Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri Qarnizon və qarovul xidmətləri nizamnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında
Yüklə 0.96 Mb.
səhifə11/13
tarix22.02.2016
ölçüsü0.96 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

İntizam qaydasında həbs edilənlərin hauptvaxtda saxlanması

 

17. İntizam qaydasında həbs edilmiş əsgərlər (matroslar) və çavuşlar ümumi, yaxud təkadamlıq kameralarda və quru taxtlarda yatırlar.Çavuşlar hauptvaxtda əsgərlərdən (matroslardan) ayrı, bununla belə müddətli xidmət çavuşları da müddətindən artıq xidmət çavuşlarından ayrı saxlanılırlar.

Həbs edilib hauptvaxta salınan gizirlər (miçmanlar) həbs edilmiş çavuş və əsgərlərdən (matroslardan), zabitlər gizirlərdən (miçmanlardan) və boş zabitlər kiçik zabitlərdən ayrı saxlanılırlar.

Zabitlər və gizirlər (miçmanlar) hauptvaxtda qarovul rəisinin nəzarəti altında olurlar.

İntizam qaydasında hauptvaxtda saxlanmaqla həbs edilmiş hərbi qulluqçular əsas əsgər payı norması ilə azuqə alırlar.

18. Həbs edilənlər hauptvaxtda qoyulmuş qaydaları düzgün yerinə yetirməli, qarovul rəisinin (hərbi hissə növbətçisinin) və qarovulun şəxsi heyətinin tələblərini yerinə yetirməlidirlər.

Qarnizon (hərbi hissə) hauptvaxtlarında daxili intizam qaydalarını yerinə yetirməyən həbs edilənlərə qarnizon hərbi komendantı (hərbi hissə komandiri) tərəfindən əlavə cəza verilir. Bu şəxslərin və hauptvaxt rəisinin (hərbi hissə növbətçisinin) sərəncamı ilə belə şəxslər ümumi kameradan təkadamlıq kameralara keçirilə bilər. Belə hallarda hauptvaxt rəisi (hərbi hissə növbətçisi) həbs kağızında lazımi qeydlər edir.

Hərbi qulluqçulara hauptvaxtda verilmiş əlavə həbs yeni həbs kağızı ilə sənədləşdirilir.

19. Günün nizam qaydalarını qarnizon hauptvaxtı üçün qarnizon komendantı, hərbi hissə hauptvaxtı üçün isə hərbi hissə komandiri müəyyən edir.

İntizam qaydasına hauptvaxtda ümumi kameralarda saxlanan əsgərlər (matroslar) sutkada 10 saat işləməyə cəlb edilirlər.

Ümumi kameralarda saxlanan müddətli və müddətindən artıq xidmət çavuşları işləməyə rəhbər (başçı) kimi cəlb edilirlər.

İntizam qaydasında hauptvaxtda olan zabitlər, çavuşlar, gizirlər (miçmanlar), eləcə də əsgərlər (matroslar) işləməyə cəlb edilməyirlərsə, onlar üçün hər gün 4 saat müddətində sıra hazırlığından və nizamnamələrdən məşğələ təşkil edilir. Məşğələlər vaxtı onlara bel qayışları verilir.

Təkadamlıq kameralarda saxlanan həbs edilənlər məşğələlərə cəlb edilmirlər.

Kameralarda keçirilən səhər baxışı və axşam yoxlanışında qarovul rəisi, yaxud onun köməkçisi həbs edilənlərin yerində olmasını ad siyahısı ilə yoxlayır.

Bütün həbs edilənlərin 7 saat yatması (yuxu) nəzərdə tutulur. Gündüz onların uzanmasına və yatmasına icazə verilmir. Səhər qalxandan sonra taxtlar yığışdırılır, qatlanan taxtlar qatlanıb qıfıllanır.

20. Sutka ərzində, işləməyə və gəzintiyə çıxarılan vaxtdan başqa, həbs edilənlər qıfıllı kameralarda olmalıdırlar. İntizam qaydasında həbs edilən zabit və gizirlərin (miçmanların) kameraları qıfıllanmır. Bütün kameraların qıfılları eyni olmalı və eyni açarla bağlanmalıdır. Bu açarlardan ikisi qarovul rəisinin, biri isə hauptvaxt rəisinin otağında saxlanılır.

21. Həbs edilmiş əsgər (matros) və çavuşların alt paltarı, iş geyimi forması və ayaqqabısı kamerada olmalıdır. Qalan əşyalar kameradan kənarda hauptvaxt üçün müəyyən edilmiş qaydada saxlanılır.

 

Həbs edilənlərin ad siyahısı

 


sıra №-si

Hərbi rütbəsi

Adı, atasının adı və soyadı

Hansı kamerada saxlanılır

Vaxtı

Həbs edilmişin azad edilməsi haqqında hauptvaxt rəisinin (hərbi hissə növbətçisinin) imzası

Həbsə qəbul edilməsi

Həbsdən azad edilməsi

1

2

3

4

5

6

7

Hauptvaxt rəisi (hərbi hissə növbətçisi) ___________________________________________________________

                                  (hərbi rütbəsi, imzası)Qeyd:

Yeni qarovul rəisi həbs edilənləri qəbul etdikdən sonra siyahıda qeyd edir: «Filan tarixdə filan vaxt bu siyahı ilə filan qədər həbs edilən qəbul etdim». Bu qeydin altında həm köhnə, həm də yeni qarovul rəisləri imza edirlər.

Həbs edilənlərə yatmazdan qabaq şinel verilir və ayaqqabısını çıxarmağa icazə verilir, kameralarda temperatur +18o S-dən aşağı olanda şinel gündüz də verilə bilər.

Həbs edilmiş zabit və gizirlərə (miçmanlara) kameralarda hərbi kitablarını (əlavənin 31-ci bəndi), pul, yazı və tualet ləvazimatını saxlamağa icazə verilir. Yatmazdan qabaq zabit və gizirlərə (miçmanlara) yataq ləvazimatı (adyal, 2 döşəkağı, balış, balışüzü və döşək) verilir.

22. Ümumi kameralarda həbs edilənlərdən təmizliyə və qaydaya cavabdeh olan kamera böyüyü təyin edilir. O, həbs edilənləri səhər baxışına, qarovulların dəyişilməsi vaxtı adbaad yoxlanışa, axşam yoxlanışına düzür, diqqət yetirir ki, həbs edilənlər vaxtında yatıb-dursunlar, divar və pəncərələri xarab etməsinlər, taxtlarda, divarlarda yazı yazmasınlar və işıqları söndürsünlər.

23. Həbs edilənlər işləmədikləri günlərdə, eləcə də təkadamlıq kameralarda saxlananlar hər gün çıxarıcıların müşayiəti ilə 50 dəqiqəlik gəzintiyə çıxarılırlar.

Həbs edilmiş əsgərlər (matroslar) çavuşlardan ayrı çıxarılırlar.

Həbs edilən əsgər (matros) və çavuşlar səhər və axşam tualeti üçün çıxarıcıların müşayiəti ilə, ümumi kameralarda saxlananlar kameralar üzrə, təkadamlıq kameralarda saxlananlar isə tək-tək növbə ilə çıxarılırlar.

Həbs edilənlər təbii ehtiyaclarını yerinə yetirmək üçün çıxarıcının müşayiəti ilə tək-tək, yaxud beş nəfərə qədər qruplarla, təkadamlıq kameralarda saxlananlar isə tək-tək çıxarılırlar. Çıxarıcılar saatdarlar vasitəsilə çağırılırlar.

24. Həbs edilən zabitlər və gizirlər (miçmanlar) başqa həbs edilənlərdən ayrı olaraq günün nizam qaydaları ilə müəyyən edilmiş vaxtda hər gün 50 dəqiqəlik gəzintiyə — zabitlər gizirlərdən (miçmanlardan) ayrı, kiçik zabitlər də baş zabitlərdən ayrı çıxırlar. Zabitlər və gizirlər (miçmanlar) gəzintiyə və təbii ehtiyaclarını yerinə yetirməyə qarovul rəisinin icazəsilə sərbəst, çıxarıcısız çıxırlar.

25. Əsgər (matros) və çavuşlar hauptvaxt həyətinə çıxarılarkən, onlara bel qayışları verilmir, həbs edilənlər hauptvaxtdan kənara (hamama, işə və s.) getmək üçün forma üzrə geyinməlidirlər.

İntizam qaydasında həbs edilmiş əsgərlər (matroslar) hauptvaxtdan kənarda hərbi hissənin içində sıra ilə, hər qrupda 15 nəfərdən çox olmamaqla, bir konvoy nəfərinin müşayiəti ilə gedirlər.

İntizam qaydasında həbs edilmiş çavuşlar hauptvaxtdan kənarda hərbi hissənin içində qarovul rəisi köməkçisinin müşayiəti ilə sıra ilə gedirlər.

Həbs edilənləri hauptvaxtdan (hərbi hissədən) kənara göndərdikdə, qarnizon hərbi komendantının (hərbi hissə qərargahı rəisinin) sərəncamı ilə nəqliyyat vasitəsi ayrılır.

Həbs edilmiş gizirləri (miçmanları) və zabitləri qarnizon rəisi, yaxud qarnizon komendantı çağırdıqda, eləcə də onlar tibb müəssisəsinə, yaxud hamama göndərildikdə qarovul rəisinin icazəsi ilə sərbəst gedirlər.

26. Həbs edilənləri hauptvaxtdan kənara (hamama, işləməyə və s.) müşayiət etmək üçün qarovulun heyətindən konvoy nəfərləri ayrılır. Bunu etmək mümkün olmadıqda, qarnizon hərbi komendantının (hərbi hissə qərargahı rəisinin) sərəncamı ilə əlavə naryad təyin edilir.

27. Həbs edilənlər işləyərkən konvoy nəfərinin vəzifəsidir:

həbs edilənlərin mühafizəsi və müşahidə olunması çətinləşirsə, onların eyni zamanda bir neçə yerdə işləməsinə yol verməmək;

həbs edilənlərin iş və tənəffüs zamanı kənar şəxslərlə danışmamasına, papiros çəkməməsinə və iş yerindən kənara getməməsinə diqqət yetirmək;

iş qurtarandan sonra həbs edilənlərin sərəncamında olduqları şəxslərdən işin yerinə yetirilməsi və keyfiyyəti haqqında arayış almaq;

hauptvaxta qayıtdıqda hauptvaxt rəisinə (hərbi hisə növbətçisinə) həbs edilənlərin özlərini necə aparmaları haqqında məlumat vermək və işin yerinə yetirilməsi haqqında arayışı təqdim etmək.

28. Həbs edilənlər həftədə bir dəfə qarnizon hərbi komendantının (hərbi hissə qərargahı rəisinin) müəyyən etdiyi vaxtda hamamda çimməlidirlər. Bu günlərdə həbs edilənlər tibbi müayinədən də keçirilirlər.

Müalicə müəssisəsinə göndərilmiş həbs edilənlər sağaldıqdan sonra öz hərbi hissələrinə qayıdırlar, həbs müddətinin qalan hissəsinin çəkilib qurtarması məsələsini həbs elan etmiş şəxs həll edir.

Hauptvaxtda saxlanan həbs edilənlərin üzvləri və başları həmişə səliqə ilə qırxılmış olmalıdır. Onların baş və üzlərinin qırxılması qaydasını qarnizon hərbi komendantı (hərbi hissə qərargahı rəisi) müəyyən edir.

29. Həbs edilənlər hauptvaxtda yemək siyahısına onların ərzaq attestatlarına əsasən daxil edilirlər.

Ərzaq payı almağa, yaxud pulsuz yeməyə hüququ olmayan zabitlər və gizirlər (miçmanlar) həbs kağızı əsasında pullu yemək siyahısına daxil edilirlər.

Əgər hauptvaxtda xörək hazırlanmırsa, onun həbs edilənlər üçün gətirilməsi qaydasını qarnizon hərbi komendantı (hərbi hissə qərargahı rəisi) müəyyən edir.

Həbs edilənlər xörəyi kameralarda, yaxud hauptvaxt yeməkxanasında yeyirlər. Yeməkxanada xörək ayrı-ayrı vaxtlarda verilir: əsgərlərə (matroslara) ayrılıqda, çavuşlara və eləcə də zabitlərə və gizirlərə (miçmanlara) ayrılıqda.

Təkadamlıq kameralarda saxlananlara xörək kameralarda verilir.

30. Kameraların və ayaqyoluların gündəlik və ümumi (həftədə bir dəfə) təmizlənməsi, eləcə də döşəmələrin yuyulması (sürtülməsi), sobaların qalanması və çıraqların doldurulması qarovul rəisi köməkçisinin nəzarəti altında hauptvaxtda saxlananlar tərəfindən yerinə yetirilir.

Kameraların havası hər gün, həbs edilənlər işləməkdə, yaxud gəzintidə olduqları vaxt dəyişdirilir. Hauptvaxt otaqlarında dezinfeksiya ayda iki dəfədən az olmayaraq, ayaqyolularında isə həftədə bir dəfə keçirilir. Qaranlıq düşəndə kameralar, koridorlar və ayaqyolular işıqlandırılır. Yatmaq vaxtı kameralarda növbətçi işıq olmalıdır. İşıqlandırmaya qarovul rəisinin köməkçisi nəzarət edir.

Qışda kameralarda +18 S-dən az olmayan temperatur olmalıdır.

31. Həbs edilənlərə həbsdə olarkən aşağıdakılar qadağandır: radioya qulaq asmaq, hər hansı oyun oynamaq, musiqi alətlərində çalmaq, mahnı oxumaq, pəncərədən danışmaq, səs salmaq, kameralarda qaydanı pozmaq, kiminləsə görüşmək, kimdənsə verilən şeyi qəbul etmək, məktub göndərmək və almaq.

Həbs edilənlərə qəzetlər, nizamnamələr, hərbi ədəbiyyat oxumağa icazə verilir.

Papiros çəkməyə ancaq zabitlərə və gizirlərə (miçmanlara) bunun üçün ayrılmış xüsusi yerlərdə icazə verilir.

Hər bir hauptvaxtda lazımi miqdarda hərbi ədəbiyyat və nizamnamələr olmalıdır. Hauptvaxt hər gün təzə qəzetlərlə təchiz edilməlidir. Həbs edilənlərə hərbi ədəbiyyatı və qəzetləri qarovul rəisi verir.

Cinayət prosesini həyata keçirən orqan tərəfindən tutulmuş (həbs edilmiş) şəxslərin hauptvaxtda saxlanılması

32. Cinayət prosesini həyata keçirən orqan tərəfindən tutulmuş (həbs edilmiş) hərbi qulluqçular intizam qaydasında həbs edilənlərdən və tutulub saxlananlardan ayrı saxlanılırlar. Bununla belə, məhkum edilmişlər istintaqda olanlardan ayrı, zabit və gizirlər (miçmanlar) əsgər (matros) və çavuşlardan ayrı saxlanılırlar.

33. Cinayət prosesini həyata keçirən orqan tərəfindən tutulmuş (həbs edilmiş) hərbi qulluqçulara yatmazdan qabaq şinel, döşək, üzlü balış verilir; onlara müəyyən edilmiş yerlərdə papiros çəkməyə icazə verilir.

Qalan məsələlərdə cinayət prosesini həyata keçirən orqan tərəfindən tutulmuş (həbs edilmiş) şəxslər Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin tələblərinə riayət edilməklə, intizam qaydasında həbs edilənlər kimi saxlanılırlar. Cinayət prosesini həyata keçirən orqan tərəfindən tutulmuş (həbs edilmiş) şəxslərin hüquqi statusundan asılı olaraq, onların cinayət-prosessual qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş hüquqları təmin edilir.

Cinayət prosesini həyata keçirən orqan tərəfindən tutulmuş (həbs edilmiş) şəxslərlə görüşə icazəni ancaq işin icrasını aparan şəxs, yaxud orqan verə bilər. Hauptvaxtda saxlanmağa məhkum edilmiş hərbi qulluqçularla görüş qarnizon hərbi komendantının (hərbi hissə hauptvaxtanda isə hərbi hissə komandirinin) yazılı icazəsi ilə verilir.

34. Cinayət prosesini həyata keçirən orqan tərəfindən tutulmuş (həbs edilmiş) hərbi qulluqçuların cəza çəkmə yerlərinə göndərilməsinə qədər saxlanması, mühafizəsi və silahlı müşayiəti qaydasını qarnizon hərbi komendantı (hərbi hissə qərargahı rəisi) cinayət prosesini həyata keçirən orqanla razılaşıb müəyyən edir.

35. Hərbi prokurorlar, onların müavinləri və köməkçiləri qanunların yerinə yetirilməsinə nəzarət məqsədi ilə, eləcə də cinayət prosesini həyata keçirən orqanların əməkdaşları xidməti vəsiqələrini göstərməklə qarnizon hauptvaxtına onun rəisi (hərbi hissə növbətçisi) tərəfindən maneəsiz buraxılırlar. Bu barədə qarnizon hauptvaxt rəisi qarnizon hərbi komendantına, hərbi hissə hauptvaxtında isə hərbi hissə növbətçisi hərbi hissə qərargahı rəisinə xəbər verir.

Göstərilən şəxslər müvəqqəti tutulub saxlanmışların kamerasına da elə bu qayda ilə buraxılırlar.

 

Həbs edilənlərin hauptvaxtdan azad edilməsi

 

36. İntizam qaydasında həbs edilmişlər həbs müddəti qurtardıqdan sonra qarnizon hauptvaxtından hauptvaxt rəisi, hərbi hissə hauptvaxtından isə hərbi hissə növbətçisi tərəfindən azad edilirlər.Bayram və seçki günlərindən əvvəlki gün intizam qaydasında həbs edilmişlər qarnizon rəisinin (hərbi hissə komandirinin) sərəncamı ilə hauptvaxtdan azad edilirlər.

37. Qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada cinayət prosesini həyata keçirən orqan tərəfindən tutulmuş (həbs edilmiş) hərbi qulluqçular qarnizon hərbi komendantı (hərbi hissə qərargahı rəisi), yaxud hauptvaxt rəisi tərəfindən cinayət prosesini həyata keçirən həmin orqanın müvafiq qərarına əsasən, habelə onların saxlanılma müddəti başa çatdıqda, dərhal hauptvaxtdan azad edilirlər. Saxlanılma müddəti başa çatmış şəxslərin azad edilməsi barədə cinayət prosesini həyata keçirən müvafiq orqana məlumat verilir.

Həbs edilənin həbs müddətinin qurtaracağı gündən bir gün qabaq hauptvaxt rəisi qarovul rəisinə həbs edilənin qarnizon hauptvaxtından azad edilməsi haqqında kağız göndərir və həbs edilənin azadedilmə vaxtı və onun dalınca nümayəndə göndərilməsi haqqında bölmə (hərbi hissə) komandirinə xəbər verir.

 

Qarnizon hauptvaxtından azadedilmə kağızı

 

Qarovul rəisinə

 


Həbsdə olan___________________________________________________________________________________

(hərbi rütbəsi,

______________________________________________________________________________________________

adı, atasının adı və soyadı)

_____________________________________________________________________________________azad edin.

(saat, tarix, ay)

Əsas:_________________________________________________________________________________________

(həbs kağızı, qərar, hökm)

______________________________________________________________________________________________

Hauptvaxt rəisi________________________________________________________________________________

(hərbi rütbəsi, imzası)


 

M.Y.


 

«_______»____________________199___il


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə