10 Şubat 2004 stö'dan bm genel Sekreteri Annan'a Destek
Yüklə 17.32 Kb.
tarix29.04.2016
ölçüsü17.32 Kb.

10 Şubat 2004 STÖ'dan BM Genel Sekreteri Annan'a Destek

STÖ Temsilcileri BM Genel sekreteri Annan'a gönderdikleri mektupta, Kıbrıs sorununa çözüm bulunmasıyla ilgili ortaya koyduğu takvimi desteklediklerini bildirdiler. Örgüt temsilcileri Meclis başkanı Ekenoğlu'nu da ziyaret edip, referandumla ilgili yasanın hazırlanmasını istediler.Bu Memleket Bizim Platformu, Barış ve Demokrasi Hareketi, Çözüm ve AB Partisi, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, KKTC İşadamları Derneği, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, KT Otelciler Birliği, Halk Sanatları Vakfı, Doğancı Üreticiler Birliği ve Güzelyurt İlçesi Geliştirme ve Kalkındırma Derneği, Annan Planı ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin ortaya koyduğu takvimi desteklemek amacıyla 10 şubat 2004 Salı günü Başkent Lefkoşa'da dizi eylem düzenledi.Sivil Toplum Örgüt temsilcileri saat 11.00'de Cumhuriyet Meclisini ziyaret edip Meclis Başkanı Fatma Ekenoğlu'a "Annan Planı ve BM Genel Sekreterinin Kıbrıs konusunda ortaya koyduğu takvimi desteklediklerini ve 1 Mayıs'a kadar çözüm bulunmasını istediklerini belirten bir mektup verdiler.Sivil Toplum örgüt temsilcileri saat 12.00'de de Lidra Palas barikatındaki BM merkezini ziyaret edip, "Annan Planı ve BM Genel Sekreterinin ortaya koyduğu takvimi desteklediklerini içeren mektubu, BM Genel Sekreteri Kofi Annan'a iletilmek üzere, BM yetkilisine takdim ettiler.Bu arada Bu Memleket Bizim Platformu ile 10 Sivil Toplum Örgütü saat 15.00'de Kuğulu Park'ta "1 Mayıs'a kadar Çözüm ve kararlılık eylemi' düzenlediler.Bu Memleket Bizim Platformu ile Sivil Toplum Örgüt temsilcilerinin Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ekenoğlu'a ve BM Genel Sekreteri Annan'a ilettikleri mektuplar şöyle:10.02.2004

      Sn. Dr. Fatma Ekenoğlu
      KKTC Meclis Başkanı.

   
    Kıbrıs'ın Avrupa Birliği'ne tam üye olacağı 1 Mayıs 2004 öncesinde Annan Planı temelinde soruna çözüm bulma ve birleşik bir Kıbrıs'ın AB'ne üye olması şeklinde Kıbrıs Türkü'nün ortaya koyduğu kararlı irade, görüşmelerin tekrardan başlamasını sağlamıştır. Bizler Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin ortaya koyduğu plan ve buna bağlı takvime dayalı görüşmelerin 10 Şubat'ta New-York'ta başlayacak olmasını çok olumlu bir gelişme olarak değerlendirmekteyiz.
    Barışın bir erdem olduğunun bilincine ulaşmış halkımız, ayrılıkçılık ve aşırı milliyetçilikten kaynaklanan Kıbrıs sorununun çözülebileceği ile ilgili son derecede umutlu olmakla beraber Kıbrıs'ın hem kuzeyi hem de güneyinde varolan siyasi durumdan çıkar sağlayan politikacıların sorunu çözme niyetlerinin olmadığını açıkca görmekteyiz. Özellikle Sn. Denktaş'ın bir yandan masaya otururken diğer yandan gerek Türkiye'deki, gerekse Kıbrıs'taki birtakım çözüm ve Avrupa Birliği düşmanı örgüt, siyasi parti ve odakları ayağa kaldırarak, bilinen "ayrılıkçı" yaklaşımları ortaya koydurtması, "çözümsüzlük çözümdür" anlayışının devam ettiğini göstermektedir. Bununla beraber görüşme masasında Kıbrıs Türkü'nün benimsemediği AB ve Annan Planı karşıtı kişilerin olması bir başka çelişkiyi oluşturmaktadır.
    Tüm olumsuzluklara rağmen Kıbrıs sorunu Annan Planı temelinde çözülmeli ve birleşik bir Kıbrıs Avrupa Birliği'ne üye olmalıdır. Kıbrıs Türkü'nün ezici çoğunluğunu temsil eden bizler bu gerçekten hareketle 10 Şubat'ta B.M Genel Sekreteri'nin ortaya koyduğu koşulların kabul edilerek görüşme sürecinin başlamasını, belirlenen çözüm takvimine uyularak 26 Mart'a kadar görüşmelerin tamamlanarak, 21 Nisan'da Kıbrıs'taki halkların ayrı ayrı referanduma sunulmasını talep eder ve destekleriz. Bu çözüm sürecine bağlı olarak takvimde ortaya konan teknik çalışmaların başlatılması gerekmektedir. Özellikle çözüm takviminde ortaya konan teknik komitelerin oluşturulması, buna bağlı Kıbrı Türk kurucu devlet anayasasının yapılması ve referandum yasasının hazırlanıp, meclisten geçirilmesi çözümle ilgili önemli adımlardır. Bu çerçevede Kıbrıs Türkü'nün Annan Planı temelinde 1Mayıs 2004'ten önce çözüm ve Avrupa Birliği üyeliği isteminin gerçekleştirilmesi için meclisi göreve davet ederiz.


Bu Memleket Bizim Platformu:
(Cumhuriyetçi Türk Partisi(CTP),Yurtsever Birlik Hareketi (YBH),Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP),Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP), Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP),Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS),Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), DEVRİMCİ GENEL İŞ, EMEK-İŞ, Belediye Emekçileri Sendikası (BES), TÜRK-SEN, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB),K.T Elektrik Çalışanları Sendikası (EL-SEN),Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (TEL-SEN), BASIN-SEN, BEL-SEN, TIP-İŞ, YÖN-SEN, Kooperatif Görevlileri Sendikası (KOOP-SEN),Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN), DAÜ-SEN, PEY-SEN, Devlet Çalışanları Sendikası (ÇAĞ-SEN), Mağusa Türk Genel-İş Sendikası, K.T.Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, K.T.Hayvan Üreticileri Birliği, YKB, Kıbrıs Türk Sanatçı ve Yazarlar Birliği, Haklar ve Özgürlükler Derneği, Girne Halk Sanatları Derneği, Kıbrıs'ta Sosyalist Gerçek, EKİM Kültür-Sanat Derneği, Kıbrıs Sanat Derneği, Barış Derneği, Barış ve Demokrasi İnisiyatifi, KIB-YAY, Naci Talat Vakfı, Kutlu Adalı Vakfı, Barış ve Federal Çözüm İçin Kadın Hareketi, Kadın Araştırmaları Merkezi, Gençlik Merkezi)

BARIŞ VE DEMOKRASİ HAREKETİ (BDH)


ÇÖZÜM VE AB PARTİSİ (ÇABP)
KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI
KKTC İŞADAMLARI DERNEĞİ
KIBRIS TÜRK İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ BİRLİĞİ
KT OTELCİLER BİRLİĞİ
HALK SANAATLARI VAKFI
DOĞANCI ÜRETİCİLER BİRLİĞİ
GÜZELYURT İLÇESİ GELİŞTİRME VE KALKINDIRMA DERNEĞİ
DÖKAY
Yukarıdaki örgütler adına: Şener Elcil
------

10 Şubat 2004

Sayın Kofi Annan
BM Genel Sekreteri

Ekselansları,

Her gün Kıbrıs sorunu ile yaşayan Kıbrıslı Türkler'in ve Kıbrıslı Rumlar'ın defalarca canlandırılan umutlarının, bir kez daha boşa çıkarılmaması yönünde gösterdiğiniz duyarlılık için,

Bu umutları,bir kez daha söndürmek için değil, sonuca ulaştırmak üzere yeniden canlandırmak istediğiniz için,

Bütün konuların ayrıntılarıyla gündeme getirildiği ve tartışıldığı uzun bir çabanın meyvesi olarak sunduğunuz planın, Kıbrıs'ın her iki tarafının temel çıkar ve beklentilerini koruyan ve garantiye alan, onurlu, dengeli ve kalıcı bir şekilde Kıbrıs'ın yeniden birleşmesine izin vereceğine inandığınız için,

Planı, kamuoyunun aşina olmasına izin vermeye yetecek kadar bir süre kamuoyunun incelemesine açık bulundurduğunuz için,

İlgili müzakerecileri, 10 Şubat'ta müzakerelere başlamak üzere New York'a davet ettiğiniz için,

Davetinizin taraflarca kabulünün;


-  plana BM desteği ile 31 Mart 2004 tarihine dek son halinin verilmesi,
-  planda öngörüldüğü şekilde 21 Nisan 2004 tarihinde ayrı ayrı ve eşzamanlı referanduma sunulması,
   konularında tarafların taahhüdü olarak kabul edileceğini kendilerine bildirdiğiniz için,

Adayı, uzun süre bir bölünmenin sembolü olmaktan çıkarıp, bölgede dostluk ve barışın kaynağı haline beraberce dönüştürülebilmesi yolunda yaptığınız katkılar için,

Kıbrıs'ın, dünyanın her bir yerinde yaşayan insanların umut meşalesi ve uzun vadede insan kalbinin barıştan yana olduğunun yaşayan kanıtı haline getirmek istediğiniz için,

size binlerce kez teşekkür ederiz.

1 Mayıs öncesi geri kalan kısa sürede Kıbrıs sorununa çözüm bulunabilmesi ancak sizin bu pozisyonunuzu korumanız halinde gerçekleşebilecektir.

Lütfen, taraflara yazdığınız mektuptaki pozisyonunuzu koruyunuz.

Saygılarımızla,

Bu Memleket Bizim Platformu :
( Cumhuriyetçi Türk partisi (CTP) Yurtsever Birlik Hareketi YBH, Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Kıbrıs Sosyalist Partisi, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler SendikasıKTOES),Devrimci İççi Sendikaları Federasyonu (DEV İŞ) Devrimci Genel İş, Emek -İş, Belediye Emekçileri Sendikası BES), TÜRK-SEN, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) K.T.Elektrik Çalışanları Sendikası ( EL_SEN), Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Çalışanları sendikası (TEL-SEN) BASIN-SEN, BEL-SEN, TIP-İŞ YÖN-SEN, Kooperatif Görevlileri Sendikası(KOOP-SEN) Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN),DAÜ_SEN, PEY-SEN,Devlet Çalışanları Sendikası( ÇAĞ SEN), MağusaTürk Genel -İş Sendikası,K.T.Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, K.T. Hayvan Üreticileri Birliği.YKB, Kıbrıs Türk Sanatçı ve Yazarlar Birliği, Halklar ve Özgürlükler Derneği,Girne Halk Sanatları Derneği, Kıbrısta Sosyalist Gerçek, EKİM Kültür Sanat Derneği, Barış Derneği, Barış ve Demokrasi İnsiyatifi, KIB-YAY, Naci Talat Vakfı, Kutlu Adalı Vakfı, Barış ve Federal Çözüm İçin Kadın Hareketi, Kadın Araştırmaları Merkezi, Gençlik Merkezi)

BARIŞ VE DEMOKRASİ HAREKETİ


ÇÖZÜM VE AB PARTİSİ
KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI
KKTC İŞADAMLARI DERNEĞİ
KIBRIS TÜRK İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ BİRLİĞİ
KIBRIS TÜRK OTELCİLER BİRLİĞİ
HALK SANATLARI VAKFI
DOĞANCI ÜRETİCİLER BİRLİĞİ
GÜZELYURT İLÇESİ GELİŞTİRME VE KALKINDIRMA DERNEĞİ (DÖKAY)Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə