Adenophora liliifolia (L.) Ledeb ex A. Dc. (zvonovec ľaliolistý) I. Zhodnotenie súčasného stavu
Yüklə 43.34 Kb.
tarix22.04.2016
ölçüsü43.34 Kb.
Adenophora liliifolia (L.) Ledeb. ex A. DC.

(zvonovec ľaliolistý)
I. Zhodnotenie súčasného stavu
I.1. Stanovištné nároky

Svetlé lesy, krovinaté stráne a ich okraje spravidla v podhorskom vegetačnom stupni.


I.2. Areál

Submediteránno-subkontinentálny eurázijský druh.

Na Slovensku sa vyskytuje: Nízke Tatry, Muránska planina, Slovenský raj, Slovenský kras.

V literatúre sú udávané lokality aj zo Strážovských vrchov, Chočských vrchov, Malej a Veľkej Fatry a stredného a dolného Pohornádia.


I.3. Veľkosť slovenskej populácie a populačné trendy

Populácie druhu majú početnosť cca 50 jedincov, vzácnejšie nájdeme aj niekoľko sto kusové populácie.

Veľkosť populácií druhu ako aj ich počet na Slovensku sa postupne mierne zmenšuje. Vzhľadom na charakter stanovíšť a veľké množstvo lokalít však druhu nehrozí na našom území bezprostredný zánik.
I.4. Zastúpenie lokalít v územiach pSCIs

V navrhovaných ÚEV sa nachádza: cca 87 % lokalít druhu.


I.5. Územia pSCIs s výskytom druhu

SKUEV0110 – Dubiny pri Levoči

SKUEV0112 – Slovenský raj

SKUEV0155 – Fabianka

SKUEV0225 – Muránska planina

SKUEV0238 – Veľká Fatra

SKUEV0287 – Galmus

SKUEV0310 – Kráľovohoľské Nízke Tatry


I.6. Stupeň ohrozenia

Zaradenie do medzinárodných dohovorov: nie

Zaradenie do Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003: áno

Ohrozenosť na Slovensku podľa Feráková et al. 2001: zraniteľný (VU)


III. Monitoring a manažment
III.1. Odporúčané manažmentové opatrenia

  • Na lokalitách v lesných porastoch primerane presvetľovať porasty a odstraňovať expanzívne druhy drevín, ktoré by mohli zhoršiť podmienky existencie druhu. Zároveň je potrebné zabezpečovať aj odstraňovanie porastov černíc v miestach výskytu druhu.

  • V prípade výskytu na krovinatých stráňach a lesných okrajoch je potrebné odstraňovať náletové dreviny, prerieďovať kroviny, aby nedošlo k tvorbe zapojených porastov krovín.

  • Na lúkach zabezpečiť pravidelné kosenie 1-krát ročne, koncom júla a v auguste po odkvitnutí a vysemenení druhu. Kosenie je možné zabezpečiť aj tým spôsobom, že časť porastu sa pokosí v skoršom období a časť (cca 10 – 20 %) ostane nepokosená, aby sa druh mohol vysemeniť a bude dokosená v auguste, alebo sa pokosí v ďalšom roku a nepokosená sa ponechá iná časť porastu.

  • Nakoľko je druh pomerne rozšírený, nie sú v súčasnosti potrebné aktivity na jeho záchranu v podmienkach ex-situ.


III.2. Frekvencia monitoringu

Na vybraných 11 lokalitách vykonávať monitoring druhu 1  za 5 rokov; zvyšné lokality druhu budú kontrolované 1  za 10 rokov, napr. v rámci mapovania lesných a nelesných biotopov (hlavne veľkosť plochy výskytu populácie a počet jedincov).

Najvhodnejšie obdobie pre monitoring: v čase kvitnutia druhu (júl-august), resp. pred kosením lokality.
II. Hodnotenie stavu zachovalosti

Súčasný počet lokalít na Slovensku: 31 [podľa literárnych údajov 40 až 60 lokalít]
Tab. 1.2: na lokalitnej úrovni


Kritérium /

hodnotenie kritéria

váha

stav zachovalosti lokality

A

priaznivý

veľmi dobrýB

priaznivý

dobrýC

nepriaznivý

- zlý

D

nepriaznivý

- veľmi zlý

I.1. Veľkosť plochy výskytu [m2]

0,1

> 5 000

500 – 5 000

50 - 499

 50

I.2. Počet jedincov

0,2

> 100

30 – 100

5 – 29

 5

I.3. Vitalita populácie

0,1

kvit. rastlín >60% alebo plod. rastlín >40%

kvit. rastlín 3060% alebo plod. rastlín 2040 %

kvit. rastlín 15-29% alebo plod. rastlín 10-19%

kvit. rastlín 15% alebo plod. rastlín 10%

I.4. Stav biotopu


I.4.1. veľkosť biotopu [m2]

0,1

> 10 000

1 000 – 10 000

100 - 999

 100

I.4.2. % inváznych neofytných taxónov

0,1

< 1 %

1  5 %

6 – 20 %

20%

I.4.3. zatienenie kríkmi a stromami

0,1

<40 %

40  60 %

61 – 75 %

75%

I.4.4. nepriaznivé vplyvy*

0,2

žiadne alebo len mierne,

na lokalite ± pravidelný a vyhovujúci manažmentžiadne alebo len mierne;

lokalita bez pravidelného manažmentumierne až zreteľné,

lokalita ohrozená z dlhodobého hľadiskazreteľné,

lokalita ohrozená z krátkodobého hľadiska (ca menej ako 3 roky)I.5. Dynamika populácie


0,1

početnosť rastúca alebo stabilizovaná (v rámci prirodzenej miery fluktuácie)

počet jedincov klesol za posledných 10 rokov o < 10%

alebo každý rok klesá v priemere o < 1%**počet jedincov klesol za posledných 10 rokov o 10-50%

alebo každý rok klesá v priemere o 1-5%**počet jedincov klesol za posledných 10 rokov o > 50%

alebo každý rok klesá v priemere o > 5%*** na lokalite si všímať najmä: zarastanie expanzívnymi druhmi, vplyv pastvy a preháňania dobytka

** vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov


Tab. 2.2: na národnej úrovni


Kritérium /

hodnotenie kritéria

váha

stav zachovalosti

A

priaznivý

veľmi dobrýB

priaznivý

dobrýC

nepriaznivý

D

nepriaznivý

- veľmi zlý

II.1. Zmeny v počte lokalít

0,2

počet lokalít rastie alebo je ± stabilný

počet lokalít klesol za posledných 10 rokov o 5%

alebo každý rok klesá v priemere o 0,5%*počet lokalít klesol za posledných 10 r. o 5-25% alebo každý rok klesá v priemere o 0,5-2,5%*

počet lokalít klesol za posledných 10 rokov o 25% alebo každý rok klesá v priemere o 2,5%*

II.2. Počet lokalít

0,35

> 40

30 – 40

20 – 29

 20

II.3. Veľkosť slovenského areálu km

0,25

> 180

120  180

80 - 119


 80

II.4. Priemerná kvalita populácií

0,2

 0,9

0,65 – 0,89

0 – 0,64

< 0

* vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə