26. VI 9: 00-11: 00: Otwarcie Kongresu – Sesja Plenarna
Yüklə 173.19 Kb.
səhifə1/4
tarix25.04.2016
ölçüsü173.19 Kb.
  1   2   3   4
Grafik i program sesji I Polskiego Kongresu Geologicznego26.VI
9:00-11:00: Otwarcie Kongresu – Sesja Plenarna

Kino KIJÓW, Al. Krasińskiego 34
1. Otwarcie Kongresu i przywitanie uczestników

2. Ryszard Gradziński – Polskie Towarzystwo Geologiczne – tradycja i współczesność

3. Wręczenie wyróżnień i nagród

4. Występ zespołu smyczkowego AQuartet

5. Michał Szulczewski – Geologia w nauce

6. Henryk Jacek JezierskiGdzie jesteś polska geologio? –refleksje Głównego Geologa Kraju

7. Grzegorz Racki – Polska geologia na przełomie tysiącleci w świetle filadelfijskich baz danych

8. Leszek Starkel - Zmiany typu i natężenia procesów geologicznych - efekt globalnego ocieplenia


Pozostały program Kongresu odbywa się

w budynku A-0, AGH, Al. Mickiewicza 30


11:00 – 11:40

przerwa kawowa

11:40 – 13:00

sesje tematyczne

13:00 – 14:30

przerwa obiadowa

14:30 – 16:30

sesje tematyczne

16:30 – 16:50

przerwa kawowa

16:50 – 18:30

sesje tematyczne

19:00 – 22:00

Icebreaker Party


27. VI


8:30 – 10:30

sesje tematyczne

10:30 – 10:50

przerwa kawowa

10:50 – 12:50

sesje tematyczne

12:50 – 14:30

przerwa obiadowa

14:30 – 16:30

sesje tematyczne

16:30 – 16:50

przerwa kawowa

16:50 – 18:30

sesje tematyczne


28.VI


8:30 – 10:30

sesje tematyczne

10:30 – 10:50

przerwa kawowa

10:50 – 12:50

sesje tematyczne

12:50 – 14:30

przerwa obiadowa

14:30 – 16:30

sesje tematyczne

17:00

zamknięcie KongresuI „GEOFIZYKA”
26 czerwca 2008

Sala 31
11:40-13:00 Prowadząca: Prof. dr hab. inż. Teresa GRABOWSKA
11:40-12:20 Edward Gruszczyk -Sejsmika lądowa - aktualne możliwości i ograniczenia" Referat wiodący

12:20-12:40 Pietsch Kaja, Tatarata Artur, Kobylarski M. - Analiza związku sejsmicznego obrazu złoża z wielkością nasycenia gazem

12:40-13:00 Czerwińska Barbara, Zubrzycka Mieczysława - Nowe perspektywy poszukiwawcze na bazie reprocessingu danych Sejsmicznych 3D z rejonu Sokołów – Pogwizdów
14:30-16:30 Prowadząca: Prof. dr hab. inż. Jadwiga JARZYNA
14:30- 15:10 Marian Kiełt, Geofizyka Toruń, Sp. z o.o. - Geofizyka otworowa w Geofizyce Toruń na początku XXI w. – poziom techniczny, metodyczny i interpretacyjny Referat wiodący

15:10-15:30 Furgał Grzegorz - Zastosowanie parametrów sprężystych skał do obliczania ciśnienia szczelinowania hydraulicznego i określania stabilności ścian otworu wiertniczego

15:30-15:50 Szewczyk Jan - Ziemski strumień cieplny a glacjalne zmiany klimatyczne późnego plejstocenu na obszarze Polski

15:50-16:10 Wróblewska Marta - Charakterystyka termiczna głębokiej litosfery w rejonie Karpat Zachodnich

16:10-16:30 Wojdyła Marek, Stefaniuk Michał - Pierwsze eksperymentalne badania audio-magnetotelluryczne z kontrolowanym źródłem
16:50-18:30 Prowadząca: Prof. dr hab. inż. Halina JĘDRZEJOWSKA-TYCZKOWSKA
16:50-17:10 Malytskyy Dmytro, Mujla O., Mospan O., Pak R. - Recurrent modeling of seismic waves in layered media and the inversion of source parameters

17:10-17:30 Jarzyna Jadwiga, Bała Maria, Cichy A., Gądek W., Karczewski J., Marzencki K., Stadtmuller M., Zorski T.- Nowe aplikacje systemu GeoWin® - do przetwarzania i interpretacji profilowań geofizyki wiertniczej

17:30-17:50 Bała Maria, Witek K. - Opracowanie modelu prędkościowego fal P i S oraz gęstości objętościowych na podstawie danych geofizyki otworowej i obliczeń programem ESTYMACJA w wybranych otworach w Karpatach Zachodnich

17:50-18:10 Stefaniuk Michał, Jarzyna Jadwiga - Wykorzystanie danych geofizyki otworowej w interpretacji badań magnetotellurycznych

18:10-18:30 Stefaniuk Michał, Probulski Jaromir, Sada Marek, Wojdyła Marek - Szczegółowe badania struktur fliszowych z wykorzystaniem ciągłego profilowania magnetotellurycznego
27 czerwca 2008

Sala 31
8:30-10:50 Prowadząca: Prof. dr hab. inż. Kaja PIETSCH
8:30-8:50 Sobotka Jerzy - Zastosowanie technologii akustycznej „rewitalizacji” otworów i warstw roponośnych w celu zwiększenia wydobycia węglowodorów

8:50-9:10 Szaraniec Edward - Elektryczna tomografia procesowa

9:10-9:30 Pilecki Zenon, Komorowski M., Krawiec K.- Rozwój procesu zapadliskowego w świetle symulacji numerycznej metodą DEM

9:30-9:50 Bestyński Zbigniew, Hrabowski W., Pacanowski Grzegorz - Ocena skuteczności uszczelnienia obwałowań przeciwpowodziowych metodami geofizycznymi

9:50-10:10 Dębski Wojciech - Pasywna tomografia obszaru Górnośląskiego Zagłębia Węglowego

10:10-10:30 Giżejewski Jerzy, Jarosław Tęgowski - Zastosowanie wybranych metod akustycznych do sedymentologicznej analizy osadów morskoglacjalnych i limnoglacjalnych

10:30-10:50 Stefaniuk Michał, Klityński W., Pokorski J., Sada Marek, Wojdyła Marek - Regionalne badania magnetotelluryczne struktur centralnej i północno-zachodniej Polski
10:50-12:50 Prowadząca: Prof. dr hab. inż. Maria BAŁA
10:50-11:10 Bojdys G., Grabowska Teresa - Względne zmian wiekowe pola magnetycznego Ziemi w okresie (1996-2005) na profilu Zgorzelec-Wiżajny

11:10-11:30 Kosobudzka Irena, Wrzeszcz Marek - Stan rozpoznania pola magnetycznego Ziemi na terytorium Polski

11:30-11:50 Kądziałko-Hofmokl Magdalena i in. - Paleomagnetyzm paleozoicznych dunitów z ofiolitu sudeckiego zawierających ferrichromity i implikacje tektoniczne

11:50-12:10 Zalewska Natalia i in. - Laboratoryjne badania anizotropii fizycznych właściwości skał

12:10-12:30 Ha Quang Man, Jarzyna Jadwiga - Dane petrofizyczne w jednostkach o jednakowych własnościach hydraulicznych do modelowania przepływów w złożu gazu w zapadlisku przedkarpackim

12:30-12:50 Kaźmierczuk Monika, Jarzyna Jarzyna - Wykorzystanie wielowymiarowych metod statystycznych w geologicznej interpretacji profilowań geofizyki otworowej dla mioceńskich utworów z rejonu złoża Dzików


Sesja posterowa:


 • Robert Bartoń, Halina Jędrzejowska-Tyczkowska, Krystyna Żukowska - Zastosowanie pomiarów pionowego profilowania sejsmicznego - PPS (sejsmiki otworowej) do poprawy rozdzielczości sejmiki powierzchniowej

 • Elżbieta Chrzanowska, Ryszard Śmiszek, Andrzej Bugajski - Poszukiwania wodonośnej strefy uskokowej w utworach fliszowych w rejonie Jeleśni przy użyciu metod geofizycznych

 • Krzysztof Dzwinel, Dagmara Krawiec, Szczepan Porębski - Obraz sejsmiczny koryt w osadach sarmatu południowej części zapadliska przedkarpackiego (rejon Pustków–Trzciana – Cierpisz)

 • Piotr Dacewicz, Kinga Wróblewska, Zdzisław Zubrzycki, Jan Wójcik - Inwersja sejsmiczna i analizy amplitudy z offsetem (AVO) – metody przybliżające litofacjalną, strukturalną i tektoniczną budowę geologiczną

 • Piotr Godlewski - Sonda mikroimagingowa XRMI – geologiczne źródło informacji

 • Jerzy Karczewski, Jerzy Ziętek - Określenie przydatności metody georadarowej do badania osuwisk

 • Sylwia Kijewska, Piotr Krzywiec - Interpretacja profilu sejsmicznego z rejonu Brzeska-Tarnowa – modelowanie sejsmiczne

 • Andrzej Kostecki, Anna Półchłopek, Krzysztof Żuławiński - Określenie prędkości propagacji falz wykorzystaniem metody ekstrapolacji pola falowego w głąb ośrodka (DMVA)

 • Arkadiusz Krawiec, Michał Rudzki - Zastosowanie metody tomografii elektrooporowej w rozpoznaniu budowy geologicznej – niejednoznaczność rozwiązań interpretacyjnych

 • Anna Leginowicz - Analiza zmienności amplitudy względem offsetu jako metoda weryfikacji bezpośrednich wskaźników węglowodorów

 • Sławomir Maj - Optyczno-termiczne własności bazaltu oceanicznego: współczynnik załamania światła a sejsmiczny parametr Φ i przewodnictwo cieplne

 • Bożena Nikiel-Tshabang, Urszula Nebelska - GEOPROBE - Interpretacja i wizualizacja danych sejsmicznych w przestrzeni 3D

 • Cezary Ostrowski, Marek Lemberger, Krystyna Ostrowska, Małgorzata Pisuła, Paweł Targosz - Mapy grawimetryczne Karpat w ramach Atlasu geofizycznego Karpat

 • Michał Stefaniuk, Marek Lemberger, Wojciech Klityński, Marek Wojdyła, Paweł Targosz - Mapy magnetotelluryczne Karpat
  1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə