AkademiK ÖzgeçMİŞ ve yayin listesi
Yüklə 84.28 Kb.
tarix25.04.2016
ölçüsü84.28 Kb.
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ
VE
YAYIN LİSTESİ1. Adı Soyadı

:

İhsan Fazlıoğlu

İletişim BilgileriAdres

:

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Telefon

:

(0212) 521 81 00

Mail

:

ihsan.fazlioglu@medeniyet.edu.tr

2. Doğum - Tarihi

:

1966

3. Unvanı

:

Prof. Dr.


4.  Öğrenim Durumu :  

 


Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Felsefe

İstanbul Üniversitesi

1989

Yüksek Lisans

Bilim Tarihi

İstanbul Üniversitesi

1993

Doktora

Felsefe

İstanbul Üniversitesi

1998

 

5. Akademik Unvanlar        


Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Yardımcı Doçent


Doçent

Felsefe

İstanbul Üniversitesi

2005

Profesör

Felsefe

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

2011

 

 

6. YÖNETİLEN TEZLER6.1. Yüksek Lisans Tezleri

1) The Entrance Of Modern Optics To Ottoman Science / Modern Optik Biliminin Osmanlı Bilimine Girişi, Sena Pekkendir, Boğaziçi Üniversitesi.

2) Stoacı Oikeiosis Öğretisi, Ahmet Faruk Çağlar, İstanbul Medeniyet Üniversitesi.

3)


6.2. Doktora Tezleri

1)


2)

7. YAYINLAR

7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 1. “Euclides Geometrisi ‘Süreklilik Aksiyomu’ Açısından Eleştirilebilir mi?”, Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, Sayı 1, İstanbul 2002, s. 215-228.

 2. “Osmanlı Döneminde ‘Bilim’ Alanındaki Türkçe Telif ve Tercüme Eserlerin Türkçe Oluş Nedenleri ve Bu Eserlerin Dil Bilincinin Oluşmasındaki Yeri ve Önemi”, Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, Sayı: 3, Mart 2003, s. 151-184.

 3. “Ali Kuşçu’nun el-Muhammediyye fî el-hisâb’ının ‘Çift Yanlış’ ile ‘Tahlîl’ Hesabı Bölümü”, Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, Sayı: 4, Ekim 2003, s. 135-155. [3. sayıda yayımlanan aynı adlı makalenin düzeltilmiş halidir].

 4. “Alamuddin Kaysar ve Bir Geometri Teoremi”, Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, Sayı: 5, Mart 2004, s. 199-208.

 5. “Devlet’in Hesabını Tutmak: Osmanlı Muhasebe Matematiğinin Teknik İçeriği Üzerine”, Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, Sayı: 17, İstanbul/Mart 2010, s. 165-178.

 6. “The Samarqand Mathematical-Astronomical School: A Basis for Ottoman Philosophy and Science”, Journal for the History of Arabic Science, Aleppo 2008/XIV, No. 1, 2, pp. 3-68. (English)

7.2. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

 1. “Osmanlı Coğrafyasında İlmî Hayatın Teşekkülü ve Dâvûd el-Kayserî (656-660/1258-1261-751/1350)”, Uluslararası Dâvûd el-Kayserî Sempozyumu Tebliğleri, Kayseri 1998, s.25-42.

 2. “İthâf’tan Enmûzec’e Fetih’ten Önce Osmanlı Ülkesi’nde Matematik Bilimler”, Uluslararası Molla Fenârî Sempozyumu (4-6 Aralık 2009 Bursa) -Bildiriler-, Bursa: Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Mart 2010, s. 131-163.

 3. “Evrenin Bir Merkezi Var Mıdır? Hocazâde'nin Onto-geometrik Bir Araştırması”, Uluslararası Hocazâde Sempozyumu (22-24 Ekim 2010 Bursa) -Bildiriler-, Bursa: Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Mart 2011, s. 271-304.7.3. Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitaplarda Bölümler

 1. 1- İhsan Fazlıoğlu - F. Jamil Ragep, “Archimedes Among the Ottomans: An Updated Survey”, pp. 239-253, From Alexandria, Through Baghdad, Surveys and Studies in the Ancient Greek and Medieval Islamic Mathematical Sciences in Honor of J.L. Berggren, Editors: Nathan Sidoli, Glen Van Brummelen, 2013.

The Biographical Encyclopedia of Astronomers (edit. Thomas Hockey), Springer, New York 2007.

1. “Ali al-Muwaqqit:Mustafa b. Ali al-Muwaqqıt”, c. I, 33-34.

2. “Amajur Family”, c. I, s. 39-40

3. “Omar al-Darandawî”, c. I, s. 277-278.

4. “Ibn Abî al-Fath al-Sufî”, c. I, s. 547.

5. “Kamal al-Din al-Turkmanî”, c. I, 609.

6. “Mirim Chalabî”, c. II, 788-789

7. “Katib Sinan al-Qunawî”, c. II, s. 945-946.

8. “Qushji, Ali”, c. II, s. 946-948.

9. “al-Samarqandî, Shams al-Din”, c. II, 1008.

10. “al-Shirwanî, Fath Allah”, c. II, s. 1055-1056.

11. “Taqi al-Din Rasıd”, c. II, s. 1122-1123.12. “al-Ubaydî, Jalal al-Din Fadl Allah”, c. II, s. 1157.
Encyclopedia of Islam (third edition), [Maddeler]

 1. “Ali Qushji” (yayımlanacak)


Dictionary of Scientific Biography (new edition) (Charles Scribner's Sons - Thomson Gale, 2008) [Maddeler]

  1. “Ali Qushjî”, v. 1, pp. 45-47.


Encyclopedia of Ottoman Empire (edit. Gabor Agoston ve Bruce Masters) [Maddeler] (Facts on File, Inc.)

 1. “Ali Kuşçu”.

 2. “Takiyüddin Rasıd”


Mevsuat A’lam el-Ulema ve el-Udeba el-Arab ve el-Muslimin [Maddeler]

 1. “el-Ermeyunî, Ebu’l-Hayr Şemsuddin Ebu Abdullah Muhammed b. Muhammed”, c. I, Beyrut 2004, s. 485-489.

 2. “el-İstanbulî, Bedruddin Mehmed b. Esad b. Ali el-Yanyevî”, c. I, Beyrut 2004, s. 539-541.

 3. “Esad Efendi, Mehmed Esas b. Ali b. Osman el-Yanyevî”, c. I, Beyrut 2004, s. 604-607.

 4. “Georgias, Amirutsez ve oğlu Mehmed”, c. V, Beyrut 2005, s. 538-542.

7.4. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 1. “İbn el-Havvâm (öl. 724/1324), Eserleri ve el-Fevâid el-Bahâiyye fî el-Kavâid el-Hisâbiyye’deki Çözümsüz Problemler Bahsi”, Osmanlı Bilimi Araştırmaları Dergisi, İstanbul 1995, s. 69-128, s. 364-367 (İngilizce özet).*

 2. “Ali Kuşçu’nun Bir Hendese Problemi ve Sinan Paşa’ya Nisbet Edilen Cevabı”, Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, İstanbul 1996/1, s. 85-105.*

 3. “İbnu’l-Annâbî ve es-Sa’yul-Mahmûd fî Nizâmi’l-Cunûd Adlı Eseri”, Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, İstanbul 1996/1, s. 165-174.*

 4. “İslâm Medeniyetine İlişkin Bir Kavram Okuması: İlmu’d-dunya ve İlmu’d-dîn”, Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, İstanbul 1996/2, s. 217-224.*

 5. “İlk Dönem Osmanlı İlim ve Kültür Hayatında İhvânu’s-Safâ ve Abdurrahmân Bistâmî”, Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, İstanbul 1996/2, s. 229-240.

 6. “Sultân I. Alâuddîn Keykudâd’a sunulan siyâsetnâme: el-Letâifu’l-alâiyye fî’l-fedâili’s-seniyye”, Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, İstanbul 1997/1, Sayı 3, s. 225-239.

 7. “Osmanlı Klasik Muhasebe Matematik Eserleri Üzerine Bir Değerlendirme”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Sayı: 1, Cilt: 1, İstanbul 2003, s. 345-367.

 8. “İrşad el-Tullab ila İlm el-Hisab [Hesap Biliminde Ögrencilere Kılavuz]”, Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, İstanbul 2002/2, S. 13, s. 315-340.

 9. “Osmanlı Düşünce Geleneği’nde ‘Siyasî Metin’ olarak Kelam Kitapları”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, c. I, S. 2, İstanbul 2003, s. 379-398.

 10. “Osmanlı felsefe-biliminin arkaplanı: Semerkand matematik-astronomi okulu”, Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, İstanbul 2003/1, S. 14, s. 1-66.

 11. “Aristoteles’in Sayı Tanımı, Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, İstanbul 2003/2, S. 15, s. 127-138.

 12. “İki Ucu Müphem Bir Köprü: ‘Bilim’ ile ‘Tarih’ ya da ‘Bilim Tarihi’”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Türk Bilim Tarihi, c. II, S. 2, İstanbul 2004, s. 9-27.

 13. “Türk Felsefe-Bilim Tarihi’nin Seyir Defteri (Bir Önsöz)”, Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, İstanbul 2005/1, S. 18, s. 1–57.

 14. “Şehir Tarihi Çalışmalarında Yazma Eserlerden Nasıl İstifade Edilebilir?”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, c. III, S. 6, İstanbul 2005, s. 517-526.

 15. “Her Şeye Yeniden Başlamak: Muhyi-i Gülşeni’nin Baleybelen’inin Düşündürdükleri”, Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, Sayı: 10, Ekim 2006, s. 369-374.

 16. “Türklüğe Dair”, Türkiye Günlüğü, Güz 99, Ankara 2009, s. 35-40.

 17. “Semanîye’den Süleymanîye’ye: Bir Küllî'ye’yi Mümkün Kılan Nazarî Hikmet”, Türkiye Günlüğü, Kış 100, Ankara 2010, s. 29-41.

 18. “İstanbul'dan Varlık, Var-olan ve Yokluk'a Kadîm bir Nazar”, Türkiye Günlüğü 101, Bahar 2010, s. 28-140.

 19. “Molla Hüsrev’in Astronomisi Üzerine Bazı Gözlemler: Risâle fi Muşkilât el-Meşhûre fi İlm el-Hey’e”, Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, s. 9-32, 2012

 20. “Harranlı Matematikçilerin İslam Matematiğinin Oluşumundaki Katkıları”, Türkiye Günlüğü, s. 36-44, 2012.

 21. “Hakikat ile İtibar: Dış-dünya’nın Bilgisinin Doğası Üzerine –XV. Yüzyıl Doğa Felsefesi ve Matematik Açısından Bir İnceleme-”, Nazariyat İslâm Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi 1. Sayı, s.1-33, Ekim 2014.

7.5. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 1. “Osmanlı Döneminde Fen Bilimlerindeki Türkçe Telif ve Tercüme Eserlerin Dil Bilincinin Oluşmasındaki Yeri ve Önemi”, Dil, Kültür ve Çağdaşlaşma, Editör: Bahaeddin Yıldız, Hacettepe.Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü , Ankara 2003, s. 153-164 [Aynı adlı sempozyum bildirisinin basılmış metnidir].

 2. “Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Türk Felsefe-Bilim Tarihine Önsöz”, Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Uygarlığı, edit. Ahmet Yaşar Ocak, c. I (Sosyal ve Siyasal Hayat), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2006, s. 413-427.

7.6. DİĞER YAYINLAR

7.6-A. Kitaplar

 1. Osmanlı Astronomi Literatürü Tarihi, Hazırlayanlar: Ramazan Şeşen – Cevat İzgi – Cemil Akpınar – İhsan Fazlıoğlu (Editör: Ekmeleddin İhsanoğlu), c. I-II, İstanbul 1997.

 2. Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, Yayın Kurulu Üyesi, c. I-II, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1999.

 3. Uygulamalı Geometrinin Tarihine Giriş: el-İkna fi ilmil-misaha, Dergah Yayınları, İstanbul 2004, 168s.

 4. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, “Türk Bilim Tarihi”, c. II, S. 2, İstanbul 2004, 757s. [Sayı Editörü].

 5. Işk imiş her ne var âlemde / İlim bir kîl ü kâl imiş ancak: Fuzûlî ne demek istedi?, İstanbul 2011, [Fuzuli Ne Demek İstedi? Papersense Yayınları, İstanbul 2014].

 6. Nasîruddin Tûsî, Tahriru Usuli’l-Hendese ve’l-Hisab [Eukleides’in Elemanlar Kitabının Tahriri], Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı Yayınları, İstanbul 2013.

 7. Kendini Aramak, Papersense Yayınları, İstanbul 2014.

 8. Akıllı Türk, Makul Tarih, Papersense Yayınları, İstanbul 2014.

 9. Kayıp Halka [İslâm-Türk Felsefe-Bilim Tarihi'nin Anlam Küresi], Papersense Yayınları, İstanbul 2014

 10. Tercüme-i Hiyel, Mekanik Tercümesi, Ebu'l-İz el-Cezerî, Anonim Tercüme (XVI.yy.);Tarihî ve Teknik Değerlendirme: İhsan Fazlıoğlu, Çeviri Yazı ve Dil İncelemesi: Mustafa Koç, 2014.

 11. Kendini Bulmak, Papersense Yayınları, İstanbul 2015.

 12. Derin Yapı, [İslâm-Türk Felsefe-Bilim Tarihi'nin Kavram Çerçevesi], Papersense Yayınları, İstanbul 2015.

 13. Soruların Peşinde, Papersense Yayınları, İstanbul 2015.

 14. Sözün Eşiğinde, Papersense Yayınları, İstanbul 2015

 15. Cezerî'nin Olağanüstü Makineleri, c. I-II, Çevirenler: Şükran Fazlıoğlu - İhsan Fazlıoğlu; Teknik Açıklama, Hesap ve Çizimler: Durmuş Çalışkan; Papersense Yayınlar İstanbul 2015.

7.6-A.a. Kitaplarda Bölümler

 1. “Kaynakları ve Etkileri Açısından Aristoteles’in Sayı Tanımı”, Navisalvia (Sina Kabaağaç’ı Anma Toplantısı 2003) çeşitlemeler, edit.: Faruk Akyol, İstanbul 2005, s. 104-112.

 2. “Türk Felsefe-Bilim Tarihinin Seyir Defteri (Bir Ön Söz)”, Dünden Bugüne Osmanlı Araştırmaları, Tespitler-Problemler-Teklifler, Editörler: Ali Akyıldız, Ş. Tufan Buzpınar, Mustafa Sinanoğlu, İstanbul 2007, s. 159-195.

 3. “Ali Kuşçu’nun el-Risâlet el-Muhammediyye fi el-hisâb adlı eserine Kâtip Çelebî'nin yazdığı şerh: Ahsen el-hediyye bi-şerh el-Muhammediyye”, Festschrift in Honor of András J. E. Bodrogligeti, İstanbul 2007, edited by Kurtuluş Öztopçu, Türk Dilleri Araştırmaları 17 (2007): 113-125.

 4. “Altın-Orda Ülkesi'nde İlk Matematik Kitabı: Hesap Biliminde Şaheser [et-Tuhfe fî ilmi'l-hisâb]”, Teoman Duralı’ya Armağan [Bir Felsefe-Bilim Çağrısı], İstanbul 2008, s. 224-259.

 5. “Türkiye'de/Türkçede Felsefe: VII. Oturum”, Türkiye'de/Türkçede Felsefe Üzerine Konuşmalar, İstanbul 2009, s. 201-255.

 6. “Bilen Bir'i Bilir: Topçu'da Bilgi ve Bilim Sorunu”, Nurettin Topçu, ed. İsmail Kara, Ankara, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2009, s. 210-223.

 7. “Osmanlı Coğrafyasında İlmî Hayatın Teşekkülü ve Dâvûd el-Kayserî (656-660/1258-1261-751/1350)”, İbn Arabi Geleneği ve Davud el-Kayseri içinde s. 17-45, haz: Turan Koç, İnsan Yayınları, İstanbul 2011.

 8. “Harranlı Matematikçilerin Matematiğin Oluşumundaki Katkıları”, Şafak Ural’a Armağan, Yüksel Y., Ed., Alfa, İstanbul, s. 223-236, 2012.

 9. “Selçukluluk Devrinde Anadolu'da Felsefe-Bilim -Bir Önsöz-”, Anadolu Selçuklu Uygarlığının İzinde, Ed. M. Baha Tanman, s. 41-73, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Selçuklu Uygarlığı Müzesi, Kayseri 2014.

 10. Yeni Bir Ahlak Nazariyesi: Tarihin Bir Türevi Olarak Ahlak, Ahlakın Temeli  içinde s.41-55, ed : Ömer Türker, Nobel Yayınları, İstanbul 2015.

 11. “Seyyid Şerif’in Nefsü’l-emr Nazariyesi ve Matematik Bilimlere Uygulanması: Şerhu’l Mevakıf Örneği”, İslam Düşüncesinde Süreklilik ve Değişim: Seyyid Şerif Cürcani Örneği, ed: M.Cüneyt Kaya, Klasik Yayınları, İstanbul 2015, s.163-197.

7.6-B. Yayına Hazırlanan ve Editörlük Yapılan Kitaplar

7.6-C. Ansiklopedi Maddeleri

T.C. Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi [Maddeler]

 1. “Cebir”, c. VII, İstanbul 1993, s. 195-201.

 2. “Habeş el-Hâsib”, c. XIV, İstanbul 1996, s. 367-369.

 3. “Harizmî”, c. XVI, İstanbul 1997, s. 224-227.

 4. “Hâzin”, c. XVII, İstanbul 1998, s. 126-129.

 5. “Hendese: Osmanlı Dönemi", c. XVII, İstanbul 1998, s. 199-208.

 6. “Hesap: Osmanlılar’da Hesap”, c. XVII, İstanbul 1998, s. 244-257; “Osmanlılar’da Hesâb-ı Hevâî”, s. 257-260; “Osmanlılar’da Hesâb-ı Hindî”, s. 262-265; “Osmanlılar’da Hesâb-ı Sittînî”, s. 266-268; “Hesap Yöntemleri: A- Hesâb-ı A’dâd-i Erbaat Mütenâsibei, s. 268-269, B- Hesâb-ı Hataeyn, s. 269-271, C- Hesâb-ı Tahlîl ve Teâküs, s. 271.

 7. “Hubûbî", c. XVIII, İstanbul 1998, s. 270-271.

 8. “Hulâsat el-hisâb”, c. XVIII, İstanbul 1998, s. 322-324.

 9. “İbnü’l-Bennâ”, c. XX, İstanbul 1999, s. 530-534.

 10. “İbnü’l-Ekfânî”, c. XXI, İstanbul 2000, s. 22-24.

 11. “İbnü’l-Hâim”, c. XXI, İstanbul 2000, s. 62-65.

 12. “İbnü’l-Havvâm”, c. XXI, İstanbul 2000, s. 76-78.

 13. “İlm-i menâzir (Optik): Osmanlılar’da ilm-i menâzir”, c. XXII, İstanbul 2000, s. 131-132.

 14. “Kadızade-i Rumi”, c. XXIV, İstanbul 2001, s. 98-100.

 15. “Konevi, Mehmed”, c. XXVI, İstanbul 2002, s. 165.

 16. “Mahanî”, c. XXVII, İstanbul 2004, s. 327-328.

 17. “Mardinî, Cemaleddin”, c. XXVIII, Ankara 2003, s. 52.

 18. “Mardinî, İsmail b. İbrahim”, c. XXVIII, Ankara 2003, s. 53.

 19. “Mehmed Atıf Efendi”, c. XXVIII, Ankara 2003, s. 444.

 20. “Mehmed Nadir”, c. XXVIII, Ankara 2003, s. 499-500.

 21. “Mesaha”, c. XXIX, Ankara 2004, s. 261-264.

 22. Mirim Çelebî”, c. XXX, İstanbul 2005, s. 160-161.

 23. “Muhammed Bâkır Yezdî”, c. XXX, İstanbul 2005, s. 507-508.

 24. “Muhammed Ebu’l-Hayr”, c. XXX, İstanbul 2005, s. 524.

 25. “Mustafa b. Ali el-Muvakkit”, c. XXXI, İstanbul 2006, s. 287–288.

 26. “Mustafa Sıdkı”, c. XXXI, İstanbul 2006, s. 356–357.

 27. “Nesevî, Ali b. Ahmed”, c. XXXII, İstanbul 2006, s. 575-576.

 28. “Osmanlılar: G) İlim ve Kültür: 1. Düşünce Hayatı ve Bilim”, c. XXXIII, İstanbul 2007, s. 548-556.

 29. “er-Risaletü’l-Muhammediyye”, c. XXXV, Ankara 2008, s. 129-130.

 30. “Sabit b. Kurre”, c. XXXV, Ankara 2008, s. 353-356.

 31. “Semev’el el-Mağribî”, c. XXXVI, Ankara 2009, s. 488-489.

 32. Seyyid Ali Paşa, c., XXXVII, İstanbul 2009, s. 48.

 33. Sıbtu’l-Mardini, c. XXXVII, İstanbul 2009, s. 90-91


Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi[Maddeler]

 1. “Abdurrahman Bistâmî”, c. I, İstanbul 1999, s. 24-25.

 2. “Abdulalî Bircendî”, c. I, İstanbul 1999, s. 33-34.

 3. “Abdurrahim Maraşî”, c. I, İstanbul 1999, s. 73.

 4. “Ahmed Efendi (Taşköprülü-zâde)”, c. I, İstanbul 1999, s. 122-124.

 5. “Ahmed Tevhîd Efendi”, c. I, İstanbul 1999, s. 164-165.

 6. “Ali Efendi (İbn Hamza), c. I, İstanbul 1999, s. 204-205.

 7. “Ali Kuşçu”, c. I, İstanbul 1999, s. 216-219.

 8. “Davud Kayserî”, c. I, İstanbul 1999, s. 370-371.

 9. “Emrî Çelebi [Matematikçiliği]”, c. I, İstanbul 1999, s. 407.

 10. “Fâzıl Ali Bey”, c. I, İstanbul 1999, s. 441-443.

 11. “İsmail Efendi (Gelenbevî)”, c. I, İstanbul 1999, s. 666-669.

 12. “Mûsâ (Kâdî-zâde)”, c. II, İstanbul 1999, s. 255-258.

 13. “Nasuh (Matrakçı), [Matematikçiliği]", c. II, İstanbul 1999, s. 351.

 14. “Seyyid Ali Paşa”, c. II, İstanbul 1999, s. 529.

7.6-D. Ulusal Hakemli Olmayan Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 1. “Selçuklu Döneminde Anadolu’da Felsefe ve Bilim- Bir Giriş-, Cogito, İstanbul 2001, Sayı 29, s. 152-168.

7.6-E. Tanıtma ve Haber Yazıları

8. İDARİ GÖREVLER

 1. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü Başkanı

[2011-...].

 1. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dekanı

[2014-…]

9. SON İKİ YILDA VERİLEN LİSANS DERSLERİ

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi

Dersin Adı

Kredisi

Öğrenci Sayısı

İslam’da Matematik I

2 (6 AKTS)

16

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi

Dersin Adı

Kredisi

Öğrenci Sayısı

İslam’da Matematik II

2 (6 AKTS)

17

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi

Dersin Adı

Kredisi

Öğrenci Sayısı

İslam’da Matematik I

2 (6 AKTS)

50

10. SON İKİ YILDA VERİLEN LİSANSÜSTÜ DERSLERİ

2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi

Dersin Adı

Kredisi

Öğrenci Sayısı

Bilim Devrimi

3 (6 AKTS)

10

2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi

Dersin Adı

Kredisi

Öğrenci Sayısı

İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Transferi Kaynakları

3 (4 AKTS)

9

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi

Dersin Adı

Kredisi

Öğrenci Sayısı

Arapça Bilim Tarihi Metinleri I

3 (8 AKTS)

11

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahdar Dönemi

Dersin Adı

Kredisi

Öğrenci Sayısı

İslam'da Matematiksel Teoriler

3 (6 AKTS)

5

Arapça Bilim Tarihi Metinleri II

3 (6 AKTS)

8

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi

Dersin Adı

Kredisi

Öğrenci Sayısı

Arapça Bilim Tarihi Metinleri I

3 (8 AKTS)

13


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə