26 mart 2016 tariHİnde yapilacak biTKİ koruma üRÜnleri bayi veya toptancilik sinavi takviMİ ve uygulama talimati
Yüklə 27.81 Kb.
tarix10.04.2016
ölçüsü27.81 Kb.
26 MART 2016 TARİHİNDE YAPILACAK BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VEYA TOPTANCILIK SINAVI TAKVİMİ VE UYGULAMA TALİMATI
Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (GKGM) ile Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) arasında imzalanan protokol çerçevesinde sınav ile ilgili olarak aşağıdaki hususlar belirlenmiştir.

Sınava girmek isteyen adayların, protokol ile belirlenerek aşağıda belirtilen takvim ve hükümlere uygun olarak hareket etmeleri zorunludur.


SINAV DUYURUSU

1- Sınavla ilgili “Sınav Takvimi ve Uygulama Talimatı” 09/11/2015 tarihinde www.tarim.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

2- Sınava girecek adaylar için sınav uygulama duyurusu ve sınav kılavuzu 01/02/2016 tarihinde www.asym.ankara.edu.tr internet adresinde yayımlanacaktır.
SINAV BAŞVURUSU

3- Bitki Koruma Ürünleri Bayi veya Toptancı İzin Belgesi almak için Yönetmelik hükümlerine göre sınava girecek olan ziraat mühendisi, eczacı, kimya mühendisi, kimyager, bitki sağlığı ile ilgili dersleri alarak mezun olmuş tekniker veya ziraat teknisyenlerinin Bakanlığımız il müdürlüklerine 23 Kasım 2015 - 15 Ocak 2016 tarihleri arasında aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle müracaat etmeleri gerekmektedir.

- Diploma veya Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti,

- Transkript (Sadece Teknikerler için bitki sağlığı ile ilgili dersi aldığını gösteren)

- T.C. Kimlik Numarası

- 2 adet vesikalık fotoğraf

4- 15 Ocak 2016 tarihine kadar Bakanlığımız il müdürlüklerine gerekli belgelerle başvurularını yapan adaylar, 08/02/2016–19/02/2016 tarihleri arasında https://aday.ankara.edu.tr adresine kayıt olup, ASYM’ye ait sanal pos üzerinden kredi kartı ile sınav ücreti olan 60 TL.’nı ödeyerek kayıtlarını tamamlayacaklardır.

Bu sistemde adayın ‘‘T.C. kimlik numarası, adı soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, unvanı, mezun olduğu okul, bölümü, başvuru yaptığı il, diploma tarihi ve diploma numarası, cep telefonu, e-mail’’ bilgileri alınacaktır.5- 15 Ocak 2016 tarihine kadar Bakanlığımız il müdürlüklerine gerekli belgelerle başvurularını yapamayanlar, 08/02/2016–19/02/2016 tarihleri arasında https://aday.ankara.edu.tr adresinde sınav kayıt ve sınav ücreti ödeme işlemini yapamayacaklardır. Bu kişilerin sınava alınmaları mümkün olmayacaktır.

6- 15 Ocak 2016 tarihine kadar Bakanlığımız il müdürlüklerine gerekli belgelerle başvurularını yapan, ancak 08/02/2016 – 19/02/2016 tarihleri arasında https://aday.ankara.edu.tr adresinde sınav kayıt ve sınav ücreti ödeme işlemini yapamayanların sınava alınmaları mümkün olmayacaktır.

7- Adayların https://aday.ankara.edu.tr adresinden yapacakları başvuruda girilmesi gerekli tüm bilgileri doğru ve eksiksiz girmeleri gerekmektedir.

8- Adayın başvurusu sırasında girdiği bilgilerde hata olması veya hem Bakanlığımız il müdürlüklerine başvuru hem de https://aday.ankara.edu.tr adresinden kayıt ve ücret ödeme işleminin, süresi içerisinde yapılmaması durumunda, tüm sorumluluk adayda olacaktır. Bu durumdaki aday/adaylar sınava alınmayacaklardır.

SINAV GİRİŞ BELGESİ

9- Adayların sınava girecekleri yerleri, sınavın yapılacağı bina ve salonları belirten Sınav Giriş Belgeleri, 18/03/2016 - 26/03/2016 tarihleri arasında https://aday.ankara.edu.tr internet adresinde yayınlanacaktır.

Buna göre adaylar, sınav giriş belgelerini 18.03.2016 tarihinden itibaren sınav gününe kadar (sınav günü dahil) https://aday.ankara.edu.tr internet adresinden almaları gerekmektedir.

10- Sınav Giriş Belgelerinde herhangi bir onaylatma işlemi yapılmayacaktır.

11- Adaylar internet üzerinden aldıkları sınav giriş belgesi ve nüfus cüzdanı ile sınava alınacaklardır.

SINAV UYGULAMASI, SÜRESİ ve İÇERİĞİ

12- Sınavda 80 adet soru sorulacak olup, sınav süresi 100 dakika olacaktır. Sınavda, yanlış cevapların doğru cevaplara bir etkisi olmayacaktır.

13- Sınav sorularının konulara göre dağılımı aşağıda belirtilmektedir.

a) Mevzuat (16 soru)

- Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılası Hakkında Yönetmelik

- Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik

- Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Yönetmeliği

- Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması Ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik

- Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönetmelik

- Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Hakkında Yönetmelik

b) Bitki Hastalıkları (16 soru)

- Bakteriyoloji

- Mikoloji

- Viroloji

- Herbolojic) Bitki Zararlıları (16 soru)

- Entomolji

- Nematolojid) Mücadele Metotları (16 soru)

e) Diğer Konular (16 soru)

- Bitki koruma ürünlerinin çevreye ve insan sağlığına etkileri ve korunma yolları

- Bitki koruma ürünlerinin uygulamaya hazırlanması, formülasyon şekilleri ve karışabilirlikleri

- Tarım ürünlerinde bitki koruma ürünlerinin kalıntı sebepleri ve kalıntının önlenmesi

- Bitki koruma ürünlerinde direnç ve yönetimi

- Toksikoloji ve ekotoksikoloji

- Entegre zararlı yönetimi, entegre ürün yönetimi ve organik tarım

- Zirai mücadele ve entegre mücadele teknik talimatları14- Sınav konuları ile ilgili kaynaklar aşağıda belirtilmektedir.

a) Ön lisans ve Lisans düzeyinde temel fitapatoloji, entomoloji, herboloji ders kitapları

b) Teknik Talimatlar

c) Teoriden Pratiğe Biyolojik Mücadele

d) Teoriden Pratiğe Biyoteknik Mücadele

e) Teoriden Pratiğe Kültürel Mücadele

f) Entegre Mücadele Teknik Talimatları

g) www.bkubeta@tarim.gov.tr

15- Sınava başvuranlar arasında sınav öncesinde ve sınav anında ASYM tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özür durumuna sahip olan aday/adaylar var ise, adaya ait sağlık kurulu raporunun, özürlü kimlik kartının kurum onaylı örneği veya adayın özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinin herhangi birini bir nüsha halinde il müdürlüklerine 23/11/2015-15/01/2016 tarihleri arasında başvuru yaptığı il müdürlüğüne teslim etmesi gerekmektedir. İl müdürlükleri başvuru listesi ile beraber özür durumu olan adayları 22/01/2016 tarihine kadar GKGM’ye yazılı olarak bildirecektir. Beyan edilen özür durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır. Sınavla ilgili yapılacak duyurularda bu husus belirtilecektir. GKGM özür durumu olan adayla ilgili bilgileri aday listesi ile birlikte ASYM’ye iletecektir.

16- Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

17- Sınav, 26 Mart 2016 Cumartesi günü saat 10.00’da Ankara’da yapılacaktır.

18- Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (TC Kimlik no yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaport) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ile özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Bunun dışında sınavın uygulanması ile ilgili diğer kurallar ASYM tarafından belirlenecek olup, tüm adaylar ASYM’nin belirlediği kurallara uymak zorundadır. Bu kurallara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

19- Cevaplı soru kitapçıkları 28/03/2016 tarihinde asym.ankara.edu.tr ve www.tarim.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

DEĞERLENDİRME VE İTİRAZLAR

20- Adaylar, sınav sonuçlarını 18.04.2016 tarihinde aday.ankara.edu.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir.

21- Sınavda yer alacak her soru, puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

22- Adaylar; sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının asym.ankara.edu.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde yazılı olarak doğrudan GKGM’ye yapabileceklerdir. İl müdürlükleri aracılığıyla yapılacak itirazlar bu süre içinde GKGM’ye ulaşamayacağı için dikkate alınmaz. İtirazlar ASYM’ye iletildikten sonra en geç 5 (beş) iş günü içerinde değerlendirme sonuçları GKGM’ye teslim edilecektir. Sınav sorularına itiraz dilekçelerinde GKGM’ye gelen evrak kayıt tarihi geçerli olacaktır.

23- Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde yazılı olarak doğrudan GKGM’ye yapılacaktır. İl müdürlükleri aracılığıyla yapılacak itirazlar bu süre içinde GKGM’ye ulaşamayacağı için dikkate alınmaz. GKGM bu itirazları ASYM’ye gönderecektir. ASYM itirazları kendisine ulaştıktan sonra 5 (beş) iş günü içerisinde inceleyip sonuçlandırarak GKGM’ye bildirecektir. Sınav sonuçlarına itiraz dilekçelerinde GKGM’ye gelen evrak kayıt tarihi geçerli olacaktır.

24- İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara GKGM tarafından bildirilecektir.

25- Adaylar, soru ve sonuçlara ilişkin itiraz başvurularını ASYM’ye bağlı Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası hesabına 20 TL (yirmi Türk Lirası KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve itiraz konusu, kimlik ve iletişim bilgilerinin açıkça yazılı olduğu dilekçe ile GKGM’ye yapacaklardır.

26- Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile T.C. kimlik numarası, imza, adres ve banka dekontu olmayan dilekçeler ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

27- Sınav takvimi ve uygulaması hakkında yukarıda belirtilen talimattaki hükümlere uymayan adayların, Sınav başvurularının kabul edilmesi, sınava alınması veya sınav sonuçlarının değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə