Analiza preliminară a impactului de reglementare referitor la necesitatea modificării Regulamentului cu privire la gestionarea numelor în domenul de nivel superior md
Yüklə 27.01 Kb.
tarix28.02.2016
ölçüsü27.01 Kb.


Analiza preliminară a impactului de reglementare referitor la necesitatea modificării Regulamentului cu privire la gestionarea numelor în domenul de nivel superior .md
1. Introducere

Prezenta Analiză a impactului de reglementare (AIR) a fost elaborată în conformitate cu prevederile art.13 din Legea cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător, nr.235/20.07.2006 şi Metodologia de analiză a impactului de reglementare şi de  monitorizare a eficienţei actului de reglementare, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1230/24.10.2006.


AIR în cauză cuprinde argumentarea cu privire la necesitatea modificării Regulamentului cu privire la gestionarea numelor în domenul de nivel superior .md (în continuare - Regulament), prin prisma impactului său asupra activităţii tuturor participanţilor pe piaţa comunicaţiilor electronice şi al tehnologiei informatiei.
2. Scop şi obiective

Scop: Modificarea Regulamentului are ca scop promovarea intereselor deţinătorilor de nume în domenul de nivel superior .md, optimizarea procedurii de deţinere şi gestionare a Registrului de înregistrare a numelor din domeniul de nivel superior .md şi asigurarea funcţionalităţii serverelor de nume de domen (primary şi secondary DNS).
Obiective:

 • promovarea intereselor deţinătorilor numelor de sub-domene din domenul de nivel superior .md;

 • promovarea serviciilor de înregistrare, prelungire, modificare sau de reziliere a sub-domenelor din domenul de nivel superior .md;

 • determinarea că domeniul de nivel superior .md în reţeaua globală Internet se consideră ca proprietate a statului şi nu poate fi considerat ca obiect al vînzării-cumpărării sau arendării.


3. Definirea problemei

3.1 Circumstanţe.

După liberalizare, piaţa comunicaţiilor electronice devine unul dintre cel mai eficient sector de activitate al economiei Republicii Moldova. Pe piaţă s-a mărit semnificativ numărul deţinătorilor de nume de sub-domen din domenul superior .md.


Pentru reglementarea gestionării numelor în domenul de nivel superior .md în conformitate cu Legea Telecomunicaţiilor Nr.520-XIII din 07.07.95, a fost elaborat Regulamentul cu privire la gestionarea numelor în domenul de nivel superior .md publicat în Monitorul Oficial Nr.25-26 din 01.03.2001.
Regulamentul stabileşte principalele reguli şi principii de gestionare a numelor în domenul de nivel superior .md, determină autorităţile responsabile de politica, strategia şi gestionarea numelor în domenul de nivel superior.md, funcţiile, obligaţiunile şi responsabilităţile lor, determină modul de achitare pentru înregistrarea şi gestionarea numelui în domenul de nivel superior .md, funcţiile, drepturile, obligaţiile Registratorului naţional a numelor în domenul de nivel superior .md, principiile şi modul de înregistrare, prelungire, modificare sau de reziliere a sub-domenelor, numele de sub-domene atribuite autorităţilor publice, înregistrarea cărora este efectuată fără plată precum şi numele de sub-domene Geografice atribuite organelor administraţiei publice locale înregistrarea în care este efectuată gratis.
Necesitatea modificării Regulamentului se impune de gestionarea eficientă a numelor în domenul de nivel superior .md, promovarea intereselor deţinătorilor de nume în domenul de nivel superior .md, efientizarea procedurii de deţinere şi gestionare a Registrului de înregistrare a numelor din domeniul de nivel superior .md şi asigurarea funcţionalităţii serverelor de nume de domen (primary şi secondary DNS).

Una din atribuţiile ANRCETI, prevăzute de Legea comunicaţiilor electronice, este reglementarea gestionării domeniului de nivel superior .md.


3.2. Definirea problemei
Regulamentul face referinţe la Legea telecomunicaţiilor, care nu mai este în vigoare. Astfel Regulamentul face referinţe la:

 • terminologia definită prin Legea telecomunicaţiilor crează imposibilitatea de a invoca definiţiile legii noi şi, respectiv, unele definiţii din Regulamentul menţionat pot avea caracter incert pentru părţile interesate;

 • denumirea veche a autorităţii de reglementare (ANRTI) prezentă în regulament, ceea ce face formal aceste prevederi nefuncţionale;

 • atribuţiile organelor administraţiei publice, în special a autorităţii de reglementare, definite în Legea telecomunicaţiilor crează colizii cu legea în vigoare a comunicaţiilor electronice;

De asemenea Regulamentul nu ţine cont şi de alte prevederi legale, incluse în Legea comunicaţiilor electronice.
3.3. În acest scop se impune efectuarea de modificări în Regulamentul cu privire la gestionarea numelor în domenul de nivel superior .md
Modificarea în cauză va aduce în corespundere terminologia utilizată în textul Regulamentului cu cele prevăzute în Legea comunicaţiilor electronice, va determina că domeniul de nivel superior .md în reţeaua globală Internet este considerat ca proprietate a statului şi nu poate fi obiect al vînzării-cumpărării sau arendării, va specifica obligaţiunea registrantului vis-a-vis de veridicitatea datelor din formatul de înregistrare, va stabili restricţii de amplasare pe site-urile subdomenelor în domenul de nuvel superior .md atît a informaţiilor şi imaginilor cu caracter obscen sau ofensător, celor ce defaimează Republica Moldova sau alte state, cheamă la violenţă sau pot aduce prejudicii imaginii Republicii Moldova pe plan internaţional, cît şi a link-urilor la alte site-uri ce conţin astfel de informaţii.
4. Grupurile de interese
Dat fiind faptul, că de nume de sub-domene din domenul de nivel superior .md beneficiază persoane fizice şi juridice modificările Regulamentului au impact asupra:

 • Dealerilor care îşi desfăşoară activităţile necesare pentru pregătirea înregistrării numelor de sub-domen în domenul superior .md pe teritoriul pentru care sunt autorizaţi;

 • Registrantului care posedă un nume înregistrat în domenul de nivel superior .md.


5. Costurile majore şi beneficiile anticipate ale intervenţiei statului
5.1. Impacturile pozitive sau beneficiile intervenţiei statului
Modificările propuse spre elaborare vor armoniza reglementările în vigoare din domeniul gestionării numelor în domenul de nivel superior .md care vor determina că domeniul de nivel superior .md în reţeaua globală Internet este considerat ca proprietate a statului şi nu poate fi obiect al vînzării-cumpărării sau arendării.
5.2. Impacturile negative sau costurile intervenţiei statului
Modificările nu vor avea careva impacturi negative asupra persoanelor fizice sau juridice şi nu vor aduce la majorarea costurilor de înregistrare a numelor în domeniul de nivel superior .md.

6. Evaluarea abordărilor alternative

ANRCETI propune două variante de abordate a problemei: 1. A nu face nimic

 2. Reglementarea clasică
Alternativa

Posibile avantaje

Posibile dezavantaje

1. A nu face nimic

Nu va fi modificat Regulamentul.

Nu vor fi respectate prevederile şi termenii impuşi de Legea comunicaţiilor electronice.

2. Reglementarea clasică

Modificările Regulamentului vor respecta termenii şi prevederile Legii comunicaţiilor electronice, va determina că domeniul de nivel superior .md în reţeaua globală Internet este considerat ca proprietate a statului şi nu poate fi obiect al vînzării-cumpărării sau arendării, va stabili restricţii de amplasare pe site-urile subdomenelor în domenul de nuvel superior .md atît a informaţiilor şi imaginilor cu caracter obscen sau ofensător, celor ce defaimează Republica Moldova sau alte state, cheamă la violenţă sau pot aduce prejudicii imaginii Republicii Moldova pe plan internaţional, cît şi a link-urilor la alte site-uri ce conţin astfel de informaţii.

Nu se prevăd7. Strategia de consultanţă
La examinarea oportunităţii de modificare a Regulamentului s-a ţinut cont de prevederile Legii comunicaţiilor electronice, s-a luat în consideraţie recomandările Corporaţiei pentru Atribuirea Numelor şi Numerelor în Internet (ICANN).

AIR preliminară, precum şi conceptul Regulamentului modificat, în conformitate cu art.14 al Legii comunicaţiilor electronice, este expus spre consultare publică pe pagina de Internet a ANRCETI: www.anrceti.md, solicitându-se publicului de a-şi expune propunerile şi comentariile asupra acestui proiect.


8. Recomandări
În corespundere cu cele expuse ANRCETI propune de a fi luată în vedere opţiunea a doua, care se referă la reglementarea clasică.
Elaborarea modificărilor la Regulament sunt în concordanţă cu cerinţele pieţii comunicaţiilor electronice din Republica Moldova. Ajustarea reglementărilor în vigoare noului cadru legal, va crea condiţii pentru dezvoltarea pieţei serviciilor de înregistrare, prelungire, modificare sau de reziliere a sub-domenelor din domenul de nivel superior .md.
9. Sumarul analizei preliminare a impactului de reglementare şi decizia/recomandarea
La capitolul abordărilor alternative au fost identificate două opţiuni:

1. A nu face nimic

Opţiunea constă în a nu se efectua modificări la Regulament.

În acest caz pot apărea unele riscuri pentru sectorul comunicaţiilor electronice. Datorită coliziei între Regulament şi Legea comunicaţiilor electronice, el va deveni inaplicabil. Prin aceasta se va destabiliza regimul de înregistrare, prelungire, modificare sau de reziliere a sub-domenelor din domenul de nivel superior .md, ceea ce se va răsfrânge negativ asupra deţinătorilor şi potenţialilor deţinători de nume de sub-domene din domenul de nivel superior .md.


 1. Reglementarea clasică

Opţiunea constă în elaborarea modificărilor la Regulament.

În cazul elaborării şi aprobării modificărilor la Regulament se vor respecta termenii şi prevederile Legii comunicaţiilor electronice, se va determina că domeniul de nivel superior .md în reţeaua globală Internet este considerat ca proprietate a statului şi nu poate fi obiect al vînzării-cumpărării sau arendării precum şi va stabili restricţii de amplasare pe site-urile subdomenelor în domenul de nuvel superior .md atît a informaţiilor şi imaginilor cu caracter obscen sau ofensător, celor ce defaimează Republica Moldova sau alte state, cheamă la violenţă sau pot aduce prejudicii imaginii Republicii Moldova pe plan internaţional, cît şi a link-urilor la alte site-uri ce conţin astfel de informaţii.

În opinia autorului analizei s-ar putea recurge la opţiunea a doua fără vreo analiză adiţională privind elaborarea proiectului de modificare a Regulamentului.
10. Implementarea

Monitorizarea implementării Regulamentului urmează a fi efectuată de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei.Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə