Resultat U/G/VG

  4. Diskussion U/G/VG

  5. Allmän utformning och språklig tillgänglighet U/G

  6. Respondentskap U/G

Helhetsbedömning:Ej uppfyllt kriterium för G eller VG = Underkänt (U)

VG på minst 3 av 4 punkter, samt G på punkt 5och 6 = VG som helhetsbedömning.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə