Awangarda zbiorowa nazwa xx-wiecznych kierunków artystycznych (zwłaszcza w pierwszej ćwierci wieku), których programy wyrosły ze sprzeciwu wobec zastanej sztuki, torowały drogę nowym rozwiązaniom ideowo-artystycznym
Yüklə 18.28 Kb.
tarix24.04.2016
ölçüsü18.28 Kb.
XX-wieczne awangardy poetyckie

 1. Awangarda - zbiorowa nazwa XX-wiecznych kierunków artystycznych (zwłaszcza w pierwszej ćwierci wieku), których programy wyrosły ze sprzeciwu wobec zastanej sztuki, torowały drogę nowym rozwiązaniom ideowo-artystycznym.

 2. Ekspresjonizm – ekspresja, czyli wyrażenie - Niemcy, 1910-1921:

  1. Zadaniem sztuki nie jest naśladowanie rzeczywistości, ale wyrażanie własnych wewnętrznych treści

  2. Stąd tendencja do deformacji świata, przedstawiania go w karykaturalny sposób (wiersze bywały często zapisami snów i kłębiących się wizji)

  3. Zamiast dążenia do piękna i harmonii, dążenie do ekspresji – siły wyrazu gwałtownych uczuć: egzaltacji, uniesienia zachwytu ekstazy, niepokoju przerażenia

  4. Styl: emocjonalny, operujący kontrastami, deformacją, fantastyką, niesamowitością, karykaturą, groteską

  5. Sztuka ma wywoływać wstrząs będący krzykiem duszy

  6. Pomaga w tym składnia, słownictwo: wykrzykniki, pauzy, zdania urywane, mowa potoczna, neologizmy

  7. Nawiązanie do sztuki baroku, romantyzmu, do twórczości pierwotnej, rytmizowanej, prozy biblijnej, poematów groteskowych

  8. Twórca: B. Brecht

  9. W Polsce: Wyspiański, Kasprowicz (Młoda Polska), J. Tuwim, inni: Skamandryci

 3. Futuryzm - Włochy, Rosja - 1909 „Akt założycielski i manifest futuryzmu” Marinettiego - hasłem „Ryczący automobil jest piękniejszy od Nike z Samotraki”:

  1. Bunt przeciw tradycyjnym formom, tematom, konwencjom

  2. Tematy: pochwała wytworów współczesnej cywilizacji, uliczny tłum, miasto, maszyna, zmechanizowana praca, technika

  3. W sferze języka: bunt przeciw tradycyjnej składni, elementarnym regułom gramatycznym, słowo ma przylegać brzmieniem, kształtem a nie znaczeniem do rzeczy i zjawisk, stąd duża rola onomatopei

  4. Sposób obrazowania: obrazy dynamiczne, pokazywane równolegle, przenikające się

  5. Gatunki: zerwanie z tradycyjnymi gatunkami

  6. Bohater: człowiek z tłumu

  7. W Polsce: Tytus Czyżewski, Anatol Stern, Stanisław Młodożeniec, Bruno Jasieński

 4. Kubizm - francuska awangarda poetycka - 1908-1910 Guillaume Apollinaire (Wilhelm Apolinary Ostrowiecki):

  1. Odświeżenie języka poetyckiego

  2. Swobodny, zmienny tok obrazowania

  3. Odchodzenie od rygorów tradycyjnej składni

  4. Poetyckie skróty

  5. Kontrasty (prozaizmy – poetyzmy)

  6. Zatarcie granicy między fantazją a rzeczywistością

  7. Eliminacja związków przyczynowo-skutkowych

  8. Fantazyjny układ graficzny

  9. Symultanizm przedstawianych zjawisk lub różnych aspektów tego samego zjawiska

  10. W Polsce : Adam Ważyk

 5. Dadaizm - 1916-1924 - Szwajcaria - Tristan Tzara 8 lutego 1916 r. zorganizował wieczór dadaistów; Dada - nazwa przypadkowa (ponoć otworzono słownik na chybił trafił i znaleziono słowo określające zabawkę - drewnianego konika), oznacza także gaworzenie niemowlęcia; Program: „Włóżcie słowa do kapelusza, wyciągnijcie na chybił trafił, a otrzymacie poemat Dada":

  1. Anarchiczny bunt przeciw cywilizacji, światu, zdrowemu rozsądkowi, który nie uchronił tego świata przed wojną.

  2. Kpina z wszystkiego, nawet z własnej poezji

  3. Utwory zlepkiem nieartykułowanych dźwięków, potokiem luźnych słów kojarzonych automatycznie, wykorzystywanie sloganów, wycinków z gazet

  4. W Polsce: Aleksander Wat

 6. Surrealizm (nadrealizm) - Francja - lata 20., 30.; 1924 - I Manifest; 1929 - II Manifest:

  1. Sprzeciw wobec nowoczesnej cywilizacji technicznej, zinstytucjonalizowanym formom życia społecznego, tradycji języka, normom i regułom komunikacji międzyludzkiej

  2. Program tworzenia przez negację

  3. Sztuka wyrazem treści pozaświadomych, wyłączonych spod kontroli umysłu

  4. Wątki psychoanalizy Freuda i teorii Junga

  5. Swobodna gra wyobraźni, luźne skojarzenia

  6. Przenoszenie do poezji snu, marzeń halucynacji, mistycznych wizji

  7. Irracjonalna dowolność elementów

  8. Stopień zaskoczenia

  9. Zderzenia nietypowych w danym kontekście słów

  10. Upodobanie do pure nonsensu, czarnego humoru, parodii, groteski

  11. Nawiązanie do symbolizmu, dadaizmu

  12. Wystąpieniom publicznym towarzyszyła atmosfera skandalu, sensacji

  13. Twórcy: Andre Breton (autor wypowiedzi programowo-teoretycznych), Tristan Tzara, Antonin Artaud:

  14. W Polsce: Adam Ważyk (wczesna twórczość), Julian Brzękowski

 7. Neoklasycyzm - zespół tendencji w poezji XX wieku nawiązujący do tradycji, opozycyjny wobec awangardy, choć wchłaniający wiele jej elementów:

  1. Nie jest jedynie nawiązaniem do kultury antycznej, ale łączy się z innymi kulturami

  2. W Anglii reprezentowany był przez imagizm, w Rosji przez imaginizm (akmeizm)

  3. Twórcą: Thomas Stearns Eliot (1888-1965) - amerykański poeta, eseista, obywatel brytyjski:

- Patrzył na tradycję przez pryzmat współczesności

- Ukazywał obrazy, sceny, cytaty, parafrazy różnych dzieł i autorów, wmontowane w aktualnie rozgrywające się wydarzenia

- Przedstawiał (tak jak w życiu) chaos doznań, ich fragmentaryczność

- Koncentrował się na doznaniach bohatera, którego osobowość i stan psychiczny konkretyzował się w obrazach faktów zewnętrznych- Obecny motyw osamotnienia, psychicznego paraliżu współczesnego człowieka

 1. Imagizm - w poezji angielskiej i amerykańskiej - 1912-1920:

  1. Najistotniejszy obraz jasny, dokładny w szczegółach, opisany językiem oszczędnym, operującym skrótami, koncentrujący się na ogół wokół jednej metafory

  2. To reakcja na abstrakcyjny intelektualizm poetów poprzedniego pokolenia

  3. Nawiązywał do poezji chińskiej i japońskiej

  4. Twórcy: Ezra Pound (wymyśla nazwę angielską – „image”, czyli obraz)

  5. W Polsce: u wielu poetów XX- lecia.

 2. Imaginizm (akmeizm) - Rosja po 1917 r. do I poł. lat 20 (od słowa łacińskiego „imago” - obraz):

  1. Obraz głównym środkiem wyrazowym poezji

  2. Wiersz ma koncentrować się wokół jednej metafory bądź też ma być łańcuchem luźnych metafor

  3. Bohaterem lirycznym samotny człowiek zagubiony w nowoczesności

  4. Obecne tendencje antycywilizacyjne

  5. Dostrzeganie wartości w archaicznych formach życia wiejskiego

  6. Częste wątki z życia cyganerii artystycznej

  7. Twórca: Sergiusz Jesienin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə