Ankara 2006 İÇİndekiler sayfa
Yüklə 148.08 Kb.
tarix28.02.2016
ölçüsü148.08 Kb.T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ

ROBOGAZİ ROBOT TOPLULUĞU


ROBOTİK VE PIC DERSLERI III

PROTON İLE PIC PROGRAMLAMA

ARŞ. GÖR. FECİR DURAN
NOT: BU NOTLARIN HAZIRLANMASINDA SEÇİL KARABIYIK VE BÜTÜN ROBOGAZİ EKİBİNİN EMEĞİ GEÇMİŞTİR.
ANKARA

2006

İÇİNDEKİLER
SAYFA

1. Butona basınca ledi yakan bırakınca söndüren program 1

2. Butona basınca ledleri yakan, tekrar basınca söndüren program 2

3. Karaşimşek ( Ledleri sırayla yakan program) 4

4. 3 buton kullanılacak ; 1. butona basınca toggle , 2. butona basınca karaşimşek , 3. butona basınca da önce ilk dört biti yakıp sonra tersleyen program 6

5. 7 segment displayde butona bastıkça 0-F arası saydıran program 9

6. LCD UYGULAMASI 12

7. While-wend döngüsüyle karaşimşek programı 14

8. Tuştakımından Girilen Süreye Göre Geri Sayan Program FOR-NEXT döngüsü 16

9. KEYPAD’den girilen koda göre bağlı olduğu ledi yakan program 19

10. KEYPAD’den girilen koda gore bağlı olan ledi yakan program (case-select) 22

11. LCD VE KEYPAD UYGULAMASI(bisküvi-matik) 25

12. RB0 interruptının kullanımı 33

13. Rb4-rb7 değişim ınterruptının kullanımı 35

14. Tımer1 ınterruptının kullanımı 37

15. Pwm’in kullanımı 39
1.Butona basınca ledi yakan bırakınca söndüren programDevice=16F84

TRISA=%00000001 ‘PORTA’nın 1. ucunu giriş

TRISB=%00000000 ‘PORTB’yi çıkış yap

Dim BUTON As PORTA.0 ‘PORTA’nın 0. ucunda buton,

Dim LEDLER As PORTB ‘PORTB de ledler var
ANAPROG:

If BUTON=1 Then ‘butona basınca ledi yak

LEDLER=%11111111Else

LEDLER=%00000000 ‘bırakınca söndür’EndIf

GoTo ANAPROG

End
PROTEUS DEVRESİ:


2.Butona basınca ledleri yakan, tekrar basınca söndüren program


Butonun mevcut durumu saklanarak her butona basıldığında ledin durumunu tersleyen program.
Device=16F84

TRISA=%00000001 ‘PORTA’nın 1. ucunu giriş

TRISB=%00000000 ‘PORTB çıkış yap

Dim BUTON As PORTA.0 ‘PORTA’nın 0. ucunda buton,

Dim LEDLER As PORTB ‘PORTB de ledler

Dim DURUM As Bit ‘Ledlerin durumunu saklayan durum biti tanımlanır.

PORTA=0


PORTB=0
BASLA:

If BUTON=1 Then ‘BUTON’a basıldı mı?

BUTONDUR: ‘buton basılı kaldığı sürece döngü oluşturur.If BUTON=1 Then GoTo BUTONDUR ‘Buton arkını önler.

DURUM=0 Then ‘DURUM bitine bak 0’sa

LEDLER=%11111111 ‘LEDLER’i yak

DURUM=1 ‘DURUM’u birleElse ‘ DURUM=0 değilse

LEDLER=%00000000 ‘LEDLER’I söndür

DURUM=0 ‘DURUM’u sıfırla

EndIf

EndIf

GoTo BASLA

End

PROTEUS DEVRESİ:


3.Karaşimşek ( Ledleri sırayla yakan program)Device=16F84

Dim LEDLER As PORTB ‘PORTB de ledler var

Dim SAY As Byte ‘SAY değişkenini byte olarak ata

Dim DUR As 200 ‘DUR’un içine 200 ms’lik gecikme koy

TRISB=0 ‘PORTB’nin uçlarını çıkış olarak ayarla

PORTB=0 ‘PORTB’yi sıfırla
BASLA:

LEDLER=SAY ‘LEDLER’i saya atDelayMS DUR ‘200 ms gecik

ILERLE:


If SAY<=127 Then ‘SAY 127’den küçük olduğu sürece

SAY=1+SAY*2 ‘SAY’ı iki katını alıp 1 ekle

LEDLER=SAY ‘LEDLER’i SAYa at

DelayMS DUR ‘200 ms gecik

GoTo ILERLE ‘SAY’ın içi 127’den küçükse ILERLE’ya git

Else

AZALT:


If SAY>=1 Then ‘SAY 1’den büyük eşit olduğu sürece

SAY=((SAY-1)/2) ‘SAY’dan 1 çıkar 2ye böl

LEDLER=SAY ‘LEDLER’i saya at

DelayMS DUR

GoTo AZALT ‘SAY 1’den büyük olduğu sürece AZALT’a git

EndIf ‘değilse

GoTo BASLA ‘BASLA’ya git

EndIf

End

PROTEUS DEVRESİ:

4.3 buton kullanılacak ; 1. butona basınca toggle , 2. butona basınca karaşimşek , 3. butona basınca da önce ilk dört biti yakıp sonra tersleyen programDevice=16F84

Dim LEDLER As PORTB ‘PORTB de ledler var

Dim SAY As Byte ‘SAY değişkenini byte olarak ata

Dim DURUM1 As Bit ‘durum bitleri tanımlanır

Dim DURUM2 As Bit

Dim BUTON1 As PORTA.0 ‘PORTA’nın 0. ucunda BUTON1

Dim BUTON2 As PORTA.1 ‘PORTA’nın 1. ucunda BUTON2

Dim BUTON3 As PORTA.2 ‘PORTA’nın 2. ucunda BUTON3

Dim BUTON4 As PORTA.3 ‘PORTA’nın 3. ucunda BUTON4

Dim DUR As 200 ‘200 ms gecikmeyi DUR’un içine at

TRISB=0 ‘PORTB’nin uçlarını çıkış olarak ayarla

PORTB=0 ‘PORTB’yi sıfırla
BASLA:

If BUTON1=1 Then GoSub PROG1 ‘BUTON1e basıldıysa PROG1’e dallan

If BUTON2=1 Then GoSub PROG2 ‘BUTON2ye basıldıysa PROG2’e dallan

If BUTON3=1 Then GoSub PROG3 ‘BUTON3e basıldıysa PROG3’e dallan

GoTo BASLA
PROG1:

BUTONDUR1:If BUTON1=1 Then GoTo BUTONDUR1

If DURUM1=0 Then

LEDLER=%11111111

DURUM1=1

Else

LEDLER=%00000000

DURUM1=0

EndIf

Return ‘alt programdan çık

PROG2:


BUTONDUR2:

If BUTON2=1 Then GoTo BUTONDUR2

LEDLER=SAYDelayMS DUR

ILERLE:


If SAY<=127 Then

SAY=1+SAY*2

LEDLER=SAY

DelayMS DUR

GoTo ILERLE

Else

AZALT:


If SAY>=1 Then

SAY=((SAY-1)/2)

LEDLER=SAY

DelayMS DUR

GoTo AZALT

EndIf

EndIf

Return
PROG3:

BUTONDUR3:If BUTON3=1 Then GoTo BUTONDUR3

If DURUM2=0 Then

LEDLER=%00001111

DURUM2=1

Else

LEDLER=%11110000

DURUM2=0

EndIf

Return

End

Not: Programın çalışması ‘tek butonla ledi yak söndür’ ve ‘ karaşimşek’ programlarında bulunmaktadır.
PROTEUS DEVRESİ:

5.7 segment displayde butona bastıkça 0-F arası saydıran programDevice=16F628A

Dim BUTON As PORTA.0 ‘PORTA’nın 0. ucunda buton var.

Dim SAY As Byte ‘SAY byte olarak tanımlanan bir değişkendir

Dim SEG7 As PORTB ‘PORTB’de 7 SEGMENT DISPLAY bağlı

PORTB_PULLUPS=1 ‘PORTB’nin dahili pull-upları etkin

TRISA=%00000001 ‘PORTA’nın 1 nolu ucu giriş

TRISB=%00000000 ‘PORTB’nin uçları çıkış ucu olarak tanımlı

CMCON=$07 ‘PORTA’nın girişleri dijital giriş

SAY=0 ‘SAY değişkenini sıfırla

BASLA:


If BUTON=1 Then ‘BUTON’a basıldı mı?

BUTONTEST:If BUTON=1 Then GoTo BUTONTEST ‘buton basılı kaldığı sürece döngü oluşturur.

SAY=SAY+1 ‘butona basıldıysa SAY’I bir artırEndIf
Select SAY ‘SAY’ın içi kaçsa o CASE’e gir

Case 1

SEG7=%11111001 ‘displayde 1 yazarCase 2

SEG7=%10100100 ‘displayde 2 yazarCase 3

SEG7=%10110000 ‘displayde 3 yazarCase 4

SEG7=%10011001 ‘displayde 4 yazarCase 5

SEG7=%10010010 ‘displayde 5 yazarCase 6

SEG7=%10000010 ‘displayde 6 yazarCase 7

SEG7=%11111000 ‘displayde 7 yazarCase 8

SEG7=%10000000 ‘displayde 8 yazarCase 9

SEG7=%10010000 ‘displayde 9 yazarCase 10

SEG7=%10001000 ‘displayde A yazarCase 11

SEG7=%10000011 ‘displayde b yazarCase 12

SEG7=%11000110 ‘displayde C yazarCase 13

SEG7=%10100001 ‘displayde d yazarCase 14

SEG7=%10000110 ‘displayde E yazarCase 15

SEG7=%10001110 ‘displayde F yazarCase Else

SEG7=%11000000 ‘hiç biri değilse displayde 0 yazar

SAY=0 ‘SAY’I sıfırla

EndSelect

GoTo BASLA

End
NOT: 7 segment display’ı ortak anotlu kullandığımız için yanmasını istediğimiz ledlere 0 V veririz. ( Normalde ledlerin ucunda +5V var). Ortak katot için bilgi terslenmelidir.(1 yerine0 )

PROTEUS DEVRESİ:

6.LCD UYGULAMASIDevice = 16F628A

CMCON=7 ‘PORTA’nın girişleri dijital girişDim BUTON As PORTA.0 ‘PORTA’nın 0. ucunda buton var.

Dim SAY As Byte ‘SAY byte olarak tanımlanan bir değişkendir

SAY=0 ‘SAY değişkenini sıfırla

TRISA=%00000001 ‘PORTA’nın 1 nolu ucu giriş

TRISB=%00000000 ‘PORTB ÇIKIŞDeclare LCD_DTPIN PORTB.4 ‘DATA girişi PORTB’nin 4. ucundan başlayacak

Declare LCD_ENPIN PORTB.0 ‘LCD’nin ENable ucu

Declare LCD_RSPIN PORTB.1 ‘LCD’nin Register Select ucu

Declare LCD_INTERFACE 4 ‘LCD veri yolu 4 bit olacak

Declare LCD_LINES 2 ‘LCD 2 satırdan oluşuyor

Cls ‘ekranı temizler ve 30 ms gecikme sağlar
Print At 1,1, "ROBOGAZI EKIBI" ‘ekranın 1. satır,1. sütununa yaz
BASLA:

If BUTON=1 Then

BUTONTEST:If BUTON=1 Then GoTo BUTONTEST

SAY=SAY+1 ‘butona basıldıysa SAY’ı bir artırEndIf
Select SAY ‘SAY’ın değerine gore CASE’e git

Case 1

Print At 2,1, " KENAN TURAN " ‘ekranda 2.satır,1. sütuna yaz

Case 2

Print At 2,1, " SADIK OZTURK "

Case 3

Print At 2,1, "FUNDA YORULMAZ "

Case 4

Print At 2,1, " HAKAN DOGAN "

Case 5

Print At 2,1, "SECIL KARABIYIK"

Case 6

Print At 2,1, " ADNAN KOMU "

Case 7

Print At 2,1, " NESRIN AYDIN "

Case 8

Print At 2,1, " MUSTAFA TEKE "

Case Else ‘ hiç biri değilse kolay gelsin

Print At 2,1, " KOLAY GELSIN " ‘yaz

SAY=0 ‘SAY’I sıfırlaEndSelect

GoTo BASLA

End
PROTEUS DEVRESİ:

7.While-wend döngüsüyle karaşimşek programı


Butona basılırsa karaşimşek döngüsünden çıkar
Device=16F84

Dim LEDLER As PORTB ‘PORTB de ledler var

Dim SAY As Byte ‘SAY değişkenini byte olarak ata

Dim DUR As 100 ‘DUR’un içine 100 ms’lik gecikme koy

Dim KOD As Byte ‘KOD değişkenini byte olarak ata

Dim BUTON As PORTA.0 ‘RA0’da buton var

TRISB=0


TRISA=%00000001
BASLA:

While BUTON=0 ‘butona basılana kadar döngüye devam et

ILERLE:


While SAY<=127 ‘SAY 127’den küçük olduğu sürece

SAY=1+SAY*2 ‘SAY’ı iki katını alıp 1 ekle

LEDLER=SAY ‘LEDLER’i SAY’a at

DelayMS DUR ‘100 ms gecik

Wend ‘şart gerçekleşirse döngüyü bitir

AZALT:


While SAY>=1 SAY 1’den büyük eşit olduğu sürece

SAY=((SAY-1)/2) ‘SAY’dan 1 çıkar 2ye böl

LEDLER=SAY ‘LEDLER’i saya at

DelayMS DUR

Wend

PORTB=0


Wend ‘butona basılma döngüsünü bitir

End

PROTEUS DEVRESİ:

8.Tuştakımından Girilen Süreye Göre Geri Sayan Program FOR-NEXT döngüsüDevice = 16F877

XTAL 4 ‘4 MHz lik kristal kullanılacak

Declare LCD_ENPIN PORTD.3 PIN

Declare LCD_RSPIN PORTD.2 PIN

Declare LCD_INTERFACE 4

Declare LCD_LINES 2

Declare LCD_DTPIN PORTD.4

Declare KEYPADPORT PORTB
Dim VAR1 As Byte

Dim SAYI[4] As Byte ‘ SAYI şeklinde tanımlanmış 4’lü dizi

Dim SAYAC As Byte

Dim SURE As Word

Dim SUTUN As Byte

PORTA=0 porta ve portb’yi sıfırla

PORTB=0

ALL_DIGITAL TRUE ‘bütün çıkışlar dijital

PORTB_PULLUPS TRUE ‘portb’nin pull-upları etkin

SURE = ERead 10 ‘EEPROM’un 10 nolu adrsindeki SURE değerini oku


BASLA:

SAYI[0]=0 ‘SAYI dizinin içini sıfırla

SAYI[1]=0

SAYI[2]=0

SAYI[3]=0

SUTUN=0 ‘SUTUN’u sıfırlaCls

Print At 1,1, "SUREYI GIRINIZ"

DelayMS 500

GoSub TUSTAKIMI ‘tuş takımına dallan

GoSub SUREHESAP ‘sürehesap’a dallan

GoTo BASLA ‘baslaya git

TUSTAKIMI:For SAYAC=3 To 0 Step -1 ‘SAYAC’ı 3’ten 0’a kadar birer azaltarak git

SAYI[SAYAC]=0 ‘SAYAC kaç ise SAYI’daki o dizini sıfırla

TUSBEKLE:

VAR1 = InKey ‘inkey ve lookup içinIf VAR1=16 Then GoTo TUSBEKLE ‘ayrıntılı açıklama için 19.

DelayMS 50 ‘sayfaya bakınız

SAYI[SAYAC] = LookUpL VAR1, [1,2,3,255,4,5,6,255,7,8,9,255,"*",0,"#"]If SAYI[SAYAC] = 42 Then ' *’ a basıldıysa for next dongusunden çık

SAYI[SAYAC] = 0

SAYAC=0 ‘SAYAC 0 ise döngüden çık

GoTo CIK

EndIf

If SAYI[SAYAC]>=10 Then GoTo TUSBEKLE ‘SAYI 10’dan büyükse ‘TUSBEKLEye git

SUTUN=SUTUN+1 ‘SUTUN’un içini bir artırPrint At 2,SUTUN,@SAYI[SAYAC] ‘ekrana SAYI’nın içindeki değeri

DelayMS 100 ‘SUTUN’un bulunduğu konuma yazar

CIK:


Next SAYAC ‘döngüden çık

Return
SUREHESAP:

Select SUTUN ‘SUTUN’un değerine göre CASE’e git

Case 4

SURE=SAYI[3]*1000+SAYI[2]*100+SAYI[1]*10+SAYI[0]Case 3

SURE=SAYI[3]*100+SAYI[2]*10+SAYI[1]Case 2

SURE=SAYI[3]*10+SAYI[2]Case Else

SURE=SAYI[3]End Select
Print At 2,1,"SURE=",@SURE ‘ekranda süreyi göster

EWrite 10,[SURE] ‘SURE’nin içini EEPROM’un 10 nolu

DelayMS 1000 ‘adresine yazar

Return
End
PROTEUS DEVRESİ:

9.KEYPAD’den girilen koda göre bağlı olduğu ledi yakan program


Döngü if-else ile kurulmuştur. If- else döngüsü ile eğer KOD=5 ise KOD=1 mi diye bakar değilse 2 mi diye bakar bulana kadar devam eder. Sonra döngüyü bitirir. Case –select’e gore zaman kaybı yaratır.

Device=16F877

Dim KOD As Byte

Dim VAR1 As Byte

Dim DUR As 200

Declare LCD_DTPIN PORTC.4 ‘DATA girişi PORTC’nin 4. ucundan başlayacak

Declare LCD_ENPIN PORTC.3

Declare LCD_RSPIN PORTC.2

Declare LCD_INTERFACE 4

Declare LCD_LINES 4 ‘LCD 4 satırdan oluşuyor

Declare KEYPAD_PORT PORTB ‘KEYPAD’in bağlandığı port

PORTB_PULLUPS = 1 ‘PORTB’nin pull-upları aktif

REMINDERS = OFF

ALL_DIGITAL = True ‘bütün çıkışlar dijital
BASLA:

Print At 1,1, " KOD GIRINIZ: "

DelayMS 100

KODGIR:


PORTD=0 ‘portd’yi sıfırla

PORTE=0 ‘porte’yi sıfırla

KOD=0 ‘kod’u sıfırla

VAR1 = InKey ‘VAR1 değişkenini Inkey’e atIf VAR1=16 Then GoTo KODGIR ‘Keypad’de herhangi bir tuşa basılmadığı zaman 0’a basılmış gibi algılıyor ve bu VAR1’de 16’ya karşılık geliyor.VAR1=16 olursa işlem yapmadan KODGIR’e gönderilir.
KOD = LookUp VAR1,[1,2,3,255,4,5,6,255,7,8,9,255,10,0,11] ‘keypad’de basılan numarayı kod değişkenine at

Print At 2,1,@ KOD ‘KOD’u decimal olarak ekranda göster

If KOD = 0 Or KOD > 9 Then GoTo KODGIR ‘eğer 0’a ya da 9’dan büyük bir

DelayMS 100 ‘sayıya basılmışsa(* ya da # gibi) KODGIR etiketine git

If KOD=1 Then ‘KOD=1 ise RD7’deki ledi yak

High PORTD.7

DelayMS DUR

ElseIf KOD=2 Then ‘KOD=2 ise RD6’daki ledi yak

High PORTD.6

DelayMS DUR

ElseIf KOD=3 Then

High PORTD.5

DelayMS DUR

ElseIf KOD=4 Then

High PORTD.4

DelayMS DUR

ElseIf KOD=5 Then

High PORTD.3

DelayMS DUR

ElseIf KOD=6 Then

High PORTD.2

DelayMS DUR

ElseIf KOD=7 Then

High PORTD.1

DelayMS DUR

ElseIf KOD=8 Then

High PORTD.0

DelayMS DUR

ElseIf KOD=9 Then

High PORTE.2

DelayMS DUR

EndIf

GoTo KODGIR

End
PROTEUS DEVRESİ:

10.KEYPAD’den girilen koda gore bağlı olan ledi yakan program (case-select)


Döngü case-select ile kurulmuştur. Case- select ile KOD=1 ise sadece o şartı uygulayıp döngüyü bitirir.
Device=16F877

Dim KOD As Byte

Dim VAR1 As Byte

Declare LCD_DTPIN PORTC.4 ‘DATA girişi PORTC’nin 4. ucundan başlayacak

Declare LCD_ENPIN PORTC.3

Declare LCD_RSPIN PORTC.2

Declare LCD_INTERFACE 4

Declare LCD_LINES 4 ‘LCD 4 satırdan oluşuyor

Declare KEYPAD_PORT PORTB ‘KEYPAD’in bağlandığı port

PORTB_PULLUPS = 1 ‘PORTB’nin pull-upları aktif

REMINDERS = OFF

ALL_DIGITAL = True ‘bütün çıkışlar dijital
BASLA:

Print At 1,1, " KOD GIRINIZ: "

DelayMS 100

KODGIR:


PORTD=0

PORTE=0


KOD=0

VAR1 = InKeyIf VAR1=16 Then GoTo KODGIR

KOD = LookUp VAR1,[1,2,3,255,4,5,6,255,7,8,9,255,10,0,11]Print At 2,1,@ KOD

If KOD = 0 Or KOD > 9 Then GoTo KODGIR

DelayMS 100
Select KOD ‘KOD’un içinde ne varsa o case’e gider

Case 1 ‘KOD=1 ise diğerlerine bakmadan RD7’ye bağlı ledi

High PORTD.7 ‘yakar ve döngüden çıkar.

Case 2

High PORTD.6

Case 3

High PORTD.5

Case 4

High PORTD.4

Case 5

High PORTD.3

Case 6

High PORTD.2

Case 7

High PORTD.1

Case 8

High PORTD.0

Case 9

High PORTE.2

Case Else ‘hiçbiri değilse bütün ledleri

PORTD=0 ‘söndür.

PORTE=0

EndSelect ‘seçim işlemini bitir.

GoTo BASLA

End

PROTEUS DEVRESİ:

11.LCD VE KEYPAD UYGULAMASI(bisküvi-matik)


Butonlar ile atılan paraya göre KEYPAD’den girilen koda bakarak para yetiyorsa ürünü veren ve para üstünü gösteren, yetmiyorsa da eksik para uyarısı yaparak tekrar başa dönen program
Device=16F877

Dim YIRMIBES As PORTA.0 ‘PORTA’ya bağlanan para butonları

Dim ELLI As PORTA.1

Dim BIR As PORTA.2

Dim SON As PORTA.3 ‘paraya basma işlemini sonlandıran buton

TRISC=0 ‘portc çıkış (LCD)

TRISB=1 ‘portb giriş(KEYPAD)

TRISA=%00001111 ‘para butonlarıDim TOPLAM As Float ‘paraların toplamının atıldığı değişken

Dim ATILANPARA As Float ‘atılan paranın son hali

Dim VAR1 As Byte ‘keypad değişkeni

Dim KOD As Byte ‘keypad’den girilen kod

Dim PARAUSTU As Float ‘ürün alındıktan sonra kalan para
Declare LCD_DTPIN PORTC.4 ‘DATA girişi PORTC’nin 4. ucundan başlayacak

Declare LCD_ENPIN PORTC.3

Declare LCD_RSPIN PORTC.2

Declare LCD_INTERFACE 4

Declare LCD_LINES 2 ‘LCD 2 satırdan oluşuyor
Declare KEYPAD_PORT PORTB ‘KEYPAD’in bağlandığı port

PORTB_PULLUPS = 1 ‘PORTB’nin pull-upları aktif

REMINDERS = OFF

ALL_DIGITAL = True ‘bütün çıkışlar dijital
Dim FALIM As Float ‘ürünün tanımlanması(ondalık şeklinde)

Dim HALLEY As Float

Dim RODEO As Float

Dim CIZI As Float

Dim BROWNI As Float

Dim COCOSTAR As Float

Dim TUTKU As Float

Dim KOLA As Float

Dim SU As Float

FALIM=0.1 ‘ürünlerin fiyatları(YTL)

HALLEY=0.3

RODEO=0.5

CIZI=0.75

BROWNI=0.6

COCOSTAR=0.5

TUTKU=1.25

KOLA=1.5

SU=0.4


Cls ‘ekranı temizler ve 30 ms gecikme sağlar

BASLA:


KOD=0 ‘KEYPAD’in önceki kodunu sıfırlar

Print At 1,1, " MERHABA " ‘ekranın 1. satırına merhaba yaz

DelayMS 50 ‘50 ms gecik

Print At 2,1, "*HOS GELDINIZ*" ‘ekranın 2. satırına yaz

DelayMS 10

PARA:


TOPLAM=0 ‘toplamın içini sıfırlar

While SON=0 ‘Son butonuna basılmadıkça döngüye devam et

If YIRMIBES=1 Then ’25 butonuna basılırsa

BEKLE1: ‘BUTON’a bir kere basılmasını saglarIf YIRMIBES=1 Then GoTo BEKLE1

TOPLAM=TOPLAM+0.25 ‘toplam değişkenine 0.25 ekleElseIf ELLI=1 Then ‘50’ye basılırsa

BEKLE2:


If ELLI=1 Then GoTo BEKLE2

TOPLAM=TOPLAM+0.50 ‘toplam değişkenine 0.5 ekleElseIf BIR=1 Then ‘BIR’e basılırsa

BEKLE3:


If BIR=1 Then GoTo BEKLE3

TOPLAM=TOPLAM+1 ‘toplam değişkenine 1 ekleEndIf

Wend ‘while döngüsünü bitir

ATILANPARA=TOPLAM ‘toplam değişkenini içini atılanparaya at

ATLNPR:

Print $FE , 1 ‘ekranı temizle

Print At 1,1, " ATILANPARA: " ‘ekranda atılan para yaz

Print At 2,1,@ ATILANPARA ‘decimal olarak atılan paranın içini

DelayMS 500 ‘ekrana yazdır

KODGIR:


Print $FE , 1

Print At 1,1, " KODUNU GIRINIZ: "

DelayMS 200

VAR1 = InKey ‘VAR1 değişkenini Inkey’e at

KOD = LookUp VAR1,[1,2,3,255,4,5,6,255,7,8,9,255,10,0,11] ‘keypad’de basılan ‘numarayı kod değişkenine at

Print At 2,1,@ KOD ‘KOD’u decimal olarak ekranda göster

If KOD = 0 Or KOD > 9 Then GoTo KODGIR ‘eğer 0’a ya da 9’dan büyük bir

DelayMS 1000 ‘sayıya basılmışsa(* ya da # gibi) KODGIR etiketine git


If KOD=1 Then GoSub FALIMSUB ‘eğer KOD=1 ise FALIMSUB etiketine dallan

If KOD=2 Then GoSub HALLEYSUB

If KOD=3 Then GoSub RODEOSUB

If KOD=4 Then GoSub CIZISUB

If KOD=5 Then GoSub BROWNISUB

If KOD=6 Then GoSub COCOSTARSUB

If KOD=7 Then GoSub TUTKUSUB

If KOD=8 Then GoSub KOLASUB

If KOD=9 Then GoSub SUSUB

GoTo BASLA ‘BASLA’ya dön

FALIMSUB: '1 - 0.1Print At 1,1, " FALIM SECTINIZ! "

DelayMS 200

If TOPLAMThen ‘TOPLAM para falım’dan azsa

Print At 2,1, "EKSIK PARA" ‘ekrana eksik para yazdır

DelayMS 500

Else ‘değilse

GoSub ONAY ‘ONAY etiketine dalan

PARAUSTU=TOPLAM-FALIM ‘TOPLAM’dan FALIM’ı çıkar PARAUSTU’ne atPrint At 1,1,"PARAUSTUNUZ=", @ PARAUSTU ‘ekranda paraustu’nun içini

DelayMS 500 ‘göster

EndIf

Return ‘ alt programdan geri dön

HALLEYSUB: '2-0.3Print At 1,1, " HALLEY SECTINIZ! "

DelayMS 200

If TOPLAMThen

Print At 2,1, "EKSIK PARA"

DelayMS 500

Else

GoSub ONAY

PARAUSTU=TOPLAM-HALLEYPrint At 1,1,"PARAUSTUNUZ=", @ PARAUSTU

DelayMS 500

EndIf

Return

RODEOSUB: '3 -0,5Print At 1,1, " RODEO SECTINIZ! "

DelayMS 200

If TOPLAMThen

Print At 2,1, "EKSIK PARA"

DelayMS 500

Else

GoSub ONAY

PARAUSTU=TOPLAM-RODEOPrint At 1,1,"PARAUSTUNUZ=", @ PARAUSTU

DelayMS 500

EndIf

Return

CIZISUB: '4 -0,75Print At 1,1, " CIZI SECTINIZ! "

DelayMS 200

If TOPLAMThen

Print At 2,1, "EKSIK PARA"

DelayMS 500

Else

GoSub ONAY

PARAUSTU=TOPLAM-CIZIPrint At 1,1,"PARAUSTUNUZ=", @ PARAUSTU

DelayMS 500

EndIf

Return

BROWNISUB: '5-0,6Print At 1,1, " BROWNI SECTINIZ! "

DelayMS 200

If TOPLAMThen

Print At 2,1, "EKSIK PARA"

DelayMS 500

Else

GoSub ONAY

PARAUSTU=TOPLAM-BROWNIPrint At 1,1,"PARAUSTUNUZ=", @ PARAUSTU

DelayMS 500

EndIf

Return

COCOSTARSUB: '6-0,5Print At 1,1, " COCOSTAR SECTINIZ! "

DelayMS 200

If TOPLAMThen

Print At 2,1, "EKSIK PARA"

DelayMS 500

Else

GoSub ONAY

PARAUSTU=TOPLAM-COCOSTARPrint At 1,1,"PARAUSTUNUZ=", @ PARAUSTU

DelayMS 500

EndIf

Return

TUTKUSUB: '7-1,25Print At 1,1, " TUTKU SECTINIZ! "

DelayMS 200

If TOPLAMThen

Print At 2,1, "EKSIK PARA"

DelayMS 500

Else

GoSub ONAY

PARAUSTU=TOPLAM-TUTKUPrint At 1,1,"PARAUSTUNUZ=", @ PARAUSTU

DelayMS 500

EndIf

Return

KOLASUB: '8-1,5Print At 1,1, " KOLA SECTINIZ! "

DelayMS 200

If TOPLAMThen

Print At 2,1, "EKSIK PARA"

DelayMS 500

Else

GoSub ONAY

PARAUSTU=TOPLAM-KOLAPrint At 1,1,"PARAUSTUNUZ=", @ PARAUSTU

DelayMS 500

EndIf

Return

SUSUB: '9 -0,4Print At 1,1, " SU SECTINIZ! "

DelayMS 200

If TOPLAMThen

Print At 2,1, "EKSIK PARA"

DelayMS 500

Else

GoSub ONAY

PARAUSTU=TOPLAM-SUPrint At 1,1,"PARAUSTUNUZ=", @ PARAUSTU

DelayMS 500

EndIf

Return

ONAY: ‘yazılan kod doğruysa onaylaPrint At 2,1, "KOD DOGRUYSA:* " ‘onaylamak için *’a bas

DelayMS 200

Print $FE , 1

Print At 1,1, " ONAYLA: "

DelayMS 200

VAR1 = InKey

KOD = LookUp VAR1,[1,2,3,255,4,5,6,255,7,8,9,255,10,0,11]

If KOD=10 Then ‘KOD olarak 10’a yani *’a basıldıysa

Print At 2,1," * " ‘ekranda * göster

DelayMS 1000

Print $FE, 1

Print At 1,1, "AFIYET OLSUN"

DelayMS 200

Else ‘ *’a basana kadar ONAY’ a git

GoTo ONAY

EndIf

Return

GoTo BASLA

End
PROTEUS DEVRESİ:

12.RB0 interruptının kullanımı


RB0 portu harici kesme girişi olarak kullanılıyor. Böylece programın herhangi bir anında PIC yapmakta olduğu işleri durdurup kesme rutinini işletir.

Device=16F628A

Dim BUTON As PORTB.0

Dim LED As PORTB.7

Symbol GIE = INTCON.7 ‘Tüm kesme işlemlerine izin verme biti INTCON ‘saklayıcısının 7. biti

Symbol INTE = INTCON.4 ‘RB0/INT ucundan gelen kesmeye izin verme biti ‘INTCON saklayıcısının 4. biti

Symbol INTF = INTCON.1 ‘RB0/INT harici kesme bayrağı INTCON ‘saklayıcısının 1. biti

CMCON=$07 ‘bütün portlar dijital

TRISB=%00000001

PORTB=0


On Interrupt GoTo INT ‘interrupt durumunda INT etiketine git

GIE=1 ‘Tüm kesme işlemlerine izin ver

INTE=1 ‘RB0/INT ucundan gelen kesmeye izin ver

High LED ‘LED’i yak
BASLA:

DelayMS 50 ‘ana programda bekleme dışında hiçbir komut

GoTo BASLA ‘yok işlem yapılmıyor
Disable ‘kesmelere izin verme

INT:


GIE=0 ‘diğer kesme işlemlerine izin verme

INTE=0 ‘RB0/INT ucundan gelen kesmeyi sıfırla

INTF=0 ‘RB0/INT harici kesme bayrağını sıfırla

Toggle LED ‘INTERRUPT GELDİĞİNDE LED’İ tersle

INTE=1 ‘RB0/INT ucundan gelen kesmeye izin ver

GIE=1 ‘diğer tüm kesme işlemlerine izin ver

Resume ‘ana programa dön

Enable ‘diğer interruptlara izin ver

End
PROTEUS DEVRESİ:

13.Rb4-rb7 değişim ınterruptının kullanımı


RB4 ile RB7 portu harici kesme girişi olarak kullanılıyor. Böylece 0 ile 15 arasında sayan ve porta çıkışlarındaki ledleri yakan programın herhangi bir anında RB4-RB7 pinlerinde bir değişim olursa PIC yapmakta olduğu işleri durdurup kesme rutinini işletir.

Device = 16F84A

TRISB = %11110000

TRISA = %00000000

Dim SAYI As Byte

Dim DURUM As Byte

PORTA=0


PORTB=0
On Interrupt GoTo INTGELDI ‘INT geldiğinde INTGELDI’ye git

INTCON =%10001000 ‘INTCON kaydedicisinde tüm kesmelere izin verme ve PORTB’deki değişikliklerde kesme oluşturmaya izin verme bitleri aktif

BASLA:

For SAYI=1 To 15 Step 1 ‘SAYI’yı 1’den 15’e kadar 1’er artırarak

PORTA= SAYI ‘SAYI’NIN içini PORTB’ye aktarDelayMS 500

Next SAYI ‘döngüyü kapat

GoTo BASLA
Disable ‘INT’lara izin verme

INTGELDI:


INTCON.0=0 ’PORTB0 INTERRUPT (RBIF)bayrağını sıfırla

DURUM = PORTB & %11110000 ‘PORTB’yi F0’la çarp DURUM’a yaz

PORTB = DURUM >> 4 ‘DURUM’u 4 kez saga kaydır

DelayMS 1

Enable ‘diğer kesmeleri aktif et

Resume ‘ınt’dan dön

End

PROTEUS DEVRESİ:

14.Tımer1 ınterruptının kullanımı


Belirli zaman aralıklarıyla işlem yaptırmak için kullanılır. Zaman geldiğinde işler durdurulup belirlenen zamanlanmış görev çalıştırılır.

Device = 16F877A

TRISC = %00000000

TRISD = %00000000

Dim SAYI As Byte

Dim DURUM As Byte
PORTC=0

PORTD=0


DURUM=255 ‘DURUM’un içine 255 değerini at
On Interrupt GoTo INTEGIT ‘INT geldiğinde INTEGIT’e git

INTCON =%11000000 ‘diğer tüm kesmelere ve çevresel (PEIE) ‘birimlerden gelen kesmelere izin ver

PIE1 = %00000001 ‘TIMER1 kesmesini aktif et(TMR1IE)

T1CON = %00110001 ‘TIMER1 aktif ve prescaler oranı 8

TMR1H = $3F ' TMR1 $3FFF KADAR SAYIP INTERRUPT A GİRER

TMR1L = $FF ' TMR1 16383’e KADAR SAYIP INTERRUPT A GİRER

BASLA:
For SAYI=1 To 255 Step 1 ‘SAYI’yı 1’den 255’e kadar artır

PORTC= SAYI ‘SAYI’nın durumunu PORTC’de gösterDelayMS 500

Next SAYI ‘döngüyü bitir

GoTo BASLA

INTEGIT:


Disable ‘INT’lara izin verme

INTCON.7=0 ‘diğer tüm interruptlara izin verme

PIR1.0=0 ‘TIMER1 taşma bayrağını sıfırla

DURUM = DURUM-1 ‘DURUM’U bir azalt

PORTD = DURUM ‘DURUM’u PORTB’de göster

INTCON.7=1 ‘diğer kesmelere izin verEnable ‘INT’lara izin ver

Resume ‘INT’dan dön

End
PROTEUS DEVRESİ:

15.Pwm’in kullanımı


Device = 16F877

XTAL = 20 ’20 MHz’lik osc

CCP1_PIN = PORTC.1 ‘16F877’nin CCP pini PORTC’nin 2. ucunda

HPWM 1,127,1000 ‘1 KHz’lik PWM sinyalinin yarısı kadar(%50) duty cycle ‘gönderilir

BASLA:


DelayMS 500

GoTo BASLA

End
PROTEUS DEVRESİ:

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə