Afyonkarahisar belediyesi afyonkarahisar cumhuriyet meydani ve çevresi
Yüklə 209.42 Kb.
səhifə1/3
tarix23.04.2016
ölçüsü209.42 Kb.
  1   2   3

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ

AFYONKARAHİSAR CUMHURİYET MEYDANI VE ÇEVRESİ

ULUSAL MİMARLIK VE KENTSEL TASARIM FİKİR PROJE YARIŞMASIB A Ş K A N D A N

Afyonkarahisar Belediyesi’nin hizmetleri arasına yeni bir halkayı eklemenin heyecanı ve mutluluğu ile sizleri selamlıyorum.

Göreve geldiğimiz günden itibaren “yaşanabilir Afyonkarahisar kenti” hedefimiz doğrultusunda birçok belediye hizmetini başarıyla yerine getirdik. Bütüncül bir bakış açısıyla kentin sorunlarını ele alarak özellikle altyapı hizmetlerimizde geçici çözümlerden uzak durarak, bizden sonraki kuşakların da yararlanacağı modern, sağlıklı ve altyapı alanında geçerli bütün kriterleri taşıyan su ve kanalizasyon sistemlerimizi, yol ve kaldırımlarımızı yenileme çalışmalarına önem verdik.

Belediye olarak diğer büyük hedefimiz “yerel kalkınmada öncü belediye” olmaktı. Özellikle turizm alanında gerek yatırımcıların önünü açan, yol gösteren misyonumuz gerekse şehrimize gelen misafirlerimize şehrimizi tanıtmak, memnun ayrılmalarını sağlamak da belediye olarak önceliklerimiz arasında idi. Bu anlayışla yüzyılların geleneğini tekrar canlandırdık ve Mevlevi geleneğinin hala yaşatıldığı şehrimizi, bu alanda destinasyon haline getirmeyi başardık. Sultan Divani Anma Haftası, Şifalı Aşure dağıtılması geleneği gibi faaliyetleri, hemşerilerimizle birlikte sahiplendik. Önümüzdeki dönemde Kurtuluş Savaşımızın kazanıldığı toprakların varisleri olarak bu onuru bütün Türkiye ile paylaşmak için yeni projeler üreteceğiz. Tıpkı Çanakkale gibi şehrimizi tarihi zaferlere ilgi duyanların ziyaret edeceği bir ilgi odağı haline getireceğiz.

Belediyemizin yaşanabilir Afyonkarahisar ve kalkınmada öncü belediye hedeflerini taçlandıracak, şehrimize değer katacak çok önemli bir projenin müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum.

Şehrimiz, kökleri yüzyıllar öncesine dayanan eski devirlerde ticaret yolları üzerinde bulunan Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden kalma eserlerle bezenmiş şirin bir Anadolu şehridir. Doğu şehir kültüründe geniş meydanlara ihtiyaç duyulmadığı, sosyal ilişkilerin sokak ve mahalle düzeyinde çözümlendiği göz önüne alındığında şimdiye kadar çağdaş bir kent meydanının eksikliği pek fazla hissedilmemişti. Modernleşme çabalarının süregeldiği son yüzelli yıldır batılı mimarların ve mimari akımların etkisiyle İstanbul başta olmak üzere merkeziyetçiliğin ve milli devletlerin sembolü olan meydanlı şehirler hızla artmış, nispeten kenarda kalmış küçük şehirlerde bile birer meydan ihdas edilmeye çaba gösterilmiştir. Ne var ki Batı toplumlarının modernleşmesinde bir aşamayı ve anlamı ifade eden, sosyalleşme ihtiyaçlarını karşılayan meydanlara bizim toplumumuzda aynı işlev ve anlam yüklenmemiş, diğer kentsel hizmetlerin bir parçası ve devamı gibi bakılmıştır.

Bugün geldiğimiz noktada artık yeme-içme, eğlenme gibi bireysel ihtiyaçlar dahi dışarıda karşılanmakta, tüketim alışkanlıkları değişmekte, gelişmiş ülkelerle aynı refah düzeyine erişmiş davranışlar sergilemekteyiz. Kalabalıklaşan kentler, çekirdek ailenin yaygınlaşması ve artan nüfus, konuta olan talebi artırmaktadır. Vatandaşlar, artan fiyatlarla baş edebilmek için daha küçük konutlara yönelmekte, haliyle bazı ihtiyaçlarını ev dışı çözümlerde aramaktadır. Artık dışarıda yemek olağan hale gelmiş, her türlü temizlik hizmeti profesyonel şirketlerden satın alınmaya başlanmıştır. Bu ve benzeri nedenlerle insanların dışarıda geçirdikleri zaman artmış yerel yönetimler de insanların zaman geçirdikleri toplu mekânların kalitesini ve yaşanılırlığını artırmak durumunda kalmışlardır. Modernleşmenin içselleştirilmesiyle şehirlere meydan yapmak, batıya öykünmenin ötesine geçmiş ve gerçek bir ihtiyacın karşılanması biçiminde anlaşılmaya başlanmıştır.

Kısaca özetlemeye çalıştığımız toplumsal dönüşüm sürecinin şehrimizde de yaşanmaya başlaması, bizleri kent meydanının düzenlenmesi konusunda tedbir almaya sevk etmiştir. Kentin merkezi alanlarında gündüz yürüyen nüfusun gece nüfusundan çok fazla olması, yoğun araç ve yaya trafiği, ortaöğretim kurumları, üniversite öğrencileri, resmi kurumlar ve diğer bütün ziyaretçilerin kullandığı mekânlar, yetersiz hale gelmeye başlamıştır. Yaşam standartlarının yükselmesiyle alış veriş, yeme-içme, kadınların çalışma hayatına daha fazla girmesi, sağlık amaçlı yürüyüşler ve ulaşımın ucuzlaması gibi birçok etken, insanları eskisinden daha fazla sokakla, “dışarıyla” buluşturmuştur.

Bütün bu gelişmeleri göz önünde bulunduran belediyemiz geniş ufuklu bir yaklaşımla kentimize yakışır bir meydan kazandırmak için kolları sıvamıştır. Sahip olduğumuz vizyon, meydanı yapma konusundaki usule ilişkin girişimlerimizden itibaren kendini göstermiştir. Şehrimizi marka haline getirecek, dünya çapında önemli projelere imza atan Türk mimar ve şehir plancılarımızın ellerinden çıkan, özgün ve kaliteli bir sanat eseri bırakabilmek amacıyla yarışma projesi düzenleme yolunu seçtim.

Şehrimizin en gözde mekânlarını her türlü siyasal mülahazadan uzak, çağın ve şehirciliğin gereklerine en uygun, en yetkin kişilerin yapmasını sağlamanın yolu, Kent Meydanı Proje Yarışması yapmaktı. Yarışma projesi, kent meydanına verdiğimiz önemi ve gelecek kuşaklara bırakacağımız eserimiz konusunda sergilediğimiz ciddi tavrın en önemli göstergesidir.

Elinizdeki bu kitapçık, kent meydanı düzenleme yarışma projemizin detayları hakkında sizlere bilgi vermektedir. Umarız ki dalında uzman ve alanında ün yapmış mimar ve şehir plancılarımız şehrimize çok güzel bir meydan kazandıracaktır. Bu vesile ile projeyi gerçekleştirecek yarışmacılardan beklentimiz;


 • Şehrimizin kültürel değerlerini çağdaş şehircilik anlayışıyla görünür kılmaları,

 • Konutlarımızın, evlerimizin şehrin yatak odası, meydanımızın ise şehrimizin misafir odası hükmünde olduğu bilinciyle misafirlerimize yakışır bir meydan tasarlamalarını,

 • Değişen şehircilik değerlerine paralel olarak salt araç trafiği yerine üçlü paydaş anlayışına uygun çözümler sunmalarını,

 • İnsanların huzur bulacakları, mekânı paylaşmak için can attıkları bir tasarımı gerçekleştirmelerini,

Can-ı gönülden arzu ediyorum.

Bu vesile ile kent meydanı yapma fikrinin doğmasında bendenizi ikna eden, kurumlar arası zorlukları aşmada destek olan, değerli büyüğümüz eski Afyonkarahisar valimiz Sayın Haluk İmga beyefendiyi şükranla anmak istiyorum. Bu projeye katkısı olan bütün bürokratları, mesai arkadaşlarımı tebrik ediyor, yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Afyonkarahisar, en iyisine layıktır düşüncesiyle iyi olan kazansın diyor, projemizin Afyonkarahisarımıza hayırlı ve uğurlu olmasın diliyorum.

Burhanettin ÇOBAN

Afyonkarahisar Belediye Başkanı1.BÖLÜM YARIŞMANIN TANIMI VE GENEL KURALLAR
1.1 YARIŞMANIN ADI, KONUSU VE TÜRÜ

1.2 YARIŞMANIN YERİ VE KONUMU

 • 1/2000 Ölçekli (İlkesel Tasarım Alanı) Yarışma Alanı Sınırlarını Gösteren Harita

 • 1/1000 Ölçekli (Kentsel Tasarım Alanı) Yarışma Alanı Sınırlarını Gösteren Harita

 • 1/500 Ölçekli (Cumhuriyet Meydanı Düzenleme Alanı) Yarışma Alanı Sınırlarını Gösteren Harita

1.3 YARIŞMA ALANINA İLİŞKİN BİLGİLER

 • Kentsel Sit Alanı Sınırları ve Tescilli Yapılara Ait Harita

1.4 YARIŞMANIN AMACI

 • Anket Sonuçları

 • Kentsel Tasarım Projesi İle İlgili İnternet Üzerinden Yapılan Anket Sonuçları

 • TMMOB’ye Bağlı Odaların Kentsel Tasarım Projesi Hakkındaki Görüşleri

 • Afyonkarahisar’da Faaliyet Gösteren Şehir Plancılarının Kentsel Tasarım Projesi hakkındaki Görüşleri

 • Afyonkarahisar Belediyesi Kent Konseyi İmar Çevre Çalışma Grubu Görüşleri

 • Afyonkarahisar Yapı Denetim Şirketleri Birliği Başkanı

 • Afyonkarahisar Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun Kentsel Tasarım Projesi Hakkındaki Görüşleri

1.5 YARIŞMACILARDAN BEKLENENLER

1.6 YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

1.7 JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLERİN İSİM VE KİMLİKLERİ

1.7.1 Danışman Jüri Üyeleri

1.7.2 Asli Jüri Üyeleri

1.7.3 Yedek Jüri Üyeleri

1.7.4 Raportörler

1.7.5 Raportör Yardımcıları

1.8 YARIŞMAYI DÜZENLEYEN İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1.9 ŞARTNAME VE EKLERİNİN ELDE EDİLMESİ

1.10 YARIŞMACILARA VERİLECEK BİLGİ VE BELGELER

 • Tasarım Alanının Kent İçindeki Yeri/Harita

 • Yarışma Alanı Sınırlarını Gösterir Hâlihazır Harita

 • Kentin tarihsel Gelişim Süreci Haritası

 • Yarışma Alanı Sınırlarını Gösterir Hâlihazır Harita

 • Yarışma Alanı İçi Nazım İmar Planı İlke Kararı

 • Yürürlükteki Uygulama İmar Planı

 • Yürürlükteki Koruma Amaçlı İmar Planı

 • Kentsel Sit Alanı sınırları ve tescilli yapılara ait harita

 • Uydu fotoğrafları

 • Yarışma Alanı İçerisinde Arazi kullanımı haritası

 • Altyapı paftaları

Su, Kanalizasyon, Doğalgaz, Afjet, Elektrik

 • Mülkiyet durumu

 • Deprem durumu

 • Jeolojik rapor

 • Meteorolojik veriler – rüzgârgülü, güneşlenme durumu

 • İmaj Haritası (Görsel Çevresel Analiz)

 • Açık ve yeşil alanlar

 • Ağaç Rölövesi

 • Yarışma Alanı Sınırları’nı gösteren harita

 • Cumhuriyet Meydanı bütünleşik zemin kat açılım planı

 • Ulaşım dolaşım planı ve taşıt sayımları

 • Fotoğraf albümü

1.10.1 DVD İçerik


1.11 YARIŞMACILARDAN PROJE TESLİMİNDE İSTENİLENLER

1.11.1 Kavramsal Şema

1.11.2 İlkesel Tasarım

1.11.3 Kentsel Tasarım

1.11.4 Meydan Düzenlemesi 1.11.5 Mimari Tasarım

1.11.6 Açıklayıcı Rapor ve Gösterimler

1.12 PROJELERİN ÇİZİM VE SUNUŞ BİÇİMİ

1.13 YARIŞMA TAKVİMİ

1.13.1 Yarışmanın İlanı

1.13.2 Soru - Cevaplar

1.13.3 Yer Görme Tarihi

1.13.4 Projelerin Teslim Tarihi, Yeri ve Şartları

1.13.5 Jüri Toplantı Tarihi

1.13.6 Yarışma Sonucu ve İlan Şekli

1.13.7 Projelerin Sergilenmesi ve Kolokyum Tarihi

1.13.8 Projelerin Geri Verilmesi

1.14 RUMUZLAR VE AMBALAJ ESASLARI

1.15 YARIŞMACILARIN KİMLİK ZARFLARI

1.15.1 Yazışma Adresi Zarfı

1.15.2 Kimlik ve Yer Görme Zarfları

1.16 ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ

1.17 HAK VE SORUMLULUKLAR

1.18 İŞİN VERİLME BİÇİMİ

1.19 ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
1.20 YARIŞMADAN ÇIKARMA
2.BÖLÜM AFYONKARAHİSAR’IN TARİHİ GELİŞİMİ
2.1 AFYONKARAHİSAR’IN TARİHİ


1. BÖLÜM: YARIŞMANIN TANIMI VE GENEL KURALLAR
1.1 YARIŞMANIN ADI, KONUSU VE TÜRÜ
Yarışmanın adı, Afyonkarahisar Belediyesi, Afyonkarahisar Cumhuriyet Meydanı ve Çevresi Ulusal Mimarlık ve Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması’dır.
Yarışmanın konusu, “Afyonkarahisar Kenti Cumhuriyet Meydanı ve Yakın Çevresi”nin düzenlenmesi; Belediye Kültür Merkezi yer seçimi ve tasarımını da kapsayan, mimarlık ve kentsel tasarım projelerinin elde edilmesidir. Bu yarışma, Afyonkarahisar Belediyesi’nce, ulusal düzeyde, serbest ve tek aşamalı olarak açılmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23 ve 53 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan, “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” esasları uyarınca açılan bu yarışmaya, en az bir mimar, bir şehir plancısı ve bir peyzaj mimarı bulundurmak koşuluyla, TMMOB Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, Peyzaj Mimarları Odası’na kayıtlı üyelerden oluşan ekipler katılabilir.


1.2. YARIŞMANIN YERİ VE KONUMU
Yarışma alanı, tarihsel Afyonkarahisar kentinin önemli kültürel kimlik değerlerinden biri olan Karahisar Kalesi ile görsel bir bütünlük kuran, Milli Mücadele tarihimizin zaferle sonuçlanmasını simgeleyen Utku Anıtı’nın ve Parkının içinde yer aldığı Cumhuriyet Meydanı, çevresindeki Taşhan, Bedesten, İmaret Camii gibi değerli kültür varlıkları, tarihsel kamu yapıları ve içinde korunacak sivil mimarlık örnekleri ile anıtsal yapılar bulunduran geleneksel çarşı mekânı- kentsel sit alanı ile organik bir bütünlük oluşturmaktadır.
Afyonkarahisar’ın tarihsel gelişme sürecinde yapılanmış ve yukarıda belirtilen yapılar, döneminin çağdaş kentsel ve mimari tasarım örneklerindendir. Yarışmacıların, kentsel ve mimari tasarım yaklaşımlarında bu niteliğin sürdürülmesine özen göstermeleri beklenmektedir.

İlkesel Tasarım Alanı:

Ölçek: 1/2000, yaklaşık alan 58 hektar

Kuzeyde Yeşilyol’un başlangıcı olan Demiryalayan Türbesi, Alaca Hamamı,

Batıda eski Belediye Binası, Ot Pazarı Cami, Belediye Çarşısı,

Güneyde Yeşilyol ve Kurtuluş Caddesi’nin birleşmesiyle Endüstri Meslek Lisesi,

Doğuda Yeşilyol tarafından sınırlanmaktadır (Bkz.: Harita Ek–1).


Kentsel Tasarım Alanı:

Ölçek: 1/1000, yaklaşık alan 32 hektar

Kuzeyde Karaman Camii, Alaca Hamamı, Dumlupınar İlköğretim Okulu,

Batıda Eski Belediye Binası, Ali Çetinkaya Kız Meslek Lisesi, Bedesten, Belediye Çarşısı, Ot Pazarı Camii,

Güneyde İmaret Camii, Taş Medrese,

Doğuda M.Rıza Çerçel Kültür Merkezi, Yeşil Cami, Gedik Ahmet Paşa Caddesi ile sınırlanmaktadır. (Bkz.: Harita Ek–2).


Cumhuriyet Meydanı Düzenleme Alanı:

Ölçek: 1/500, yaklaşık alan 7 hektar

Meydan, Anıt Park ve Utku Anıtı odak alındığında,

Kuzeyde Alaca Hamamı, İl Özel İdare Binası, Dumlupınar İlköğretim Okulu,

Batıda eski Belediye Binası, Ali Çetinkaya Kız Meslek Lisesi,

Güneyde Uzun Çarşı,

Doğuda Ordu Bulvarı’nın Adliye Sarayı dahil bir kısmı ve Afyonkarahisar Valiliği’nin kuzey doğusunda kalan yapı adalarının bir bölümü tarafından sınırlanmaktadır (Bkz.: Harita Ek–3).

Belediye Kültür Merkezi Yapılanması:

Ölçek: 1/200

Cumhuriyet Meydanı düzenleme alanı sınırları içerisinde düşünülecektir. (Bkz.: Harita Ek–3)


  1. YARIŞMA ALANINA İLİŞKİN BİLGİLER

Yarışma alanının odağında bulunan Cumhuriyet Meydanı, “Anıtpark” ile Landmark özelliği taşıyan Milli Mücadele ve Cumhuriyet tarihimizi simgeleyen “Utku Anıtı”nı içinde barındırmaktadır. Cumhuriyet Meydanını, önceki Belediye Binası, Ali Çetinkaya Kız Meslek Lisesi, Dumlupınar İlköğretim Okulu, Eski Tekel Binası, Hükümet Konağı, Zafer Müzesi ve kaldırılması düşünülen PTT Başmüdürlüğü ve mevcut Valilik Binaları ile Milli Birlik, Gençlik ve Dervişpaşa Caddeleri sınırlandırmaktadır.


Anıtpark’ın batısında kalan alanda, Cumhuriyet dönemi sivil mimari örneklerinden olan, önceki Belediye Binası ve Ali Çetinkaya Kız Meslek Lisesi yer almaktadır.
Milli Birlik Caddesi ile Gazlıgöl Caddesi’nin kesişim noktasında Kasımpaşa (Alaca) Çifte Hamamı bulunmaktadır.

Anıtpark’ın doğusunda Zafer Müzesi yer almaktadır. Zafer Müzesi 1919-1920’li yıllarda yapılmış, Cumhuriyet öncesi sivil mimari örneklerindendir.


Anıtpark’ın güneyinde kent bütününün çekirdeği sayılabilecek öneme sahip ticari faaliyetlerin oluştuğu Uzun Çarşı yer almaktadır. Ot Pazarı, Taşhan ve Bedesten, Afyonkarahisar kentinin tarihi gelişim sürecinde merkezle kentsel bir bütünlük oluşturmaktadır (Bkz.: Harita Ek–4).
Yarışma alanı bütününde, Milli Birlik Caddesi, Yeşilyol Caddesi, Ordu Bulvarı, Kadınana Caddesi (Ambaryolu), Kurtuluş Caddesi, Gazlıgöl Caddesi ana arterleri ile Mevlana Kavşağı geleneksel çarşı mekânı, Uzunçarşı, Gedik Ahmet Paşa Camii Külliyesi, Yeşil Camii ve çevresindeki Yeşil Park gibi özel ilgi odak noktaları bulunmaktadır.

1.4 YARIŞMANIN AMACI
Yarışmanın amacı; Cumhuriyet Meydanı’nın, trafik karmaşasından, hareketli ve duran trafik yükünden arındırılması, tarihsel çevrenin karakteri ile uyumsuz, ölçeksiz yeni yapılanmalar içeren zedelenmiş kentsel çevrenin özgün kimliğinin yitirilmeden korunması ve kentin bu başat (hakim) meydanında görsel şölenin canlandırılması için, özel ilgi odağının algılanabilir, hatırlanabilir kılınması ile uyumlu ölçülerde ölçeklendirilerek yeniden düzenlenmesi, bu kapsamda; kent kültürünü en iyi yansıtacak kültür merkezi yapılanmasının çevreye uyumlu olarak çağdaş bir yorumla tasarlanması ve yarışma aracılığı ile mesleki gelişmeye olumlu katkı sağlanması ile güzel sanatların teşvik edilmesidir.
Aşağıda yer alan amaç ve beklentiler, Afyonkarahisar Belediyesi’nce halk katılımı, meslek odaları, sivil toplum örgütleri ile yapılan anket çalışmaları jüri tarafından değerlendirilerek belirlenmiştir. (Bkz. Ek–5)

 • Utku Anıtı ve Cumhuriyet Meydanı’nın çevresi ile bir bütün olarak ele alınması ve kent ile ilişkisinin kurgulanması,

 • Düzenleme alanının bütününe ilişkin yaya ve taşıt ilişkileri ile otopark çözümlerini içeren bir sistem önerisi geliştirilerek, kent meydanı ve çevresindeki trafik sorununun çözümlenmesi,

 • Özel ilgi odaklarının yeniden tasarımında kentsel karşılaşma ve buluşma mekânları oluşturulması,

 • Kent merkezinde görsel ve fiziksel kalitenin arttırılarak, kent imgesine ve yaşamına olumlu katkı sağlayacak mekânlar ve kentsel peyzaj yaratılması,

 • Alanın kullanımının çağdaş koruma ilkeleri doğrultusunda ele alınması,

 • Alanın iyileştirilmesine yönelik tasarım ilkelerinin belirlenmesinde, estetik, işlevsel, ekonomik, özgün ve çağdaş çözümlerin, dönüşüm modelleri ile ortaya konulması hedeflenmektedir.
KENTSEL TASARIM PROJESİ İLE İLGİLİ İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN

ANKET SONUÇLARI (EK–5)TMMOB’YE BAĞLI ODALARIN KENTSEL TASARIM PROJESİ

HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ (EK–5.1)
1- Afyonkarahisar Merkezde bulunan tescilli çeşmelerin minyatürleri alan içerisine yapılabilir,

2- Alacahamam’ın etrafında bulunan dükkânlar kaldırılabilir,

3- Eski Halk Evinin kaldırılabilir ve yol genişletilebilir,

4- Afyon Jeotermali Geri Dönüş suyu yeraltı ısıtma suyu olarak kullanılabilir,

5- Mevcut yapılar alt yapı ve trafiğin çözümlenmesi,

6- Restorasyon yapılacak binalar belirlenmeli,

7- Yarışma Alanı içerisine bir tören alanı yapılabilir,

8- Uzun çarşıda aydınlatma ile ilgili konforun sağlanabilmesi,

9- Su ve yapma ışık oyunlarının olduğu alanlar oluşturulabilir,

10- Tescilli yapıların korunmasına öncelik verilebilir,

11- Kent Müzesi çalışmaları yapılabilir,

12- Merkezde turistlerin gelebileceği ilgi odakları oluşturulabilir,

13- Kaleye erişim olanakları yeniden düzenlenebilir,

14- Yeraltı otoparkı yapılabilir,

15- Tarihi binalara işlevsellik kazandırılabilir,

16- Düzenlenecek meydan projesinde günlük aktivitelere daha çok olanak sağlanması düşünülebilir,

17- Peyzaj ağırlıklı çalışılabilinir,

18- Trafiğe kapatılabilir ve ulaşım kaydırılabilir,

19- Su parklarına ve yeşil alanlara ağırlık verilebilir,

20- Anfitiyatro vb. konser alanları yapılabilir,

21- Panoramaya açık kule olabilir, sembolik objeler olabilir,

22- Uzun Çarşı, Zülali Cami çıkmazı düzenlenebilir ve cephe iyileştirilmesi yapılabilir,

23- Halkın belleğinde yer etmiş olan bazı figürlerle ilgili fikirler yaşatılabilir,

24- Yarışma alanında Ticari aktivitelerin ağırlığı azaltılabilir,

25- Yeni Belediye Binasının Cephesi tarihi dokuya uygun hale getirilebilir,

26- Yeni Binalar yapılmamalı,

27- Yeni cazibe merkezleri oluşturulabilir,

28- Raylı sistem oluşturulabilir,

AFYONKARAHİSAR DA FAALİYET GÖSTEREN ŞEHİR PLANCILARININ KENTSEL TASARIM FİKİR PROJESİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ (EK–5.2)

1-)Proje sınırlarının Tuz Pazarı Caddesine kadar Şekerbank Kavşağını da kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiği,

2-)Proje sınırlarının cadde güzergâhları yerine caddenin karşısına da geçilerek cephe hattı mantığı ile oluşturulması gerektiği,

3-)Proje alanında oluşacak ulaşım öğelerinin kentin yaya ve araç ulaşım sistemi içerisinde değerlendirilmesi. Kentin önemli çekim merkezlerini gösteren kent bütünü ve yakın çevresi ile ilişkilendirilen konsept şema oluşturulmasının yarışma şartnamesine eklenmesi,

4-)Yapılacak ekip çalışmasına ulaşım planlaması konusunda uzman şehir plancısı şartı getirilmeli,

5-)Birlik Caddesi olarak bilinen ve kent meydanı proje alanını ikiye bölen cadde de 0 kotunda taşıt trafiğinin kaldırılması gerektiği,

6-)Kent kimliği oluşturacak ve ön plana çıkaracak, tarihi mekânlara vurgu yapacak bir projenin Afyonkarahisar’ı daha iyi ifade edeceği düşünüldüğü için tescilli yapıların olduğu yerde ve genel olarak olduğu biçimde korunması gerektiği,

7-)Ortaya çıkacak projenin uygulama aşaması düşünüldüğünde Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun Projeye onay vermesinin de önemli olduğu görülmektedir. Bu bağlamda yarışma şartnamesine Koruma Kurulundan onay alınıncaya kadar yapılacak değişikliklerden proje müellifinin sorumlu tutulacağı şartının eklenmesi gerektiği,

8-)Yine kent kimliğini ön plana çıkarmak amacıyla kale, eski belediye binası, utku anıtı ve zafer müzesinde oluşan aksın korunması gerektiği,

9-)Kale panoramasının korunması ve kent kimliğindeki rolüne vurgu yapılması amacıyla proje alanında oluşacak yapılara kat veya yükseklik sınırı getirilmesi gerektiği,

10-)Afyonkarahisar’ın hâlihazırda rekreatif alanlara ihtiyaç duyması ve kent merkezindeki canlılığı da arttıracağı düşüncesi ile projede yer alacak kapalı alanlara sınırlama getirilmesi ve daha çok açık ve yeşil alanların ağırlıklı olduğu günübirlik turizm faaliyetlerini destekleyen bir proje ortaya çıkmasını sağlayacak ölçütlerin yarışma şartnamesine eklenmesi gerektiği,

11-)Yine 10. maddede belirtilen sebeplerle ayrıca kentimizde böyle bir işlevin tercih edilmeyeceği düşünülerek yer altı çarşısı oluşturulmamasına,

12-)Söz konusu proje ile beraber veya bağımsız olarak uzun çarşı ve 2. Dumlupınar caddesinin yayalaştırılması gerektiği,

13-)Mevcut imar planlarımızda MİA fonksiyonu tam olarak belirtilmediği için bir takım sorunlar yaşanmaktadır. Bu nedenle oluşacak projede fonksiyonların tam olarak belirlenmesi ve özellikle MİA fonksiyonunun öneri imar planında yer alması gerektiği,

14-)Projenin uygulama kolaylığının sağlanabilmesi için etaplama projesi yapılması şartının yarışma şartnamesine eklenmesi gereği,
  1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə