Ashab-i kiram kiMDİR?
Yüklə 84.97 Kb.
tarix21.04.2016
ölçüsü84.97 Kb.
ASHAB-I KİRAM KİMDİR?

Hz. EBÛ BEKR-İ SIDDÎK

Peygamberlerden sonra insanların en üstünü:

Hz. ÖMER

Adâletin timsâli ikinci büyük halîfe:

Hz. OSMAN

Meleklerin bile hayâ ettiği halîfe:

Hz. ALİ BİN EBÎ TÂLİB

Allahın arslanı ve Resûlullahın dâmâdı:

ABDURRAHMAN BİN AVF

Cennetle müjdelenen on sahâbîden biri:

EBÛ UBEYDE BİN CERRÂH

Cennetle müjdelenen ümmetin emîni:

SA'D BİN EBÎ VAKKÂS

Resûlullahın okçusu:

TALHÂ BİN UBEYDULLAH

İlk Müslüman olanlardan:

ZÜBEYR BİN AVVÂM

Cennetle müjdelenenlerden:

ABBÂS BİN ABDÜLMUTTALİB

Peygamberimizin amcası:

ABDULLAH BİN ABBÂS

Tefsîr âlimlerinin şâhı:

ABDULLAH BİN AMR BİN ÂS

Hadîs-i şerîf yazması ile meşhûr sahâbî:

ABDULLAH BİN CAHŞ

Uhud şehitlerinden:

ABDULLAH BİN EBÎ BEKR-İ SİDDÎK

Hz. Ebu Bekir'in oğlu:

ABDULLAH BİN HANZALA

Meleklerin yıkadığı sahâbînin oğlu:

ABDULLAH BİN HUZÂFE

Resûlullahın elçilerinden:

ABDULLAH BİN MES'ÛD

Kur'ân-ı kerîmi açıktan okuyan ilk sahâbî:

ABDULLAH BİN ÖMER

En çok hadîs bilen sahâbîlerden:

ABDULLAH BİN REVÂHA

Resûlullahın şâiri:

  ABDULLAH BİN SELÂM

Tevratta Resûlullahın alâmetlerini görüp Müslüman olan sahâbî:

ABDULLAH BİN SÜHEYL

Bedir'de babasına karşı savaşan sahâbî:

ABDULLAH BİN ZEYD 

Sâhib-ül ezân:

ABDULLAH BİN ZÜBEYR

Medîne'de muhâcirlerden ilk doğan sahâbî:

ADİ BİN HÂTİM TÂİ

Âilece cömert olan sahâbî:

ÂMİR BİN FÜHEYRE

Meleklerin defnettiği sahâbî:

AMMÂR BİN YÂSER

Şehîd oğlu şehîd:

AMR BİN ÂS

Meşhûr Arab dâhîlerinden:

ÂSIM BİN SÂBİT

Arıların koruduğu sahâbî:

BERÂ BİN ÂZİB

Kıblenin değiştiğini haber veren sahâbî:

BEŞİR BİN SA'D

Hz. Ebû Bekir'e ilk bîât eden sahabî:

BİLÂL-İ HABEŞİ

Peygamber efendimizin müezzini:

BÜREYDE BİN HASİB

Resûlullahın sancaktarı:

CÂBİR BİN ABDULLAH

Sahâbenin en çok hadîs bildirenlerinden:

CA'FER-İ TAYYÂR

Cennete uçarak giden sahâbî:

   DIHYE-İ KELBÎ

Cebrâil aleyhisselâmın, şekline girdiği sahâbî:

EBÛ DÜCÂNE

Peygamber efendimizin fedâisi:

EBÛ EYYÛB-EL ENSÂRÎ

Mihmândâr-ı Resûlullah:

EBÛ HÜREYRE

En çok hadîs-i şerîf rivâyet eden sahâbî:

EBÛ KATÂDE

Resûlullahın süvârilerinden:

EBU LÜBÂBE

Tevbesi ile meşhûr sahâbî:

EBÛ MÛSEL-EŞ'ARÎ

Kur'ân-ı kerîmi en iyi okuyan sahâbîlerden:

EBÛ SA'ÎD-İ HUDRÎ

Çok hadîs rivâyet eden yedi sahâbîden:

EBÛ SELEME

Tek başına hicret eden sahâbî:

EBÛ TALHÂ

Resulullahın fedâisi:

EBÛ ZER GIFÂRÎ

Gıfarî kâbilsenin reisî:

EBÜDDERDÂ

Kâdılık yapan sahâbîlerden:

ENES BİN MÂLİK

Resûlullahın hizmetçisi:

ERKAM BİN EBİ'L ERKAM

Evi ilk vakıf olan sahâbî:

   ES'AD BİN ZÜRÂRE

Câhiliye devrinde de tek bir Allaha inanan sahâbî:

FEYRÛZ BİN DEYLEMÎ

Yemenli sahâbîlerden:

HABBÂB BİN ERET

İlk Müslüman sahâbîlerden:

HÂLİD BİN SA'ÎD BİN ÂS

İlk Müslüman olan sahâbîlerden:

HANZALA BİN EBÛ ÂMİR

Meleklerin yıkadığı sahâbî:

HUBEYB BİN ADİY

Darağacında ilk namaz kılan sahâbî:

HUZEYFE BİN YEMÂN

Sevgili Peygamberimizin sırdaşı:

Hz. HAMZA

Şehîdlerin efendisi:

KÂ'B BİN MÂLİK

Peygamber efendimizin şâirlerinden:

MİKDÂD BİN ESVED

Resûlullahın süvârilerinden:

MUHAMMED BİN MESLEME

Resûlullah efendimizin fedâîlerinden:

MUS'AB BİN UMEYR

İslâmda ilk öğretmen:

MU'ÂZ BİN CEBEL

Helâl ve harâmı iyi bilen sahâbî:

NEVFEL BİN HÂRİS

Hâşimoğullarının en yaşlısı:

NU'MÂN BİN MUKARRİN

Eshâb-ı kirâmın meşhûr kumandanlarından:

OSMAN BİN MAZ'ÛN

Medîne'de ilk vefât eden muhâcir sahâbî:

OSMAN BİN TALHÂ

Kâbe'nin hizmetinde olan sahâbî:

SÂBİT BİN KAYS

Peygamber efendimizin hatîblerinden:

SA'D BİN MU'ÂZ

Ensârın en hayırlılarından:

SA'D BİN REBİ

Şehîd olurken nasîhat eden sahâbî:

SAİD BİN ÂMİR

Hz. Ömer'e benzeyen vâli:

SÂLİM MEVLÂ EBÛ HUZEYFE

Kur'ân-ı kerîmi en iyi okuyanlardan:

SEHL BİN HANİF

Eshâb-ı kirâmın okçularından:

SEHL BİN SA'D

Medîne'de en son vefât eden sahâbî:

SELEME BİN EKVÂ

Piyâdelerin en hayırlısı:

SELEME BİN HİŞÂM

Kardeşlerinin işkence ettiği sahâbî:

SELMÂN-I FÂRİSİ

Ehl-i beytten sayılan İranlı sahâbî:

SEVBÂN

Resûlullahın hizmetçisi:

    SÜHEYB-İ RUMİ

Allah yolunda malını mülkünü terkeden sahâbî:

SÜMÂME BİN ÜSÂL

Yemâme kabîlesi reisi:

TUFEYL BİN AMR

Işık Saçan Sahâbî:

   UBÂDE BİN SÂMİT

Akabe bî'atlerinde kavminin temsilcisi olan sahâbî:

UKBE BİN ÂMİR

Eshâb-ı suffadan:

ÜBEYY BİN KÂ'B

Kırâati ile meşhûr sahâbî:

ÜSÂME BİN ZEYD

Resûlullahın çok sevdiği sahâbîlerden:

ÜSEYD BİN HUDAYR

Eshâb-ı kirâmın sancaktarlarından:

VELÎD BİN VELÎD

Kardeşleri tarafından işkence gören sahâbî:

ABDULLAH BİN ATİK 

Medîneli ilk Müslümanlardan:

ABDULLAH BİN ÜMM-İ MEKTÛM 

Peygamberimizin müezzinlerinden:

ABBAS BİN UBÂDE

Ensarın muhaciri diye tanınan sahabî:

CÜVEYRİYYE BİNTİ HÂRİS 

Müminlerin annelerinden:

EBU RAFİ

Peygamberimizin azatlı kölelerinden:

EBU SÜFYAN BİN HÂRİS

Peygamberimizin süt kardeşi:

FÂTİMA BİNTİ ESED 

Hz. Ali’nin annesi:

HACCAC BİN ILAT

Mekkeli sahabilerden:

HADİCE-TÜL KÜBRA 

Peygamberimizin ilk hanımı:

HAFSA BİNTİ ÖMER

Peygamberimizin hanımlarından:

  HÂLİD BİN VELİD

Allahın kıIıcı lâkabı ile tanınan kumandan Sahâbî:

HALİME HATUN

Peygamberimizin sütannesi:

HAMNE BİNTİ CAHŞ 

Peygamber efendimizin halasının kızı:

HANSA HATUN

Meşhur kadın şair sahabilerden:

HASSAN BİN SABİT

Peygamber efendimizin şairlerinden:

HÂTİB BİN EBİ BELTEA 

Peygamber efendimizin elçilerinden:

Hz. AİŞE-İ SIDDIKA 

Peygamberimizin hanımlarından:

Hz. FÂTIMA

Peygamberimizin en sevgili kerimesi:

Hz. HASAN

Cennet gençlerinin efendisi:

Hz. HÜSEYİN

Cennet gençlerinin seyyidi:

Hz. REYHANE 

Peygamberimizin hanımlarından:

HZ. SAİD BİN ZEYD 

Cennetle müjdelenenlerden:

İKRİME BİN EBİ CEHİL

Meşhur İslâm kumandanlarından:

İMRÂN BİN HUSAYN

Meleklerle konuşan Sahâbî:

    KÂ’B BİN ZÜHEYR

Peygamberimizin hırkasını verdiği şâir Sahâbî:

KATADE BİN NU’MAN

Eshab-ı kiramın okçularından:

MEYMUNE BİNTİ HÂRİS 

Peygamberimizin hanımlarından:

MUĞİRE-TEBNİ ŞU’BE 

Meşhûr beş dâhiden biri olan Sahâbî:

RİBİ BİN ÂMİR

Eshab-ı kiramın elçilerinden:

SA’D BİN UBÂDE 

Ensârın sancaktarlarından:

SAFİYYE BİNTİ ABDÜLMUTTALİB

Peygamberimizin halası:

SAFİYYE BİNTİ HUYEY 

Peygamberimizin hanımlarından:

SEDDAD BİN EVS

Ailece müslüman olan sahabilerden:

SEVDE BİNTİ ZEM'A

Peygamberimizin hanımlarından:

SÜRÂKA BİN MÂLİK

Eshâb-ı kirâmın süvârilerinden:

UKAYL BİN EBİ TÂLİB 

Hz. Ali'nin abisi:

ÜMM-İ EYMEN

Peygamberimizin dadısı:

ÜMM-İ HABİBE

Peygamberimizin hanımlarından:

ÜMM-İ HÂNİ 

Hz. Ali’nin kızkardeşi:

ÜMM-İ HİRAM

Hala sultan olarak tanınan kadın sahabi:

ÜMM-İ HİRAM -2-

Hala sultan olarak tanınan kadın sahabi:

ÜMM-İ RUMAN

Hz. Ebu Bekir'in hanımı:

ÜMM-İ ŞERİK 

Devsli muhacir hanım sahabîlerden:

ÜMM-İ ÜMARE NESİBE HATUN

Eshabın kadın kahramanlarından:

     VAHŞİ 

Yalancı peygamber Müseyleme’yi öldüren sahabî:

     ZEYDBİN DESİNNE

Darağacından Resulullaha selam gönderen sahabî:

ZEYD BİN HÂRİSE

İlk îman eden köle:

ZEYD BİN SÂBİT

En meşhur vahiy kâtibi Sahâbî:

ZEYNEB BİNTİ CAHŞ

Peygamberimizin hanımlarından:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə