1 Word programı temel olarak ne amaçla kullanılmaktadır?
Yüklə 92.85 Kb.
tarix26.04.2016
ölçüsü92.85 Kb.
1) Word programı temel olarak ne amaçla kullanılmaktadır?

A) Hesap Programıdır B)Grafik ProgramıdırC) Kelime İşlemci Programıdır D) İşletim Sistemidir2)

Word 2010 programında yukarıdaki şekilde görülen bölüm ile hangi işlemler yapılır?

A) Paragraf ile ilgili işlemler B) Pano ile ilgili işlemler

C) Yazı tipi ile ilgili işlemler D) Düzenleme ile ilgili işlemler
3)


Word 2010 programında yukarıdaki şekilde görülen bölüm ile hangi işlemler yapılır?

A) Paragraf ile ilgili işlemler B) Çizimler ile ilgili işlemler

C) Yazı tipi ile ilgili işlemler D) Düzenleme ile ilgili işlemler
4)

Word 2010 programında yukarıdaki şekilde görülen bölüm ile hangi işlemler yapılır?

A) Paragraf ile ilgili işlemler B) Çizimler ile ilgili işlemler

C) Yazı tipi ile ilgili işlemler D) Düzenleme ile ilgili işlemler

5) Yandaki butonun görevi nedir?
A)Aç B) Kaydet C) Yeni D) Yazdır


6) Yandaki butonun görevi nedir?

A) Aç B) Kaydet C) Yeni D) Yazdır7) Yandaki butonun görevi nedir?
A) Kes B) Kaydet C) Kopyala D) Yapıştır8) Yandaki butonun görevi nedir?
A) Eğik Yazı B) Yazı Rengi C) Yazı tipi D) Altı Çizili
9) Yandaki butonun görevi nedir?
A) Kalın B) Kaydet C) Yazı Boyutu D) Altı çizili
10) Yandaki butonun görevi nedir?
A) Sağa Hizala B) Ortala C) Sola Hizala D) Yasla
11) Yandaki butonun görevi nedir?

A) Altı Çizili B) Aç C) Araştır D) Yazı Tipi Rengi


12) CTRL+F tuşunun görevi nedir?

A) Aç B) Bul C) Git D) Kaydet


13) CTRL+Z tuşunun görevi nedir?

A) Geri Al B) Kapat C) Yeni D) Kaydet

14) Word programında daha önceden var olan dosyayı ekrana getirmek için hangi komutlar kullanılır?

A) Dosya – Kaydet B) Dosya – Aç

C) Dosya – Yeni D) Dosya – Kapat


15) Klavyede bulunmayan bir simgeyi belgeye nasıl ekleriz?

A) Düzen – Simge B) Ekle –Simge

C) Ekle – Metin D) Ekle – Tablolar

16) Metnin tamamını seçmek için hangi komutlar kullanılır?

A) Ctrl+S B) Ctrl+V C) Shift+B D) Ctrl+A


17) Word programında hangi tuşlar ile yazı seçme işlemi (Bloklama) yapılır?

A) Casp Lock + Ok Tuşları B) Shift + Yön Tuşları

C) Alt + Ok Tuşları D) Alt Gr + Yön Tuşları
18) Word Programında metin içindeki bir kelimeyi veya kelimeleri başka bir kelime ile değiştirme için hangi komutlar kullanılır?

A) CTRL+H B) CTRL+F C) CTRL+S D) CTRL+V


19) Metne 3 Boyutlu yazı eklemek için aşağıdaki komut dizisinden hangisi uygulanır?

A) Ekle – Resim B) Ekle SimgeC) Ekle – Word Art D) Ekle – 3 Boyut
20) Word programında metni gazete gibi sütunlara nasıl bölebiliriz?

A) Görünüm - Paragraf – Sütunlar

B) Sayfa Düzeni – Sayfa Yapısı

C) Sayfa Düzeni – Sütunlar

D) Ekle – Sayfa Yapısı – Sütunlar


21) Yandaki butonun görevi nedir?
A) Sayfa sütunlara böler B) numaralandırma EKLER

C) Artan sıralama yapar D) Sayfa Numarası ekler

22) Simgesi ne işe yarar?
A) Tablo içerisindeki metnin yönünü değiştirir.

B) Word Art yazısı eklemeye yarar

C) Paragrafın başında diğerlerinden büyük bir büyük harf oluşturur.

D) Yazı rengini değiştirmeye yarar


23) Simgesi ne işe yarar?

A) Tabloya yazı yazmaya yarar B) Resim çizmeye yararC) Tablo çizmeye yarar D) Kenarlık eklemeye yarar
24) Düğmesinin görevi nedir?


 1. Yazıyı hizalamaya yarar

 2. Satır aralığı seçeneklerini ekrana getirir

 3. Çizgi eklemeye yarar

 4. Madde işareti eklemeye yarar


25) Metne bir tablo eklemek için hangi menü kullanılır?

A) Araçlar Menüsü B) Ekle Menüsü

C) Görünüm Menüsü D) Biçim Menüsü
26) Dosyadaki yazıyı yazıcıya aktarma işlemi nasıl geçekleştirilir?

A) Dosya – Yeni B) Ekle - Yazdır

C) Dosya – Yazdır D) Dosya – Kapat
27) Aşağıdaki Kısa yollardan hangisi Kes – Kopyala – Yapıştır sıralaması doğrudur?

A) CTRL+X - CTRL+ C - CTRL+V

B) CTRL+Y - CTRL+ O - CTRL+S

C) CTRL+L - CTRL+ R - CTRL+G

D) CTRL+F - CTRL+ H –F5


28) Aşağıdaki kısa yollardan hangisi Bul ve değiştir işlemlerini gerçekleştirir?

A) Ctrl+S – Shift + S B) Ctrl + F – Ctrl + H

C) F4 – F12 D) Shift + F – Shift + H

29) Bir yazıyı kopyalama yöntemini kullanarak çoğaltmanın geçerli ve en uygun kullanımı hangisidir?

A)   Kes – Yapıştır B)   Kopyala - Yapıştır

C)   Kes - Kopyala – Yapıştır D)   Hiçbiri
30) Belgeye sayfa numarası eklemek için aşağıdaki hangi menü kullanılır?

A)  Sayfa Düzeni B)  Giriş C)  Biçim D)  Ekle


31) Simgeleri ne işe yarar?

A)Alt simge ve üst simge eklemeye B) X’in karesini almaya

C)X sayısını 2 ile çarpmaya D)Toplama işlemi


32) Ctrl+Home tuşunun işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

 1. İmleci belgenin başına getirir.

 2. İmleci belgenin sonuna getirir.        

 3. İmleci paragraf başına getirir.

 4. İmleci paragraf sonuna getirir.


33) Ctrl+End  tuşunun işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

 1. İmleci belgenin başına getirir.

 2. İmleci belgenin sonuna getirir.       

 3. İmleci paragraf başına getirir.

 4. İmleci paragraf sonuna getirir


34) CTRL+Z kısayol tuşunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?

 1. En son yapılan işlemi tekrar eder

 2. En son yapılan işlemi geri alır

 3. En son yapan işlemi siler

 4. En son yapılan işlemleri saklar


35)   Word programında hazırlanan dosyaların(belge) uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

 1. .xls B).bmp C).docx D).pptx


36) Belgenin herhangi bir noktasında iken belge başına gelebilmek için aşağıdaki seçeneklerin hangisi yapılmalıdır?

A)Page Up B)Page Down C)Ctrl + Home D)Ctrl + End


37) Microsoft Word programını çalıştırmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Başlat – Programlar – Microsoft Office
B) Başlat - Ayarlar
C) Başlat - Programlar - Donatılar
D) Başlat - Ayarlar - Denetim Masası
38) Belgenin herhangi bir noktasında iken belge sonuna gelebilmek için aşağıdaki seçeneklerin hangisi yapılmalıdır?

 1. Page Up B)Page Down Ctrl + Home C)Ctrl + End


39) Belge üzerinde seçili olan alan klavyeden nasıl kopyalanır?
A) Ctrl + Z B) Ctrl + C C) Ctrl + X D) Ctrl + V

40) Belge üzerinde seçili olan alan klavyeden nasıl kesilir?
A) Ctrl + Z B) Ctrl + C C) Ctrl + X D) Ctrl + V

41) Belge üzerinde daha önceden kesilen veya kopyalanan bir alan klavyeden nasıl yapıştırılır?
A) Ctrl + Z B) Ctrl + C C) Ctrl + X D) Ctrl + V
42) Yukarıdaki düğmelerin isimlerinin sıralanışı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A) Madde işareti – Numaralandırma B) Geri al – Yinele
C) Numaralandırma – Madde işareti D) Yinele – Geri al

43) Aşağıdaki şıkların hangisinde sıralanış doğru olarak verilmiştir?
A) Yasla – Ortala – Sola hizala – Sağa hizala
B) Sola hizala – Ortala – Sağa hizala –Yasla
C) Ortala – Sola hizala – Yasla – Sağa hizala
D) Yasla – Sağa hizala – Ortala – Sola hizala


44) Düğmelerin sıralanışı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A) Girinti azalt – Girinti arttır
B) Girinti arttır – Girinti azalt
C) Numaralandırma – Madde işareti
D) Madde işareti – Numaralandırma

45) Yanda bulunan düğmelerinin görevi sırası ile nedir?
A) Kalın – İtalik – Altı Çizili
B) Kalın – Altı Çizili – İtalik
C) İtalik – Altı Çizili – Kalın
D) Kes – Kopyala – Yapıştır.
46) Yazı tipi rengini değiştiren simge aşağıdakilerden hangisidir?


47) Otomatik bir şekle dolgu rengi vermek için kullanılan simge hangisidir?

48) Seçili olan yazıyı Kalın yazdırmak için hangi düğme kullanılmalıdır?


49) Seçili olan yazıyı İtalik yazdırmak için hangi düğme kullanılmalıdır?


50) Oluşturulmuş bir listeye madde işareti eklemek için hangi düğme kullanılmalı?51) Oluşturulmuş bir listeye numara eklemek için hangi düğme kullanılmalıdır?52) Word programından çıkmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) Klavyeden ALT+F4 tuşuna basılır                   
B) Dosya menüsünden Çıkış komutu seçilir
C) Pencerenin sağ üst köşesindeki “X” simgesine tıklanır
D) Hepsi
53) Sayfaya TABLO eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) Ekle/Tablo                            B) Biçim/Tablo      C)Araçlar/Tablo Ekle      D) Tablo/Tablo Ekle
54) Hazırlanan bir dosyayı kaydetmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A)Dosya/Kopyala    B)Dosya/Kaydet   

C)Düzen/Kopyala    D)Düzen/Yapıştır 


55) Seçili alandaki bilgiler klavyedeki hangi tuş ile silinebilir?
A)Delete              B)Caps Lock            C)F1                D)Ctrl
56) Esc tuşunun işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Komutu tekrar ettirir            B)Bir alt satıra geçer   

C)Geçerli görevi iptal eder          D)Büyük harf yazdırır
57) Enter tuşunun görevi nedir?

A)Bir alt satıra geçirir                 B)Silme tuşudur


C)Boşluk tuşudur                  D)Yazıyı kalın yapar
58)    Yandaki simgelerin doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) İleri – Geri – Son Sayfalar

B) Geri – İleri – Son Sayfalar

C) Son Sayfalar – İleri – Geri

D) Geri – Son Sayfalar – İleri


59)    Yandaki simgelerin doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Simge Durumuna Küçült – Kapat – Ekranı Kapla

B) Kapat – Ekranı Kapla– Simge Durumuna Küçült

C) Simge Durumuna Küçült – Ekranı Kapla – Kapat

D) Ekranı Kapla – Simge Durumuna Küçült – Kapat


60)  Masa üstünde bir Klasörün adını değiştirmek için, aşağıdaki Kısayol tuşlarından hangisi kullanılır?

A)F1 B)F2 C)F3 D)F4


61)yardım penceresini ekrana getirmek için hangi kısayol tuşu kullanılmalıdır?

A)F1 B)F2 C)F3 D)F4
I.Dosya ve klasörleri yapıştıracağımız yere tıklayıp, Yapıştır tuşuna basarız

II.Kopyala veya Kes tuşuna basarız

III.İstediğimiz Dosya ve klasörleri seçeriz.

62) Taşıma ve kopyalama işlemi için yukarıdaki işlemlerin yapılışının doğru sırası hangisidir?

A) III-I-II        B) III-II-I   C) I-III-II  D) I-II-III


63)Bir dosyayı geri dönüşüm kutusuna göndermeden silmek için kullanılan kısayol tuşu hangisidir?

A)Shift + Delete B) Ctrl + Delete

C) Delete D) Alt + Delete 

                 

64) Yandaki öğenin görevi nedir?

A)Bilgisayarım B) Belgelerim

C)Geri dönüşüm kutusu D) Internet Explorer
65) ALT+TAB tuşunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Denetim Menüsünü açar.

B)  Başlat Menüsünü açar.

C)  Çalışan programlar pencereleri arasında geçişi sağlar.

D)  Açık olan tüm programları kapatır.


66) 2.Karakterleri ( / , ? , + ‘, :) vb... çıkaran tuş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alt Gr B)Tab C)Ctrl D)Shift


67) 3.Karakterleri ( £ , # , ½ ‘, }) vb... çıkaran tuş aşağıdakilerden hangisidir?

A)Alt Gr B)Tab C)Ctrl D)Shift
68) Aşağıdaki tuşlardan hangisi başlat menüsünü açar?

A) Ctrl + Esc B) Ctrl + Tab 

C)  Shift + Tab D) Alt + Tab
69) frame1 Köşeli parantez açma [ işareti için hangi tuşla birlikte yandaki tuşa basılır?

A) Alt B) Alt Gr C) Ctrl D) Shift


70) Klavyede BÜYÜK/küçük harf geçiş tuşu hangisidir?

A) Num Lock B) Ctrl C) Caps Lock D) Esc


71) İmlecin sağındaki yazıları silmek için hangi tuş kullanılır?

A) Tab B) Delete C) Backspace D) Enter


72) Bir dosyayı veya klasörü silmek için aşağıdaki tuşlardan hangisi kullanılır?

A) Delete B) Backspace C) Enter D) Insert


73) Bilgisayarda resim yapmak için kullanılan program hangisidir?

A) Microsoft Word B) Microsoft Excel

C) Internet Explorer D) Paint
74) Dosyaların bilgisayarda düzenli bir şekilde saklanması için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) Google Chrome B) Denetim Masası

C) Antivirüs programı D) Klasör
75) frame2 Parantez açma ( işareti için hangi tuşla birlikte yandaki tuşa basılır?

A) Alt B) Alt Gr C) Ctrl D) Shift


76) Aşağıdakilerden hangisi Word programını veya Word dosyasını ekrana kaplatmak için kullanılan düğmedir?
A) B) C) D)
77) BackSpace tuşunun görevi nedir?

A) İmlecin solundaki bilgileri siler B)Rakamları aktif hale getirir

C) İmlecin sağındaki bilgileri siler D) Yardımcı tuştur
78) Bir belgenin yazıcıdan çıkmadan önceki son halini görmek için kullandığımız işlev aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yazdır B) Baskı Önizleme C) Kaydet D) Bak


79) Geri Al düğmesi ile iptal edilen işlemi geri alan düğme aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.

A) B) C) D)
80) I. Delete

II. Back space

III. CTRL

Karakter (harf) silmek için yukarıdaki tuşlardan hangileri kullanılır?A) Sadece I B) Sadece II C) I ve III D) I ve II
81) Word programında metin yazarken yanıp sönen ışığa ne denir?

A) Backspace B) İmleç C) Shift D) İnsert


82) Aşağıdakilerden düğmelerden hangisi seçilen yazının rengini değiştirmek için kullanılır?
A) B) C) D)

83) Bulunulan satırın sonuna giden klavye tuşu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Home B) End C) Page Upd D) Page Down


84) Bulunulan satırın başına giden klavye tuşu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Home B) End C) Page Upd D) Page Down


85) Aşağıdaki düğmelerden hangisi numaralandırma düğmesidir?
A) B) C) D)
86) Bir sayfa yukarı çıkmamızı sağlayan klavye tuşu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Home B) End C) Page Up D) Page Down


87) Bir sayfa aşağı inmemizi sağlayan klavye tuşu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Home B) End C) Page Up D) Page Down


88) Aşağıdakilerden düğmelerden hangisi seçilen yazıyı eğik (İtalik) yapmak için kullanılır?
A) B) C) D)
89) Aşağıdakilerden düğmelerden hangisi seçilen yazıyı Altı Çizili yapmak için kullanılır?
A) B) C) D)
90) I. Kes düğmesine basınız

II. Taşımak istediğiniz yere gidiniz

III. Metni Seçiniz

IV. Kopyala düğmesine basınız

V. Kopyalamak istediğiniz yere gidiniz

VI. Yapıştır düğmesine basınız


Bir metni başka bir yere taşımak için yukarıdaki işlemlerden hangileri hangi sıra ile kullanılmalıdır.?

A) I – II- IV B) III – I – II – VI

C) III – II – I – IV D) II-III-IV-I
91) Aşağıdaki maddelerden hangisi yazı tipi kutusudur?

A) B)

C) D)
92) Aşağıdakilerden düğmelerden hangisi seçilen yazıyı koyu yapmak için kullanılır?

A) B) C) D)
93) DOC uzantısı hangi ofis programında uzantı olarak verilir?

A) Word B) Excel C) Paint D) Not Defteri


94) Yan taraftaki düğmeleri soldan sağa doğru sırası ile aşağıda yazılmış olan maddelerden hangisi doğrudur?

A) Boyut - İtalik - Kalın – Alt Çizgi

B) Boyut – Kalın – Alt Çizgi – İtalık

C) Boyut – Kalın – İtalık – Alt Çizgi

D) Boyut – Kalın – İtalik - Renk95) İnternette arama tekniklerinden + operatörü ne işe yarar?

A) Bir kelimenin aramaya dahil olmasını sağlar

B) Bir kelimenin aramada çıkmasını engeller

C) Aramayı genişletir

D) Hiçbiri96) İnternette arama tekniklerinden - operatörü ne işe yarar?

A) Bir kelimenin aramaya dahil olmasını sağlarB) Bir kelimenin aramada çıkmasını engeller

C) Aramayı genişletir

D) Hiçbiri
97) İnternette arama tekniklerinden “” operatörü ne işe yarar?

A) Bir kelimenin aramaya dahil olmasını sağlar

B) Bir kelimenin aramada çıkmasını engeller

C) Yazılan kelimelerin aynısını çıkartır

D) Hiçbiri


98) Aşağıdakilerden hangisi internette arama tekniklerindendir?

A) Anahtar kelimelerinizi genişten dara doğru biçimlendirin.

B) Anahtar kelimelerinizi eş anlamlılarıyla değiştirin.

C) “” içinde yazın.D) Hepsi
99) İstiklal Ortaokulu +Osmaniye –Samsun

Yukarıdaki arama tekniğiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Aramalarda Osmaniye kelimesi çıkar

B) Aramalarda Samsun kelimesi çıkmazC) Aramalarda Osmaniye kelimesi çıkmaz

D) Aramalarda İstiklal Ortaokulu kelimeleri çıkar


100) Trafik Kuralları.doc

Yukardaki arama tekniğiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Powerpoint programı ile ilgili dosyayı arar

B) Word programı ile ilgili dosyayı arar

C) Excel programı ile ilgili dosyayı arar

D) Adobe Reader programı ile ilgili dosyayı arar
101) Aşağıdakilerden hangisi bir arama motorudur?

A) Google B)Crome C)Opera D)Safari


102) Trafik Kuralları.doc

Yukardaki arama tekniğiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Powerpoint programı ile ilgili dosyayı arar

B) Word programı ile ilgili dosyayı arar

C) Excel programı ile ilgili dosyayı arar

D) Adobe Reader programı ile ilgili dosyayı arar
103) PPT uzantısı hangi ofis programında uzantı olarak verilir?

A) Word B) Excel C) Paint D) PowerPoint


104) Alt Gr tuşunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1.Karakterleri çıkarır. B) 2.Karakterleri çıkarır.C) 3.Karakterleri çıkarır. D) 4.Karakterleri çıkarır.
105) Shift tuşunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1.Karakterleri çıkarır. B) 2.Karakterleri çıkarır.

C) 3.Karakterleri çıkarır. D) 4.Karakterleri çıkarır.
106) Kelimler arasında boşluk bırakan tuş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tab B) CTRL C) Alt D) Spacebar


107) SHİFT+F10 tuşunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sağ tuş görevi yapar B) Kopyalama yapar

C) Sol tuş görevi yapar D) Silme işlemi yapar


108) Klavyenin sağındaki rakamları kullanmamızı sağlan tuş hangisidir?

A) İnsert B) Num Lock C) Home D) Caps Lock


109) Klasör adını değiştirmek için klavyeden hangi kısayol tuşuna basarız?

A) F1 B) F2 C) F3 D) F4


110) Etkin pencereyi yenileyen tuş hangisidir?

A) F5 B) F6 C) F7 D) F8

111) İnsert tuşunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yazılan karakter imlecin sağındaki karakteri siler ve onun yerine geçer

B) İmlecin solundaki harfleri silerC) Boşluk bırakmaya yarar

D) Hiçbiri


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə