1. Uğurlu, Seyit Battal (2010)
Yüklə 36.78 Kb.
tarix29.04.2016
ölçüsü36.78 Kb.
KİTAP
1. Uğurlu, Seyit Battal (2010). Adalet Ağaoğlu'nun Hayatı, Roman ve Öyküleri Üzerine Bir Araştırma. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.(Doktora Tezi).

2. Uğurlu, Seyit Battal (2015). Popüler Kültür ve Nezihe Muhiddin. Erzurum: Salkımsöğüt Yayınevi.

3. (2015). Ali Kemal, Bir Safha-i Şebâb (İki Hemşîre-Çölde Bir Sergüzeşt). (Yayına Hazırlayan: Seyit Battal Uğurlu).Erzurum: Salkımsöğüt Yayınevi.


MAKALE

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

**1** Uğurlu, S. B., (2008). “Yenişehir’de Bir Öğle Vakti’nde Yapı, Tema ve Metafor”. Bilig: Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi. (46):153–178.Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
**2** 1. Uğurlu, S. B., (2007). “Nazlı Eray Öyküsünde Yazı, Serüven ve Yazar Beni”. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. (24) 1: 253–269.

**3** 2. Uğurlu, S. B., (2007). “Bellek, Tarih ve Kültür: Murathan Mungan’da Mardin İmgesi”. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. ISSN: 1303–5134 (www.insanbilimleri.com. pdf). (4) 2: 1-23.

3. Uğurlu, S. B., (2009). “Otomobil ve Benlik: Türk Edebiyatında Araba Olgusu”. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. (4): 1-II (Winter): 1427–1462.

4. Uğurlu, S. B.-M. Balık (2009). “Sessiz Ev’in Hayaleti: Güdük Bir Aydınlanma Projesi”. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. (4): 8 (Fall ): 2369–2401.

5. Uğurlu, S. B.,- Mehmet Demirtaş (2010). “Sadık Rifat Paşa ve Tanzimat”. Hisyorystudies. 2(1): 44–64.

5. Uğurlu S.B. (2010). “Çocuk Edebiyatı Eleştirisi”. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. 5 (3 Summer):1921–1945.6. Uğurlu S.B. (2010). “Eklektik Bir Tanzimat Aydını Ali Suavî Efendi (1838–1878)”. Hisyorystudies. 2(2): 203–217.

7. Uğurlu S.B. –Selvi Demir (2013). “Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Tekke ve Zaviyeler”. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 6(24): 367-379.

8. Uğurlu S.B., (2013). “Resimli Çocuk Kitaplarında Hayvan Karakter Kullanımı”. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. 8(4 Spring):1381–1393.9. Uğurlu S.B. (2014). “Semih Gümüş’ün Eleştirmen Olarak Portesi”. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 7(32): 199-218.
Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Uğurlu, S. B., (2008). “Sevgili Arsız Ölüm Romanında Gelenek, Gerçeklik ve Yenilik”. Millî Eğitim, 178: 166–176.


Ortak Kitapta Makale

Uğurlu, S. B., (2012). “Türkü Üzerine”. Kahramanmaraş Türküleri ve Oyun Havaları. (Ed. Duran Boz-Hatice Fatoş Derebent). Ankara: Kahramanmaraş Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü. s.21–31. (DİĞER).
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1. Uğurlu, S. B., (2005), “Latife Tekin’in Sevgili Arsız Ölüm Romanında Göç Metaforu”. Celal Bayar Üniversitesi, II. Uluslararası Türk Tarihi ve Edebiyatı Kongresi. Kasım 2005, Manisa (DİĞER).

2. Uğurlu, S. B., (2007), “Latife Tekin’in Buzdan Kılıçlar Romanında Dil, İktidar ve Yoksulluk İlişkisi”. VI. Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu. 1-2 Haziran 2006, Haz. Kubilay Aktulum vd. Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Basımevi: 484–493.

3. Uğurlu, S. B., (2007), “Ağrıdağı Efsanesi’nde Aşk ve Töre Çatışması”, Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu. 7–11 Eylül 2005. (Editör: Oktay Belli) Doğubayazıt: Doğubayazıt Kaymakamlığı Kültür Yayınları: 543–553.

4. Uğurlu, S. B., (2007), “Yusuf Atılgan’da Baba İmgesi: Psikanalitik Bir Yaklaşım”. 38. Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi. 10–15 Eylül 2007, Ankara. 38. ICANAS (International Congress of Asian and Nort African Studies) 10-15 September 2007-Ankara: Turkey: Papers: Problems and Solutions of the Science of Literature Volume IV. Editors:Zeki Dilek etc. Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı. 2008:1719-1742.

5. Uğurlu, S. B., (2007), “Çağdaş Türk Edebiyatında Şahmeran İmgesi: Arketipsel Bir Yaklaşım”. 38. Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi. 10–15 Eylül 2007, Ankara. 38. ICANAS (International Congress of Asian and Nort African Studies) 10-15 September 2007-Ankara: Turkey: Papers: Problems and Solutions of the Science of Literature Volume IV. Editors:Zeki Dilek etc. Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı. 2008:1691-1719.

6. Uğurlu, S. B., (2007), “Yabancılaşan Bireyin Romanı: Denizin Çağırışı”. İstanbul Büyükşehir Belediyesi-Çanakkale Vakfı-Çanakkale Üniversitesi, Uluslararası Çanakkale Kongresi, 17–19 Mart 2006, İstanbul; Çanakkale I: Savaşı ve Tarihi. Ed. İ. Yumuşak Güran. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.Yayınları: 337–346.

7. Uğurlu, S. B., (2007), “Latife Tekin’in Buzdan Kılıçlar Romanında Dil, İktidar ve Yoksulluk İlişkisi”. VI. Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu. 1–2 Haziran 2006, Haz. Kubilay Aktulum vd. Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Basımevi: 484–493.8. Uğurlu, S. B., (2007), “Önyargıyı Sevgiyle Göğüslemek: Berlin’in Nar Çiçeği’nde Konuk ve Ev Sahibi İlişkisi”. X. Türkischer Internationaler Germanistikkongress: Tolerans und Begegnungen. 30 Mai–03 Juni 2007 Konya. Haz. Selçuk Ünlü. Tebliğler kitabı. Konya, yayınevi belirtilmemiş: 619–640.

9. Uğurlu, S. B.-Balık, M., (2008). “Nazlı Eray Öyküsünde Kentlik Kadın Kimliği”. VI. Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, 14–16 Mayıs 2008, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir. Researches on Translation Studies, Linguistics and language Teaching. (Edited by: NeslihanKansu Yetkiner-Derya Duman). İzmir: İzmir Ekonomi Üniversitesi Yayınları: 2009:442-459.

10. Balık, M.-Uğurlu, S. B. (2008). “Bir Sahtekârlık Suçlaması: Bir Düğün Gecesi Huxley’den Aşırma mı?”. VI. Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, 14–16 Mayıs 2008, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir. . Researches on Translation Studies, Linguistics and language Teaching. (Edited by: NeslihanKansu Yetkiner-Derya Duman). İzmir: İzmir Ekonomi Üniversitesi Yayınları: 2009:302-325. (DİĞER).

11. Aslan, C.- Uğurlu, S. B.- Balık, M., (2008). “Ömer Polat’ın Romanlarında Taşra Düzeni”. II. International Symposium of Mount Ararat and Noah’s Ark. 09 -10 October 2008, Proceedings. Doğubayazıt. İstanbul: Ağrı Valiliği Yayınları. 2009: 479-487.

12. Balık, M., Uğurlu, S. B.- Aslan, C.- (2008). “Ağrı Türküleri Üzerine Bir Değerlendirme”. II. International Symposium of Mount Ararat and Noah’s Ark. 09 -10 October 2008, Proceedings. Doğubayazıt. İstanbul: Ağrı Valiliği Yayınları: 488-497.

13. Uğurlu, S. B. (2009). “Sanatçının Eleştirmenle Kurgusal Düzlemde Hesaplaşması: Walser, Eray ve Ümit”. III. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyatbilimi Kongresi: 21. Yüzyılın Başında Edebiyatta Biz ve Öteki Sorunu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü 18 – 20 Mart 2009. s.551–570.

14. Uğurlu, S. B. (2009). “Bahktin’ci Eleştirinin Üç Temel Kavramı: Kronotop, Diyaloji ve Karnaval”. II. Uluslararası Batı Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu: Edebiyat ve Bilim-I. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 4–6 Mayıs 2009. (yayımlanmadı)

15. Uğurlu, S. B. (2010). “Gelenek ve Yeniden Üretim: Murathan Mungan’ın Şahmeran’ın Bacakları Öyküsü” X. Uluslarası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 3–5 Kasım 2010. Ankara. S. 394–399.

16. Uğurlu, S. B. (2011). “Mesnevî’deki Hayvan Hikâyelerinde İnsanbiçimcilik: Çocuk Edebiyatı Açısından Bir Yaklaşım” I. Uluslararası Çelebi Hüsameddin ve Mesnevi-i Manevi Sempozyumu, 9–11 Mayıs 2011, Urumiye Üniversitesi, Urumiye-İran. (yayımlanmadı) (DİĞER).

17. Uğurlu, S. B. (2011). “Attilâ İlhan Şiirinde Geleneğin İzleri”. XI. Uluslararası Dil-Yazın-Deyişbilim Sempozyumu 13–14 Ekim 2011, Sakarya Üniversitesi, Sakarya. (yayımlanmadı). (DİĞER).


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Uğurlu, S. B. (2006). “Van’ı ve Van Gölü'nü Konu Alan Şiirler Üzerine Bir İnceleme”, II. Van Gölü Havzası Sempozyumu. 1–3 Eylül 2006, Bitlis.
2. Uğurlu, S. B. (2006) “Van Türkülerinde Aşk, Ayrılık ve Memleket Sevgisi”. II. Van Gölü Havzası Sempozyumu. 1–3 Eylül 2006, Bitlis.
3. Uğurlu, S. B. (2007). “Yaşar Kemal’in Filler Sultanı Romanında İyilerle Kötülerin Dünyası”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu (Gelişmeler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri). 04–06 Ekim 2006. Haz. Sedat Sever. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi: 497–504.
4. Uğurlu, S. B. (2009). “Ayla Çınaroğlu’nun Mago ve Tülüş Adlı Romanlarında Dil ve İleti”. Çocuk ve Gençlik Yazınında Ayla Çınaroğlu Sempozyumu 17 – 19 Ekim 2007 Bildiriler. Eskişehir. (Yay. Haz.: Ali Gültekin vd.). İstanbul: Uçanbalık Yayınları:367-374.
5. Uğurlu, S. B. (2009). “Ayla Çınaroğlu’nun Çocuk Oyunlarında Evrensel Değerler ve Politik Bildiri”. Çocuk ve Gençlik Yazınında Ayla Çınaroğlu Sempozyumu 17 – 19 Ekim 2007 Bildiriler. Eskişehir. (Yay. Haz.: Ali Gültekin vd.). İstanbul: Uçanbalık Yayınları:355-366.

6. Uğurlu, S. B. (2011). “Hastalık ve Empati: Dayıoğlu ve Çınaroğlu’na Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım”. III. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu (Gelişmeler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri). 05–07 Ekim 2011.7.7.  Diğer yayınlar
7.7.1. Uğurlu, S. B. (2007). “Şiir Dilinden Van ve Van Gölü”. Dünyada Van. 26: 38–45. (DİĞER).
7.7.2. Uğurlu, S. B. (2008). “Van Türkülerinde Aşk Halleri”. Dünyada Van, 27: 93–96. (DİĞER).
7.7.3. Uğurlu, S. B. (2010). “Dirmit’ten Tekin’e Bir Yazarın Doğuşu”. Roman Kahramanları. Sayı: 1. (DİĞER).
7.7.4. Uğurlu, S. B. (2010). “Bir Kambur Fotobiyografisi”. Roman Kahramanları. Sayı 3. (DİĞER).
Ulusal Projeler

1. Uğurlu, S. B. (2000). "Adalet Ağaoğlu'nun Hayatı, Roman ve Öyküleri Üzerine Bir Araştırma", Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Araştırma Fonu Başkanlığı. Proje No: 2000 FED 056 (Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ramazan Kaplan. Yardımcı Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ayyıldız). (Doktora Tezi).

2. Uğurlu, S.B. (2008). “Nezihe Muhittin’in Romancılığı”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı. Proje No: 2008-FED-B091. (Bağımsız Proje).

3. Uğurlu, S. B. (2008). “Murathan Mungan’ın Eserlerinde Benlik Arayışı ve Kendini Gerçekleştirme”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı (Mustafa Alak’ın Yüksek Lisans Tezi, (SOB-YL–41).

4. Uğurlu, S. B. (2008). Türkiye’de Akademik Eleştiri: Mehmet Kaplan ve Berna Moran’ın Eleştiri Anlayışlarına Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım”. (Nurcan ANkay’ın Yüksek Lisans Tezi, (2010 -SOB-YL–006).

5. Uğurlu, S. B. (2012). “Cumhuriyet Dönemi Popüler Türk Romanında Adabımuaşeret, Kılık- Kıyafet ve Moda”. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı (Selvi Demir’in Yüksek Lisans Tez Projesi, 2012 SOB YL 044) Devam ediyor.

6. Uğurlu, S. B. (2012). “İhsan Oktay Anar’ın Postmodernist Tarih Kurguları”. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı (Ahmet Homan’ın Yüksek Lisans Tez Projesi, 2012 SOB YL 045). (Devam ediyor).


Uluslararası Sempozyum Yöneticiliği (DİĞER).

1. Uğurlu, S. B. (2011). I. Uluslararası Çelebi Hüsameddin ve Mesnevi-i Manevi Sempozyumu 9–11 Mayıs 2011, Urumiye-İran. (Düzenleme Kurulu Üyesi).
2. Uğurlu, S. B. (2011). I. Uluslararası Çelebi Hüsameddin ve Mesnevi-i Manevi Sempozyumu 9–11 Mayıs 2011, Urumiye-İran. (Sempozyum Sekreteri).
3. Uğurlu, S. B. (2013). II Uluslar arası Mesnevî Sempozyumu: Çağdaş Etkileşimler, 21–24 Mayıs 2013 Van. (Düzenleme Kurulu Üyesi).
4. Uğurlu, S. B. (2013). II Uluslar arası Mesnevî Sempozyumu: Çağdaş Etkileşimler, 21–24 Mayıs 2013 Van. (Sempozyum Sekreteri).
Uluslar arası Sempozyumda oturum başkanlığı (DİĞER).

38. Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi. 10–15 Eylül 2007, Ankara. 38. ICANAS (International Congress of Asian and Nort African Studies) 10-15 September 2007-Ankara.Yabancı Dil Bilgisi

İngilizce ÜDS: 83.750

Farsça KPDS: 78.750

Verdiği Dersler
Yeni Türk Edebiyatı Tarihi (Lisans)

Türkçe Kompozisyon (Lisans)

Çocuk Edebiyatı (Lisans)

Türk Dili (Lisans)

Sözlü ve Yazılı Anlatım (Lisans)

Yaratıcı Yazarlık I-II (Lisans)

Farsça I-II (Lisans)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Nesir I-II (Lisans)


1950 Sonrası Türk Romanı (Yüksek Lisans)

1980 Sonrası Türk Romanı (Yüksek Lisans)

Çocuk Edebiyatı (Yüksek Lisans)

Postmodernist Roman (Doktora)Postmodern Roman İncelemeleri (Doktora)


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə