AZƏrbaycan milli elmlər akademi­yasi­ folklor institutu ­­­­­­­­­­­­­­­­­ ZÜMRÜd məNSİmova zaqatala




Yüklə 2.09 Mb.
səhifə13/13
tarix22.02.2016
ölçüsü2.09 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

ZAQATALA AŞIQ MÜHİTİNƏ MƏNSUB SƏNƏTKARLARIN

ELMİ KATALOQU




Adı, soyadı,

tə­xə­l­lü­sü

Çağı

Anadan

olduğu y­er

Sənət

sta­tusu

Ustadı

1

Aşıq

Məhəmməd


1770 – XIX

əs­­­rin­­ 60­-70-ci il­­­­ləri



Varxiyan (in­di­ki Bəh­mə­dli) kən­di­

Ustad

Aşıq





2

Aşıq

Təmaz


XIX əs­­rin 30­-cu illəri – XX əs­­­rin əv­vəl­ləri

Varxiyan kən­di

İfaçı aşıq

Aşıq Mə­­həm­­məd

3

Aşıq

Qurban


XIX əsrin 30- c­u illəri – 19­37­

Varxiyan kəndi

İfaçı aşıq

Aşıq Mə­-h­əm­məd

4

Aşıq Sarət

1880 – XX əs- ­­r­in 40-cı il­lə­ri

Yengiyan kəndi

Ustad aşıq




5

Aşıq Vəli Yusif

oğ­lu İba­dov

(Kor Vəli)


1923 – 1980

Cimcimax kəndi

Ustad aşıq

Atası aşıq

Y­u­s­if


6

Aşıq Nadir

XIX əsrin 90- cı illəri – XX

əs­rin əvvəli



Cimcimax kə­n­­di

Ustad aşıq

Kor Vəli



7

Bəkirov Bəkir (Aşıq Bəkir)

XIX əsrin

so­nu – XX əsrin 30­-­cu illəri



Aşağı Tala kəndi

Ustad aşıq




8

Aşiq Dibro (Aşıq Ka­mal)

1861 – 1947

Aşağı Tala

kə­n­­­di



Ustad aşıq




9

Əminov Nəzir (Bo­­ya­­q­çı Nə­zir, Kor Nəzir, A­ş­ıq Nəzir)

1880 – 1970

Suvagil kəndi

Ustad aşıq




10

Aşıq Könül

1880 – XX əs­rin 30-cu il­ləri

Car kəndi

Ustad aşıq




11

Aşıq Hüseyn Oruc oğlu

Sul­xayev



1890 – XX əsrin 40-cı

il­lə­ri


Əliabad kəndi

Ustad aşıq

Mişleşli Aşıq Hüseyn

12

Aşıq Cəlil

XIX əsrin so­nu – XX əsrin 40-cı illəri

Əliabad kəndi

İfaçı aşıq

Aşıq Hüseyn

13

Aşıq Abdulla

1880 – 1940

Əliabad kəndi

İfaçı aşıq

Aşıq Hüseyn

14

Aşıq Bədir

XX əsrin so­n­ları – XX əsrin or­ta­ları

Əliabad kəndi

İfaçı aşıq

Aşıq Hüseyn

15

Balayev Camal Ul­uxun oğlu

1933-cu il

Əliabad kəndi

Ustad aşıq

Aşıq Herov

16

Həsənov Murtuzəli Şaban oğlu

1895 – 1980

Kəpənəkçi kəndi

Ustad aşıq




17

Aşıq Arab Murad oğlu

1860 – 1937

Qandax kəndi

Ustad aşıq

Aşıq Əzizxan

18

Əlixan Murad oğlu Əli­xa­nov (Aşıq Əli­xan)

1898 – 1982

Yengiyan kəndi

Ustad aşıq




19

Aşıq Dibir

XIX əsrin 90-cı illəri – XX əs­rin 70-ci

il­lə­ri


Alaskar kən­di

İfaçı aşıq




20

Aşıq Süleyman

1925 – XX əs­rin 90-cı il­lə­ri

Kəpənəkçi kən­di

Ustad aşıq




21

Aşıq Rüstəm İbad oğlu

1923 – XX əsrin 70-ci lləri

Kəpənəkçi kəndi

Ustad aşıq

Murtuzəli


22

Şişqayalı Aşıq Əli Həsən oğlu Rəsulov

1906 – 1988

Göyçə ma­ha­lının Şiş­qaya kəndi

Ustad aş­ıq

Qızılvəng- li Aşıq

Qu­lu, Aşıq Rəhim



23

Aşıq Bayraməli

1930 – XX əs­rin 80-ci illəri

Faldar kəndi

İfaçı aşıq




24

Aşıq Süleyman

1933 – XX

əs­rin 90-cı

il­lə­ri


Faldar kəndi

Ustad aşıq




25

Aşıq Musa İbrahim oğlu

1940-cı il

Faldar kəndi

Ustad aşıq




27

Aşıq Əli İbad oğlu

1937-ci il

Aşağı Tala kən­di

Ustad aşıq




28

Aşıq

Xozəhməd


1930

Qandax kəndi

Ustad aşıq




29

Aşıq Abduləzim Şaban oğlu Həşimov

1907 –1980

Yengiyan kəndi

Ustad aşıq

Aşıq Sarət

31

Valeh Rəhim oğlu Həsənov

1937

Basarkeçə-rin­ Şişqaya kən­­di

Ustad aşıq

Aşıq Rəhim

32

Aşıq Həbibulla

XX əsrin 30-cu illəri

Yengiyan kəndi

İfaçı aşıq




33

Aşıq Oruc *


1920-1950

Əliabad kəndi

İfaçı aşıq

Aşıq Hüseyn

34

Aşıq Əli *

1924 – XX əs­r­in 60-cı illəri

Əliabad kəndi

İfaçı aşıq




35

Aşıq Salam *

XX əsrin 20-c­i­ İlliəri – 1950

Əliabad kəndi

İfaçı aşıq

Aşıq Hüseyn

36

Aşıq Herov *

XX əsrin 20-60-cı illəri

Əliabad kəndi

ifaçı aşıq

Aşıq Hüseyn

37

Aşıq Kazım


1888 – 1969

Çobonkol kəndi

İfaçı aşıq




38

Aşıq Cuma

XX əsrin əv­-və­lləri – XX əs­rin sonları

Varxiyan kəndi

İfaçı aşıq




39

Aşıq Ziyəddin Qəh­­rə­man oğ­­lu Ab­­­­dur­ah­manov

1936 – 1997

Qımır kəndi

Ustad aşıq

Aşıq Sirac

40

Aşıq Məhəmməd

1910 – XX

əs­r­in sonu



İti Tala kəndi

Ustad aşıq




41

Mütəllibov Qey­fəd­din Əm­ru­llah oğlu (Ca­h­­an­gir, Dal­ğın, Coş­qun, Şəms və s.)

1932 – 1981

Bəhmədli kən­di

Ustad aşıq

Aşıq Əli

42

Sə­ad­ə­d­­din Abduləziz oğ­lu­ Ramazanov

1933 – 2006-cı il

Bəhmədli kəndi

İfaçı aşıq




43

Ömərov Mədət Ra­mazan oğlu (Aşıq Mə­dət)

1934 – 2013

Bəhmədli

kən­di


Ustad aşıq




44

Aşıq Məhəm­məd Kə­­­­ri­mov (Molla Kə­rim)

1930 – 2004-

cü il


Əliabad

kə­n­di


İfaçı aşıq




45

Heydərov Əziz Hə­m­zə oğlu

1928 – 2000

Suvagil kəndi

Ustad aşıq

Kor Nəzir

46

Vəliyev Oruc (Aşıq Or­­uc)

1934 – 1983

Suvagil kəndi

İfaçı aşıq

Kor Nəzir

47

Aşıq Məmmədrəsul Mirzəyev

1927-

Sumaylı kən­di

İfaçı aşıq




48

Aşıq Camal Məhə­m­­məd oğlu Əh­mə­dov

1928- 2006

Dağıstanın Rutul rayo­nunun İxrək kəndi

Ustad aşıq

Aşıq Əli Rə­­­sulov

49

Almazov

Məh­əm­m­əd (Aşıq Məh­əm­m­əd­)



1930-cu il

Suvagil kəndi

İfaçı aşıq

Kor Nəzir

50

Məmmədov Seyid Bilal oğlu

1927-ci il

Suvagil kəndi

Ustad aşıq




51

Səmədov Məcid (A­ş­­ıq Məcid)

1920 – 1992

Qımır kəndi

İfaçı aşıq




52

Musayev Məhəmm­­ə­d Pir­məhəm­məd­ oğlu (Kor­oğlu –təxəllüsü ilə)

1927 – 1972

Qımır kəndi

İfaçı aşıq




53

Ramazanov Sayad­dın Əziz oğlu

1925 – 1943

Bəhmədli kən­di

İfaçı aşıq




54

Aşıq Şəmsəd­din (Cəlal) Əli oğlu Şabanov

1916 – 1943

Tala kəndi

İfaçı aşıq




55

Aşıq Yusif Yunis oğlu Abbasov

1932 – 1991

Ordubad rayonunun Biləv kəndi

Ustad aşıq

İtitalalı A­ş­­ı­q Mə­həmməd

56

Əli Abdulla oğlu

Gə­­­n­cə­liyev



1950-ci il

Muxax kəndi

İfaçı aşıq

Göyçəli Aşıq Va­leh, Mu­xax­lı el şairi Ram­azan

57

Aşıq Ramazan Şa­­mil oğlu

Bay­ra­mov



1960

Gürcüsta-nın Dm­a­­nisi rayo­nu­­n­un Qara­bu­laq kən­di

İfaçı aşıq

Aşıq Ədalət

58

Əmrah Almalı

1962

Qax ray­o­nu­­­nun Al­ma­lı kə­n­di

Ustad aşıq




59

Ramazanov Nəbi

Ramazan oğlu



1964

Muxax kəndi

İfaçı aşıq




60

Əhmədova Son­ba­har


1968-ci il

Bəhmədli kə­n­di

İfaçı aşıq

Aşıq Cahangir Dalğın

61

Əhmədova Şövkət


1963-cü il

Bəhmədli kəndi

İfaçı aşıq

Aşıq Cahangir Dalğın

62

Qazıyev Sahib Na­dir oğlu

1974

Bəhmədli kəndi

İfaçı aşıq




63

Aşıq Baba *


XX əsrin or­ta­ları

Gözbarax kəndi

İfaçı aşıq




64

Paşayev Balabəy Muradəli oğlu

1930 – 1993

Mamrix kəndi

İfaçı aşıq




65

Aşıq Murad Hə­sən *

XX əsrin 30-60-cı illəri

Lahıc kəndi

İfaçı aşıq




66

Aşıq İslam *


XX əsrin

or­ta­ları



Mosul kəndi

İfaçı aşıq




67

Aşıq Əli *


XX əsrin

60-cı illəri



Mosul kəndi

İfaçı aşıq




68

Aşıq Camal *


XX əsrin

40-cı illəri



Cımcımax kəndi

İfaçı aşıq




69

Aşıq Bayram *

XX əsrin

40-50-ci illəri



Qandax

kə­n­di


İfaçı aşıq




73

Aşıq Abakər


XX əsrin

or­ta­ları



Qandax

kə­n­di


İfaçı aşıq




76

Aşıq Məmmədrəsul Hacımməd oğlu Mir­­­zəyev

19271 – 1985

Sumaylı kəndi

Ustad aşıq




77

Süleymanov Süleyman Əhməd oğlu

1942

Muğanlı kəndi

Ustad aşıq




78

İbrahimov Sa­bir Abdul oğlu

1950

Muğanlı kəndi

İfaçı aşıq




79

İbrahimova Ay­tən Sabir qızı

1976

Muğanlı kəndi

İfaçı aşıq

Aşıq Ulduz

80

İbrahimov Sübhan Sabir oğlu

1979

Muğanlı kəndi

İfaçı aşıq

Aşıq Sabir

81

İbrahimov

Tər­lan


Həsən oğlu

1972

Muğanlı kəndi

İfaçı aşıq

Aşıq Sabir

82

Musayev

Səxa­vət


Musa oğlu

1977

Muğanlı kəndi

İfaçı aşıq

Aşıq

Ca­­mal, Aşıq Sirac





El ŞAİRLƏRİ


1

Muradova Zalxa Ma­­­med qızı

1920-1998

Qımır kəndi

El şairi




2

Qurban

Mur­tu­zəli oğ­lu Həsənov



1924-cü il

Kəpənəkçi kəndi

El şairi




3

Ramazanov Ram­a­zan Camal oğlu

1930 – 2011

Muxax kəndi

El şairi




4

Ömərov İsmayıl

1944-cü il

Bəhmədli kəndi

El şairi




5

Ramazanov Mu­sta­fa

Camal oğlu



1946

Muxax kəndi

El şairi




6

Muradov Əhməd İs­­mayıl oğlu (Əh­m­əd Qımırlı)

1937-1974

Qımır

kəndi


El şairi




7

Şakir

İbrahimli



1948-ci il

Çobankol kən­di

El şairi




8

Məhərrəm Dağlı

1954-cü il

Muxax kəndi

El şairi




9

İsrafilova

Fa­t­ma


Pa­­şa qızı

1952

Zaqatala rayonununTala kəndi

El şairi




10

Şirin

Qəlbunur


1952

Zaqatala ra­yonunun Mu­ğanlı kəndi

El şairi






TƏNBUR İFAÇILARI


1

Yusif İbadov

XIX əsrin

əv­­vəlləri,

XX əsrin ortaları


Cimcimax kən­di

Tənbur

ifa­çı­sı






2

Muxaxlı Camaloğlu

1930 –1990

Muxax kəndi

Tənbur ifaçısı




3

Ramazonov Mikayıl

1939 – 1980

Muxax kəndi

Tənbur ifaçısı




4

Əli Danıyev

1947 – 1970

Muxax kəndi

tənbur-saz ifaçısı




5

Məmmədov Sə­əd­din

1924 – 2006

Muxax kəndi

Tənbur ifaçısı




6

Məmmədov Şaban

1939

Muxax kəndi

Tənbur ifaçısı

Məmmə-dov­ Səəddin

7

Turacov Musa

1934

Suvagil kəndi

Tənbur ifaçısı




8

Turacov Tu­rac­

1969

Suvagil kəndi

Tənbur-saz­ ifa­çı­sı

Turacov Mussa

9

Tənburçu ­Aişə








Tənbur ifaçısı




10

Məhəmmədov Məhəmməd Mikayıl oğlu

1966

Dardoqqaz kəndi

Tənbur ifaçısı




11

Ponzolova Zəhra Əsəbəli qızı

1979

Danaçı kəndi

Tənbur ifaçısı




Əlavə 2
SÖYLƏYİCİLƏR HAQQINDA MƏLUMAT



Adı

Söyləyicilər haqqında məlumat

1

Əliabadlı

Aşıq Hüseyn

1. Əliabadlı Balayev Uluxan oğlu Aşıq Camal­dan (76 yaşında), yazıya alınmışdır.

2. Varxiyanlı Aşıq Cahangir Dalğının Arxiv ma­teriallarından əldə etimişik (Aşıq Hüseyn haq­qın­da dastana da orada təsadüf etdik.



2

Çobankollu Aşıq Kazım

3. Oğlu Vəliyev Avdırahman Kazım oğlundan (69 yaşında) və aşığın öz arxiv materiallarından yazıya almışıq.

3


Qımırlı el

şairi

Muradov

Əh­məd İsmayıl oğlu

4. Zaqatalalı Muradov Cavadxandan (74 ya­şın­da) yazıya alınmışdır (Xəstə Əhməd təxəllüsü ilə şeirlər yazıb).

5. Qımırlı Səmədova Samirə Qurban qızından (30 yaşında) yazıya alınmışdır.


4



Varxiyanlı Aşıq

Məhəm­məd­

6. Varxiyanlı Aşıq Mədətdən (75 yaşında) ya­zıya alınmışdır

7.Varxiyanlı el şairi İsmayıldan (59 yaşında) yazıya alınmışdır.

8. Varxiyanlı Aşıq Səaddədindən-Aşıq Mə­həm­mədin nəticəsi, 1933-2007, yazıya alınmışdır.

9.Varxiyanlı el şairi İsmayıldan (63 yaşında) yazıya alınmışıq.

10.Kəpənəkçili Qurban Şabanovdan (80 yaşın­da) yazıya alınmışıq.


5

Bəhmədlili aşıq Cahangir

11. Oğlu Aydından və şəxsi arxivindən

6

Aşıq Əbdü­lə­zim (Əzim

tə­xəl­lüsü ilə

ta­nı­nıb)

12. Nəvəsi Teymur Məmmədov (33 yaşın­da) və arxiv materiallarından yazıya almışıq.

7

Aşıq Könül

13. Vaxiyanlı aşıq Mədətdən (75 yaşında) ya­zı­ya almışıq.

8


Aşıq Bəkir, Aşıq Arab,

A­ş­ıq Dibro

14. Zaqatalanın Kəpənəkçi kənd sakini, Qur­ban Şabanovdan (85 ya­şın­da)­ yazıya almışıq.

9

«Novruz Qəndab dastanı»

15. Əliabadlı Balayev Uluxan oğlu aşıq Ca­mal­dan (76 yaşında), yazıya almışıq.

10



Haylalar

16. Zaqatala rayonunun Muxax kənd sakini tənburçu Məm­mə­dov­ Şaban­dan (70 yaşında) ya­zı­ya alınmışdır.

17. Suvagil kənd sakini tənburçu Turacov Mu­sadan (78 yaşında) yazıya alınmışdır.

18. Suvagil kənd sakini tənburçu Turacov Tu­rac (48 yaşında) yazıya alın­mışdır

19. Qımırlı Həşimova Adilə İsax qızından (78 yaşında) yazıya alınmışdır.

20. Qımırlı Mikayılova Minəxanım Mikayıl qızı (80 yaşında) yazıya alınmışdır.

21. Əhmədova Kifayət Musa qızı (55 yaşında) yazıya alınmışdır

22. Mamrix kən sakini Əliyeva Pəri Şaban qızı (66 yaşında yazıya alınmışdır)


11

Aşıq Mədət və Bəhrinazın das­tanı, Aşıq Mədət və

Gül­üzarın dastanı, Aşıq Mə­dət və Ta­lenin das­ta­nı­

23. Bəhmədlili Aşıq Mədətdən özündən (75 ya­şında) yazıya almışıq

12

Aşıq Valeh

və Afət»in, «Mə­tin və Riya­lə»­nin dastanı - Aşıq Valeh və Afət»in, «Mə­tin və Ri­yalə»­nin

das­tanı

24.Zaqatalalı Aşıq Valehdən (72 yaşında) ya­zıya almışıq.




Zümrüd İbrahim qızı Mənsimova.

Zaqatala aşıq mühiti,

Bakı, “Elm və təhsil“, 2014.

Nəşriyyat direktoru:

Prof. Nadir Məmmədli

Nəşriyyat redaktoru:



Vüsal Abiyev

Kompyuterdə yığan:



Ruhəngiz Əlihüseynova

Kompyuter tərtibçisi və

texniki redaktoru:

Aygün Balayeva

Kağız formatı: 70/100 1/16

Mətbəə kağızı: №1

Həcmi: 216 səh

Tirajı: 300

Kitab Azərbaycan MEA Folklor İnstitutunun

Kompyuter Mərkəzində yığılmış, səhifələnmiş,

“Elm və təhsil” NPM-də hazır deopozitivlərdən



ofset üsulu ilə çap olunmuşdur.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə