Afyonkarahisar halkoyunlari
Yüklə 217.24 Kb.
tarix23.04.2016
ölçüsü217.24 Kb.

AFYONKARAHİSAR HALKOYUNLARI


Ege Bölgesi'nin İç Batı Anadolu bölümünde yer alan Afyonkarahisar ili, coğrafi konum itibariyle Marmara ve İç Anadolu bölgelerini Ege ve Akdeniz bölgelerine bağlayan bir geçit durumunda olması nedeniyle tarih boyunca doğu ile batı, kuzey ile güney arasında bir köprü, bir geçiş bölgesi olmuştur. M.Ö. 3000’den başlayarak bilinen 5000 yıllık bir tarihe sahip olan ve sırasıyla Hititler, Frigler, Lidyalılar, Persler, Hellenler, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar'ın hüküm sürdükleri Afyonkarahisar, Türkiye'nin coğrafi bölgelerinden üçü üzerinde (Ege, Akdeniz, İç Anadolu) yayılan bir ildir. Büyük kısmı Ege bölgesinin İçbatı Anadolu bölümünde bulunur. Güneyde bulunan Başmakçı, Dazkırı, Dinar ve Evciler ilçelerinin bazı toprakları Akdeniz Bölgesi sınırları içine girer. İlin doğu ve kuzeydoğu kısımlarındaki bazı topraklar da İç Anadolu Bölgesine girer. Önemli merkezleri birbirine bağlayan kara ve demiryolları Afyonkarahisarda kesişir. I. Dünya savaşından sonra düşman işgaline uğrayan afyon, kurtuluş savaşımızda Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Paşa komutasındaki Ordumuzun büyük zaferine ev sahipliği yapmıştır.

Böylesine tarihi ve stratejik bir öneme sahip olan Afyonkarahisar günümüzde mermeri, Termal kaynakları, kaymağı, sucuğu ve haşhaşı ile de haklı bir ünü bulunmaktadır. Bütün bunlara ek olarak eşsiz doğal ve kültürel varlıkları da önemli bir turizm potansiyelini oluşturmaktadır.

Afyon Valiliği tarafından Afyon'a ait tüm değerlerin doğru bir tanıtımını yapmak amacıyla başlatılan kültürel projeler kapsamında hazırlanan “AFYONKARAHİSAR YÖRESİ HALKOYUNLARI” derleme çalışması, Kültür müdürlüğü, Halkeğitim merkezi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından oluşturulan derleme grubu tarafından yaklaşık üç ay süren derleme gezileri ve beş aylık arşiv taramaları ile tamamlanmıştır. Yaşayan kültürümüzün en önemli unsurlarından olan halkoyunları insan-insan ilişkilerini, insan-tabiat ilişkilerini geleneksel ritim ve müzik eşliğinde yansıtılmasıdır. Bu yönüyle geçmişten geleceğe bir kültürel köprü oluşturan halkoyunlarımız ülkemizde zengin bir kültürel birikimin yaşayan kanıtıdır. Ülkemizde Türk halk oyunları genel olarak türleri şu şekilde ayrılmaktadır:


 • Hora Bölgesi; Trakya.

 • Zeybek Bölgesi; Dört alt gruptan oluşur. Kural olarak; 9 zamanlı ve aksak ritimli oyunlardır.

  • Ağır Zeybek Bölgesi; Ege bölgesi

  • Teke Zeybek Bölgesi; Göller Yöresi, Batı Akdeniz.

  • Kaşıklı Zeybek Bölgesi; Güney Marmara, Batı Karadeniz, İçbatı Anadolu ve çevresi.

  • Kaşık (kırık) Oyunları Bölgesi; Konya Bölümü ve Doğu Akdeniz çevresi.

 • Horon Bölgesi; Orta ve Doğu Karadeniz.

 • Halay Bölgesi; Üç alt bölümden oluşur.

  • Bozkır Halayları: İç Anadolu'nun Doğusu

  • Doğu Halayları: Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri

  • Çukurova Halayları: Çukurova çevresi.

 • Bar Bölgesi; Kuzeydoğu Anadolu ve iç Artvin.

 • Kafkas Bölgesi; Kuzeydoğu Anadolu ve iç Artvin.Resim 1. Bölgelere Göre Türk Halkoyunları

Afyonkarahisar; Kütahya, Eskişehir, Konya, Isparta, Burdur, Denizli ve Uşak illeriyle çevrilidir. Bu bakımdan bir yönüyle Ağır Zeybek, bir yönüyle Kaşıklı zeybek, Kırık zeybek bir yönüyle de Teke oyunları bölgesinde bulunmaktadır. Kız, erkek ve Karma oyunların bulunduğu yöremizde Genellikle Dazkırı, Evciler, Sandıklı ve Dinar’ın ilçelerimizin bir bölümünde ağır zeybek oyunları görülürken, Sandıklı, Hocalar Sincanlı, İhsaniye, Çobanlar, Bolvadin, Çay, Emirdağ, Sultandağı, Şuhut ve merkez ilçelerinde kaşıklı-kırık zeybek oyunları görülmektedir. Ayrıca Dinar, Şuhut ilçelerinde, kızlar tarafından oynanan teke yöresi nitelikli oyunlarda görülmektedir.

Resim 2. Türlerine Göre Afyonkarahisar Halkoyunları

Afyon'da oynanan kaşıklı, kırık zeybek ve teke oyunlarının çoğu türkülüdür. Saz çalanlar türkü de söylerler. Saz grubunu bağlama, kabak kemane, sipsi, darbuka, zilli maşa ve tef oluşturur. Açık havada bu sazlara davul, zurna, sarı boru ve klarnette eşlik eder. Kaşıklı, kırık zeybek ve teke oyunlarının adları genel olarak türkülerin ilk dizelerinden alınmış ve sözlü türkülerdir. (Örneğin; Dam başına asa gomuş galbırı, hezin hezin ). Ağır zeybekler ise çeşitleme niteliğinde sözsüz oyunlardır.

Bir oyunun halkoyunları vasfı taşıması için kural olarak "zaman derinlik ve mekânda yaygınlık" ilkesini barındırması gerekir*. Yapılan derleme çalışmasında bu ilke göz önüne alınarak ilimizde karşılaşılan oyunlar arşiv çalışmasıyla desteklenmiş, geçmişte yapılan derleme gezilerinde tespit edilen oyunlar ile günümüzde halen oynanmakta olan oyunlar karşılaştırılmıştır. Ayrıca derleme çalışması tüm ilçelerde, 3–10 kişilik 40–90 yaş grubundaki kaynak kişilerle yapılarak, görüşmeler yazılı olarak not edilip, fotoğraflandırılmış ve kamera çekimi yapılmıştır. Elde edilen bilgiler, arşiv taraması çalışmasıyla karşılaştırılıp farklı isimlerle anılan aynı oyunların tasnifi yapılmıştır. Ayrıca yok olmakta olan oyunların tekrar kazanılması için çekimi yapılan kaynak kişilerin oyun adımları deşifre edilerek tekrar hayata geçirilmiştir.

Tüm bu Çalışmalar sonucunda kimi oyunların sadece müziklerine ulaşılmış olup oyunun icrasına ulaşılamamıştır. Bunlar; Buhurcular ağır zeybeği, Çember ve Karahisar oyun havası adlı oyunlardır. Kimi oyunların ise oyun icrası kayıt altına alınmış fakat müziklerine ulaşılamamıştır. Bunlar; Osmanlı zeybeği ve Develi Zeybeğidir. Bazı Oyunların bölgesel nitelikte olması yani müzik ve isimi çevre illerdeki oyunlarla aynı olmasına rağmen icrasının farklı olduğu tespit edilmiştir. Bunlarda; Harmandalı, Bas bas zeybeği, Yayla yolları, Kadılar zeybeği, Kız saçların ve Cemilem adlı oyunlardır.

Afyonkarahisar yöresinde görülen oyunları aidiyetine göre “Ulusal”, “Bölgesel” ve “Yerel” olmak üzere üçe ayırabiliriz. Ulusal olan oyunlar Anadolu’nun birçok bölgesinde görülebilen oyunlardır. Bu tür oyunları bir yöreye veya bölgeye atfetmek zordur.

ANADOLU’DA VE AFYONKARAHİSAR YÖRESİNDE GÖRÜLEN ULUSAL ORTAK HALKOYUNLARI

Oyunun adı

Türü

Afyonkarahisar da Görüldüğü yer

Cinsi

Ait olduğu yer


Kılıç kalkanMerkez, Sandıklı, Bolvadin

Erkek

Ulusal

Köroğlu
Tüm ilçeler

Erkek

Bölgesel

* http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk_halk_oyunlar%C4%B1

Bölgesel oyunlar ise, bir bölgeye ait olan oyunlardır. Bu oyunlar birbirine komşu olan birçok il ve ilçede görülebilen halkoyunlarıdır. İdari yapılanmaya göre sınırları ayrılan iller aynı bölgede olduklarından dolayı aynı kültürel özellikleri yansıtabilirler. Bu açıdan bakıldığında Afyonkarahisar Yöresi Ege bölgesi, Akdeniz bölgesi ve iç Anadolu bölgesinin kesiştiği bir noktada yer almaktadır. Bu nedenle kültürel yapısı ve halkoyunları ile bu bölgelerin özelliklerini yansıtır. Bu bölgelerde görülen halkoyunlarının bazıları Afyonkarahisar yöresinde de görülmektedir. Aşağıdaki tabloda Afyonkarahisar’da görülen bölgesel halkoyunları belirtilmiştir.ÇEVRE İLLERDE VE AFYONKARAHİSAR YÖRESİNDE GÖRÜLEN BÖLGESEL ORTAK HALKOYUNLARI

Oyunun adı

Türü

Afyonkarahisar da Görüldüğü yer

Cinsi

Ait olduğu yer


Buhurcular ağır zeybeği (Oyun havası, Bengi)

Ağır

Dinar

Erkek

Bölgesel

Bas bas zeybeği

Ağır

Evciler Dazkırı

Erkek

Bölgesel

Denizkızı Zeybeği (Tavas kırması)

Ağır

Evciler Dazkırı

Erkek

Bölgesel

Harmandalı

Ağır

Merkez, Evciler, Dazkırı

Erkek

Bölgesel

İnce çayır (Kesik çayır)

Kaşıklı

İhsaniye

Karma

Bölgesel

Kadılar zeybeği (Kadılar yolu, Keklik)

Kaşıklı

Dinar

Bayan

Bölgesel

Kız saçların

Kaşıklı

Merkez

Bayan

Bölgesel

Yayla yolları (Teke)

Kıvrak

Dinar

Karma

Bölgesel

Eskişehir zeybeği, (Avcı zeybeği)

Kaşıklı

Merkez Sandıklı İhsaniye

Erkek

Bölgesel

Cemilem (Meşeli)

Kıvrak

Dinar, Şuhut, Başmakçı

Karma

Bölgesel

Sepetçioğlu zeybeği

Kaşıklı

Sinanpaşa, Hocalar

Erkek

Bölgesel

İslamoğlu zeybeği

Kaşıklı

Dinar, Sinanpaşa, Hocalar

Erkek

Bölgesel

Serenler Zeybeği

Kıvrak

Dinar, Başmakçı

Erkek

Bölgesel

Yukarıda belirtilen bazı Oyunlar bölgesel nitelikte olmasına rağmen yani müzik ve isimi çevre illerdeki oyunlarla aynı olmasına rağmen Afyonkarahisar yöresinde bu oyunların icrasının farklı olduğu tespit edilmiştir. Bunlar; Harmandalı, Bas bas zeybeği, Yayla yolları, Kadılar zeybeği, Kız saçların ve Cemilem adlı oyunlardır. Denizkızı zeybeği ise müzik olarak Tavas zeybeği (Tavas kırması) ile aynı olmasına rağmen hem isimlendirmesi hem de oyun icrası farklıdır.

Yerel, yöresel Halkoyunları ise bir yörede görülen, başka bir yörede görülmeyen ve sadece o yöreyle özdeşleşmiş halkoyunlarıdır. Bunu en güzel örneği Afyonkarahisar’ın tüm ilçe, köy ve kasabalarında görülen “Hezin Hezin” adlı halk oyunudur. Bu oyun sadece Afyonkarahisar yöresinde görülmektedir. Buna göre sadece Afyonkarahisar yöresinde görülen Halkoyunları aşağıdaki Tabloda belirtilmiştir.AFYONKARAHİSAR YÖRESİNE AİT YEREL HALKOYUNLARI

Oyunun adı

Zeybek

Türü

Afyonda Görüldüğü yer
Ait olduğu yer

Afyon zeybeği (Çaykenarı zeybeği, Sandıklı zeybeği)

Kaşıklı

Merkez, Sandıklı

Karma

AFYON

Arpalıktan arpa biçer

Kaşıklı

Merkez

Erkek

AFYON

Bolvadin havası (Acem kızı, Bak şu kaşa)

Kırık

Bolvadin, Çay, Çobanlar,

Erkek

AFYON

Çember

Kırık

Sultandağı Çay, Bolvadin

Bayan

AFYON

Çiğil Çiğil

Kırık

Merkez,

Bayan

AFYON

Dabandan

Kırık

Emirdağ

Karma

AFYON

Dambaşı

Kaşıklı

Merkez,

Bayan

AFYON

Develi zeybeği

Ağır

Evciler, Dazkırı

Erkek

AFYON

Düz oyun (asbab serdim sicime)

Kırık

Emirdağ, Sultandağ

Karma

AFYON

Efelerin uşağı (efeler)

Kaşıklı

Merkez-İhsaniye

Karma

AFYON

Gaydalama, (çorabını ördüğüm,)

Kırık

Emirdağ, Sultandağ

Karma

AFYON

Harman yeri

Kırık

Dinar

Bayan

AFYON

Hatçam

Kaşıklı

Dinar

Karma

AFYON

Haydi güzelim

Kaşıklı

Merkez, Dinar

Bayan

AFYON

Hazin hazin (Usul yavaş, Gökte yıldız, Fadik)

Kırık

Tüm ilçeler ve merkez

Karma

AFYON

İğde dalları

Kaşıklı

Çay

Bayan

AFYON

Kadılar zeybeği (Kadılar yolu, Keklik)

Kaşıklı

Dinar

Bayan

AFYON

Karahisar oyun havası

Kırık

MerkezAFYON

Kız saçların

Kaşıklı

Merkez

Bayan

AFYON

Minarenin âlemi

Kaşıklı

Merkez

Bayan

AFYON

Osmanlı zeybeği (Ağır zeybek)

Ağır

Evciler

Erkek

AFYON

Penceresi kanat kanat (Penceresi yeşil perde)

Kırık

Sultandağı, Bolvadin Çay

Erkek

AFYON

Sandıklının biberi (Yeşil olur)

Kaşıklı

Sandıklı

Bayan

AFYON

Tespihimin mercanı (Balık suda yan gider, Aşgına, Bülbül yuva yapmış)

Kırık

Sultandağı, Bolvadin Çay

Erkek

AFYON

Turnalar (Turna)

Kırık

Bolvadin, Çay Çobanlar

Erkek

AFYONSONUÇ

Afyonkarahisar yöresine ait tüm halkoyunlarını belirlemek için yapılan derleme çalışmasında. Ulaşılabilinen Yazılı ve görsel kaynaklar taranmış. Kaynak kişilerle görüşülüp tüm bilgiler kamera ile kayıt altına alınmıştır.

Sonuç olarak, tüm bu bilgiler ışığında yapılan derleme ve arşiv tarama çalışmalarının karşılaştırılması sonucunda sadece Afyonkarahisar yöresine ait geçmişten günümüzde kadar gelmiş ve hala oynanmakta olan Yöresel halkoyunları ile bölgesel nitelik taşıyıp ama isimlendirilmesi ile oyun icrasında Afyonkarahisar yöresine has farklılık taşıyan halkoyunlarının listesi aşağıda verilmiştir.

AFYONKARAHİSAR YÖRESİNE AİT HALKOYUNLARI

Oyunun adı

Zeybek

Türü

Afyonda Görüldüğü yer
Ait olduğu yer

Afyon zeybeği (Çaykenarı zeybeği, Sandıklı zeybeği)

Kaşıklı

Merkez, Sandıklı

Karma

AFYON

Arpalıktan arpa biçer

Kaşıklı

Merkez

Erkek

AFYON

Bas bas zeybeği

Ağır

Evciler Dazkırı

Erkek

BÖLGESEL

Bolvadin havası (Acem kızı, Bak şu kaşa)

Kırık

Bolvadin, Çay, Çobanlar,

Erkek

AFYON

Buhurcular ağır zeybeği (Oyun havası, Bengi)

Ağır

Dinar

Erkek

BÖLGESEL

Cemilem (Meşeli)

Kıvrak

Dinar, Şuhut, Başmakçı

Karma

BÖLGESEL

Çember

Kırık

Sultandağı Çay, Bolvadin

Bayan

AFYON

Çiğil Çiğil

Kırık

Merkez,

Bayan

AFYON

Dabandan

Kırık

Emirdağ

Karma

AFYON

Dambaşı

Kaşıklı

Merkez,

Bayan

AFYON

Denizkızı zeybeği (Tavas kırması)

Ağır

Evciler Dazkırı

Erkek

BÖLGESEL

Develi zeybeği

Ağır

Evciler, Dazkırı

Erkek

AFYON

Düz oyun (asbab serdim sicime)

Kırık

Emirdağ, Sultandağ

Karma

AFYON

Efelerin uşağı (efeler)

Kaşıklı

Merkez-İhsaniye

Karma

AFYON

Gaydalama, (çorabını ördüğüm,)

Kırık

Emirdağ, Sultandağ

Karma

AFYON

Harman yeri

Kırık

Dinar

Bayan

AFYON

Harmandalı

Ağır

Merkez, Evciler, Dazkırı

Erkek

BÖLGESEL

Hatçam

Kaşıklı

Dinar

Karma

AFYON

Haydi güzelim

Kaşıklı

Merkez, Dinar

Bayan

AFYON

Hazin hazin (Usul yavaş, Gökte yıldız,Fadik)

Kırık

Tüm ilçeler ve merkez

Karma

AFYON

İğde dalları

Kaşıklı

Çay

Bayan

AFYON

Kadılar zeybeği (Kadılar yolu, Keklik)

Kaşıklı

Dinar

Bayan

AFYON

Karahisar oyun havası

Kırık

MerkezAFYON

Kız saçların

Kaşıklı

Merkez

Bayan

AFYON

Minarenin alemi

Kaşıklı

Merkez

Bayan

AFYON

Osmanlı zeybeği (Ağır zeybek)

Ağır

Evciler

Erkek

AFYON

Penceresi kanat kanat (Penceresi yeşil perde)

Kırık

Sultandağı, Bolvadin Çay

Erkek

AFYON

Sandıklının biberi (Yeşil olur)

Kaşıklı

Sandıklı

Bayan

AFYON

Tespihimin mercanı (Balık suda yan gider, Aşgına, Bülbül yuva yapmış)

Kırık

Sultandağı, Bolvadin Çay

Erkek

AFYON

Turnalar (Turna)

Kırık

Bolvadin, Çay Çobanlar

Erkek

AFYON

Yayla yolları (Teke zortlatması)

Kıvrak

Dinar

Karma

BÖLGESELTAMAMEN BÖLGEYE AİT OYUNLAR


Oyunun adı

Türü

Afyonkarahisar da Görüldüğü yer

Cinsi

Ait olduğu yer


İnce çayır (Kesik çayır)

Kaşıklı

İhsaniye

Karma

BÖLGESEL

Eskişehir zeybeği, (Avcı zeybeği)

Kaşıklı

Merkez Sandıklı İhsaniye

Erkek

BÖLGESEL

Sepetçioğlu zeybeği

Kaşıklı

Sinanpaşa, Hocalar

Erkek

BÖLGESEL

İslamoğlu zeybeği

Kaşıklı

Dinar, Sinanpaşa, Hocalar

Erkek

BÖLGESEL

Serenler Zeybeği

Kıvrak

Dinar, Başmakçı

Erkek

BÖLGESEL


AFYONKARAHİSAR HALKOYUNLARI DERLEME ÇALIŞMASINDA

GÖRÜŞLERİ ALINAN KAYNAK KİŞİLERKaynak kişi

Yaşı

Mesleği

Yaşadığı yer

Öğrendiği kişi

Hüseyin KOÇ

75

Çiftçi

Çobanlar Kocaöz

Süleyman çavuş

Ömer SOLMAZ

76

Çiftçi

Çobanlar Kocaöz
Cengiz SOLMAZ

42

Çiftçi

Çobanlar Kocaöz
Ahmet YILMAZ

45

Çiftçi

Çobanlar Kocaöz
Mehmet ÇETİN

75

Emekli

Sandıklı Çayköy
Nevzat SAĞLIK

50

Müzisyen

Sandıklı
Metin AKIN

52

Emekli

Emirdağ
Pınar HALAÇ

52

Ev hanımı

Emirdağ
H. Rıfat AYDEMİR

54

Emekli

Emirdağ
Mehmet PEKTAŞ

75

Emekli

Bolvadin

Emin KAYGISIZ

Mustafa KARAER

55

Emekli

Bolvadin

Özburunlu Basri

Süleyman ATMACA

40

Beld. işçi

Bolvadin
Abdullah CİDDİ

45

Beld. işçi

Bolvadin

Ali CİDDİ

Erol KUCUR

40

Beld. İşçi

Bolvadin
Yıldız LEBLEBİCİER

40

Öğretmen

Bolvadin
Turan KIRGÖZ

70

Emekli

Evciler

Ali ALGEL

Nazım MEMİŞ

54

Emekli

Evciler
Hüseyin AYDIN

67

Emekli

Evciler
Cahit KIRGÖZ

67

Emekli

Evciler
Hayati MOGAN

50

Serbest mes.

Evciler
Suat ALGEL

46

Serbest mes.

Evciler

Ali ALGEL

Sultan EFE

75

Ev hanımı

Evciler
Fatma ÖZKAN

72

Ev hanımı

Evciler
Nefide BOZ

56

Ev hanımı

Evciler
M. Ali AÇIKGÖZ

70

Müzsyen

Dazkırı
Cemal KOCATEPE

78

Emekli

Dazkırı
Hasan ŞENGÜLER

84

Emekli

Dazkırı

Hüseyin YILDIZ

Şükrü DURMUŞ

72

Emekli

Dazkırı

Osman ALTAYLI

Ali İhsan TERZİ

52

Emekli

Dazkırı

Cemal TERZİ

Ayşe BEYAZIT

62

Ev hanımı

Dazkırı
Nefise KARADAĞ

83

Ev hanımı

Dazkırı
Gülsüm KARAKAŞ

52

Ev hanımı

Dazkırı
Musa OĞUZ

56

Çiftçi

Sultandağı
Fadime BURÇAK

72

Ev hanımı

Sultandağı
Kadriye TUNÇ

59

Ev hanımı

Sultandağı
Fatma TUNÇ

85

Ev hanımı

Sultandağı
Gülendam OĞUZ

54

Ev hanımı

Sultandağı
Fatilli (Fatma) TÜRK

85

Ev hanımı

Sultandağı
Ahmet YAMAN

56

Serbest mes.

Çay

Guban Abdullah

Nevzat ALTINDAĞ

40

Müzisyen

Çay

Davazının kadir

Lütfü BAYRAMPINAR

45

Memur

İhsaniye
Kutdisi ÖZÇELİK

43

Bld. Bşk.

İhsaniye
Şevki GENÇ

46

Memur

İhsaniye
Mehmet Ali BACAK

47

Memur

İhsaniye
Cemil ÇAKMAK

72

Çifçi

İhsaniye
Hüseyin GÜVENEK

43

Müzisyen

Merkez
Fikret GÜZELDEMİR

45

Müzisyen

Merkez

2006-2007 AFYONKARAHİSAR HALKOYUNLARI DERLEME GRUBU


ADI SOYADI

KURUMU

ÜNVANI

Semra GÜZBEY

Halk Eğitim Merkezi müdürlüğü

Halk Eğitim Merkezi Müdürü

Sabri SANDUVAÇ

Halk Eğitim Merkezi müdürlüğü

Halk Eğitim Merkezi şefi

Naci ÖZKAN

Kültür Müdürlüğü

Folklor Araştırmacısı

Düriye AKKAN

Halk Eğitim Merkezi

Halkoyunları öğretmeni

Selda KALKANOĞLU

Halk Eğitim Merkezi

Halkoyunları öğretmeni

Muharrem K.KORKMAZ

A. Kocatepe Üniversitesi

Öğretim görevlisi

Hayati KANAT

Odak Gazetesi

Fotoğrafçı

Samet BEKDEMİR

Odak Gazetesi

Kameraman

Lokman BORU

Halk Eğitim Merkezi

Ulaşım

TARANAN KAYNAKLAR BELGE VE DÖKÜMANLAR

 • Abdullah ÇAĞATAY Şuhut folkloru 1990

 • Ahmet ŞENOL Halkoyunlarımızda ad Kendi arşivi

 • Ahmet ŞENOL Türk Halkoyunları MEB.1999 Ankara

 • Ahmet ŞENOL, İller itibariyle halkoyunlarımız Kendi arşivi

 • Cemil DEMİRSİPAHİ Türk Halkoyunları İşbankası Yayınları 1975 Ankara

 • Cengiz AYDIN Halkoyunlarımızda toplumsal yapılanma İzmir 1992

 • Eran OYAL Afyon Halkbilgisi Ankara Üni. DTCF 1974

 • Fevzi GÜMÜŞ, Bolvadin Tarihi Ve Folkloru İstanbul.1978

 • Hasan Basri KARAKAYA Dünden Bugüne Evciler İzmir 1995

 • İbrahim YÜKSEL, Recep YAŞAYACAK Afyonkarahisar Halkbilimi Ankara 2003

 • İbrahim ZEYBEK, Sinanpaşa Belgeseli. Sinanpaşa belediyesi yayınları.

 • İrfan SAATÇİ, Mehmet ÖCAL Afyon Halkoyunları, Kına Gecesi, Köy seyirlik Oyunları, Ekmek Yapımı. Kültür Bakanlığı Araştırması. HAGEM BVB.1997.0016 sony VHS Band

 • M. Ragıp GAZİMİHAL Türk Halkoyunları Katalogu 1. Ve 2. Cilt Haz; Nail TAN Ankara 1991

 • M. Saffet DEVRİM Şu Bizim Belde 1975.

 • Mahmut BAHADIR, F. YADIMATA, C. EREN ve Y.ALTUNTAŞ. Kültür bakanlığı Araştırması MİFAD arşivi B.86.0063- B.86.0091 VHS Band.

 • Mazlum Nusret KILIÇKIRAN, Dinar Halkoyunları. 1. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri. Afyon 1990

 • Metin AKIN Dünden Bugüne Emirdağ

 • Musa SEYİRCİ, Refik BAŞYILMAZ, Her Yönüyle Akmasın Şehri Şuhut Afyon 1982

 • Nazım BURSALIOĞLU Afyonkarahisari Yöresi Türküleri Antakya 1993

 • Niyazi YILMAZ Afyonkarahisar Türküleri ve Dili Ankara 1996

 • Osman ATİLLA afyonkarahisar türküleri 1966

 • Ömer Faruk YILDIZKAYA, Her Yönüyle Emirdağ 1986

 • Özcan TÜRKMEN Emirdağ Emirdağ kaymakamlığı köylere hizmet götürme birliği yayınları.

 • Saadet ÖZGÜNDÜZ, Afyon Yöresi Kadın Giyimleri. Türkeli Gazetesi. Afyon. Sayı, 7573 1985

 • Sadi Yaver ATAMAN, Ruhi SU 100 Türk Halkoyunu İstanbul 1975

 • Şerif BAYKURT Türk Halkoyunları Halkevleri Genel Merkezi Yayınları Ankara 1965

 • Taşpınar Dergisi, Afyon Halk evi 1935-1967

 • Tarihi Türk Kadın Kıyafetleri 1986

 • TRT Türk Halk Müziği Repertuar Kitabı. TRT müzik dairesi başkanlığı 1991

 • Türk Halk Müziği Ve Oyunları dergisi 1982

 • Vedat BALKAN “Afyonkarahisar Halkoyunları” Anadolunun Kilidi Afyon

 • Veysel ŞİŞİK Bolvadin Yöresi Folkloru Selçuk Üni 1970

 • Zafer DEMİRAĞ Dazkırı Yöresinde Giyim Kuşam Ankara Üni. DTCF 1980

 • http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk_halk_oyunlar%C4%B1
Resim 3. 23 Mart 1923 Atatürk Afyonkarahisar Belediye Binası Önünde


Resim 4. Afyonkarahisar 1936 Başbakanın karşılayan kalkan grubu

Resim 5. 1950 Afyonkarahisar Sandıklı Bayram Kutlaması (Hasan Çavuş)
Resim 6. 1934 Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı önü Cumhuriyet Bayramı kutlamasıResim 7. Afyonkarahisar Belediye Başkanı H.Haşim TİRYAKİOĞLU (ortada)


Resim 8. Afyonkarahisar Çobanlar Kocaöz Köyü oyuncuları ve Rahmetli Ömer SOLMAZ


Resim 9. Afyonkarahisar Sandıklı Rahmetli Nevzat SAĞLIK ve Çay köylü Mehmet ÇETİN
Resim 10. Afyonkarahisar Bolvadin Mehmet PEKTAŞ


Resim 11. Afyonkarahisar Dinar
Resim 12. Afyonkarahisar İhsaniye Ayazini Kasabası Cemil ÇAKMAK, Kutdisi ÖZÇELİK


Resim 12. Afyonkarahisar Dinar (çölovası) Yıprak köyü


Resim 13. Afyonkarahisar Sultandağı


Resim 14. Afyonkarahisar Sultandağı Karapınar Köyü


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə