Almanca (haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati)
Yüklə 88.29 Kb.
tarix26.04.2016
ölçüsü88.29 Kb.
ALMANCA (haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati)
GİRİŞ

Yeni müfredata göre Alman dili ikinci yabancı dil olarak (seçime göre) ilk kez lisede okutulacaktır.AMAÇ

 • Dilin dört önemli becerisinin gelişimi,

 • Alman diline ve kültürüne mensup olan insanlarla okul içinde ve dışında öğren­cilerin iletişimde beceriklik kazanmaları,

 • Alman kültürünü, kendi kültür ve adetleri ile üretken bir şekilde karşılaştırıp öğren­cilerin beceri kazanmaları, ayrıca kazanılan bu görüşleri kullanıp,dünya gelişimi ve kendisi ile ilgili ön yargıyı yıkmasıdır.

 • Alman dilinin yapısından ve kurallarından yararlanarak, kendi anadilini daha bilinçli bir şekilde kullanmaları, Alman dilinden edindikleri becerileri bağımsız bir şekilde geliştirip, bu tabana dayanarak diğer yabancı dilleri öğrenmeleri.

Kosova’da Alman dilindeki öğretimin asıl hedefi Priştine’deki “Eçrem Çabey” filoloji lisesinde iki yıl önce başlayan projenin deva­mıdır, bu projenin öğrencilerin becerilerini arttırıp, Alman Kültür Bakanlığı’nca yayınlanan Alman Dili I ve II imtihanını tamamlayıp Dip­loma sahibi olmaları. Bu diploma ile Alman dilinden imtihana hiç çıkmadan istedikleri Alman Üniversitesine kaydını yaptırabilmeleridir.

Almancanın öğrenildiği ilk sene

Amaç 1

Basitçe lisan irtibatının oluşması

Amaç 2

Eşyaların ve faliyetlerin adlandırıp tanımlanması

Amaç 3

Direktifleri anlamak, soruları cevaplandırmak

Amaç 4

Zaman ve alanda intibak

Amaç 5

Lisan irtibatının oluşması

Amaç 6

Lisanla ilgili bilgilerin alışverişi

Müfredat yatay düzlemde, yani soldan sağa doğru da okunabilir.X. Sınıf

XI. Sınıf

XII. Sınıf

XIII. Sınıf

Amaç 1

Basitçe lisan irtibatının oluşması

Birbiriyle konuşma

Lisan irtibatı boyunca

kişisel bilgilerini paylaşmak

Olayları rapor etmek

Yatay düzlemdeki okunuşta birşey farkedilir. Amaç 1 birinci seneden ikincisine, üçüncüsünden dördüncü seneye göre genişletilmesi, çünkü herbiri ”Lisan irtibatı” ile bağlıdır. Demek ki konu aynı kalır, fakat bir üst düzeyde ve daha zor bir şekildedir. Yani bütün amaçlar her yıl tekrarlanır, hep daha zor düzenlemelerle ve daha fazla lügatla.Dil Becerileri, Dilbilgisi Kapsamı, Konu Alanları

“Lisan becerikliği” örnek tümceler verilirken, “Dilbilgisi envan­teri” ‘le ise belirli amaçlarla takip edilen alanlar yani lisan kıvraklığı verilir.

Sözcük dağarcığı, cümlelerde örnek teşkil eder ve öğretmen tarafın­dan sistematik bir biçimde geliştirilir.

Program içeriği imla’nın en yeni kurallarına dayanarak yazılmalıdır.

Öğrenciler anadili alfabesini önceden bildiklerine göre, Türkçe ve Al­man­ca’nın sesbirimi ve yazımının kısmen bağdaşmazlığı pek büyük bir sorun yaratmayacaktır.

Müfredatta gösterilen Dilbilgisi amaçları, mecburi ve asgari bir prog­ram olarak görülmelidir.

Bir amacın, önceki amaca dayanarak inşa edilmesi nedeniyle, amaç­ların sıralanması zorunludur.

Daha önceden belirtildiği gibi, konu alanları bilerek açık bırakıl­mış­tır, çünkü bu müfredata göre okul kitapları hazırlanacaktır. Somut konu­lar belirlenseydi, bu tabana dayanarak belirli ve dilbilgisi amaçları elde edilseydi, kitap yazan müellif için sınır oluşturulurdu.

Avrupa Tasarısına intibak olan Alman Kültür Bakanlığı konferansı, konuların “yabancı dil olan Almancanın program tasarısı” tarafından seçilmiş alanlardan öneril­mesi tavsiye edilir.


- Grundlegende Existenzerfahrungen

- Die persönliche Identität

- Partnerbeziehungen

- Alltag und Familie

- Individuum und Gesellschaft

- Wohnen


- Erziehung

- Arbeit


- Versorgung

- Gesundheitsfürsorge - Freizeitgestaltung

- Sport


- Mensch und Natur

- Mobilität und Verkehr

- Kommunikation

- Wissenschaft und Technik

- Kunst und Kreativität

- Norm- und Wertorientierung

- Zeitlich-historische Erfahrungen

- Geistige und seelische Dimensionen
PRORAM İÇERİĞİ

GENEL AMAÇLAR
1. LERNJAHR
Lernziel 1

Lerninhalte

Einfache

sprachliche

Kontakte

herstellen


Sprechfertigkeiten
Jemanden begrüßen

 • Guten Tag!

 • Guten Morgen!

 • Guten Abend!

 • Hallo!
Sich verabschieden

 • Auf Wiedersehen!

 • Gute Nacht!
Reagieren

 • Ja, bitte.

 • Nein, danke.
Sich vorstellen

 • Ich heiße ...

 • Mein Vorname ist ...

 • Mein Nachname ist ...

 • Dein Vorname ist ...

 • Dein Nachname ist ...

 • Ich wohne in ...

 • Ich bin Schüler.
Fragen

 • wie heißt du?

 • wo wohnst du?

 • was bist du?
Grammatik

 • Aussagesätze

 • Verben in der 1. und 2. Person Singular

 • Personalpronomen in der 1. und 2. Person Sin­gular im Nominativ

 • Einfache Fragesätze

 • Sein als Vollverb in der 1. und 2. Person Sin­gular

1. LERNJAHR

Lernziel 2

Lerninhalte


Gegenstände

und

Tätigkeiten

benennen und

beschreiben,

nach

Gegenständen

fragen
Sprechfertigkeiten

Fragen

 • Was ist das?

 • Ist das ein/eine/ein ...?

 • Ist das dein/deine/dein ...?

 • Was machst du?

Benennen

 • Das ist der/die/das ...

 • Das sind die ...

 • Das ist ein/eine/ein ...

 • Das sind ...

Beschreiben

 • Der/Die/Das ... ist ...

 • Die ... sind ...

 • Das ist mein/meine/mein/...

 • Das ist dein/deine/dein ...

 • Ich lerne ...

 • Wir lernen ...

Verneinen

 • Nein.

 • Das ist kein/keine/kein ...

 • Das ist nicht mein/meine/mein ...

 • Das ist nicht dein/deine/dein ...

Grammatik

  • Einfache Fragesätze

  • Bestimmter Artikel im Nominativ Singular und Plural

  • Unbestimmter Artikel im Nominativ Singular und Plural

  • Possessivpronomen in der 1. und 2. Person im Nominativ Singular

  • Nomen im Nominativ Singular und Plural

  • Adjektive in prädikativer Stellung

  • Sein als Vollverb in der 3. Person Singular und Plural

  • Verben in der 1. Person Singular und Plural

  • Personalpronomen in der 1. Person Plural

  • Negation mit nein

  • Negation mit kein/keine/kein

  • Negation mit nicht

  • Kardinalzahlen von 1 – 101. LERNJAHR

Lernziel 3


Lerninhalte

Anweisungen

verstehen

und Fragen

beantworten


Sprechfertigkeiten
Anweisungen verstehen und danach handeln

 • Schreibe ab.

 • Male aus.

 • Sprich laut.

 • Unterstreiche.

 • ...

 • Schreibt ab.

 • Malt aus.

 • Sprecht im Chor.

 • Unterstreicht.

 • ...
Fragen beantworten

 • Er/Sie schreibt.

 • Er/Sie schreibt nicht.

 • Er/Sie malt aus.

 • Er/Sie malt nicht aus.

 • Sie schreiben.

 • Sie schreiben nicht.

 • Sie malen aus.

 • Sie malen nicht aus.
Grammatik
 • Imperativ mit nicht trennbaren und trennbaren Verben im Singular und Plural

 • Personalpronomen in der 3. Person Singular und Plural, maskulin/feminin im Nominativ

 • Verben in der 3. Person Singular und Plural

 • Negation mit nicht


1. LERNJAHR


Lernziel 4
LerninhalteSich orientieren

und

verständigen
Sprechfertigkeiten
Räumliche Angaben erfragen und geben

 • Wo ist/bist/sind/seid ...?

 • Dort/hier/Oben/Unten.

 • Er/Sie ist ...

 • Wir sind ...

 • Ihr seid ...

 • Sie sind ...Zeitliche Angaben erfragen und geben

 • Wann haben wir Deutschunterricht?

 • Am ...

 • Heute.

 • Morgen.Grammatik
  • Fragen mit wo

  • Fragen mit wann

  • sein als Vollverb in allen Personen

  • Personalpronomen in allen Perso­nen

  • haben als Vollverb in der 1. Person Plural

  • Adverbiale des Ortes und der Zeit

  • Kardinalzahlen von 11 – 12
1. LERNJAHR

Lernziel 5

Lerninhalte


Sprachliche

Kontakte knüpfen

Sprechfertigkeiten
Auffordern und Aufforderungen beantworten

 • Machst du mit?/Macht ihr mit?

 • Ich kann/Wir können leider nicht.

 • Tut mir/uns leid, ich muss/wir müssen die Haus­aufgaben machen.

 • Willst du/Wollt ihr mitkommen?

 • Ja, gerne.

 • Spielst du/Spielt ihr gern ...?

 • Ja/Nein.

 • Nicht so besonders.

 • Eigentlich nicht.

 • Ja, natürlich!
Fragen stellen und Fragen beantworten

 • Was machst du/Was macht ihr?

 • Darf ich/Dürfen wir mitkommen?

 • Ich möchte/Wir möchten auch gerne mitkom­men.

 • Komm, wir gehen/Wir wollen gehen.

 • Gehen wir?

 • Kannst du/Könnt ihr schwimmen?

 • Kannst du/Könnt ihr Fußball spielen?

 • Na klar!

 • Toll!

 • Nein, zeigst du/zeigt ihr es mir?
Erklären

 • Jetzt musst/kannst/darfst du ...

 • Jetzt müsst/könnt/dürft ihr ...
Grammatik

  • Frage-und Aussagesätze mit Modalverben

  • Modalverben mögen, können, dürfen, wollen, müssen in der 1. und 2. Person Singular und Plural

  • Adverbiale der Art und Weise

1. LERNJAHR

Lernziel 6


LerninhalteEinfache

Auskünfte

einholen und

erteilen


Sprechfertigkeiten
Fragen nach dem Befinden stellen und beantworten

 • Wie geht es dir/Ihnen?

- Danke, gut.

- Nicht gut/Schlecht/Es geht. • Was fehlt dir/Ihnen?

- Mein Hals tut weh/Ich habe Halsschmerzen.

 • Bist du/Sind Sie krank?

- Ja/Nein.
Vorhaben angeben

 • Ich möchte spielen/nicht spielen.

 • Er/Sie besucht den/die/das ...

 • Er/Sie braucht einen/eine/ein ...

 • Er/Sie hat/möchte/braucht keinen/kein/kein ...

 • Ich gehe in den Park/in die Schule/ins Ges­chäft.
Zeitangaben

 • Wie spät ist es?

 • Es ist ... (nur volle Stunden!)
Grammatik

 • Nomen im Akkusativ mit bestimmtem und unbestimmtem Artikel

 • Fragesätze mit wie

 • Modalverben in allen Personen

 • Präposition in mit Akkusativ

 • Kardinalzahlen von 13 - 31

Amaçların gerçekleşmesi altaki konulara göre olmaktadır:
Konu alanları


ALTINCI SINIF

1. Grundlegende Existenzerfahrungen

 • Dasein in der Welt

 • Elementare Gefühle: Liebe zu den Eltern und Gesch­wis­tern

2. Die persöliche Identität

 • ‘‘Ich’’ Erfahrung

 • Einige persönliche Eigenschaften

3. Partnerbeziehungen

 • ‘‘Du’’- Erfahrung

 • einige Eigenschaften des anderen

 • mit Freunden spielen

 • Erlebnise mit Freunden

4. Alltag und Familie

 • ‘‘Wir’’ – Erfahrung

 • die private Gemenschaft der familie: Eltern, Geschwister

 • Der Alltag einer Familie

5. Individuum und Gesellschaft

 • ‘‘Sie’’ – Erfahrung

 • Nachbarschaft

 • Erlebnisse in der Schule

6. Wohnen

 • Das eigene Heim

 • Haus, Wohnung, Siedlung

 • Kinderzimmer, Gemeinschaftszimmer

 • Die Schule als Lebensbereich

7. Erziehung

 • In der Familie

 • In der Schule ( z.B. Stundenplan, Hausaufgaben, u. a. )

 • Vorbilder

 • Verkehrserziehung

8. Arbeit

 • Beruf der Mutter/des Vaters

9. Versorgung

 • Nahrung, typische Speisen

10. Gesundheitsfürsorge

 • Hygiene

 • Im Badezimmer

 • Zähneputzen, usw.

 • Zahnarzt

11. Freizeitgestaltung ( der Kinder )

 • Hobbys

 • Lesegewohnheiten

 • Haustiere halten

12. Kommunikation

13. Kunst und Kreativität

 • Lieder singen

 • Bilder malen

 • Etwas selbst schreiben, lessen, malen, gestalten

 • Einfache Gedichte kennen lernen


14. Zeitlich-historische Erfahrung

 • Uhrzeiten

 • Tageszeiten

 • Jahreszeiten

 • Persönliche Vergangenheit-Gegenwart


ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
Eğitimdeki irtibat biçimi
Eğitimin en iyi yönü irtibat biçiminde olması milletlerarasında da kanıtlanmıştır.

Çağdaş eğitimde irtibata ayrı özen gösterilir, bu şu demektir: Dil anlatımı durumlarında, öğrencilerin hangi lisan araçlarını kullanmaları ve nasıl doğru bir şekilde davranmaları gerekmektedir.

Belli amaçlara ulaşmak için irtibat en kabul edilenidir Böyle bir eğitimin başlangıçta diğer durumlarda doğru, fakat gramer açısından doğru görülmemektedir. Bu demektir ki dil durumlarına göre kurallar ortaya çıkar aksine değil.

ÖĞRETİM YÖNTEMLERİİrtibatı teşvik eden yöntemler


 • Çalışmanın grup veya çift halinde

 • Tartışmalar ve podyumda tartışmalar

 • Rol dağıtımıyla oyunlar

 • GörüşmelerBağımsız çalışmayı teşvik eden metodlar


  • İstasyonlar (hazırlanan malzeme, sunulan ödevlerle, belli yerlere değişik şekillerde bırakılır, öyle ki öğrenciler kendileri seçtikleri yolla, onları öğretmenlerinin yardımı olmadan toplayıp çözerler).

  • Öğretici oyunlar ( Memori, Bingo gibi)

  • Ortağın (arkadaşın) kontrolü

  • Konuların kişisel işlenişi (bilgilerin, kütüphanelerde ve bilgisa­yarda toplanışı v.b.bilgilerin bağımsız işlenişi, ders, yazılı ödev, iş defteri ve kolaj esnasında enformasyonların gruptaki takibi).

  • Dersi yaparken bilginin teşviki (öğrenci, öğretmen rolünü alır).

  • Kaynak ve malzemelerin toplanışı

  • Almanya’yla mektup alışverişi (okulların arkadaşlığı, öğrencilerin arasında mektup alışverişi v.b.)


Üretimi teşvik eden metodlar


  • Duvar gazetelerinin, resimlerin, posterlerin, kolaj ve yazıların işlenişi, (örneğin: sergiler, okullar arası yada okul içinde yarışların düzenlenmesi v.b.)

  • Yaratıcılık yazıları (şiirler, düzyazı türleri, öyküler, tiyatro sahne­le­ri).

  • Önceki faaliyetlerin teşviki ile öğrenilenler (asociogram, cluste­ring, brainstorming v.b.)


Medyanın Kullanımı
Fotoğraflar
Yaratıcı yazıların, tanımlayıcı ve yorumlanabileceği yazıların yazılış­ında yardımcı olur.

  • Öğrenciler bilinen ve nadir olan şeyleri, fotoğraftan gördüklerini tanımlar ve onları ne şekilde etkilediğini anlatırlar.

  • Onlar fotoğrafta olduğu gibi bir olayın başlangıcını yada sonunu tanımlarlar.Videoprojektör (videogösterici)
Malzemenin, (fotoğrafların, resimlerin, öykülerin, örnek yazıların v.b.) folyo yazıların ve projektörün tanıtımı, öğrencilerde derse olan ilgiyi arttırır.

 • Özel veya bir seri fotoğrafın tanıtımı (sunuluşu),

 • Fotoğrafı örtüp, bölümler halinde keşfedilmesi,

 • Fotoğraflarla tanıtılan bir olay, fotoğrafların yanlış dizilişi ile sunulur,

 • Bir yazının bölümler halinde ve dizilişi yanlış bir şekilde olup onun doğru şekle getirilmesi,


Seyirci malzemesi

Bu malzeme çeşitli kişisel ya da bölgesel Almanca’nın yüzleşmesini sağlar ve dinleyerek anlamayı arttırır. • Öğrenciler daha önce duydukları bir yazının başlangıcını ya da sonunu bulurlar.

 • Onlar tiyatroda duydukları kişileri nitelendirir ve onların davran­ışları üzerine tartışırlar.


Videomalzeme
Video malzemenin kullanışı, öğrencilere yazıların, ister yazıyla ister de ağızla oluşturmalarına imkan sağlar:

 • Bir filmin sunuluşu, temeli öykü ya da masala bağlı olması, ön­ceden duydukları ya da okudukları öykü ve masal ile karşılatır­ma kabiliyetlerinin arttırılması.

 • Video görüntülerle iş üç safhada olabilir:

- Sessiz bir şekilde filmin sunuluşu, öğrenciler de tanınmış yerleri ve kişileri, faaliyetleri ya da eşyaları v.b. tanımlar.

- Filmin görüntüsüz bir şekilde sunuluşu, öğrenciler de obje ve faaliyetler üzerine tartışır, duyduklarını not ederler. (numaraları, yerleri, kişileri ve zamanı), konuları adlandırır, resim çizerler.

- Filmin görüntülü ve sesli sunuluşu, öğrenciler de, önceki tanı­m­larıyla, şimdi izledikleri görüntülü ve sesli filmin karşılaştırmasını yaparlar.

Amaçlar

Amaçların açık bir şekilde belirlenmesi, öğretmenler için bir kolaylık ve daha spesifik amaçların seçiminde yardımcı olacaktır. Amaca ula­şıldığı zaman bu da öğrencilerin işlenen malzemeyi kavradıkları demek­tir, o zaman öğretmen memnun olmalıdır. Eğer eğitici ders bitmemiş ise o zaman diğer içeriklerin derslere sokulması mantıklı değildir. Bu durumda çeşitli uygulamalarla öğrenilenlerin güçlenmesi daha mantıklı olup, ders boyunca bir şarkı çalışılıp ya da dersle ilgili herhangi bir oyun oynanıp, amaca ulaşılmasıdır.


Amaçların sınırlandırılması

Öğrencileri tanıyıp da, daha önceden belli amaçları açık bir şekilde olan öğretmenin, bir çok amacı bir ders içinde belirleyip de, ondan sonra neden amaca ulaşılmadı diye şaşırması doğru bulunmaz. Bu yüzden öğretmen belli, spesifik amacı koyup ders içinde tamamlaması lazım.Bir ders içinde çok amaçların koyulması bu sonuçları getirir. Alıştırmaya ve uygulamaya az zaman kalır, bu yüzden öğrenciler malzemeyi yeter derecede kavrayamazlar. Gelecek ders malzemenin yeniden açıklanıp tek­rarlanması gerek, çünkü hatalar geçilmiş olabilir, bunların düzel­tilmesi de zorluklar yaratabilir ve öğrenciyle öğretmenin umutsuz olma­larına sebep olabilir. Hesabı çok kolay: Aşırı yoğunluk için bir ders ve alıştırmalar için bir ders, etti iki. Bu durumda daha mantıklı olurdu, eğer malzeme baştan ikiye ayrılmış olaydı. Araştırmalara gore orta bilgili öğrenciler, bir ders içinde on yeni deyim öğrenebilir. Bu kanıtı atıp bir kenarda bırakmamalı.Diziliş; Dinleyenler / Anlayanlar / Konuşanlar / Okuyanlar / Yazanlar

Özellikle derse yeni başalayanlarda dört beceri sırası korunmalı: • Öğrenciler, eğer önceden duymamışlarsa, konuşmamaları gerek,

 • Öğrenciler, eğer önceden duyup konuşmamışlarsa, okumamaları gerek,

 • Öğrenciler, eğer önceden duyup, konuşup ve okumamışlarsa, yaz­mamaları gerek,

Yeni başlayanlar dizilişe dayanmalarını bu sebep gösterir:

- Eğer bugün bir söz öğreniliyorsa, o önceden duyulmalıydı. Diğer yandan, yeni bir sözün okunuşu daha kolay olur, eğer o söz önceden duyulmuş ya da söylenmişse. Yazanlarda daha kolay olacak eğer o söz, önceden duyulmuş, söylenmiş ya da okunmuş olsa.
Etkin ve somut iş
Almanya’daki alman dilinin eğitimindeki farklılıkları – Alman dilini andili, Almanca’nın ikinci dil veya yabancı dil olmasını göz önünde bulundurmadan Kosova, Kosova ortamı AFC yi az ya da hiç haberdar edemez, dersten mada, okulda öğrenilenlerin okul dışında uygulanması mümkün değil. Böylelikle okulda öğrenilenler, ders dışında devam etse, gezinti ve konuşmanın geliştirilmesi sayesinde pekiştirilir.

Bu doğrultuda televizyonu yüceltmek veya küçümsemek gerekmez.

Dersin etkin ve somut olması için bir etken daha:

Afişlerin, mozaiklerin ve posterlerin üretimi, aynı zamanda küçük el işinin oluşması da önemlidir.

Bir diğer etkinlik de, okuyanın psikolojisi, somut faaliyetlerinden, dil faaliyetlerine fazla olursa ulaşma daha da artmış olur.

Alıştırma ve uygulama için yeterli zaman
Bir dilin sağlam ve hakimliği için üç neden gerekir: Zaman, zaman ve zaman. 3 tip öğrencinin olduğunu biliyoruz:

Akustik olanlar-tipler (dinlediklerinde – kulakla en çabuk dili kav­rar - öğrenir)

Vizüel olanlar -tipler (ilk sırada onlar dili gözle kavrar – görerek)

Motorik olanlar -tipler (onlar dili en çabuk - yazmakla- kavrar)

Alıştırmaların bu açıdan da yapılması; dilin aynı anda birkaç yoldan öğrenilmesi ve dili okuyan çoğunluk karışık (tipler) olanlara ulaşmasıdır. Bu yüzden bu açıdan da çözüme gidilmesi önemlidir.


Alıştırmalar safhasında çeşitlilik
Her kadın ya da erkek öğretmen, tam olarak bilirler ki, lisan dersle­rinde monoton cümle strüktürü kullananlar, amaca ulaşmadan öğrencileri ters etkileyecek, nitekim öğrenciler ilgiyi kaybedecek ve aktif olarak katılmayacaklardır.

Diğer tarafan biliyoruz ki amacın motivasyonu ve ilginç ödevlerin verilmesi, duyarlı bir şekilde okumayı ve çalışma için isteği arttırır.

Netice olarak sadece çalışma formunun değişimi değil ( özel çalışma, çift ve grup halinde çalışma) özellikle dersteki oyunlar, şarkılar, şiirler ve öyküler dersin birer parçası olacaktır.

Öğrencilerin anlatım düzeltmeleri
Çelişkili tavırlarla öğretmenler arasında hiçbir sorun bu kadar fazla tartışılmaz, düzeltmenin usulleri gibi. Birileri dilin gelişiminde düzelt­meyi bir engel olarak görürler, diğerleri ise yanlışlıkların düzeltilmesine eğilim göstererek, onların gizli kalmasını engellemektir.

Belki düzeltme sırasında özürlü bir anlaşma olabilir ve o böyle gözü­ke­bilir:

Konuşmada; örneğin, fotoğrafların tanımlanmasında, öğretmenler öğrencilerinden özgür beyanlarda bulunmalarını isterler.

Eğer bu ders safhasında yoğun bir şekilde düzeltmeler yapılır ise, öğrenciler belki geri çekilecek ve sonunda büsbütün susacaklar. Düzel­t­melerin bu safhada yapılması bu şekilde olabilir; örneğin, yanlış söyle­nen bir söz, öğretmen tarafından düzeltilip doğru söylenmesidir. Öğren­cileri ders esnasında utanma durumuna düşürecek hiçbir tartışmaya gerek yok, pedagoji içgüdüsü gösterilmelidir.
Farklılık
Hiçbir sınıfın yapısı baştan sona benzer değildir. Bunu öğretmenler göz önünde bulundurmalı ve dersi buna göre hazırlamalı. Bu demek ki öğrencilerin bazıları dersi çabuk kavradıkları için onlara muamele farklı yapılmalıdır. Lisan kolay olarak hepsine aynı şekilde ulaşsın.

Çalışma teknikleri
Yabancı dil eğitiminin ödevlerinden biri, öğrencilerin okuduklarının sorumluluğunu, kendine kabullenme kabiliyetini kazandırmasıdır. Öğ­renme yötemlerini aksettirmeyi kavrayan öğrenciler,ayrıca ders vermede yöntemlerini grup halinde organize etmeye ve bilgiyi elde etme yöntemini, başarılı ve efektif bir şekilde öğrenirler.Bundan başka okul dışında da bağımsız bir şekilde tepki göstermeyi ve dil biliminde yötemlerinin devam etmesidir.
DERSLERARASI İLİŞKİ

EBTB’nın direktiflerini göz önünde bulundurarak konuların seçimin­de dikkatli davrandık (genel – intibaklı, spesifik konuları kitap derleyici­leri seçer.) böylece program bağlantısı oluşsun.

Bağ üç önemli alanda olacaktır:

1. Fen Bilimleri

2. Sosyal Bilimler

3. Sanat


Toplum bilimiyle genelde bağlı olanlar: Yurttaşlık eğitimi, tarih v.b. konular muamelesi boyunca:

1. Geçmişi ve bugünü

2. Adet ve din

3. Sahne ve gençlik kültürü

4. Günlük ve aile

5. Gençlerin ve büyüklerin dünyası

6. Okul ve eğitim

7. Birey ve toplum

8. Politik hayat ve toplumsal (sosyal) sorun

9. Hak ve adalet


Doğal bilimleriyle bağlantı şöyle olacak:

1. Coğrafya

2. Biyoloji

3. Matematik

4. Teknoloji
Ve konuların muamelesi boyunca:


 1. Doğa ve çevre

 2. Teknik ve gelişim

 3. Zaman

 4. Hayal dünyası

 5. Kültür ve bilim

 6. Ekonomi ve iş pazarı

Mademki ders genelde irtibat (konuşma), oyun, şarkı ve diğer yara­tıcı şeklillerde, o zaman sanat ve sporla bağlantı genelde ders esna­sında ve konuların işleyişi sırasında olacak

Alman dili müfredatı çalışmasında cinsel eşitliği, özürlü çocuklar da düşünülmüştür. Bütün zaman dişi/erkek söylenir. Kitapların hazırlanması boyunca karakterlerin de kızlarla erkeklerin eşit olması ( anne işe gider, kız çocukları da erkek çocukların aynısını yaparlar), diğer ırktan olanlar da var. v. b.

DEĞERLENDİRME
Üç yetenek kontrol edilir (değerlendirilir):


 1. Reproduksiyon (Çoğaltma) - Öğrencinin önceden öğrendiklerinin yenilemesi (tekrar edilmesi) demektir.

 2. Reorganizasyon (Düzenleme) - Öğrendiklerini benzer durumlarda uygulayabilmesi (örneğin, eğer öğrenciye bağıl cümlede eylemin yeri öğretildiyse, o zaman eylemi bağıl cümlede kullanabilmeli).

 3. Transfer (Aktarma) - Öğrendiklerini tamamen yeni durumlara taşıması.Değerlendirenin Teknikleri
Aşağıda yazılan teknikler, yazı usulunde değerlendirilir, öyle ki bu­nun okullarda daha iyi amaçlanan ve uygulanan usul olduğu düşünülür.


 • Seçmeli cevaplar

1. alternatif cevaplar
Örnek:

Priştine ist die Hauptstadt von Kosova.richtig ○

falsch ○


2. Çoktan seçmeli cevaplar

Örnek:

Kreuze die richtige Lösung an.Das Auto steht○ unter der Straße.

○ über der Straße.

○ in der Straße.

○ auf der Straße.
 • Düzenli cevaplar

1. Sınıflandırıcı cevaplar
Örnek:

Ordne zu.1. Peter

2. Armend

3. Giuseppe


a) Griechenland

b) Deutschland

c) Spanien

d) Kosova

e) Türkei

f) Italien
2. Sıralama cevapları
Örnekler:

Schreibe die richtige Reihenfolge auf. 1. Es ist acht Uhr.

 2. Liridon geht bei Rot über die Kreuzung.

 3. Der Wecker klingelt.

 4. Liridon kommt zu spät zur Schule.

 5. Liridon hat verschlafen.

 6. Der Autofahrer bremst scharf.

 7. Er springt aus dem Bett.

 8. Der Fahrer schimpft Liridon.

 9. Er läuft schnell Weiter.
 • Serbest cevaplar


1. Boşluk doldurma cevapları
Örnekler:

Viele Dinge sind schneller, schöner usw. als andere. Setze die richtige Form ein.(langsam)

(schëer)


(teuer)

Ein Fahrrad ist ... als ein Auto.

Fünf Kilo sind ... als ein Kilo.

Fleisch ist ... als Brot.

Trage das Gegenteil in die Lücke ein.Dieses Buch ist spannend. Es ist nicht ...

Afrim ist groß. Er ist nicht ...

Emira ist ein Mädchen. Sie ist kein ...

Setze die richtige Zeit in die Lücke ein.Heute Nachmittag ... (gehen) ich auf den Spielplatz.

Morgen ... (spielen) ich Tennis.

Gestern ... (sein) ich im Kino.2. Derleyici kısa cevaplar

Örnekler:

Bilde aus den folgenden zwei Sätzen einen Satz.Andreas weint. Eine Wespe hat ihn gestochen.

Yeni müfredata uygun kitaplar yayımlanana dek, önerilen kitaplar şunlardır: • B. Weisgerber, H. Böhm, R. Urbanek: ’’Hallo, Peter – wir lernen Deutsch 1’’, Dürr + Kessler Verlag, 1998, Köln ya da

 • S. Büttner, G. Kopp, J. Alberti: ’’Tamburin1’’, Hueber Verlag, 2002, Ismaning

Aynı zamanda yabancılara Alman dili öğretilen okul kitapları da öne­rilir:

Çalışma kitabı

Alıştırma kitabıKaset ve CD


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə