Anakart ana kart
Yüklə 178.49 Kb.
səhifə4/5
tarix20.04.2016
ölçüsü178.49 Kb.
1   2   3   4   5

12. Yandaki butonun görevi nedir?

a) Grafik sihirbazı b) Kopyala c) Böl d) İşlev yapıştır e) Otomatik toplam13. Yukarıdaki düğmelerin görevi sırası ile nedir?

a) Sola hizala – Ortala – Sağa Hizalı – Ondalık arttır – Ondalık azalt – Birleştir ortala

b) Sola hizala – Ortala – Sağa Hizalı – Girinti arttır – Girinti azalt – Birleştir ortala

c) Sola hizala – Ortala – Sağa Hizalı – Girinti azalt – Girinti arttır – Birleştir ortala

d) Sola hizala – Ortala – Sağa Hizalı – Ondalık azalt – Ondalık arttır – Birleştir ortala
14. Yukarıdaki düğmenin görevi aşağıdaki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

a) Hücre içindeki metni sola doğru kaydırarak girintiyi artırmaya yarar

b) Hücre içindeki metni sağa doğru kaydırarak girintiyi azaltmaya yarar

c) Hücre içine sığmayan veriyi aynı hücre içinde iki satır yazılmasını sağlar

d) Hücre içindeki yazının eklenen grafiğin sağına kaydırarak sağda görünmesini sağlar

e) Seçilen birden fazla hücreyi tek bir hücre haline getirir.15. Yukarıdaki tabloya göre Notu 70 den küçük olan öğrenci sayısını bulan formül aşağıdakilerden hangisidir?

 1. =EĞERSAY(B2:B6; ”<70”)

 2. =EĞERSAY(B2:B6; ”<=70”)

 3. =EĞERSAY(B2:B6; ”>70”)

 4. =EĞERSAY(B2:B6; ”>=70”)

 5. =EĞERSAY(B2:B6; ”<>70”)

16. Yukarıdaki veriler doğrultusunda Ortalama sütundaki not 50 den büyük yada eşit ise “geçti” değilse “kaldı” yazan formül aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) =EĞER(C2>=50; “KALDI” ; “GEÇTİ”)

b) =EĞER(C2>=50; “GEÇTİ” ; “KALDI”)

c) =EĞER(C2>50; “GEÇTİ” ; “KALDI”)

d) =EĞER(C2=50; “GEÇTİ ” ; “KALDI”)

e) =EĞER(C2=>50; “GEÇTİ” ; “KALDI”)17.Yukarıdaki tabloda öğrencilerin notunu hesaplayan formül aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 1. =B2*40/100+C2*60/100

 2. =ORTALA(B2:C2)

 3. =ORTALAMA(B2:C2)

 4. =(B2+C2)

 5. =TOPLA(B2:C2)

18. Power point sunumuzu hangi kısayol tuşu ile gösteri olarak başlatırız?

a) F1 b) F2 c) F4 d) F5 e) F619. Belli bir koşul doğrultusunda hücredeki verilere biçim ayarı veren işlev aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Giriş – Stiller – Koşullu biçimlendirme

 2. Giriş – Stiller – Tablo olarak biçimlendir

 3. Tasarım – Stiller – Hücre stilleri

 4. Giriş – Stiller – Sırala ve filtre uygula

 5. Tasarım – Stiller – Koşullu biçimlendirme

20. Yandaki Excel tablosunda en yüksek notu aşağıdaki formüllerden hangisi verir?

a) =Topla(B2:B6) b) =Mak(B2:B6) c) Min(B2:B6)

d) =Mak(B2;B6) e) =ETopla(B2:B6)

21. Power point de hazır olarak zemin rengi ve yazı tipi gibi ayarlar nerede bulunur?

a) Slayt düzeni b) Slayt geçişi c) Slayt tasarımı

d) Slayt Gösterisi e) Geçişler

22. Power pointte ki nesnelere hareketli olarak animasyon nereden eklenir?

a) Tasarım b) Slayt gösterisi / Slayt geçişi

c) Biçim / Slayt düzeni d) Ekle / Animasyon

e) Animasyonlar / Animasyon23. Slâytların zemin rengini nasıl değiştirebiliriz?

a) Ekle-Slâyt Gösterisi-(Renk seçilir)

b) Tasarım - Arka plan – Arka Plan Stilleri (Renk seçilir)

c) Biçim-Tasarım Uygula-(Renk seçilir)

d) Ekle-Asıl slâyt-(Renk seçilir)-Uygula

e) Slayt - Arka plan – Arka Plan Stilleri (Renk seçilir)TEMEL ELEKTRONİK VE ÖLÇME

 1. Gerilim (Volt) nedir, açıklayınız.

 2. Akım nedir, açıklayınız.

 3. Aşağıdaki devrenin eşdeğer direncini hesaplayınız. 1. Aşağıdaki devrenin eşdeğer direncini hesaplayınız. 1. Aşağıdaki devrede R1 direnci üzerindeki gerilimi bulunuz.
 1. Aşağıdaki devrede R5 direnci üzerine düşen gerilimi bulunuz.
 1. Aşağıdaki şekilde verilen devrede kaynaktan çekilen güç ve dirençler üzerindeki güçleri bulunuz. 1. Diyot nedir, açıklayınız.

 2. Direnç nedir, açıklayınız.

 3. Yarı iletken nedir, açıklayınız.


ELEKTRONİK UYGULAMALAR

Aşağıdaki Soruları Cevaplayınız?

 1. Lehim nedir?

 2. Pasta nedir?

 3. Lehimleme yaparken dikkat etmemiz gereken kurallardan yazınız?

 4. Çizimin bakırlı plakete aktarılmasında kullanılan yöntemler nelerdir açıklayınız?

 5. Aşağıda verilen BCD sayının Decimal kod karşılığını bulunuz?

(0011 1001 0010)BCD = ( ? )10

 1. Aşağıda verilen onluk sistemdeki (Decimal) sayının BCD kod karşılığını bulunuz.

(25)10 = ( ? )BCD

 1. Lehim pastası ne için kullanılır?

 2. İyi bir lehimin özellikleri nelerdir?

 3. Baskı devre çizimini plaket üzerine aktarma yöntemleri nelerdir?

 4. Elinizde bir elektronik devrenin devre şeması var. Bu şemadan hareketle devrenin çalıştırılmasına kadar geçen aşamaları yazınız?

Aşağıdaki Testleri Cevaplayınız?

 1. Güç kaynağı devresinde köprü diyot hangi amaç ile kullanılır?
  a) Filtreleme b) Doğrultma

c) Akım düşürme d) Gerilim düşürme

 1. Üzerine gelen ışık ile direnci değişen devre elemanı aşağıdakilerden hangisidir?
  a) LDR b)PTC c) NTC d) VDR

 2. 20 Ω %5 luk direncin  renkleri nelerdir?

  1. kırmızı – siyah – siyah  - altın

  2. kırmızı – kahverengi – altın – altın

  3. kırmızı – siyah – altın – altın

  4. kırmızı – siyah – kırmızı – altın

 3. Baskı devre çıkarılmasında izlenen yol aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

   1. Aydıngere çizim, asite atma, plakete çizim, temizleme

   2. Plakete çizim, aydıngere çizim, temizleme, asite atma

   3. Aydıngere çizim, plakete çizim, asite atma, temizleme

   4. Temizleme, asite atma, plakete çizme, aydıngere çizim

 4. İyi bir lehimleme yapabilmek için aşağıdakilerden hangisi önmeli değildir?

A) Havya ucunun temiz olması B) Lehimin kaliteli olması

C) Lehimlenecek yüzeyin oksitli olmaması D) Eleman değerleri 1. Baskı devrede hangi yollar kalın çizilir ?

A) Düşük akım geçen yollar B) Zener uçlarına giden yollar

C) Yüksek akım çekilecek yollar D) Hiçbiri 1. Elemanlar plaket üzerine hangi madde ile monte edilir?

A) Asit B) Lehim C) Kurşun D) Kalay

 1. Güç kaynağı devresinin 12 V AC çıkışı transformatörün hangi uçlarından alınmıştır?

   1. Transformatörün giriş uçlarından alınmıştır.

   2. Transformatörün 12 V – 12 V çıkış uçlarından alınmıştır.

   3. Transformatörün 0 – 5 V çıkış uçlarından alınmıştır.

   4. Transformatörün 0 – 12 V çıkış uçlarından alınmıştır.

 2. Güç kaynağı kutusu üzerine takılacak dış aparatların yalıtkanlık testi avometrenin hangi kademesinde yapılır?

A)DCV B) ACV C) Ohmmetre D) DCA

 1. Güç kaynağı ile çalıştırılacak devrede, kısa devre olması aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

   1. Aşırı akım çekilmesi

   2. Çalıştırılacak devrenin elemanlarının bozulması

   3. Güç kaynağı devresindeki elemanların bozulması

   4. Hepsi

 2. Güç kaynağındaki pasif devre elemanlarının kontrolü ölçü aletinin hangi kademesinde yapılır?

   1. DCV B) ACV C) Ohmmetre D) DCA

 3. Güç kaynağı devresinde köprü diyot hangi amaçla kullanılır?

A) Filtreleme B) Doğrultma

C) Akım düşürme D) Gerilim düşürme 1. Filtreleme işleminde aşağıdaki elemanlardan hangisi kullanılır?

A) Direnç B) Diyot C) Transistör D) Kondansatör

 1. Çıkış transistörlerinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gerilim düşürür. B) Filtre yapar.

C) Akım yükseltir. D) Gerilimi sabit tutar. 1. Zener diyodu korumak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

   1. Zener uçlarına düşük gerilim verilir.

   2. Zenere uygun seri direnç bağlanır.

   3. Zener uçlarına çok yüksek gerilim verilir.

   4. Düşük güçlü zener kullanılır.

 2. Güç kaynağı devresinde doğrultma işlemi hangi eleman ile yapılır?

A) Direnç B) Transistor C) Diyot D)Kondansatör

 1. Kararsız multivibratör devresinde, transistörlerin iletimde kalma süreleri aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
  A) Dirence
  B) Kondansatöre
  C) Gerilim kaynağına
  D) Direnç ve kondansatöre

 2. Karşılığı olan iki küme arasındaki dönüşüm işlemine ne denir?
  A) Eşlik B)Hata C)Gray D)Kodlama

 3. Decimal sayıların kodlamasında binary koda benzeye kod hangisidir?
  A) GRAY B)BCD C)OKTAL D)PARITY

 4. Günlük hayatta kullanılan sayı sistemi, kod olarak aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?
  A) Oktal B)3 Fazlalık C)Hekzadesimal D)Desimal

 5. Ortak anotlu displayi sürmek için aşağıdaki entegrelerden hangisini seçersiniz?
  A) 7447 B)4511 C)7448 D)74184

 6. Lojik prob hangi büyüklüğü ölçer?
  A)Gerilim B)akım C)lojik D)direnç

 7. Decimal tuş takımı kodlama devresinde hangi öncelik kodlayı entegre kullanılır?
  A) 7447 B)74147 C)74148 D)7448

 8. Lojik kapılar ve flip-flop‟lardan oluşan, binary („0‟ ve „1‟) bilgileri geçici olarak saklamak için kullanılan devrelere ne ad verilir?
  A) Sayıcı devreleri B) Kaydedici devreleri
  C) Tümleşik devreleri D) Aritmetik devreleri

 9. Bütün bilgilerin aynı anda flip-flop‟lara yüklendiği kaydedicilere ne ad verilir?
  A) Sağa kaymalı kaydedici B) Kaymalı/Seri giriĢli kaydedici
  C) Sola kaymalı kaydedici D) Paralel kaydedici


KONTROL SİSTEM UYGULAMALRI

 1. Fiziksel ortam değişikliklerini (ısı, ışık, basınç, ses, vb.) bizim yerimize algılayan cihazlara ……………….. denir. 

 2. Optik Transduser gurubuna giren foto dirençlere daha yaygın olarak …………. denir. 

 3. Üzerine düşen ışık şiddeti arttığında ters yön sızıntı akım değeri artan elemana ……………………… denir. 

 4. Üzerine ışık düştüğünde kolektör-emiter uçları arasındaki direnç değeri azalan elemana ……………………….. denir. 

 5. Uygulama da entegre kılıf içinde olan sensörler …………………………….. ‘ler dir.

 6. ( ) Sıcaklığa karşı hassas olan maddeler kullanılarak sıcaklık kontrolü ve sıcaklık ölçümü yapılamaz.

 7. ( ) Eğer bir sensör ün ısı etkisi ile iç direnci değişiyorsa bu sensöre termistör denir.

 8. ( ) LM35 yarı iletken bir ısı sensörüdür.

 1. Fiziksel ortam değişikliklerini insanlar yerine algılayan cihazlara nedir? 
  A) Diyot      B) Sensör      C) Servo motor      D) Direnç

 2. Aşağıdakilerden hangisi farklı sistemler arasında bilgi nakli yapan elemandır? 
  A) Transduser      B) Sensör      C) Foto diyot      D) Foto direnç

 3.  Aşağıdakilerden hangisi foto direncin sağlamlık kontrolü yapılırken avometrenin ayarlanması gereken kademedir? 
  A) DC Volt      B) Ohm (Ω)      C) AC Volt      D) mA

 4. Aşağıdakilerden hangisi iki ayrı özellikli devre arasında elektriksel bağlantı olmadan, ışık yoluyla irtibat kurulmasını sağlayan devre elemanıdır? 
  A) Foto diyot      B) Foto direnç      C) Opto izolatör      D) Foto transistör

 5. Aşağıdakilerden hangisi termistör çeşitlerindendir? 
  A) Opto izolatör      B) Foto direnç      C) Foto diyot      D) NTC

 6.  …………………,elektrik enerjisini kullanarak hareket enerjisi üretirler

 7. .……………., DC dinamo, DC motor ve AC seri motorun, dönen kısmıdır

 8. DC ve AC ile çalışan kolektörlü makinelerin kolektöre yapışarak elektrik akımının iletilmesini sağlayan parçalarına …………………. denir.

 9. Dc Motorların hareketli kısımları olan rotor bölümündeki manyetik alanın doğal yoldan karşılandığı motor türlerine ………………………………….. denir.

 10. DC ya da AC ile çalışan makinelerde N-S kutuplarının oluşturulması için yapılmış olan sargıların yerleştirildiği kısma ……………… denir.

 11.  ………………………. sağrılarına uygulanan elektrik palsine göre istenen miktarda (7,5 ile 90 derece arası) dönme yapabilen motorlardır.

 12.  ………………….., bir devirdeki adım sayısı veya dönen motorlar için adım açısı (derece), lineer motorlar için ise adım uzunluğu (mm) olarak tanımlanır.

 13. Step motorların uç tespiti bobinlerin ………………………………. esasına dayanır. 

Aşağıdaki Soruları Doğru(D)-Yanlış (Y)olarak Cevaplayınız?

 1. ( ) Step motorlar hareket miktarının kontrol edilebilmesi yüzünden robot devrelerinde kullanılır.

 2. ( ) Step motorların düzgün bir dönme hareketi yapması için uçlarına belirlenen sırada pals uygulanır.

 3. ( ) Step motorlar sadece mikro denetleyiciler ile sürülmelidir.

 4. ( ) Motorlar elektrik enerjisinden üretilen elektromanyetik alanı kullanarak mekanik hareket elde eden cihazlardır.

 5. ( ) Fırça ve kolektör kullanılan motorlara fırçalı DC motor denir.

 6. ( ) Endüvi (Rotor); DC dinamo, DC motor ve AC seri motorun, sabit (hareketsiz) kısmıdır.

 7. ( ) Fırçalı motorların stator bölümü hareketli mıknatıstan yapılmış olanlarına sabit mıknatıslı motor denir.

 8. ( ) Fırçalı motorların stator bölümü elektro mıknatıstan yapılmış olanlarına elektro mıknatıslı motor denir.

 9. ( ) Step motorların mikrobilgisayar sistemleri ile kontrolü zordur.

 10. ( ) Step motorların durdurulması ve çalıştırılması sırasında zaman gecikmesi vardır.

SİSTEM ONARIM VE BAKIM

 1. Aşağıdakilerden hangisi günümüz anakartlarının en çok kullandığı veri yoludur? 
  A) ISA        B) AGP          C) PCI-e          D) PCI-X

 2.  Paralel porta aşağıdaki birimlerden hangisi takılabilir? 
  A) Monitör      B) Fare        C) Tarayıcı        D) Klavye

 3. Veri yolları hakkında aşağıda verilen seçeneklerden hangi yanlıştır?

A) AGP ve PCI-e sadece ekran kartları için üretilmiş veri yollarıdır. 
B) PCI ile PCI-X aynı veriyolunu ifade eder. 
C) PCI-e en hızlı veriyoludur. 
D) Veri yollarında bant genişliğinin fazla oluşu hızı artıran faktörlerdendir.

 1. Aşağıdakilerden hangisi anakart üzerinde yer almaz? 
  A) Sabit disk      B) Chipset         C) Bellek        D) İşlemci

 2. Chipset hakkında söylenenlerden hangisi doğrudur? 
  A) Anakarta takılan mikroişlemcinin hızı chipsetten değiştirilebilir. 
  B) Anakart üzerindeki tek yongadır. 
  C) Anakarttaki bilgi akış trafiğini denetler. 
  D) Chipset yongaları adlarını görevlerine göre almıştır.

 3. Portlar hakkında verilenlerden hangisi doğrudur? 
  A) Bir anakart üzerinde biri klavye diğeri fare için iki PS/2 portu bulunmalıdır. 
  B) USB portları aracılığı ile uç uca çok sayıda USB ürünü bağlanamaz. 
  C) Klavye ve fare USB porta takılmaz. 
  D) USB portuna bağlanacak donanımlar veriyolu hızını ortak paylaşır. 1. E-SATA hakkında söylenenlerden hangisi yanlıştır? 
  A) Dışarıdan bağlanacak SATA birimleri için bağlantı noktası oluşturur. 
  B) SATA ve e-SATA konnektörleri aynıdır. 
  C) Bağlanacak kablo uzunluğu 2 metre uzunluğunda olabilir. 
  D) USB’den daha hızlıdır.

 2. Aşağıdakilerden hangisi anakart formlarından değildir? 
  A) mATX      B) ATX        C) BTX       D) Tower

 3. Aşağıdaki firmalardan hangisi chipset üretmez? 
  A) Asus         B) Via          C) İntel        D) AMD

 4. BIOS’ta yapılan değişiklikler nereye kaydedilir? 
  A) RAM       B) CMOS     C) Hard disk      D) CPU

 5. Aşağıdakilerden hangisi kasa çeşitlerinden değildir? 
  A) Mid tower     B) Mini tower  

C) ATX tower       D) Desktop

 1. Aşağıdakilerden hangisi kasa içerisinde yer almaz? 
  A) External DVD-ROM B) Anakart C) RAM        D) Ekran kartı

 2. Aşağıdakilerden hangisi olmadan bilgisayar sistemi çalışır? 
  A) RAM        B) Mikroişlemci      C) Kasa        D) Disket

 3. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarın açık olduğunu gösteren ön panel ışığının iki iğneli bağlantısıdır? 
  A) SPEAK      B) PWR       C) PW LED     D) HDD-LED

 4. Aşağıdakilerden hangisi güç bağlantısı istemez? 
  A) Anakart     B) BIOS       C) Sabit disk    D) DVD-ROM 1. Aşağıda anakart hakkında verilen bilgilerden hangisi doğrudur? 
  A) Mikroişlemci tümleşik olarak gelir. 
  B) Bütün donanımlar anakart portlarına, soketlerine, slotlarına, konnektörlerine göre tasarlanır. 
  C) Sistemin veriyolu bant genişliğinin hepsini en yavaş birime tahsis eder. 
  D) Her anakart üreticisinin kendi standartları vardır.

 2. Anakartın beynini oluşturan entegre devre aşağıdakilerden hangisidir? 
  A) Veriyolu     B) AGP       C) Yonga seti       D) PCI

 3. Ekran kartı için tasarlanmış veriyolu aşağıdakilerden hangisidir? 
  A) PCI        B) PCIe x16      C) ISA         D) Port

 4. Aşağıdakilerden hangisi ATX güç kaynakları standartlarından değildir? 
  A) ATX12V+     B) AMD ATX/GES   

 C) EPS12V+      D) BTXW 12V

 1. Bir PC’nin çalışması için temel işletim sistemi olarak tanımlanan birim aşağıdakilerden hangisidir? 
  A) BIOS     B) Chipset     C) Anakart    D) CPU

 2. BIOS ayarlarında değişiklik yapıldığında yapılan değişiklikler aşağıdaki belleklerden hangisine kaydedilir? 
  A) EEPROM     B) ROM     C) CMOS    D) EPROM

 1. Aşağıdakilerden hangisi mikroişlemciyi ifade etmez?

A) MİB      B) DSP       C) CPU       D) μP

 1. 32-Bit adres hattına sahip bir işlemcinin adresleyebileceği bellek miktarı aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

A) 4 GB      B) 8 GB      C) 8 KB      D) 4 MB

 1. Aşağıdakilerden hangisi anakart seçilirken dikkat edilecek hususlardan değildir? 
  A) Alınacak anakart kasaya uygun olmalıdır. 
  B) Veriyolu hızı yüksek anakart alınmalıdır. 
  C) Grafik işlemleriyle uğraşacaklar tümleşik ekran kartlı anakart seçmelidir. 
  D) USB portu sayısı fazla olmalıdır.

 2. Aşağıdakilerden hangisi BIOS’un görevidir? 
  A) Tüm donanım birimlerini üzerinde bulundurmak 
  B) Donanımların birbirleri arasındaki bağı kurar ve onların çalışmasına olanak sağlar. 
  C) Bilgisayara girilen verileri üzerine kaydeder, istenildiğinde ilgili birime ulaştırır. 
  D) Aritmetiksel ve matematiksel işlemleri yapar.


AŞAGIDAKİ SORULARI DOĞRU YANLIŞ OLARAK CEVAPLAYINIZ?

 1. ( ) Kasa içindeki bileşenler, veriyolları aracılığı ile iletişim kurarlar.

 2. ( ) Kaydedilen ayarlar bir süre sonra kayboluyor ve sık sık CMOS Checksum error hatası alınıyorsa anakartınızın

üzerinde bulunan pilin değiştirilmemesi gerekir.

 1. ( ) USB portlar, seri ve paralel portlara göre daha hızlı çalışmaktadır.

 2. ( ) Kasaya ve çalışma alanlarına montaj yaparken iletken olmayan montaj vidaları kullanılmalıdır

 3. ( ) 450 W bir ATX güç kaynağı standart bir bilgisayar sistemi için yetersizdir

 4. ( ) Chipset, sistem veriyolu hızını belirler.

 5. ( ) SATA güç konnektörü ATX güç kaynağında bulunmaz.

 6. ( ) Bant genişliği, birim zamanda aktarılabilecek veri miktarıdır.

 7. ( ) İşlemciler sadece bilgisayarlarda bulunan donanımlardır. 

 8. ( ) İşlemciye yapması gereken işlemleri söyleyen komutlara adresleme denir. 

 9. ( ) İşlemcide komut çalıştırma birimine çekirdek (Core) denir. 

 10. ( ) RAM bellek, önbellekten daha hızlıdır. 

 11. ( ) İşlemci, kontrol sinyalleriyle tüm donanımları eşzamanlı çalıştırır. 

 12. ( ) Bilgisayarın hızlı olabilmesi için sadece işlemcinin hızlı olması yeterlidir. 

 13. ( ) Hız aşırtma (overclock) işlemi, işlemcinin daha fazla ısınmasına neden olur. 

 14. ( ) İşlemciyi soket üzerine yerleştirirken yön önemli değildir. 

 15. ( ) Anakart üzerindeki soket yapısıyla işlemcinin soket yapısı uyumlu olmalıdır. 

 16. ( ) Bir saniyelik sürede gerçekleştirilen milyon adet işlem GHz olarak tanımlanır.

 17. ( ) Bant genişliği, birim zaman aktarılabilecek veri miktarıdır.

 18. ( ) RJ-45 portu, yerel ağa ve internete bağlanmak için kullanılır.

 19. ( ) USB 3.0, USB 2.0'dan 100 kat daha hızlıdır.

 20. ( ) Ön paneldeki LED'ler ters takıldığında bilgisayar çalışmaz.
1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə