1. Sanitar texniki cihaz və avadanlığın sanitar qovşağında yerləşdirilməsi nədən asılıdır?
Yüklə 0.5 Mb.
səhifə5/5
tarix11.04.2016
ölçüsü0.5 Mb.
1   2   3   4   5

339. Suyun qumtutanla qurğuda qalma müddəti neçə san qəbul edilir?

A) 60 san

B) 85 san

C) 120 san

D) 70 san

E) 50 san340. Suyun piytutanda qalma müddəti neçə dəqiqəyə qədər olur?

A) 15 dəq

B) 20 dəq

C) 13 dəq

D) 16 dəq

E) 25 dəq341. Durulducunun çirk tutan hissəsinin hündürlüyü neçə metr olmalıdır?

A) 1m

B) 3m

C) 6m

D) 4m

E) 5m342. Tullantı sularını qəbul edən rezervuar binadan neçə metr məsafədə olmalıdır?

A) 2-3m


B) 7-3m

C) 6-4m


D) 8-2m

E) 5-7m


343. Təmiz havası olan rayonlarda metal lövhələrdən hazırlanmış boru şəbəkəsinin istismar müddəti neçə il olur?

A) 20-25 il

B) 15-16 il

C) 18-19 il

D) 21-23 il

E) 22-24 il344. Atmosfer çöküntülərini kənar edən sistemlərin inşaat dəyəri xarici mütəşəkkil sistemlərdən neçə dəfə baha olur?

A) 2-3 dəfə

B) 1-2 dəfə

C) 2-5 dəfə

D) 3-4 dəfə

E) 4-5 dəfə345. Atmosfer çöküntülərini kənar edən sistemlərin inşaat dəyəri daxili sistemlərdən neçə dəfə baha olur?

A) 3-4 dəfə

B) 1-3 dəfə

C) 1-2 dəfə

D) 2-3 dəfə

E) 4-5 dəfə346. Binaların damından atmosfer çöküntülərini hansı üsulla kənar etmək mümkündür?

A) Buxarlanma üsulu ilə

B) nəmləndirmə üsulu ilə

C) havalandırma üsulu ilə

D) tozlandırma üsulu ilə

E) süzmə üsulu ilə347. Dam örtüyünün hər bağlı konturunda neçə qıf quraşdırılmalıdır?

A) 2

B) 4

C)

D)

E) 5348. Yaşayış və ictimai binalarda hər bölməyə neçə qıf qoyulur?

A) 1qıf


B) 3qıf

C) 2qıf


D) 4qıf

E) 5qıf


349. Binadaxili zibil kənar edən sistemlərin sxemlərini göstərin.

A)

B)

C)

D)

E)350. Sənaye binalarının istismar olunmayan damlarında su aparan hissənin diametri nə qədərdir?

A) 100 mm

B) 400 mm

C) 300 mm

D) 200 mm

E) 500 mm351. Daxili su aparan sistemlərin döşəməaltı hissəsinin mailliyi 100 mm-lik borular üçün nə qədər olmalıdır?

A) 0,008


B) 0,002

C) 0,004


D) 0,003

E) 0,005


352. Daxili su aparan sistemlərinin döşəməaltı hissəsinin mailliyi 125 mm-lik borular üçün nə qədər olmalıdır?

A) 0,006


B) 0,003

C) 0,007


D) 0,008

E) 0,005


353. Daxili su aparan sistemlərinin döşəməaltı hissəsinin mailliyi 150-200 mm-lik borular üçün isə nə qədər olmalıdır?

A) >0,005

B) <0,002

C) <0,004

D) >0,006

E) >0,007354. Bir pilləkən meydanında neçə mənzilin olduğu hallarda 1 zibil qəbuledicisi quraşdırılır?

A) 3-4 mənzil

B) 1-2 mənzil

C) 2-3 mənzil

D) 6-7 mənzil

E) 4-5 mənzil355. Mənzil xırdalayıcılarında doğranan tullantı gün ərzində toplanan tullantının neçə faizini təşkil edir?

A) 65%


B) 80%

C) 30%


D) 45%

E) 50%


356. Sanitar və texniki cəhətdən zibili kənar etməyin ən mükəmməl sistemi hansıdır?

A) Pnevmatik nəqliyyat sistemi

B) əl üsulu ilə daşınma

C) həyətyanı sahədə qablara yığılması

D) blokda toplanması

E) torbalarla daşınma357. Pnevmatik nəqliyyat sistemlərində tullantı bina daxili kanallarından neçə mm olan küçə kollektorlarında yaradılan vakuumun təsiri altında onlara sorulur?

A) 500-600mm

B) 200-300mm

C) 300-400mm

D) 700-800mm

E) 400-500mm358. Pnevmatik nəqliyyat sistemlərində zibil hansı yükləmə və zərəsizləşdirmə məntəqələrinə çatdırılır?

A) 30m/san

B) 70m/san

C) 25m/san

D) 40m/san

E) 50m/san359. Yağış suyu qəbul edən qıflar arasındakı maksimal məsafə neçə metrdən çox olmamalıdır?

A) 48m


B) 15m

C) 29m


D) 37m

E) 45


360. Bir neçə mənzilə xidmət edən zibil kənar edən sistemin sxemini göstərin.

A)


B)

C)

D)

E)361. Dam örtüyünün bağlı konturunda ən azı neçə qıf quraşdırılır?

A) 2


B) 4

C) 3


D) 7

E) 5


362. Qeyri-mütəşəkkil xarici suaparıcılar neçə mərtəbəli binalarda quraşdırılır?

A) 3 mərtəbədən hündür olmayan

B) 6 mərtəbədən hündür olmayan

C) 8 mərtəbədən hündür olmayan

D) 9 mərtəbədən hündür olmayan

E) 5 mərtəbədən hündür olmayan363. Yaşayış binalarında kanalizasiya dik boruları hansı cihaza yaxın quraşdırılmalıdır?

A) unitaz

B) əlüzyuyan

C) pisuar

D) çanaq

E) bide


364. Kanalizasiya şəbəkəsinin işini yoxlamaq üçün məhəllənin qırmızı xəttındən neçə metr məsafədə olmalıdır?

A) 1-1,5m

B) 2-1,7m

C) 1-1,7m

D) 4-2,1m

E) 2-1,5m365. Kanalizasiya dik borusunun damdan yuxarı çıxan hissəsi açılan pəncərələrdən ən azı neçə metr məsafədə olmalıdır?

A) 4 m


B) 2m

C) 6m


D) 7m

E) 5m


366. Kanalizasiya dik borularında təftişlər döşəmədən neçə m yüksəklikdə qoyulur?

A) 1m


B) 6m

C) 4m


D) 7m

E) 5m


367. Kanalizasiya və su kəməri çuqun boruları nə ilə fərqlənir?

A) divarlarının qalınlığı ilə

B) divarlarının nazik olması ilə

C) divarları mis laylı olması ilə

D) divarları bürünc laylı olması ilə

E) divarları gümüş laylı olması ilə368. Çuqun borular aşağıdakı birləşmələrdən hansı ilə birləşdirilir?

A) geniş ağızlı

B) lövhəli

C) qaynaq üsulu

D) yapışdırıcı vasitə

E) yivli


369. Hansı çuqun boruların divarı daha qalın olur?

A) su kəməri borusunun

B) kanalizasiya borusunun

C) çuqun borunun

D) plastmas borunun

E) polad borunun370. Yaratdığı təzyiqə görə hidropnevmatik qurğular neçə cür olur?

A) 2


B) 6

C) 8


D) 7

E) 5


371. Tullantı kənar edən sistemin aşağı kameralarında zibil qəbul edən avadanlığın yerləşdirilmə variantlarının sxemlərini göstərin.

A)B)


C)

D)

E)

372. Su çənləri su dik bobularına neçə cür birləşdirilə bilər?

A) 2


B) 4

C) 7


D) 3

E) 5


373. Həyət suvarma kranları binanın hansı hissəsində yerləşdirilir?

A) binanın kürsü hissəsində

B) binanın girişində

C) 1-ci mərtəbədə

D) blokda

E) 5-ci mərtəbədə374. Hansı daxili yanğın söndürmə sistemi yanğın baş verdikdə avtomatik işə düşür?

A) sprinkler

B) su-basqı çəni

C) basqı artıran qurğular

D) hidropnevmatik çən

E) drençer375. Hansı materialdan istehsal edilən boruları yapışkanla birləşdirmək olar?

A) viniplast

B) çuqun

C) polad


D) beton

E) plastik kütlə376. Küçədəki kanalizasiya kollektorunun minimal diametri neçə mm -dir?

A) 200 mm

B) 300mm

C) 600mm


D) 400mm

E) 500mm


377. Daxili su kəməri borularını bir-birindən asan ayırmaq üçün hansı birləşmədən istifadə edilir?

A) *ZQON*

B) yivli

C) yağlı boya

D) fərqi yoxdur

E) yapışkan378. *ZQON*-neçə elementdən ibarətdir?

A) 3


B) 6

C) 4


D) 7

E) 5


379. Neçə mərtəbədən çox inzibati binalarda daxili yanğın su kəməri inşa edilir?

A) 6

B) 30

C) 24

D) 12

E) 5380. Həcmi neçə m3-dan çox olan məktəblərdə daxili yanğın su kəməri inşa edilir?

A) 7500m3

B) 3400m3

C) 2300m3

D) 6700m3

E) 4500m3381. Bina daxilində su kəməri şəbəkələrinin neçə sistemini qəbul etmək olar?

A) 7 sistemini

B) 2 sistem

C) 12 sistem

D) 6 sistem

E) 5 sistem382. Axınlı sistemlərdə zibilin kənar edilmə sxemini göstərin.

A)

B)

C)


D)

E)383. Binaların daxili su təchizatı sistemlərini seçərkən əsas neçə şərtləri nəzərə al.maq lazımdır?

A) 3 şərti

B) 10 şərti

C) 7 şərti

D) 12 şərti

E) 5 şərti384. İstehsalat binalarında magistral borular harada quraşdırılır?

A) yuxarı mərtəbənin tavanı altında

B) aşağı mərtəbənin tavanın altında

C) yuxarı mərtəbənin tavanın üstündə

D) ən sonuncu mərtəbənin ən sononcu mərtəbədə

E) aşağı mərtəbənin tavanın üstündə385. Layihə işləri yerinə yetirilən zaman nəyə diqqət etmək lazımdır?

A) sanitar – texniki qurğuların səmərəli yerləşdirilməsi

B) sanitar – texniki qurğuların yerləşdirilməsindən asılı olmayaraq

C) sanitar - texniki qurğular verilən suyun keyfiyyətinə

D) havanın temperaturuna

E) mənzildə yaşayanların sayına386. Binalarda DSK və sanitar texniki qurğuların quraşdırılmasının iqtisadi səmərəliliyi nədən asılıdır?

A) giriş borusu üçün yerin düzgün seçilməsindən

B) giriş giriş borusunun diametrindən

C) giriş borusunda suyun hərəkət sürətindən

D) giriş borusunun materialından

E) gariş borusunun mailliyindən387. Suölçən düyün yerləşdirilmiş otaqda havanın minimal temperaturu neçə dərəcə az olmalıdır?

A) > +5 °S

B) < 4 °S

C) < 2° S

D) < 7° S

E) > 4° S388. Suölçən düyün yerləşdirilmiş otaqda havanın minimal temperaturu neçə dərəcədən az olmamalıdır?

A) > +5 °S

B) < 4 °S

C) < 2°S


D) < 7°S

E) > 4°S


389. Bina daxili magistral boru yerləşən ərazidə havanın minimal temperaturu neçə dərəcədən çox olmamalıdır?

A) >+2°S


B) <4°S

C) <7°S


D) <3°S

E) > 1°S


390. Kanalizasiya dik borusunun damdan yuxarı çıxan hissəsinin minimal diametri neçə mm olmalıdır?

A) 150 mm

B) 190 mm

C) 200 mm

D) 170 mm

E) 250 mm391. Magistral boru giriş borusuna tərəf hansı mailliklə quraşdırılmalıdır?

A) 0,002 maillikdə

B) 0,007 maillikdə

C) 0,004 maillikdə

D) 0,008 maillikdə

E) 0,005 maillikdə392. DSKŞ plandakı şaquli xətlər aksonometriyada neçə dərəcə bucaq altında çəkilir?

A) 45°


B) 90°

C) 180°


D) 75°

E) 50°


393. Kanalizasiya borularının quraşdırılması sxemini göstərin.

A)

B)

C)

D)

E)394. İN və Q, görə cənub rayonlarında su kəməri borularının basdırılma dərinliyi neçə metr qəbul edilir?

A) 1,25- 1,5 m

B) 2,14- 1,3 m

C) 1,19- 1,2 m

D) 1,13- 2,0 m

E) 2,15- 2,5 m395. Yanğın zamanı sayğaclarda basqı itkiləri neçə metrə qədər ola bilər?

A) 5,0 m-2,5 m

B) 7,0 m-1,5 m

C) 12,0 m-2,1 m

D) 8,1 m-2,3 m

E) 7,6 m-1,7 m396. Bərk tullantılarda gedən hansı proseslər xəstəlik törədən bakteriyaların sürətlə artmasına şərait yaradır?

A) çürüyən tullantılar

B) müxtəlif mikroorqanizmlər

C) yeyinti müəssisələrinin tullantıları

D) ticarət müəssisələrinin tullantıları

E) məişət tullantıları397. Tullantı kənar edən sistemlər neçə mərtəbədən çox olan binalarda quraşdırılır?

A) >5


B) >2

C) >4


D) <5

E) <3


398. Hər 100 min sakinə neçə tullantı maşının olması kifayət edir?

A) 12- 15 maşın

B) 10- 12 maşın

C) 7- 9 maşın

D) 8-12 maşın

E) 15- 25 maşın399. Tullantı toplanan kameradakı bunkerin həcmi nədən asılı olur?

A) mənzillərin sayından

B) mərtəbələrin sayından

C) sakinlərin sayından

D) blokların sayından

E) binaların sayından400. Tullantı kənar edən isti sistemlərdən hansı obyektdə istifadə edilməsi məsləhət görülür?

A) xəstəxanalarda

B) uşaq bağçalarında

C) ictimai binalarda

D) yaşayış binalarında

E) məktəblərdə1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə