Anadolu üNİversitesi’nde elektrik-elektronik mühendiSLİĞİ Lİsans eğİTİMİ
Yüklə 44.12 Kb.
tarix28.04.2016
ölçüsü44.12 Kb.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ’NDE

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

LİSANS EĞİTİMİ
Altuğ İftar Doğan Gökhan Ece Ömer Nezih Gerek Aydın Aybar
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Anadolu Üniversitesi, 26470 Eskişehir
{ aiftar , dgece , ongerek , aaybar }@anadolu.edu.tr

Özet

Bu bildiride, Anadolu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde yürütülmekte olan lisans eğitimi çeşitli yönleriyle tanıtılmakta ve eğitimin değerlendirilmesiyle ilgili olarak başlatılan bir çalışmanın ilk sonuçları verilmektedir.Abstract

Undergradute education in the Department of Electrical and Electronics Engineering at Anadolu University is introduced in this paper. Preliminary results of a study, which has recently been started to evaluate this education, are also presented.1. Giriş

İlk kurulduğu 1982 yılında Anadolu Üniversitesi bünyesinde bir Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü bulunmasına rağmen, bu bölüm 1993 yılında kurulan Osmangazi Üniversitesi bünyesine alınmış ve aynı yıl Anadolu Üniversitesi’nde yeni bir Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ve bu fakülteye bağlı yeni bir Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü kurulmuştur. Yeni kurulan bu bölümde lisans eğitimine 1997-98 Öğretim Yılında başlanmıştır. Bölüm kadrosunda halen 13 öğretim üyesi, bir öğretim görevlisi ve 15 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Bölümdeki toplam lisans öğrencisi sayısı (Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı hariç) 2004-2005 Öğretim Yılı başı itibariyle 254’tür. Bu bildiride Bölümde uygulanmakta olan lisans ders programı ve laboratuvar olanakları tanıtılacaktır. Ayrıca, verilmekte olan lisans eğitiminin değerlendirilmesi amacıyla başlatılan bir anket çalışması da tanıtılacak ve bu çalışmanın ilk sonuçları da verilecektir.


2. Ders Programı
Anadolu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı Ek 1’de gösterilmiştir. Bölümde öğretim dili İngilizcedir. Programda ilk yıl ağırlıklı olarak, mühendislik eğitiminin vazgeçilmez bir parçası olan temel fen dersleri (toplam 27 kredilik) yer almaktadır. Ayrıca, ilk yıl programda bir adet temel mühendislik dersi (Bilgi Teknolojisi Temelleri – bu derste temel bilgiler yanında Visiual Basic dilinde programlama öğretilmektedir), öğrencilerin Türkçe ve İngilizce iletişim becerilerini geliştirmeyi amaçlayan Türk Dili ve İngilizce Okuma ve Konuşma dersleri ve Elektrik Mühendisliğine Giriş dersi bulunmaktadır. Elektrik Mühendisliğine Giriş dersinin amacı, Bölümdeki lisans eğitimine yeni başlayan öğrencilere hem bölümü ve bölümde verilen eğitimi, hem de elektrik-elektronik mühendisliği mesleğini tanıtmak ve elektrik devreleri ve elektronik başta olmak üzere, elektrik-elektronik mühendisliğinin temel bilgilerini edindirmektir.
İkinci yıl programda, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ve II dersleri ve İş Hayatı için İngilizce dersi yanında, toplam 5 kredilik seçmeli ders, iki adet temel fen dersi (Diferansiyel Denklemler ve Genel Matematik III), bir adet temel mühendislik dersi (İleri Bilgisayar Programlama – bu derste C dilinde programlama öğretilmektedir) ile toplam 20 kredilik temel elektrik mühendisliği dersleri yer almaktadır. Böylece öğrenciler ikinci yılda, birinci yılda almaya başladıkları temel fen ve mühendislik derslerini büyük ölçüde tamamlamakta ve elektrik mühendisliğinin temel konularını öğrenmektedirler.
Temel mühendislik eğitimi için gerekli görülen Genel İktisat, Mühendislik Ekonomisi ve Olasılık dersleri yanında, üçüncü yıl elektrik-elektronik mühendisliğinin değişik alanlarındaki (güç sistemleri, elektronik, işaret işleme, kontrol ve haberleşme) temel derslere ayrılmıştır. Böylece öğrencilerin bu alanları tanımaları ve bu alanlar için gerekli temel bilgileri edinmeleri amaçlanmıştır. Ayrıca üçüncü yılda öğrencilerin toplam 5 kredilik seçmeli ders ile bir adet 3 kredilik mesleki seçmeli ders almaları gerekmektedir.
Elektrik Mühendisliği Mesleği dersi ve bitirme ödevine yönelik dersler dışında dördüncü yıl tamamen seçmeli derslerden oluşmaktadır. Öğrencilerin en az iki adet üçer kredilik mesleki olmayan seçmeli ders, en az yedi adet de üçer kredilik mesleki seçmeli ders almaları istenmektedir. Mesleki olmayan seçmeli derslerin amacı, öğrencilerin değişik konularda kendilerini geliştirme olanağı bulmalarını sağlamaktır. Mesleki seçmeli derslerde ise öğrencinin elektrik-elektronik mühendisliğinin belli bir alanında uzmanlaşması amaçlanmaktadır. 2004-2005 Öğretim Yılından itibaren geçerli olmak üzere tasarlanan uzmanlaşma grupları; Güç Sistemleri, Güç ve Kontrol, İşaret İşleme ve Kontrol, Sayısal Sistemler ve Haberleşmedir. Bu grupların oluşturulmasında, öğrencilerimizin mezuniyet sonrası çalışabilecekleri alanlar ile bölüm öğretim üyelerinin uzmanlık alanları göz önünde bulundurulmuştur. Her bir öğrencinin seçtiği uzmanlaşma grubundan, en çok biri üçüncü sınıf düzeyinde olmak üzere, en az altı adet ders alması gerekmektedir. Öğrenciler, dilerlerse, diğer iki mesleki seçmeli dersi seçtikleri uzmalaşma grubu dışından da alabilmekte, böylece değişik konularda da bir temel edinme olanağı bulabilmektedirler.
EEM 405 ve 406 kodlu derslerde öğrenciler bitirme ödevlerine yönelik çalışma yapmakta, seçtikleri bitirme ödevi konusunda öğrenmeleri gereken bilgileri edinmektedirler. EEM 402 kodlu derste ise öğrencilerden bitirme ödevlerini gerçeklemeleri istenmektedir. Bitirme ödevinin araştırma-geliştirme faaliyeti niteliğinde bir bireysel çalışma olması gerekmektedir. Yapılan çalışma yeni bir cihaz veya yeni bir bigisayar programı geliştirme ve gerçekleme gibi uygulamalı bir çalışma olabildiği gibi, yeni bir kuramın veya yöntemin geliştirilmesine yönelik kuramsal bir çalışma da olabilmektedir. Dönem sonunda öğrenciden bilimsel formatta bir rapor hazırlaması ve çalışmasının sonuçlarını bir sunu ile aktarması da beklenmektedir.
3. Laboratuvar Olanakları
Bölümde şu anda eğitim amaçlı olarak Bilgisayar, Devre-Elektronik, Güç Sistemleri, Sayısal Sistemler, Mikroişlemciler, Kontrol Sistemleri Temelleri, İleri Kontrol Sistemleri ve Sayısal İşaret İşleme laboratuvarları bulunmaktadır. Haberleşme Sistemleri laboratuvarı da kurulma aşamasındadır.
Bölüme ait Bilgisayar Laboratuvarında bir servis sağlayıcı üzerinden kampus ağına ve oradan da Internete bağlı 35 adet kişisel bilgisayar bulunmaktadır. Ayrıca Mühendislik Fakültesindeki tüm öğrencilerin kullanımına açık 80 adet kişisel bilgisayar bulunan bir diğer laboratuar da mevcuttur. Öğrenciler gün boyunca bu laboratuvarlarda çalışabilmektedirler. Bu laboratuvardaki bilgisayarlarda Orcad, MATLAB, Microsoft Visual Studio gibi, elektrik-elektronik mühendisliği eğitiminde çokça kullanılan lisanslı programlar da çalışmaktadır.
Elektrik Mühendisliğine Giriş, Elektrik Devreleri Laboratuvarı ve Elektronik Laboratuvarı derslerinde kullanılan Devre-Elektronik Laboratuvarında, her birinde aynı anda iki öğrencinin çalışabildiği on masa bulunmaktadır. Her bir masada bir adet 20 MHz osiloskop, bir adet DC güç kaynağı, bir adet 2 MHz işaret üreteci ve bir adet sayısal multimetre bulunmaktadır. Ayrıca, Elektrik Mühendisliğine Giriş dersinin bazı deneylerinde kullanılan analog ölçü aletleri de bulunmaktadır.
Güç Sistemleri Laboratuvarı kapsam olarak Enerji Dönüşümü, Elektrik Makinaları ve Güç Elektroniği derslerinin hemen tüm pratik çalışma gereksinimlerini karşılayacak şekilde bir donanıma sahiptir. Laboratuvarda çeşitli tiplerde bir ve üç-fazlı motorlar, mekanik ve elektriksel yük bankaları ve basit diyotlu konverter sistemlerinden tranzistörlü konverter sistemlerine kadar çok çeşitli deney amaçlı elemanlar bulunmaktadır. Ayrıca laboratuvarda bulunan veri alma sistemi sayesinde deneyler sırasında öğrencinin deney sonuçlarını kaydetmek yerine deneyin kendisine yoğunlaşması sağlanmıştır. Bu laboratuvar [1]’de daha detaylı olarak tanıtılmaktadır. İlgili dersler yanında bu laboratuvar öğrencilerin bitirme ödevi çalışmalarında da kullanılmaktadır.
Sayısal Sistemler Laboratuvarında, her birinin üzerinde kendi güç kaynağı ve ölçü aleti bulunan sayısal sistemler deney setleri kullanılmaktadır. Mikroişlemciler Laboratuvarında ise, Motorolla 68HC11 ve 68000 mikroişlemci deney setleri bulunmaktadır. Sayısal İşaret İşleme Donanımı dersi için kullanılan Sayısal İşaret İşleme Laboratuvarında da Texas Instruments Sayısal İşaret İşleme setleriyle deneyler yapılmaktadır. Mikroişlemciler ve Sayısal İşaret İşleme Laboratuvarlarından öğrenciler bitirme ödevleri çalışmalarında da yararlanmaktadırlar.
Kontrol Sistemleri Temelleri Laboratuvarı, her biri birinci ve ikinci dereceden sistemlerin gerçeklenebildiği bir analog ünite, bir servo motordan oluşan mekanik ünite, analog-sayısal ve sayısal-analog çeviriciler içeren bir sayısal ünite, bir osiloskop ve bir kişisel bilgisayardan oluşan, altı deney grubu içermektedir. Bu laboratuvar Kontrol Sistemleri Temelleri ve Kontrol Sistemleri Laboratuvarı derslerinde kullanılmaktadır. Kontrol Sistemleri Laboratuvarı dersinde ayrıca, bir ters sarkaç sistemi, altı serbestlik dereceli bir robot kolu ve PLC setlerinin bulunduğu İleri Kontrol Sistemleri Laboratuvarı da kullanılmaktadır. Bu laboratuvar ayrıca öğrencilerin bitirme ödevi çalışmalarında da kullanılmaktadır.
4. Eğitimin Değerlendirilmesi
Bölümde verilen eğitimin değerlendirilmesi amacıyla, mezunlara yönelik bir anket çalışması ilk kez 2002 yılı sonunda o andaki tüm mezunları kapsayacak şekilde uygulanmıştır. Anket formu gönderilen mezunların %75’inden yanıt alınmıştır. Gelen yanıtlardan, mezunlarımızın çoğunun kısa zamanda iş bulduğu ve yaklaşık yarısının eğitimlerine (yüksek lisans programları veya sertifika programları) devam ettiği anlaşılmaktadır. Mezunlarımızın değişik sektörlerde iş başvurusu yaptıkları ve iş buldukları da görülmektedir. Bu sektörler arasından bilişim sektörü ve eğitim sektörü öne çıkmaktadır. Anket sonuçlarına göre, mezunlarımız aldıkları eğitimi genel olarak yeterli bulmaktadırlar. Ancak, pek çok mezunumuz derslerin teorik içeriğinin yoğun olmasına karşın, uygulamalara yeterince yer verilmediğinden yakınmaktadır.
Söz konusu anket güncellenerek (Bkz. Ek 2) 2005 yılı başında elimizde adresi bulunan eski ve yeni tüm mezunlara gönderilmiştir. Bu çalışmanın sonucu henüz alınmamış olmakla birlikte, bu bildirinin sunum tarihine kadar sonuçların alınması beklenmektedir. Bu sonuçlar ve sonuçların değerlendirmesi sempozyum sırasında sözlü olarak sunulacaktır. Anketin her yıl hem eski hem de yeni mezunlarla tekrarlanması planlanmaktadır. Böylece, birkaç yıl sonra elde edilen sonuçların Bölümde verilen eğitimin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesine olanak vereceği ve bu değerlendirme ışığında eğitimin daha da iyileştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılabileceği umulmaktadır.
5. Sonuç
Bu bildiride Anadolu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde verilmekte olan lisans eğitimi ve bu eğitimin değerlendirilmesi amacıyla başlatılan bir anket çalışması tanıtılmıştır. Bölüm hakkında güncel bilgiye Bölümün web sitesinden (http://www.mm.anadolu.edu.tr/eee) ulaşmak mümkündür. Başlatılan anket çalışmasının sonuçlarının Bölümde verilen eğitimi iyileştirme çalışmalarına ışık tutması beklenmektedir.
Kaynakça
[1] Ece, D. G. ve Ağalar, Ş., “Elektrik güç sistemleri alanında öğrenci katılımının artırılması:

Enerji Kalitesi Laboratuvarı örneği,” Elektrik, Elektronik, Bilgisayar MühendislikleriEğitimi 1. Ulusal Sempozyumu ve Sergisi Bildirileri, Nisan-Mayıs 2003, Ankara.

Ek 1. Lisans Ders Programı
1. YARIYIL 2. YARIYIL

MAT 113 Calculus I 4+2 5 MAT 114 Calculus II 4+2 5

KİM 113 General Chemistry 4+0 4 FİZ 106 Physics II 4+0 4

FİZ 105 Physics I 4+0 4 FİZ 108 Physics Laboratuary II 0+2 1

FİZ 107 Physics Laboratuary I 0+2 1 MAT 251 Linear Algebra 3+0 3

İNG 250 Reading and Speaking in BİL 158 Fundamentals of Information

English 2+0 2 Technology 2+2 3

TÜR 103 Türk Dili 4+0 4 EEM 102 Introduction to Electrical Engineering 4+2 5

20 21

3. YARIYIL 4. YARIYIL

MAT 219 Differential Equations 2+2 3 EEM 208 Electromagnetic Fields and Waves 4+0 4

MAT 225 Calculus III 3+0 3 EEM 232 Digital Systems I 4+0 4

BİL 255 Advanced Computer Programming 3+0 3 EEM 238 Digital Systems Laboratory 0+2 1

EEM 205 Circuit Analysis 4+2 5 EEM 244 System Dynamics 4+0 4

EEM 206 Electrical Circuits Laboratory 1+2 2 İNG 360 English for Business 2+0 2

TAR 157 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0 2 TAR 158 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0 2

Seçmeli Ders (1) - 2 Seçmeli Ders (1) - 3

20 20

5. YARIYIL 6. YARIYIL

EEM 305 Signals and Systems 3+0 3 EEM 306 Introduction to Communications 3+0 3

EEM 311 Principles of Energy Conversion 3+2 4 EEM 336 Microprocessors I 3+2 4

EEM 321 Electronics I 3+0 3 EEM 342 Fundamentals of Control Systems 3+2 4

EEM 328 Electronic Laboratuary 1+2 2 İKT 356 Engineering Economics 3+0 3

İST 213 Probability 3+0 3 Mesleki Seçmeli Ders (1) - 3

İKT 151 Economics 3+0 3 Seçmeli Ders (1) - 3

Seçmeli Ders (1) - 2 20

20

7. YARIYIL 8. YARIYIL

EEM 401 Professional Aspects of EEM 402 Electrical and Electronics

Electrical Engineering 1+0 1 Engineering Applications 0+4 2 EEM 405 Selected Topics in Electrical and EEM 406 Selected Topics in Electrical and

Electronics Engineering I 1+2 2 Electronics Engineering II 1+2 2 Mesleki Seçmeli Dersler (4) - 12 Mesleki Seçmeli Dersler (3) - 9 Seçmeli Ders (1) - 3 Seçmeli Ders (1) - 3 18 16MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER
NÜM 301 Numerical Methods 3+0 3 EEM 477 Digital Signal Processing 3+0 3

EEM 322 Electronics II 3+0 3 EEM 478 Digital Signal Processing Hardware 1+4 3

EEM 334 Digital Systems II 3+0 3 EEM 479 Electrical Installation Systems 2+2 3

EEM 467 Digital Communications 3+0 3 EEM 480 Algorithms and Complexity 3+0 3

EEM 468 Adv’d Communication Techniques 3+0 3 EEM 482 Fundamentals of Data Networks 3+0 3

EEM 469 Communication Electronics 3+0 3 EEM 485 Digital Electronic Circuits 3+0 3

EEM 470 Microwaves and Antennas 3+0 3 EEM 486 Computer Architecture 3+0 3

EEM 471 Electrical Machinery I 2+2 3 EEM 489 Microprocessors II 2+2 3

EEM 472 Electrical Machinery II 2+2 3 EEM 490 Nonlinear Systems 3+0 3

EEM 473 Power Systems Analysis I 3+0 3 EEM 491 Linear Control Systems 3+0 3

EEM 474 Power Systems Analysis II 3+0 3 EEM 493 Digital Control Systems 3+0 3

EEM 475 Power Electronics I 3+0 3 EEM 494 Control Systems Laboratory 1+4 3

EEM 476 Power Electronics II 2+2 3 EEM 496 Communication Systems Laboratory 1+4 3
Not: İsimleri İngilizce yazılı dersler İngilizce olarak okutulmaktadır. Ders isimlerini takiben verilen değerler, dersin haftalık teorik+uygulamalı ders saatini ve kredi değerini göstermektedir.

Ek 2. Anket Formu

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ


ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

MEZUNLARI İÇİN ANKET FORMU


  1. Bölümümüzde lisans eğitimine başladığınız ve mezun olduğunuz tarihleri yazınız.

Başlangıç tarihi (Hazırlık hariç): Mezuniyet tarihi:


  1. Mezun olduğunuz uzmanlık alanını işaretleyiniz (karma alanlardan mezun oldu iseniz ilgili tüm alanları işaretleyiniz).

( ) Bilgisayar/Sayısal sistemler ( ) Kontrol ( ) Haberleşme

( ) Sinyal İşleme ( ) Güç Sistemleri
  1. Mezuniyetinizden sonra eğitiminize devam ettiniz mi/ediyor musunuz? Cevabınız evet ise devam ettiğiniz/etmekte olduğunuz kurum ve programları (varsa uzmanlık alanı belirterek) ve aldığınız dereceleri yazınız.


  1. Mezun olduktan sonra iş başvurusunda bulunduğunuz sektörleri işaretleyiniz (birden fazla şık işaretleyebilirsiniz).

( ) Bilişim Sektörü ( ) İmalat Sektörü

( ) Bilgisayar Donanım Sektörü ( ) Mühendislik Hizmetleri Sektörü

( ) Telekomünikasyon Sektörü ( ) Diğer Sektörler (Belirtiniz)

( ) Eğitim Sektörü ......................................................

( ) Hiç Başvurmadım ......................................................
5- Bölümümüzde aldığınız lisans eğitimi yeterli oldu mu?

( ) Evet ( ) Hayır

Cevabınız hayır ise, lütfen açıklayınız (gerekirse ek sayfa kullanınız):  1. Bölümümüzde aldığınız dersler arasında, çalışma hayatınızda en çok yararlandığınız dersleri yazınız.  1. Bölümümüzde aldığınız lisans eğitiminde eksik bulduğunuz yönleri yazınız.  1. Bölümümüzde aldığınız lisans eğitiminde gereksiz bulduğunuz yönleri yazınız.  1. Çalışıyorsanız, çalışmakta olduğunuz sektörü işaretleyiniz.

( ) Bilişim Sektörü ( ) İmalat Sektörü

( ) Bilgisayar Donanım Sektörü ( ) Mühendislik Hizmetleri Sektörü

( ) Telekomünikasyon Sektörü ( ) Diğer Sektörler (Belirtiniz)

( ) Eğitim Sektörü ......................................................Çalışmakta olduğunuz işyerindeki görev tanımınızı (kısaca) yazınız.


  1. Bölümümüzdeki mezun bilgilerini güncellemek için, size ulaşılabilecek telefon, e-posta ve posta adresleriniz ile, varsa, çalıştığınız kurum ve birimin adını ve adresini yazınız.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə