Adnan menderes üNİversitesi sağlik, KÜLTÜr ve spor dairesi başkanliği kismi zamanli öĞrenci Çaliştirilmasi esaslari amaç Madde 1 – Adnan Menderes
Yüklə 16.28 Kb.
tarix20.04.2016
ölçüsü16.28 Kb.
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRILMASI ESASLARI

Amaç

Madde 1 – Adnan Menderes Üniversitesi öğrencilerinin yarı zamanlı olarak çalıştırılması öğrencilerin seçimi ve çalıştırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 – Bu Esaslar, Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı ile yarı zamanlı öğrenci çalıştıran tüm birimler ile öğrencilerin uygulayacakları usul ve esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3Bu “Esaslar”; 2547 sayılı Yasa’nın 46. maddesi ile Yükseköğretim Kurumları Cari Hizmet Maliyetine Öğrenci Katkısı ile Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Gelirlerin Kullanım ve Harcamasına İlişkin Esas ve Usuller ile 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Metinde geçen kısaltma ve terimler:
a) ADÜ: T.C. Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü’nü,

b) SKS: T.C. Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nı,

c) Birim: Kısmi zamanlı öğrenci çalıştıran Fakülte, Yüksekokul, Enstitü, Meslek Yüksekokulu, Daire Başkanlığı ve Rektörlüğe bağlı bölüm, birim ve müdürlükleri,

d) Birim Yöneticisi: Yukarıda adı geçen birimlerin en üst yöneticisini,

e) Kısmi Zamanlı Öğrenci (KZÖ): T.C. Adnan Menderes Üniversitesi’ne kayıtlı ve göreve başlatıldığı tarih itibariyle katkı payı borcu olmayan ve bu uygulama metni esaslarına göre çalışan öğrenciyi ifade eder.
Temel Esaslar

Madde 5 – ADÜ, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından ücretleri ödenen öğrenciler aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre belirlenir ve çalıştırılır;

a) Öğrenci Sayılarının Tespiti:

1 - Üniversitemize bağlı, Fakülte, Yüksekokul, Enstitü ve diğer birimlerin çalıştıracakları öğrenci sayılarını Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığının bütçe imkânlarını dikkate alarak yaptığı öneriler doğrultusunda Üniversitemiz Yönetim Kurulu belirler.

2 - a/1 bendinde belirlenen sayılar mali yıl içinde birimlerin istekleri doğrultusunda artırılamaz. Ancak işten ayrılan öğrenci yerine bir başka öğrenci teklif edilebilir.

b)Öğrencilerin Seçimi
Madde 6- Kısmî zamanlı çalışan öğrencilerde aşağıdaki koşullar öncelikle aranır:
1- Kısmi zamanlı olarak çalışacak öğrencilerin Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi olmaları gereklidir.
2- Öğrenci; çalıştırılacağı iş için gerekli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmalıdır.
3- Öğrenci seçimi ve çalışmasının sürdürülmesinde birim yöneticisin değerlendirmesi ve takdiri esastır.
4- Disiplin suçu işlemiş ve ceza almış öğrenci Kısmi Zamanlı Öğrenci olarak çalıştırılamaz.

c) Öğrencilerin Bildirilmesi: Öğrenci çalıştıracak birimler kendilerine verilmiş olan kontenjan doğrultusunda belirleyecekleri öğrenci isim listesini ilgili amirin imzasıyla ADÜ, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına gönderir. Ayrıca değişikliklerde de aynı işlem yapılır.

d) Öğrencilerin İşe Alınması: Üniversitemizde yarı zamanlı çalışmaya başlayacak öğrencilerin sigorta girişi için aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte ADÜ, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına gelmeleri gerekmektedir. Eksik belge ve bilgi ile giriş yapılamamaktadır.

Sigortaya ilk defa giriş yapacakların getirecekleri belgeler;

*  2 adet Nüfus Cüzdan Fotokopisi

*  T.C. Kimlik Numarası (Nüfus Cüzdanında yazmıyorsa internetten döküm alınacak)

*  Öğrenci Kimlik Fotokopisi

*  2 adet Fotoğraf (orijinal)

* Banka Hs.No.(Ziraat Bankası Aydın Şb.)Sigortaya tekrar giriş yapacakların getirecekleri belgeler;

*  1 adet Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Öğrenci Kimlik Fotokopisi

*  Sosyal Sigortalar Kartı veya Numarası

* Banka Hs.No (Ziraat Bankası Aydın Şb.)

İşe girişler her ayın 1 -5'i arasında yapılmaktadır. SSK müdürlüğüne girişler çalışma tarihinden en az bir gün önce bildirilmek zorunda olduğundan öğrencilerin SSK Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi doldurmak üzere en az üç gün önceden ADÜ, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına gelmesi gerekmektedir.Yetim aylığı alan öğrencilerin işe başladıktan sonra aldığı maaşı kesilmektedir. Anne veya babasının sağlık haklarından yararlanan öğrencinin sağlık karnesinin vizesi yapılmayabilir. Öğrenciler seçilirken bu hususların kendilerine hatırlatılması gerekmektedir.

e) Çalışma Süresi: Ayın 1-30 arası bir ay olarak düşünülmelidir. Öğrenciler hafta sonu ve resmi tatil günleri çalıştırılamaz.

f) Puantaj Cetveli (Ek 1:

1 - Aylık çalışma puantajında hafta içi günlere çalıştığı saat yazılmalı hafta sonu ve tatil günlerine çarpı (X) konularak doldurulmalıdır. Aylık çalışma saat toplamı 8 ve 8'in katlarına (8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64) denk olmalıdır. Aylık Çalışma saati toplamı kesinlikle 64 saati aşmamalıdır.

2 - Tüm öğrencilerin puantaj cetvelleri birim yöneticileri imzası ve kurum üst amiri imzaları tamamlandıktan sonra takip eden ayın 5'nci işgünü ADÜ Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığında olacak şekilde gönderilmelidir. Zamanında gelmeyen puantajlarla ilgili sorumluluk tamamen okul ve birim yöneticilerine aittir.

3 - Birimler yarı zamanlı çalışan öğrencinin çalışma saatlerini ve devamını takip etmek mecburiyetindedir. Devamsızlık yapan veya işten ayrılan öğrenci ADÜ, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına bildirilmek zorundadır.Yürürlük

Madde 7 – Bu “Esaslar”, ADÜ Senatosu’nca kabulünden itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme

Madde 8 – Bu esaslar  hükümlerini ADÜ Rektörlüğü yürütür.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə