198 Metode de acţiune nonviolentă
Yüklə 53.72 Kb.
tarix18.04.2016
ölçüsü53.72 Kb.
1
198 Metode de acţiune nonviolentă
Aceste metode au fost compilate de către dr. Gene Sharp şi publicate pentru prima oară în 1973 in cartea sa, Politica de acţiune nonviolentă, Vol.. 2: Metode de acţiune nonviolentă.
(Boston: Porter Sargent Publishers, 1973). Cartea descrie fiecare metodă şi oferă
informaţii privind utilizarea sa istorică.

METODE nonviolente DE PROTEST şi persuasiune


I. Declaratii oficiale

1. Discursuri publice


2. Scrisori de opoziţie sau de sprijin
3. Declaraţiile făcute de către organizaţii şi instituţii
4. Declaraţii publice semnate
5. Declaraţii de inculpare şi intenţie
6. Petiţii făcute de grupuri sau mase mari

Comunicări pentru o audienţă mai largă
7. Sloganuri, caricaturi şi simboluri
8. Bannere, postere, comunicări afişate

9. Pliante, broşuri şi cărţi


10. Ziare şi reviste
11. Înregistrări, radio şi televiziune
12. Reclame pe cer şi pe sol

Reprezentări in grup
13. Delegaţii
14. Acordarea de premii ridicole/batjocoritoare
15. Grupuri de susţinere
16. Pichetare
17. Alegeri înscenate

Acte publice simbolice
18. Afişarea de drapele si culori simbolice
19. Purtarea de simboluri
20. Rugăciune şi exprimarea respectului
21. Livrarea de obiecte simbolice
22. Protest cu prezentarea nudităţii
23. Distrugerea unor bunuri proprii
24. Lumini simbolice (lumânări)
25. Afişarea de portrete
26. A picta ca semn de protest
27. Noi semne si nume
28. Sunete simbolice
29. Reclamaţii simbolice
30. Gesturi nepoliticoase
98 Methods of Nonviolent Action

These methods were compiled by Dr. Gene Sharp and first published in his 1973

book, The Politics of Nonviolent Action, Vol. 2: The Methods of Nonviolent Action.

(Boston: Porter Sargent Publishers, 1973). The book outlines each method and gives

information about its historical use.
THE METHODS OF NONVIOLENT PROTEST AND PERSUASION
I. Formal Statements

1. Public Speeches

2. Letters of opposition or support

3. Declarations by organizations and institutions

4. Signed public statements

5. Declarations of indictment and intention

6. Group or mass petitions
Communications with a Wider Audience

7. Slogans, caricatures, and symbols

8. Banners, posters, and displayed communications

9. Leaflets, pamphlets, and books

10. Newspapers and journals

11. Records, radio, and television

12. Skywriting and earthwriting
Group Representations

13. Deputations

14. Mock awards

15. Group lobbying

16. Picketing

17. Mock elections


Symbolic Public Acts

18. Displays of flags and symbolic colors

19. Wearing of symbols

20. Prayer and worship

21. Delivering symbolic objects

22. Protest disrobings

23. Destruction of own property

24. Symbolic lights

25. Displays of portraits

26. Paint as protest

27. New signs and names

28. Symbolic sounds

29. Symbolic reclamations

30. Rude gesturesPresiunile asupra persoanelor fizice
31. Vizitarea frecventă a funcţionarilor
32. Ironizarea oficialilor
33. Fraternizare
34. Supravegheri

Dramă si muzică
35. Scenete umoristice si glume
36. Spectacole de teatru şi muzică
37. Cântat


Procesiuni
38. Marşuri
39. Parade
40. Procesiuni religioase
41. Pelerinaje
42. Coloanele auto


Onoruri funerale
43. Doliu politic
44. Înmormântări simbolice
45. Înmormântări demonstrative
46. Omagii la locuri de înmormântare

Adunări publice
47. Adunări de protest sau sprijin
48. Reuniuni in vederea unor proteste
49. Reuniuni camuflate de protest
50. Seminarii practice


Retragerea şi denunţarea
51. Părăsirea spontană a unui loc de un grup
52. Tăcere
53. Renunţarea la onoruri
54. A întoarce spatele (oficialilor)


II. METODE DE NECOOPERARE SOCIALA
Ostracizare de persoane
55. Boicot social
56. Boicot social selectiv
57. Non-acţiune (eventual, Lysistratică)
58. Excomunicare
59. Interzicere

Pressures on Individuals

31. "Haunting" officials

32. Taunting officials

33. Fraternization

34. Vigils
Drama and Music

35. Humorous skits and pranks

36. Performances of plays and music

37. Singing


Processions

38. Marches

39. Parades

40. Religious processions

41. Pilgrimages

42. Motorcades


Honoring the Dead

43. Political mourning

44. Mock funerals

45. Demonstrative funerals

46. Homage at burial places
Public Assemblies

47. Assemblies of protest or support

48. Protest meetings

49. Camouflaged meetings of protest

50. Teach-ins
Withdrawal and Renunciation

51. Walk-outs

52. Silence

53. Renouncing honors

54. Turning one's back

II. THE METHODS OF SOCIAL NONCOOPERATION
Ostracism of Persons

55. Social boycott

56. Selective social boycott

57. Lysistratic nonaction

58. Excommunication

59. Interdict


N
Refuzul de a colabora cu diverse instituţii sau la diverse evenimente, obiceiuri sociale

60. Suspendarea unor activităţi sociale/sportive


61. Boicotul unui chestiuni sociale
62. Grevă studenţească
63. Nesupunere socială
64. Retragerea din instituţiile sociale

Retragerea din sistemul social
65. Rămânerea acasă
66. Refuz personal de a colabora
67. "Zbor" al lucrătorilor
68. Oferire de adăpost (ex., motive religioase)
69. Dispariţie în grup
70. Emigrarea ca formă de protest (hijrat)


III. METODE ECONOMICE DE necolaborare:
(1) Boicoturi ECONOMICE


Acţiuni luate de consumatori
71. Boicot făcut de consumatori
72. Refuzul de mărfuri boicotate
73. Politica de austeritate
74. Condiţionarea plăţii chiriei
75. Refuzul de a închiria
76. Boicot naţional al consumatorilor
77. Boicot internaţional al consumatorilor

Acţiuni ale lucrătorilor şi producătorilor
78. Boicotul făcut de muncitori
79. Boicotul făcut de producători


Acţiunea ale intermediarilor
80. Boicotul făcut de furnizori si manevranţi

Acţiunea ale proprietarilor şi administratorilor
81. Boicotul făcut de comercianţi
82. Refuzul de a inchiria/vinde o proprietate
83. Angajatorii forţează oprirea producţiei
84. Refuzul de asistenţă industrială
85. "Greva generală" a comercianţilor

Acţiuni ale celor ce deţin resurse financiare
86. Retragerea depozitelor bancare
87. Refuzul de a plăti taxe, cotizaţii, evaluări
88. Refuzul de a plăti ratele sau dobânzile
89. Rezilierea de fonduri ori credite
90. Refuz al veniturilor
91. Refuzul de a primi banii guvernului


oncooperation with Social Events, Customs, and Institutions

60. Suspension of social and sports activities

61. Boycott of social affairs

62. Student strike

63. Social disobedience

64. Withdrawal from social institutions


Withdrawal from the Social System

65. Stay-at-home

66. Total personal noncooperation

67. "Flight" of workers

68. Sanctuary

69. Collective disappearance

70. Protest emigration (hijrat)

III. THE METHODS OF ECONOMIC NONCOOPERATION:
(1) ECONOMIC BOYCOTTS
Actions by Consumers

71. Consumers' boycott

72. Nonconsumption of boycotted goods

73. Policy of austerity

74. Rent withholding

75. Refusal to rent

76. National consumers' boycott

77. International consumers' boycott


Action by Workers and Producers

78. Workmen's boycott

79. Producers' boycott
Action by Middlemen

80. Suppliers' and handlers' boycott


Action by Owners and Management

81. Traders' boycott

82. Refusal to let or sell property

83. Lockout

84. Refusal of industrial assistance

85. Merchants' "general strike"


Action by Holders of Financial Resources

86. Withdrawal of bank deposits

87. Refusal to pay fees, dues, and assessments

88. Refusal to pay debts or interest

89. Severance of funds and credit

90. Revenue refusal

91. Refusal of a government's money


Acţiuni ale Guvernului
92. Embargo intern
93. Trecerea pe o listă neagră a comercianţilor
94. Embargo al vânzătorilor internaţionali
95. Embargo al cumpărătorilor internaţionali
96. Embargo al comerţului internaţional

(2) GREVA


Greve simbolice
97. Protest grevă
98. Greva spontană (fulger)

Grevele agricole
99. Greve ale ţăranilor
100. Greve ale lucrătorilor din ferme agricole


Grevele ale grupuri speciale
101. Refuzul muncii forţate
102. Greva deţinuţilor
103. Greva meşteşugarilor
104. Greva profesională


Greve industriale obişnuite
105. Grevă în instituţii
106. Grevă în industrie
107. Grevă de solidaritate


Greve restricţionate
108. Grevă în care se intră treptat
109. Grevă ţintită pe cate o companie
110. Grevă prin reducerea productivităţii
111. Grevă prin respectarea strictă a regulilor
112. Utilizarea scuzei de a fi "bolnav"
113. Grevă prin demisie
114. Grevă prin refuzul muncii suplimentare
115. Grevă selectivă


Greve in diverse industrii simultan
116. Greve generalizate (acoperă parţial o arie)
117. Grevă generală


Amestec de greve şi închideri economice

118. Suspendarea vieţii economice pentru a face o cerinţă politică


119. Blocarea întregii economii
Action by Governments

92. Domestic embargo

93. Blacklisting of traders

94. International sellers' embargo

95. International buyers' embargo

96. International trade embargo


(2)THE STRIKE
Symbolic Strikes

97. Protest strike

98. Quickie walkout (lightning strike)
Agricultural Strikes

99. Peasant strike

100. Farm Workers' strike
Strikes by Special Groups

101. Refusal of impressed labor

102. Prisoners' strike

103. Craft strike

104. Professional strike
Ordinary Industrial Strikes

105. Establishment strike

106. Industry strike

107. Sympathetic strike


Restricted Strikes

108. Detailed strike

109. Bumper strike

110. Slowdown strike

111. Working-to-rule strike

112. Reporting "sick" (sick-in)

113. Strike by resignation

114. Limited strike

115. Selective strike
Multi-Industry Strikes

116. Generalized strike

117. General strike
Combination of Strikes and Economic Closures

118. Hartal

119. Economic shutdown
I
IV. METODE POLITICE DE NECOLABORARE


Respingerea autorităţii
120. Reţinerea sau retragerea adeziunii
121. Refuzul de sprijin public
122. Literatură şi discursuri in favoarea rezistenţei


Refuzul cetăţenilor de a colabora cu Guvernul
123. Boicot al organelor legislative
124. Boicotarea alegerilor
125. Boicotarea angajărilor şi poziţiilor guvernamentale
126. Boicotarea departamentelor guvernamentale, agenţiilor si alte instituţii
127. Retragerea din instituţiile de învăţământ de stat
128. Boicotarea organizaţiilor sprijinite de guvern
129. Refuzul de a acorda asistenţă agenţilor de impunere a unor legi
130. Îndepărtarea de semne/indicatoare proprii
131. Refuzul de a accepta oficialii desemnaţi
132. Refuzul de a dizolva instituţiile existente

Alternativele cetăţenilor la supunere
133. Respectarea în mod lent si reticent
134. Nesupunerea în absenţa supravegherii directe
135. Nesupunere populară
136. Nesupunere camuflată
137. Refuzul unui grup sau mulţime de a se dispersa
138. Ocuparea inertă a locului de muncă
139. Refuzul de a colabora cu serviciul militar obligatoriu şi deportarea
140. Ascunderea, evacuarea şi identităţi false
141. Nesupunerea civilă faţă de legile "nelegitime"


Acţiuni ale personalului guvernamental
142. Refuzul selectiv al personalului guvernamental de acordare a asistenţei
143. Blocarea linilor de comandă şi de informare
144. Tragerea de timp şi obstrucţia
145. Necooperare administrativă generală
146. Necooperare judiciară
147. Ineficienţa intenţionată şi necooperare selectivă a agenţilor care impun legea
148. Rebeliune


V. THE METHODS OF POLITICAL NONCOOPERATION

Rejection of Authority

120. Withholding or withdrawal of allegiance

121. Refusal of public support

122. Literature and speeches advocating resistance


Citizens' Noncooperation with Government

123. Boycott of legislative bodies

124. Boycott of elections

125. Boycott of government employment and positions

126. Boycott of government depts., agencies, and other bodies

127. Withdrawal from government educational institutions

128. Boycott of government-supported organizations

129. Refusal of assistance to enforcement agents

130. Removal of own signs and placemarks

131. Refusal to accept appointed officials

132. Refusal to dissolve existing institutions
Citizens' Alternatives to Obedience

133. Reluctant and slow compliance

134. Nonobedience in absence of direct supervision

135. Popular nonobedience

136. Disguised disobedience

137. Refusal of an assemblage or meeting to disperse

138. Sitdown

139. Noncooperation with conscription and deportation

140. Hiding, escape, and false identities

141. Civil disobedience of "illegitimate" lawsAction by Government Personnel

142. Selective refusal of assistance by government aides

143. Blocking of lines of command and information

144. Stalling and obstruction

145. General administrative noncooperation

146. Judicial noncooperation

147. Deliberate inefficiency and selective noncooperation by enforcement agents

148. Mutiny
Acţiuni guvernamentale interne
149. Evaziuni cvasi-legale şi întârzieri
150. Refuz de a colabora cu unităţile guvernamentale constituente


Acţiuni guvernamentale internaţionale

151. Modificări în reprezentanţele diplomatice şi alte reprezentanţe


152. Întârzierea sau anularea evenimentelor diplomatice
153. Refuzul recunoaşterii diplomatice
154. Ruperea relaţiilor diplomatice
155. Retragerea din organizaţii internaţionale
156. Refuzul calităţii de membru în cadrul organismelor internaţionale
157. Expulzarea din organizaţii internaţionale
V. METODE DE intervenţie non-violentăIntervenţie Psihologică
158. Auto-expunerea la elemente
159. Post alimentar
a) Postul pentru presiune morală
b) Greva foamei
c) Postul „satyagrahic” (in vederea convertirii)
160. Procese inverse (acuzaţii acuză acuzatorii)
161. Hărţuire nonviolentă

Intervenţie fizică
162. Protest prin aşezarea pe scaune, pe jos
163. Protest prin a sta in picioare undeva
164. Protest pe biciclete/cai
165. Protest prin intrarea unui grup in apă
166. Protest caracterizat prin mişcare continuă
167. Protest prin rugăciuni spuse in grup
168. Raiduri nonviolente
169. Raidurile aeriene nonviolente (manifeste)
170. Invazie nonviolentă
171. Intercalare nonviolentă
172. Obstrucţie nonviolentă
173. Ocupare nonviolentă

Domestic Governmental Action

149. Quasi-legal evasions and delays

150. Noncooperation by constituent governmental units
International Governmental Action

151. Changes in diplomatic and other representations

152. Delay and cancellation of diplomatic events

153. Withholding of diplomatic recognition

154. Severance of diplomatic relations

155. Withdrawal from international organizations

156. Refusal of membership in international bodies

157. Expulsion from international organizationsV. THE METHODS OF NONVIOLENT INTERVENTION
Psychological Intervention

158. Self-exposure to the elements

159. The fast

a) Fast of moral pressure

b) Hunger strike

c) Satyagrahic fast

160. Reverse trial

161. Nonviolent harassment


Physical Intervention

162. Sit-in

163. Stand-in

164. Ride-in

165. Wade-in

166. Mill-in

167. Pray-in

168. Nonviolent raids

169. Nonviolent air raids

170. Nonviolent invasion

171. Nonviolent interjection

172. Nonviolent obstruction

173. Nonviolent occupation

S
Intervenţie socială
174. Stabilirea unor noi modele sociale
175. Supraîncărcarea facilităţilor
176. Activităţi legale desfăşurate foarte lent
177. Protest prin luări de cuvânt publice
178. Tehnici de teatru folosite în scop politic
179. Instituţii sociale alternative
180. Sisteme de comunicare alternative
Intervenţie economică
181. Protest prin construirea a ceva nepermis
182. Grevă la locul de muncă
183. Ocuparea nonviolentă a unui teren
184. Sfidarea blocadelor
185. Contrafacerii/falsuri motivate politic
186. Cumpărarea resurselor necesare altora
187. Confiscarea bunurilor
188. Dumping (preţuri sub valoarea pieţei)
189. Patronajul/protecţie selectiv(ă)
190. Pieţe alternative
191. Sisteme de transport alternative
192. Instituţii economice alternative

Intervenţie politică


193. Supraîncărcarea sistemelor administrative
194. Dezvăluirea identităţii agenţilor secreţi
195. Dorinţa de a ajunge la închisoare
196. Nesupunerea civilă faţă de legi "neutre"
197. A lucra pentru ceva fără colaborarea cuiva
198. Suveranitate dublă şi de guvern paralel


ocial Intervention

174. Establishing new social patterns

175. Overloading of facilities

176. Stall-in

177. Speak-in

178. Guerrilla theater

179. Alternative social institutions

180. Alternative communication system


Economic Intervention

181. Reverse strike

182. Stay-in strike

183. Nonviolent land seizure

184. Defiance of blockades

185. Politically motivated counterfeiting

186. Preclusive purchasing

187. Seizure of assets

188. Dumping

189. Selective patronage

190. Alternative markets

191. Alternative transportation systems

192. Alternative economic institutions
Political Intervention

193. Overloading of administrative systems

194. Disclosing identities of secret agents

195. Seeking imprisonment

196. Civil disobedience of "neutral" laws

197. Work-on without collaboration

198. Dual sovereignty and parallel government

Sursa:


http://www.aeinstein.org/organizations103a.html

Lista completată cu unele explicatii ale metodelor:http://www.innatenonviolence.org/old/workshops/work1b.htm


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə