2 nömrəli əlavə Azərbaycan Respublikası Dövlət Dəniz Administrasiyasının işçilərinin xidməti geyim formalarının üzərində olan fərqlənmə nişanlarının təsviri
Yüklə 110.68 Kb.
tarix11.03.2016
ölçüsü110.68 Kb.
«Azərbaycan Respublikası Dövlət Dəniz Administrasiyasının, dənizçilik tədris müəssisələrinin, gəmiçilik sahəsində fəaliyyət göstərən və donanmaya malik olan müəssisə, təşkilat və şirkətlərin işçilərinin və Azərbaycan Respublikası bayrağı altında üzən mülki gəmilərin heyət üzvlərinin xidməti geyim formalarının və fərqlənmə nişanlarının təsviri və onların təchizatına dair Qaydalar»a
2 nömrəli əlavə
Azərbaycan Respublikası Dövlət Dəniz Administrasiyasının işçilərinin

xidməti geyim formalarının üzərində olan fərqlənmə nişanlarının təsviri

Kateqo-riya

Vəzifə

Qolüstü tikişlər

Salpa

Poqon

14

Dövlət Dəniz Administrasiyasının rəisi

13

Dövlət Dəniz Administrasiyası rəisinin müavini

12

Dövlət Dəniz Administrasiyasının şöbə müdiri

11

Dövlət Dəniz Administrasiyasının sektor müdiri


yoxdur10

Dövlət Dəniz Administrasiyasının baş məsləhətçisiyoxdur8

Dövlət Dəniz Administrasiyasının böyük məsləhətçisiyoxdur7

Dövlət Dəniz Administrasiyasının aparıcı məsləhətçisi

yoxdur6

Dövlət Dəniz Administrasiyasının məsləhətçisi, baş mütəxəssisi, böyük mütəxəssisi, mütəxəssisi
yoxdur

Qeyd. Gəmi kapitanı mülkiyyət növündən asılı olmayaraq, müəssisəyə, təşkilata, şirkətə, habelə dəniz administrasiyasına işə qəbul edildikdən sonra əvvəl tutduğu vəzifəyə müvafiq xidməti geyimini və fərqlənmə nişanlarını gəzdirmək hüququna malikdir.
Azərbaycan Respublikasının gəmiçilik sahəsində fəaliyyət göstərən və donanmaya malik olan müəssisə, təşkilat və şirkətlərin işçilərinin, dənizçilik təhsil müəssisələrinin, Azərbaycan Respublikası bayrağı altında üzən mülki gəmilərin heyət üzvlərinin xidməti geyim formalarının üzərində olan fərqlənmə nişanlarının təsviriKateqo-

riya

Vəzifə

Qolüstü tikişlər

Salpa

Poqon

13

Gəmiçilik və donanma rəisləri

Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının rəisi
12

Gəmiçilik və donanma rəislərinin müavinləri və baş mühəndisləri

Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının kapitanı və rəis müavini

Ali dəniz təhsil müəssisəsinin rektoru
11

Gəmiçilik və donanma tərkibində olan xidmət və idarə rəisləri

Ali dəniz təhsil müəssisəsinin prorektoru

Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının baş mühəndisi və liman kapitanının müavini

Liman məntəqəsinin rəisi

yoxdur10

Gəmiçilik və donanmanın tərkibində olan xidmət və idarə rəisinin müavini, baş mühəndis, şöbə müdiri, baş dispetçer, baş şturman, baş texnoloq

Liman məntəqəsi rəisinin müavini

Dənizçilik məktəbləri və xüsusi təlim-tədris müəssisələrinin rəhbərləri

Ali dəniz təhsil müəssisəsində təhsil və elmi tədqiqat şöbəsinin müdiri, fakültə dekanı, kafedra müdiri, kafedra professoru

yoxdur9

Gəmiçilik və donanmada təlimatçı-kapitan

Gəmiçilik və donanma tərkibində olan idarədə baş şturman, təlimatçı-kapitan

Liman məntəqəsinin kapitanı və baş bələdçisi

Sərnişin, quru yük və maye qaz daşıyan gəmilərin, tankerlərin, dəmiryol və sərnişin bərələrinin, buzqıran, tədris və yedək gəmilərinin kapitanları

Dibdərinləşdirən gəmilərin kapitan - bagermeysteri
yoxdur8

Gəmiçilik və donanmanın xidmət və şöbə rəislərinin müavinləri, elektroradionaviqasiya bazasının rəisi

Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanında şöbə rəisi, liman tərkibində olan yardımçı donanmanın, yük sahəsinin, dəniz vağzalının rəisi, rəisin təhlükəsizlik texnikası üzrə köməkçisi, baş dispetçer, rabitə xidmətinin, yük və sərnişin şöbələrinin rəisləri, liman nəzarəti müfəttişi və liman nəzarətinin növbə rəisi

Liman məntəqəsinin kapitanının müavini, baş mühəndisi və dəniz vağzalının rəisi

Gəmiçilik və donanmanın tərkibində olan idarənin xidmət rəisi, şöbə müdiri, baş mütəxəssisi, təlimatçısı, baş dispetçeri, mühəndisi

Ali dəniz təhsil müəssisəsinin fakültə dekanının müavini, kadrlar şöbəsinin müdiri, istehsalat təcrübəsinin və təlim mərkəzinin rəisi, tədris emalatxanasının müdiri, baş müəllim, aspirantura müdiri və elmi katib

Dənizçilik məktəbində və xüsusi təlim-tədris müəssisələrində rəis müavini və ixtisas üzrə şöbənin müdiri

Dokmeyster
yoxdur7

Gəmiçilik və donanmada sektor müdiri, baş deviator, inspektor, qrup dispetçeri, qrup mühəndisi, baş dispetçer, sərnişin xidməti şöbəsinin mühəndisi, kadrlar üzrə baş müfəttiş, texniki şöbənin mühəndisi, təhlükəsizlik texnikası üzrə baş mühəndis, radiomərkəzin rəisi

Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının şöbə rəisinin, liman tərkibində olan yardımçı donanma rəisinin, yük sahəsi rəisinin, dəniz vağzalı rəisinin və rabitə xidməti rəisinin müavinləri, təhlükəsizlik texnikası üzrə mühəndisi və dispetçeri

Liman məntəqəsinin şöbə rəisi, təhlükəsizlik texnikası üzrə rəisin köməkçisi, baş dispetçeri, liman tərkibində olan yardımçı donanma rəisinin müavini, rabitə xidmətinin müdiri, yük sahəsinin və dəniz vağzalının rəisi, baş bələdçisi, dispetçeri, təhlükəsizlik texnikası üzrə mühəndisi, liman nəzarəti müfəttişi və dəniz vağzalı rəisinin müavini

Gəmiçilik və donanmanın tərkibində olan idarənin xidmət və şöbə rəislərinin müavini, baş deviatoru, qrup mühəndisi, baş mühəndis-dispetçeri, gəmi təsərrüfatı xidmətinin mühəndisi, dəniz inspektoru, təhlükəsizlik texnikası üzrə mühəndisi, kadrlar üzrə inspektoru və təlimatçı-mexaniki

Ali dəniz təhsil müəssisəsinin müəllimi və tədris ustası

Dənizçilik məktəbində və xüsusi təlim-tədris müəssisələrində emalatxana rəisi, istehsalat təcrübəsinin rəisi, ixtisas üzrə şöbə müdirinin müavini və baş müəllim

Sərnişin, quru yük və maye qaz daşıyan gəmilərin, tankerlərin, dəmiryol və sərnişin bərələrinin, buzqıran, tədris və yedək gəmilərinin baş mexaniki, kapitanın baş köməkçisi və kapitanın təhsil üzrə köməkçisi

Dibdərinləşdirən gəmilərdə bagermeysterin baş köməkçisi, kapitanın baş köməkçisi və baş mexanik

Dokun baş mexaniki və dokmeysterin birinci müavini
yoxdur6

Gəmiçiliyin və donanmanın dispetçeri, kadrlar üzrə inspektoru, təhlükəsizlik texnikası üzrə mühəndisi, deviatoru, radiomərkəzin rəis müavini və baş mühəndisi

Liman məntəqəsinin dispetçeri, təhlükəsizlik texnikası üzrə mühəndisi, bələdçisi

Gəmiçiliyin və donanmanın tərkibində olan idarənin elektroradionaviqasiya bazasının rəisi, təhlükəsizlik texnikası üzrə mühəndisi, deviatoru, donanma üzrə mühəndis-dispetçeri, kadrlar üzrə inspektoru, baş mühəndis-operatoru

Sərnişin, quru yük və maye qaz daşıyan gəmilərin, tankerlərin, dəmiryol və sərnişin bərələrinin, buzqıran, tədris və yedək gəmilərində kapitanın 2-ci köməkçisi, kapitanın sərnişin üzrə köməkçisi, 2-ci mexanik, elektrik-mexanik, mühəndis-elektronaviqator, radiostansiya rəisi

Limandaxili yardımçı gəmilərin və kran-gəmilərin kapitanı və kapitan – kranmeysteri

Dibdərinləşdirən gəmilərdə bagermeysterin 2-ci köməkçisi, kapitanın 2-ci köməkçisi, 2-ci mexanik və elektromexanik

Üzən təmizləyici stansiyalarda stansiya rəisi

Dokmeysterin növbətçi köməkçisi və dokda baş elektromexanik

Gəmiçilik və donanmanın növbətçi dispetçeri, dispetçer xidmətinin baş operatoru, bilet kassasının rəisi və baş kassiri

Liman məntəqəsinin dispetçeri, dəniz vağzalının növbətçisi

Gəmiçilik və donanmanın tərkibində olan idarənin dispetçeri, donanma hərəkəti üzrə dispetçer xidmətinin baş operatoru, növbətçi dispetçeri
yoxdur5

Ali dəniz təhsil müəssisəsində təcrübə üzrə təlimatçı

Dənizçilik məktəbləri və xüsusi təlim-tədris müəssisələrində kadrlar şöbəsinin müdiri, müəllim və istehsalat təcrübəsinin ustası

Sərnişin, quru yük və maye qaz daşıyan gəmilərin, tankerlərin, dəmiryol və sərnişin bərələrinin, buzqıran, tədris və yedək gəmilərində kapitanın 3-cü köməkçisi, 3-cü mexanik, 2-ci elektromexanik, soyuducu avadanlıqlar üzrə mexanik, radiooperator, sərnişin xidmətinin administratoru, kapitanın yanğın təhlükəsizliyi üzrə köməkçisi və kranmeyster

Limandaxili yardımçı gəmilərdə və kran gəmilərində kapitanın baş köməkçisi, baş mexanik, kapitan – kranmeysterin növbətçi köməkçisi və elektromexanik

Dibdərinləşdirən gəmilərdə bagermeysterin 3-cü köməkçisi, kapitanın 3-cü köməkçisi, 3-cü mexanik, 2-ci və 3-cü elektromexanik və radiostansiya rəisi

Üzən təmizləyici stansiyalarda stansiya rəisinin növbətçi köməkçisi, mühəndis-texnoloq və baş mexanik

Dokun növbətçi mexaniki və dokda növbətçi elektromexanik
yoxdur


4


Gəmiçilik və donanmanın kassirləri, məlumat bürosunun növbətçisi

Ali dəniz təhsil müəssisəsində, dənizçilik məktəblərində və xüsusi təlim-tədris müəssisələrində laborant və komendant

Sərnişin, quru yük və maye qaz daşıyan gəmilərin, tankerlərin, dəmiryol və sərnişin bərələrinin, buzqıran, tədris və yedək gəmilərində kapitanın 4-cü köməkçisi, kapitanın 5-ci köməkçisi, kapitanın təsərrüfat üzrə köməkçisi, 4-cü mexanik, 2-ci elektromexanik, 3-cü elektromexanik, təmir üzrə mexanik, kran üzrə mexanik, sistem mexaniki, bosman

Limandaxili yardımçı gəmilərdə və kran gəmilərində kapitanın 2-ci köməkçisi, kapitanın növbətçi köməkçisi, radiostansiya rəisi, 2-ci mexanik, elektromexanik, 2-ci elektromexanik, kapitanın 3-cü köməkçisi, 3-cü mexanik, 3-cü və 4-cü elektromexanik

Dibdərinləşdirən gəmilərdə bagermeysterin 4-cü köməkçisi, kapitanın 4-cü köməkçisi, 4-cü mexanik, 4-cü elektromexanik, radiooperator və bosman

Üzən təmizləyici stansiyalarda növbətçi mexanik, elektromexanik, texnik-laborant və bosman, dokda bosman

yoxdur

Qeyd. Gəmi kapitanı mülkiyyət növündən asılı olmayaraq, müəssisəyə, təşkilata, şirkətə, habelə dəniz administrasiyasına işə qəbul edildikdən sonra əvvəl tutduğu vəzifəyə müvafiq xidməti geyimini və fərqlənmə nişanlarını gəzdirmək hüququna malikdir.

«Azərbaycan Respublikası Dövlət Dəniz Administrasiyasının,

dənizçilik tədris müəssisələrinin, gəmiçilik sahəsində fəaliyyət

göstərən və donanmaya malik olan müəssisə, təşkilat və şirkətlərin

işçilərinin və Azərbaycan Respublikası bayrağı altında üzən mülki

gəmilərin heyət üzvlərinin xidməti geyim formalarının və fərqlənmənişanlarının təsviri və onların təchizatına dair Qaydalar»a
3 nömrəli əlavə
Azərbaycan Respublikası Dövlət Dəniz Administrasiyasının, dənizçilik tədris müəssisələrinin, gəmiçilik sahəsində fəaliyyət göstərən və donanmaya malik olan müəssisə, təşkilat və şirkətlərin işçilərinin və Azərbaycan Respublikası bayrağı altında üzən mülki gəmilərin heyət üzvlərinin xidməti geyim formalarının və fərqlənmə nişanlarının təchizat normalarıSıra№-si


Əşyanın adı

Bir nəfərə düşən əşyanın norması


İstifadə

müddəti

I. GeyimGündəlik qara rəngli furajka

1 ədəd

2 ilAğ rəngli parad-çıxış furajkası

1 ədəd

3 ilQara rəngli qaragül dəridən isti qulaqlı papaq, qış papağı

1 ədəd

5 ilŞlyapa, beret (qadınlar üçün)

1 ədəd

3 ilQara rəngli qış paltosu

1 ədəd

5 ilQara rəngli yarımpalto

1 ədəd


Qara rəngli plaş

1 ədəd

3 ilQara (tünd göy) rəngli qış gödəkcəsi

1 ədəd

2 ilQara rəngli dəri əlcək

1 cüt

5 ilQara rəngli yun əlcək

1 cüt

5 ilQara (tünd göy) rəngli gündəlik pencək (kitel) və şalvar, qadınlar üçün yubka

1 ədəd

2 ilParad-çıxış kostyumu (ağ rəngli pencək və qara rəngli şalvar; qadınlar üçün yubka)

1 ədəd

2 ilQara rəngli (tünd göy) demisezon gödəkcə

1 ədəd

2 ilQara və ya tünd göy rəngli sviter

1 ədəd

3 ilBeysbolka (qadınlar üçün beret)

1 ədəd

2 ilQara rəngli dəri kəmər

1 ədəd

5 ilQara rəngli yun şərf

1 ədəd

5 ilAğ rəngli ipək və qara rəngli trikotaj şərflər

2 ədəd

2 il

II. AyaqqabılarQara rəngli uzunboğaz qış ayaqqabısı

1 cüt

3 ilQara rəngli qış ayaqqabısı

1 cüt

1 ilQara rəngli yay tuflisi

1 cüt

2 il

III. Dəyişək paltarlarAğ rəngli uzunqol köynək

3 ədəd

2 ilAğ rəngli qısaqol forma köynəyi

3 ədəd

2 ilQara rəngli qalstuk

2 ədəd

2 ilQara rəngli iplik corab

4 ədəd

1 il

IV. Xüsusi geyim dəstinə əlavə əşyalarQalstuk sancağı

1 ədəd

5 ilPoqonlar

2 ədəd

3 ilKokarda

2 ədəd

15 il

V. Xüsusi geyim dəstiKombinezon

2 ədəd

2 ilQoruyucu ayaqqabılar

2 cüt

2 ilKaska (dəbilqə)

1 ədəd

3 ilQoruyucu gözlüklər

1 ədəd

2 ilƏlcək

2 cüt

1 ilFırtına gödəkcəsi

1 ədəd

3 ilÇanta

1 ədəd

5 il


Qeyd. Dənizçiyə istəyinə uyğun olaraq uzunboğaz qış ayaqqabısı əvəzinə qara rəngli qış ayaqqabısı verilə bilər.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə