5. sonuç ve öneriler
Yüklə 30.94 Kb.
tarix29.04.2016
ölçüsü30.94 Kb.


--5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Cerrahi Kliniği’nde 2000- 2003 yılları arasında deneysel olarak planlanıp, köpeklerde ekstremitelerde anjiyografi olanaklarının değerlendirildiği bu çalışma ile femoral anjiyografinin ekstremitedeki damar ağındaki ve yumuşak dokudaki patolojilerin değerlendirilmesinde yararlanılabilecek bir teknik olduğu saptanmıştır. Anjiyografi ile damar ağına kapsamlı bir bakış elde edilebileceği, preoperatif ve postoperatif kontrollerde damar anomalilerini ve hastalıklarını düzeltmek için cerrahi prosedürlerin planlanmasının sağlanabileceği ve bunların daha sonraki çalışmalara rehber olabileceği sonucuna varıldı. Bu çalışmada kullanılan yöntem yerine flüoroskopik sistem ve seriyografinin kullanıldığı bir uygulama ile, daha net anjiyogramlar alınabileceği sonucuna varıldı.
Veteriner diyagnostikte olmazsa olmaz denebilecek zorunlu bir araç olan radyografinin içerisinde, anjiyografinin önemli bir görüntüleme tekniği olduğu, alınacak anjiyogramların değerlendirilebilmesi için iyi bir radyoloji ve vasküler anatomi bilgisine sahip olunması vurgulanabilir.


ÖZET

Bu çalışmada; köpeklerde ekstremite bölgelerinde anjiyografi yapılarak arterlerin radyografi ile görüntülenmesi, incelenmesi ve elde edilen bulguların değerlendirilmesi için iyi bir rehber oluşturulması amaçlanmaktadır.


Deneysel olarak planlanan bu çalışmada ağırlıkları 15-30 kg arasında değişen 10 melez köpek kullanıldı. Köpeklerin önce klinik muayeneleri yapıldı. Topallık şikayeti ile kliniğimize gelen bir köpekte alınan radyografide suprakondüler femur kırığı tanısı konulduktan sonra femoral anjyografi yapıldı. A. femoralis’e 19 no yeşil renkli kelebek seti cut-down tekniği ile yerleştirildi. Kontrast madde olarak 1 ml/kg Urovist, Urografin % 76 ve Konray 400 hızlı ve el enjeksiyonu uygulaması ile verildi. Anjiyografi için Image marka 100 kV gücünde küçük hayvan röntgen cihazı 0.08 sn, 60kV ve 65 mA dozunda kullanıldı. Anjiyogramlar 30., 60., 90., 120. ve 180 saniyelerde alındı.
Bulgular anestezi, kateterizasyon, anjiyografi tekniği ve belirtilen sürelerde anjiyogramların damar dolgunluğu, kontrast ve görüntü kalitesi yönünden değerlendirilmesi ile elde edildi.
Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Cerrahi Kliniği’nde 2000- 2003 yılları arasında deneysel olarak planlanıp, köpeklerde femoral anjiyografi olanaklarının değerlendirildiği bu çalışma ile femoral anjiyografinin ekstremitede damar ağındaki ve yumuşak dokudaki patolojilerin değerlendirilmesinde yararlanılabilecek bir teknik olduğu saptanmıştır. Anjiyografi ile damar ağına kapsamlı bir bakış elde edilebileceği, preoperatif ve postoperatif kontrollerde damar anomalilerini ve hastalıklarını düzeltmek için cerrahi prosedürlerin planlanmasının sağlanabileceği ve bunların daha sonraki çalışmalara rehber olabileceği sonucuna varıldı.

SUMMARY

In this study, our aim is; to be a guide for examining, evaluating the arteries by radyography and the findings which we have by using angiography method on extremities.


In this study weighting about 15- 30 kg of 10 Mongrel dogs were used. First of all, the clinical examinations were done. One dog which came with signs of fracture of femur was evaluated with radiography and then, femoral angiography was done. 19 number of cannula is put into a. femoralis. In our studies, small animal equipment of radiography is used (Image 100 kV) with 0.08 second, 60 kV, and 65 mA dose. 1 ml/kg of Urovist, Urografin % 76 and Konray 400 were used as contrast agents. Angiogramlar are taken at 30., 60., 90., 120. and 180. seconds.
Findings are formed by cataterisation, technique of angiography and the evaluation by filling of vein, contrast and imaging of angiograms in definite seconds.
In Surgery Clinics of Veterinary Hospital of Adnan Menderes University, between 2000-2003 years, it is thought that; by this study which planned experimentaly and evaluated as angiography studies in dogs’ extremities, femoral angiography is the useful technique for the vein vascularisation and evaluations of patologies of soft tissues in extremities. As a result, it is thought that by angiography, there would be a whole looking to the vein vascularisation and ensuring the surgery processes planned for treating the vein anomalies and diseaeses in preoperation, postoperation controls and so these would be a guide for the future studies.

TEŞEKKÜR

Tezimin hazırlanmasında bilgi ve desteğini esirgemeyen danışmanım Prof. Dr. Necdet GÜZEL’e, göstermiş olduğu sabır ve ilgiden dolayı teşekkürü borç bilirim.

Ayrıca tezimin hazırlanmasında literatür desteği ve yardımlarını esirgemeyen Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sacit Görgül’e göstermiş olduğu sabır ve ilgiden dolayı teşekkür ederim. .

Çalışmam sırasında angiyogramların alınmasında ve uygulamalarda yardımlarını esirgemeyen Cerrahi Anabilim Dalı’nın öğretim üyelerine ve yardımcılarına teşekkür ederim.KAYNAKLAR
1. ALKAN. Z. 1999. Veteriner Radyoloji. Mina Ajans. Ankara. 156-165

2. AMUDSEN. P. 1965. Double-blind test in comparison of angiographic contrast media for intravascular use. Acta Radiologica (Diagnosis). 3: 335-343

3. ATİLOLA. M. A. O., PENNOCK. P. W., SUMNER. S. G. 1984. Evaluation of analytical grade of metizamide for canine stifle arthrography. JAVMA. 185 (4): 436-439

4. BAFFOUR. R., DANYLEWİCK. R., SNIDERMAN. A., COMMON. A., GRAHAM. A., SYMES. J. F. 1988. An angiographic study of ischemia as a determinant of neovascularızation in arteriovenous reversal. Surgery, Gynecology and Obstetrics. 166: 28-32

5. BOSWOOD. A., LAMB. C. R., WHITE. R. N. 2000. Aortic and iliac thrombosis in six dogs. Journal of Small Animal Practice. 41: 109-114

6. CASTENADA. F., BALL-KELL. S. M. , YOUNG. K., LI. R. 2000. Assesment of a polyester-covered nitinol stent in the canine aorta and iliac arteries. Cardiovaskular and Interventional Radiology. 23: 375-383

7. CHAMBERS. N. J., PURINTON. P. T., ALLEN. S. W., MOORE. L. J. 1990. Identification and anatomik categorization of the vascular patterns to the pelvic limb muscles of the dogs. American Journal of Veterinary Research. 51 (2): 305-313

8. COOPER. R. AND CAWLEY A. J. 1988. Blood supply to the periosteum of the canine tibia. Am. Journal Veterinary Research. 49 (8): 1419-1423

9. CORNELL. K., SALISBURY. K., JAKOVLJEVIC. S., BAUER. M., PETRYK. D. 1995. Reverse saphenous conduit flap in cats: An anatomic study. Veterinary Surgery. 24: 202-206

10. DEAN. P. B., KIVISAARI. L., KORMANO. M. 1983. Contrast enhancement pharmacokinetics of six ionic and non-ionic contrast media. Investigate Radiology. 18: 368-374

11. DROST. T., BAHR. R. J. B., HENRY. G. A., CAMPBELL. G. A. 1999. Aortoiliac trombus secondary to a mineralized arteriosclerotic lesion. Veterinary Radiology and Ultrasound. 40 (3): 262-266

12. EVANS H. F., CHRISTENSEN G. C. 1987. Miller’s Anatomy of the dog. W. B. Saunders Company. Philadelphia. Second Edition. 729-745

13. GOMİ. N. 1992. Vasoconstriction by angiographic contrast media in isolated canine arteries. The British Journal of Radiology. 65 (779): 961-967

14. GRAINGER. R. G. 1980. Osmolality of intravascular radiological contrast media. British Journal of Radiology. 53: 739-746

15. HOLMAN. E. 1949. Problems in the dynamics of blood flow: conditions controlling collateral circulation in the presence of an arteriovenus fistula following the ligation of an artery. Canadian Journal Surgery. 26: 889-917

16. İZCİ. C, KIRAN. M. M., ÖDEN. K., KOÇ. Y., KUL. M. 1995. İyonik ve non-iyonik kontrast maddelerin vasküler endotelyum üzerindeki etkilerinin karşılaştırılmalı olarak araştırılması. Veteriner Cerrahi Dergisi. 1 (1): 15-19.

17. JOHN. H. T. and WARREN. R. 1961. The stimulus to collateral circulation. Surgery. 49: 14-25

18. KADERLY. R. E., ANDERSON. B. G., ANDERSON. W. D. 1983. Intracapsular and intraosseus vascular supply to the mature dog’s coxofemoral joint. American Journal of Veterinary Research. 44 (10): 1805-1812

19. KELLER. W. G., ARON. D. N., RAKICH. P.M., CROWE. D. T., MARKS. M. A. 1994. Rapid tissue expansion for the development of rotational skin flaps in the distal portion of the hindlimb of dogs: An experimental study. Veterinary Surgery. 23: 31-39

20. KOMA. L.M.P.K., STEAD. C. 1987. Angiographic examination of the forelimb in dogs with abnormal growth of the distal radius and ulna. Journal of Small Animal Practice. 28: 1065-1072

21. KUMAR. S., JAIN. R. K., SINGH. Y. 1987. Angiographic sturdy of the foot pads in dogs. Indian Journal of Animal Science. 57 (2): 94-96

22. KURIYAMA. H.,OHSHIMA. K., SAKAMOTO. Y. 1971. The membrane properties of the smooth muscle of the guinea-pig portal vein in isotonic and hypertonic solutions. Journal of Pysiology. 217: 179-199

23. LARUE. S. M., WITHROW. S. J., POWERS. B. E., WRIGLEY. R. H., GILLETTE. E. L., SCHWARZ. P. D., ST5RAW. R. C., RICHTER. S. L. 1989. Limb-sparing treatment for osteosarcoma in dogs. JAVMA. 195 (12): 1734-1744

24. MENZOİAN. J. O., LA MORTE. W.W., CANTELMO. N. L., DOYLE. J., SIDEWY. A. N., SAVENOR. A. 1985. The preoperative angiogram as a of peripheral vascular runoff. The American Journal of Surgery. 150: 346-352

25. MORRIS. T. W. 1988. The cardiovascular effects of iodinated contrast media injektions. Investigate Radiology. 23: 133-136

26. MWANZA. T., MIYAMOTO. T., OKUMURA. M., HAGIO. M., FUJINAGA.T. 1996. Ultrasonography and angiographic examination of normal canine liver vessels. Journal of Veterinary Research. 44 (3): 179-188

27. NAKAMURA. H., KURATA. M., KOICHİ. H., TAKEDA. K. 1993. Effects of ionic and nonionic contrast media on cardiohemodynamics and quality of radiographic image during canine angiography. Journal of Veterinary Medicine Science. 56 (1): 91-96

28. NITAHARA. K., UCHIDA. K., NAKAI. T., HASHIMOTO. K., SATO. T., DAN. K. 1998. Changes in tissue oxygen tension caused by contrast media into the femoral artery of the dog. Acta Radiologica. 39: 572-575

29. ORLANDI. C., BLACKSHEAR. J. L., HLLENBERG. N. K. 1986. Serotonin-induced visualization of the popliteal lymph node by angiography. Invest Radiology. 21(3): 201-205

30. PAVLETİC. MM.,WATTERS J., HENRY. RW., et al. 1983. Reverse saphenous conduit flap in the dog. J. Am. Vet. Med. Assoc. 182: 380-389

31. POCHACZEVSKY. R., MUFTİ. A. M. LAGUERRE., J. N., BRYK. D., KASSNER. G., RICHTER. R. M., LEVOWITZ. B. 1973. Arteriography of penetrating wounds of the extremities help or hindrance. Journal De L’association Canadienne Des Radiologistes Vol: 24: 354-361

32. QIAN. Z., WHOLEY. M.,FERRAL. H., MAYNAR. M., POSTOAK. D., HAMIDE. J.,NEWMAN. W. P., MONCADA. R., GONZALES-ROMAN. A.,GIMENEZ. C., CASTENADA. W. R. 1999. Recanalization of thrombosed superficial femoral arteries with a Hydraulic Thrombectomy Catheter in a canine model. American Journal of Roentgenology. 173 (6): 1557-1563

33. RIJKENHUIZEN. B. M., NEMETH. F., DIK. K. J., GOEDEGEBUURE. S. A. 1989. The arterial supply of the navicular bone in adult horses with navicular disease. Equine Vetarinary Journal. 21 (6): 418-424

34. ROA. D. M., BRIGHT. R. M., DANIEL. G. B., MCENTEE. M. F., SACKMAN. J E., MOYERS. T. D. 1999. Microvascular transplantation of a free omental graft to the distal extremity in dogs. Veterinary Surgery. 28 (6): 456-465

35. RODE. S. T., ALZEN. G., GÜNTHER. R. W., POTT. H. 1993. CO2 Spray Mini-Injektör for digital subtraction angiography versus PC-Controlled Injection System: experiments in dogs. Cardiovascular and Interventional Radiology. 16: 297-302

36. ROSENSTEIN. D. S., BOWKER. R. M., BARTLETT. P. C. 2000. Digital angiography of the feet of horses. American Journal of Veterinary Resarch. 61 (3): 255-259

37. SHAW. R. 1956. Vascular response to intra-arterial Diodrast and Urokon during arteriography. Surgery. 39: 385-398

38. SHIRES. G.T. 1966. Care of the trauma patient. NY, Mc Graw-Hill Book Co Inc.

39. SMITH. M. M., PAYNE. J. T., MOON. M. L., FREEMAN. L. E. 1991. Axial pattaern flap based on the caudal auricular artery. American Journal of Veterinary Research. 52 (6): 922-925.

40. SOVAK. M., HALKVICH. C., FOSTER. S. J. 1988. Current contrast media and ioxilan comparative evaluation of vascular pain by aversion conditioning. Investigate Radiology. 23: 84-87

41. SPECK. U., SIEEFERT. H., KLINK. G. 1980. Contrast media and pain in peripheral angiography. Investigate Radiology. 15: 335-339

42. STEINER. R. M., GRAINGER. R. G., MEMON. N., WEIS. D., KANOFSKY. P. B., MENDUKE. H. 1980. The effects of contrast media of low osmolality on the peripheral arterial blood flow in the dog. Clinical Radiology. 31: 621-627

43. STRECKER. E. P., GABELMANN. A., BOOS. I., LUCAS. C., XU. Z., HABERSTROH. J., FREUENBERG. N., STRICKER. H., LANGER. M., BETZ. E. 1998. Effect on intimal hyperplazia of dexametazone released from coated metal stents compared with non-coated stents in canine femoral arteries. Cardiovascular and Interventional Radiology. 21: 487-496

44. TANAKA. E., TANAKA. A., SEKKA. T., SHINOZAKİ. Y., HYODO. K., UMETANI. K., MORI. H. 1999. Digitized cerebral synchrotron radiation angiography: quantative evaluation of the canine circle of Willis and its large and small branches. American Jornal Neuroradiology. 20: 801-806

45. UROYAMA. H., TSUCHİDA. K., OHTAKE. H., KAWASUJI. M., WATANABE. Y. 1999. Arterial anastomosis using the telescoping method and an elastomeric adhesive. Artificial Organs. 23 (4): 347-350

46. WELCH. J., BOUDRIEAU R. J., DEJARDIN. L.M., SPODNICK G. J. 1997. The intraosseus blood supply of the canine radius: Implications for healing of distal fractures in small dogs. Veterinary Surgery. 26: 57-6147. WILLIAMS. J., MS, BAILEY. Q. M., SCHERTEL. R. E., VALENTINE. A. 1993. Compartment syndrome in a Labrador Retriever. Veterinary Radiology and Ultrasound. 34 (4): 244-248

ÖZGEÇMİŞ


1974 yılında İzmir’de doğdum. İlkokulu Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, liseyi İzmir Bornova Anadolu Lisesi’nde bitirdim. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ne girdim ve 1997 yılında mezun oldum. Aynı yıl İzmir’de klinik açtım. Üç sene çalıştıktan sonra, Eylül 2000’de, Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı'nda Yüksek Lisans Öğrenimine başladım. Kasım 2002’de İzmir Tarım İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şubesi’nde göreve başladım. Evliyim ve bir erkek çocuk sahibiyim.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə