Antalya IL emniyet müDÜRLÜĞÜ’ NÜn promosyon ihalesi genel şartnamesiDİR: Madde 1- mevzuat
Yüklə 27.23 Kb.
tarix30.04.2016
ölçüsü27.23 Kb.
ANTALYA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’ NÜN PROMOSYON İHALESİ GENEL ŞARTNAMESİDİR:
Madde 1- MEVZUAT :

Aylık ve ücret ödemeleri için aracı bankayı tespit etmek üzere yapılacak bütün işlemler; Maliye Bakanlığının 17 Temmuz 2012 gün ve 28356 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 1 Sıra No.lu Genel Tebliği, 20/07/2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2007/21 ve bu Genelgenin 5. maddesine değişiklik getiren 05/08/2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2008/18 Sayılı Başbakanlık Genelgesi 2007/21 Sayılı Genelgenin 4. Maddesindeki değişiklik getiren 10/08/2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Başbakanlığın 2010/17 Sayılı Genelgesi doğrultusunda yapılacaktır.


Madde 2- İHALE KONUSU:

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü’nün Maaş Promosyon anlaşması 15 MART 2014 tarihinde sona ereceğinden, 15 NİSAN 2014 tarihinden geçerli olmak üzere maaş promosyon ihalesi yapılacak ve süresi 36 ay olup, 15 Mart 2017 tarihinde sona erecektir.

Gerek görülen düzenlemeler için, ihaleyi kazanan banka ile ek protokol yapılacaktır.
Madde 3- İHALE’NİN YERİ VE ZAMANI:

Promosyon ihalesi 22 OCAK 2014 ÇARŞAMBA günü saat 14.00’da Uncalı Polis Lojmanları içersinde bulunan Eğitim Tesislerinde yapılacaktır.


Madde 4- İHALE USULÜ:

Promosyon ihalesi kapalı zarf usulü ile yapılacak, verilecek teklifler en az MAAŞ ALAN KİŞİ BAŞINA AYLIK: 45.00.TL(KIRKBEŞ TL) ve üzeri olacak, zarflar ihaleye katılan banka temsilcileri önünde açıldıktan sonra en yüksek teklifi veren bankanın vermiş olduğu tutar baz alınarak bu tutar üzerinden açık artırma usulü artırım yapılacak ve artırımlar 1,00. TL (BİR TL) ve katları olarak yapılacaktır.

- İhale sonucunda en üst teklifte bulunan istekli bankaya bu karar yazılı olarak bildirilecek ve sözleşmeye davet edilecektir.Bankanın tebliğ tarihini izleyen (7) iş günü içersinde protokolü imzalaması şarttır.Protokol Antalya Emniyet Müdürlüğü ile Banka yetkilileri tarafından imzalanacaktır.Protokolden sonra yüklenici banka protokolün başlayacağı 15.04.2014 tarihine kadar tüm işlemleri hazır hale getirecektir.
Madde 5- BANKA PROMOSYONU’NUN DAĞITIM ŞEKLİ :

İhalede ortaya çıkan promosyon tutarı ihaleye alan ilgili banka tarafından her ay maaş alan personele kişi başına ihalede belirlenen tutar maaşlarla birlikte ödenecektir. Bu işlem sözleşmenin bitim tarihine kadar aylık olarak devam ettirilecektir.

Bankaca Personele sözleşme süresince bir defaya mahsus verilecek faizsiz ve masrafsız kredi tutarının ihaleyi alan bankayla görüşülmesi
Madde 6- İHALE’NİN DUYURU ŞEKLİ :

Yapılacak olan promosyon ihalesinin genel şartnamesi tüm bankalara duyurulacak, istekli olanlara şartname imza karşılığı teslim edilecek ve ayrıca Antalya İl Emniyet Müdürlüğünün www.antalya.pol.tr internet adresinde kurum personelinin ve istekli bankaların bilgisine sunulmak üzere yayımlanacaktır.


Madde 7- TEKLİFLERİN SUNULMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ:

Teklif mektubu, kapalı ve mühürlü bir zarf içerisinde, zarf üzerinde de isteklinin ticaret unvanı ve tebligata açık adresi olacak şekilde, şartnamede belirtilen ihale saatinde İhale Komisyonu’na sunulacaktır.İhale komisyonunca kaç teklif verilmiş olduğu tutanakla tespit edilerek hemen ihaleye başlanır. Kapalı zarflar, istekliler ile birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. En yüksek teklif belirlendikten sonra açık artırmaya geçilir.

İhale Komisyonu kararı üzerine idare verilmiş olan tüm teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. Red sebebi ile herhangi bir yükümlülük altına girmez.


Madde 8- AYLIK ORTALAMA PERSONEL SAYISI VE ÖDEME MİKTARI :
-Aylık Ortalama Personel Sayısı TOPLAM : 4980

-Aylık Ortalama Maaş ve Diğer Ödemeler TOPLAM : 14.000.000. TL.(ONDÖRT MİLYON TL) olarak gerçekleşmektedir.-ÜSTTEKİ RAKAMLARA OCAK 2014 MAAŞ ZAMLARI DAHİL EDİLMİŞTİR. (TEMMUZ ZAMLARI DAHİL EDİLMEMİŞTİR)

Madde 9- Maliye Bakanlığınca konuyla ilgili olarak sonradan yayımlanacak tebliğlerdeki hükümlere veya çıkacak sorunlara göre protokol esasları yeniden gözden geçirilerek ek protokol yapılabilecektir.
Madde10- Promosyon Sözleşme Hükümleri 15 MART 2017 tarihinde ödemelerin yapılması ile birlikte sona erecektir. Sözleşme bitim tarihi itibariyle yeni bir sözleşme yapılıncaya kadar kurum tarafından uygun görüldüğü takdirde aynı banka ile çalışılmaya devam edilecektir.
Madde 11 – İhaleye teklif veren banka temsilcilerinin, teklif vermeye yetkili olduklarını gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini teklif mektuplarıyla birlikte getirmeleri gerekmektedir.
Madde 12- Görevli personelin maaş ve diğer özlük haklarının ödemeleri için sözleşme yapılacaktır. Banka maaş ve diğer özlük haklarının ödemeleri için herhangi bir ücret veya masraf talep etmeyecektir.


Madde 13- İhaleyi kazanan banka, kurum personelinin Banka Hesap Numaraları, IBAN (Uluslararası Banka Hesap Numarası) numaraları, Adı, Soyadı ve TC Kimlik Numaraları ile birlikte, kurumun belirleyeceği formatda EXCEL dosyası olarak kuruma verecektir.
Madde 14- Anlaşma sağlanan bankaca kurum personeline vadesiz hesap açılarak ücretsiz maaş kartı verilecektir. Kart ve şifrenin dağıtımı banka tarafından personelin çalıştığı birimlerde en seri şekilde dağıtılacaktır.
Madde 15- Muhatap banka, kurum personelinin maaş ödemelerini her ayın 15’i gecesi en geç saat:00.01’den itibaren personel hesaplarına aktararak hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirir. Ücret ve diğer ödemeler ise en geç banka listesinin/EFT’nin yapıldığı günü izleyen gün hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirir. Maaş ödeme tarihinde Maliye Bakanlığınca yapılabilecek ödeme günü değişikliği durumunda o tarihin gecesi saat 00.01’den itibaren personelin kullanımına hazır hale getirir.
Madde 16- Ek ödemeler, EFT’nin bankaya gelişinden sonraki takip eden iş gününde hesaplara geçecektir.
Madde 17- Anlaşmalı banka, kurumun toplu ödemelerinin olduğu günlerde ATM cihazlarında para bulundurmak ve cihazların sağlıklı çalışmasını sağlamak zorundadır.
Madde 18- Kurum tarafından yazılı ve imza sirküleri ile muhatap bankaya bildirilen Kurum Mutemedi, kurumun bildireceği bazı personelin görevden el çektirilmesi, ihraç, askere gitme, v.s. gibi mecburi nedenlerden dolayı maaş hesabı üzerinde her türlü tasarruf yapma yetkisine sahiptir. Kurum adına yapılacak her türlü işlemde kurum mutemedine ve personeline öncelik tanınacak ,banka işlemleriyle ilgili bir personel görevlendirilerek Kuruma bildirilecektir.

Madde 19- Anlaşma yapılan banka, anlaşma süresince, maaş hesabı ve kredi hesabı ekstralarından bildirim ücreti, ATM ek kart ve kredi kartlarının verilmesi, yenilenmesi, değiştirilmesi, iptal edilmesi veya kullanılmasından, otomatik ve düzenli ödeme talimatları ile yapılan işlemlerden, internet bankacılığı, telefon bankacılığı veya BTM - ATM aracılığıyla ve banka şubesinden gerçekleştirilen havale, EFT ve ileri tarihli iban numaralı EFT işlemlerinden, personelin bankadaki hesaplarından aylık veya yıllık hesap işletim ücreti, işlem masrafı, kart aidatı, üyelik ücreti vb. herhangi bir ücret veya her ne ad altında olursa olsun başka bir masraf ve/veya ücret vb. talep etmeyecektir.
Madde 20- Kurum personeline isteğe bağlı olarak, Kredili Mevduat Hesabı (Artı Para, Esnek Hesap vb.) açılacaktır. Personel kredi kartı almaya zorlanmayacaktır.

Madde 21- Bankamatiklerden günlük nakit çekme alt limiti en az 2.000,00. TL (İKİBİN TL) ancak günlük nakit çekme limiti günün şartlarına göre maksimum değerde tutulacak, maaşının kalan kısmını veya tamamını aynı gün anlaşmalı banka şubelerinden çekebilecektir.

Madde 22- Personel maaşını, banka cüzdanı yoksa banka kartı veya nüfus cüzdanı ile birlikte anlaşmalı bankanın herhangi bir şubesinden ücretsiz tahsil edebilecek,ücretsiz para yatırabilecektir.
Madde 23- Muhatap banka, aşağıda belirtilen yerlere BTM , ATM cihazı kuracaktır.

1- İl Emniyet Müdürlüğü Binası(Çallı) - BTM

2- İl Emniyet Müdürlüğü Binası (Uncalı) – BTM

3- Havalimanı Şube Müdürlüğü – BTM

4- Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü – BTM

5- Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü-BTM

6- Trafik Tescil ve B.Evler P.M. Amirliği (Adliye binası yanı)-BTM

7- Kepez İlçe Em Md-Sanayi Polis Merkez Amirliği(ASAYİŞ-OLAY YERİ) –ATM

8- Uncalı Polis Lojmanları girişi-ATM,

9- Mapaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binasına(BTM)

Ve daha sonra uygun görülecek yerlere


Madde 24- Muhatap banka, yukarıda belirtilen yerlere kuracağı (DOKUZ) BTM - ATM cihazının yerlerini, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünden kiralaması gerektiğinden bunlara ait kira, elektrik vb. masrafları üstlenecek ve abone işlemlerini kendi üzerine alacaktır.

Madde 25- Bankayla anlaşma halinde imzalanacak protokol eklerine tahakkuk edecek damga vergisi ile yükümlülüğün yerine getirilmesine ait her türlü harç, resim ve vergiler ile KDV Banka'ya aittir.
Madde 26 -.Yapılacak ihale sonrası imzalanacak maaş protokolünde belirtilen hükümlerin ihaleyi alan banka tarafından yerine getirilmesinde aksamalar yaşanması veya yerine getirilmemesi durumunda Antalya Emniyet Müdürlüğü protokolü tek taraflı fesih edebilir ve yeni ihale süreci tamamlana kadar protokolde belirtilen işlemler banka tarafından yürütülür.

Madde-27- Uyuşmazlık halinde Antalya mahkemeleri yetkilidir
İŞ BU BANKA PROMOSYONU GENEL ŞARTNAMESİ 4(DÖRT SAYFA) VE 27 (YİRMİYEDİ) MADDE’DEN İBARETTİR. 24/12/2013

KOMİSYON BAŞKANI ÜYE ÜYE ÜYE

İsa YILMAZ Salih DİLEKLİ Ali ŞENTÜRK Mehmet Vefa ÇELİK

İl Emniyet Müdür Yrd Bütçe Şub Md İkmal Şube Md M.paşa İlçe Em.Md.Yrd

2.Sınıf Emniyet Müdürü 3.Sınıf Em.Müd. 3.Sınıf Em.Md. 4.Sınıf Em.Müd.

(İMZALI) (İMZALI) (İMZALI) (İMZALI)
ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE

Hakan GÜLER Vatan Zafer KOÇAK Tevfik KARAKAYALI Mustafa SİNCANLIOĞLU

Silah.Pat.Mad.Şb.Md Çev.Kuvvet Şb.Md.Yrd. Havalimanı Şb.Md.Yrd Kepez İlçe Em.Md Yrd

4.Sınıf Em.Md 4.Sınıf Em.Md 4.Sınıf Em.Md 4.Sınıf Em.Md

(İMZALI) (İMZALI) (İMZALI) (İMZALI)
ÜYE ÜYE ÜYE

Murat KALE Hüseyin TERZİ Özcan ÖZÇELİK

Konyaaltı İlçe Em.Md,Yrd Polis Memuru Polis Memuru

4.Sınıf Em.Md(İMZALI) (İMZALI) (İMZALI)Sayfa /


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə