„amazonka” za 2008 r. Informacje ogólne
Yüklə 37.06 Kb.
tarix27.04.2016
ölçüsü37.06 Kb.
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

z działalności Stowarzyszenia Rehabilitacyjnego Kobiet po Mastektomii „AMAZONKA”


za 2008 r.

 1. Informacje ogólne:

  1. Nazwa Stowarzyszenia: STOWARZYSZENIE REHABILITACYJNE KOBIET PO MASTEKTOMII „AMAZONKA”

  2. Siedziba i adres: ul. Dmowskiego 1 37-450 STALOWA WOLA

  3. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego jako organizacji pożytku publicznego: 23.06.2005 r.

  4. Nr KRS: 0000015673

  5. NIP: 865-20-66-673

  6. REGON: 8303906636

  7. Konto bankowe:

PKO BP O/Centrum STALOWA WOLA
90 1020 4939 0000 0302 0003 4371

 1. Skład Zarządu:

  1. Prezes: HALINA DĄBROWSKA

  2. p.o.Wice Prezes: WANDA JAKIMIAK

  3. Skarbnik: BERNARDYNA PERETA

  4. Księgowa – członek Zarządu TERESA KOCHAŃSKA

  5. sekretarz : TEODORA PROSZAK

  6. członek zarządu: EWA ROGOWSKA

  7. członek zarządu: GAUZE ALINA 1. Komisja rewizyjna:

  1. Ryszarda Wdowiak - przewodnicząca

  2. Józefa Kuter - członek

  3. Maria Kieliszek – członek
 1. Cele Stowarzyszenia znajdują się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie, a w szczególności odnoszą się do:

  1. Prowadzenia działań mających na celu profilaktykę leczniczą kobiet po mastektomii,

  2. Pozyskiwanie i wymiana informacji na temat raka piersi,

  3. Propagowania działań tematycznych związanych z profilaktyką chorób nowotworowych u kobiet.

  4. Udzielanie wsparcia emocjonalnego kobietom po mastektomii i ich rodzinom,

  5. Reprezentowanie interesów kobiet po mastektomi.
 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

  1. Współpracę z innymi organizacjami społecznymi o podobnym zakresie

działania, także z placówkami służby zdrowia i pomocy społecznej, także

z innymi instytucjami i grupami społecznymi w realizacji działań statutowych.
  1. Organizację:

   • rehabilitacji stacjonarnej i wyjazdowej,

   • warsztatów szkoleniowych, tematycznych

   • lobby kobiet po mastektomii

   • szerokiej informacji o zaopatrzeniu dla kobiet po mastektomii,

   • imprez kulturalnych, turystycznych, integracyjnych.

  2. Prowadzenie:

   • szeroko rozumianego poradnictwa,

   • grup samopomocowych i wsparcia

   • działalności wolontarystycznej i charytatywnej

   • działalności wydawniczej , informacyjnej

   • patronatu nad sklepami specjalistycznymi

  3. Pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych na realizację zadań

Stowarzyszenia.

  1. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów

.i współpracy między społecznościami.


 1. W 2008 r. Stowarzyszenie zrealizowało następujące przedsięwzięcia:

  1. Zorganizowano i prowadzono całoroczną rehabilitację na sali gimnastycznej

jeden raz w tygodniu po jednej godzinie (każda środa)

  1. Zorganizowano i prowadzono całoroczną rehabilitację w wodzie na basenie

2 razy w tygodniu po jednej godzinie (każdy wtorek i sobota)

  1. W dniach od 8 – 10.06.2007 r. zorganizowana została 5-dniowa turystyczno-krajoznawcza, historyczna, integracyjna wyprawa p.n. „PO ZDROWIE I NAUKE DO USTRONIA” w terminie od 4 – 8 czerwca 2008r., w której uczestniczyło 40 beneficjentów.

Podczas pobytu - uczestnicy mieli zagwarantowane: noclegi, całodzienne wyżywienie, ubezpieczenie, dojazd autokarem. Podczas pobytu w O.R.MUFLON” w Ustroniu zorganizowane zostało spotkanie z kapelą folklorystyczną z Beskidu Niskiego, odbyła sie wyprawa na CZANTORIĘ oraz wyprawa z przewodnikiem do Cieszyna. 4-krotnie udostępniono nam baseny z woda solankową, przez 1 godzinę dziennie.

Zorganizowane zostało integracyjne ognisko z pieczeniem kiełbasek oraz uroczysta pożegnalna kolacja z udziałem zespołu muzycznego HORNET.

Uczestnicy brali udział w wyprawie turystycznej na POLANICĘ i do Leśnego Parku Niespodzianek.


  1. W terminie od 30.09.2008 – 13.09.2008 r. członkinie Stowarzyszenia przebywały na :

14-to-dniowym turnusie rehabilitacyjnym w KOŁOBRZEGU dla 19 osób.

W trakcie trwania turnusu :   • zorganizowano specjalistyczną terapie usprawniającą, zleconą indywidualnie przez lekarza uzdrowiskowego. Wszyscy beneficjenci uczestniczyli w co najmniej 3-ch zabiegach dziennie, innych niż rehabilitacja na basenie.

   • Zorganizowano terapię usprawniającą, grupową w odzie na basenie, na terenie Ośrodka „MAGNOLIA” przez 10 dni po 1 godzinie dziennie,

   • Zorganizowana została 6 godzinna gimnastyka grupowa, usprawniająca całościowo, na sali gimnastycznej.

   • Zorganizowane zostały dwie wyprawy turystyczno – krajoznawcze, w tym rejs statkiem po morzu oraz autokarowa wyprawa do Centrum Roślin, Krzewów i aranżacji ogrodów „HORTULUS” w Dobrzycy.

   • Zorganizowane zostało zwiedzanie Kołobrzegu z przewodnikiem,

   • Zorganizowane zostały dwa uroczyste spotkania integracyjne, w tym jedno z AMAZONKAMI z Kołobrzegu,

   • Zorganizowane zostało wyjście na musical „WIECZÓR Z CZARDASZEM”

   • Z inicjatywy niektórych uczestniczek pobytu zorganizowane zostało integracyjne spotkanie pożegnalne w „zieloną noc” p.n. „ŻEGNAMY MORZE,

   • Zorganizowane zostały 4-godzinne warsztaty terapeutyczno – relaksacyjne z psychologiem IWONĄ PUTA na temat radzenia sobie z kryzysem emocjonalnym w chwili zagrożenia życia.

   • Na miejsce beneficjentki dowiezione zostały transportem PKP,

   • A z powrotem do miejsca zamieszkania dowiezione zostały autokarem.

  1. W dniu 4 października 2008 członkinie Stowarzyszenia wraz z najbliższymi uczestniczyły w zadaniu p.n. „WYJŚCIE Z IZOLACJI SPOLECZNEJ POPRZEZ INTEGRACJE DUCHOWĄ I ŚWIADOME UCZESTNICTWO w Dziękczynnej, Ogólnopolskiej Pielgrzymce Kobiet po Mastektomii do CZĘSTOCHOWY.

W sumie w Pielgrzymce udział wzięło 30 kobiet.

  1. Ze względów braku środków finansowych nie została zorganizowana wyprawa turystyczna do Łążka Ordynackiego p.n. „ZNASZ LI TEN KRAJ”

  2. Członkinie Stowarzyszenia brały udział w uroczystych spotkaniach integracyjnych zorganizowanych przez Tarnobrzeskie i Mieleckie „AMAZONKI”.

  3. 12-to krotnie, w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca organizowane były spotkania dla wszystkich, zrzeszonych w Stowarzyszeniu „AMAZONEK”, w tym, w dniu 2stycznia 2007 bardzo uroczyste „Spotkanie JUBILEUSZOWO Opłatkowe u Stalowowolskich AMAZONEK”.

Na tym spotkaniu Stalowowolskie AMAZONKI gościły Panie Posłanki RENATĘ BUTRYN I KRYSTYNĘ SKOWROŃSKLĄ, przedstawicieli samorządu lokalnego, personel medyczny oraz zaprzyjaźnione z nami osoby oraz AMAZONKI z Mielca i Tarnobrzegu.

Podczas Jubileuszowego spotkania po raz pierwszy przyjęto w poczet HONOROWYCH CZŁONKIŃ STOWARZYSZENIA Panie: JANINĘ SAGATOWSKĄ i BOGUSŁAWĘ BANASIK.


Podczas tego spotkania odbyła się 2-godzinna multimedialna prezentacja 10-letniej działalności Stowarzyszenia.

Uroczyste wieczór umilał zaprzyjaźniony ze Stowarzyszeniem zespół muzyczny HORNET z Mielca.


  1. W grudniu 2008 r. 19 członkiń Stowarzyszenia wyróżnionych zostało przez Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych i Urząd Gminy STALOWA WOLA dyplomem „WOLONTARIUSZ ROKU 2008”

  2. Honorowy tytuł „WOLONTARIUSZ ROKU 2008 – III miejsce ” przypadł także AMAZONCE z naszego Stowarzyszenia HALINIE NIERADCE i trafił do Stalowowolskich Amazonek po raz trzeci z rzędu, bowiem

w 2006 r. tytułem tym obdarzona została HALINA DĄBROWSKA.

a w 2007 r. RYSZARDA WDOWIAK.

PONADTO:

  1. 7 kwietnia 2008 r. dr EWA KOSSAK - psycholog terapeuta wygłosiła prelekcję na temat radzenia sobie z kryzysem emocjonalnym, związanym z chorobą, rokowaniami i śmiercią.

  2. W dniu 5.05.2008 r. mgr farmacji ZOFIA RAJZER (członkini Stowarzyszenia) zaprezentowała bardzo ciekawą prelekcję dotyczącą leków i paraleków.

  3. 4 czerwca 2007 r. odbył się pokaz wyrobów firmy „AMOENA”

.

 1. W 2008 roku liderki Stowarzyszenia uczestniczyły w:
  1. Halina DĄBROWSKA i WANDA JAKIMIAK w dniu 16.04.2009r. uczestniczyły w konferencji pt. SPLOT DOBRYCH PRAKTYK” zorganizowanej w Stalowej Woli, gdzie odbyła się prezentacji najlepszych i sprawdzonych rozwiązań ekonomicznych podejmowanych przez Stowarzyszenia w Polsce w tym. Prezentacja naszego Stowarzyszenia.

  2. W dniu 26.06.2008r. HALINA DĄBROWSKA brała udział w spotkaniu w Urzędzie Miasta Stalowa Wola, dotyczącym współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w ramach projektu „RÓŻNE PROBLEMY – JEDNA METODA BUDOWANIA WSPÓLPRACY SAMORZADU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA RZECZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH”

  3. 4 listopada 2008 r. Halina DĄBROWSKA wzięła udział w debacie przedstawicieli Stowarzyszeń dotyczącej prac nad projektem Uchwały Rady Miejskiej „Przyjęcie Rocznego Programu Współpracy Miasta Stalowa Wola z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009r.”

  4. 16 i 17 listopada 2008 r. HALINA DABROWSKA i WANDA JAKIMIAK reprezentowały Stalowowolskie Stowarzyszenie na JUBILEUSZU XV LECIA FEDERACJI STOWARZYSZEŃ ‘AMAZONKI” w Poznaniu.

  5. 29 listopada 2008r. odbyła się debata w Centrum Onkologii w Warszawie „RAK PIERSI W POLSCE – między prawdą, nauką a polityką czekania na cud” na którą zaproszenie imienne otrzymała Halina Dąbrowska. Niestety, ze względu na stan zdrowia nie mogła w niej uczestniczyć.
 1. Stowarzyszenie prowadziło szeroką akcję promocyjną, także na łamach prasy i w telewizji lokalnej.

Ukazało się szereg artykułów prasowych i telewizyjnych

na temat działalności Stowarzyszenia, na temat problemów związanych

z leczeniem osób chorych na nowotwory, oraz szereg wywiadów ze specjalistami z zakresu onkologii.

22 kwietnia 2008 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Rozwadowie przedstawicielki Zarządu Stowarzyszenia brały udział w Międzyszkolnej Konferencji P.N. „profilaktyka raka piersi” prezentując multimedialnie osiągnięcia Stowarzyszenia na tym polu. W konferencji uczestniczyło ok. 500 uczniów w wieku od 16 – 19 lat, w tym wielu chłopców, także szerokie grono pedagogiczne, lekarze.

15.11.2007 r. na sesji Rady Miasta Halina Dąbrowska przedstawiła działalność Stowarzyszenia i wniosła tematy związane z rozwojem Stowarzyszenia w latach 2007-2013.


 1. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej:

Stalowowolskie Stowarzyszenie „AMAZONKA” nie prowadzi działalności

gospodarczej.

 1. W 2008 r. Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwały w zakresie:

Uchwała nr 1/2008 :

Przyjąć w poczet HONOROWYCH CZŁONKIŃ STOWARZYSZENIA Panią BOGUSŁAWĘ BANASIK.

Uchwala nr 2/2008

Przyjąć działania na 2008 r. w postaci:  1. Organizacja spotkań dla wszystkich członkiń stowarzyszenia – w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w sali konferencyjnej MOPS ul. Dmowskiego 1

  2. Utrzymać rehabilitacje na basenie 1 raz w tygodniu

  3. Zorganizować 1 dniową wyprawę „Znasz li ten kraj – Łążek Garncarski” w dniu 9 maja 2008

  4. Zorganizować 5-dniową wyprawę do Ustronia w terminie 4 – 8.06.2008r.

  5. Poczynić starania o ustalenie miejsca organizacji turnusu rehabilitacyjnego w miesiącu wrześniu 2008 r. i pozyskać środki finansowe na realizację zadania

  6. Zorganizować pielgrzymkę do Częstochowy w dniu 4.10.2008 r. oraz pozyskać na ten cel środki finansowe.

Uchwała nr 3/2008

1.Utrzymać w 2008 r. wysokość odpłatności za basen – 15 zł miesięcznie

2.W 2008 r. wysokość odpłatności za rehabilitację na sali gimnastycznej wynosić będzie 5 zł.

3. Odpłatność od członkini Stowarzyszenia na 1-dniową wyprawę do Łążka garncarskiego ustala się w wysokości 35 zł.

4. Odpłatność od członkini Stowarzyszenia na 5-dniową wyprawę do USTRONIA ustala się w wysokości 180 zł.

5. Odpłatność od członkini Stowarzyszenia ustala na pielgrzymkę do Częstochowy ustala się w wysokości 35 zł.Uchwała nr 4/2008

 1. Ustala się odpłatność na organizację turnusu w Kołobrzegu w wysokości 350 zł od członkini i opiekuna

 2. Przyjąć w poczet Honorowych Członkiń Stowarzyszenia Panią JANINĘ SAGATOWSKĄ.

UCHWAŁA NR 5

 1. Nominować na „WOLONTARIUSZ ROKU 2008 „ kol. HALINĘ NIERADKA

 2. Nominować na wyróżnienie „Wolontariusz Roku 2008” osoby:

  • WANDA JAKIMIA

  • TERESA KOCHAŃSKA

  • BERNARDYNA PERETA

  • KUTER JÓZEFA

  • MAŁGORZATA CZWARNO SIEROŃ

  • RYSZARDA WDOWIAK

  • HALINA DĄBROWSKA

  • TEODORA PROSZAK

  • HALINA KOSTYRA

  • MARIA OLEJARCZYK

  • MARAI ŁABĘCKA

  • HELENA ĆWIKŁA

  • WALICKA JADWIGA

  • ROMANA KOZŁOWSKA

  • ISKRA KRYSTYNA

  • EWA ROGOWSKA

  • ALINA GAUZE


UCHWALA NR 6.

  1. Oddelegować na uroczystość jubileuszu XV lecia działalności Federacji „AMAZONEK” w Poznaniu w dniach 17-18 listopada osoby:

Halinę Dąbrowską , Wandę Jakimiak, Adama Jakimiaka – jako kierowcę samochodu i pokryć koszty podróży samochodem z konta Stowarzyszenia na podstawie przedłożonych faktur za paliwo wykorzystane na trasie Stalowa Wola- Poznań – Stalowa Wola oraz koszty poczęstunku na trasie j.w. na podstawie przedłożonych faktur.

  1. Zakupić upominek okolicznościowy od Stalowowolskich Amazonek z okazji 15-lecia Jubileuszu Federacji do kwoty 150 zł.

 1. Spotkanie Noworoczne opłatkowe u Stalowowolskich Amazonek wraz z zaproszonymi delegacjami z innych klubów i gośćmi wspierającymi – zorganizować w dniu 5 stycznia 2009r.

 2. Spotkanie Noworoczne Karnawałowe u Stalowowolskich Amazonek zorganizować w dniu 24 stycznia 2009 r. w Miejskim Domu Kultury

 3. Koszty dotyczące pktu. 3 i 4 ustalone zostaną do 10 grudnia 2008r.
 1. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł:

Przychody z działalności statutowej: 68 616,43

W tym:


 • składki członkiń określone statutem: 1 407,-

 • dotacje z Gminy STALOWA WOLA 10 000,-

 • dotacje z PCPR Starostwa Powiatowego – PFRON 8 248,-

 • dotacje z Urzędu Marszałkowskiego 14 400,-

 • odpisy z 1 % 7 871,38

 • darowizny 8 600,-

 • przychody z działalności statutowej odpłatnej – 20 291,56

Przychody finansowe: 10,74

Koszty finansowe 30,50


 1. Informacje o poniesionych kosztach:

1. Koszty realizacji zadań statutowych . 57 378,07

2. Koszty administracyjne 10 210,36

w tym:


* materiały biurowe 838,62

 • usługi obce 3 461,65

 • podatki i opłaty 332,00

 • wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne

i inne świadczenia 2 583,00

* pozostałe 2 995,09
 1. Dane o:

  1. Liczbie osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu z podziałem wg zajmowanych stanowisk :

   • nie dotyczy. Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników.

  2. Łączna kwota wynagrodzeń, nagród, premii i innych świadczeń dla osób

zatrudnionych w Stowarzyszeniu:

- nie dotyczy.  1. Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego rocznie członkom zarządu i innych organów Stowarzyszenia:

- nie dotyczy. Wszyscy członkowie działają wolontarystycznie.

 1. Informacje o rozliczeniach Stowarzyszenia z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych:

Składane są roczne zeznania podatkowe CIT8
Zobowiązania podatkowe.

 • podatek dochodowy od osób fizycznych: - nie dotyczy

 • zobowiązanie wobec ZUS - nie dotyczy

 • należny podatek - nie dotyczy

Sprawozdanie składaHalina Dąbrowska

Prezes Stowarzyszenia


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə