701- yalnızlık bir yağmura benzer Yükselir akşamlara denizlerden
Yüklə 218.24 Kb.
tarix13.04.2016
ölçüsü218.24 Kb.
701- Yalnızlık bir yağmura benzer

Yükselir akşamlara denizlerden;

Uzak, ıssız ovalardan eser,

Akar gider göklere, her zaman göklerdedir.


Dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


 1. Benzetme sanatı vardır.

 2. Tam kafiye vardır.

 3. Serbest ölçüyle yazılmış bir şiirdir.

 4. Epik şiirdir.  1. Aşağıdakilerden hangisi denemenin özelliklerinden değildir?
 1. Yazar kendisiyle konuşuyormuşcasına yazar.

 2. Denemede kesin bir sonuca ulaşmak amaçlanmaz.

 3. Denemede öğreticilik esastır.

 4. Denemede kişisellik ağır basar.

703- Islak kanatlarında bahar taşıyor kuşlar,

Badem çiçeklerine yağmur yağıyordu.

Kadersiz şarkılar söylüyor rüzgar,

Ümidin pembe eli gökten uzanıyordu.
Dörtlükte aşağıdaki varlıklardan hangisi kişileştirilmiştir?
A)Kuşlar

B)Badem çiçekleri

C)Gök

D)Rüzgar


704- Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?


 1. Burada yüksek sesle konuşulmaz.

 2. Karı-koca arasına girilmez.

 3. Kar ne kadar çok yağsa, yaza kalmaz.

 4. Bu söylediklerin kabul edilemez.

705- Mimar Sinan; gerek tekniği gerekse sanatı bakımından yalnız Türk mimarlığında değil,bütün dünya mimarlığında dehası kabul edilen bir sanatçıdır.


Bu cümleden Mimar Sinan ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
 1. Eserleri teknik bakımdan üstündür.

 2. Dünyanın en zeki insanıdır

 3. Sanatını yabancılar da takdir etmiştir.

 4. Mimari başarısını dünya kabul etmiştir.

706- “ Değeri az olan şeyler,değerli şeylerin yanına konulursa,onların da değerini düşük gösterir.” anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
 1. Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan

 2. Bir kötünün yedi mahalleye zararı vardır

 3. Bal tutan parmağını yalar

 4. Beterin beteri vardır

707- “Neden böyle düşman görünürsünüz

Yıllar yılı dost bildiğim aynalar?”

dizelerinde belirtilmek istenen durum aşağıdakilerden hangisidir?


A) yaşlılık B)çirkinlik C)işe yaramazlık D)düşmanlık

708- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kınama” söz konusudur?


A) Sen onun istediğini yapmaya çalıştın ya, o yeter!

B) Bu iş senin düşündüğün kadar kolay değil.

C) Sen onu merak etme, o işini bilir!

D) Hani, bu senin yaptığın da iş değil!

709- “-ler” eki aşağıdaki cümlelerden hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır?


 1. Yıllar var ki onu görmedim

 2. Benim de kendime göre düşüncelerim var.

 3. Çocuk ateşler içindeydi ve durmadan sayıklıyordu.

 4. Erik ağaçları güneşi görür görmez çiçek açtı.

710- “Sel ile gelen, yel ile gider” atasözünü aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar?


A) Serveti olan kişi bunu düşüncesizce harcar

B) Emeksiz elde edilen servet, olur olmaz yerde harcanırsa tükenir.

C) Bir işin nasıl sonuçlanacağını başından az çok bellidir.

D) Bu dünyada hiçbir şey sürekli değildir.

711- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru nesneyi buldurmaya yöneliktir?
A) Babanız sizi mi çağırıyormuş?

B) Seninle mi konuşuyor?

C) Sana mı güveniyordu?

D) Bunu sizden mi almıştım?


712- Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı bir adıllA(zamirle) sağlanmamıştır?
A) Hangi konuları ele alacaksınız?

B) Bu kitabı hangisine verecektin?

C) Bu işin sonu nereye varacak?

D) Son şiirlerinden kaçı yayımlandı?

713-

1.Kimi de sakin, sessiz, doyumsuz manzaralı bir liman köyünün düşünü kurar.2.Her insanın zihninde, ömür boyu yaşamak istediği bir coğrafya vardır.

3.Kimi,çamlar içindeki bir dağ köyünde yaşamak ister.

4.Bu coğrafyanın ayrıntıları kişiden kişiye farklılıklar gösterir.
Yukarıdaki cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturmak için sıralama nasıl olmalıdır? 1. 4-3-2-1 C) 1-3-4-2

 2. 2-4-3-1 D) 3-2-1-4

714- Aşağıdakilerden hangisi büyük harfin kullanıldığı yerlerden biri değildir?


1.Ülke ve şehir adlarının yazımında

2.Milli ve dini bayram adlarının yazımında

3.Kurum, kuruluş, okul,dernek adlarının yazımında

4.Sanat dallarının adlarının yazımında

A)1 B) 2 C) 3 D) 4

715- ’Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer.’ Bu ata sözünde hangisine örnek yoktur?


A) Ünlü daralması B)Ünsüz benzeşmesi C) Ünlü düşmesi D)Ünsüz yumuşaması

716- ’Çok, parçalanır, çarpar,kayalara,büyürse,kayık,dalgalar’ verilen sözcükleri anlamlı bir cümle yaptığımızda ‘çarpar’ sözcüğünden sonra hangi sözcük gelir?


A) Kayık B) Parçalanır C) Dalgalar D) Kayalara
717- ’Kitap okumanın etkisi kısa zamanda görüldü.’ Cümlesinde ‘etki’ sözcüğünün anlamdaşı hangisidir?
A) Yarar B) Tesir C) Zarar D) Heyecan

718- ’Ödü patlamak’ deyimini hangisi açıklar?


A)Karamsar bir görünüşte olmak B) Çok sevinçli bir durumda olmak

C) Mutsuz bir durumda olmak D)Aşırı derecede korkmak

719- Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi yapı yönüyle diğerlerinden farklıdır?


 1. Kendimi biraz daha iyi hissediyorum.

 2. Sen bu cezayı hak ettin.

 3. Arkadaşım dünkü maçtan sonra hastalandı.

 4. İki gündür bu evde hapsolduk

720- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük işlevi bakımından farklı bir ek almıştır?
 1. Ben onarım işleriyle uğraşıyorum.

 2. Bir doğum ilanı vermek istiyorum

 3. Havanın soğukluğu verim düşüklüğüne sebep oluyor

 4. Bu yemekleri içim kaldırmıyor.

721- Aşağıdakilerden hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?

  A) Sen, bundan sonra bir daha buraya gelme.

  B) Halkı, başlattığımız bu kampanya ile bilgilendireceğiz.

  C) Buralarda bayan pantolonu satan bir yer var mı?

  D) Ankara, nüfus sayısı bakımından İstanbul’dan sonra ikinci sırada yer alıyor.

722- Düşünme sanatını öğretmek,uzun süren ve zor bir iştir.Uzun vadede amacımız,”ne düşüneceğini” değil, “nasıl düşüneceğini”; “ne bilmesi gerektiğini” değil, “bilgiye nasıl ulaşması gerektiğini” kazanmış insanlar yetiştirmektir.Bireysel mutluluğun ve üretkenliğin yanında ülkemizin her alanda gelişmesi ve kalkınması da düşünen,yaratan,uygulayan,ihtiyacı olduğunda bilgiye ulaşma süreçlerini kullanabilen insan tipi ile mümkündür.
Paragrafa göre “düşünme” konusunda önemli olan aşağıdakilerden hangisidir?


 1. Bireysel mutluluğun gerçekleşmesi, insanın ne düşündüğüne bağlıdır.

 2. Düşünmeyi öğretmek, yaratan, uygulayan insan tipi yetiştirmekten daha zordur.

 3. Düşündüğünü uygulayan insanlar, gelişim içinde olanlardır.

 4. İnsanın ne düşündüğü değil, nasıl düşündüğü önemlidir.

723- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı yapıda bir fiil vardır?


A. Bu koyunu kime yüzdüreceksin?

B.O günlerde hepimiz çok sabrettik.

C. Sokağımızda herkes birbirine yardımcı olur.

D. Hiçbir zaman yetim malına göz dikmeyin!


724- ” İyi yazar, yazdığı her cümleye kendi kokusunu sindirebilen kişidir.” Cümlesinde altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?
A) Üretkenlik B) Özgünlük C) Süreklilik D) Kalıcılık

725- 1. Borcumu size en kısa zamanda vereceğim.

2. Size arabayı bu paraya veremem.

3. Maçı televizyon veriyor.4. Çok emek verdik,ama sonuca ulaşamadık.
Yukarıdaki cümlede “vermek” kelimesi kaç değişik anlamda kullanılmıştır?
A)1 B)2 C)3 D)4

CEVAP ANAHTARI ( 701/ 725)

701

D

711

A

721

B

702

D

712
722

D

703

D

713

B

723
704

D

714

D

724

B

705

B

715

A

725

D

706
716

B707

A

717

B708

D

718

D709

C

719

C710

B

720

D726- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayı bildiren sözcük ad olarak kullanılmıştır?


A) Sorulardan ikisi çok zordu.

B) Bize de üçer kitap verdiler.

C) Okulların kapanmasına bir gün kaldı.

D) Bir gün karşılaşırız elbette.


727- Aşağıdakilerin hangisinde topluluk ismi yoktur?
A) Bu zor günlerde halkımız el ele verdi.

B) Tatilde arkadaş grubumuz dağıldı.

C) Üç gündür okula gelmiyor.

D) Birçok aile depremde evsiz kaldı.

728- “……………..ya okumaya değer eser yazın ya da yazılmaya değer işler başarın.”
Bu cümlenin başına aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en uygun olur?
A) Çocukların rahatı için

B) Zamanımızı boş geçirmektense

C) Ölür ölmez unutulmak istemiyorsanız

D) Şöhret sahibi olmak istiyorsanız

729- “Kendi” sözcüğü hangi cümlede ,üçüncü tekil kişi yerine kullanılmıştır?

A) Konuyu kendisine de danışmıştık.

B) Kendi kendine kuruntu yapıyorsun.

C) Kendi düşüncesini onaylatmaya çalışıyorsun.

D) İstediğin kendi elbisen var mı?

730- “Üstüne titremek” deyiminin anlamı hangi seçenekte verilmiştir?


A) Bir şeyin kusurlu olmasına kabullenmemek.

B) Bir şeye aşırı sevgi ve ilgi göstermek.

C) Kendi malı olmayan şeyi kendine mal etmek.

D) Birini korkutmak için saldırır gibi yapmak.

731- 1.Senin de bildiğini bilmiyor değilim.

2.Benim de bildiğimi biliyorsun.

3.Senin bildiğini biliyorum.

4.Senin ne bildiğini nereden bileyim?

Yukarıdaki cümlelerden hangileri yakın anlamlıdır?

A) 1 ve 2

B) 2 ve 4

C) 1 ve 3

D) 2 ve 3

732- Bazıları, şiirle anlatamadıkları şeyi, düz yazıyla anlatabileceklerini sanır. Bense tam aksine, düz yazı ile anlatılamayan şeyleri şiirle anlatılabileceğine inanırım.


Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafa başlık olabilir?
A) Şairin Güçlülüğü

B) Şiirde Anlam

C) Düz Yazıda Anlam

D) Şiir ve Düz Yazı

733- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?
A) Programın ilk başında dinleyicilere kısa bir açıklama yapıldı.

B) Arkadaşı her zaman yanındaydı.

C) Deneyimli olduğu için konuları iyi kavratıyordu.

D) Seni seviyor ve saygı duyuyorum.


734- “Böyle durumlarda hislerine dizgin vurmayı bilmelisin.”

Bu cümleye deyimin kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Kontrol etmek B) Sahip çıkmamak

C) Baskı altına almak D) Serbest bırakmak

735- “Her horoz kendi çöplüğünden öter.”

Yukarıdaki atasözüyle aynı anlama gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?


A) Her ocak kendi bacasında tüter

B) Her işte bir hayır vardır

C) Her kuşun eti yenmez

D) Her koyun kendi bacağın dan asılır.

736- “ Mutluluğun temelini paylaşım kavramı oluşturur; ama bu paylaşımı yalnız güzellikleri paylaşma boyutuna indirgeyemeyiz.”
Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mutluluğun temelinde iyi ve kötü her şeyi paylaşmak vardır.

B) Paylaşılan acılar azalır; mutluluk çoğalır.

C) Mutlu insan, en az kendisi kadar başkalarını düşünen insandır.

D) Güzellikleri paylaşmak insanın daha çok mutlu eder.


737- Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “ de” nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Bir de sana mı hesap vereceğim !

B) Sende mi benim aradığım kitap ?

C) Aslında kolay da değil bu iş.

D) Benim için yaz da güzel kış ta !


738- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bileşik yapılı fiil kullanılmıştır?
  1. Akşam vakti Boğaz’ı seyrettik.

  2. Okumaktan gözlerim yoruldu.

  3. Bunları gelince konuşuruz.

  4. Haklısınız diye yanıtladı.

739- Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi bileşik zamanlı fiildir?
  1. Her sabah onunla uyanır güller, yaseminler.

  2. Onunla merhaba deriz sabaha

  3. Sevgiyle kainat yeniden yeşerir.

  4. Sevgi olmasa bu hayat çekilmezdi.740- (I)Her zaman kolayı yazmaktansa zoru yazmayı tercih ettim. (II) Zorlukların kolayıma
geldiğini söyleyebilirim.(III) İçimde okte olarak kalmış cevapsız meselem yoktur.(IV) Yazdıkça ferahlarım.
   
Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangisi yüklemin türüne göre farklıdır?


A)I            B)II                C)III                 D)IV
  

741- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili sözcük mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
 1. Az sonra beyaz bir at üstünde gelin göründü.

 2. Çocuğu uyutmak için odaya götürdü.

 3. Bu boş sözleri dinlemekten bıkmıştı.

 4. Akrabalarını görmek, onlarla konuşmak istiyordu.

742- Aşağıdaki kelimelerden hangisi somut bir anlamdadır?


A) Kalabalık B) Sıkıntı

C) Mutluluk D) Düşünce
743- Aşağıdakilerden hangisi düşünce yazısı değildir?
a) Hikaye b) Deneme

c) Fıkra d) Söyleşi


744- Kültürümüzü tanıtmak için bütün Orta Asya’yı dolaşmış.” Cümlesinin öğelerinin

doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

a) özne – yüklem - nesne

b) zarf tümleci – nesne – yüklem

c) nesne – zarf tümleci – nesne - yüklem

d) zarf tümleci – dolaylı tümleç - yüklem


745- ”Kıbleye karşı yüzükoyun uzanmış yatan bu şehidin büyük yeşil kalpağı henüz bozulmamıştı.” cümlesinin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde sırayla verilmiştir?
A) Zarf tümleci-özne-nesne-zarf tümleci-yüklem

B) Zarf tümleci-nesne-zarf tümleci-yüklem

C) Özne-zarf tümleci-yüklem

D) Özne-nesne-zarf tümleci-yüklem

746- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne kullanılmamıştır?
A) Sözü aldım getirdim,dağlardan,tepelerden.

B) Bazı konular çok hızlı geçildi

C) Sen mi yeni bir konu anlatacaksın?

D) Bu anlattıklarına kimseyi inandıramazsın.

747- Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin türü farklıdır?


 1. Kolay soruları herkes yapar

 2. Beyaz güller okulun bahçesine renk getirmişti.

 3. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar.

 4. Sınavdan başarıyla çıktım.

748- İlk davranışı, düşünmeye zaman bile bulamadan çocuğu arayıp ona parasını vermek olacaktı.Ama, tüm çabaları boşa çıkmış, ona bir türlü rastlayamamıştı.”Ben bir sefilim!” diye haykırarak kendisini suçladığından, gerçekten bir sefil olduğunu da algılayacaktı.


Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır?


 1. Betimleme

 2. Öyküleme

 3. Açıklama

 4. Tartışma

749- “Her gün onun evine gider.” cümlesinde isim tamlaması hangi görevdedir?


A) Yüklem

B) Belirtili nesne

C) Zarf tümleci

D) Dolaylı tümleç

750- “Kitap okuduğumu görünce çok şaşırdı.” cümlesinin özellikleri ile ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
A) İsim cümlesi, kurallı cümle,soru cümlesi

B) Fiil cümlesi, kurallı cümle, olumlu cümle

C) Fiil cümlesi, kurallı cümle, soru cümlesi

D) Fiil cümlesi, kuralsız cümle, olumlu cümleCEVAP ANAHTARI ( 726/ 750)

726

A

736

A

746

B

727

C

737

D

747

D

728

C

738

A

748

B

729

A

739

D

749

D

730

B

740

C

750

B

731

C

741

C732

D

742

A733

A

743

A734

C

744

B735

A

745

C751- Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca olumsuzdur?
 1. İsteklerine her zaman cevap verdim, bunu biliyorsun.

 2. Gelmiyorum, demedim sana.

 3. Bir gece ansızın gelebilirim.

 4. Söylediğin sözler, güzel değil.

752- “Birden, havada karanlığı bir ustura gibi acısız ve belirsiz yaran bir beyaz şimşek parladı.” cümlesinde bir benzetme vardır. Buna göre ne, neye benzetilmektedir?
 1. Karanlık – Usturaya C) Şimşek - Usturaya

 2. Ustura – Şimşeğe D) Hava – Usturaya

753- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad aktarması (mecaz-ı mürsel) vardır?
 1. Arabalıyla boğazın karşı yakasına geçtik.

 2. Yarım saat sonra jandarmalar Selim’i ve Kamil’i karakola götürdüler.

 3. Bu şiiri yağmur yağarken yazdım.

 4. Yavru vatandan sevgiler getirdim sizlere.

754- Hangi cümlenin yüklemi birleşik zamanlı bir fiildir?


A) Bu konuyu onunla konuşabilirim.

B) Sınıfta üç öğrenci yoktu.

C) Otobüsünü kaçırdı.

D) Akşamları ikimiz de kitap okurduk.


755- “Şairin en çok okunan kitabı Pembe Bulutlar’ dı.” cümlesinin öğelerinin sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) Özne – Nesne - Yüklem

B) Özne – Zarf Tümleci – Nesne - Yüklem

C) Özne – Yüklem

D) Özne – Zarf Tümleci - Yüklem

756- Ana babalar, kendi istemelerini kendi değer yargılarını değil, çocuklarını düşünebilseler, onların ilgi ve yeteneklerine saygılı olabilseler çocukları daha mutlu, daha başarılı, daha üretken olacaktır.

Parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
 1. Anneler babalar meslek seçiminde çocuklara yardımcı olmalıdırlar.

 2. Anneler babalar meslek seçiminde çocuklarını yönlendirmelidirler.

 3. Anneler babalar meslek seçiminde çocuklarına baskı yapmalıdır.

 4. Çocuklarının başarısı ve mutluluğu annelerin ve babaların onların yetenek ve ilgilerine saygılı olmalarına bağlıdır.
 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde irgule kaldırılırsa, cümlenin anlamı değişir?
 1. Dilenci, kadına doğru elini uzattı.

 2. Müşteri, tezgahtarla pazarlık ediyordu.

 3. Çalışan, emeğinin karşılığını alır.

 4. Komşum, kapının önünü süpürüyordu.
 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat diğerlerinden farklı bir yapıdadır?
  1. Birçok öğrenci sınavda başarısız oldu.

  2. Başıboş gençler çevreyi rahatsız ediyor.

  3. Bahçedeki heykel çalınmış.

  4. Biz konuksever milletiz.
 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üstünlük bildiren bir sıfat kullanılmıştır?
 1. Terleyince buz gibi soğuk su içmiş.

 2. Bugüne kadar yaşadığım en kötü olaydı.

 3. Yakında daha yeni bir araba alacağım.

 4. Gördüğüm en güzel ev bu.
 1. Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
 1. Berber İsmet, mahallemizin sevilen simalarındandır.

 2. Orhan binbaşı, askerleri yanına çağırdı.

 3. Ahmet amca oldukça sertti.

 4. Cemil Usta birazdan gelir.
 1. Ad tamlamalarında tamlanan ile tamlayan yer değiştirebilir.

Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu durum vardır?


 1. Karanfildiler hem de beyaz

Kırk karanfildi kırkı da beyaz

 1. Vurur düşlerine ozanın

Güneş kızgınlığından birkaç ağustos

 1. Ağaçlar kırda, dağda, şehirde

Sabahları alımlıdır

 1. Davacı zengin, davalı yoksulsa

Enginden yana işler yasa

 1. Aslında somut olan bazı adlar tümcede soyut anlam kazanırlar.

Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya bir örnek vardır?


 1. Bu şüpheyi üstünden atmalısın.

 2. Yemek çok güzel olmuş.

 3. Koku buraya kadar geldi.

 4. Problem çözerken bu yolu deneyin.

763- Aşağıdaki yazı türlerinden hangisi hitap ettiği kitleye sesleniş bakımından diğerlerinden farklıdır?


A) Makale B) Öykü C) Nutuk D) Eleştiri
764- 1. Ben çürük işlere girmem.

2. Dolaptaki elmalar çürümüş.

3. Çürük sandalyeye oturunca düştü.

“çürük” kelimesi yukarıdaki tümcelerin hangilerinde temel anlamıyla kullanılmıştır?


A) 1-3 B) 2-4 C) 1-4 D) 2-3

765- 1.yerleşmesinde

2. en büyük

3.uygarlığın

4.üstündedir

5.görev


6.kadınların

Yukarıdaki kelimelerden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?


A) 6-1-2-5-3-4 B) 3-1-2-5-6-4 C) 2-5-3-1-6-4 D) 5-6-4-2-3-1

766- Aşağıdaki dizelerin hangisinde yüklem, geniş zamanla çekimlenmiştir?
 1. Her biri bir türlü feryada başlar.

 2. Ekmeğime katık ektim tuzumu.

 3. Ağaçlar al giydi, kuşlar dillendi.

 4. Şairde kalmadı hiç sabır, karar.

767- Aşağıdakilerin hangisinde yüklem, ötekilerden farklı kiptedir?
 1. Kitapta gerçek olaylar anlatılıyor.

 2. Henüz kimse bu yapıtı okumadı.

 3. Keşke buraya hiç gelmese!

 4. Bizim de bir isteğimiz olacak.

768- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlamca kaynaşmış birleşik fiil vardır?

 

A) Söylediklerimizin hepsini kabul etti.B) Otobüsten inerken bizi görüverdi.

C) Meğer bize kendince pusu kurmuş..

D) Aslında o da bizimle gelebilirdi.
769- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

 

A) 21 Haziran’da okulumuz tatil oluyor.B) Bu okula 2005’de kayıt oldum.

C) Belki onlarla ben de İzmir’e giderim.

D) Tembel tembel oturup da müzik dinliyordu.
770- Cümlenin ögelerini bulurken sözcüklerin aldığı eklerden yararlanırız. Ad durum eklerinden belirtme hali ekini alan sözcük, cümlede hangi görevde bulunur?
a) Belirtili nesne

b) Zarf tümleci

c) Yüklem

d) Belirtisiz nesne


771- Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi belirtili isim tamlamasından oluşmuştur?


 1. Dün, kırılan kapının kolunu tamir etti.

 2. Sessizce konuşmacıyı dinledi.

 3. Bize doğru koşarak gelen kardeşimin arkadaşıydı.

 4. Cana yakın tavırlarını çok sevdik.

772- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şimdiki zamanın rivayeti kullanılmıştır?
 1. Ahmet’in kardeşi bize gelecekmiş.

 2. Ahmet’in kardeşi bize gelmişti.

 3. Ahmet’in kardeşi bize gelirdi.

 4. Ahmet’in kardeşi bize geliyormuş.

773- Aşağıdaki soruların hangisinin yanıtı dolaylı tümleçtir?
 1. Yarın kaçta geleceksin bize?

 • Sekizde.
 1. Anneler gününde annene ne aldın?

 • Çiçek.
 1. Ders çıkışında nereye gideceksin?

 • Eve. 1. Bu işin sorumluluğu kimde?

 • Özge’de.

774- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük isim fiil değildir?
 1. Konuşması bitince ona sorularımızı soracağız.

 2. Erken yatmalıyım, geç kalmak istemiyorum.

 3. Dolaptaki kıymayı çıkarır mısın?

 4. Adamın merdivenden yuvarlanışını gördün mü?

775- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir, ekeylem alarak yüklem olmuştur?
 1. Nedense onunla hiç anlaşamıyorduk.

 2. Bugün o, çok durgundu.

 3. Beninle konuşacak fazla bir şeyi yoktur.

 4. Kimmiş bu soruyu doğru cevaplayan?CEVAP ANAHTARI ( 751/ 775)

751

D

761

B

771

C

752

C

762

D

772

D

753

A

763

C

773

C

754

D

764

B

774

C

755

C

765

B

775

D

756

D

766

A757

A

767

C758

C

768

C759

C

769

B760

B

770

A


776- Öğretmen ayağı kalktı. Sınıfı şöyle bir süzdükten sonra Ali’yi tahtaya kaldırdı. Ali öğretmenin sorduğu sorulara tek tek cevap verdikten sonra yerien oturdu ve öğretmen bir başkasını tahtaya kaldırdı.

Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım tekniğinden yararlanılmıştır?
A) Öyküleme B) Betimleme C) Tartışma D) Açıklama

777- “Kolay” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir türde kullanılmıştır?
 1. Bu kolay soruları yapamadın mı?

 2. Yarınki maçımız çok kolay bir maç olacak.

 3. Bırakıp gitmek o kadar kolay mı?

 4. Kolay işleri hiçbir zaman erteleme.

778- Avrupa hayvanları koruma yasasının ilk maddesi şudur:Tüm hayvanlar yaşama hakkına sahiptir.İkinci maddesi,daha güçlü olan insanlar kendilerinden güçsüz olan hayvanlara bakmakla yükümlüdür.Üçüncü olarak, hayvanlar zorunlu bir neden olmadıkça öldürülemez.

Aşağıdaki yargılardan hangisi metinle çelişir?

A)   İnsanlar gerektiğinde hayvanlara bakmak zorundadır.

B)      Gerekiyorsa hayvan bakım evleri kurulabilir.

C)      İnsanlara hayvan sevgisi verilmelidir.

D)      Hayvanlar her ne nedenle olursa olsun öldürülemez.

779- Aşağıdaki cümlelerde eylemlerin hangisinde sürerlik anlamı yoktur?

A)     Siz otobüse doğru gidedurun.

B)      Bebeğin güzelliğine bakakaldım.

C)      Bu efsane buralarda anlatılagelir.

D)      Konuklar erkenden çıkageldiler.

780- Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerin oluşum yönüyle farklı olanı hangi seçenekte yer almaktadır?

A)Yalan yanlış fikirlere kapılmayasın.

B)  Evimde çoluk çocuk  kalmasınlar.

  C) Başından geçen olayı yarım yamalak anlattı.

D) Böyle kaba saba bir insan görmedim.

781- ”Bazıları, şu dünyanın yükünü fazla taşıyor.”

cümlesindeki sözcüklerin görevi aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır?

A) sıfat-sıfat-ad-ad-zarf-eylem

B) sıfat-zamir-ad-ad-sıfat-eylem

C) zamir-sıfat-ad-ad-zarf-eylem

D) zamir-sıfat-ad-ad-sıfat-eylem

782- Aşağıdaki seçeneklerde hangi sözcük birden fazla yapım eki almıştır?

A) Gözlem    B) Gelenek    C) Kaçaklar    D) Savcının
783- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özelden-genele doğru bir anlatım vardır?
A- Ağacın dalı kırılmıştı.

B- Okulumuzun en çalışkan sınıfındayım.

C- Harfler sözcükleri oluştururlar.

D- Türk tarihinde, Çanakkale Savaşı’nın yeri önemlidir.


784- Aşağıdaki cümlelerin hangisinin öznesi “gizli özne”dir?
A- Çocuklar bahçede neşe ile koşuyorlar.

B- Bin atlı, akınlarda çocuklar gibi şendik.

C- Kalemi dün akşam kaybolmuş.

D- Bu maçı mutlaka izlemeliyim.

785- Ön sözü okuyup da ne yapacaksınız?Elinizdeki kitabın yazarı meşhur da olsa, meçhul de olsa, birazdan başlayacağınız eser hakkında, bir başkası tarafından ileri sürülmüş görüşleri okumak kitabın tadını kaçırmak için birebirdir.Okuyucu biraz arar ve yüzeysel bir ön söze girecek ayrıntıyı kendi kendine bulur.Bırakalım, zahmet etsin!Okuyucuyu bu kadar kolaycılığa alıştırmamalıyız.
Parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Ön sözün okuyucuyu tembelliğe ittiği

B) Ön sözün okuma isteğini kırdığını

C) Ön sözün çok da bilgi içermediği

D) Ön sözün kitabı fakirleştirdiği

786- Bir isim hem niteleme hem de belirtme sıfatı alabilir. Aşağıdaki cümlelerde geçen sıfatlardan hangisi yukarıdaki açıklamaya uygundur?
A) Yaşlı adam karşıdan karşıya geçemedi.

B) Bazı yeşil önlükler çöpe atılmıştı.

C) Kızgın adam bana doğru geliyordu.

D) Öğretmen hepimize üçer elma verdi.


787- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti (‘) yanlış kullanılmıştır?
A) İstanbul’lu Hasan söz almak istedi.

B) Ankara’da askerlik yapmış.

C) Saat 09.25’te ofisinde buluştuk.

D) Erzurum’dan İzmit’e gelmişler.

788-

Bir çiçek vardı,Güzel, kokulu, büyülü,

Yaşıyordu topraktan aldığı gıdayla

Uzuyordu damarlarına giden kanla

Boyu aşınca bulutları,

Komşu olunca yıldızlara

Kendini güneşe akraba sandı.


Şiirde, çiçek aşağıdakilerden hangisine benzetilmiştir?
A) İnsana B) Yıldızlara C) Güneş'e D) Toprağa

789- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "uyarı-öğüt" söz konusu değildir?


A) Zamanımızı iyi değerlendirmeliyiz.

B) Sigara içmek sağlığa zararlıdır.

C) Trafik kurallarına uymak bizi tehlikelerden korur.

D) Onunla görüşmemiz yararlı oldu.

790- Kokmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?


 1. Dün pişirdiğimiz yemekler kokmuş.

 2. Her gelişinde üzerinde başka parfüm kokuyor.

 3. Ortalık yine savaş kokuyor.

 4. Yemekler mis gibi kokuyor.

791- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmıştır?
 1. Davranışlarıyla herkesi çıldırtıyordu.

 2. Kalabalığa bir şeyler söyledi.

 3. O, öyle salonlara düşman bir adamdır.

 4. Ahmet, ekmeğini taştan çıkarır.

792- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir yargı vardır?


A) Ev hanımı kitap okumaya gerek duymaz.

B) Herkes spor yapmayı sever.

C) Müzik insanı rahatlatır.

D) Mektup, bir yazı türüdür.


793- Aşağıda yer alan ikilemelerden hangisi farklı biçimde oluşturulmuştur?
A) Gürül gürül akan derenin yanında piknik yaptık.

B) Babası horul horul uyuyordu.

C) Vızır vızır sinekler uçuştu.

D) Sabah sabah bize gelmiş.


794- Aşağıdakilerden hangisinde genelden özele doğru sıralama yapılmıştır?
A) Çilek dışında meyve sevmez.

B) Papatya en güzel çiçektir.

C) Uzun ömürlü ağaçlardan biri de çınardır.

D) At hızlı koşan hayvanlardandır.


795- Kimi ad tamlamalarında tamlayanla tamlanan yer değiştirebilir. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu kural örneklenmiştir?
A) Aşağıdan, yukarıdan yolun sonu görünüyor.

B) Yerini sorsalardı ülkemizin kalbimizi gösterirdik.

C) Yokluğun cehennemin öbür adıdır.

D) Ayrılığın, özlemin, her şeyin bir hazzı var.


796- Kitap okumanın en önemli faydalarından biri de insana kendini tanıma fırsatı vermesidir. Okuyan insan hangi dalda başarılı olacağını çok çabuk kavrar. Unutmamalıyız ki aydınlanmamızı sağlayan Edison, Nobel ödüllü büyük fizikçi Einstein üniversiteden mezun değildi. Ama okudukları kitaplar sayesinde hangi dalda kabiliyetli olduklarını keşfettiler ve başarılı oldular. Evet, görüldüğü gibi hayatta başarılı olmanın tek şartı var oda kitaplarla dost olmak.
Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


 1. Kitap okuyarak kabiliyetlerimizi keşfedebiliriz.

 2. Kitap, insana kendini tanıma fırsatı verir.

 3. Başarılı olmanın tek şartı kitapla dost olmak.

 4. Kitaplar bize hangi alanda başarısız olduğumuz söyler.

797- Aşağıdaki tümcelerden hangisi varsayım ifade ediyor?
 1. Tut ki puanın yetmedi ve üniversiteye giremedin.

 2. Şimdi bizim oralara da bahar gelmiştir.

 3. Bizi görür görmez yine bağırıp çağıracak.

 4. Bir elmayı yarı yarıya paylaşıp yediler.

798- Aşağıdaki tümcelerin hangisinde somut mecaz anlamlı bir sözcük vardır?


A) Törende, Kurdeleyi köyün muhtarı kesti.

B) Patates doğrarken parmağını kesti

C) Oyun kâğıdını ortadan kesti.

D) Onunla olan bütün ilişkisini kesti.

799- Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yansıma sözcük kullanılmamıştır?

A) Hüp diye bir ses çıkarırdı çay içerken.

B) Odadan bir zırıltı duyuluyordu tüm gün.

C) Kuşlar ötüyor pencerenin kenarında.

D) Güneşin ışıltısı gözlerimi kamaştırıyor.

800- Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük terim anlamı taşımaz? 

A) Yazar, anlatıcıyı üçüncü tekil kişi ağzından konuşturmuş romanda.

B) Nota bilgisi olmadan beste yapabileceğini düşünenler bile var.

C) Şiirlerinde yaptığı keskin eleştirilerde ölçüyü biraz kaçırmış.

D) Kostümleri özenle seçilmemiş bir oyundan başarı beklenemez.CEVAP ANAHTARI ( 776/ 800)

776

A

786

B

796

D

777

C

787

A

797

A

778

D

788

A

798
779

D

789

D

799

D

780

A

90

C

800

C

781

C

791

D782

A

792

D783
793

D784
794

C785

D

795

B
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə